ใช้ ส่วนประกอบด่วน และ ข้อความอัตโนมัติ ใน Word

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้แกลเลอรีส่วนด่วน เพื่อสร้าง เก็บ และส่วนของเนื้อหา รวมถึงข้อความอัตโนมัติ คุณสมบัติเอกสาร (เช่นชื่อเรื่องและผู้เขียน), และเขตข้อมูลที่นำมาใช้ใหม่ บล็อกเหล่านี้สามารถเนื้อหาจะยังเรียกว่าสำเร็จข้อความอัตโนมัติเป็นชนิดทั่วไปของแบบเอกสารสำเร็จรูปที่เก็บข้อความและกราฟิก คุณสามารถใช้ตัวจัดระเบียบสำเร็จ เพื่อค้นหา หรือแก้ไขแบบเอกสารสำเร็จรูป

เมื่อต้องการเปิดใช้งานด่วนส่วนแกลเลอรี บนแท็บแทรก ในกลุ่มข้อ ความ คลิกส่วนประกอบด่วน

คำสั่งส่วนประกอบด่วนบนแท็บแทรก

คุณต้องการทำสิ่งใด

 1. เลือกวลี ประโยค หรือส่วนอื่นของเอกสารของคุณที่คุณต้องการบันทึกลงในแกลเลอรี

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกส่วนประกอบด่วน แล้วคลิกบันทึกส่วนที่เลือกเพื่อแกลเลอรีส่วนด่วน เปลี่ยนชื่อ และเพิ่มคำอธิบายถ้าคุณต้อง และคลิกตกลง

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการบันทึกส่วนที่เลือกเป็นข้อความอัตโนมัติ บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกส่วนประกอบด่วน >ข้อความอัตโนมัติ >บันทึกส่วนที่เลือกลงแกลเลอรีข้อความอัตโนมัติ

 1. เลือกวลี ประโยค หรือส่วนอื่นของเอกสารของคุณที่คุณต้องการบันทึกลงในแกลเลอรี

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกส่วนประกอบด่วน แล้วคลิกบันทึกส่วนที่เลือกเพื่อแกลเลอรีส่วนด่วน เปลี่ยนชื่อ และเพิ่มคำอธิบายถ้าคุณต้อง และคลิกตกลง

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการบันทึกส่วนที่เลือกเป็นข้อความอัตโนมัติ เปลี่ยนเขตข้อมูลเก็บ เป็นข้อความอัตโนมัติ

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่คุณต้องการแทรกส่วนที่เลือกจากแกลเลอรีส่วนประกอบด่วน

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกส่วนประกอบด่วน ประโยค วลี หรือ แล้วเลือกบันทึกอื่น ๆ ที่คุณต้องการนำมาใช้ใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณบันทึกรายการเป็นข้อความอัตโนมัติ ให้คลิก แทรก > ส่วนประกอบด่วน > ข้อความอัตโนมัติ เพื่อค้นหา แล้วคลิกส่วนที่เลือก

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่คุณต้องการแทรกส่วนที่เลือกจากแกลเลอรีส่วนประกอบด่วน

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกส่วนประกอบด่วน ประโยค วลี หรือ แล้วเลือกบันทึกอื่น ๆ ที่คุณต้องการนำมาใช้ใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณบันทึกรายการที่เป็นข้อความอัตโนมัติ คลิกแทรก >ส่วนประกอบด่วน >จัดระเบียบสำเร็จ เพื่อค้นหา และคลิกส่วนที่เลือกไว้

คุณสามารถเปลี่ยนส่วนประกอบด่วน โดยการแทนที่แบบเอกสารสำเร็จรูป คุณแทรกแบบเอกสารสำเร็จรูป ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้อง นั้นแล้ว บันทึกแบบเอกสารสำเร็จรูปที่ มีชื่อเดียวกัน

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการแทนรายการต้นฉบับในแกลเลอรี ชื่อ ประเภท และแกลเลอรีได้เหมือนกับเอกสารต้นฉบับ

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกแบบเอกสารสำเร็จรูป

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกส่วนประกอบด่วน แล้ว คลิ กตัวจัดระเบียบเอกสารสำเร็จรูป ถ้าคุณทราบชื่อของแบบเอกสารสำเร็จรูป คลิกชื่อ เพื่อเรียงลำดับตามชื่อ

 3. คลิก แทรก

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณแบบเอกสารสำเร็จรูป

 5. เลือกข้อความที่ปรับปรุง

  เมื่อต้องการเก็บการจัดรูปแบบย่อหน้าซึ่งรวมถึง จัดแนว ระยะห่างบรรทัด การเยื้อง — กับรายการ รวมเครื่องหมายย่อหน้า (¶) ในส่วนที่เลือก

  หมายเหตุ:  เมื่อต้องการดูเครื่องหมายย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน

 6. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกส่วนประกอบด่วน แล้ว คลิ กบันทึกส่วนที่เลือกลงแกลเลอรีส่วนใช้งานด่วน

 7. ในกล่องโต้ตอบสร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ พิมพ์เดิมชื่อ ประเภท และแกลเลอรีสำหรับรายการแบบเอกสารสำเร็จรูป นั้นแล้ว คลิกตกลง

 8. เมื่อถูกถามว่า คุณต้องการกำหนดรายการแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ คลิกใช่

 1. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกส่วนประกอบด่วน แล้ว คลิ กตัวจัดระเบียบเอกสารสำเร็จรูป

 2. คลิกที่ชื่อของแบบเอกสารสำเร็จรูปที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้ว คลิ กแก้ไขคุณสมบัติ

 3. ในกล่องโต้ตอบปรับเปลี่ยนแบบเอกสารสำเร็จรูป พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับรายการ แล้ว คลิ กตกลง

 4. เมื่อถูกถามว่า คุณต้องการกำหนดรายการแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ คลิกใช่

 1. เปิดเอกสารที่ประกอบด้วยส่วนด่วนที่คุณต้องการลบ

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกส่วนประกอบด่วน แล้ว คลิ กตัวจัดระเบียบเอกสารสำเร็จรูป ถ้าคุณทราบชื่อของแบบเอกสารสำเร็จรูป คลิกชื่อ เพื่อเรียงลำดับตามชื่อ

 3. เลือกรายการ แล้ว คลิ กลบ

 4. เมื่อถูกถามว่า คุณแน่ใจว่าคุณต้องการลบรายการแบบเอกสารสำเร็จรูป คลิกใช่

แบบเอกสารสำเร็จรูปที่คุณลบจะไม่พร้อมใช้งานในแกลเลอรี แม้ว่าเนื้อหาอาจยังคงปรากฏอยู่ในเอกสาร

ดูเพิ่มเติม

ส่วนประกอบด่วน

แทรกข้อความโดยอัตโนมัติ

แทรกตารางโดยใช้ตารางด่วน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×