ใช้ ผลรวมอัตโนมัติ เพื่อรวมตัวเลข

ถ้าคุณต้องการหาผลรวมคอลัมน์หรือแถวของตัวเลข ให้ Excel Online คำนวณแทนคุณ โดยเลือกเซลล์ถัดจากตัวเลขที่คุณต้องการหาผลรวม คลิก ผลรวมอัตโนมัติ บนแท็บหน้าแรก แล้วกด Enter เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้ว

คลิก ผลรวมอัตโนมัติ ในกลุ่ม การแก้ไข เพื่อหาผลรวมของตัวเลข

เมื่อคุณคลิก ผลรวมอัตโนมัติ Excel Online จะใส่สูตร (ที่ใช้ ฟังก์ชัน SUM) โดยอัตโนมัติเพื่อหาผลรวมของตัวเลข

นี่คือตัวอย่าง เมื่อต้องการบวกตัวเลขของเดือนมกราคมในงบด้านสันทนาการนี้ ให้เลือกเซลล์ B7 ซึ่งเป็นเซลล์ที่อยู่ใต้คอลัมน์ตัวเลข จากนั้นคลิก ผลรวมอัตโนมัติ สูตรจะปรากฏในเซลล์ B7

กด Enter เพื่อแสดงผลลัพธ์ (95.94) ในเซลล์ B7 คุณยังสามารถดูสูตรในแถบสูตรได้ด้วย

แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ของผลรวมอัตโนมัติ

หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการรวมผลคอลัมน์ตัวเลข ให้เลือกเซลล์ที่อยู่ด้านล่างตัวเลขสุดท้ายในคอลัมน์ เมื่อต้องการหาผลรวมของตัวเลขหนึ่งแถว ให้เลือกเซลล์ถัดไปทางขวา

  • เมื่อคุณสร้างสูตรเสร็จแล้ว คุณสามารถทำสำเนาไปยังเซลล์อื่นแทนที่จะต้องพิมพ์ซ้ำๆ อีก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคัดลอกสูตรในเซลล์ B7 ไปยังเซลล์ C7 สูตรใน C7 จะปรับไปใช้ตำแหน่งใหม่เองโดยอัตโนมัติและจะคำนวณตัวเลขใน C3:C6

  • นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ ผลรวมอัตโนมัติ กับเซลล์หลายเซลล์ได้ในคราวเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเน้นทั้งเซลล์ B7 และ C7 จากนั้นคลิก ผลรวมอัตโนมัติ และหาผลรวมทั้งสองคอลัมน์ได้พร้อมกัน

  • คุณยังสามารถหาผลรวมตัวเลขได้โดย การสร้างสูตรอย่างง่าย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×