ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการอ่านและแก้ไขเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องใน Word 2016

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการอ่านและแก้ไขเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องใน Word 2016

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Word 2016 กับคีย์บอร์ดและโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่ออ่านและข้ามไปยังเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสาร Word 2016 ของคุณได้ คุณยังสามารถเพิ่มเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องใหม่ และปรับเปลี่ยน แปลง และนำเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องที่มีอยู่ออกได้ โดยปกติ เชิงอรรถจะปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของหน้า และอ้างอิงท้ายเรื่องจะแสดงอยู่ที่ส่วนท้ายของเอกสารหรือส่วน

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

อ่านเชิงอรรถ

เมื่ออ่านหรือนำทางในเอกสารของคุณ การอ้างอิงเชิงอรรถจะถูกอ่านพร้อมกับข้อความโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถนำทางและอ่านเฉพาะเชิงอรรถในเอกสารของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. หลังจากเปิดเอกสารที่มีเชิงอรรถ กด Alt + S เพื่อเปิดแท็บการอ้างอิง

 2. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกถัดไปเชิงอรรถ กด O, N เพื่อไปยังหมายเลขการอ้างอิงเชิงอรรถถัดไปในเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการไปที่หมายเลขการอ้างอิงเชิงอรรถก่อนหน้า ให้กด P

 3. เมื่อต้องการข้ามไปยังข้อความเชิงอรรถที่ส่วนท้ายของหน้า ให้กด Alt+ S และกด H ถ้าคุณมีทั้งเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสารของคุณ หน้าต่าง แสดงบันทึกย่อ จะเปิดขึ้น กด Enter เพื่อไปยังเชิงอรรถ

 4. เมื่อต้องการเริ่มอ่านเชิงอรรถ ให้กด Caps Lock+M

 5. เมื่อต้องการกลับไปยังหมายเลขการอ้างอิงเชิงอรรถปัจจุบันในเนื้อความเอกสาร ให้กด Alt + S, H.

อ่านอ้างอิงท้ายเรื่อง

เมื่ออ่านหรือนำทางในเอกสารของคุณ อ้างอิงท้ายเรื่องจะถูกอ่านพร้อมกับข้อความโดยอัตโนมัติ คุณสามารถนำทางและอ่านเฉพาะอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสารของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. หลังจากเปิดเอกสารที่มีการอ้างอิงท้ายเรื่อง กด Alt + S เพื่อเปิดแท็บการอ้างอิง

 2. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกถัดไปเชิงอรรถ O กด X เพื่อไปยังเครื่องหมายอ้างอิงท้ายเรื่องถัดไปในเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการไปที่เครื่องหมายการอ้างอิงเชิงอรรถก่อนหน้า ให้กด V

 3. เมื่อต้องการข้ามไปยังข้อความอ้างอิงท้ายเรื่องที่ส่วนท้ายของเอกสาร กด alt + S แล้ว H. ถ้าคุณมีทั้งเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสารของคุณ หน้าต่างบันทึกย่อที่แสดง ปรากฏขึ้น กด Shift + Tab + ลูกศร แล้วกด Enter เพื่อไปที่การอ้างอิงท้ายเรื่อง

 4. เมื่อต้องการเริ่มอ่านอ้างอิงท้ายเรื่อง ให้กด Caps Lock+M

 5. เมื่อต้องการกลับไปยังเครื่องหมายอ้างอิงอ้างอิงท้ายเรื่องปัจจุบันในเนื้อความเอกสาร ให้กด Alt + S, H.

ข้ามไปยังเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

คุณสามารถย้ายไปมาระหว่างการอ้างอิงเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องขณะที่อ่านเอกสารด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย

 1. หลังจากเปิดเอกสารที่มีเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง วางเคอร์เซอร์บนเชิงอรรถหรืออ้างอิงแบบอ้างอิงท้ายเรื่อง โปรแกรมผู้บรรยายทราบ: "การอ้างอิงเชิงอรรถ" หรือ "อ้างอิงท้ายเรื่อง"

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังข้อความการอ้างอิงเชิงอรรถที่ส่วนท้ายของหน้า ให้กด Caps Lock+Insert โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศการอ้างอิงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง เช่น “เชิงอรรถ 1”

 3. เมื่อต้องการอ่านเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง ให้กด Caps Lock+M

 4. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเครื่องหมายเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องต้นฉบับในข้อความเนื้อหาของเอกสาร ให้กด Caps Lock+Shift+Insert

เพิ่มเชิงอรรถ

Word 2016 แทรกเครื่องหมายอ้างอิงในเนื้อหาข้อความ และเพิ่มข้อความอ้างอิงเชิงอรรถไว้ที่ด้านล่างของหน้า

 1. หลังจากเปิดเอกสารของคุณ วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเชิงอรรถ

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ อ้างอิง ให้กด Alt+S

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกแทรกเชิงอรรถ กด F. Narrator ทราบหมายเลขการอ้างอิงหรือเครื่องหมายถูกเพิ่มไปยังข้อความ และย้ายโฟกัสไปยังด้านล่างของหน้า

 4. เขียนข้อความการอ้างอิงเชิงอรรถ

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว มีข้อความอ้างอิง กด Alt + S, H เพื่อกลับไปยังจุดแทรกเครื่องหมายอ้างอิงเชิงอรรถในเนื้อความของเอกสาร

เพิ่มอ้างอิงท้ายเรื่อง

Word 2016 แทรกเครื่องหมายอ้างอิงในเนื้อความ แล้วเพิ่มข้อความอ้างอิงอ้างอิงท้ายเรื่องที่ส่วนท้ายของเอกสาร

 1. หลังจากเปิดเอกสารของคุณ วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกการอ้างอิงท้ายเรื่อง

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ อ้างอิง ให้กด Alt+S

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการอ้างอิงท้ายเรื่องแทรก กด E. Narrator ทราบหมายเลขที่ถูกเพิ่มไปยังข้อความหรือเครื่องหมายอ้างอิง และโฟกัสย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของเอกสาร

 4. เขียนข้อความอ้างอิงท้ายเรื่อง

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว มีข้อความอ้างอิง กด Alt + S, H เพื่อกลับไปยังจุดแทรกเครื่องหมายอ้างอิงอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสารเนื้อความ

กำหนดเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องของคุณเอง

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสารของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวเลขหรือตำแหน่งที่ข้อความการอ้างอิงแสดงในเอกสารของคุณ

 1. หลังจากเปิดเอกสารที่มีเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง กด Alt + S เพื่อเปิดแท็บการอ้างอิง

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง ให้กด Q

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสามารถเลือก ตัวอย่างเช่น:

  • ตำแหน่งเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องของคุณจะปรากฏในเอกสาร

  • จัดรูปแบบลำดับเลขไปใช้สำหรับแต่ละรายการ

  • จำนวนที่คุณต้องการเริ่มต้นที่

  • เลือกว่าต้องการใช้ลำดับเลขแบบต่อเนื่องสำหรับเอกสารทั้งหมด หรือเริ่มต้นในแต่ละส่วน

  • ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดถูกนำไปใช้กับเอกสารทั้งหมดหรือเพียงแค่ส่วนของ คุณอยู่ใน

  เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลในกล่องโต้ตอบและปุ่ม กดแป้น Tab ใช้แป้นลูกศรเพื่อมาดูตัวเลือกในเขตข้อมูล และกด Enter เพื่อเลือกตัวเลือก

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงนำไปใช้กับเอกสารที่มีอยู่เชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของผู้บรรยายประกาศปุ่มนำไปใช้ กด Spacebar เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงไปยังเอกสาร และปิดกล่องโต้ตอบ

  เมื่อต้องการตั้งค่าการนำไปใช้กับเอกสารโดยไม่มีเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องที่มีอยู่ กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของผู้บรรยายประกาศปุ่มแทรก กด Spacebar เพื่อแทรกเชิงอรรถหรืออ้างอิงไปยังเอกสาร และปิดกล่องโต้ตอบ

แปลงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องทั้งหมด

คุณสามารถแปลงเชิงอรรถให้เป็นอ้างอิงท้ายเรื่องหรือในทางกลับกัน

 1. หลังจากเปิดเอกสารที่มีเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง กด Alt + S เพื่อเปิดแท็บการอ้างอิง

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง ให้กด Q

 3. กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของผู้บรรยายประกาศปุ่มแปลง แล้วกด Spacebar เพื่อเลือกตำแหน่งนั้น กล่องโต้ตอบบันทึกย่อการแปลง เปิดขึ้น

 4. ในกล่องโต้ตอบการแปลงบันทึกย่อ ใช้แป้นลูกศรเพื่อเปลี่ยนจนกว่าจะมีเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังปุ่มตกลง และกด Spacebar เพื่อเลือก ปิดกล่องโต้ตอบการแปลงบันทึกย่อ และโฟกัสส่งกลับไปยังกล่องโต้ตอบเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

 5. ในกล่องโต้ตอบ ปุ่ม แทรก จะถูกเลือก กด Spacebar เพื่อทำการแปลงและปิดกล่องโต้ตอบ

ลบเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

ถ้าคุณต้องการลบเชิงอรรถหรืออ้างอิง ลบหมายเลขการอ้างอิง หรือทำเครื่องหมายในเนื้อความของข้อความอ้างอิงข้อความ ไม่เชิงอรรถ หรืออ้างอิงท้ายเรื่องที่ส่วนท้ายของหน้า ส่วน หรือเอกสาร ถ้าคุณเอาข้อความอ้างอิง หมายเลขการอ้างอิงหรือเครื่องหมายยังคงอยู่ในเอกสารของคุณ เมื่อคุณเอาหมายเลขการอ้างอิงหรือเครื่องหมาย บันทึกย่อจะถูกเอาออกทั้งหมด และหมายเลขการอ้างอิงที่เหลือหรือเครื่องหมายจะถูกอัปเดตามไปด้วย

 1. หลังจากเปิดเอกสารที่มีเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง กด Alt + S เพื่อเปิดแท็บการอ้างอิง

 2. เมื่อต้องการเลือกเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง ให้กด O แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูตัวเลือก โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศแป้นสำหรับรายการเมื่อคุณเลื่อน

 3. เมื่อต้องการเลือกเชิงอรรถหรืออ้างอิง กดแป้นสอดคล้องกัน เช่น N สำหรับเชิงอรรถถัดไป ขณะนี้มีวางเคอร์เซอร์ด้านหน้าของเครื่องหมายอ้างอิงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องในเนื้อความ

 4. เมื่อต้องการนำการอ้างอิงออก ให้กด Delete สองครั้ง (โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “ลบ”)

  ใน JAWS ให้กด Delete (JAWS จะประกาศ: “เลือกช่องว่าง”) แล้วกด Delete อีกครั้ง เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องถูกนำออกแล้ว

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×