ใช้ กองข้อความ เพื่อเรียงลำดับข้อความที่มีลำดับความสำคัญต่ำใน Outlook 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กองข้อความย้ายข้อความของคุณลำดับความสำคัญต่ำออกจากกล่องจดหมายเข้าของคุณเพื่อให้คุณสามารถสแกนได้อย่างง่ายดายสำหรับข้อความสำคัญ กองข้อความวิเคราะห์พฤติกรรมของอีเมล และโดยยึดตามลักษณะการทำงานของคุณในอดีต กำหนดข้อความที่คุณกำลังจะละเว้นไป นอกจากนี้นั้นแล้วย้ายข้อความเหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์ที่เรียกว่ากองข้อความ ซึ่งคุณสามารถตรวจทานเหล่านั้นในภายหลัง

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องใช้กองข้อความ คุณจำเป็นต้อง:

 • อีเมลของบัญชีผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange

 • Office 365.

ค้นหาโฟลเดอร์กองข้อความ

 1. ในOutlook 2016 for Mac ในบานหน้าต่างด้านซ้ายให้เลือกบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณ นั้นอาจมีการตั้งชื่อหลังจากองค์กรของคุณ เช่น Contoso

 2. เลือกโฟลเดอร์กระจัดกระจาย เพื่อดูข้อความของคุณ

  ไปที่โฟลเดอร์ กองข้อความ

ฉันไม่เห็นกองข้อความในรายการ ถ้าคุณไม่เห็นกองข้อความในรายการโฟลเดอร์ของคุณ อาจเป็น เพราะกองข้อความที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน ดูเปิดกองข้อความบนสำหรับคำแนะนำ

เปิดใช้งานกองข้อความ

การตั้งค่าสำหรับเปิด และปิดใช้งานกองข้อความอยู่ในOffice 365 ดังนั้นคุณจะต้องการลงชื่อเข้าใช้เพื่อOutlook บนเว็บ กับงานของคุณ หรือโรงเรียนบัญชีผู้ใช้

 1. ในOutlook บนเว็บ คลิกการตั้งค่า คลิก การตั้งค่า >จดหมาย

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ตัวเลือก คลิกจดหมาย >การประมวลผลอัตโนมัติ >กองข้อความ

  ภายใต้จดหมาย > การประมวลผลโดยอัตโนมัติ > กองข้อความ

 3. ในบานหน้าต่างด้านขวาภายใต้กองข้อความ เลือกรายการที่ระบุเป็นกระจัดกระจายแยกต่างหาก แล้ว คลิ กบันทึก

  ‘เปิด' ใช้งานกองข้อความ

ปิดใช้งานกองข้อความ

 1. ในOutlook บนเว็บ คลิกการตั้งค่า คลิก การตั้งค่า >จดหมาย

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้ตัวเลือก คลิกจดหมาย >การประมวลผลอัตโนมัติ >กองข้อความ

  ภายใต้จดหมาย > การประมวลผลโดยอัตโนมัติ > กองข้อความ

 3. ในบานหน้าต่างด้านขวาภายใต้กองข้อความ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากรายการที่แยกต่างหากซึ่งระบุเป็นกระจัดกระจาย แล้ว คลิ กบันทึก

  ‘เปิด' ใช้งานกองข้อความ

ช่วยให้ กองข้อความ เรียนรู้ความต้องการในการดำเนินการกับอีเมลของคุณได้เร็วขึ้น

กองข้อความและอีเมลขยะจะทั้งสองถูกกรองก่อนที่จะเข้าถึงกล่องจดหมายเข้าของคุณ ข้อความที่ระบุเป็นอีเมลขยะที่เป็นไปได้จะโดยอัตโนมัติถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ และเนื้อหาใด ๆ ที่อาจเป็นอันตราย ตัวอย่างเช่นโปรแกรมหรือโปรแกรมแนบมา ลิงก์ถูกปิดใช้งาน แล้ว Outlook ประมวลผลกฎ ถ้าคุณได้ตั้งค่าใดก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎ โปรดดูสร้างกฎใน 2016 Outlook สำหรับ Mac

ถัดไป กองข้อความจะวิเคราะห์ข้อความที่เหลือและกรองชนิดของข้อความที่โดยปกติแล้วคุณจะละเว้นหรือไม่ตอบกลับ โดยยึดตามรูปแบบที่คุณเคยทำ

ข้อความจากผู้ส่งบางคนจะไม่ถูกระบุว่าเป็น กองข้อความ:

 • คุณ

 • ทุกคนในการจัดการสายของคุณ ถ้าคุณเป็นผู้ธุรกิจของ Office 365

 • บังคับบัญชาของคุณ ถ้าคุณเป็นผู้ธุรกิจของ Office 365

กองข้อความมีลักษณะที่ลักษณะต่าง ๆ ของข้อความเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณมักจะไม่อ่านพวกเขา ตัวอย่าง:

 • ผู้ส่ง

 • ว่าคุณได้เข้าร่วมการสนทนา

 • ว่าคุณเป็นผู้รับเท่านั้น

 • ความสำคัญ

เมื่อพฤติกรรมการอ่านของคุณเปลี่ยนแปลง กองข้อความเรียนรู้ และก็ อาจใช้เวลากองข้อความที่สองสามวันเต็มปรับใช้ให้กับการกำหนดลักษณะของคุณ เป็นระบบติดตามตัวเลือกของคุณ และใช้ข้อมูลเพื่อระบุข้อความที่คล้ายกันในอนาคต แต่คุณสามารถช่วยให้เลือกตัวเลือกที่รวดเร็วเรียนรู้กองข้อความ:

 • ถ้าคุณเห็นข้อความที่ถูกส่งไปยังโฟลเดอร์กองข้อความ ของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ เลือกอีเมล และลากไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณหรือโฟลเดอร์อื่นในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

 • ถ้าคุณเห็นในอีเมลลำดับความสำคัญต่ำในกล่องจดหมายเข้าของคุณ เลือก และลากไปยังโฟลเดอร์กองข้อความ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×