ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการอ่าน และตอบกลับการเรียกประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการอ่าน และตอบกลับการเรียกประชุมใน Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ การอ่าน และตอบกลับการเรียกประชุมในOutlook 2016 คุณสามารถส่งการตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยตรงจากรายการข้อความของกล่องจดหมายเข้าOutlook หรือเปิดคำขอสำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม เช่นเสนอเวลาการประชุมใหม่

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

ตอบกลับการเรียกประชุมจากรายการข้อความของกล่องจดหมายเข้า

การเรียกประชุมมาถึงไปยังโฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้าของคุณOutlook คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วยอมรับ ยอมรับอย่างไม่แน่นอน หรือปฏิเสธการประชุมได้ โดยไม่ต้องเปิดคำขอนั้น

 1. ในOutlook นำทางไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณเพื่อค้นหาในการเรียกประชุม คุณสามารถ ตัวอย่างเช่น กด Ctrl + Shift + I เพื่อไปยังของกล่องจดหมายเข้า แล้ว ใช้ลูก และลูกศรลงเพื่อวางโฟกัสบนการเรียกประชุม

  ถ้าคุณต้องการฟังเนื้อหาของการเรียกประชุม กด F6 ย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างการอ่าน เมื่อต้องการย้ายไปตามข้อความ ใช้แป้นลูกศร เมื่อต้องการย้ายกลับไปยังการเรียกประชุมในกล่องจดหมายเข้า กด Shift + F6

 2. กด Shift + F10 เปิดเมนูบริบท และผู้บรรยายทราบ: "บริบทเมนู เมนู" ใน JAWS คุณฟัง: "เมนู" เมื่อต้องการตอบกลับการร้องขอ ใช้ทางลัดต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการยอมรับ กด C, C และ Enter

  • เมื่อต้องการตอบรับอย่างไม่แน่นอน ให้กด N, Enter

  • เมื่อต้องการปฏิเสธ กด e

 3. เปิดกล่องโต้ตอบMicrosoft Outlook ที่ มีโฟกัสบนปุ่มตกลง

  • เมื่อต้องการแก้ไขคำตอบก่อนที่จะส่ง กด E, Enter เปิดข้อความอีเมตอบกลับประชุม และโฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลข้อความของข้อความที่คุณสามารถพิมพ์คำตอบของคุณ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Alt + S เพื่อส่ง

  • เมื่อต้องการส่งการตอบกลับโดยไม่ต้องแก้ไข กด S, Enter

  • เมื่อต้องการเลือกไม่ส่งการตอบสนอง กด D, Enter

  ดำเนินการการกระทำที่เลือก เชิญเข้าร่วมประชุมจะถูกลบออก และถ้ายอมรับ การประชุมจะถูกเพิ่มลงในปฏิทินของคุณ

เปิด และตอบกลับการเรียกประชุม

เมื่อต้องการตอบกลับทั้งหมดการเข้าถึง ตัวเลือก เช่นเสนอเวลาการประชุมใหม่ เปิดการเรียกประชุม

 1. ในOutlook ไปยังกล่องจดหมายเข้า และนำทางไปยังการเรียกประชุม เมื่อต้องการเปิดกล่องจดหมายเข้า กด ตัวอย่างเช่น Ctrl + Shift + ฉันแล้วใช้ลูก และลูกศรลงเพื่อนำทางรายการกล่องจดหมายเข้า เมื่ออยู่ในการเรียกประชุม กด Enter เพื่อเปิดสมุดงาน

 2. ตัวอ่านหน้าจอทราบชื่อเรื่องของการเรียกประชุม กด Alt + H เพื่อไปยังแท็บการประชุม

 3. เมื่อต้องการยอมรับ หรือปฏิเสธ ใช้ทางลัดต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการยอมรับ กด C.

  • เมื่อต้องการยอมรับอย่างไม่แน่นอน กด J.

  • เมื่อต้องการปฏิเสธ กด N.

 4. เมื่อคุณได้ยิน "เมนู แก้ไขคำตอบก่อนที่จะส่ง" ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อเลือกตอบกลับของคุณ:

  • เมื่อต้องการแก้ไขคำตอบก่อนที่จะส่ง กด e

  • เมื่อต้องการส่งการตอบกลับโดยไม่แก้ไข ให้กด S

  • เมื่อต้องการเลือกที่จะไม่ส่งการตอบกลับ ให้กด D

  ดำเนินการการกระทำที่เลือก เชิญเข้าร่วมประชุมจะถูกลบออก และถ้ายอมรับ การประชุมจะถูกเพิ่มลงในปฏิทินของคุณ

เสนอเวลาการประชุมใหม่

 1. ด้วยการเรียกประชุมเปิดในOutlook กด Alt + H เพื่อไปยังแท็บการประชุม

 2. เมื่อต้องการยอมรับอย่างไม่แน่นอน และเสนอเวลาใหม่ กด P, T ยอมรับ

  เมื่อต้องการปฏิเสธเสนอเวลาใหม่ กด P, T, d ซึ่งเป็น

 3. กล่องโต้ตอบเสนอเวลาใหม่ เปิดขึ้น เมื่อต้องการตั้งค่าวันและเวลาที่คุณต้องการนำเสนอ กดแป้น Tab จนกระทั่งตัวอ่านหน้าจอทราบเกี่ยวข้องเขตข้อมูล เช่น "วันเริ่มต้นการประชุม" หรือ "ประชุมเวลาเริ่มต้น และพิมพ์วันที่ใหม่หรือเวลา (เช่น "25 17 oct" หรือ" 1230 pm ") เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Alt + O ได้อีกด้วย

 4. ปิดกล่องโต้ตอบ และข้อความอีเมเสนอเวลาใหม่ เปิดขึ้นมา เวลาการประชุมปัจจุบันและเวลาใหม่คุณจะเสนอจะแสดงด้านล่างเขตข้อมูลชื่อเรื่องของข้อความ โฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลข้อความของเนื้อความข้อความที่ซึ่งคุณสามารถพิมพ์การตอบสนองใด ๆ เพิ่มเติม เมื่อพร้อมที่จะส่ง กด Alt + S ส่งอีเมล และคุณกลับไปยังกล่องจดหมายเข้า

กาเครื่องหมายผู้รับเชิญการประชุม

เมื่อคุณได้รับการยอมรับการเรียกประชุม คุณสามารถตรวจสอบใครได้รับเชิญ

 1. ในOutlook กด Ctrl + 2 เพื่อไปยังปฏิทิน

 2. โฟกัสอยู่บนวันนี้ เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างเหตุการณ์ กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab เมื่อการประชุมที่คุณต้อง กด Ctrl + O เพื่อเปิดไฟล์นั้น

 3. เมื่อต้องการไปยังผู้ช่วยจัดกำหนดการ บนแท็บการประชุม ให้กด Alt + H แสดง

 4. โปรแกรมผู้บรรยายทราบ: "ทั้งหมดผู้เข้าร่วมประชุม <ชื่อของผู้จัดการประชุม > " ใน JAWS คุณฟัง: "กล่องรายการ <ชื่อของผู้จัดการประชุม >" เมื่อต้องการได้ยินเสียงของผู้ถูกเชิญอื่น ๆ กดแป้นลูกศรลง

ทำให้การเรียกประชุมในกล่องจดหมายเข้า

หลังจากยอมรับ หรือปฏิเสธ เรียกประชุมจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการเก็บไว้ในการเรียกประชุมอีเมลที่ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนOutlook การตั้งค่าได้

 1. ในOutlook กด Alt + F, T เพื่อเปิดหน้าต่างตัวเลือกของ Outlook

 2. เมื่อต้องการไปที่ตัวเลือกสำหรับจดหมาย กด M

 3. กด Alt + D สองครั้ง ในโปรแกรมผู้บรรยายของ คุณได้ยินเสียง: "ส่งข้อความ การตรวจสอบ ลบเรียกประชุมและการแจ้งให้ทราบจากกล่องจดหมายเข้าหลังจากการตอบสนอง กล่องกาเครื่องหมาย" ใน JAWS คุณฟัง: "ลบเรียกประชุมและการแจ้งให้ทราบจากกล่องจดหมายเข้าหลังจากการตอบสนอง กล่องกาเครื่องหมายการตรวจสอบ"

 4. เมื่อต้องการเอาส่วนที่เลือก กด Spacebar ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณฟัง: "Unchecked" ใน JAWS คุณฟัง: "ไม่ถูกเลือก" กด Enter เพื่อบันทึกการตั้งค่า และปิดกล่องโต้ตอบ คุณกลับไปยังOutlook

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดกำหนดการการประชุมใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Outlook โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×