ใช้ OneDrive บน iOS

ต่อไปนี้คือขั้นตอนพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้แอป OneDrive สำหรับ iPhone, iPad และ iPod Touch ดาวน์โหลดแอปสำหรับ iOS

ลงชื่อเข้าใช้

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล ให้ใส่บัญชี Microsoft ของคุณบนหน้าลงชื่อเข้าใช้ เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ OneDrive for Business ให้ใส่ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้สำหรับบริษัท โรงเรียน หรือองค์กรอื่นๆ ของคุณ

ถ้าคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือ ให้ลองลงชื่อเข้าใช้ที่ OneDrive.com หรือติดต่อแผนก IT ของคุณ

บันทึกรูปถ่ายและวิดีโอที่คุณถ่ายไปยัง OneDrive (เฉพาะบัญชีผู้ใช้ OneDrive ส่วนบุคคลเท่านั้น) โดยอัตโนมัติ

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะไอคอน ฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นแตะ ตั้งค่า การตั้งค่า OneDrive

 2. ในกล่อง การตั้งค่า ให้แตะ อัปโหลดจากกล้อง จากนั้นเปิด อัปโหลดจากกล้อง เพื่ออัปโหลดรูปถ่ายหรือวิดีโอไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้อัปโหลดรูปภาพแม้ว่าแอป OneDrive จะไม่ได้ใช้งานอยู่ก็ตาม ให้แตะ อัปโหลดในพื้นหลัง

 3. เมื่อต้องการดูให้แน่ใจว่าวิดีโออัปโหลดโดยอัตโนมัติ ให้เปิด รวมวิดีโอ.

หมายเหตุ: 

 • รูปถ่ายและวิดีโอทั้งหมดจะถูกอัปโหลดด้วยขนาดดั้งเดิมเมื่อคุณอยู่บนเครือข่าย Wi‑Fi ถ้าคุณต้องการใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ให้แตะที่แถบแนวนอนสามแถบที่มุมบนซ้าย แตะ การตั้งค่า แตะ การอัปโหลดจากกล้อง แล้วเปิด ใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

 • หลังจากการอัปโหลดรูปถ่ายหรือวิดีโอเสร็จสิ้น คุณสามารถลบออกจากอุปกรณ์ของคุณได้ ซึ่งจะไม่กระทบต่อสำเนาใน OneDrive

เพิ่มรูปถ่ายหรือวิดีโอ

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะ เพิ่ม เพิ่มไอคอนในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านบนของหน้าจอ

 2. แล้วแตะเพื่อสร้างโฟลเดอร์ ถ่ายภาพหรือวิดีโอ หรืออัปโหลดจากที่มีอยู่

  สกรีนช็อตของเมนูเพิ่มในแอป OneDrive สำหรับ iOS

  • ถ้าคุณเลือก ถ่ายภาพหรือวิดีโอ แอปกล้องถ่ายรูปของอุปกรณ์ของคุณจะเปิดขึ้น ระบบอาจถาม ถ้าคุณต้องการให้ OneDrive เข้าถึงกล้องของคุณ ให้แตะ ตกลง เพื่ออนุญาตให้สามารถบันทึกภาพถ่ายไปยัง OneDrive ได้

  • ถ้าคุณแตะ อัปโหลด จะปรากฏลิงก์ไปยังแอปรูปถ่ายบนอุปกรณ์ของคุณ ค้นหาภาพถ่ายที่คุณต้องการอัปโหลด เลือกภาพถ่าย แล้วแตะ เสร็จสิ้น ที่แถบด้านบน

สร้างโฟลเดอร์

คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ในมุมมอง ไฟล์ หรือโฟลเดอร์อื่นๆ ใน OneDrive

 1. ในมุมมองหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการโฟลเดอร์ใหม่ แตะ เพิ่ม เพิ่มไอคอนในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นแตะ สร้างโฟลเดอร์

 2. แตะ ชื่อโฟลเดอร์ แล้วพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ สร้าง

ย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์อื่นของ OneDrive

 1. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการย้าย จากนั้นแตะ ย้าย ไฟล์ที่ย้ายของ OneDrive (คุณอาจต้องแตะ เพิ่มเติม ก่อนเพื่อดูไอคอน ย้าย)

  เคล็ดลับ: คุณสามารถย้ายโฟลเดอร์หนึ่งลงในอีกโฟลเดอร์หนึ่งได้ เช่นเดียวกับไฟล์แต่ละไฟล์

 2. รายการ ไฟล์ ของคุณจะปรากฏ แตะโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายไฟล์ไป จากนั้นแตะ ย้าย

เคล็ดลับ: ถ้าต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อย้ายไฟล์เหล่านี้ ที่ด้านล่างของรายการ ไฟล์ ให้แตะ โฟลเดอร์ใหม่ ใส่ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ จาก นั้นแตะ สร้าง

ค้นหาไฟล์ที่คุณกำลังมองหา

คุณสามารถค้นหาข้อความภายในไฟล์ หรือแม้แต่ภาพถ่ายได้ ที่ด้านบนของมุมมองไฟล์อะไรก็ตาม ให้แตะกล่อง ค้นหา จากนั้นพิมพ์วลีค้นหาของคุณ

เคล็ดลับ: 

 • ถ้าคุณกำลังทำงานในบัญชีส่วนบุคคลของ OneDrive การค้นหารวมเฉพาะเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่คุณเปิดอยู่เท่านั้น เช่น ถ้าโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Work Documents กำลังเปิดอยู่ การค้นหาจะหาไฟล์ในโฟลเดอร์ Work Documents เท่านั้น ถ้าต้องการค้นหาไฟล์ OneDrive ทั้งหมดของคุณใน ให้ใช้การค้นหาในมุมมอง ไฟล์

 • ถ้าคุณกำลังทำงานในบัญชีของที่ทำงานหรือโณงเรียน ให้ค้นหาทั้ง OneDrive เสมอ

ถ้าคุณไม่เห็นไฟล์ที่คุณกำลังมองหาในแอป ให้ดูที่ ค้นหาไฟล์ที่สูญหายหรือขาดหายไปใน OneDrive

การกู้คืนไฟล์จากถังรีไซเคิล

ไฟล์ที่ถูกลบจาก OneDrive จะถูกเก็บไว้ในถังรีไซเคิลของ OneDrive เป็นเวลา 30 วันสำหรับบัญชีส่วนบุคคล สามารถคืนค่าไฟล์ไปยัง OneDrive ก่อนหน้านั้น หรือคุณสามารถลบไฟล์ถาวรจาก OneDrive ของคุณได้

 1. แตะไอคอน ฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านล่างของหน้าจอ แตะบัญชีที่คุณใช้อยู่ จากนั้นแตะ ถังรีไซเคลิ

 2. ในมุมมอง ถังรีไซเคิล ให้เลือกไฟล์ที่คุณต้องการคืนค่า

 3. ถ้าต้องการคืนค่าไฟล์ของคุณกลับไปยัง OneDrive ให้แตะ คืนค่า ไฟล์คืนค่าของ OneDrive แตะ ลบ ไฟล์ที่ลบของ OneDrive เพื่อลบไฟล์ถาวร

หมายเหตุ: ถ้าถังรีไซเคิลของคุณเต็ม รายการที่เก่าที่สุดจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปสามวัน ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือที่โรงเรียน รายการในถังรีไซเคิลจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 93 วัน เว้นแต่ว่าผู้ดูแลระบบได้เปลี่ยนการตั้งค่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายการที่ถูกลบจะถูกเก็บไว้นานเท่าใด สำหรับบัญชีที่ทำงานหรือที่โรงเรียน

ดาวน์โหลดรูปถ่ายหรือวิดีโอจาก OneDrive ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

 1. เลือกรูปภาพ จากนั้นแตะ แชร์ > บันทึกรูปภาพ

  สกรีนช็อตของปุ่มบันทึกรูปภาพในแอป OneDrive บน iOS

 2. ค้าหารูปถ่ายที่ดาวน์โหลดไว้ในโฟลเดอร์ ม้วนฟิล์ม ของอุปกรณ์ของคุณ

อ่านไฟล์แบบออฟไลน์

ทำเครื่องหมายไฟล์ “ออฟไลน์” เพื่ออ่านได้ตลอดเวลา แม้ว่าคุณจะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต การแก้ไขไฟล์ทางออนไลน์จะซิงค์ในครั้งถัดไปที่เชื่อมต่อ iPad, iPhone หรือ iPod Touch ของคุณกับเว็บ ดังนั้น คุณจึงมีไฟล์เวอร์ชันล่าสุด

หมายเหตุ: ไฟล์ที่ถูกทำเครื่องหมายแบบออฟไลน์จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณสามารถแก้ไขไฟล์ได้เมื่อคุณออนไลน์เท่านั้น ถ้าคุณแก้ไขไฟล์แบบออฟไลน์ จะบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ และจะไม่เปลี่ยนแปลงไฟล์ OneDrive ต้นฉบับ

 1. ในแอป OneDrive ให้เลือกไฟล์ที่คุณต้องการเปิดใช้งานสำหรับการอ่านแบบออฟไลน์ แล้วแตะ เก็บแบบออฟไลน์ เก็บแบบออฟไลน์

  หมายเหตุ: สามารถทำเครื่องหมายสำหรับการอ่านแบบออฟไลน์ได้เฉพาะกับไฟล์เท่านั้น ไม่ใช่ทั้งโฟลเดอร์

 2. ไฟล์ที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับการอ่านแบบออฟไลน์จะมีไอคอน เก็บแบบออฟไลน์ ในมุมมองรายการ แตะรายการไฟล์ได้ตลอดเวลาเพื่อเปิดไฟล์สำหรับการอ่าน

เคล็ดลับ: เมื่อคุณทำเครื่องหมายไฟล์แบบออฟไลน์ OneDrive จะยังแสดงรายการในมุมมอง ไฟล์แบบออฟไลน์ แตะไอคอน ฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านล่างของหน้าจอ แตะ ไฟล์แบบออฟไลน์ เพื่อค้นหาไฟล์แบบออฟไลน์ของคุณทั้งหมดทันที

เมื่อต้องการหยุดการเก็บไฟล์แบบออฟไลน์ ให้เลือกไฟล์แบบออฟไลน์ แล้วแตะ ออนไลน์เท่านั้น ออนไลน์เท่านั้น

แชร์ไฟล์

คุณสามารถแชร์ไฟล์ OneDrive รูปภาพ และโฟลเดอร์จากแอป OneDrive บนอุปกรณ์ iOS ของคุณเหมือนกับที่คุณทำบนพีซีหรือ Mac เมื่อต้องการหยุดการแชร์ ให้ไปที่ เว็บไซต์ OneDrive แล้วลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแชร์ไฟล์ในรูปแบบอ่านเท่านั้น ให้แตะ ดูเท่านั้น ก่อนที่คุณจะเลือกวิธีแชร์

เชิญบุคคลให้ดูไฟล์หรือโฟลเดอร์

 1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ (กดค้างไว้เพื่อเลือก)

 2. แตะ แชร์ OneDrive แชร์ > เชิญบุคคล

 3. ในบานหน้าต่าง เชิญบุคคล ที่ แชร์กับ ให้ใส่ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ เพิ่มที่ติดต่อ เพิ่มผู้รับ เพื่อเพิ่มผู้รับจากรายการ ที่ติดต่อ ของคุณ

 4. ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับสามารถเพิ่มการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไข ภายใต้ ตัวเลือก ให้เปิดสวิตช์ อนุญาติแก้ไขใช่หรือไม่ ปิดเมื่อต้องให้ไฟล์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้รับ

 5. แตะ เพิ่ม ผู้รับจะได้รับข้อความอีเมลที่มีลิงก์ไปยังเอกสาร

คัดลอกลิงก์เพื่อวางในข้อความหรือบนเว็บไซต์

 1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ (กดค้างไว้เพื่อเลือก)

 2. แตะ แชร์ OneDrive แชร์ > คัดลอกลิงก์สร้าง URL OneDrive สำหรับไฟล์ของคุณแล้วใส่ในคลิปบอร์ดของอุปกรณ์ของคุณ

 3. ไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการใส่ลิงก์ เช่น ในบล็อก เว็บเพจ หรือโพสต์ในสื่อสังคม แล้ววาง

หมายเหตุ: โปรดทราบว่า ใครก็ตามที่มีลิงก์สามารถเปิด ดาวน์โหลดและบันทึกเอกสาร และส่งต่อลิงก์ได้

ส่งลิงก์ในอีเมล

 1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ (กดค้างไว้เพื่อเลือก)

 2. แตะ แชร์ OneDrive แชร์ > อีเมลใน Outlook

  ถ้าคุณไม่มี Outlook สำหรับ iOS บนอุปกรณ์ของคุณ ให้แตะ แชร์ > จดหมาย จากนั้นใช้แอปเมล iOS หรือเลือกแอปที่คุณต้องการใช้

 3. ข้อความอีเมลจะเปิดขึ้น รวมถึงลิงค์เพื่อไปยังไฟล์ที่คุณแชร์ ใส่ที่อยู่ของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วย แล้วเพิ่มบันทึกย่อถ้าคุณต้องการ จากนั้นส่งข้อความ

ส่งไฟล์เป็นสิ่งที่แนบ

 1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ (กดค้างไว้เพื่อเลือก)

 2. แตะ แชร์ OneDrive แชร์ > ส่งไฟล์

  เคล็ดลับ: การแชร์ไฟล์เป็นสิ่งที่แนบสามารถทำได้ทีละไฟล์เท่านั้น ถ้าคุณถ้าต้องแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์หลายรายการ ให้ใช้ เชิญบุคคล หรือ คัดลอกลิงก์

 3. เลือกแอปที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อความอีเมล

 4. ข้อความอีเมลจะเปิดขึ้น พร้อมกับไฟล์ที่คุณแชร์เป็นไฟล์ที่แนบ ใส่ที่อยู่ของบุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วย แล้วเพิ่มบันทึกย่อถ้าคุณต้องการ จากนั้นส่งข้อความ

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ OneDrive for Business

คุณสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ OneDrive for Business ไปยังแอป OneDrive สำหรับ iOS ถ้าองค์กรของคุณใช้ OneDriveได้ใน Office 365

 1. เปิดแอป OneDrive แตะไอคอน ฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านล่างของหน้าจอ

 2. แตะ เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 3. บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่คุณใช้สำหรับบริษัท โรงเรียน หรือองค์กรของคุณ

  เมื่อองค์กรของคุณใช้ SharePoint 2013 หรือ SharePoint Server 2016 ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้จะแตกต่างไปจาก Office 365 บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้แตะ มี URL ของเซิร์ฟเวอร์ SharePoint หรือไม่ แล้วใส่ที่อยู่เว็บของเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ของคุณเพื่อดำเนินการลงชื่อเข้าใช้ต่อ ที่อยู่เว็บ หรือที่เรียกว่า URL อาจมีลักษณะเหมือน http://portal

หมายเหตุ: 

 • เพื่อให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ OneDrive for Business ได้ องค์กรของคุณจำเป็นต้องมีแผนการสมัครใช้งานทางธุรกิจของ SharePoint Online หรือ Office 365 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือองค์กรของคุณต้องมีการปรับใช้ SharePoint Server เป็นของตนเอง

 • คุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน หลายบัญชี จากองค์กรเดียวกันได้

ถ้าคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ ให้ลองลงชื่อเข้าใช้ที่ https://portal.office.com/onedrive หรือติดต่อแผนก IT ขององค์กรณ์ของคุณ

สลับระหว่างบัญชีผู้ใช้

ถ้าต้องการสลับระหว่างบัญชี OneDrive ส่วนบุคคลและบัญชี OneDrive for Business หรือระหว่างบัญชี OneDrive for Business หลายบัญชี ให้เปิดแอป แล้วกดไอคอน ฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านล่างของหน้าจอค้างไว้ จากนั้นแตะชื่อบัญชีที่คุณต้องการใช้

สกรีนช็อตการสนับบัญชีไปมาในแอป OneDrive บน iOS

คุณสามารถเพิ่มบัญชีส่วนตัวไปยังแอป OneDrive ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น ถ้าต้องการเปิดบัญชีส่วนตัวอื่น ให้แตะไอคอน ฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านล่างของหน้าจอ แตะบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อออก จากนั้นแตะ ลงชื่อออกจากบัญชีนี้ จากนั้นให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่คุณต้องการใช้

ลงชื่อออกจากบัญชีผู้ใช้

ถ้าต้องการลงชื่อออกจากบัญชี OneDrive ส่วนบุคคลหรือบัญชี OneDrive for Business ให้เปิดแอป แล้วแตะไอคอน ฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านล่างของหน้าจอ แตะ ตั้งค่า จากนั้นแตะบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อออก แล้วแตะ ลงชื่อออกจากบัญชีนี้

แชร์คำติชมเกี่ยวกับแอป OneDrive

คุณสามารถจัดอันดับแอป OneDrive เมื่อคุณดูบน iPhone, iPad และ iPod Touch ได้ หรือดูวิธีใช้ ด้วยการเขย่าอุปกรณ์ของคุณ

ใช้ ID การสัมผัสหรือรหัสผ่าน

คุณสามารถตั้ง ID การสัมผัสรหัสผ่าน 4 ตัว เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อื่นของอุปกรณ์ของคุณสามารถเข้าถึงบัญชี OneDrive ของคุณได้ ถ้าต้องการทำเช่นนี้ ให้เปิดแอป แตะไอคอน ฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านล่างของหน้าจอ แตะ ตั้งค่า การตั้งค่า OneDrive จากนั้นแตะสลับ Touch ID และรหัสผ่าน เป็นเปิดแล้วใส่รหัสผ่านของคุณ

ดูปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูลที่คุณมี (เฉพาะบัญชีผู้ใช้ OneDrive ส่วนบุคคลเท่านั้น)

ในแอป OneDrive แตะไอคอน ฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นดูที่บรรทัด พื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อดูที่เก็บข้อมูลทั้งหมดและพื้นที่ที่พร้อมใช้งานหรือเพื่อซื้อที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาที่เกิดกับแอป

ก่อนอื่น ให้อัปเดต iOS บนอุปกรณ์ของคุณ จากนั้น ดูให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งอัปเดตต่างๆ ที่พร้อมใช้งานสำหรับแอป อัปเดตเหล่านั้นจะถูกดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้ Wi-Fi เมื่อต้องการดูการอัปเดตที่มีซึ่งคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลด ให้ทำดังนี้

 1. เปิด App Store แล้วแตะ อัปเดต

 2. ถ้ามีอัปเดตพร้อมใช้งาน ให้แตะ อัปเดตทั้งหมด คุณอาจถูกขอให้ใส่รหัสผ่านสำหรับ Apple ID ของคุณ

ถ้าคุณยังมีปัญหากับแอป ให้ลองลบแอป แล้วไปที่ App Store เพื่อดาวน์โหลดอีกครั้ง

ถ้าคุณไม่เห็นไฟล์ที่คุณกำลังมองหาในแอป ให้ดูที่ ค้นหาไฟล์ที่สูญหายหรือขาดหายไปใน OneDrive

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับ OneDrive (บัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล)

แก้ไขปัญหาแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ OneDrive

ในแอป OneDrive บนโทรศัพท์ของคุณ ให้เขย่าอุปกรณ์เพื่อรับความช่วยเหลือ หรือแชร์คำติชมบน OneDrive บนอุปกรณ์อื่นๆ รับความช่วยเหลือโดยส่งอีเมลไปที่ทีมสนับสนุน OneDrive

ดูบทความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องบน OneDrive สำหรับ Android หรือ OneDrive สำหรับ Windows Phone

ดูหน้าการสนับสนุนเพิ่มเติมของ OneDrive

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับ OneDrive for Business

โปรดดู วิธีใช้ OneDrive for Businessที่เกี่ยวข้อง

ถามเรื่องที่คุณสงสัยใน ศูนย์ข้อมูลชุมชน OneDrive for Business

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ติดต่อแผนก IT หรือผู้ดูแลระบบของคุณ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ SharePoint Online คุณยังสามารถเปิดบัตรผ่านการสนับสนุนในศูนย์การจัดการ Office 365 ได้ด้วย

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×