ใช้ Highlighted เนื้อหา web part

ใช้ Highlighted เนื้อหา web part

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเพิ่มหน้าทันสมัยไปยังไซต์คุณเพิ่ม และการกำหนดเองของweb part สำหรับซึ่งเป็นสำเร็จรูปของหน้าของคุณ บทความนี้อธิบายถึง Highlighted เนื้อหา web part

ใช้ web part นี้เพื่อแสดงเนื้อหาจากไลบรารีเอกสาร ไซต์ ไซต์คอลเลกชัน หรือไซต์ทั้งหมด ตามค่าเริ่มต้น web part นี้แสดงเอกสารล่าสุดของคุณ ถ้าคุณไม่มีเอกสารหรือหน้าใด ๆ บนไซต์ของคุณ จะมาคุณต้องสร้างหรืออัปโหลด

เนื้อหาที่ถูกเน้น

โปรแกรมนี้ทำงานอย่างไร

 1. เพิ่มเนื้อหา web part Highlighted: เริ่มต้น ด้วยการเพิ่ม web part ลงในหน้าของคุณ

 2. เลือกเนื้อหา: เลือกตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งข้อมูล (เช่นไลบรารีไซต์หรือเอกสาร) และชนิดของเนื้อหาเพื่อแสดง (เช่นเอกสารหรือหน้า)

 3. ตัวกรองและเรียงลำดับ: ตั้งค่าตัวกรองเพื่อแคบลงเนื้อหาจะแสดง (เช่นเอกสารที่ปรับเปลี่ยน โดยผู้ใช้ปัจจุบัน) และเรียงลำดับ

 4. เลือกเค้าโครง: เลือกเค้าโครงระหว่างบัตร รายการ วงล้อ หรือกำลังทำงานอยู่

เพิ่มเนื้อหา web part Highlighted ลงในหน้า

 1. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดแก้ไขแล้ว คลิกแก้ไข ที่ด้านบนขวาของหน้า

 2. โฮเวอร์เมาส์ของคุณที่ด้านบน หรือด้าน ล่าง web part ตัวที่มีอยู่ หรือภาย ใต้ภูมิภาคชื่อเรื่อง คลิก เครื่องหมายบวกอยู่ในวงกลมมีไว้เพื่อเพิ่ม Web Part ที่ทันสมัยลงในหน้า จากนั้นHighlighted เนื้อหา web part

  เมื่อมี web part บนหน้า คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่อง โดยพิมพ์ทับชื่อเริ่มต้นเอกสารล่าสุด

 3. คลิกปุ่มแก้ไข Web part แก้ไขปุ่ม และเลือกตัวเลือกของคุณ

เลือกเนื้อหา

เมื่อคุณได้เพิ่ม web part และคุณเห็นกล่องเครื่องมือ web part ทำต่อไปนี้:

บานหน้าต่างเครื่องมือส่วน web เนื้อหาที่ถูกเน้น
 1. ในดรอปดาวน์แหล่ง เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการแสดงเนื้อหาจาก:ไซต์นี้ไซต์คอลเลกชันนี้ไลบรารีเอกสารบนไซต์นี้หรือไซต์ทั้งหมด

 2. ในดรอปดาวน์ชนิด เลือกชนิดของเนื้อหาที่คุณต้องการให้แสดง คุณสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เอกสาร (เมื่อคุณเลือกเอกสาร คุณสามารถเลือกชนิดเอกสาร เช่น Word, Excel, PowerPoint และอื่น ๆ) ถ้าคุณต้องการให้แสดงมากกว่าหนึ่งชนิดเอกสาร คลิก+ เพิ่มชนิดเอกสาร

  • หน้า

  • ข่าวสาร

  • วิดีโอ

  • รูปภาพ

  • เหตุการณ์

  • ปัญหา

  • งาน

  • ลิงก์

  • ที่ติดต่อ

  • ทั้งหมด

  ถ้าคุณต้องการให้แสดงชนิดเนื้อหาเพิ่มเติม คลิก+ เพิ่มชนิดเนื้อหา

ตัวกรองและเรียงลำดับ

เมื่อคุณได้เลือกแหล่งเนื้อหาและชนิดของคุณ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการกรองและเรียงลำดับเพื่อแคบลง และจัดระเบียบเนื้อหา

ตัวกรองและเรียงลำดับ
 1. ในดรอปดาวน์ตัวกรอง เลือกสิ่งที่คุณต้อง การกรองตาม แล้ว ใส่รายละเอียดเฉพาะเจาะจงสำหรับตัวกรอง:

  • ชื่อเรื่องมีคำว่า ใส่คำค้นหาสำหรับชื่อเรื่องคุณต้องการค้นหา

  • เนื้อหาที่มีคำว่า ใส่คำค้นหาเนื้อหาคุณต้องการค้นหา

  • เพิ่มล่าสุด ใส่ระยะเวลาเนื่องจากรายการที่ถูกเพิ่ม (เช่นวันนี้ เมื่อวานนี้ สัปดาห์นี้ Earlier และอื่น ๆ)

  • การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ใส่ระยะเวลาเนื่องจากข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนแปลง (เช่นวันนี้ เมื่อวานนี้ สัปดาห์นี้ Earlier และอื่น ๆ)

  • สร้างโดย ใส่ชื่อผู้ใช้ถ้าคุณเลือกผู้ใช้ที่เลือก มิฉะนั้น ใช้ผู้ใช้ปัจจุบัน ซึ่งจะกรองสำหรับรายการที่สร้าง โดยบุคคลดูหน้าในเวลา

  • ปรับเปลี่ยนโดย ใส่ชื่อผู้ใช้ถ้าคุณเลือกผู้ใช้ที่เลือก มิฉะนั้น ใช้ผู้ใช้ปัจจุบัน ซึ่งจะกรองสำหรับรายการที่สร้าง โดยบุคคลดูหน้าในเวลา

  • ชื่อคอลัมน์ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณมีไลบรารีเอกสาร ที่เลือกในรายการแบบหล่นลงของแหล่งข้อมูล ใส่คำสั้น ๆ ถึงแคบลงในรายการของชื่อคอลัมน์ เลือกคุณสมบัติจากรายการแบบหล่นลง และใส่เกณฑ์ของคุณ

   ใช้โทเค็น สำหรับคุณสมบัติที่มีค่าผู้ใช้ เช่นผู้เขียน คุณสามารถใส่ [ME] โทเค็นเพื่อแสดงเฉพาะเอกสารของคุณได้ สำหรับคุณสมบัติที่มีค่าที่เกี่ยวข้องกับวัน เช่นปรับเปลี่ยน คุณสามารถใส่โทเค็น [TODAY] จะแสดงเฉพาะเอกสารที่ถูกปรับเปลี่ยนวันนี้ นอกจากนี้ คุณสามารถแสดงเอกสารก่อน หรือหลัง จากวันนี้ โดยใช้ [TODAY] ที่+/ ตัวอย่าง เพื่อแสดงเฉพาะเอกสารที่ถูกปรับเปลี่ยนเมื่อวานนี้ คุณจะใช้ [TODAY] -1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้ช่องว่างใด ๆ ในไวยากรณ์นี้

   ตัวกรองสำหรับไลบรารีเอกสารที่ใช้ชื่อคอลัมน์

  • คุณสมบัติที่มีการจัดการ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับตัวเลือกแหล่งข้อมูลทั้งหมดยกเว้นไลบรารีเอกสาร คุณสมบัติที่มีการจัดการสามารถภายใน หรือแบบกำหนดเอง แต่ต้องค้นหาได้ ใส่คำสั้น ๆ ถึงแคบลงในรายการของคุณสมบัติสามารถค้นหาได้ เลือกคุณสมบัติจากรายการแบบหล่นลง และใส่เกณฑ์ของคุณ

   ใช้โทเค็น สำหรับคุณสมบัติที่มีค่าที่ผู้ใช้ เช่น CreatedBy หรือ ModifiedBy คุณสามารถใส่ [ME] โทเค็นเพื่อแสดงเฉพาะเอกสารของคุณได้ สำหรับคุณสมบัติที่มีค่าที่เกี่ยวข้องกับวัน เช่น ContentModifiedTime คุณสามารถใส่โทเค็น [TODAY] จะแสดงเฉพาะเอกสารที่ถูกปรับเปลี่ยนวันนี้ นอกจากนี้ คุณสามารถแสดงเอกสารก่อน หรือหลัง จากวันนี้ โดยใช้ [TODAY] ที่+/ ตัวอย่าง เพื่อแสดงเฉพาะรายการที่ถูกปรับเปลี่ยนเมื่อวานนี้ คุณจะใช้ [TODAY] -1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้ช่องว่างใด ๆ ในไวยากรณ์นี้

   เนื้อหาที่ถูกเน้น ด้วยตัวกรองคุณสมบัติที่มีการจัดการ

   สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติที่มีการจัดการ ดูจัดการคุณสมบัติและค้นหา สำหรับรายการของคุณสมบัติที่พร้อมใช้งาน ดูภาพรวมของคุณสมบัติที่ตระเวน และ

 2. ในดรอปดาวน์การเรียงลำดับตาม ตัวเลือกของคุณ ตามค่าเริ่มต้นคือล่าสุด

เลือกเค้าโครง

เลือกบัตรรายการวงล้อ หรือภาพ จาก นั้นให้ใส่จำนวนรายการที่คุณต้องการแสดงและเลือกว่าจะแสดง web part เมื่อไม่พบรายการ

เค้าโครง

หมายเหตุ: ถ้าคุณคุ้นเคยกับเวอร์ชันก่อนหน้าของ SharePoint เนื้อหา Highlighted เป็นเวอร์ชันใหม่กว่า แบบง่ายของweb part การค้นหาเนื้อหา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×