ใช้ ผลรวมอัตโนมัติ เพื่อรวมตัวเลข

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณต้องการหาผลรวมของเนื้อหาในคอลัมน์หรือแถว ให้ Excel คำนวณให้คุณ

 1. เมื่อต้องการหาผลรวมของคอลัมน์ของตัวเลข แตะเพื่อเลือกเซลล์ด้านล่างตัวเลขสุดท้ายในคอลัมน์

  เลือกคอลัมน์สำหรับผลรวมอัตโนมัติ

 2. บนแท็บสูตร แตะผลรวมอัตโนมัติ

  แท็บ สูตร

 3. แตะผลรวม จากนั้น แตะส่งกลับ

  เมนูฟังก์ชันผลรวมอัตโนมัติ

  เท่านี้ก็เรียบร้อย!

  ผลรวมของผลรวมอัตโนมัติ

 1. แตะเพื่อเลือกเซลล์ด้านล่างตัวเลขสุดท้ายในคอลัมน์

  เลือกเซลล์

 2. แตะปุ่ม ribbon การเข้าถึงเมนูบน Ribbon ของ Excel for Android

 3. แตะสูตร

  แท็บ สูตร

 4. แตะผลรวมอัตโนมัติ

  เลือกผลรวมอัตโนมัติ

 5. แตะผลรวม

  เลือกผลรวม

 6. แตะเครื่องหมาย

  เครื่องหมายถูก

  เท่านี้ก็เรียบร้อย!

  ผลรวมทั้งหมด

 1. ในเวิร์กชีต แตะเซลล์ว่างเซลล์แรกหลังจากช่วงของเซลล์ที่มีตัวเลข หรือแตะ และลากเพื่อเลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการคำนวณ

  แท็บเล็ต android ผลรวมอัตโนมัติ Excel

 2. แตะผลรวมอัตโนมัติ

  แท็บเล็ต android ผลรวมอัตโนมัติ Excel

 3. แตะผลรวม

  แท็บเล็ต android ผลรวมของ Excel

 4. แตะเครื่องหมาย

  เครื่องหมายถูก

  เท่านี้ก็เรียบร้อย!

  ผลรวมทั้งหมด

 1. ในเวิร์กชีต แตะเซลล์ว่างเซลล์แรกหลังจากช่วงของเซลล์ที่มีตัวเลข หรือแตะ และลากเพื่อเลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการคำนวณ

  แท็บเล็ต Windows ผลรวมอัตโนมัติ Excel

 2. แตะผลรวมอัตโนมัติ

  แท็บเล็ต Windows ผลรวมอัตโนมัติ Excel

 3. แตะผลรวม

  แท็บเล็ต Windows ผลรวมของ Excel

 4. แตะเครื่องหมาย

  เครื่องหมายถูก

  เท่านี้ก็เรียบร้อย!

  ผลรวมทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×