ใช้ @ที่กล่าวถึง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อื่น

ใช้ @ที่กล่าวถึง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการได้รับการพิจารณาของบุคคลอื่นในข้อความอีเมลหรือการประชุม คุณสามารถพิมพ์สัญลักษณ์ แล้วตาม ด้วยชื่อของพวกเขา @ในเนื้อความของข้อความอีเมลหรือการประชุมเชิญได้ ถ้าคุณทำเช่นนี้ ไม่เท่านั้นจะชื่อของพวกเขาถูกเน้นในเนื้อหาข้อความ หรือรายละเอียดเชิญ แต่Outlook จะโดยอัตโนมัติเพิ่มลงในบรรทัดถึงเชิญทางอีเมลหรือการประชุม และพวกเขาจะเห็นตัว@สัญลักษณ์ที่อยู่ถัดจากข้อความในกล่องจดหมายเข้าของพวกเขา

ใช้@ในเนื้อความของการเชิญเป็นข้อความหรือการประชุม

 1. ในเนื้อความของเชิญปฏิทินหรือข้อความอีเมล ใส่สัญลักษณ์@และอักษรสองสามตัวแรกของติดต่อ หรือนามสกุล

  เพิ่มที่@สัญลักษณ์และอักขระสองสามตัวแรกของชื่อของบุคคล
 2. เมื่อOutlook มีอย่าง น้อยหนึ่งข้อเสนอแนะ เลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการกล่าวถึง ตามค่าเริ่มต้น ชื่อเต็มของติดต่อจะถูกรวมไว้

  ชื่อเต็มและอีเมลของบุคคลดังกล่าวอาจแสดงตามค่าเริ่มต้น
 3. คุณสามารถลบส่วนหนึ่งของการอ้างถึง ตัวอย่างเช่น ทุกสิ่งอื่นนอกเหนือจากชื่อของบุคคล ติดต่อดังกล่าวจะถูกเพิ่มไปยังบรรทัดเมื่อต้องการ ของอีเมลหรือเชิญการประชุม

  คุณสามารถเลือกที่จะแสดงเฉพาะชื่อของบุคคล

ค้นหาข้อความที่กล่าวถึงคุณ

ถ้าคุณได้รับเป็นจำนวนมากอีเมล คุณอาจต้องการกรองข้อความในโฟลเดอร์เพื่อดูเฉพาะข้อความที่กล่าวถึงคุณ

ใน Outlook 2016

 1. ด้านบนของรายการข้อความ เลือกทั้งหมด

 2. เลือกการกล่าวถึงจดหมาย

  ตัวเลือกการกล่าวถึงจดหมายแสดงเมนู

ในOutlook 2016 for Mac

 1. บนแท็บหน้าแรก เลือกกรองอีเมล

 2. เลือกการกล่าวถึง

  ใช้ Mentioned บนเมนูตัวกรองอีเมลเพื่อค้นหาอีเมลที่ที่คุณกำลัง@กล่าวถึง

บันทึกย่อ ฟีเจอร์จดหมาย Mentionedและ@ (ที่สัญลักษณ์) ตัวบ่งชี้มีให้เฉพาะสำหรับผู้รับที่ใช้ Exchange Server 2016, Exchange Online หรือ Outlook.com

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×