ใช้โหมด Sandbox ใน Access 2007

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ข้อมูลในบทความนี้อธิบายวิธีใช้สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่เรียกว่าโหมด sandbox ในMicrosoft Office Access 2007 ในโหมด sandbox, Access บล็อกนิพจน์ทั้งหมดที่ควรพิจารณาการปลอดภัย ในกรณีนี้ นิพจน์ที่ไม่ปลอดภัยใช้ฟังก์ชันหรือคุณสมบัติที่ไม่สามารถใช้เพื่อเข้าถึงไดรฟ์ ไฟล์ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่มีการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันเช่นหยุดและShellเพื่อทำให้เสียข้อมูลหรือไฟล์บนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้พวกเขาจะไม่ได้รับการพิจารณาเซฟ

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟีเจอร์ความปลอดภัยอื่น ๆ ในOffice Access 2007 คลิกการเชื่อมโยงในส่วนดูเพิ่มเติม ของบทความนี้

คุณต้องการทำอะไร

ทำความเข้าใจโหมด sandbox และวิธีทำงานใน Access 2007

การปิดใช้งานโหมด Sandbox (เรียกใช้นิพจน์ที่ไม่ปลอดภัย)

ทำความเข้าใจโหมด sandbox และวิธีทำงานในAccess 2007

เมื่อคุณเพิ่มนิพจน์ ฐานข้อมูล Access เรียกใช้นิพจน์นั้นในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่เรียกว่าโหมด sandbox Access ทำเช่นนี้สำหรับฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นในOffice Access 2007 หรือรูปแบบไฟล์ Access ก่อนที่คุณเปิดในOffice Access 2007 เข้าถึงเปิดใช้งานโหมด sandbox ตามค่าเริ่มต้น และโหมดปิดใช้งานนิพจน์ที่ไม่ปลอดภัย เสมอแม้แต่หลังจากที่คุณเปิดใช้งานเนื้อหาในฐานข้อมูล

ถ้าคุณเชื่อถือแหล่งมาของฐานข้อมูล และคุณต้องการเรียกใช้นิพจน์ ปิดใช้งานโหมด sandbox ที่ คุณสามารถเรียกใช้นิพจน์นั้นได้ โดยการเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์เพื่อปิดใช้งานโหมด sandbox โปรดจำไว้ว่า ฐานข้อมูลอาจต้องอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ หรือผู้รับผิดชอบลายเซ็นความเชื่อถือใช่ เพื่อให้สามารถปิดใช้งานโหมด sandbox ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับโหมด sandbox ทำตามขั้นตอนระบุไว้ด้านล่าง

รูปวาดต่อไปนี้แสดงกระบวนการตัดสินใจที่ Access ใช้เมื่อพบนิพจน์ที่ไม่ปลอดภัย

กระบวนการตัดสินใจสำหรับโหมด Sandbox

ข้อควรระวังไม่ถูกต้องแก้ไขรีจิสทรีอาจอย่างร้ายแรงเสียระบบปฏิบัติการของ คุณไม่ต้องการติดตั้งใหม่ Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาที่เป็นผลลัพธ์จากการแก้ไขรีจิสทรีจะสามารถแก้ไข ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสทรี สำรองข้อมูลใด ๆ ที่มีค่าอยู่ สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการใช้ และการป้องกันรีจิสทรีของคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูวิธีใช้ Microsoft Windows

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับรีจิสทรี หรือไม่สะดวกที่จะเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ด้วยตัวเอง ให้ขอความช่วยเหลือจากคนที่สามารถเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ได้ คุณต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์จึงจะสามารถเปลี่ยนค่ารีจิสทรีได้

ด้านบนของหน้า

การปิดใช้งานโหมด Sandbox (เรียกใช้นิพจน์ที่ไม่ปลอดภัย)

คุณปิดใช้งานโหมด sandbox ในOffice Access 2007 โดยการเปลี่ยนแปลงค่ารีจิสทรีคีย์

ข้อควรระวังไม่ถูกต้องแก้ไขรีจิสทรีอาจอย่างร้ายแรงเสียระบบปฏิบัติการของ คุณไม่ต้องการติดตั้งใหม่ Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาที่เป็นผลลัพธ์จากการแก้ไขรีจิสทรีจะสามารถแก้ไข ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสทรี สำรองข้อมูลใด ๆ ที่มีค่าอยู่ สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการใช้ และการป้องกันรีจิสทรีของคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูวิธีใช้ Microsoft Windows

เปลี่ยนรีจิสทรีคีย์

สิ่งสำคัญ: การทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จะอนุญาตให้นิพจน์ที่ไม่ปลอดภัยทำงานได้ในอินสแตนซ์ทั้งหมดของ Access สำหรับผู้ใช้ทุกคนบนคอมพิวเตอร์

 1. ปิดอินสแตนซ์ทั้งหมดของ Access ที่กำลังทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ ซึ่งคุณต้องการปิดใช้งานโหมด Sandbox

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในWindows Vista   

   1. คลิกปุ่มที่เริ่มต้น รูปปุ่ม ชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมด คลิกเบ็ดเตล็ด แล้ว คลิ กเรียกใช้

   2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ regedit จากนั้นกด ENTER

    Registry Editor จะเริ่มต้น

   3. ขยายโฟลเดอร์ HKEY_LOCAL_MACHINE และนำทางไปยังรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้

    \Software\Microsoft\Office\12.0\Access connectivity Engine\Engines

   4. ในบานหน้าต่างด้านขวาของ registry editor ภายใต้ชื่อ ดับเบิลคลิกที่SandboxMode

    กล่องโต้ตอบ แก้ไขค่า DWORD จะปรากฏขึ้น

   5. ในเขตข้อมูล ข้อมูลค่า ให้เปลี่ยนค่าจาก 3 เป็น 2 จากนั้นคลิก ตกลง

   6. ปิด Registry Editor

  • ใน Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003   

   1. บนแถบเครื่องมือคลิกเริ่ม แล้ว คลิ กเรียกใช้

   2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ regedit จากนั้นกด ENTER

    Registry Editor จะเริ่มต้น

   3. ขยายโฟลเดอร์ HKEY_LOCAL_MACHINE และนำทางไปยังรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้

    \Software\Microsoft\Office\12.0\Access connectivity Engine\Engines

   4. ในบานหน้าต่างด้านขวาของ registry editor ภายใต้ชื่อ ดับเบิลคลิกที่SandboxMode

    กล่องโต้ตอบ แก้ไขค่า DWORD จะปรากฏขึ้น

   5. ในเขตข้อมูล ข้อมูลค่า ให้เปลี่ยนค่าจาก 3 เป็น 2 จากนั้นคลิก ตกลง

   6. ปิด Registry Editor

สิ่งสำคัญ: โปรดจำไว้ว่า ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานเนื้อหาในฐานข้อมูลก่อน Access จะปิดใช้งานนิพจน์ที่ไม่ปลอดภัยโดยไม่คำนึงว่าคุณจะเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรีนี้หรือไม่

คุณสามารถตั้งค่ารีจิสทรีเป็นค่าต่อไปนี้ โดยที่ 0 (ศูนย์) เป็นค่าที่ให้สิทธิ์มากที่สุด และ 3 เป็นค่าที่ให้สิทธิ์น้อยที่สุด

การตั้งค่า

คำอธิบาย

0

โหมด Sandbox ถูกปิดใช้งานตลอดเวลา

1

โหมด Sandbox ถูกใช้งานสำหรับ Access แต่ไม่ใช้สำหรับโปรแกรมที่ไม่ใช่ Access

2

โหมด Sandbox ถูกใช้งานสำหรับโปรแกรมที่ไม่ใช่ Access แต่ไม่ใช้สำหรับ Access

3

โหมด Sandbox ถูกใช้งานตลอดเวลา นี่เป็นค่าเริ่มต้นซึ่งถูกตั้งไว้เมื่อคุณติดตั้ง Access

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×