ใช้ OneDrive บน Windows 10 (พีซี โทรศัพท์ แท็บเล็ต HoloLens หรือ Surface Hub)

ใช้ OneDrive บน Windows 10 (พีซี โทรศัพท์ แท็บเล็ต HoloLens หรือ Surface Hub)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ต่อไปนี้คืองานและฟังก์ชันในแอปOneDrive บนอุปกรณ์ Windows 10 ทั้งหมดรวมถึงพีซี โทรศัพท์ แท็บเล็ต HoloLens, Xbox หนึ่ง และพื้นผิวฮับโดยทั่วไป

งานหลาย ๆ งานได้เร็วขึ้นต้อง ทำเมื่อคุณใช้แป้นพิมพ์ลัด เมื่อต้องการดูทางลัดสำหรับ OneDrive ไปที่คีย์ลัดในแอป OneDrive for Windows 10

บทความนี้สำหรับแอป OneDrive บน Windows 10

สำหรับวิธีใช้ Windows เวอร์ชันอื่น ดูWindows Phone 7 หรือ Windows Phone 8.1หรือวิธีใช้ OneDrive เพิ่มเติม

หมายเหตุ: แอปเป็นแบบอ่านอย่างเดียวจาก Xbox คุณสามารถดูรูปถ่ายและวิดีโอ แต่คุณไม่สามารถเพิ่มจาก Xbox

บันทึกไฟล์ไปยัง OneDrive

ใช้ขั้นตอนเดียวกันเพื่ออัปโหลดและบันทึกไฟล์ประเภทต่างๆ ในแอป OneDrive รวมทั้งไฟล์เอกสาร รูปถ่าย วิดีโอ และเพลง

อัปโหลดไฟล์

 1. ในแอปOneDrive ในโฟลเดอร์ที่คุณต้องเพิ่ม ไฟล์แตะเพิ่ม เพิ่มรูปถ่าย

 2. ที่ เลือกแอป ให้เลือกแหล่งข้อมูลของไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด เช่น อุปกรณ์นี้ หรือแอป รูปถ่าย ของโทรศัพท์ของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • บน Windows 10 ของพีซี กล่องโต้ตอบ เปิด จะแสดงไฟล์บนพีซีของคุณ ค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดจากนั้นเลือก เปิด

  • ถ้าโทรศัพท์ของคุณตั้งค่าให้บันทึกรูปถ่ายไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ แอป รูปถ่าย ของโทรศัพท์ของคุณจะแสดงรูปถ่ายจาก OneDrive เช่นเดียวกับรูปถ่ายจากโทรศัพท์ที่ไม่ได้อัปโหลด การอัปโหลดรูปถ่ายที่มีอยู่แล้วใน OneDrive จะเป็นการสร้างรูปถ่ายซ้ำ

 3. หาไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด เลือกไฟล์ จากนั้นแตะ ตกลง ตกลง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอจากโทรศัทพ์ของคุณไปยังโฟลเดอร์ OneDrive บนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย File Explorer หรือนำเข้าแอป รูปถ่าย ได้ เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสายข้อมูลของโทรศัพท์ของคุณ หรือใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ Bluetooth

(โทรศัพท์เพียงอย่างเดียว) ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเพื่ออัปโหลดรูปถ่ายโดยอัตโนมัติไปยังOneDrive

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะ เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่า การตั้งค่า OneDrive > อัปโหลดจากกล้อง

 2. ภายใต้ อัปโหลดจากกล้อง ให้ปรับสวิตช์ไปที่ เปิด

  ถ้าต้องการอัปโหลดวิดีโอที่คุณถ่ายด้วยโทรศัพท์ของคุณด้วย ให้ เปิด สวิตช์ที่ รวมวิดีโอ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถอัปโหลดวิดีโอโดยอัตโนมัติได้ก็ต่อเมื่อ อัปโหลดจากกล้อง เปิดอยู่ด้วยเท่านั้น

 3. ภายใต้ บัญชีสำรองข้อมูลกล้อง ให้แตะเปิดรายการ แล้วเลือกบัญชี OneDrive ที่คุณต้องการอัปโหลดรูปถ่ายลงไป

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้รูปถ่ายอัปโหลดเพื่ออัปโหลดกล้องและวิดีโอที่ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเครือ เช่นการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์จ่าย เปิดสวิตช์บน ที่อัปโหลดในการเชื่อมต่อเครือ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการอัปโหลดในการเชื่อมต่อเครือ เปิดสวิตช์ปิด เชื่อมต่อเครือข่ายแบบส่วนใหญ่จะไม่เครือ เพื่อให้คุณสามารถมักจะปิดสวิตช์นี้

เพิ่มโฟลเดอร์

คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ในมุมมอง ไฟล์ หรือภายในโฟลเดอร์อื่นๆ ใน OneDrive

 1. ในแอป OneDrive ในมุมมอง ไฟล์ ให้แตะ โฟลเดอร์ใหม่ คำสั่ง โฟลเดอร์ใหม่ ในแอป OneDrive บน Windows Phone 10

 2. ใส่ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ จากนั้นแตะ ตกลง ตกลง

ย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์อื่นของ OneDrive

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะ เลือก เลือกไฟล์ จากนั้นแตะกล่องกาเครื่องหมายไฟล์อย่างน้อยหนึ่งไฟล์ที่คุณต้องการย้าย แตะ ดูเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติม จากนั้นแตะ ย้าย ย้ายไฟล์

 2. ที่ เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง ให้แตะโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายไฟล์ลงไป จากนั้นแตะ ย้าย ตกลง

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับไฟล์ที่คุณกำลังย้าย โฟลเดอร์ใหม่ คำสั่ง โฟลเดอร์ใหม่ ในแอป OneDrive บน Windows Phone 10

ค้นหาไฟล์ที่คุณกำลังมองหา

คุณสามารถค้นหาชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ ข้อความในไฟล์ หรือแม้กระทั่งข้อความและแท็กต่างๆ ในรูปถ่ายได้ แตะ ค้นหา ค้นหา OneDrive แล้วพิมพ์วลีที่คุณต้องการในกล่อง ค้นหา

เคล็ดลับ: ใช้มุมมองในแอปOneDrive เพื่อค้นหาไฟล์ที่ได้ง่ายยิ่งขึ้น แตะเมนู เมนู OneDrive จากนั้น แตะมุมมอง เช่นรูปถ่ายเอกสารล่าสุดไซต์ หรือแบบออฟไลน์ ค้นหาไฟล์ที่คุณกำลังค้นหา

ค้นหาไฟล์บนไซต์SharePoint

คุณสามารถใช้มุมมองไซต์ ในแอปOneDrive เพื่อค้นหาไฟล์ที่คุณบันทึกไว้ไปยังไซต์SharePoint แตะเมนู เมนู OneDrive >ไซต์ เพื่อดูรายการของไซต์SharePoint Online และOffice 365 กลุ่มที่คุณได้เยี่ยมชมบ่อย หรือติดตาม แตะไซต์เพื่อดูไลบรารีเอกสารที่เก็บไฟล์ คุณสามารถดูส่วนเหลือของไซต์ได้ โดยการแตะลิงก์ดูไซต์ใน SharePoint เพื่อเปิดแอปSharePoint ถ้าไม่ได้ติดตั้งแอปSharePoint คุณจะได้รับพร้อมท์เพื่อติดตั้ง ดูแอป SharePoint mobile สำหรับ Windowsสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เปลี่ยนลักษณะการเรียงลำดับไฟล์

ในแอป OneDrive ให้เปิดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ แล้วแตะ เรียงลำดับโดย เรียงลำดับ คุณสามารถเรียงลำดับโดยชื่อ วันที่ หรือขนาด

หมายเหตุ: เรียงลำดับทำงาน ในมุมมองไฟล์ทั้งหมด หรือ ในโฟลเดอร์ภายในไฟล์ทั้งหมด มุมมองรูปถ่ายเอกสาร และแชร์ เรียงลำดับตามวันเท่านั้น

ดาวน์โหลดไฟล์จาก OneDrive ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะ เลือก เลือกไฟล์ แล้วแตะกล่องกาเครื่องหมายไฟล์ที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์

  หมายเหตุ: OneDrive บน Windows Phone ในขณะนี้ไม่ได้ทำให้คุณดาวน์โหลดโฟลเดอร์หรือOneNote สมุดบันทึก

 2. ค้นหาและเปิดโฟลเดอร์บนอุปกรณ์ของคุณจากตำแหน่งที่คุณต้องการดาวน์โหลด จากนั้นแตะ บันทึก เพิ่มเสร็จแล้ว

  หมายเหตุ: บน Window 10 ของพีซี ให้ค้นหาแล้วเปิดโฟลเดอร์จากตำแหน่งที่คุณต้องการดาวน์โหลด จากนั้นเลือก เลือกโฟลเดอร์

ทำให้ไฟล์พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์

คุณสามารถสร้างไฟล์พร้อมใช้งานเมื่อคุณกำลังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ต่อไปนี้เป็นวิธี:

 1. ในแอปOneDrive ในมุมมองไฟล์ทั้งหมด แตะเลือก เลือกไฟล์ แตะกล่องกาเครื่องหมายของไฟล์ที่คุณต้องการเก็บไว้แบบออฟไลน์ (หรือกด ค้างไว้ในไฟล์), จาก นั้นแตะที่ทำให้เป็นออฟไลน์ สกรีนช็อตของไอคอนเก็บแบบออฟไลน์ในแอป OneDrive สำหรับ Windows 10

 2. ในแอปOneDrive ในมุมมองรูปถ่าย แตะที่เลือก เลือกไฟล์ แตะกล่องกาเครื่องหมายของไฟล์ที่คุณต้องการเก็บไว้แบบออฟไลน์ (หรือกด ค้างไว้ในไฟล์), แตะเพิ่มเติม ดูเพิ่มเติม จากนั้น แตะทำให้เป็นออฟไลน์ สกรีนช็อตของไอคอนเก็บแบบออฟไลน์ในแอป OneDrive สำหรับ Windows 10

 3. ไปยังออฟไลน์ มุมมองสำหรับรายการอย่างรวดเร็วของไฟล์ทั้งหมดคุณได้ทำให้พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์

หมายเหตุ: แอปOneDrive ในปัจจุบันไม่ให้คุณสามารถทำให้โฟลเดอร์หรือสมุดบันทึกOneNote พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์

ทำให้ไฟล์แบบออนไลน์เท่านั้น

เมื่อต้องการบันทึกพื้นที่เก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถสร้างไฟล์พร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ต่อไปนี้เป็นวิธี: ในแอปOneDrive แตะที่เมนู เมนู OneDrive >ออฟไลน์ สกรีนช็อตของไอคอนเก็บแบบออฟไลน์ในแอป OneDrive สำหรับ Windows 10 แตะเลือก เลือกไฟล์ แตะกล่องกาเครื่องหมายของไฟล์ที่คุณต้องการทำให้ออนไลน์เท่านั้น (หรือกด ค้างไว้ในไฟล์), จาก นั้นแตะOnline เฉพาะ สกรีนช็อตของไอคอนการตอบกลับแบบออนไลน์เท่านั้นในแอป OneDrive for Windows 10

แชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์

ในแอป OneDrive ให้แตะ เลือก เลือกไฟล์ จากนั้นแตะกล่องกาเครื่องหมายโดยไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ แล้วแตะ แชร์ แชร์ไฟล์

ถ้าคุณต้องการแชร์กับบุคคลเจาะจงที่น้อยลง เลือก เชิญบุคคล หรือ ส่งไฟล์

ถ้าคุณต้องการแชร์กับบุคคล จำนวนมากเช่นในสื่อทางสังคมหรือโพสต์ในบล็อก เลือกแชร์ลิงก์

เชิญบุคคลมาใช้ร่วมกัน

 1. แตะ แชร์ แชร์ไฟล์ > เชิญบุคคล

 2. ภายใต้ เชิญบุคคล ให้ใส่ชื่อหรืออีเมลแอดเดรสที่คุณต้องการ แตะ เพิ่ม เพิ่มรูปถ่าย เพื่อใส่ชื่อเพิ่มเติม

  เคล็ดลับ: หาภายใต้ ที่ติดต่อล่าสุด - บุคคลที่คุณต้องการแชร์ด้วยอาจอยู่ที่นั่น เพียงแตะชื่อเพื่อส่งข้อความไปยังบุคคลนั้นพร้อมลิงก์ไปยังไฟล์ที่คุณแชร์

 3. ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับจะสามารถเพิ่มการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไข เลือกกล่องที่ อนุญาตการแก้ไข ยกเลิกการเลือกกล่องนั้นเมื่อต้องให้ไฟล์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้รับ

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการเพิ่มบันทึกย่อในคำเชิญการแชร์ของคุณ ให้แตะลูกศรที่ส่วนท้ายของ อนุญาติแก้ไข จากนั้นแตะ เพิ่มบันทึกย่อด่วน แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการบอก

 4. แตะ ตกลง ตกลง ผู้รับจะได้รับข้อความอีเมลที่มีลิงก์ไปยังเอกสาร

แชร์ลิงก์

 1. แตะ แชร์ แชร์ไฟล์ > แชร์ลิงก์

 2. เลือกว่าคุณต้องการให้ผู้รับสามารถ ดูและแก้ไข ไฟล์ หรือ ดูเท่านั้น ซึ่งผู้รับจะสามารถอ่านได้อย่างเดียวเท่านั้น

 3. ในรายการ แชร์ ให้แตะแอปที่คุณต้องการใช้สำหรับแชร์ลิงก์ คุณอาจต้องเลื่อนรายการขึ้นเพื่อดูตัวเลือกทั้งหมด

หมายเหตุ: โปรดทราบว่า ใครก็ตามที่มีลิงก์สามารถเปิด ดาวน์โหลดและบันทึกเอกสาร และส่งต่อลิงก์ได้

ใช้ร่วมกันเป็นสิ่งที่แนบมา

 1. แตะ แชร์ แชร์ไฟล์ > ส่งไฟล์

 2. ในรายการ แชร์ ให้แตะแอปที่คุณต้องการใช้ในการส่งไฟล์ที่แนบ

 3. หลังจากที่คุณทำการเลือกนี้ แอปคุณเลือกจะเปิดขึ้น ใช้แอปนั้นเพื่อแชร์ไฟล์

หมายเหตุ: การแชร์เป็นสิ่งที่แนบมาใช้งานได้เฉพาะกับไฟล์เดี่ยวๆ เท่านั้น ถ้าคุณต้องการแชร์โฟลเดอร์ ใช้ เชิญบุคคล หรือ แชร์ลิงก์

การกู้คืนไฟล์จาก OneDrive ถังรีไซเคิล

 1. แตะ เมนู เมนู OneDrive > ถังรีไซเคิล

 2. แตะ เลือก เลือกไฟล์ แล้วแตะกล่องกาเครื่องหมายของไฟล์ที่คุณต้องการกู้คืน จากนั้นแตะ คืนค่า คืนค่า

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ OneDrive for Business

เข้าถึงบัญชี OneDrive for Business ของคุณบนโทรศัทพ์ของคุณด้วยแอป OneDrive เดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู OneDrive for Business คืออะไร

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะ เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่าบัญชี

 2. แตะ เพิ่มบัญชี จากนั้นแตะ บัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน

 3. ใส่ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่คุณใช้สำหรับบัญชี OneDrive for Business ของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการลงชื่อเข้าใช้ใน OneDrive for Business องค์กรของคุณจำเป็นต้องมีแผนการสมัครใช้งานทางธุรกิจของ SharePoint Online หรือ Office 365 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีจากไดเรกทอรีภายในองค์กรได้

ถ้าคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณOneDrive for Business ลองใช้เว็บเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ของคุณลงชื่อเข้าใช้ที่https://portal.office.com/onedriveหรือติดต่อแผนก IT ของคุณ

สลับระหว่างบัญชีผู้ใช้

แอป OneDrive ของคุณใน Window 10 ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงบัญชี OneDrive ส่วนบุคคลของคุณได้ และบัญชี OneDrive for Business อย่างน้อยหนึ่งบัญชี

แตะ เมนู เมนู OneDrive ที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นแตะบัญชีที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: คุณสามารถมีบัญชี OneDrive for Business ได้หลายบัญชีด้วยแอป OneDrive แต่มีบัญชีส่วนบุคคลได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

เมื่อต้องการสลับไปยังบัญชีผู้ใช้OneDrive ส่วนบุคคลอื่น

 1. แตะ เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่าบัญชี

 2. ภายใต้ บัญชี ให้แตะบัญชีส่วนบุคคลที่คุณกำลังใช้อยู่ จากนั้นแตะ ลงชื่อออก

 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีส่วนบุคคลอื่นที่คุณต้องการใช้

ดูปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูลที่คุณมี

ในแอป OneDrive ให้แตะ เมนู เมนู OneDrive > การตั้งค่า การตั้งค่า OneDrive > บัญชี บนหน้า บัญชี การเชื่อมต่อแอป OneDrive ของบัญชีแต่ละบัญชีของคุณจะแสดงขึ้น พร้อมปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและพื้นที่ว่างพร้อมใช้งานทั้งหมดของแต่ละบัญชี

แชร์คำติชมเกี่ยวกับแอป OneDrive

คุณสามารถรับความช่วยเหลือของแอป OneDrive โดยการเขย่าโทรศัทพ์ของคุณ บนอุปกรณ์อื่นๆ ให้เลือก แสดงคำติชม บนหน้าส่วนใหญ่เพื่อรับความช่วยเหลือ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×