ใช้ และแถบรายการที่ต้องทำการกำหนดเอง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แถบรายการที่ต้องทำเป็นค่าใดค่าหนึ่งในบานหน้าต่างคุณสามารถเพิ่มไปยัง Outlook สำหรับพีซี คุณสามารถใช้แถบรายการที่ต้องทำเมื่อต้องการแสดงเหตุการณ์ที่กำลังมาถึงปฏิทินของคุณ รายการงานของคุณ หรือที่ติดต่อรายการโปรดของคุณ

เปิด หรือปิดแถบรายการที่ต้องทำ

 1. เมื่อต้องการแสดงแถบรายการที่ต้องทำ เลือกมุมมอง >แถบรายการที่ต้องทำ

  เปิด หรือปิดแถบรายการที่ต้องทำ

 2. เลือกปฏิทินงาน หรือบุคคลอื่น คุณสามารถเลือกหนึ่งชนิดของรายการจะแสดงในแถบรายการที่ต้องทำ สองชนิดของรายการ หรือสามทั้งหมด

 3. เมื่อต้องการปิดใช้งานแถบรายการที่ต้องทำ เลือกมุมมอง >แถบรายการที่ต้องทำ >ปิด

กำหนดแถบรายการที่ต้องทำ

ส่วนต่าง ๆ ในแถบรายการที่ต้องทำที่ปรากฏในลำดับที่คุณเพิ่ม ดังนั้น ถ้าคุณเพิ่ม ส่วนปฏิทิน จาก นั้นในส่วนงาน จาก นั้นในส่วนบุคคล นั้นจะปรากฏขึ้นตามลำดับ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลำดับ คุณจะต้องปิดส่วนต่าง ๆ และอีกครั้งเพิ่มในลำดับที่คุณต้องการให้ปรากฏ

คุณสามารถแสดงหลายรายการในแถบรายการที่ต้องทำ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่มมุมมองงาน แล้วมุมมองบุคคล แล้วมุมมองปฏิทิน และคุณต้องการแสดงปฏิทินด้านบนของแถบรายการที่ต้องทำแทนที่เป็นด้านล่าง ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกมุมมอง >แถบรายการที่ต้องทำ >งาน เมื่อต้องการซ่อนมุมมองงาน

 2. เลือกมุมมอง >แถบรายการที่ต้องทำ >บุคคล เมื่อต้องการซ่อนมุมมองบุคคล

 3. ตอนนี้คุณควรมีเฉพาะมุมมองปฏิทินแสดง

 4. เลือกมุมมอง >แถบรายการที่ต้องทำ > บุคคลเพื่อวางมุมมองบุคคลโดยตรงภายใต้มุมมองปฏิทิน
  หรือ
  เลือกมุมมอง >แถบรายการที่ต้องทำ >งาน ให้ใส่มุมมองงานภายใต้มุมมองปฏิทินได้โดยตรง

กำหนดลำดับการจัดเรียงของงานในแถบรายการที่ต้องทำ

ถ้าคุณต้องการกำหนดลำดับการจัดเรียงของรายการงานในแถบรายการที่ต้องทำ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ที่ด้านบนของพื้นที่งานต้องทำแถบ คลิกจัดเรียงตาม: ตั้งค่าสถานะ: วันครบกำหนด แล้ว เลือกการจัดเรียงตาม เพื่อเปลี่ยนวิธีการจัดระเบียบงาน

  คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงของงานของคุณในแถบรายการที่ต้องทำ
 2. เมื่อต้องการจัดอันดับงานตามลำดับตรงกันข้าม คลิกลูกศรขึ้น หรือลูกศรลงบนด้านขวาของแถบรายการที่ต้องทำเพื่อย้อนกลับลำดับการจัดเรียง

การเปลี่ยนแปลงที่ติดต่อที่ปรากฏในส่วนบุคคลของแถบรายการที่ต้องทำ

ที่ติดต่อทั้งหมดที่คุณเพิ่มลงในรายการโปรดปรากฏในส่วนบุคคลของแถบรายการที่ต้องทำ

 • เมื่อต้องการเพิ่มติดต่อลงในรายการโปรด คลิกขวาชื่อของบุคคล จากข้อความอีเมล หรือ จากโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณ แล้วเลือกเพิ่มลงในรายการโปรด บุคคลนั้นจะปรากฏในส่วนบุคคลของแถบรายการที่ต้องทำถ้าคุณได้เปิดใช้งานส่วนนั้น

 • เมื่อต้องการเอาติดต่อจากรายการโปรด คลิกขวาที่ชื่อของบุคคลนั้นในแถบรายการที่ต้องทำ และเลือกเอาออกจากรายการโปรด บุคคลนั้นจะยังคงอยู่ในที่ติดต่อของคุณ แต่จะไม่ปรากฏในแถบรายการที่ต้องทำ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถปรับแต่งส่วนปฏิทินของแถบรายการที่ต้องทำ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×