ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการเลือกและอ่านกล่องข้อความและรูปภาพใน Word 2016

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Word 2016 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเลือกและอ่านภาพ รูปร่าง และกล่องข้อความในเอกสาร Word 2016

การใช้บานหน้าต่าง การเลือก ใน Word 2016 คุณสามารถแสดงภาพ รูปร่าง และกล่องข้อความทั้งหมดภายในเอกสารเป็นรายการ คุณสามารถอ่านรายการด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย และเลือกข้อมูลในรายการเพื่ออ่านข้อความแสดงแทนหรือแก้ไขรายการ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word 2016 for Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

เข้าถึงข้อความในกล่องข้อความ

เมื่อกล่องข้อความลอยอยู่เหนือชั้นข้อความของเอกสาร โปรแกรมอ่านหน้าจอจะไม่สามารถค้นหากล่องข้อความได้เมื่ออ่านข้อความเนื้อหา เมื่อต้องการเข้าถึงข้อความภายในกล่องข้อความ ให้ใช้บานหน้าต่าง การเลือก

 1. ในเอกสาร ให้กด Alt+H เพื่อเปิดแท็บ หน้าแรก

 2. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่าง การเลือก ให้พิมพ์ SL แล้ว P โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ “ปุ่มแสดงทั้งหมด” กล่องข้อความ รูปภาพ และรูปร่างจะปรากฏในรายการ

  หมายเหตุ: ถ้ามีตัวแบ่ง (เช่นตัวแบ่งหน้าและตัวแบ่งส่วน) ในเอกสารของคุณ บานหน้าต่าง การเลือก จะแสดงรายการจนถึงตัวแบ่งถัดไป

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนขึ้นและลงในรายการ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศในรายการเมื่อคุณเลื่อน

 4. เมื่อต้องการเลือกกล่องข้อความ ให้กด Spacebar

 5. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท ให้กด Shift+F10 ผู้บรรยายจะประกาศ: "รายการเมนูตัด"

 6. ในโปรแกรมผู้บรรยาย ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังรายการ แก้ไขข้อความ แล้วกด Enter กดแป้นใดก็ได้เพื่อวางเคอร์เซอร์ภายในกล่องข้อความ

  ใน JAWS คุณจำเป็นต้องจัดแนวกล่องข้อความกับข้อความในเอกสารก่อน เมื่อต้องการตั้งค่ากล่องข้อความให้เป็นแนวเดียวกับข้อความ ให้ย้ายไปที่ ตัดข้อความ และใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อไปยัง แนวเดียวกับข้อความ แล้วกด Enter กด Esc เพื่อย้อนกลับไปยังเนื้อหาของเอกสาร

 7. ในตอนนี้ โปรแกรมผู้บรรยายสามารถอ่านข้อความภายในกล่องข้อความ เมื่อต้องการเริ่มอ่าน ให้กด Caps Lock+M เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเนื้อหาของเอกสาร ให้กด Esc สองครั้ง

  เมื่อต้องการอ่านเนื้อหาของกล่องข้อความใน JAWS ให้กด Alt+Num Pad 5

เข้าถึงรูปภาพโดยใช้บานหน้าต่างการเลือก

รูปภาพที่ไม่ใช่รูปภาพแบบอินไลน์อาจไม่สามารถเข้าถึงโปรแกรมอ่านหน้าจอได้ เมื่อต้องการเข้าถึงรูปภาพทั้งหมดในเอกสาร ให้ใช้บานหน้าต่าง การเลือก

 1. ในเอกสาร ให้กด Alt+H เพื่อเปิดแท็บ หน้าแรก

 2. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่าง การเลือก ให้พิมพ์ SL แล้ว P

  รูปภาพ รูปร่าง และกล่องข้อความจะปรากฏในรายการ

  หมายเหตุ: ถ้ามีตัวแบ่ง (เช่นตัวแบ่งหน้าและตัวแบ่งส่วน) ในเอกสารของคุณ บานหน้าต่าง การเลือก จะแสดงรายการจนถึงตัวแบ่งถัดไป

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนขึ้นและลงในรายการ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศในรายการเมื่อคุณเลื่อน

 4. เมื่อต้องการเลือกรูปภาพ ให้กด Spacebar

 5. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเนื้อหาของเอกสาร ให้กด Esc โปรแแกรมผู้บรรยายจะประกาศชื่อไฟล์ของเอกสาร

 6. โปรแกรมผู้บรรยายสามารถอ่านข้อความแสดงแทนของรูปภาพ ถ้ามี เมื่อต้องการเริ่มอ่าน ให้กด Caps Lock+M

  ใน JAWS ให้กด Ctrl+Num Pad 5

เข้าถึงรูปภาพแบบอินไลน์โดยไม่ใช้บานหน้าต่างการเลือก

ถ้าคุณต้องการทำงานกับรูปภาพแบบอินไลน์ขณะที่คุณอ่านเอกสาร คุณไม่จำเป็นต้องเปิดบานหน้าต่าง การเลือก

 1. โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศรูปภาพเมื่ออ่านเอกสาร เมื่อต้องการหยุดบนรูปภาพ ให้กดแป้น Ctrl

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณพลาดตำแหน่งที่ถูกต้องและจำเป็นต้องย้อนไปมาทีละคำในเอกสาร ให้กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินโปรแกรมผู้บรรยายประกาศรูปภาพ

 2. เมื่อต้องการเลือกรูปภาพ ให้กด Shift+ลูกศรขวา

 3. คุณสามารถทำงานกับรูปภาพได้แล้ว ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบทรูปภาพ ให้กด Shift+F10

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Word 2016

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจดูตัวสะกดและไวยากรณ์ใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word 2016 for Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×