ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการติดตามและตรวจดูการเปลี่ยนแปลงในเอกสารใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการติดตามและตรวจดูการเปลี่ยนแปลงในเอกสารใน Word

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้Word กับโปรแกรมอ่านหน้าจอและแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อดูบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงลงในเอกสารของคุณ จัดการการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม และลบข้อคิดเห็นในเอกสารของคุณWord เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณเปิดใช้งานติดตามการเปลี่ยนแปลงWord ทำเครื่องหมายขึ้น และแสดงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทุกคนทำให้เอกสารของคุณ คุณสามารถเปิดคุณลักษณะนี้โดยใช้คีย์ลัดโดยตรง หรือ ribbon

เมื่อต้องการเปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 1. เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัดโดยตรง บนคีย์บอร์ด ให้กด Ctrl+Shift+E

 2. เมื่อต้องการใช้ Ribbon บนคีย์บอร์ด ให้กด Alt+R, G คุณจะได้ยิน: "ติดตามการเปลี่ยนแปลง, รายการเมนูแล้วที่ไม่ถูกเลือก" แล้วกด G

แสดงการเปลี่ยนแปลง (การตรวจทาน) ในเอกสาร

คุณสามารถเลือกวิธีที่คุณต้องการแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในเอกสารของคุณ

 1. กด Alt+R, TD. คุณจะได้ยิน: “<ชื่อของมาร์กอัปที่เลือกในปัจจุบัน>”

  ใน JAWS คุณจะได้ยิน "Ribbon ส่วนล่าง ติดตามกลุ่มกล่อง <ชื่อของมาร์กอัปที่เลือกในปัจจุบัน>”

  รายการที่มีตัวเลือกมุมมองสี่ตัวเลือกต่อไปนี้จะเปิดขึ้น:

  • มาร์กอัปแบบง่าย คือตัวเลือกเริ่มต้น และระบุตำแหน่งของการเปลี่ยนแปลงด้วยเส้นสีแดงในขอบกระดาษของเอกสาร

   หมายเหตุ: ข้อคิดเห็นจะปรากฎเป็นฟองสบู่ข้อคิดเห็นในขอบกระดาษ เมื่อต้องการขยายฟองสบู่ ให้กด Alt+R, K.

  • ไม่มีมาร์กอัป จะซ่อนมาร์กอัปเพื่อแสดงลักษณะของสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ตัวเลือกนี้จะไม่ลบการเปลี่ยนแปลง

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูมาร์กอัปอีกครั้ง ให้เลือก มาร์กอัปอย่างง่าย หรือ มาร์กอัปทั้งหมด

  • มาร์กอัปทั้งหมด จะแสดงการแก้ไขทั้งหมดด้วยสีที่ต่างกันสำหรับข้อความและบรรทัด ตัวเลือกนี้คือมาร์กอัปที่แนะนำและได้รับการสนับสนุนที่ดีที่สุดโดยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

  • ค่าดั้งเดิม แสดงเอกสารในรูปแบบดั้งเดิม

 2. ในรายการ ให้กดแป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก แล้วกด Enter

 3. เมื่อต้องการเลือกชนิดของมาร์กอัปที่คุณต้องการดู ให้กด Alt+R, TM คุณจะได้ยิน: “ข้อคิดเห็น” นั่นคือตัวเลือกแรกในรายการ

  ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “เมนู ข้อคิดเห็น” นั่นคือตัวเลือกแรกในรายการ

  รายการที่มีตัวเลือกต่อไปนี้จะเปิดขึ้น:

  • ข้อคิดเห็น

  • หมึก

  • การแทรกและการลบ

  • การจัดรูปแบบ

  • บอลลูน

  • บุคคลที่ระบุ

 4. ในรายการ ให้กดแป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก แล้วกด Enter ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับชนิดมาร์กอัปทุกชนิดที่คุณต้องการเลือก

นำทางไปยังการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็น

เมื่อจะติดตามการเปลี่ยนแปลง บนWord ทำเครื่องหมายค่าเนื้อความในเอกสารของคุณ ใช้เส้นผ่านข้อความและสีสำหรับลบ และขีดเส้นใต้และสีจะถูกใช้สำหรับการแทรก โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณทราบการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงชนิดเมื่ออ่านผ่านข้อความ คุณได้ยินเสียง ตัวอย่างเช่น "แทรกเปลี่ยน" ใน Jaws คุณฟัง ตัวอย่าง: "ปรับปรุง แทรก"

ถ้าการจัดรูปแบบถูกเปลี่ยนแปลง โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะประกาศว่ามีการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการฟังรายละเอียดของการจัดรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง คุณจะต้องนำทางไปยังขอบกระดาษของเอกสารของคุณ

จุดแทรกของข้อคิดเห็นจะถูกเน้นในข้อความเนื้อหาของเอกสารในโหมด มาร์กอัปทั้งหมด โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศข้อคิดเห็นเมื่ออ่านข้อความเนื้อหา ข้อความข้อคิดเห็นจริงและรายละเอียดจะแสดงในกล่องข้อคิดเห็นในขอบกระดาษของเอกสารของคุณ JAWS จะอ่านข้อความข้อคิดเห็น และประกาศบุคคลที่แสดงข้อคิดเห็นเมื่ออ่านข้อความเนื้อหา คุณจะได้ยิน: “ข้อคิดเห็น <ข้อความข้อคิดเห็น> โดย <ผู้แสดงข้อคิดเห็น>”

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกตัวเลือกมาร์กอัปทั้งหมดตามคำแนะนำทางด้านบนใน แสดงการเปลี่ยนแปลง (การตรวจทาน) ในเอกสาร

 2. เมื่อต้องการนำทางไปจากพื้นที่ระยะขอบเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นเนื้อหา โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณอ่านข้อความในเนื้อความจนกว่าคุณได้ยินจะประกาศการเปลี่ยนแปลงหรือข้อคิดเห็นให้แก้ไขเอกสาร จากนั้น กด SR คีย์ + A ได้อีกด้วย

 3. เมื่อต้องการนำทางในการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามหรือข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสารของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำทางในข้อคิดเห็นทั้งหมด ให้กด Alt+R, N ทำซ้ำการดำเนินการนี้จนกว่าคุณจะเลื่อนผ่านข้อคิดเห็นทั้งหมดหรือค้นพบข้อคิดเห็นที่คุณกำลังค้นหา

  • เมื่อต้องการนำทางในการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นทั้งหมด ให้กด Alt+R, H ทำซ้ำการดำเนินการนี้จนกว่าคุณจะเลื่อนผ่านการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นทั้งหมดหรือค้นพบการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นที่คุณกำลังค้นหา

 4. เมื่อต้องการได้ยินเสียงของเนื้อหาในระยะขอบ ใช้คำสั่งนำทางรายการโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออก

วิธีเดียวที่คุณสามารถนำการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออกอย่างถาวรในเอกสารคือการยอมรับหรือปฏิเสธ

ยอมรับหรือปฏิเสธหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

 1. นำทางไปยังการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามที่คุณต้องการนำออก

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ให้กด Alt+R, A2 คุณจะได้ยิน: “ฉันยอมรับ และไปยังรายการถัดไป” แล้วกด Enter ยอมรับการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแล้ว และโฟกัสจะย้ายไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไปในเอกสารของคุณ

  • เมื่อต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง ให้กด Alt+R, J คุณจะได้ยิน: “ปฏิเสธและไปยังรายการถัดไป” แล้วกด Enter ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแล้ว และโฟกัสจะย้ายไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไปในเอกสารของคุณ

ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมด

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมด ให้กด Alt+R, A2, L

  • เมื่อต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมด ให้กด Alt+R, J, L

เปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลง

เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นปิด ติดตามการเปลี่ยนแปลง ให้เปิด ล็อกการติดตาม และใส่รหัสผ่าน เมื่อ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ถูกล็อก ทุกคนที่เปิดเอกสารของคุณจะสามารถดูการเปลี่ยนแปลง แต่พวกเขาจะไม่สามารถปิดใช้งานฟีเจอร์ และไม่สามารถยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

 1. กด Alt+R, G, L คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างล็อกการติดตาม, ใส่รหัสผ่าน, ไม่บังคับ” ใน JAWS คุณจะได้ยิน “กำลังออกจากเมนู, ล็อกการติดตาม”

 2. เลือกและพิมพ์รหัสผ่าน แล้วกด Tab คุณจะได้ยิน: "ใส่อีกครั้งเพื่อยืนยัน" พิมพ์รหัสผ่านของคุณอีกครั้ง แล้วกด Enter

ปิดล็อกการติดตาม

 1. กด Alt+R, G, L คุณจะได้ยิน: ปลดล็อกหน้าต่างการติดตาม รหัสผ่าน”

  ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "ออกจากเมนู ปลดล็อกการติดตาม แก้ไขรหัสผ่าน”

 2. พิมพ์รหัสผ่านของคุณ แล้วกด Enter

ปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณปิด ติดตามการเปลี่ยนแปลง Word จะหยุดการมาร์กอัปการเปลี่ยนแปลงใหม่ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ติดตามแล้วจะยังคงถูกมาร์กอัปในเอกสาร จนกว่าคุณจะนำออก คุณสามารถปิดฟีเจอร์นี้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัดโดยตรงหรือ Ribbon

เมื่อต้องการปิด ติดตามการเปลี่ยนแปลง บนคีย์บอร์ด ให้กด Ctrl+Shift+E

เมื่อต้องการใช้ Ribbon ในการปิด จิดจามการเปลี่ยนแปลง บนคีย์บอร์ด ให้กด Alt+R, G คุณจะได้ยิน: "ติดตามการเปลี่ยนแปลง รายการเมนูที่เลือก" แล้วกด G

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้ Word for Mac กับแป้นพิมพ์และ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อดูว่าใครกำลังทำการเปลี่ยนแปลงกับเอกสารของคุณ จัดการการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม และลบข้อคิดเห็นในเอกสาร Word for Mac ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • สำหรับประสบการณ์การอ่านและการแก้ไขที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ใช้ มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ และตัวเลือก มาร์กอัปทั้งหมด

ในหัวข้อนี้

เปิดและปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณเปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงWord for Mac จะทำเครื่องหมายและแสดงการเปลี่ยนแปลงที่มีคนทำลงในเอกสารของคุณ คุณสามารถเปิดฟีเจอร์นี้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัดโดยตรง

เมื่อต้องการสลับ ติดตามการเปลี่ยนแปลง เป็นเปิดและปิด ในพื้นที่ข้อความของเอกสาร ให้กด Command+Shift+E

แสดงการเปลี่ยนแปลง (การตรวจทาน) ในเอกสาร

คุณสามารถเลือกวิธีที่คุณต้องการแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในเอกสารของคุณ

 1. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินแท็บที่เลือกในปัจจุบัน ถ้าคุณอยู่บนแท็บ รีวิว อยู่แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนที่ 3

 2. กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บรีวิว" แล้วกด Control+Option+Spacebar คุณจะได้ยิน: “แท็บรีวิว เลือก

 3. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “<มาร์กอัปปัจจุบัน> แสดงเพื่อตรวจทาน ปุ่มป็อปอัพ”

 4. เมื่อต้องการขยายเมนูมาร์กอัป ให้กด Control+Option+Spacebar

  รายการที่มีตัวเลือกมุมมองสี่ตัวเลือกต่อไปนี้จะเปิดขึ้น:

  • มาร์กอัปแบบง่าย คือตัวเลือกเริ่มต้น และระบุตำแหน่งของการเปลี่ยนแปลงด้วยเส้นสีแดงในขอบกระดาษของเอกสาร

  • ไม่มีมาร์กอัป จะซ่อนมาร์กอัปเพื่อแสดงลักษณะของสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ตัวเลือกนี้จะไม่ลบการเปลี่ยนแปลง

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูมาร์กอัปอีกครั้ง ให้เลือก มาร์กอัปอย่างง่าย หรือ มาร์กอัปทั้งหมด

  • มาร์กอัปทั้งหมดจะการเพิ่มในข้อความเนื้อหาด้วยสีต่างๆ และการลบและการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น ตัวเลือกนี้คือมาร์กอัปที่แนะนำและได้รับการสนับสนุนที่ดีที่สุดโดยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

  • แสดงต้นฉบับ จะแสดงเอกสารในรูปแบบต้นฉบับ

 5. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก แล้วกด Control+Option+Spacebar คุณจะได้ยิน: “<มาร์กอัปที่เลือก> แสดงสำหรับการตรวจทาน”

 6. เมื่อต้องการเลือกชนิดของมาร์กอัปที่คุณต้องการดู ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ตัวเลือกมาร์กอัป ปุ่มเมนู” แล้วกด Control+Option+Spacebar

  รายการที่มีตัวเลือกต่อไปนี้จะเปิดขึ้น:

  • ข้อคิดเห็น

  • หมึก

  • การแทรกและการลบ

  • การจัดรูปแบบ

  • ติดตามการย้ายจาก/ไปยัง

  • บอลลูน

  • ผู้ตรวจทาน:

 7. ในรายการ ให้กดแป้นขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก แล้วกด Control+Option+Spacebar ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับชนิดมาร์กอัปทุกชนิดที่คุณต้องการเลือกหรือยกเลิกการเลือก

นำทางไปยังการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

เมื่อเปิด ติดตามการเปลี่ยนแปลงWord จะมาร์กอัปข้อความเนื้อหาหรือบานหน้าต่างข้อคิดเห็นในเอกสารของคุณ VoiceOver จะประกาศการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนชนิดเมื่อคุณอ่านข้อความ

 • การขีดเส้นใต้และสีจะใช้สำหรับการแทรกในข้อความเนื้อหา คุณจะได้ยิน “เปลี่ยนการแทรก” เมื่อนำทางด้วยจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

 • Word ทำเครื่องหมายการลบในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น VoiceOver ประกาศคำที่ลบ

 • ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ คุณจะได้ยิน “เปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ” เมื่อต้องการฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ คุณจะต้องนำทางไปยังยังขอบของเอกสาร

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกตัวเลือก มาร์กอัปทั้งหมด ตามคำแนะนำทางด้านบนใน แสดงการเปลี่ยนแปลง (การตรวจทาน) ในเอกสาร

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ใช้ปุ่มถัดไปและก่อนหน้า

  1. เมื่อต้องการนำทางผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมดในเอกสารของคุณทีละรายการ ให้นำทางไปยังแท็บ รีวิว ตามที่แนะนำใน แสดงการเปลี่ยนแปลง (การตรวจทาน) ในเอกสาร

  2. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มก่อนหน้า, ก่อนหน้า” หรือ “ปุ่มถัดไป, ถัดไป” แล้วกด Control+Option+Spacebar ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าคุณจะทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จ

  ใช้บานหน้าต่างข้อคิดเห็น

  1. เมื่อต้องการย้ายผ่านการลบและการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบที่อยู่ในบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ในพื้นที่การแก้ไข ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขวา โฟกัสจะย้ายไปยังบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

  2. เมื่อต้องการย้ายไปมาในรายการ ให้กด Control+Options+แป้นลูกศรขึ้นหรือลง

  ใช้บานหน้าต่างการตรวจทาน

  1. เมื่อต้องการนำทางไปยังบานหน้าต่าง การตรวจทาน ให้กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน: "แถบเมนู Apple"

  2. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “มุมมอง” แล้วกด Control+Option+Spacebar

  3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “แถบด้านข้าง” แล้วกด Control+Option+Spacebar

  4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “กำลังตรวจทาน” แล้วกด Control+Option+Spacebar

  5. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “สรุป” เมื่อต้องการฟังภาพรวมของการเปลี่ยนแปลง ให้กดแป้นลูกศรขวา คุณจะได้ยินจำนวนทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงและจำนวนของการแทรก การลบ การย้าย การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ และข้อคิดเห็น

  6. เมื่อต้องการย้ายจากสรุปไปยังรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ให้กด VO+Shift+แป้นลูกศรขึ้น คุณจะได้ยิน: “ภายนอกกลุ่มบานหน้าต่างการตรวจทาน”

  7. กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง แล้วกด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง VoiceOver จะอ่านรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงทีละบรรทัด

  8. เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่าง การตรวจทาน ให้กด Control+Option+Shift+ลูกศรขึ้น กดแป้นลูกศรขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยิน: “บานหน้าต่างรูปขนาดย่อ” กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มปิด” แล้วกด Control+Option+Spacebar

เอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออก

วิธีเดียวที่คุณสามารถนำการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออกอย่างถาวรในเอกสารคือการยอมรับหรือปฏิเสธ

ยอมรับหรือปฏิเสธหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

 1. นำทางไปยังการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามที่คุณต้องการนำออกตามที่แนะนำใน นำทางไปยังการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

 2. นำทางไปยังแท็บ รีวิว ตามที่แนะนำใน แสดงการเปลี่ยนแปลง (การตรวจทาน) ในเอกสาร

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเมนูยอมรับ” แล้วกด Control+Option+Shift+M กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ยอมรับและไปยังรายการถัดไป” แล้วกด Control+Option+Spacebar การเปลี่ยนแปลงได้รับการยอมรับแล้ว และโฟกัสจะย้ายไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไปในเอกสารของคุณ

  • เมื่อต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเมนูปฏิเสธ” แล้วกด Control+Option+Shift+M กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปฏิเสธและไปยังรายการถัดไป” แล้วกด Control+Option+Spacebar การเปลี่ยนแปลงถูกปฏิเสธแล้ว และโฟกัสจะย้ายไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไปในเอกสารของคุณ

ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมด

 1. นำทางไปยังแท็บ รีวิว ตามที่แนะนำใน แสดงการเปลี่ยนแปลง (การตรวจทาน) ในเอกสาร

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมด ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเมนูยอมรับ” แล้วกด Control+Option+Shift+M กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด” แล้วกด Control+Option+Spacebar

  • เมื่อต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมด ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเมนูยอมรับ” แล้วกด Control+Option+Shift+M กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด” แล้วกด Control+Option+Spacebar

เปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลง

เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นปิด ติดตามการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถล็อกฟีเจอร์ คุณยังสามารถใส่รหัสผ่านเพื่อการป้องกันในภายหลัง เมื่อ การเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม ถูกล็อก ทุกคนที่เปิดเอกสารของคุณจะสามารถดูการเปลี่ยนแปลง แต่พวกเขาจะไม่สามารถปิดใช้งานฟีเจอร์ และไม่สามารถยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

 1. นำทางไปยังแท็บ รีวิว ตามที่แนะนำใน แสดงการเปลี่ยนแปลง (การตรวจทาน) ในเอกสาร กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ป้องกันเอกสาร, กล่องกาเครื่องหมายที่ไม่ถูกเลือก” แล้วกด Control+Option+Spacebar กล่องโต้ตอบ ป้องกันด้วยรหัสผ่าน จะเปิดขึ้น

 2. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ป้องกันเอกสารสำหรับ” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 3. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "การเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม ปุ่มตัวเลือก" แล้วกด Control+Option+Spacebar

 4. เมื่อต้องการตั้งรหัสผ่าน ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “การป้องกันปลอดภัย แก้ไขข้อความ” พิมพ์รหัสผ่าน แล้วกด Tab

 5. ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตกลงเริ่มต้น” กด Control+Option+Spacebar

 6. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตกลง ปุ่มเริ่มต้น" แล้วกด Control+Option+Spacebar

ปิดการล็อกการติดตามการเปลี่ยนแปลง

 1. ในกล่องโต้ตอบป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ป้องกันเอกสารสำหรับ” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 2. พิมพ์รหัสผ่าน แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตกลง ปุ่มเริ่มต้น" แล้วกด Control+Option+Spacebar

 3. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลงเริ่มต้น” แล้วกด Control+Option+Spacebar

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้สถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ iOS อยู่แล้วภายใน เพื่อสลับการติดตามการเปลี่ยนแปลง หรือปิดในเอกสารของคุณWord for iOS ค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่แล้วในเอกสาร แล้วยอมรับ หรือปฏิเสธเหล่านั้น ล็อกการติดตามการเปลี่ยนแปลงบนเพื่อให้ผู้อื่นไม่สามารถสลับปิด

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เปิดและปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณเปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงWord เอกสารของคุณทำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกติดตาม และแสดง

 1. เปิดเอกสารในWord ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "แสดง ribbon ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. คุณได้ยินเสียงของแท็บที่เลือกในปัจจุบัน เช่น: "Home, tab " เมื่อต้องการเปลี่ยนไปยังแท็บรีวิว แตะสองครั้งหน้าจอ และปัดนิ้วไปทางขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ตรวจทาน tab และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ปัดขวาซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน "ติดตามการเปลี่ยนแปลง ปิด ปุ่ม" (ถ้ามีการติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่ปิด) หรือ "ที่เลือก ติดตามการเปลี่ยนแปลง บน ปุ่ม" (ถ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในขณะ), และ แตะสองครั้งเพื่อเปิด หรือปิดหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการปิดแท็บ และกลับไปยังเอกสาร ปัดไปทางซ้ายซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน "ซ่อน ribbon ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

นำทางไปยังการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

ใช้แท็บรีวิว ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ เพื่อนำทางไปเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นในเอกสารของคุณWord

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เอกสารเปิดอยู่ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ ในWord

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงไปยังมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ ถ้าคุณได้ยิน "มุมมองอุปกรณ์เคลื่อน ปุ่ม คุณยังไม่ได้อยู่ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ปัดนิ้วไปทางขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "แสดง ribbon ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. คุณได้ยินเสียงของแท็บที่เลือกในปัจจุบัน เช่น: "Home, tab " ถ้าจำเป็นต้องใช้ แตะสองครั้งหน้าจอ และปัดนิ้วไปทางขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ตรวจทาน tab และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการนำทางไปยังการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร ปัดนิ้วไปทางขวาซ้ำ ๆ จน กว่าคุณได้ยิน "ถัดไป เปลี่ยนแปลง ปุ่ม" หรือ "ก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลง ปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. เมื่อต้องการได้ยินเสียงของการเปลี่ยนแปลง หรือข้อคิดเห็น ขวาปัดซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของบุคคลที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง และข้อความที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือข้อคิดเห็น

 6. เมื่อต้องการย้ายไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไป ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ถัดไปเปลี่ยน แปลง ปุ่ม และ แตะหน้าจอสองครั้ง เมื่อต้องการฟังการเปลี่ยนแปลง หรือข้อคิดเห็น ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยินเสียง เมื่อต้องการย้ายกลับไปเปลี่ยนแปลงถัดไป ปุ่ม ปัดนิ้วไปทางซ้าย

ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถตรวจสอบ และยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงในเอกสารWord ทีละหนึ่ง หรือเลือกเพื่อยอมรับ หรือปฏิเสธทั้งหมดในครั้งเดียว

 1. นำการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการยอมรับ หรือปฏิเสธตามคำแนะนำในการนำทางเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามข้างบน

 2. ปัดไปทางซ้ายซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน "ยอมรับ ปุ่ม" "หรือ ปฏิเสธ ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ยอมรับ หรือปฏิเสธ เมนูเปิดขึ้น เมื่อต้องการได้ยินเสียงของตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน ปัดไปทางขวา เมื่อคุณได้ยินเสียงของตัวเลือกที่ คุณต้องการเลือก แตะหน้าจอสองครั้ง

เปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ คุณสามารถเลือกบล็อกผู้เขียนรายอื่น ผู้อื่นสามารถเปิดเอกสารของคุณยังคงสามารถดูได้ แต่จะไม่สามารถปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง หรือยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

 1. เปิดเอกสารในWord ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "แสดง ribbon ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. คุณได้ยินเสียงของแท็บที่เลือกในปัจจุบัน เช่น: "Home, tab " เมื่อต้องการเปลี่ยนไปยังแท็บรีวิว แตะสองครั้งหน้าจอ และปัดนิ้วไปทางขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ตรวจทาน tab และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ปัดนิ้วไปทางขวาซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน "บล็อกผู้เขียนรายอื่น ปุ่ม, " และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. บล็อกผู้เขียน เมนูเปิดขึ้น ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "บล็อกผู้เขียนรายอื่น ปุ่ม, " และ แตะสองครั้งหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android อยู่แล้วภายใน เพื่อสลับการติดตามการเปลี่ยนแปลง หรือปิดในเอกสารของคุณWord for Android ค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่แล้วในเอกสาร แล้วยอมรับ หรือปฏิเสธเหล่านั้น

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เปิดและปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณเปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง มีติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำกับWord เอกสารของคุณ

 1. เปิดเอกสารในWord ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สลับ" และแตะหน้าจอสองครั้ง

 2. คุณได้ยินเสียงของแท็บที่เลือกในปัจจุบัน เช่น: "แท็บ Home เลือกเมนู" เมื่อต้องการเปลี่ยนไปยังแท็บรีวิว แตะสองครั้งหน้าจอ และปัดนิ้วไปทางขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ตรวจทาน tab และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ปัดนิ้วไปทางขวาซ้ำ ๆ จนกว่าคุณได้ยิน "ติดตามการเปลี่ยนแปลง ไม่เลือก สลับ" (ถ้ามีการติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกปิดใช้งานในขณะนี้) หรือ "ติดตามการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบ สลับ" (ถ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในขณะ), และ แตะสองครั้งเพื่อเปิด หรือปิดหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการปิดแท็บ และกลับไปยังเอกสาร ปัดนิ้วไปทางซ้ายซ้ำ ๆ จน กว่าคุณได้ยินเสียง "ถูกเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สวิตช์ แตะสองครั้งหน้าจอ

นำทางไปยังการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

ใช้แท็บรีวิว เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณWord นำทาง

 1. ปัดนิ้วขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สลับ" และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. คุณได้ยินเสียงของแท็บที่เลือกในปัจจุบัน เช่น: "แท็บ Home เลือกเมนู" เมื่อต้องการเปลี่ยนไปยังแท็บรีวิว แตะสองครั้งหน้าจอ และปัดนิ้วไปทางขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ตรวจทาน tab และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการนำทางไปยังการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร ปัดนิ้วไปทางขวาซ้ำ ๆ จน กว่าคุณได้ยิน "ถัดไป เปลี่ยนแปลง ปุ่ม" หรือ "ก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลง ปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้ง คุณได้ยินเสียงข้อความมีการเปลี่ยนแปลง

 4. โฟกัสยังคงอยู่บนปุ่มการเปลี่ยนแปลงถัดไป หรือก่อนหน้าเปลี่ยน เมื่อต้องการวนรอบเปลี่ยนแปลง เพียงแค่แตะสองครั้งหน้าจอ

ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถตรวจสอบ และยอมรับ หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงในเอกสารWord ทีละหนึ่ง หรือเลือกเพื่อยอมรับ หรือปฏิเสธทั้งหมดในครั้งเดียว

 1. นำการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการยอมรับ หรือปฏิเสธตามคำแนะนำในการนำทางเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามข้างบน

 2. ปัดไปทางซ้ายซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน "ยอมรับ เมนู" "หรือ ปฏิเสธ เมนู และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ยอมรับ หรือปฏิเสธ เมนูเปิดขึ้น เมื่อต้องการได้ยินเสียงของตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน ปัดไปทางขวา เมื่อคุณได้ยินเสียงของตัวเลือกที่ คุณต้องการเลือก แตะหน้าจอสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายในสำหรับ Windows เพื่อดูผู้ที่ทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณและจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในเอกสาร Word Mobile ของคุณ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังแท็บรีวิว

คุณสามารถค้นหา ติดตามการเปลี่ยนแปลง และฟังก์ชันอื่นๆ ที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้บนแท็บ รีวิว

 1. ในเอกสารของคุณ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “รายการ”

 2. ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม, ยุบ, แตะสองครั้งเพื่อขยาย" แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม ขยาย

 3. ปัดไปทางซ้ายด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มหน้าแรก, ยุบ แตะสองครั้งเพื่อขยาย" แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าแรก, <จำนวนของแท็บที่พร้อมใช้งานและตำแหน่งของแท็บปัจจุบันบนรายการเมนู>, เลือกอยู่” เมนูหลักถูกขยายแล้ว

 4. ในเมนู ให้ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “รีวิว <จำนวนของแท็บที่พร้อมใช้งานและตำแหน่งของแท็บปัจจุบันบนรายการเมนู> แตะสองครั้งเพื่อเลือก” แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "หน้าต่าง Word" ตัวเลือกในแท็บ รีวิว พร้อมใช้งานแล้ว

เปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณเปิดการ ติดตามการเปลี่ยนแปลงWord Mobile จะทำเครื่องหมายและแสดงการเปลี่ยนแปลงที่มีคนทำลงในเอกสารของคุณ โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามพร้อมกับข้อความเนื้อหา

 1. ในแท็บ รีวิว ให้ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปิด, ปุ่มติดตามการเปลี่ยนแปลง แตะสองครั้งเพื่อสลับเป็นเปิด" แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เปิด, ปุ่มติดตามการเปลี่ยนแปลง” ติดตามการเปลี่ยนแปลง ถูกเปิดแล้ว และคุณสามารถเริ่มการแก้ไขเอกสารของคุณ

แสดงการเปลี่ยนแปลง (การตรวจทาน) ในเอกสาร

ใน Word Mobile คุณสามารถเลือกวิธีที่คุณต้องการแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในเอกสารของคุณ

 1. ในแท็บ รีวิว ให้ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มแสดงตัวอย่าง, แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "ปุ่มย้อนกลับ"

 2. ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: "มาร์กอัปอย่างง่าย หนึ่งในสี่" รายการตัวเลือกการดูพร้อมใช้งานด้วยตัวเลือกต่อไปนี้:

  • มาร์กอัปแบบง่าย คือตัวเลือกเริ่มต้น และระบุตำแหน่งของการเปลี่ยนแปลงด้วยเส้นสีแดงในขอบกระดาษของเอกสาร

  • ไม่มีมาร์กอัป จะซ่อนมาร์กอัปเพื่อแสดงลักษณะของสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ตัวเลือกนี้จะไม่ลบการเปลี่ยนแปลง

   หมายเหตุ: คุณสามารถดูมาร์กอัปได้อีกครั้งโดยเลือก มาร์กอัปอย่างง่าย หรือ มาร์กอัปทั้งหมด

  • มาร์กอัปทั้งหมด จะแสดงการแก้ไขทั้งหมดด้วยสีที่ต่างกันสำหรับข้อความและบรรทัด

  • ค่าดั้งเดิม แสดงเอกสารในรูปแบบดั้งเดิม

 3. ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกการดูที่คุณต้องการเลือก แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "<ชื่อมาร์กอัป> เลือก" โฟกัสจะย้ายกลับไปที่หน้าต่างการแก้ไขเอกสาร

เอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออก

วิธีเดียวที่คุณสามารถนำการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออกอย่างถาวรในเอกสารคือการยอมรับหรือปฏิเสธ

ยอมรับหรือปฏิเสธหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

 1. ในแท็บ รีวิว ให้ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: "กลุ่มการเปลี่ยนแปลง" ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มถัดไป, แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในเอกสารของคุณ คุณจะได้ยินข้อความที่เลือก แตะสองครั้งจนกว่าคุณจะมาถึงการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการลบ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ในแท็บ รีวิว ให้ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ยอมรับ, ยุบอยู่, ปุ่มแยก, แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน, แตะสามครั้งเพื่อขยาย" แตะสองครั้งบนหน้าจอ การเปลี่ยนแปลงปัจจุบันจะถูกยอมรับ และโฟกัสจะย้ายไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไป

  • เมื่อต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง ในแท็บ รีวิว ให้ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปฏิเสธ, ยุบ, ปุ่มแยก, แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน แตะสามครั้งเพื่อขยาย" แตะสองครั้งบนหน้าจอ การเปลี่ยนแปลงปัจจุบันจะถูกปฏิเสธ และโฟกัสจะย้ายไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไป

ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมด

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมด ในแท็บ รีวิว ให้ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ยอมรับ ยุบอยู่, ปุ่มแยก, แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน, แตะสามครั้งเพื่อขยาย" แตะสามครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "ปุ่มย้อนกลับ" ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด, แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามทั้งหมด ในแท็บ รีวิว ให้ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปฏิเสธ ยุบอยู่, ปุ่มแยก, แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน, แตะสามครั้งเพื่อขยาย" แตะสามครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "ปุ่มย้อนกลับ" ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด, แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

ปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณปิด ติดตามการเปลี่ยนแปลงWord Mobile จะหยุดการมาร์กอัปการเปลี่ยนแปลงใหม่ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ติดตามแล้วจะยังคงถูกมาร์กอัปในเอกสาร จนกว่าคุณจะนำออก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×