ใช้ งาน ใน Outlook.com

งานคือรายการที่คุณสร้างขึ้นและติดตามจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ใช้งานใน Outlook.com เพื่อสร้าง แก้ไข และจัดการงาน

เลือกเวอร์ชั่นของคุณสำหรับคำแนะนำ

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com แบบใหม่หรือเวอร์ชันคลาสสิค เลือกเวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูคำแนะนำที่เหมาะสมกับคุณ

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com รุ่นเบต้า

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบใหม่

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบใหม่

Outlook.com มีเครื่องมือใหม่สำหรับงาน เครื่องมือใหม่จะช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงานโดยการเพิ่มงานไปยังวันของฉัน ทำเครื่องหมายเป็นงานสำคัญ หรือเพิ่มลงในรายการใหม่ที่คุณสร้างขึ้น นอกจากนี้ ยังมีรายการงานที่คุณกำหนดวันที่ในอนาคตอีกด้วย เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com

เครื่องมืองานแบบใหม่จะแตกต่างจากงานแบบคลาสสิกใน Outlook.com เล็กน้อย ฟีเจอร์บางอย่างอาจแตกต่างกัน และจะมีฟีเจอร์อื่นๆ เพิ่มเติมเมื่องานแบบใหม่เผยแพร่ออกมา

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook.com แบบใหม่ คุรสามารถดูและจัดการงานของคุณระหว่างเดินทางได้โดยการติดตั้งแอป To-Do

เลือก ไอคอนงาน งาน บนแถบเครื่องมือ Outlook.com เพื่อเปิดบานหน้าต่างงาน จากบานหน้าต่างงาน คุณสามารถ:

 • ดูรายการงานในโฟลเดอร์งานเริ่มต้น

 • เพิ่มงานใหม่

 • ทำเครื่องหมายงานเป็นเสร็จสมบูรณ์

 • ทำเครื่องหมายงานเป็นงานสำคัญโดยการเลือกไอคอนรูปดาวที่อยู่ข้างๆ

 • คลิกขวาที่งานเพื่อทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์หรืองานสำคัญ แก้ไขชื่องาน ตั้งค่าตัวเตือน หรือลบงาน

 • ดูและจัดการงานทั้งหมดในหน้าต่างของงานโดยการเลือก จัดการงานทั้งหมด ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงาน

วิธีการเปิดงานใหม่มีอยู่ 2 วิธี

 • เลือก ไอคอนงาน งาน บนแถบเครื่องหมาย แล้วเลือก จัดการงานทั้งหมด ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงาน

 • เลือก ไอคอนงาน งาน ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง

หน้างานประกอบด้วยรายการงานเริ่มต้นสี่รายการ

 • วันของฉัน รายการนี้เป็นรายการเสมือนที่จะว่างเปล่าตามค่าเริ่มต้นเมื่อเริ่มวันใหม่ คุณสามารถเพิ่มงานที่มีอยู่โดยการคลิกขวาที่งานและเลือก เพิ่มลงในวันของฉัน หรือลากงานจากรายการงานอื่นๆ ไปยังวันของฉัน ที่ด้านบนของหน้าจอวันของฉัน คุณจะพบคำแนะนำ คำแนะนำคืองานที่เกินกำหนด หรือย้ายมาจากวันของฉันก่อนหน้า แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เลือก ไอคอนรูปหลอดไฟ คำแนะนำ ที่ด้านบนของหน้าเพื่อดูรายการงานที่แนะนำเพื่อเพิ่มไปยังวันของฉัน เลือกเครื่องหมายบวก (+) ที่อยู่ถัดจากงานเพื่อเพิ่มไปยังวันของฉัน เลือก เสร็จสิ้น เมื่อคุณทำเสร็จแล้วเพื่อปิดรายการคำแนะนำและกลับไปยังวันของฉัน

  หมายเหตุ: วันของฉันคือรายการเสมือนที่จะถูกล้างในเวลาเที่ยงคืนของทุกคืน งานที่ปรากฏในวันของฉันจะจัดเก็บในรายการงานอื่น ดังนั้น จึงไม่ถูกลบเมื่อล้างวันของฉัน

 • คำแนะนำคือรายการเสมือนอีกรายการหนึ่ง คำแนะนำประกอบด้วยงานที่ครบกำหนดวันนี้หรือในอนาคต เกินกำหนด หรือย้ายมาจากวันของฉันก่อนหน้า แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

 • งานสำคัญคือรายการงานเสมือนที่คุณทำเครื่องหมายเป็นงานสำคัญ คุณสามารถทำเครื่องหมายงานเป็นงานสำคัญได้โดยการคลิกขวาและเลือก ทำเครื่องหมายเป็นงานสำคัญ หรือเลือกไอคอนรูปดาวที่อยู่ด้านข้าง

 • วางแผนไว้คือรายการเสมือนที่ประกอบด้วยงานที่มีตัวเลือกในอนาคตหรือวันครบกำหนด งานที่คุณสร้างขึ้นพร้อมกับตัวเตือนหรือวันครบกำหนดจะปรากฏในรายการนี้โดยอัตโนมัติ

 • งาน รายการทั้งหมดในโฟลเดอร์งานเริ่มต้นจะปรากฏในรายการนี้

คุณสามารถเพิ่มรายการงานได้โดยการเลือก รายการใหม่ ในบานหน้าต่างนำทาง

คุณสามารถเพิ่มงานใหม่ได้โดยการเลือกรายการงานใดก็ได้ จากนั้น ให้เลือกเครื่องหมายบวกที่อยู่ถัดจาก เพิ่มงาน และใส่คำอธิบายงานของคุณ ถ้าคุณเพิ่มงานในรายการเสมือนวันของฉัน งานสำคัญ หรือวางแผนไว้ งานจะบันทึกใน งาน และเชื่อมโยงกับรายการเสมือนที่คุณใช้สร้างงาน

เลือกงานในรายการใดก็ได้เพื่อดูตัวเลือกที่พร้อมใช้งานทั้งหมดสำหรับงานดังกล่าว คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ เช่น เพิ่มขั้นตอนเพิ่มเติม เพิ่มงานไปยังวันของฉัน ทำให้เป็นงานซ้ำ เพิ่มวันครบกำหนดหรือตัวเตือน และเพิ่มบันทึกย่อ

ใช้บานหน้าต่างงานเพื่อสร้างงานจากข้อความ

 1. ไปที่ จดหมาย ใน Outlook.com

 2. เปิดบานหน้าต่างงานโดยการเลือก ไอคอนงาน งาน บนแถบเครื่องมือ

 3. ค้นหาข้อความที่คุณต้องการใช้สร้างงานในรายการข้อความ

 4. ลากแล้วปล่อยข้อความลงในบานหน้าต่างงาน

ใช้บานหน้าต่างงานเพื่อสร้างรายการปฏิทินจากงาน

 1. ไปที่ ปฏิทิน ใน Outlook.com

 2. เปิดบานหน้าต่างงานโดยการเลือก ไอคอนงาน งาน บนแถบเครื่องมือ

 3. ค้นหางานที่คุณต้องการใช้สร้างเหตุการณ์ในรายการงาน

 4. ลากแล้วปล่อยงานลงในปฏิทิน

การตั้งค่าสำหรับงานใหม่จะอยู่บนหน้าของงานนั้น จากหน้างาน ให้เลือก ปุ่มรูปเฟืองของ Windows 10 การตั้งค่า ที่ด้านบนของหน้าเพื่อดูตัวเลือกทั้งหมดสำหรับงานใหม่

ต่างจากหน้างานแบบคลาสสิกใน Outlook.com รายการงานเสมือนแบบใหม่จะไม่มีข้อความที่คุณตั้งค่าสถานะไว้ คุณสามารถสร้างงานจากข้อความได้โดยการลากข้อความไปยังบานหน้าต่างงานในจดหมาย

คุณสามารถสลับกลับไปยังงานแบบคลาสสิกได้โดยการเลือกตัวสลับ งานใหม่ ที่ด้านบนของหน้างาน

ถ้าคุณสลับเป็นงานแบบคลาสสิก คุณสามารถสลับกลับได้โดยการเลือกตัวสลับ ลองใช้รุ่นเบต้า ที่ด้านบนของหน้างาน

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

งานแบบคลาสสิกประกอบด้วยงานที่คุณสร้างขึ้นและบันทึกในโฟลเดอร์งานต่างๆ รวมถึงข้อความที่คุณตั้งค่าสถานะไว้

ดูรูปต่อไปนี้และรายการลำดับเลขที่สอดคล้องกับพื้นที่แต่ละส่วน เพื่อดูภาพรวมของบานหน้าต่าง งาน

จัดการงานของคุณ

 1. สร้าง ลบ ย้าย หรือจัดประเภทงาน ทำเครื่องหมายงานเป็น เสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณงานนั้นเสร็จสิ้น

 2. งานของฉัน - แสดงโฟลเดอร์ที่คุณสามารถใช้เพื่อดูและจัดการงานของคุณ เลือกว่าคุณต้องการดูรายการที่คุณได้ตั้งค่าสถานะเป็น สำคัญ หรือไม่ คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์งานใหม่ เปลี่ยนชื่อ หรือย้ายโฟลเดอร์งานที่มีอยู่แล้วได้ เมื่อต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่ งานของฉัน แล้วเลือก สร้างโฟลเดอร์ใหม่ เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อหรือลบโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ แล้วเลือก เปลี่ยนชื่อ หรือ ลบ

 3. รายการงาน - กรองและแสดงงานโดยยึดตามสถานะที่คุณได้กำหนดให้กับงานเหล่านั้น ใช้เมนูการกรองเพื่อเรียงลำดับงานตามเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

  เลือกวิธีกรอง จัดเรียง เรียงลำดับงานในรายการงาน Outlook.com

  ใช้แถบคำสั่งที่ด้านบนของรายการงานเพื่อลบ จัดประเภท หรือทำเครื่องหมายงานที่เลือกเป็น เสร็จสมบูรณ์ สำหรับข้อความอีเมล ตอบกลับ จะพร้อมใช้งาน

  แถบคำสั่งสำหรับงาน

 4. รายละเอียดงาน - ดูรายละเอียดของงานที่เลือกในรายการงาน เมื่อต้องการแก้ไขรายละเอียดของงาน เช่น สถานะ, ลำดับความสำคัญ และเปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ ให้เลือก แก้ไข

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com

 2. เลือก งาน จากตัวเปิดใช้แอป

 3. เลือก ใหม่

  งานใหม่

 4. พิมพ์ชื่อเรื่อง วันครบกำหนด หรือบันทึกย่อเกี่ยวกับงานนั้น

 5. เลือก แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ใส่ข้อมูล เช่น วันที่เริ่มต้น, วันที่ทำเสร็จสมบูรณ์ และ สถานะ และติดตามความคืบหน้าของงาน เช่น % เสร็จสมบูรณ์ หรือจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน

 6. เลือก แนบ เพื่อแนบไฟล์กับงาน

 7. เลือก ทางลัด เพื่อเพิ่มทางลัดให้กับงาน ทางลัดคือไอคอนที่คุณสามารถนำไปใช้กับงานเป็นสิ่งแสดงแทนเสียงที่ช่วยให้คุณระบุชนิดของงานที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างรวดเร็ว

 8. เลือก บันทึก

  ฟอร์มรายละเอียดงานสำหรับ Outlook.com

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com

 2. เลือก งาน จากตัวเปิดใช้แอป

 3. เลือกงานที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก แก้ไข แก้ไข ในบานหน้าต่างงาน

 4. ทำการแก้ไขงาน แล้วเลือก บันทึก

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com

 2. เลือก งาน จากตัวเปิดใช้แอป

 3. เลือกงานที่คุณต้องการจัดประเภทจากรายกการงาน เลือก ประเภท แล้วเลือกประเภท ตัวอย่างเช่น เลือก ประเภทสีเหลือง

  ประเภทงาน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com

 2. เลือก งาน จากตัวเปิดใช้แอป

 3. เลือกเมนูตัวกรอง และเลือกลักษณะที่คุณต้องการเรียงลำดับงานในรายการงาน ตัวอย่างเช่น ในรูปภาพต่อไปนี้ งานจะเรียงลำดับตามสถานะ (ที่ใช้งานอยู่), วันที่ครบกำหนด และมีงานที่เก่าที่สุดอยู่ด้านบน คุณสามารถเรียงลำดับตามที่ใช้งานอยู่เกินกำหนด หรือ เสร็จสมบูรณ์ได้

  เลือกวิธีกรอง จัดเรียง เรียงลำดับงานในรายการงาน Outlook.com

หมายเหตุ: Outlook.com ไม่สนับสนุนการเรียงลำดับงานตามประเภท

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×