ใช้ COUNTA เพื่อนับเซลล์ที่ไม่ว่างใน Excel 2016 สำหรับ Windows

สมมติว่าคุณต้องการรู้ว่า สมาชิกในทีมของคุณระบุชั่วโมงการทำงานของโครงการทั้งหมดในแผ่นงานหรือไม่ อีกนัยหนึ่ง คุณต้องการนับเซลล์ที่มีข้อมูล และในกรณีที่ซับซ้อนขึ้น ข้อมูลอาจไม่ใช่ตัวเลข สมาชิกบางคนในทีมของคุณอาจระบุค่าแทน เช่น "TBD" สำหรับกรณีดังกล่าว ให้ใช้ ฟังก์ชัน COUNTA

ตัวอย่าง

ฟังก์ชัน COUNTA

ฟังก์ชันจะนับเฉพาะเซลล์ที่มีข้อมูล แต่ต้องระวังว่า "ข้อมูล" อาจมีช่องว่าง ซึ่งคุณไม่เห็น และแน่นอน คุณสามารถนับช่องว่างในตัวอย่างนี้เอง แต่ลองนึกถึงการทำแบบนี้ในสมุดงานขนาดใหญ่ ดังนั้น เมื่อต้องการใช้สูตร

  1. ให้กำหนดช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการนับ ตัวอย่างด้านบนใช้เซลล์ B2 ถึง D6

  2. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการดูผลลัพธ์ ซึ่งเป็นการนับจริงๆ เรามาเรียกเซลล์นั้นว่า เซลล์ผลลัพธ์

  3. ในเซลล์ผลลัพธ์หรือแถบสูตร ให้พิมพ์สูตรและกด Enter ดังนี้

    =COUNTA(B2:B6)

คุณยังสามารถนับเซลล์มากกว่าหนึ่งช่วง ตัวอย่างนี้จะนับเซลล์ใน B2 ถึง D6 และใน B9 ถึง D13

การใช้ COUNTA เพื่อนับช่วงของเซลล์ 2 ช่วง

คุณจะเห็น Excel ไฮไลต์ช่วงของเซลล์ และเมื่อคุณกด Enter ผลลัพธ์จะปรากฏขึ้น

ผลลัพธ์ของฟังก์ชัน COUNTA

ถ้าคุณไม่ต้องการนับข้อมูลที่เป็นข้อความ แต่ต้องการนับเฉพาะตัวเลขและวันที่ ให้ใช้ ฟังก์ชัน COUNT

วิธีการเพิ่มเติมในการนับเซลล์ที่มีข้อมูล

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×