ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ใช้ไลบรารีสไลด์เพื่อแชร์และนำสไลด์ PowerPoint มาใช้ใหม่

ใน PowerPoint ให้ประกาศหมายความว่าการจัดเก็บและการจัดการสไลด์ในตำแหน่งที่ตั้งที่แชร์

คุณสามารถจัดการและนำ PowerPoint สไลด์แต่ละรายการมาใช้ใหม่ได้โดยการจัดเก็บไว้ในไลบรารีสไลด์บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Office SharePoint Server ๒๐๐๗หรือ Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๐

คุณและผู้ร่วมงานของคุณที่มีสิทธิ์เข้าถึงไลบรารีสไลด์สามารถเพิ่มสไลด์ลงในไลบรารีได้แทรกภาพนิ่งจากไลบรารีลงในงานนำเสนอทำการเปลี่ยนแปลงไปยังสไลด์ในไลบรารีการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับสไลด์และค้นหาเวอร์ชันล่าสุดของสไลด์ .

สิ่งสำคัญ: 

 • เมื่อต้องการจัดเก็บแชร์และนำสไลด์มาใช้ใหม่ในไลบรารีสไลด์คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องใช้ Microsoft Office PowerPoint ๒๐๐๗, PowerPoint ๒๐๑๐หรือ PowerPoint 2013 และจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Office SharePoint Server ๒๐๐๗หรือ Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๐ ถ้าคุณไม่ทราบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SharePoint หรือไม่ให้ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 • เมื่อต้องการเพิ่มอย่างน้อยหนึ่งภาพนิ่งจากไฟล์งานนำเสนออื่นที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการแชร์เครือข่ายให้ดูที่การนำภาพนิ่งจากไฟล์งานนำเสนออื่นมาใช้ใหม่

ไลบรารีสไลด์ถูกนำมาใช้ใน Microsoft Office 2007 เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้แชร์สไลด์ ในตอนนี้ Office มีฟีเจอร์การเขียนร่วมที่ทำหน้าที่เป็นทางเลือกในไลบรารีสไลด์ ถ้าคุณต้องการแชร์สไลด์เดี๋ยวนี้เราขอแนะนำให้คุณใช้ฟีเจอร์การแชร์และการเขียนร่วมใน PowerPointเพื่อทำเช่นนั้น

ไลบรารีสไลด์เป็นฟีเจอร์แบบดั้งเดิมของ SharePointSharePoint 2016 ไม่สามารถสร้างไลบรารีสไลด์ได้

คุณพลาดไลบรารีสไลด์ที่PowerPoint เคยใช้ใช่หรือไม่

ไปที่กล่องคำแนะนำของ PowerPointและลงคะแนนสำหรับการฟื้นฟูฟีเจอร์นี้ คุณยังสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีที่คุณคิดว่าฟีเจอร์นี้ควรทำงานอย่างไร 

การเพิ่มภาพนิ่งอย่างน้อยหนึ่งภาพลงในไลบรารีภาพนิ่ง

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะสามารถประกาศภาพนิ่งไปยังไลบรารีสไลด์คุณต้องสร้างไลบรารีสไลด์บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ SharePoint ๒๐๑๐หรือ SharePoint ๒๐๐๗ เมื่อต้องการสร้างไลบรารีสไลด์ให้ดูวิธีใช้ SharePoint

 1. เปิดงานนำเสนอที่มีสไลด์ที่คุณต้องการประกาศไปยังไลบรารีสไลด์

 2. บนแท็บไฟล์ให้คลิกเพื่อบันทึก & ส่งแล้วดับเบิลคลิกเผยแพร่สไลด์

  กล่องโต้ตอบ ประกาศภาพนิ่ง

  หมายเหตุ: ใน PowerPoint ๒๐๐๗ให้คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปภาพปุ่ม Office ชี้ไปที่เผยแพร่แล้วคลิกประกาศสไลด์

 3. ในกล่องโต้ตอบประกาศสไลด์ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากสไลด์ที่คุณต้องการประกาศไปยังไลบรารีสไลด์

  เมื่อต้องการเลือกสไลด์ทั้งหมดให้คลิกเลือกทั้งหมด

 4. ภายใต้ชื่อไฟล์ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์สไลด์อย่างน้อยหนึ่งไฟล์ให้คลิกชื่อไฟล์ที่มีอยู่แล้วพิมพ์ชื่อใหม่

  • เมื่อต้องการเก็บชื่อไฟล์สไลด์เริ่มต้นให้ดำเนินการขั้นตอนที่5

   หมายเหตุ: PowerPoint จะตั้งชื่อไฟล์สไลด์แต่ละไฟล์โดยอัตโนมัติโดยใช้ชื่องานนำเสนอและหมายเลขการระบุภาพนิ่ง (ID) ที่ไม่ซ้ำกันเป็นชื่อไฟล์เริ่มต้น ถ้าคุณย้ายสไลด์ของคุณหมายเลขรหัสสไลด์จะไม่ปรากฏขึ้นตามลำดับ

 5. ภายใต้คำอธิบายให้คลิกและพิมพ์คำอธิบายของไฟล์สไลด์

 6. ในรายการประกาศไปยังให้ใส่หรือคลิกตำแหน่งที่ตั้งของไลบรารีสไลด์ที่คุณต้องการเผยแพร่สไลด์ของคุณแล้วคลิกเผยแพร่

ด้านบนของหน้า

เพิ่มสไลด์จากไลบรารีสไลด์ลงในงานนำเสนอของคุณ

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเพิ่มสไลด์

 2. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มสไลด์ให้คลิกลูกศรภายใต้สไลด์ใหม่แล้วคลิกนำสไลด์มาใช้ใหม่

 3. ในบานหน้าต่างนำสไลด์มาใช้ใหม่ให้คลิกเปิดไลบรารีสไลด์ ในกล่องโต้ตอบเลือกไลบรารีสไลด์ให้คลิกไลบรารีสไลด์ที่คุณต้องการแล้วคลิกเลือก หรือคลิกเรียกดูเพื่อค้นหาไลบรารีสไลด์

 4. ในรายการภาพนิ่งทั้งหมดให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่ม

  เมื่อต้องการดูรูปขนาดย่อขนาดใหญ่ของสไลด์ให้วางตัวชี้ไว้เหนือสไลด์

 5. เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์เพิ่มเติมจากไลบรารีสไลด์ลงในงานนำเสนอของคุณให้ทำซ้ำขั้นตอนที่3และ4

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อมีบุคคลอื่นเปลี่ยนสไลด์ที่คุณเพิ่มลงในงานนำเสนอของคุณจากไลบรารีสไลด์ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำสไลด์มาใช้ใหม่ให้คลิกภาพนิ่งจากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายบอกฉันเมื่อการเปลี่ยนแปลงสไลด์นี้

ด้านบนของหน้า

การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสไลด์ที่เพิ่มจากไลบรารีสไลด์

 1. เปิดงานนำเสนอที่มีอย่างน้อยหนึ่งภาพนิ่งที่มาจากไลบรารีสไลด์บนเซิร์ฟเวอร์

  กล่องโต้ตอบการตรวจสอบการอัปเดตสไลด์จะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่างานนำเสนอมีอย่างน้อยหนึ่งภาพนิ่งที่เชื่อมโยงกับไลบรารีสไลด์ กล่องโต้ตอบจะให้คุณมีตัวเลือกในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสไลด์เหล่านั้น

  กล่องโต้ตอบ ค้นหาการปรับปรุงภาพนิ่ง

 2. ในกล่องโต้ตอบตรวจสอบการอัปเดตสไลด์ให้คลิกตรวจสอบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าไม่มีสไลด์ในงานนำเสนอของคุณในการอัปเดตข้อความจะไม่มีสไลด์ที่อัปเดตแล้วในขณะนี้ให้คลิกตกลงปรากฏขึ้น คลิก ตกลง

  • ถ้ากล่องโต้ตอบยืนยันการอัปเดตสไลด์ปรากฏขึ้นแสดงรูปขนาดย่อของสไลด์ในงานนำเสนอของคุณและสไลด์จากไลบรารีสไลด์ให้เปรียบเทียบรายการเหล่านั้นแล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการแทนที่สไลด์ภายในด้วยสไลด์ที่เปลี่ยนแปลงจากไลบรารีสไลด์ให้คลิกแทนที่

   • เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์ที่เปลี่ยนไปในงานนำเสนอของคุณเพื่อที่คุณจะสามารถเปรียบเทียบภาพนิ่งสองภาพได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นให้คลิกผนวก

   • เมื่อต้องการข้ามการเพิ่มเวอร์ชันใหม่ของสไลด์ลงในงานนำเสนอของคุณให้คลิกข้าม

    หมายเหตุ: ผนวกแทรกสไลด์ที่อัปเดตแล้วหลังจากวันที่ล้าสมัยในงานนำเสนอของคุณ

ด้านบนของหน้า

ภาพรวมของการจัดเก็บและการนำเนื้อหาสไลด์มารวม

ไลบรารีสไลด์จะช่วยให้คุณและบุคคลอื่นในองค์กรของคุณเพื่อสร้างตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลางสำหรับการบันทึกการจัดเก็บและการแชร์สไลด์ เมื่อคุณประกาศสไลด์ไปยังไลบรารีสไลด์คุณสามารถทำให้พร้อมใช้งานในงานนำเสนอใดๆโดยใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงไลบรารีสไลด์ได้

คุณยังสามารถรับการอัปเดตไปยังสไลด์งานนำเสนอที่ถูกแทรกจากไลบรารีสไลด์ได้เมื่อใดก็ตามที่มีใครบางคนทำการเปลี่ยนแปลงไปยังสไลด์ต้นฉบับ แต่ละครั้งที่คุณเปิดงานนำเสนอที่มีสไลด์ดังกล่าว PowerPoint จะแจ้งให้คุณทราบถ้าสไลด์ได้รับการอัปเดตและให้คุณมีโอกาสที่จะละเว้นการอัปเดตให้ผนวกสไลด์ใหม่ไปยังสไลด์ที่ล้าสมัยหรือแทนที่สไลด์ที่ล้าสมัยด้วยการอัปเดตที่มีการอัปเดต

เมื่อคุณเปลี่ยนสไลด์ที่มีอยู่ในไลบรารีสไลด์, SharePoint Server ๒๐๑๐จะทำการประทับเวลาโดยอัตโนมัติและตรวจสอบไฟล์ไปยังคุณจากนั้นประทับเวลาและตรวจสอบอีกครั้งเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว SharePoint Server มีความสามารถในการกำหนดเวอร์ชันที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตามประวัติของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำกับสไลด์ได้ เมื่อต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถในการกำหนดเวอร์ชันไลบรารีสไลด์ให้ดูวิธีใช้ SharePoint

เมื่อต้องการค้นหาเวอร์ชันล่าสุดของสไลด์ในไลบรารีสไลด์เพียงแค่กรองและเรียงลำดับในรายการไลบรารีสไลด์ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการค้นหาสไลด์เวอร์ชันล่าสุดให้ดูวิธีใช้ SharePoint

PowerPoint ๒๐๑๐จะจดจำตำแหน่งที่ตั้งของไลบรารีสไลด์หลายไลบรารีโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×