ใช้ และกำหนดค่าบานหน้าต่างการอ่านเพื่อแสดงตัวอย่างข้อความ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณเลือกข้อความในรายการข้อความ คุณสามารถดูข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน และการเข้าถึงชนิดไฟล์ที่แนบมาต่าง ๆ มากมาย คุณสามารถกำหนดวิธีการทำงานของบานหน้าต่างการอ่าน และแสดง หรือคุณสามารถปิดใช้งานได้

นอกจากการใช้บานหน้าต่างการอ่านเพื่อช่วยให้คุณได้อย่างรวดเร็วสแกนข้อความของคุณ คุณสามารถแสดงอย่างไม่กี่บรรทัดแรกของข้อความในรายการข้อความของคุณ และคุณสามารถตัดค่าอีเมลที่ยาว โดยแยกหน้าต่างข้อความ

เปิดใช้งาน การปิดใช้งาน หรือย้ายบานหน้าต่างการอ่าน

บานหน้าต่างการอ่านจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่างการอ่าน     บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกบานหน้าต่างการอ่าน แล้ว คลิ กปิด

 • เมื่อต้องการเปิดใช้งาน หรือย้ายบานหน้าต่างการอ่าน     บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มเค้าโครง คลิกบานหน้าต่างการอ่าน แล้ว คลิ กขวา หรือด้านล่าง

  ตัวเลือกบานหน้าต่างการอ่านบนแท็บมุมมอง

เลือกปิด ปิดบานหน้าต่างการอ่านสำหรับโฟลเดอร์ที่คุณอยู่ในเท่านั้น เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่างการอ่านได้อย่างรวดเร็วสำหรับหลายโฟลเดอร์ บนแท็บมุมมอง คลิกเปลี่ยนมุมมอง >ใช้มุมมองปัจจุบันไปยังโฟลเดอร์จดหมายอื่น แล้วเลือกโฟลเดอร์ในกล่องโต้ตอบใช้มุมมอง

ตัวเลือกการแสดงตัวอย่างเพิ่มเติม

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

 2. ภายใต้ บานหน้าต่าง Outlook ให้คลิก บานหน้าต่างการอ่าน

 3. เมื่อต้องการเปิดคุณลักษณะนี้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ทำเครื่องหมายรายการเป็นอ่านเมื่อแสดงในบานหน้าต่างการอ่าน และใส่ตัวเลขในกล่องวินาที n รอก่อนที่จะทำเครื่องหมายรายการว่าอ่าน แล้ว

  เมื่อต้องการปิดฟีเจอร์นี้ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ทำเครื่องหมายรายการเป็นอ่านเมื่อแสดงในบานหน้าต่างการอ่าน

  ตั้งค่าในกล่องโต้ตอบบานหน้าต่างการอ่าน

อ่านโดยใช้แถบช่องว่างแป้นเดี่ยวช่วยให้คุณเลื่อนไปตามข้อความของคุณในบานหน้าต่างการอ่านได้อย่างรวดเร็ว ทุกครั้งที่คุณกดแถบช่องว่าง บานหน้าต่างการอ่านเนื้อหาเลื่อนลงมาหนึ่งหน้า ที่ส่วนท้ายของรายการ รายการที่ยังไม่ได้อ่านถัดไปในรายการข้อความของคุณปรากฏขึ้น

อ่านแป้นเดี่ยวถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปิด หรือปิดเมื่อใดก็

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

 2. ภายใต้ บานหน้าต่าง Outlook ให้คลิก บานหน้าต่างการอ่าน

 3. เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายอ่านคีย์เดียวโดยใช้แถบช่องว่าง

  ตั้งค่าในกล่องโต้ตอบบานหน้าต่างการอ่าน

มีสองวิธีในการเพิ่ม หรือลดระดับการย่อ/ขยายในบานหน้าต่างการอ่าน Microsoft Outlook ชั่วคราว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ใช้ตัวควบคุม ย่อ/ขยาย ที่ด้านล่างของหน้าต่าง Outlook

  ตัวควบคุมระดับการย่อ/ขยาย

 • ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์กับตัวควบคุมล้อ คลิกในบานหน้าต่างการอ่าน กด CTRL และหมุนล้อเลื่อน ย้อนล้ออยู่ที่คุณทำให้เนื้อหามีขนาดใหญ่ และย้อนล้อไปทางคุณทำให้เนื้อหามีขนาดเล็ก

หมายเหตุ: การย่อ/ขยายมีผลต่อเฉพาะรายการปัจจุบันที่จะแสดงตัวอย่าง เมื่อคุณเลือกรายการหรือโฟลเดอร์อื่น บานหน้าต่างการอ่านส่งกลับเป็นขนาด 100% เริ่มต้น

สำหรับวิธีการสแกนกล่องจดหมายเข้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว ลองดูตัวอย่างข้อความ ซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะแสดงระหว่างบรรทัดหนึ่ง จากสามของแต่ละข้อความในรายการข้อความ พร้อมด้วยชื่อผู้ส่งและบรรทัดเรื่อง

 • ใน Outlook 2016 และ Outlook 2013: บนแท็บมุมมอง คลิกแสดงตัวอย่างข้อความ นั้นแล้ว เลือกตัวเลือก

  ตัวเลือกการแสดงตัวอย่างข้อความบนแท็บมุมมอง

 • ใน Outlook 2010: บนแท็บมุมมอง คลิกการตั้งค่ามุมมอง คลิกการตั้งค่าอื่น ๆ นั้นแล้ว เลือกการแสดงตัวอย่างรายการทั้งหมด ภายใต้การแสดงตัวอย่างอัตโนมัติ

ในข้อความอีเมลที่คุณกำลังอ่าน หรือเขียน คุณสามารถแยกหน้าต่างตามแนวนอนเป็นแนวที่สอง ทำให้คุณสามารถเลื่อนแต่ละบานหน้าต่างแยกต่างหากเพื่อให้คุณสามารถดูสองส่วนของข้อความที่คุณไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถมองเห็นบนหน้าจอในเวลาเดียวกัน

 1. เปิดข้อความในหน้าต่างแยกต่างหาก

 2. กด Ctrl+Alt+S จากนั้นคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแบบแยกในแนวนอน

 3. ลากแถบแยกไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ คุณสามารถเลื่อนเนื้อหาในบานหน้าต่างหนี่งที่ไม่ขึ้นอยู่กับบานหน้าต่างอื่น

เมื่อต้องการกลับไปที่มุมมองบานหน้าต่างข้อความเดียว ให้ลากแถบแยกไปยังบนสุดหรือล่างสุดของหน้าต่าง คุณยังสามารถกด Ctrl+Alt+S อีกครั้งเพื่อปิดใช้งานการแยกมุมมอง

เปิดใช้งาน การปิดใช้งาน หรือย้ายบานหน้าต่างการอ่าน

บานหน้าต่างการอ่านจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่างการอ่าน     บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่บานหน้าต่างการอ่าน แล้ว คลิ กปิด

 • เมื่อต้องการเปิดใช้งาน หรือย้ายบานหน้าต่างการอ่าน     บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่บานหน้าต่างการอ่าน แล้ว คลิ กขวา หรือด้านล่าง

เลือกปิด ปิดบานหน้าต่างการอ่านสำหรับโฟลเดอร์ที่คุณอยู่ในเท่านั้น

ตัวเลือกการแสดงตัวอย่างเพิ่มเติม

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก นั้นแล้ว คลิกที่แท็บอื่น ๆ

 2. ภายใต้บานหน้าต่าง Outlook คลิกบานหน้าต่างการอ่าน

 3. เมื่อต้องการเปิดคุณลักษณะนี้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ทำเครื่องหมายรายการเป็นอ่านเมื่อแสดงในบานหน้าต่างการอ่าน และใส่ตัวเลขในกล่องวินาที n รอก่อนที่จะทำเครื่องหมายรายการว่าอ่าน แล้ว

  เมื่อต้องการปิดฟีเจอร์นี้ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ทำเครื่องหมายรายการเป็นอ่านเมื่อแสดงในบานหน้าต่างการอ่าน

  ตั้งค่าในกล่องโต้ตอบบานหน้าต่างการอ่าน

อ่านโดยใช้แถบช่องว่างแป้นเดี่ยวช่วยให้คุณเลื่อนไปตามข้อความของคุณในบานหน้าต่างการอ่านได้อย่างรวดเร็ว ทุกครั้งที่คุณกดแถบช่องว่าง บานหน้าต่างการอ่านเนื้อหาเลื่อนลงมาหนึ่งหน้า ที่ส่วนท้ายของรายการ รายการที่ยังไม่ได้อ่านถัดไปในรายการข้อความของคุณปรากฏขึ้น

อ่านแป้นเดี่ยวถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเปิด หรือปิดเมื่อใดก็

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก นั้นแล้ว คลิกที่แท็บอื่น ๆ

 2. ภายใต้บานหน้าต่าง Outlook คลิกบานหน้าต่างการอ่าน

 3. เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายอ่านคีย์เดียวโดยใช้แถบช่องว่าง

  ตั้งค่าในกล่องโต้ตอบบานหน้าต่างการอ่าน

สำหรับวิธีการสแกนกล่องจดหมายเข้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว ลองแสดงตัวอย่างอัตโนมัติ สามบรรทัดแรกของแต่ละข้อความที่จะแสดงในรายการข้อความ พร้อมด้วยชื่อผู้ส่งและบรรทัดเรื่อง

การแสดงตัวอย่างอัตโนมัติจะแสดงข้อความ 3 บรรทัดแรก

 • บนเมนูมุมมอง คลิกแสดงตัวอย่างอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: คุณสามารถแสดงตัวอย่างอัตโนมัตินำไปใช้กับโฟลเดอร์ใด ๆ ของคุณ mail เช่นแบบร่าง และรายการที่ถูกส่ง แต่ก่อนอื่น คุณจำเป็นต้องเปิดการแสดงตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับแต่ละโฟลเดอร์

ถ้าคุณต้องการดูตัวอย่างสามบรรทัดสำหรับข้อความที่ยังไม่ได้อ่านเท่านั้น คุณสามารถตั้งที่เกินไป ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะแสดงเป็นตัวหนา

 1. ในเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ มุมมองปัจจุบัน แล้วคลิก กำหนดมุมมองปัจจุบัน

 2. คลิกการตั้งค่าอื่น ๆ แล้ว คลิ กแสดงตัวอย่างรายการที่ยังไม่ได้อ่าน

ในข้อความอีเมลที่คุณกำลังอ่าน หรือเขียน คุณสามารถแยกหน้าต่างตามแนวนอนเป็นแนวที่สอง ทำให้คุณสามารถเลื่อนแต่ละบานหน้าต่างแยกต่างหากเพื่อให้คุณสามารถดูสองส่วนของข้อความที่คุณไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถมองเห็นบนหน้าจอในเวลาเดียวกัน

 1. เปิดข้อความในหน้าต่างแยกต่างหาก

 2. กด Ctrl+Alt+S จากนั้นคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแบบแยกในแนวนอน

 3. ลากแถบแยกไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ คุณสามารถเลื่อนเนื้อหาในบานหน้าต่างหนี่งที่ไม่ขึ้นอยู่กับบานหน้าต่างอื่น

เมื่อต้องการกลับไปที่มุมมองบานหน้าต่างข้อความเดียว ให้ลากแถบแยกไปยังบนสุดหรือล่างสุดของหน้าต่าง คุณยังสามารถกด Ctrl+Alt+S อีกครั้งเพื่อปิดใช้งานการแยกมุมมอง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×