ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ใช้ OneDrive บน Windows Phone

นี่คือขั้นตอนและเคล็ดลับต่างๆ สำหรับงานทั่วไปที่ใช้แอป OneDrive สำหรับ Windows Phone

ใช้ได้กับ Windows 10 สำหรับพีซี โทรศัพท์ แท็บเล็ต HoloLens หรือ Surface Hub

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล ให้ใส่บัญชี Microsoft ของคุณบนหน้าลงชื่อเข้าใช้ เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ OneDrive for Business ให้ใส่ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้สำหรับบริษัท โรงเรียน หรือองค์กรอื่นๆ ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือ ให้ลองลงชื่อเข้าใช้ที่ OneDrive.com หรือติดต่อแผนก IT ของคุณ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนหรือตั้งรหัสผ่าน OneDrive ของคุณใหม่ ให้ลงชื่อเข้าใช้ไปยังบัญชีออนไลน์ของคุณที่ account.microsoft.com/security

คุณสามารถมีทั้งบัญชีส่วนบุคคลและบัญชี OneDrive for Business เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีเพิ่มเติม ให้ทำดังนี้:

 1. เปิดแอป OneDrive และแตะ เมนู เมนู OneDrive ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ

 2. แตะ การตั้งค่าบัญชี

 3. แตะ เพิ่มบัญชี

 4. เลือก บัญชี Microsoft (Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN) หรือ บัญชีของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน (มอบโดยองค์กรของคุณ)

 5. แตะไอคอน + จากนั้น บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่คุณใช้สำหรับบัญชี Microsoft หรือสำหรับบริษัท โรงเรียน หรือองค์กรอื่นๆ ของคุณ

  เมื่อองค์กรของคุณใช้ SharePoint 2013SharePoint Server 2016 หรือ SharePoint Server 2019 ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้จะแตกต่างไปจาก Office 365 บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้แตะ มี SharePointURL ของเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ แล้วใส่ที่อยู่เว็บของเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ของคุณเพื่อดำเนินการลงชื่อเข้าใช้ต่อ ที่อยู่เว็บ หรือที่เรียกว่า URL อาจมีลักษณะเหมือน http://portal

หมายเหตุ: 

 • เพื่อให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ OneDrive for Business ได้ องค์กรของคุณจำเป็นต้องมีแผนการสมัครใช้งานทางธุรกิจของ SharePoint Online หรือ Office 365 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือองค์กรของคุณต้องมีการปรับใช้ SharePoint Server เป็นของตนเอง

 • คุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียนหลายบัญชีจากองค์กรเดียวกันได้

ถ้าคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี OneDrive for Business ให้ลองใช้เว็บเบราว์เซอร์ในโทรศัพท์ของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้ที่ https://portal.office.com/onedrive หรือติดต่อแผนก IT ของคุณ

แอป OneDrive ใน Windows 10 ช่วยให้คุณลงชื่อเข้าใช้ OneDriveส่วนบุคคล และ บัญชีผู้ใช้ OneDrive for Businessของคุณ จากนั้น สลับระหว่างบัญชีผู้ใช้ที่คุณเพิ่ม

แตะ เมนู เมนู OneDrive ที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นแตะบัญชีที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อื่น แตะ ตั้งค่าบัญชี แล้ว เพิ่มบัญชีผู้ใช้

ใช้ขั้นตอนเดียวกันเพื่ออัปโหลดและบันทึกไฟล์ประเภทต่างๆ ในแอป OneDrive รวมทั้งไฟล์เอกสาร รูปถ่าย วิดีโอ และเพลง

 1. ในแอป OneDrive ในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มรูปถ่าย ให้แตะ เพิ่ม เพิ่มรูปถ่าย

 2. แตะ อัปโหลด ไอคอน อัปโหลด ของ OneDrive สำหรับ Windows 10 Mobile

 3. ที่ เลือกแอป ให้เลือกแหล่งข้อมูลของไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด เช่น อุปกรณ์นี้ หรือแอป รูปถ่าย ของโทรศัพท์ของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • บน Windows 10 ของพีซี กล่องโต้ตอบ เปิด จะแสดงไฟล์บนพีซีของคุณ ค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดจากนั้นเลือก เปิด

  • ถ้าโทรศัพท์ของคุณตั้งค่าให้บันทึกรูปถ่ายไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ แอป รูปถ่าย ของโทรศัพท์ของคุณจะแสดงรูปถ่ายจาก OneDrive เช่นเดียวกับรูปถ่ายจากโทรศัพท์ที่ไม่ได้อัปโหลด การอัปโหลดรูปถ่ายที่มีอยู่แล้วใน OneDrive จะเป็นการสร้างรูปถ่ายซ้ำ

 4. หาไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด เลือกไฟล์ จากนั้นแตะ ตกลง ตกลง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอจากโทรศัทพ์ของคุณไปยังโฟลเดอร์ OneDrive บนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย File Explorer หรือนำเข้าแอป รูปถ่าย ได้ เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายข้อมูลของโทรศัพท์ของคุณ หรือใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ Bluetooth

หมายเหตุ: การอัปโหลดจากกล้องสามารถใช้ได้ครั้งละหนึ่งบัญชีเท่านั้น

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะ เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่า การตั้งค่า OneDrive > อัปโหลดจากกล้อง

 2. ภายใต้ อัปโหลดจากกล้อง ให้ปรับสวิตช์ไปที่ เปิด

  ถ้าต้องการอัปโหลดวิดีโอที่คุณถ่ายด้วยโทรศัพท์ของคุณด้วย ให้ เปิด สวิตช์ที่ รวมวิดีโอ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถอัปโหลดวิดีโอโดยอัตโนมัติได้ก็ต่อเมื่อ อัปโหลดจากกล้อง เปิดอยู่ด้วยเท่านั้น

 3. ภายใต้ บัญชีสำรองข้อมูลกล้อง ให้แตะเปิดรายการ แล้วเลือกบัญชี OneDrive ที่คุณต้องการอัปโหลดรูปถ่ายลงไป

เคล็ดลับ: ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล เช่น การเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ ให้ ปิด สวิตช์ ที่ อัปโหลดบนการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล - การเชื่อมต่อ Wi-Fi ส่วนใหญ่ไม่คิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล - คุณสามารถเปิดสวิตช์ได้

คุณสามารถค้นหาชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ ข้อความในไฟล์ หรือแม้กระทั่งข้อความและแท็กต่างๆ ในรูปถ่ายได้ แตะ ค้นหา ค้นหา OneDrive แล้วพิมพ์วลีที่คุณต้องการในกล่อง ค้นหา

คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ในมุมมอง ไฟล์ หรือภายในโฟลเดอร์อื่นๆ ใน OneDrive

 1. ในแอป OneDrive ในมุมมอง ไฟล์ ให้แตะ เพิ่ม เพิ่มรูปถ่าย จากนั้นแตะ โฟลเดอร์ใหม่ คำสั่ง โฟลเดอร์ใหม่ ในแอป OneDrive บน Windows Phone 10

 2. ใส่ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ จากนั้นแตะ ตกลง ตกลง

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะ เลือก เลือกไฟล์ จากนั้นแตะกล่องกาเครื่องหมายไฟล์อย่างน้อยหนึ่งไฟล์ที่คุณต้องการย้าย แตะ ดูเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติม จากนั้นแตะ ย้าย ย้ายไฟล์

 2. ที่ ย้ายรายการไป ให้แตะโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายไฟล์ไป จากนั้นแตะ ย้าย ตกลง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับไฟล์ที่คุณกำลังย้าย ให้แตะ โฟลเดอร์ใหม่ คำสั่ง โฟลเดอร์ใหม่ ในแอป OneDrive บน Windows Phone 10

หากคุณกำลังใช้ OneDrive คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ SharePointในแอปโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องออกจาก OneDrive. SharePoint เว็บไซต์ที่คุณเพิ่งโต้ตอบ หรือที่คุณติดตามจะปรากฏในรายการใต้ชื่อองค์กรของคุณ นอกจากนี้คุณยังจะได้เห็น Office 365 กลุ่มในรายการ เนื่องจากแต่ละกลุ่มจะมีเว็บไซต์ทีมของตนเองอีกด้วย

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่ ค้นหาไฟล์ SharePoint ของคุณใน OneDrive

ในแอป OneDrive ให้เปิดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ แล้วแตะ เรียงลำดับโดย เรียงลำดับ คุณสามารถเรียงลำดับโดยชื่อ วันที่ หรือขนาด

หมายเหตุ: การเรียงลำดับสามารถทำงานได้ในมุมมอง ไฟล์ทั้งหมด หรือในโฟลเดอร์ภายใน ไฟล์ทั้งหมด มุมมอง รูปถ่ายเอกสาร และ แชร์ จะเรียงลำดับโดยวันที่เท่านั้น

 1. แตะ เมนู เมนู OneDrive > ถังรีไซเคิล

 2. แตะ เลือก เลือกไฟล์ แล้วแตะกล่องกาเครื่องหมายของไฟล์ที่คุณต้องการกู้คืน จากนั้นแตะ คืนค่า ไอคอน คืนค่า ของ OneDrive สำหรับ Windows 10 Mobile

ไฟล์ที่ถูกลบจาก OneDrive จะถูกเก็บไว้ในถังรีไซเคิลของ OneDrive เป็นเวลา 30 วันสำหรับบัญชีส่วนบุคคล สามารถคืนค่าไฟล์ไปยัง OneDrive ก่อนหน้านั้น หรือคุณสามารถลบไฟล์ถาวรจาก OneDrive ของคุณได้

 1. แตะ เมนู เมนู OneDrive > ถังรีไซเคิล

 2. ในมุมมอง ถังรีไซเคิล ให้เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบ

 3. แตะ ลบ ไอคอน ลบ ของ OneDrive สำหรับ Windows 10 Mobile เพื่อลบไฟล์อย่างถาวร

หมายเหตุ: ถ้าถังรีไซเคิลของคุณเต็ม รายการที่เก่าที่สุดจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปสามวัน ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือที่โรงเรียน รายการในถังรีไซเคิลจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 93 วัน เว้นแต่ว่าผู้ดูแลระบบได้เปลี่ยนการตั้งค่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายการที่ถูกลบจะถูกเก็บไว้นานเท่าใด สำหรับบัญชีที่ทำงานหรือที่โรงเรียน

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะ เลือก เลือกไฟล์ แล้วแตะกล่องกาเครื่องหมายของไฟล์ที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: OneDrive บน Windows Phone ไม่อนุญาตให้คุณดาวน์โหลดโฟลเดอร์หรือบันทึกย่อของ OneNote ได้ในขณะนี้

 2. แตะ เพิ่มเติม แล้วแตะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ (คุณยังสามารถกดที่ไฟล์ที่คุณต้องการดาวน์โหลดค้างไว้ จากนั้นแตะ ดาวน์โหลด)

 3. ค้นหาและเปิดโฟลเดอร์บนอุปกรณ์ของคุณจากตำแหน่งที่คุณต้องการดาวน์โหลด จากนั้นแตะ บันทึก เพิ่มเสร็จแล้ว

  หมายเหตุ: บน Window 10 ของพีซี ให้ค้นหาแล้วเปิดโฟลเดอร์จากตำแหน่งที่คุณต้องการดาวน์โหลด จากนั้นเลือก เลือกโฟลเดอร์

ในแอป OneDrive ให้แตะ เลือก เลือกไฟล์ จากนั้นแตะกล่องกาเครื่องหมายตามไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ แล้วแตะ แชร์ แชร์ไฟล์

ถ้าคุณต้องการแชร์กับบุคคลเจาะจงที่น้อยลง เลือก เชิญบุคคล หรือ ส่งไฟล์

ถ้าคุณต้องการแชร์กับบุคคลจำนวนมาก เช่น สื่อทางสังคมหรือโพสต์ในบล็อก เลือก แชร์ลิงก์

เชิญบุคคลอื่นให้แชร์

 1. แตะ แชร์ แชร์ไฟล์ > เชิญบุคคล

 2. ภายใต้ เชิญบุคคล ให้ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการ แตะ เพิ่ม เพิ่มรูปถ่าย เพื่อใส่ชื่อเพิ่มเติม

  เคล็ดลับ: หาภายใต้ ที่ติดต่อล่าสุด - บุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วยอาจอยู่ที่นั่น เพียงแตะชื่อเพื่อส่งข้อความไปยังบุคคลนั้นพร้อมลิงก์ไปยังไฟล์ที่คุณแชร์

 3. ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับจะสามารถเพิ่มการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไข เลือกกล่องที่ อนุญาตการแก้ไข ยกเลิกการเลือกกล่องนั้นเมื่อต้องให้ไฟล์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้รับ

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการเพิ่มบันทึกย่อในคำเชิญการแชร์ของคุณ ให้แตะลูกศรที่ส่วนท้ายของ อนุญาติแก้ไข จากนั้นแตะ เพิ่มบันทึกย่อด่วน แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการบอก

 4. แตะ ตกลง ตกลง ผู้รับจะได้รับข้อความอีเมลที่มีลิงก์ไปยังเอกสาร

แชร์ลิงก์

 1. แตะ แชร์ แชร์ไฟล์ > แชร์ลิงก์

 2. เลือกว่าคุณต้องการให้ผู้รับสามารถ ดูและแก้ไข ไฟล์ หรือ ดูเท่านั้น เพื่อให้ผู้รับสามารถอ่านได้อย่างเดียวเท่านั้น

 3. ในรายการ แชร์ ให้แตะแอปที่คุณต้องการใช้สำหรับแชร์ลิงก์ คุณอาจต้องเลื่อนรายการขึ้นจึงจะเห็นตัวเลือกทั้งหมด

หมายเหตุ: โปรดทราบว่า ใครก็ตามที่มีลิงก์สามารถเปิด ดาวน์โหลดและบันทึกเอกสาร และส่งต่อลิงก์ได้

แชร์เป็นสิ่งที่แนบมา

 1. แตะ แชร์ แชร์ไฟล์ > ส่งไฟล์

 2. ในรายการ แชร์ ให้แตะแอปที่คุณต้องการใช้ในการส่งไฟล์ที่แนบ

 3. หลังจากที่คุณทำการเลือกนี้ แอปคุณเลือกจะเปิดขึ้น ใช้แอปนั้นเพื่อแชร์ไฟล์

หมายเหตุ: การแชร์เป็นสิ่งที่แนบมาใช้งานได้เฉพาะกับไฟล์เดี่ยวๆ เท่านั้น ถ้าคุณต้องการแชร์โฟลเดอร์ ใช้ เชิญบุคคล หรือ แชร์ลิงก์

เมื่อมีคนแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ OneDrive กับคุณ โดยทั่วไปแล้วคุณจะได้รับข้อความอีเมลหรือการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ Windows ของคุณ เมื่อต้องการค้นหาไฟล์ที่แชร์กับคุณในแอป OneDrive ให้แตะ เมนู เมนู OneDrive > ที่แชร์

มุมมองไฟล์ที่แชร์ในแอป OneDrive สำหรับ Android

มุมมองที่แชร์ จะมีไฟล์ที่แชร์กับคุณ และไฟล์ที่คุณได้แชร์กับบุคคลอื่น เมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี OneDrive ส่วนบุคคล ให้แตะชื่อผู้ที่แชร์เพื่อค้นหาไฟล์ที่แชร์โดยบุคคลนั้น

หมายเหตุ: มุมมองที่แชร์ จะดูแตกต่างออกไปเมื่อคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน

ทำเครื่องหมายไฟล์หรือโฟลเดอร์เป็น “ออฟไลน์” เพื่อให้อ่านได้ตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต การแก้ไขไฟล์ทางออนไลน์จะซิงค์ในครั้งถัดไปที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ Windows ของคุณกับเว็บ เพื่อให้คุณมีไฟล์เวอร์ชันล่าสุด

หมายเหตุ: 

 • ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นออฟไลน์จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณสามารถแก้ไขไฟล์ได้เมื่อคุณออนไลน์เท่านั้น ถ้าคุณแก้ไขไฟล์แบบออฟไลน์ ไฟล์จะบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ และจะไม่เปลี่ยนแปลงไฟล์ OneDrive ต้นฉบับ

 • การทำให้โฟลเดอร์ออฟไลน์พร้อมใช้งานสำหรับ OneDrive แบบพรีเมียมที่มีการสมัครใช้งาน Office 365

 1. ในแอป OneDrive ให้เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปิดใช้งานสำหรับการอ่านแบบออฟไลน์ จากนั้นแตะ เก็บแบบออฟไลน์ สกรีนช็อตของไอคอนเก็บแบบออฟไลน์ในแอป OneDrive สำหรับ Windows 10

 2. ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับการอ่านแบบออฟไลน์จะมีไอคอน เก็บแบบออฟไลน์ ในมุมมองรายการ แตะรายการไฟล์เพื่อเปิดไฟล์สำหรับการอ่านได้ตลอดเวลา

เคล็ดลับ: เมื่อคุณทำเครื่องหมายไฟล์หรือโฟลเดอร์เป็นออฟไลน์ OneDrive จะแสดงรายการไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าวในมุมมอง ไฟล์แบบออฟไลน์ เช่นกัน แตะ เมนู เมนู OneDrive > ออฟไลน์ เพื่อค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ของคุณทั้งหมดทันที

เมื่อต้องการหยุดการเก็บไฟล์หรือโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ ให้เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ แล้วแตะ ออนไลน์เท่านั้น สกรีนช็อตของไอคอน ออนไลน์เท่านั้น ในแอป OneDrive สำหรับ Windows 10

ในแอป OneDrive ให้แตะ เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่า การตั้งค่า OneDrive > บัญชี บนหน้า บัญชี การเชื่อมต่อแอป OneDrive ของบัญชีแต่ละบัญชีของคุณจะแสดงขึ้น พร้อมปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและพื้นที่ว่างพร้อมใช้งานทั้งหมดของแต่ละบัญชี

ถ้าต้องการลงชื่อออกจากบัญชี OneDrive ส่วนบุคคลหรือบัญชี OneDrive for Business ให้เปิดแอป แล้วแตะ เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่าบัญชี แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อออก แล้วแตะ ลงชื่อออก

ก่อนอื่น ให้อัปเดตอุปกรณ์ Windows ของคุณ จากนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งการอัปเดตต่างๆ ที่พร้อมใช้งานลงในแอป การอัปเดตเหล่านั้นจะถูกดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้ Wi-Fi เมื่อต้องการดูการอัปเดตที่มีซึ่งคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลด ให้ทำดังนี้:

 1. เปิด App Store แล้วแตะ การอัปเดต

 2. ถ้ามีการอัปเดตที่พร้อมใช้งาน ให้แตะ อัปเดตทั้งหมด

ถ้าคุณยังมีปัญหากับแอป ให้ลองลบแอป แล้วไปที่ App Store เพื่อดาวน์โหลดอีกครั้ง

ถ้าคุณไม่เห็นไฟล์ที่คุณกำลังมองหาในแอป ให้ดูที่ ค้นหาไฟล์ที่สูญหายหรือขาดหายไปใน OneDrive

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้อ่านวิธีการแก้ไขปัญหาแอป OneDrive สำหรับ Windows Phone

คุณสามารถให้คะแนนแอป OneDrive หรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับแอป OneDrive โดยการเขย่าโทรศัทพ์ของคุณ บนอุปกรณ์อื่นๆ ให้เลือก ส่งคำติชม บนหน้าส่วนใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือ

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล ให้ใส่บัญชี Microsoft ของคุณบนหน้าลงชื่อเข้าใช้ เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ OneDrive for Business ให้ใส่ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้สำหรับบริษัท โรงเรียน หรือองค์กรอื่นๆ ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือ ให้ลองลงชื่อเข้าใช้ที่ OneDrive.com หรือติดต่อแผนก IT ของคุณ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนหรือตั้งรหัสผ่าน OneDrive ของคุณใหม่ ให้ลงชื่อเข้าใช้ไปยังบัญชีออนไลน์ของคุณที่ account.microsoft.com/security

คุณสามารถมีได้ทั้งบัญชีส่วนบุคคลและบัญชี OneDrive for Business สำหรับ Windows Phone 8.1 (เมื่อต้องการดูว่าคุณมี Windows Phone 8.1 หรือไม่ ให้เปิด การตั้งค่า ของโทรศัพท์ของคุณ แล้วแตะ เกี่ยวกับ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู OneDrive for Business คืออะไร เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีเพิ่มเติม ให้ทำตามวิธีต่อไปนี้:

 1. เปิดแอป OneDrive แล้วแตะ เมนู เมนู OneDrive ที่มุมซ้ายบน

 2. แตะ เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 3. บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่คุณใช้สำหรับบริษัท โรงเรียน หรือองค์กรของคุณ

  เมื่อองค์กรของคุณใช้ SharePoint 2013SharePoint Server 2016 หรือ SharePoint Server 2019 ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้จะแตกต่างไปจาก Office 365 บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้แตะ มี SharePointURL ของเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ แล้วใส่ที่อยู่เว็บของเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ของคุณเพื่อดำเนินการลงชื่อเข้าใช้ต่อ ที่อยู่เว็บ หรือที่เรียกว่า URL อาจมีลักษณะเหมือน http://portal

หมายเหตุ: 

 • เพื่อให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ OneDrive for Business ได้ องค์กรของคุณจำเป็นต้องมีแผนการสมัครใช้งานทางธุรกิจของ SharePoint Online หรือ Office 365 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือองค์กรของคุณต้องมีการปรับใช้ SharePoint Server เป็นของตนเอง

 • คุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียนหลายบัญชีจากองค์กรเดียวกันได้

ถ้าคุณมี Windows Phone 8.1 คุณสามารถสลับระหว่างบัญชี OneDrive ส่วนบุคคลและบัญชี OneDrive for Business หรือระหว่างบัญชี OneDrive for Business หลายบัญชีได้

เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้เปิดแอป แตะ เมนู เมนู OneDrive ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้น แตะบัญชีที่คุณต้องการใช้ โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถใช้บัญชีส่วนบุคคลหลายบัญชีกับแอป OneDrive ได้

 1. ใน OneDrive ในมุมมอง ไฟล์ทั้งหมด ให้แตะ เพิ่ม เพิ่มรูปถ่าย ที่ด้านล่างของหน้าจอ

 2. ที่ เลือกแอป ให้เลือกแหล่งข้อมูลของรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการอัปโหลด เช่นแอป รูปถ่าย ของโทรศัพท์ของคุณ

 3. ค้นหารูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุรต้องการอัปโหลด เลือกไฟล์ จากนั้นแตะ ตกลง เพิ่มเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: 

 • การอัปโหลดจากกล้องสามารถใช้ได้ครั้งละหนึ่งบัญชีเท่านั้น

 • รูปถ่ายที่อัปโหลดผ่านฟีเจอร์การอัปโหลดจากกล้องจะเรียงลำดับตามปีและเดือนลงในโฟลเดอร์ที่ซ้อนกันในโฟลเดอร์ม้วนฟิล์ม โดยสามารถควบคุมผ่านการตั้งค่า "การจัดระเบียบ" ในเพจการตั้งค่าการอัปโหลดจากกล้อง โปรดทราบว่าการย้าย การเปลี่ยนชื่อ หรือการลบโฟลเดอร์เหล่านี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือแนะนำในขณะนี้

 1. ไปที่ การตั้งค่า ของโทรศัพท์ของคุณ แล้วแตะ สำรองข้อมูล > รูปถ่าย + วิดีโอ

 2. ภายใต้ รูปถ่าย หรือ วิดีโอ ให้เลือกระหว่าง คุณภาพดี หรือ คุณภาพดีที่สุด

  ถ้าคุณไม่ต้องการอัปโหลดรูปถ่ายหรือวิดีโอโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ไม่อัปโหลด

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีย้ายรูปถ่ายและวิดีโอบนโทรศัพท์ของคุณไปยังโฟลเดอร์ OneDrive บนคอมพิวเตอร์ ให้ดูที่ ซิงค์รูปถ่ายและวิดีโอโดยใช้คอมพิวเตอร์ของฉัน บนเว็บไซต์ Windows Phone

คุณสามารถค้นหาข้อความภายในไฟล์ และแม้กระทั่งภายในรูปถ่ายได้ เมื่อต้องการค้นหาข้อความในไฟล์หรือรูปถ่าย ให้พิมพ์วลีที่คุณต้องการในกล่อง ค้นหา

คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ในมุมมอง ไฟล์ หรือโฟลเดอร์อื่นๆ ใน OneDrive

 1. ในมุมมองหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ให้แตะ เพิ่มเติม ไอคอน ดูเพิ่มเติม ของ OneDrive สำหรับ Windows Mobile 8/8.1 แล้วเลือก สร้างโฟลเดอร์ใหม่

 2. แตะ ชื่อโฟลเดอร์ แล้วพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ ตกลง เพิ่มเสร็จแล้ว

 1. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการย้าย จากนั้นแตะ ย้าย ไอคอน ย้าย ของ OneDrive สำหรับ Windows Mobile 8/8.1 (คุณอาจต้องแตะ เพิ่มเติม ไอคอน ดูเพิ่มเติม ของ OneDrive สำหรับ Windows Mobile 8/8.1 ก่อนเพื่อดูไอคอน ย้าย)

  เคล็ดลับ: คุณสามารถย้ายโฟลเดอร์หนึ่งลงในอีกโฟลเดอร์หนึ่งได้ เช่นเดียวกับไฟล์แต่ละไฟล์

 2. รายการ ไฟล์ ของคุณจะปรากฏขึ้น แตะโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายไฟล์ไป จากนั้นแตะ ย้ายรายการมาที่นี่

เคล็ดลับ: ถ้าต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อย้ายไฟล์เหล่านี้ ที่ด้านล่างของรายการ ไฟล์ ให้แตะ โฟลเดอร์ใหม่ ใส่ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ จาก นั้นแตะ สร้าง

 1. เปิดแอป OneDrive

 2. เปิดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ แตะ เพิ่มเติม ไอคอน ดูเพิ่มเติม ของ OneDrive สำหรับ Windows Mobile 8/8.1 แล้วแตะ เรียงลำดับตาม คุณสามารถเรียงลำดับตามชื่อ วันที่ หรือขนาด

หมายเหตุ: การเรียงลำดับสามารถทำงานได้ในโฟลเดอร์ หรือในมุมมอง ไฟล์ทั้งหมด

ไฟล์ที่ถูกลบจาก OneDrive จะถูกเก็บไว้ในถังรีไซเคิลของ OneDrive เป็นเวลา 30 วันสำหรับบัญชีส่วนบุคคล สามารถคืนค่าไฟล์ไปยัง OneDrive ก่อนหน้านั้น หรือคุณสามารถลบไฟล์ถาวรจาก OneDrive ของคุณได้

 1. แตะ เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่า > บัญชี

 2. เลือกบัญชี แล้วแตะ ดูถังรีไซเคิล

 3. ในมุมมอง ถังรีไซเคิล ให้เลือกไฟล์ที่คุณต้องการคืนค่า

 4. ถ้าต้องการคืนค่าไฟล์ของคุณกลับไปยัง OneDrive ให้แตะ คืนค่า ไอคอน คืนค่า ของ OneDrive สำหรับ Windows Mobile 8/8.1

หมายเหตุ: ถ้าถังรีไซเคิลของคุณเต็ม รายการที่เก่าที่สุดจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปสามวัน ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือที่โรงเรียน รายการในถังรีไซเคิลจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 93 วัน เว้นแต่ว่าผู้ดูแลระบบได้เปลี่ยนการตั้งค่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายการที่ถูกลบจะถูกเก็บไว้นานเท่าใด สำหรับบัญชีที่ทำงานหรือที่โรงเรียน

ไฟล์ที่ถูกลบจาก OneDrive จะถูกเก็บไว้ในถังรีไซเคิลของ OneDrive เป็นเวลา 30 วันสำหรับบัญชีส่วนบุคคล สามารถคืนค่าไฟล์ไปยัง OneDrive ก่อนหน้านั้น หรือคุณสามารถลบไฟล์ถาวรจาก OneDrive ของคุณได้

 1. แตะ เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่า > บัญชี

 2. เลือกบัญชี แล้วแตะ ดูถังรีไซเคิล

 3. ในมุมมอง ถังรีไซเคิล ให้เลือกไฟล์ที่คุณต้องการคืนค่า

 4. แตะ ลบ ไอคอน ลบ ของ OneDrive สำหรับ Windows Mobile 8/8.1 เพื่อลบไฟล์อย่างถาวร

หมายเหตุ: ถ้าถังรีไซเคิลของคุณเต็ม รายการที่เก่าที่สุดจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปสามวัน ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือที่โรงเรียน รายการในถังรีไซเคิลจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 93 วัน เว้นแต่ว่าผู้ดูแลระบบได้เปลี่ยนการตั้งค่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายการที่ถูกลบจะถูกเก็บไว้นานเท่าใด สำหรับบัญชีที่ทำงานหรือที่โรงเรียน

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะ เลือก เลือกไฟล์ แล้วแตะกล่องกาเครื่องหมายของไฟล์ที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: OneDrive บน Windows Phone ไม่อนุญาตให้คุณดาวน์โหลดโฟลเดอร์หรือบันทึกย่อของ OneNote ได้ในขณะนี้

 2. แตะ เพิ่มเติม แล้วแตะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ (คุณยังสามารถกดที่ไฟล์ที่คุณต้องการดาวน์โหลดค้างไว้ จากนั้นแตะ ดาวน์โหลด)

 3. ค้นหาและเปิดโฟลเดอร์บนอุปกรณ์ของคุณจากตำแหน่งที่คุณต้องการดาวน์โหลด จากนั้นแตะ บันทึก เพิ่มเสร็จแล้ว

ในแอป OneDrive ให้แตะกล่องกาเครื่องหมายตามไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร้ และแตะ แชร์ แชร์ไฟล์

ถ้าคุณต้องการแชร์กับบุคคลเจาะจงที่น้อยลง เลือก เชิญบุคคล หรือ ส่งไฟล์

ถ้าคุณต้องการแชร์กับบุคคลจำนวนมาก เช่น สื่อทางสังคมหรือโพสต์ในบล็อก เลือก แชร์ลิงก์

เชิญบุคคลอื่นให้แชร์

 1. แตะ แชร์ แชร์ไฟล์ > เชิญบุคคล

 2. ที่ เพิ่มบุคคลที่จะแชร์ด้วย ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการ แตะ เพิ่ม เพิ่มผู้รับ เพื่อใส่ชื่อเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: หาภายใต้ แชร์กับที่ติดต่อล่าสุด - บุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วยอาจอยู่ที่นั่น เพียงแตะชื่อเพื่อส่งข้อความไปยังบุคคลนั้นพร้อมลิงก์ไปยังไฟล์ที่คุณแชร์

 3. ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับจะสามารถเพิ่มการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไข เลือกกล่องที่ อนุญาตการแก้ไข ยกเลิกการเลือกกล่องนั้นเมื่อต้องให้ไฟล์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้รับ

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการเพิ่มบันทึกย่อในคำเชิญการแชร์ของคุณ ให้แตะลูกศรที่ส่วนท้ายของ อนุญาติแก้ไข จากนั้นแตะ เพิ่มบันทึกย่อด่วน แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการบอก

 4. แตะ ส่ง เพิ่มเสร็จแล้ว ผู้รับจะได้รับข้อความอีเมลที่มีลิงก์ไปยังเอกสาร

แชร์ลิงก์

 1. แตะ แชร์ แชร์ไฟล์ > แชร์ลิงก์

 2. เลือกว่าคุณต้องการให้ผู้รับสามารถ แก้ไข ไฟล์ หรือ ดู ไฟล์แบบอ่านอย่างเดียว

 3. ในรายการ แชร์ ให้แตะแอปที่คุณต้องการใช้สำหรับแชร์ลิงก์ คุณอาจต้องลากรายการขึ้นจึงจะเห็นตัวเลือกทั้งหมด

หมายเหตุ: โปรดทราบว่า ใครก็ตามที่มีลิงก์สามารถเปิด ดาวน์โหลดและบันทึกเอกสาร และส่งต่อลิงก์ได้

แชร์เป็นสิ่งที่แนบมา

 1. แตะ แชร์ แชร์ไฟล์ > ส่งไฟล์

 2. ในรายการ แชร์ ให้แตะแอปที่คุณต้องการใช้ในการส่งไฟล์ที่แนบ

 3. หลังจากที่คุณทำการเลือกนี้ แอปคุณเลือกจะเปิดขึ้น ใช้แอปนั้นเพื่อแชร์ไฟล์

เคล็ดลับ: การแชร์เป็นสิ่งที่แนบมาใช้งานได้เฉพาะกับไฟล์เดี่ยวๆ เท่านั้น ถ้าคุณต้องการแชร์โฟลเดอร์ ใช้ เชิญบุคคล หรือ แชร์ลิงก์

 1. ในแอป OneDrive for Business ให้เปิดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ แล้วแตะ แชร์ แชร์ไฟล์ ถ้าต้องแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์หลายรายการ ให้แตะ เลือก เลือกไฟล์ แตะรายการต่างๆ จากนั้นแตะ แชร์ แชร์ไฟล์

 2. ภายใต้ เชิญบุคคล แตะตำแหน่งที่มีคำว่า “พิมพ์ชื่อหรืออีเมล“ แล้วใส่บุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วย แตะ เพิ่ม เพิ่มผู้รับ เพื่อใส่ชื่อเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: หาภายใต้ แชร์กับที่ติดต่อล่าสุด - บุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วยอาจอยู่ที่นั่น เพียงแตะชื่อเพื่อส่งข้อความไปยังบุคคลนั้นพร้อมลิงก์ไปยังไฟล์ที่คุณแชร์

 3. ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับจะสามารถเพิ่มการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไข เลือกกล่องที่ อนุญาตการแก้ไข ยกเลิกการเลือกกล่องนั้นเมื่อต้องให้ไฟล์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้รับ

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการเพิ่มบันทึกย่อในคำเชิญการแชร์ของคุณ ให้แตะลูกศรที่ส่วนท้ายของ อนุญาติแก้ไข จากนั้นแตะ เพิ่มบันทึกย่อด่วน แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการบอก

 4. แตะ ส่ง เพิ่มเสร็จแล้ว ผู้รับจะได้รับข้อความอีเมลที่มีลิงก์ไปยังเอกสาร

เมื่อมีบุคคลแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ OneDrive กับคุณ โดยทั่วไปแล้วคุณจะได้รับข้อความอีเมลหรือการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ Windows ของคุณ เมื่อต้องการค้นหาไฟล์ที่แชร์กับคุณในแอป OneDrive ให้แตะ ที่แชร์ ที่ด้านบนสุดของแอป (คุณอาจต้องเลื่อนไปทางขวาเพื่อให้มองเห็น ที่แชร์)

มุมมองไฟล์ที่แชร์ในแอป OneDrive สำหรับ Android

มุมมองที่แชร์ จะมีไฟล์ที่แชร์กับคุณ และไฟล์ที่คุณได้แชร์กับบุคคลอื่น เมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี OneDrive ส่วนบุคคล ให้แตะชื่อผู้ที่แชร์เพื่อค้นหาไฟล์ที่แชร์โดยบุคคลนั้น

หมายเหตุ: มุมมองที่แชร์ จะดูแตกต่างออกไปเมื่อคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน

ในแอป OneDrive ให้แตะ เมนู เมนู OneDrive ที่ด้านบนของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะบัญชีส่วนบุคคลของคุณเพื่อดูพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและพื้นที่ว่างพร้อมใช้งานทั้งหมดของคุณ

ในแอป OneDrive ให้แตะ เมนู เมนู OneDrive ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ ตัวเลือก แตะ PIN แล้วตั้งค่าตัวเลื่อนเป็น เปิด จากนั้น แตะ ใส่ PIN ใส่และยืนยันรหัสตัวเลข 4 หลักที่คุณต้องการใช้เป็น PIN

เมื่อต้องการลงชื่อออกจากบัญชี OneDrive ส่วนบุคคลหรือบัญชี OneDrive for Business ให้เปิดแอป แตะ เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่า > บัญชี เมื่อคุณเลือกบัญชีแล้ว ให้แตะ ลงชื่อออก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งการอัปเดตที่มีลงในแอป การอัปเดตจะได้รับการดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เมื่อต้องการดูการอัปเดตที่มีซึ่งคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลด ให้ทำดังนี้

 1. ใน Windows Phone 8.1 ให้เปิด Store แตะ เพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้นแตะ ดาวน์โหลด

 2. ถ้าแอป OneDrive ปรากฏขึ้น ให้แตะเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือแตะ อัปเดต เพื่อดาวน์โหลดแอปโดยทันทีผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณ

ถ้าคุณไม่เห็นไฟล์ที่คุณกำลังมองหาในแอป ให้ดูที่ ค้นหาไฟล์ที่สูญหายหรือขาดหายไปใน OneDrive

คุณสามารถจัดอันดับแอป OneDrive หรือรับความช่วยเหลือได้โดยการเขย่าอุปกรณ์ของคุณ

ในแอป OneDrive ให้เปิดเมนู การตั้งค่า แตะ ลงชื่อออก แล้วลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งด้วยบัญชีที่คุณต้องการใช้

 1. บนโทรศัพท์ของคุณ ให้ค้นหารูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการอัปโหลด ถ้าต้องการแชร์รูปถาพจากอัลบั้มออนไลน์ คุณจำเป็นต้องบันทึกลงในโทรศัพท์ของคุณก่อน ถ้าต้องการทำเช่นนั้น ให้แตะรูปถ่าย แตะ เพิ่มเติม เพิ่มเติม แตะ บันทึกรูปถ่าย จากนั้นเปิดอีกครั้งจากอัลบั้ม รูปถ่ายที่บันทึกไว้

 2. กดที่รูปถ่ายหรือวิดีโอค้างไว้ แตะแชร์… แล้วแตะ SkyDrive (ตอนนี้เรียกว่า OneDrive)

 3. เพิ่มคำอธิบายภาพ ถ้าคุณต้องการ แล้วแตะ อัปโหลด

  รูปถ่ายของคุณจะได้รับการอัปโหลดที่ความละเอียดสูงสุด เมื่อต้องการดูรูปถ่ายที่อัปโหลดเหล่านี้ ในแอป OneDrive สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้แตะ เอกสาร แล้วแตะ อัปโหลดจากมือถือ

 1. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า

 2. ปัดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อไปที่ แอปพลิเคชัน แล้วแตะ รูปภาพ + กล้อง

 3. เปิดใช้งาน อัปโหลดไปยัง SkyDrive โดยอัตโนมัติ (ตอนนี้เรียกว่า OneDrive)

  หมายเหตุ: 

  • คุณจะไม่สามารถอัปโหลดรูปภาพไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ ถ้าโทรศัพท์ของคุณมี RAM ขนาด 256 MB เท่านั้น ติดต่อผู้ผลิตโทรศัพท์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  • รูปภาพจะถูกอัปโหลดที่ความละเอียดต่ำ เมื่อต้องการสำรองรูปภาพของคุณที่ความละเอียดสูงสุด ให้ใช้ซอฟต์แวร์ Zune บนพีซีของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ ซิงค์เพลง รูปภาพ และวิดีโอ ถ้าคุณต้องการอัปโหลดรูปภาพของคุณที่ความละเอียดสูงสุด ให้ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน "เพิ่มรูปถ่ายหรือวิดีโอ"

 1. ในแอป OneDrive ให้กดที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ค้างไว้

 2. เลือกว่าคุณต้องการส่งลิงก์ในอีเมล หรือคัดลอกลิงก์ไปยังคลิปบอร์ด จากนั้นให้เลือกว่าคุณต้องการให้ผู้อื่นสามารถดูไฟล์ได้เท่านั้น หรือสามารถแก้ไขไฟล์ได้ด้วย

 3. ถ้าคุณเลือกที่จะส่งลิงก์ทางอีเมล ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแชร์ไฟล์ ถ้าคุณเลือกที่จะคัดลอกลิงก์ไปยังคลิปบอร์ด ตอนนี้คุณสามารถวางลิงก์ไว้ในอีเมล ข้อความ ข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือเครือข่ายสังคมเพื่อแชร์ลิงก์กับผู้อื่นได้แล้ว

ในแอป OneDrive ให้ไปที่ การตั้งค่า เพื่อดูพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมดและเนื้อที่ว่างที่ใช้ได้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

แก้ไขปัญหาแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ OneDrive

ดูบทความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องบน OneDrive สำหรับ Android หรือ OneDrive สำหรับ iOS

ออนไลน์

รับความช่วยเหลือทางออนไลน์
ดูเพจการสนับสนุนสำหรับ OneDrive เพิ่มเติมและ OneDrive for Business
สำหรับแอป OneDrive สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดูที่ แก้ไขปัญหาแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ OneDrive

ไอคอนการสนับสนุนอีเมล

การสนับสนุนอีเมล
ถ้าคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้เขย่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณขณะที่คุณใช้งานแอป OneDrive หรือ ส่งอีเมลไปยังทีมสนับสนุนของ OneDrive เมื่อต้องการติดต่อฝ่ายสนับสนุน OneDrive for Business จากพีซีหรือ Mac ของคุณ ให้เลือกไอคอน OneDrive ในพื้นที่แจ้งให้ทราบหรือแถบเมนู จากนั้นเลือก เพิ่มเติม > ส่งคำติชม > ฉันไม่ถูกใจบางอย่าง

OneDrive for Business ผู้ดูแลระบบยังสามารถดู ชุมชมทางเทคนิคของ OneDrive for Businessวิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ OneDrive for Business หรือ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน Office 365 for Business

ฟอรั่มชุมชนของ Office 365

มีคำติชมใช่หรือไม่
OneDrive UserVoice เป็นสถานที่ที่คุณแนะนำฟีเจอร์ที่คุณต้องการให้เราเพิ่มลงใน OneDrive แม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประกันฟีเจอร์หรือไทม์ไลน์เฉพาะใดๆ แต่เราจะตอบทุกคำแนะนำที่ได้รับคะแนนอย่างน้อย 500 คะแนน

ไปที่ OneDrive UserVoice

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×