ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการอ่านและแก้ไขเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องใน Word 2016

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการอ่านและแก้ไขเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องใน Word 2016

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Word 2016 กับคีย์บอร์ดและโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่ออ่านและข้ามไปยังเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสาร Word 2016 ของคุณได้ คุณยังสามารถเพิ่มเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องใหม่ และปรับเปลี่ยน แปลง และนำเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องที่มีอยู่ออกได้ โดยปกติ เชิงอรรถจะปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของหน้า และอ้างอิงท้ายเรื่องจะแสดงอยู่ที่ส่วนท้ายของเอกสารหรือส่วน

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

อ่านเชิงอรรถ

เมื่ออ่านหรือนำทางในเอกสารของคุณ การอ้างอิงเชิงอรรถจะถูกอ่านพร้อมกับข้อความโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถนำทางและอ่านเฉพาะเชิงอรรถในเอกสารของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. ในเอกสารของคุณ ให้กด Alt+S เพื่อเปิดแท็บ อ้างอิง

 2. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก เชิงอรรถถัดไป ให้กด O แล้ว N เพื่อไปยังหมายเลขการอ้างอิงเชิงอรรถถัดไปในเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการไปที่หมายเลขการอ้างอิงเชิงอรรถก่อนหน้า ให้กด P

 3. เมื่อต้องการข้ามไปยังข้อความเชิงอรรถที่ส่วนท้ายของหน้า ให้กด Alt+ S และกด H ถ้าคุณมีทั้งเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสารของคุณ หน้าต่าง แสดงบันทึกย่อ จะเปิดขึ้น กด Enter เพื่อไปยังเชิงอรรถ

 4. เมื่อต้องการเริ่มอ่านเชิงอรรถ ให้กด Caps Lock+M

 5. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังหมายเลขการอ้างอิงเชิงอรรถปัจจุบันในข้อความเนื้อหาของเอกสาร ให้กด Alt+S แล้วกด H

อ่านอ้างอิงท้ายเรื่อง

เมื่ออ่านหรือนำทางในเอกสารของคุณ อ้างอิงท้ายเรื่องจะถูกอ่านพร้อมกับข้อความโดยอัตโนมัติ คุณสามารถนำทางและอ่านเฉพาะอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสารของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. ในเอกสารของคุณ ให้กด Alt+S เพื่อเปิดแท็บ อ้างอิง

 2. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก เชิงอรรถถัดไป ให้กด O แล้ว X เพื่อไปยังเครื่องหมายอ้างอิงท้ายเรื่องถัดไปในเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการไปที่เครื่องหมายการอ้างอิงเชิงอรรถก่อนหน้า ให้กด V

 3. เมื่อต้องการข้ามไปยังข้อความอ้างอิงท้ายเรื่องที่ส่วนท้ายของเอกสาร ให้กด Alt+ S และกด H ถ้าคุณมีทั้งเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสารของคุณ หน้าต่าง แสดงบันทึกย่อ จะเปิดขึ้น กด Shift+Tab+ลูกศรลง แล้วกด Enter เพื่อไปยังอ้างอิงท้ายเรื่อง

 4. เมื่อต้องการเริ่มอ่านอ้างอิงท้ายเรื่อง ให้กด Caps Lock+M

 5. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังหมายเลขการอ้างอิงท้ายเรื่องปัจจุบันในข้อความเนื้อหาของเอกสาร ให้กด Alt+S แล้วกด H

ข้ามไปยังเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

คุณสามารถย้ายไปมาระหว่างการอ้างอิงเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องขณะที่อ่านเอกสารด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย

 1. ในเอกสารของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์บนการอ้างอิงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง ผู้บรรยายจะประกาศ: "การอ้างอิงเชิงอรรถ" หรือ "อ้างอิงท้ายเรื่อง"

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังข้อความการอ้างอิงเชิงอรรถที่ส่วนท้ายของหน้า ให้กด Caps Lock+Insert โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศการอ้างอิงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง เช่น “เชิงอรรถ 1”

 3. เมื่อต้องการอ่านเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง ให้กด Caps Lock+M

 4. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเครื่องหมายเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องต้นฉบับในข้อความเนื้อหาของเอกสาร ให้กด Caps Lock+Shift+Insert

เพิ่มเชิงอรรถ

Word จะแทรกเครื่องหมายอ้างอิงไว้ในข้อความเนื้อหา แล้วเพิ่มข้อความการอ้างอิงเชิงอรรถไว้ที่ด้านล่างของหน้า

 1. ในเอกสารของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเชิงอรรถ

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ อ้างอิง ให้กด Alt+S

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก แทรกเชิงอรรถ ให้กด F โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศหมายเลขการอ้างอิงหรือทำเครื่องหมายลงในข้อความ และคุณจะถูกนำไปที่ส่วนท้ายของหน้า

 4. เขียนข้อความการอ้างอิงเชิงอรรถ

 5. เมื่อคุณทำงานกับข้อความการอ้างอิงเสร็จแล้ว คุณสามารถย้อนกลับไปยังจุดแทรกเครื่องหมายการอ้างอิงเชิงอรรถในข้อความเนื้อหาของเอกสาร เมื่อต้องการย้อนกลับ ให้กด Alt+S แล้วกด H

เพิ่มอ้างอิงท้ายเรื่อง

Word จะแทรกเครื่องหมายอ้างอิงไว้ในข้อความเนื้อหา แล้วเพิ่มข้อความอ้างอิงท้ายเรื่องไว้ที่ส่วนท้ายของเอกสาร

 1. ในเอกสารของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกอ้างอิงท้ายเรื่อง

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ อ้างอิง ให้กด Alt+S

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกแทรกอ้างอิงท้ายเรื่อง ให้กด E โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศเครื่องหมายการอ้างอิงหรือหมายเลขลงในข้อความ และคุณจะถูกนำไปที่ส่วนท้ายของเอกสาร

 4. เขียนข้อความอ้างอิงท้ายเรื่อง

 5. เมื่อคุณทำงานกับข้อความการอ้างอิงเสร็จแล้ว คุณสามารถย้อนกลับไปยังจุดแทรกเครื่องหมายอ้างอิงท้ายเรื่องในข้อความเนื้อหาของเอกสาร

  เมื่อต้องการย้อนกลับ ให้กด Alt+S แล้วกด H

กำหนดเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องของคุณเอง

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสารของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวเลขหรือตำแหน่งที่ข้อความการอ้างอิงแสดงในเอกสารของคุณ

 1. ใน Word ให้กด Alt+S เพื่อเปิดแท็บ อ้างอิง

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง ให้กด Q

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสามารถเลือก ตัวอย่างเช่น:

  • ที่เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องของคุณจะปรากฎในเอกสาร

  • รูปแบบการใส่ลำดับเลขเพื่อใช้งาน

  • หมายเลขที่คุณต้องการเริ่ม

  • ว่าจะใช้การลำดับเลขอย่างต่อเนื่องสำหรับทั้งเอกสาร หรือเริ่มแต่ส่วนใหม่

  • ว่าจะนำการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไปใช้กับทั้งเอกสาร หรือเฉพาะส่วนที่คุณทำงานอยู่

  เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลกล่องโต้ตอบและปุ่ม ให้กด Tab ใช้แป้นลูกศรเพื่อไปยังตัวเลือกในเขตข้อมูล แล้วกด Enter เพื่อเลือกตัวเลือก

 4. เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับเอกสารที่มีเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องที่มีอยู่ ให้กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินโปรแกรมผู้บรรยายประกาศปุ่ม นำไปใช้ กด Spacebar เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับเอกสารและปิดกล่องโต้ตอบ

  เมื่อต้องการนำการตั้งค่าไปใช้กับเอกสารที่ไม่มีเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องที่มีอยู่ ให้กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินโปรแกรมผู้บรรยายประกาศปุ่ม แทรก กด Spacebar เพื่อแทรกเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องไปยังเอกสารและปิดกล่องโต้ตอบ

แปลงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องทั้งหมด

คุณสามารถแปลงเชิงอรรถให้เป็นอ้างอิงท้ายเรื่องหรือในทางกลับกัน

 1. ใน Word ให้กด Alt+S เพื่อเปิดแท็บ อ้างอิง

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง ให้กด Q

 3. กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินโปรแกรมผู้บรรยายประกาศปุ่ม แปลง กด Spacebar เพื่อเลือก กล่องโต้ตอบ แปลงบันทึกย่อ จะเปิดขึ้น

 4. ในกล่องโต้ตอบ แปลงบันทึกย่อ ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อเปลี่ยนส่วนที่เลือกจนกว่าจะเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ กด Tab เพื่อไปยังปุ่ม ตกลง แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก กล่องโต้ตอบ แปลงบันทึกย่อ จะปิด และคุณจะย้อนกลับไปยังกล่องโต้ตอบ เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

 5. ในกล่องโต้ตอบ ปุ่ม แทรก จะถูกเลือก กด Spacebar เพื่อทำการแปลงและปิดกล่องโต้ตอบ

ลบเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

ถ้าคุณต้องการนำเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องออก ให้ลบหมายเลขการอ้างอิงหรือเครื่องหมายในเนื้อหาของข้อความ ไม่ใช่ข้อความการอ้างอิงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องที่ส่วนท้ายของหน้า ส่วน หรือเอกสาร ถ้าคุณนำข้อความการอ้างอิงออก หมายเลขหรือเครื่องหมายการอ้างอิงจะยังคงอยู่ในเอกสารของคุณ เมื่อคุณนำหมายเลขกำอ้างอิงหรือเครื่องหมายออก บันทึกย่อจะถูกนำออกทั้งหมดและหมายเลขการอ้างอิงหรือเครื่องหมายที่เหลืออยู่จะถูกอัปเดตให้สอดคล้องกัน

 1. ใน Word ให้กด Alt+S เพื่อเปิดแท็บ อ้างอิง

 2. เมื่อต้องการเลือกเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง ให้กด O แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูตัวเลือก โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศแป้นสำหรับรายการเมื่อคุณเลื่อน

 3. เมื่อต้องการเลือกเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง ให้กดแป้นที่เกี่ยวข้อง เช่น N สำหรับ เชิงอรรถถัดไป ในตอนนี้ เคอร์เซอร์จะวางอยู่ที่ด้านหน้าของเครื่องหมายการอ้างอิงเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องในข้อความเนื้อหา

 4. เมื่อต้องการนำการอ้างอิงออก ให้กด Delete สองครั้ง (โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “ลบ”)

  ใน Jaws ให้กด Delete (Jaws จะประกาศ: “เลือกช่องว่าง”) แล้วกด Delete อีกครั้ง เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องถูกนำออกแล้ว

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีการนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×