ใช้ ผลรวมอัตโนมัติ เพื่อรวมตัวเลข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการหาผลรวมของเนื้อหาในคอลัมน์หรือแถว ให้ Excel คำนวณให้คุณ

 1. เมื่อต้องการรวมคอลัมน์ของตัวเลข แตะเพื่อเลือกเซลล์อยู่ใต้หมายเลขสุดท้ายในคอลัมน์

  เลือกคอลัมน์สำหรับผลรวมอัตโนมัติ

 2. บนแท็บสูตร แตะผลรวมอัตโนมัติ

  แท็บ สูตร

 3. แตะผลรวม จากนั้น แตะส่งกลับ

  เมนูฟังก์ชันผลรวมอัตโนมัติ

  เสร็จเรียบร้อยแล้ว!

  ผลรวมของผลรวมอัตโนมัติ

 1. แตะเพื่อเลือกเซลล์ด้านล่างตัวเลขสุดท้ายในคอลัมน์

  เลือกเซลล์

 2. แตะปุ่ม ribbon การเข้าถึงเมนูบน Ribbon ของ Excel for Android

 3. แตะสูตร

  แท็บ สูตร

 4. แตะผลรวมอัตโนมัติ

  เลือกผลรวมอัตโนมัติ

 5. แตะผลรวม

  เลือกผลรวม

 6. แตะเครื่องหมาย

  เครื่องหมายถูก

  เสร็จเรียบร้อยแล้ว!

  ผลรวมทั้งหมด

 1. ในเวิร์กชีต แตะเซลล์ว่างเซลล์แรกหลังจากช่วงของเซลล์ที่มีตัวเลข หรือแตะ และลากเพื่อเลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการคำนวณ

  แท็บเล็ต android ผลรวมอัตโนมัติ Excel

 2. แตะผลรวมอัตโนมัติ

  แท็บเล็ต android ผลรวมอัตโนมัติ Excel

 3. แตะผลรวม

  แท็บเล็ต android ผลรวมของ Excel

 4. แตะเครื่องหมาย

  เครื่องหมายถูก

  เสร็จเรียบร้อยแล้ว!

  ผลรวมทั้งหมด

 1. ในเวิร์กชีต แตะเซลล์ว่างเซลล์แรกหลังจากช่วงของเซลล์ที่มีตัวเลข หรือแตะ และลากเพื่อเลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการคำนวณ

  แท็บเล็ต Windows ผลรวมอัตโนมัติ Excel

 2. แตะผลรวมอัตโนมัติ

  แท็บเล็ต Windows ผลรวมอัตโนมัติ Excel

 3. แตะผลรวม

  แท็บเล็ต Windows ผลรวมของ Excel

 4. แตะกเครื่องหมายถูก

  เครื่องหมายถูก

  เสร็จเรียบร้อยแล้ว!

  ผลรวมทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×