ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการเพิ่ม อ่าน และลบข้อคิดเห็นใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการเพิ่ม อ่าน และลบข้อคิดเห็นใน Word

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้Word ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มข้อคิดเห็นในเอกสารWord เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค มีข้อคิดเห็น คุณสามารถปรับเปลี่ยนไปยังเอกสารที่แนะนำ หรือทำเครื่องหมายปัญหาสำหรับการติดตาม คุณได้อย่างง่ายดายสามารถลบข้อคิดเห็นได้หลังจากอ่านหรือตอบกลับข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อคิดเห็น

คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นในเอกสารWord ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำลังรีวิวอยู่ของบุคคลอื่นทำงาน ถ้าคุณต้องการเขียนบันทึกย่อในเอกสารของคุณเอง หรือ ถ้าคุณต้องการติดตามปัญหาสำหรับการติดตาม

 1. เมื่อต้องการเริ่มอ่านแบบต่อเนื่องที่ตำแหน่งปัจจุบันของคุณในเอกสาร กด SR คีย์ + Ctrl + R

 2. เมื่อต้องการหยุดโปรแกรมผู้บรรยายที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกข้อคิดเห็น ให้กด Ctrl

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกคำค้นหาในเนื้อหาข้อความถูกเน้นเป็นข้อความข้อคิดเห็น กด Ctrl + Shift + ขวาแป้นลูกศร คุณได้ยินเสียงคำที่เลือก

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อคิดเห็นใหม่ ให้กด Ctrl+Alt+M คุณจะได้ยิน: "<"ชื่อผู้ใช้> ข้อคิดเห็น แก้ไข" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “แทรกข้อคิดเห็น <หมายเลขข้อคิดเห็น> โดย <ชื่อผู้ใช้>”

 4. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ เมื่อต้องการออกจากบานหน้าต่างข้อคิดเห็น และกลับไปยังตำแหน่งที่คุณค้างไว้ในเนื้อความ กด SR คีย์ + Shift + A หรือ Esc

แสดงข้อคิดเห็นในเอกสาร

จุดแทรกของข้อคิดเห็นจะถูกเน้นในข้อความเนื้อหาของเอกสารในโหมดมาร์กอัปทั้งหมด

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงไปยังโหมดมาร์กอัปทั้งหมด กด Alt + R, TD คุณได้ยินเสียงชื่อของมาร์กอัปที่เลือกในปัจจุบัน ใน JAWS คุณฟัง: "ด้านล่าง ribbon การติดตามกล่องกลุ่ม ตาม ด้วยชื่อของมาร์กอัปที่เลือกในปัจจุบัน รายการที่ มีตัวเลือกมุมมองสี่เปิดขึ้น

 2. ในรายการ กดขึ้น และลงแป้นลูกศรจนกระทั่งคุณได้ยิน "มาร์กอัปทั้งหมด" นั้นแล้ว กด Enter โฟกัสส่งกลับเป็นเนื้อความ

นำทางในข้อคิดเห็น

โปรแกรมผู้บรรยายทราบข้อคิดเห็นเมื่ออ่านเนื้อความ ข้อความจริงข้อคิดเห็นและรายละเอียดจะแสดงในกล่องข้อคิดเห็นในระยะขอบของเอกสารของคุณ JAWS อ่านข้อความข้อคิดเห็น และทราบยังบุคคลที่ได้ออกจากข้อคิดเห็นเมื่ออ่านเนื้อความ คุณได้ยินเสียง: "ข้อคิดเห็น แล้วตาม ด้วยข้อความข้อคิดเห็นและชื่อของ commentator ที่

นำทางไปยังข้อคิดเห็นและย้อนกลับไปยังข้อความเนื้อหา

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกตัวเลือกมาร์กอัปทั้งหมดตามคำแนะนำทางด้านบนใน แสดงข้อคิดเห็นในเอกสาร

 2. เมื่อต้องการเริ่มอ่านแบบต่อเนื่อง กด SR + Ctrl + R ทำให้โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณอ่านข้อความในเนื้อความจนกว่าคุณได้ยินข้อคิดเห็นประกาศ

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังข้อคิดเห็น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ:

  • ในโปรแกรมผู้บรรยาย กด SR คีย์ + A ได้อีกด้วย โฟกัสย้ายข้อคิดเห็นในระยะขอบ เมื่อต้องการกลับไปยังตำแหน่งที่คุณค้างไว้ในการแก้ไขเอกสาร กด Esc หรือ SR คีย์ + Shift + A

  • ใน JAWS กด Shift + Ctrl + เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') คุณได้ยินเสียง: "โปรดรอสักครู่ <number ประมวลผลของข้อคิดเห็น > รายการ โต้ตอบข้อคิดเห็นของผู้ตรวจทาน" ในกล่องโต้ตอบข้อคิดเห็นของผู้ตรวจทาน กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศร เพื่อฟังข้อคิดเห็น และฟังข้อมูลบนที่เหลืออยู่เลยข้อคิดเห็น และเมื่อ เมื่อคุณเสร็จเรียบ กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มตกลง" แล้ว กด Enter คุณได้ยินข้อคิดเห็น และโฟกัสส่งกลับเป็นเนื้อความ

นำทางในข้อคิดเห็น

 1. เมื่อต้องการนำทางในข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสารของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำทางในข้อคิดเห็นทั้งหมด ให้กด Alt+R, N โฟกัสจะย้ายไปยังข้อคิดเห็นถัดไป เมื่อต้องการย้ายไปยังข้อคิดเห็นก่อนหน้า ให้กด Alt+R, V ทำซ้ำการดำเนินการจนกว่าคุณจะเลื่อนผ่าข้อคิดเห็นทั้งหมดหรือค้นพบข้อคิดเห็นที่คุณกำลังค้นหา

  • เมื่อต้องการนำทางในการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นทั้งหมด ให้กด Alt+R, H โฟกัสจะย้ายไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไป เมื่อต้องการย้ายไปยังการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้า ให้กด Alt+R, F ทำซ้ำการดำเนินการจนกว่าคุณจะเลื่อนผ่านการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นทั้งหมดหรือค้นพบการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นที่คุณกำลังค้นหา

 2. เมื่อต้องการได้ยินเสียงข้อคิดเห็นและข้อมูลบนที่เหลืออยู่เลยข้อคิดเห็น และใช้คำสั่งนำทางรายการโปรแกรมอ่านหน้าจอเมื่อ

ลบข้อคิดเห็น

คุณสามารถลบข้อคิดเห็นทีละรายการหรือข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสารพร้อมกัน

ลบหรือตอบกลับข้อคิดเห็นเดียว

 1. นำทางไปยังข้อคิดเห็นที่คุณต้องการลบหรือตอบกลับตามที่แนะนำใน นำทางในข้อคิดเห็น

 2. กด Shift+F10 เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบข้อคิดเห็น ในเมนูบริบท ให้กดแป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบข้อคิดเห็น แล้วกด Enter ข้อคิดเห็นปัจจุบันถูกลบ จากนั้น คุณสามารถนำทางไปยังข้อคิดเห็นถัดไปในเอกสารของคุณ

  • เมื่อต้องการตอบกลับข้อคิดเห็น ให้กดแป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตอบกลับข้อคิดเห็น” เขียนข้อความตอบกลับของคุณ แล้วนำทางไปยังข้อคิดเห็นถัดไป

  เคล็ดลับ: หรือ เพื่อต้องการตอบกลับข้อคิดเห็น ให้กด Ctrl+Alt+M เมื่อคุณอยู่ที่ข้อคิดเห็น

ลบข้อคิดเห็นทั้งหมด

 1. กด Alt+R, D, O

แก้ไขข้อคิดเห็น

เมื่อต้องการแก้ไขข้อคิดเห็น ให้ทำเครื่องหมายข้อคิดเห็นเป็นเสร็จแล้ว ข้อคิดเห็นที่ได้รับการแก้ไขจะเป็นสีเทาในขอบกระดาษและจะไม่สามารถเพิ่มการตอบกลับได้อีก คุณสามารถลบหรือเปิดข้อคิดเห็นที่แก้ไขแล้ว การแก้ไขข้อคิดเห็นจะไม่ลบข้อคิดเห็นออก

 1. นำทางไปยังข้อคิดเห็นที่คุณต้องการแก้ไขตามที่แนะนำใน นำทางในข้อคิดเห็น

 2. กด Shift+F10 เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 3. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยิน “แก้ไขข้อคิดเห็น” แล้วกด Enter ข้อคิดเห็นปัจจุบันเป็นสีเทา

 4. เมื่อต้องการเปิดข้อคิดเห็นที่แก้ไขแล้วอีกครั้ง ให้นำทางไปยังข้อคิดเห็น แล้วกด Shift+F10 ในเมนูบริบท ให้กดลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน: "เปิดข้อคิดเห็นอีกครั้ง" สามารถแก้ไขข้อคิดเห็นได้อีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้สถานี ที่อยู่แล้วภายใน Mac OS โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพิ่มข้อคิดเห็นลงในเอกสารWord ค้นหาข้อคิดเห็นในเอกสารและพิมพ์การตอบกลับข้อคิดเห็นที่มีอยู่ เมื่อเสร็จสิ้น คุณสามารถทำเครื่องหมายข้อคิดเห็นได้รับการแก้ไข หรือลบออก

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อคิดเห็น

คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นในเอกสารWord ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำลังรีวิวอยู่ของบุคคลอื่นทำงาน ถ้าคุณต้องการเขียนบันทึกย่อในเอกสารของคุณเอง หรือ ถ้าคุณต้องการติดตามปัญหาสำหรับการติดตาม

 1. เมื่อต้องการเริ่มการอ่านเอกสาร กดควบคุม + เลือก + A ได้ด้วย

 2. เมื่อต้องการหยุดที่คุณต้องการแทรกข้อคิดเห็น กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรเพื่อค้นหาแถวถูกต้อง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกคำเพิ่มเติม ที่คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นบน ตัวเลือก + Shift ค้างไว้ และกดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคำคุณต้องมีเลือก คุณได้ยินเสียงคำที่เลือก

 3. กดตัวควบคุม + เลือก + M ฉันไปที่เมนูแทรก บนแถบเมนู เมื่อต้องการเพิ่มข้อคิดเห็นใหม่ กดแป้นลูกศรลงจน กระทั่งคุณได้ยิน "ข้อคิดเห็น" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 4. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดควบคุม + เลือก + Shift + ลูกศร

แสดงข้อคิดเห็นในเอกสาร

จุดแทรกของข้อคิดเห็นจะถูกเน้นในเนื้อความของเอกสารในโหมดมาร์กอัป

 1. เมื่อต้องการไปที่เมนูมุมมอง บนแถบเมนู กดควบคุม + เลือก + M, V ได้อีกด้วย

 2. กดแป้นลูกศรลงจน กระทั่งคุณได้ยิน "มาร์กอัป" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar โฟกัสส่งกลับไปยังเนื้อหาข้อความ และจะแสดงข้อคิดเห็น

นำทางในข้อคิดเห็น

ข้อความจริงข้อคิดเห็นและรายละเอียดจะแสดงในกล่องข้อคิดเห็นในระยะขอบของเอกสารของคุณ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โหมดมาร์กอัปอยู่ สำหรับคำแนะนำ เลือกแสดงข้อคิดเห็นในเอกสารต่าง ๆ ข้างบน เมื่อต้องการไปยังบานหน้าต่างข้อคิดเห็นในระยะขอบ ในเนื้อความของเอกสาร กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวา

 2. เมื่อต้องการฟังข้อคิดเห็น กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาซ้ำ ๆ

ตอบกลับข้อคิดเห็น

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โหมดมาร์กอัปอยู่ สำหรับคำแนะนำ เลือกแสดงข้อคิดเห็นในเอกสารต่าง ๆ ข้างบน

 2. เมื่อคุณได้ยินเสียงของคุณต้องการตอบกลับข้อคิดเห็น กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ซ้าย คุณได้ยินเสียง: "ตอบกลับ ปุ่ม" กดตัวควบคุม + เลือก + Spacebar

 3. พิมพ์ข้อความตอบกลับของคุณ เมื่อต้องการย้ายไปยังข้อคิดเห็นถัดไป กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวา

แก้ไข หรือลบข้อคิดเห็น

เมื่อข้อคิดเห็นได้รับการแก้ไข นั้นได้ถูกกำหนดเป็นเรียบร้อย และสีเทาแสดงออกในระยะขอบนั้น การแก้ไขข้อคิดเห็นไม่เอา แต่ไม่มีข้อความตอบกลับเพิ่มเติมคุณสามารถเพิ่ม คุณสามารถเปิด หรือลบข้อคิดเห็นแก้ไข คุณยังสามารถลบข้อคิดเห็นได้โดยไม่ต้องทำเครื่องหมายว่าเป็นแก้ไข

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โหมดมาร์กอัปอยู่ สำหรับคำแนะนำ เลือกแสดงข้อคิดเห็นในเอกสารต่าง ๆ ข้างบน

 2. เมื่อคุณได้ยินเสียงข้อคิดเห็น ที่คุณต้องการแก้ไข หรือลบ กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ซ้ายสองครั้ง คุณได้ยินเสียงชื่อของผู้ใช้ที่ได้ออกจากข้อคิดเห็น และ "คุณ กำลังอยู่ในองค์ประกอบของข้อความ"

 3. กดตัวควบคุม + เลือก + Shift + M เมนูบริบทเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงจน กว่าคุณได้ยิน "ข้อคิดเห็นแก้ไข" หรือ "ลบข้อคิดเห็น" กดควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อเลือก มีแก้ไข หรือลบข้อคิดเห็น และโฟกัสส่งกลับไปยังข้อความในเนื้อหาเอกสาร

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้สถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android อยู่แล้วภายใน เพิ่มข้อคิดเห็นลงในเอกสารWord นำทางไปยังข้อคิดเห็นในเอกสาร พิมพ์ข้อความตอบกลับ และลบข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อคิดเห็น

 1. ในเอกสารWord ปัดขวา หรือซ้ายเพื่อไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็นเพื่อ และ แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดนิ้วไปทางขวาซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน "ข้อคิดเห็นใหม่ ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอพิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว แตะที่หน้าจอและปัดนิ้วไปทางซ้าย คุณได้ยินเสียง: "เสร็จแล้ว" แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. ข้อคิดเห็นจะถูกเพิ่มลงในเอกสาร เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น และกลับไปยังเอกสาร ปัดนิ้วไปทางซ้าย คุณได้ยินเสียง: "ปุ่มปิด แตะสองครั้งหน้าจอ

นำทางในข้อคิดเห็น

แต่ละข้อคิดเห็นในเอกสารWord จะระบุ ด้วยแผนภูมิฟองคำพูดขนาดเล็กในระยะขอบขวาของเอกสาร เมื่อต้องการฟังข้อคิดเห็น แรก ไปยังบานหน้าต่างข้อคิดเห็นในระยะขอบ นั้นแล้ว เปิดในข้อคิดเห็นป๊อปอัพ

 1. เมื่อต้องการไปยังบานหน้าต่างข้อคิดเห็นในระยะขอบเอกสาร ปัดไปทางขวาซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ข้อคิดเห็น คำแนะนำ"

 2. เมื่อต้องการไปยังข้อคิดเห็นแรก ปัดขวาอีก และ แตะหน้าจอสองครั้ง ในข้อคิดเห็นป๊อปอัพเปิดขึ้น ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยินข้อคิดเห็น

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังข้อคิดเห็นถัดไป ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ถัดไปแสดงข้อคิด เห็น ปุ่ม และ แตะหน้าจอสองครั้ง TalkBack อ่านข้อคิดเห็นถัดไป

ตอบกลับข้อคิดเห็น

 1. เมื่อต้องการตอบกลับข้อคิดเห็น ก่อนนำทางไปยังข้อคิดเห็นตามคำแนะนำในการนำทางเพื่อไปแต่ละข้อคิดเห็นที่ด้านบน

 2. ปัดไปทางซ้ายซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน "ข้อคิดเห็นใหม่ ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอพิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว แตะหน้าจอและปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปุ่ม" และ แตะสองครั้งหน้าจอ

ลบข้อคิดเห็น

 1. เมื่อต้องการลบข้อคิดเห็น ก่อนนำทางไปยังข้อคิดเห็นตามคำแนะนำในการนำทางเพื่อไปแต่ละข้อคิดเห็นที่ด้านบน

 2. ปัดนิ้วไปทางซ้ายซ้ำ ๆ จนกว่าคุณได้ยิน ปุ่มลบ และ แตะหน้าจอสองครั้ง ข้อคิดเห็นจะถูกเอาออก และโฟกัสกลับไปที่ข้อความเนื้อความของเอกสาร

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนแปลงข้อความใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้ Word Mobile กับโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อเพิ่มข้อคิดเห็นในเอกสาร Word Mobile ด้วยข้อคิดเห็น คุณสามารถแนะนำการปรับเปลี่ยนไปยังเอกสารหรือทำเครื่องหมายปัญหาสำหรับการติดตาม คุณสามารถลบข้อคิดเห็นได้อย่างง่ายดายหลังจากอ่านหรือตอบกลับข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังแท็บรีวิว

คุณสามารถค้นหาฟังก์ชันข้อคิดเห็นที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้บนแท็บ รีวิว

 1. ในเอกสาร Word Mobile ของคุณ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “รายการ”

 2. ปัดนิ้วขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "เพิ่มเติมปุ่มตัวเลือก" แตะสองครั้งหน้าจอ ขยายเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม

 3. ปัดนิ้วซ้าย ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "บ้านปุ่ม ยุบ" แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "Home ตาม ด้วยหมายเลขของแท็บที่พร้อมใช้งานและตำแหน่งของแท็บปัจจุบันบนรายการเมนู ขณะนี้มีขยายเมนูหลัก

 4. ในเมนู ปัดขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ตรวจทาน ตาม ด้วยหมายเลขของแท็บที่พร้อมใช้งานและตำแหน่งของแท็บปัจจุบันบนรายการเมนู แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "Word หน้าต่าง" ตัวเลือกแท็บตรวจทาน จะพร้อมใช้งานเดี๋ยวนี้

เพิ่มข้อคิดเห็น

คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นในเอกสาร Word Mobile ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำลังดูคนอื่นทำงาน ถ้าคุณต้องการเขียนบันทึกย่อในเอกสารของคุณเอง หรือถ้าคุณต้องการติดตามปัญหา

 1. เมื่อต้องการเริ่มการอ่านต่อเนื่องจากตำแหน่งปัจจุบันในเอกสาร ให้ปัดลงด้วยนิ้วสามนิ้ว

 2. เมื่อต้องการหยุดโปรแกรมผู้บรรยายที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกข้อคิดเห็น ให้แตะบนหน้าจอ

 3. นำทางไปยังแท็บ รีวิว ตามที่แนะนำใน นำทางไปยังแท็บรีวิว

 4. ในแท็บรีวิว แตะหน้าจอ แล้วปัดนิ้วไปทางซ้าย หรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ข้อคิดเห็นปุ่มใหม่" แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "แสดงข้อคิดเห็นป็อปเอาท์ แก้ไข" คีย์บอร์ดบนหน้าจอปรากฏออก

 5. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ และเพื่อออกจาก pop ข้อคิดเห็น ออก ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณฟัง: "ปุ่มปิด" แตะสองครั้งหน้าจอ โฟกัสส่งกลับไปยังพื้นที่เนื้อหาหลัก คุณได้ยินชื่อเอกสาร ตาม ด้วย ".docx แก้ไข"

นำทางไปยังข้อคิดเห็น

คุณสามารถนำทางไปยังข้อคิดเห็นจากข้อความเนื้อหาเมื่อโปรแกรมผู้บรรยายอ่านเอกสารหรือคุณสามารถใช้ปุ่ม ถัดไป และ ก่อนหน้า ของ Ribbon รีวิว เพื่อย้ายไปมาระหว่างข้อคิดเห็น

นำทางไปยังข้อคิดเห็นจากข้อความเนื้อหา

โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศข้อคิดเห็นที่แทรกพร้อมกับข้อความเนื้อหา ในโหมดการอ่านแบบต่อเนื่อง เมื่อคุณฟังจุดสังเกตข้อคิดเห็น คุณสามารถหยุดการอ่านและย้ายไปยังข้อคิดเห็น

 1. เมื่อต้องการเริ่มการอ่านต่อเนื่องจากตำแหน่งปัจจุบันในเอกสาร ให้ปัดลงด้วยนิ้วสามนิ้ว เมื่อโปรแกรมผู้บรรยายพบข้อคิดเห็น คุณจะได้ยิน: “ข้อคิดเห็น <จุดแทรกข้อคิดเห็นในข้อความ> สิ้นสุดข้อคิดเห็น"

 2. เมื่อต้องการหยุดการอ่านแบบต่อเนื่องที่ข้อคิดเห็น ให้แตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้ว

 3. เมื่อต้องการนำทางไปยังข้อความข้อคิดเห็น ปัดไปทางซ้าย หรือขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "แสดงข้อคิดเห็นคำแนะนำ ประกอบด้วยรายการ <จำนวนของข้อคิดเห็น > แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ขอบเย็บกระดาษข้อคิดเห็นเปิดขึ้น

 4. ปัดขึ้นหรือลงด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน “จุดสังเกตและคอนเทนเนอร์” แล้วแตะหนึ่งครั้งด้วยหนึ่งนิ้วเพื่อเลือก จากนั้น ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยนิ้วหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ข้อคิดเห็นบนขอบกระดาษ มี <จำนวนข้อคิดเห็น> รายการ” แตะหนึ่งครั้งด้วยหนึ่งนิ้วเพื่อเลือก

 5. ปัดนิ้วขึ้น หรือลงจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ" แตะหนึ่งครั้ง ด้วยนิ้วหนึ่งเพื่อเลือก ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ข้อคิดเห็นกลุ่ม ข้อคิดเห็นของ <จำนวนของข้อคิดเห็น > จากนั้น แตะหนึ่งครั้งเพื่อเลือก

 6. ปัดไปทางขวาเพื่อฟังโปรแกรมผู้บรรยายอ่านกล่องข้อคิดเห็น

 7. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มถัด" แล้ว แตะสองครั้งเพื่อย้ายไปยังข้อคิดเห็นถัดไป

นำทางไปยังข้อคิดเห็นโดยใช้ Ribbon รีวิว

 1. ในแท็บ รีวิว ให้ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: "กลุ่มข้อคิดเห็น" ในกลุ่มข้อคิดเห็น ให้ปัดนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มถัดไป แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แล้วแตะสองครั้งที่รายการด้วยหนึ่งนิ้ว

 2. ปัดขึ้นหรือลงด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: "จุดสังเกตและคอนเทนเนอร์" แตะหนึ่งครั้งด้วยหนึ่งนิ้วเพื่อเลือก

 3. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ข้อคิดเห็นบนขอบกระดาษ มี <จำนวนรายการ> รายการ” โฟกัสจะย้ายไปยังกล่องข้อความข้อคิดเห็น เมนูข้อคิดเห็นจะแสดงขึ้น

 4. ปัดนิ้วขึ้น หรือลงจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ" แตะหนึ่งครั้ง ด้วยนิ้วหนึ่งเพื่อเลือก ปัดนิ้วไปทางซ้าย หรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ข้อคิดเห็นกลุ่ม ข้อคิดเห็นของ <จำนวนของข้อคิดเห็น > จากนั้น แตะหนึ่งครั้งเพื่อเลือกข้อคิดเห็น

 5. ปัดไปทางขวาเพื่อฟังโปรแกรมผู้บรรยายอ่านกล่องข้อคิดเห็น

 6. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มถัด" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อย้ายไปยังข้อคิดเห็นถัดไป

ตอบกลับข้อคิดเห็น

คุณสามารถตอบกลับข้อคิดเห็นของบุคคลอื่นเพื่อให้ทุกคนติดตามการสนทนาทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย

 1. นำทางไปยังข้อคิดเห็นที่คุณต้องการตอบกลับตามที่แนะนำใน นำทางไปยังข้อคิดเห็น

 2. ปัดนิ้วไปทางซ้าย ด้วยนิ้วหนึ่งจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มข้อคิดเห็นใหม่" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: " <ชื่อผู้ใช้ > ข้อคิดเห็น แก้ไข" คีย์บอร์ดบนหน้าจอปรากฏออก

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ และเมื่อต้องการออกจากข้อคิดเห็น ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มปิด" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ โฟกัสส่งกลับไปยังพื้นที่เนื้อหาหลัก คุณได้ยินเสียง: " <ชื่อเอกสาร > แก้ไขการ.docx "

ลบข้อคิดเห็น

คุณสามารถลบข้อคิดเห็นทีละรายการหรือข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสารพร้อมกัน

ลบข้อคิดเห็นเดียว

 1. นำทางไปยังข้อคิดเห็นที่คุณต้องการลบตามที่แนะนำใน นำทางไปยังข้อคิดเห็น

 2. ปัดนิ้วไปทางซ้าย ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มลบ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ข้อคิดเห็นปัจจุบันจะถูกลบ และย้ายโฟกัสไปยังข้อคิดเห็นถัดไปในเอกสาร

ลบข้อคิดเห็นทั้งหมด

 1. ในแท็บรีวิว ปัดขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ลบ ยุบ ปุ่มแยก แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน แตะกสามคเพื่อขยายออก" กสามคแตะหน้าจอ ปัดนิ้วลง ด้วยนิ้วหนึ่งจน กว่าคุณได้ยิน "รายการ" แล้ว แตะหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "ลบปุ่ม"

 2. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสารปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อลบข้อคิดเห็นทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดในเอกสารใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้Word Online ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มข้อคิดเห็นในเอกสารWord เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค ค้นหาข้อคิดเห็นที่มีอยู่แล้วในเอกสารและพิมพ์ข้อความตอบกลับ เมื่อเสร็จสิ้น คุณสามารถทำเครื่องหมายข้อคิดเห็นได้รับการแก้ไข หรือลบออก

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เนื่องจาก Word Online ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจึงแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 สำหรับเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) ก็ใช้ได้กับเว็บเบราว์เซอร์ แต่ใช้ไม่ได้กับ Word Online

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อคิดเห็น

 1. ไปยังWord Online ในเบราว์เซอร์ของคุณ และเปิดเอกสารคุณต้องการแสดงข้อคิดเห็น สำหรับคำแนะนำ อ้างถึงเปิด Word Online และเริ่มเอกสารใหม่

 2. กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน "แก้ไขเอกสาร ปุ่ม แล้วกด Enter

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "แก้ไขในเบราว์เซอร์ ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อไปนี้โดยใช้ Word Online ขวา" และกด Enter เปิดเอกสารของคุณในมุมมองการแก้ไข

 4. กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณถึงข้อความเนื้อความของเอกสาร เมื่อต้องการเริ่มอ่าน กด SR คีย์ + Ctrl + R

 5. เมื่อถึงส่วนของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็นเพื่อ กดปุ่ม Ctrl เมื่อต้องการหยุดคุณลักษณะผู้บรรยาย

 6. เมื่อต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น กด Ctrl + Alt + M เปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น และคุณสามารถพิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ข้อความติดประกาศ ปุ่ม" กด Enter เพื่อเพิ่มข้อคิดเห็นลงในเอกสาร

 7. เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น และกลับไปยังเอกสารเนื้อความ กด Esc

นำทางในข้อคิดเห็น

แต่ละข้อคิดเห็นในเอกสารWord Online จะระบุ ด้วยแผนภูมิฟองคำพูดขนาดเล็กในระยะขอบขวาของเอกสาร ในขณะอ่านเอกสาร Narrator ทราบเมื่อมีข้อคิดเห็น แล้วคุณสามารถเปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็นเพื่อฟังข้อคิดเห็น

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เอกสารจะเปิดในมุมมองการแก้ไข สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเปิดสมุดงานในมุมมองการแก้ไข ดูส่วนเพิ่มข้อคิดเห็นข้างบน

 2. กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณถึงข้อความเนื้อความของเอกสาร เมื่อต้องการเริ่มอ่าน กด SR คีย์ + Ctrl + R

 3. เมื่อคุณได้ยิน "รูป คลิกเพื่อดูข้อคิดเห็นนี้" มีข้อคิดเห็นในเอกสาร เมื่อต้องการเปิดข้อคิดเห็น กด Enter เปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น และ Narrator อ่านชื่อของผู้ใช้ที่ได้เพิ่มข้อคิดเห็น เมื่อมีการเพิ่มข้อคิดเห็น และข้อคิดเห็น

 4. คุณสามารถนำทางไปยังข้อคิดเห็นในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น เมื่อต้องการฟังข้อคิดเห็นถัดไป กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ เมื่อต้องการได้ยินเสียงข้อคิดเห็นก่อนหน้า กด Shift + Tab ซ้ำ ๆ เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น และกลับไปยังเอกสาร กด Esc

ตอบกลับข้อคิดเห็น

 1. นำทางไปยัง และเปิดข้อคิดเห็นคุณต้องการตอบกลับ สำหรับคำแนะนำ อ้างถึงส่วนนำทางเพื่อไปแต่ละข้อคิดเห็นข้างบน

 2. กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "ตอบกลับ ปุ่ม" กด Enter แล้วพิมพ์ข้อความตอบกลับของคุณ

 3. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "ข้อความติดประกาศ ปุ่ม" กด Enter เพื่อเพิ่มข้อความตอบกลับ

แก้ไขข้อคิดเห็น

เมื่อข้อคิดเห็นได้รับการแก้ไข มีการทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสิ้น และสีเทาแสดงในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น แต่จะถูกเอาออก

 1. นำทางไปยัง และเปิดข้อคิดเห็นคุณต้องการแก้ไข สำหรับคำแนะนำ อ้างถึงส่วนนำทางเพื่อไปแต่ละข้อคิดเห็นข้างบน

 2. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ที่ทำเครื่องหมายว่าเสร็จเรียบร้อย ปุ่ม" แล้วกด Enter ข้อคิดเห็นไม่ได้รับการแก้ไข

ลบข้อคิดเห็น

 1. นำทางไปยัง และเปิดข้อคิดเห็นคุณต้องการลบ สำหรับคำแนะนำ อ้างถึงส่วนนำทางเพื่อไปแต่ละข้อคิดเห็นข้างบน

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน ปุ่มลบ แล้วกด Enter ข้อคิดเห็นจะถูกเอาออก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×