ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อโทรหรือรับสายใน Skype for Business

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อโทรหรือรับสายใน Skype for Business

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้Skype for Business ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อโทรออก หรือรับสายด้วยเสียง Skype for Business ตรวจพบ เช่นชุดหูฟัง ไมโครโฟน และลำโพงอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ ก่อนที่คุณทำการโทร ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีอุปกรณ์เสียงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้เป็นความคิดดีเพื่อตรวจสอบว่า อุปกรณ์เสียงของคุณทำงานอย่างถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่า คุณกำลังตั้งค่าทั้งหมด

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด กรุณาไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

รักษาระดับเสียงให้คงที่เมื่อใช้งาน Narrator

เมื่อใช้งาน Narrator ตามค่าเริ่มต้นจะมีการลดระดับเสียงของแหล่งเสียงอื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ระดับเสียงในการโทรและการประชุม Skype for Business ฟังยาก

 1. กดแป้นโลโก้ Windows คุณจะได้ยิน “เริ่มต้นใช้งานหน้าต่าง การแก้ไขกล่องค้นหา” ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ “Narrator” รายการผลลัพธ์การค้นหาจะเปิด

 2. ในรายการผลลัพธ์การค้นหา ให้กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน “เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Narrator” แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน “หน้าต่างการตั้งค่า, เปิด, สวิตช์เปิดปิด Narrator”

 3. ในการตั้งค่า Narrator ให้กด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “เปิด, ลดระดับเสียงของแอปอื่นๆ เมื่อใช้งาน Narrator, สวิตช์เปิดปิด”

 4. กด Spacebar คุณจะได้ยิน “ปิด, ลดระดับเสียงของแอปอื่นๆ เมื่อใช้งาน Narrator”

โทรด้วยเสียง

 1. หากต้องการเคลื่อนไปที่แท็บผู้ติดต่อ โปรดกด Ctrl+1 คุณจะได้ยิน “การป้อนค่าการค้นหา, การแก้ไข, ค้นหาบุคคลหรือห้อง” พิมพ์ชื่อของผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทรหา คุณจะได้ยิน “ผลลัพธ์การค้นหา, อัปเดตบานหน้าต่างแล้ว” กดแป้นลูกศรลงเพื่อเคลื่อนไปที่รายการผลลัพธ์การค้นหาและเคลื่อนผ่านไปจนกระทั่งคุณได้ยินชื่อของผู้ติดต่อที่ต้องการค้นหา

 2. หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้ติดต่อรายนี้ โปรดกด Enter เมนูตัวเลือกจะเปิด

 3. ในเมนูตัวเลือก ให้กด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “โทรหา <contact name>” จากนั้นกด Spacebar

 4. เมื่อคุณได้ยิน “การโทร Skype” โปรดกด Enter หน้าต่าง Skype for Business จะเปิด และคุณจะได้ยินเสียงสัญญาณเรียกเข้า

 5. หลังจากเชื่อมต่อการโทรแล้ว ให้ทำดังนี้

  • หากต้องการปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟนของคุณ โปรดกดแป้นโลโก้ Windows+F4 หรือ Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มไมโครโฟน” แล้วกด Enter

  • หากต้องการพักสาย โปรดกด Ctrl+Shift+H คุณจะได้ยิน “พักสายนี้อยู่” หากต้องการโทรต่อ โปรดกด Ctrl+Shift+H หรือ Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มโทรต่อ" แล้วกด Enter

  • หากต้องการโอนสาย โปรดกด Ctrl+Shift+T ซึ่งจะเป็นการเปิดตัวเลือกผู้ติดต่อในระหว่างการโทรแบบเพียร์ทูเพียร์

   หมายเหตุ: คุณลักษณะการโอนสายไม่พร้อมใช้งานร่วมกับบริการแบบสแตนด์อโลนพื้นฐานของ Skype for Business หรือร่วมกับการสมัครใช้งาน Office 365 ทั้งหมด

  • เมื่อต้องการแสดงแป้นกดหมายเลข ให้กด Ctrl+Shift+D

  • หากต้องการเลือกตัวควบคุมการโทรเพิ่มเติม (อุปกรณ์ หรือ ระดับเสียงลำโพง) โปรดกด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มตัวควบคุมการโทร” แล้วกด Enter กด Tab เพื่อเคลื่อนไปที่ตัวเลือก แล้วกด Enter

  • หากต้องการเพิ่มวิดีโอในการโทร โปรดกด Ctrl+Shift+Enter หรือ Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มวิดีโอ" แล้วกด Enter

  • หากต้องการเพิ่มการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีในการโทร โปรดกด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “ปิด, ปุ่มบานหน้าต่าง IM” แล้วกด Enter

  • หากต้องการเชิญผู้ติดต่อรายอื่นให้เข้าร่วมการโทร โปรดกด Alt+V หรือ Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มเชิญบุคคลเพิ่มเติม” แล้วกด Enter หน้าต่างใหม่จะเปิดโดยมีโฟกัสอยู่บนช่องแก้ไข พิมพ์ชื่อหรือใช้แป้นลูกศรลงเลือกชื่อในรายชื่อ กด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มตกลง” จากนั้นกด Enter

  • หากต้องการสิ้นสุดการโทร โปรดกด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “วางสาย” แล้วกด Enter หรือกด Alt+Q (ใช้ได้เฉพาะในการโทรแบบเพียร์ทูเพียร์ ใช้ไม่ได้ในการประชุมทางโทรศัพท์)

รับสายการโทรด้วยเสียง

เมื่อผู้ติดต่อโทรหาคุณ หน้าต่างการแจ้งเตือนของ Skype for Business จะเปิด แล้วคุณจะได้ยินเสียงสัญญาณเรียกเข้า และ “การแจ้งเตือน: สายโทรเข้าผ่าน Skype for Business จาก <caller name> โปรดกด Windows+Shift+O เพื่อรับสาย หรือกด Windows+Esc เพื่อปฏิเสธ”

 • หากต้องการรับสาย โปรดกด Windows+Shift+O

 • หากคุณไม่ต้องการรับสาย โปรดกด Windows+Esc ซึ่งจะปิดเสียงเตือนของการโทรสายนี้และส่งไปยังข้อความเสียง ถ้ามี

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มบุคคลลงในรายชื่อที่ติดต่อของคุณใน Skype for Business

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ใน Skype for Business

แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีการนำทางใน Skype for Business โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Skype for Business for Mac ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี ที่อยู่แล้วภายใน Mac OS โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อโทรออก หรือรับสายด้วยเสียง Skype for Business for Mac ตรวจพบ เช่นชุดหูฟัง ไมโครโฟน และลำโพงอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ ก่อนที่คุณทำการโทร ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีอุปกรณ์เสียงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้เป็นความคิดดีเพื่อตรวจสอบว่า อุปกรณ์เสียงของคุณทำงานอย่างถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่า คุณกำลังตั้งค่าทั้งหมด

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด กรุณาไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

โทรด้วยเสียง

 1. เริ่มSkype for Business for Mac และลงชื่อเข้าใช้ถ้าจำเป็น หน้าต่างSkype for Business เปิดขึ้นในมุมมองที่ติดต่อ เมื่อต้องการเลือกกล่องค้นหาที่ติดต่อ กด Tab ซ้ำ ๆ

 2. ในกล่องค้นหาผู้ติดต่อ ให้พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ IM หรือหมายเลขโทรศัพท์ ขณะที่คุณพิมพ์ ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงขึ้น

 3. กดแป้น Tab เพื่อเลือกรายการติดต่อ กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของบุคคลคุณต้องการโทร

 4. กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง เพื่อเลือกผู้ติดต่อ

 5. กดตัวควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อเปิดบัตรข้อมูลติดต่อ กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ จนกว่าคุณได้ยิน "โทร ปุ่ม จากนั้น กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 6. เมื่อต้องการเปิดเมนูโทรSkype for Business กด Spacebar คุณได้ยินเสียง: "เมนู <จำนวนรายการ > "

 7. กดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกโทร Skype และกดควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อทำการโทร

 8. เมื่อต้องการสิ้นสุดการโทร กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ จนกว่าคุณได้ยิน "วางสายปุ่ม" กดตัวควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อเลือก

รับสายการโทรด้วยเสียง

เมื่อบุคคลอื่นจะโทรหาคุณ คุณฟัง: "สายโทร" กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาซ้ำ ๆ จนกว่าคุณได้ยิน "คำตอบ" เมื่อต้องการเลือกปุ่ม กดควบคุม + เลือก + Spacebar

ปิดเสียงไมโครโฟนของคุณ

เมื่อต้องการปิดเสียงไมโครโฟนของคุณ ในการโทรที่คุณทำไว้ หรือได้รับ กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาซ้ำ ๆ จนกว่าคุณได้ยิน "ปิดเสียง" เมื่อต้องการเลือกปุ่ม กดควบคุม + เลือก + Spacebar

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มบุคคลลงในรายชื่อที่ติดต่อของคุณใน Skype for Business

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ใน Skype for Business

แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีการนำทางใน Skype for Business โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Skype for Business กับสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ iOS อยู่แล้วภายใน เพื่อโทรออก หรือรับสายด้วยเสียง

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

โทรด้วยเสียง

 1. เปิดSkype for Business และลงชื่อเข้าใช้ถ้าจำเป็น หน้าจอเริ่มต้นของคุณปรากฏขึ้น ประกอบด้วยกล่องค้นหาสำหรับที่ติดต่อในไดเรกทอรีบริษัท การนัดหมายที่กำลังมาถึง และสนทนาล่าสุด

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้ลงชื่อออกจากSkype for Business ครั้งสุดท้ายที่คุณใช้ แอปนั้นเปิดขึ้นโดยไม่ต้องพร้อมท์ให้คุณลงชื่อเข้าใช้ สำหรับการเข้าสู่ระบบวิธีใช้ อ้างถึงงานพื้นฐานโดยใช้ตัวอ่านหน้าจอกับ Skype สำหรับธุรกิจ

 2. เมื่อต้องการไปยังมุมมองติดต่อ ปัดขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ที่ติดต่อปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ มุมมองติดต่อ เปิดรายการที่ติดต่อของคุณและรายการที่ติดต่อ (ตัวอย่างเช่นรายการโปรด )

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการโทรหาบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในรายการที่ติดต่อ ของคุณ คุณสามารถค้นหาทั้งหมดในหน้าจอเริ่มต้นที่ใช้กล่องค้นหาค้นหาที่ติดต่อ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการค้นหาติดต่อ อ้างถึงค้นหาติดต่อ และเปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อของพวกเขา เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเพิ่มบุคคลลงในรายการที่ติดต่อ ของคุณ อ้างอิงไปใช้ในโปรแกรมอ่านหน้าจอเมื่อต้องการเพิ่มบุคคลลงในที่ติดต่อของคุณใน Skype สำหรับธุรกิจ

 3. เมื่อต้องการเรียกดูรายการในมุมมองติดต่อ ปัดขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของรายการประกอบด้วยติดต่อที่คุณต้องการโทร สถานีทราบชื่อรายการเมื่อคุณย้าย เมื่อต้องการเปิดรายการ แตะสองครั้งหน้าจอ

  หมายเหตุ: รายการโปรด ของคุณจะเปิดตามค่าเริ่มต้น

 4. เมื่อต้องการเรียกดูติดต่อภายในรายการ ปัดขวาหรือซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของติดต่อที่คุณต้องการโทร สถานีทราบชื่อที่ติดต่อและสถานะของพวกเขาเมื่อคุณย้าย เมื่อติดต่อที่คุณต้องการโทร แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเปิดหน้าจอการสนทนา

 5. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "สาย" แตะสองครั้งหน้าจอให้โทรออก ย้ายโฟกัสไปยังหน้าจอการโทร

 6. เมื่อต้องการสิ้นสุดการโทรในหน้าจอโทร ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "วางสายปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ย้ายโฟกัสไปยังหน้าจอการสนทนา และคุณได้ยินเสียง: "โทรสิ้นสุด"

รับสายการโทรด้วยเสียง

เมื่อติดต่อโทรหาคุณ การแจ้งให้ทราบเปิดขึ้นบนหน้าจอของคุณ และคุณได้ยินเสียงชื่อของผู้โทร

 • เมื่อต้องการรับสาย แตะสองครั้งหน้าจอ

 • เมื่อต้องการปฏิเสธการโทร ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ปฏิเสธปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  หมายเหตุ: ถ้ามีล็อกโทรศัพท์ของคุณเมื่อมีบางคนโทรหาคุณ กดปุ่มป/ปลุกเพื่อละเว้นการโทร

ปิดเสียงไมโครโฟนของคุณ

เมื่อต้องการปิดเสียงไมโครโฟนของคุณ ในการโทรที่คุณทำ หรือได้ รับ ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "สายเรียกเข้าปุ่ม unmuted" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มบุคคลลงในรายชื่อที่ติดต่อของคุณใน Skype for Business

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ใน Skype for Business

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีการนำทางใน Skype for Business โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Skype for Business for Android กับ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android อยู่แล้วภายใน เพื่อโทรออก หรือรับสายด้วยเสียง

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

ทำการโทร

 1. เปิดSkype for Business for Android และลงชื่อเข้าใช้ถ้าจำเป็น หน้าจอเริ่มต้นของคุณปรากฏขึ้น ประกอบด้วยกล่องค้นหาสำหรับที่ติดต่อในไดเรกทอรีบริษัท การนัดหมายที่กำลังมาถึง และสนทนาล่าสุด

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้ลงชื่อออกจากSkype for Business ครั้งสุดท้ายที่คุณใช้ แอปนั้นเปิดขึ้นโดยไม่ต้องพร้อมท์ให้คุณลงชื่อเข้าใช้ สำหรับการเข้าสู่ระบบวิธีใช้ อ้างถึงงานพื้นฐานโดยใช้ตัวอ่านหน้าจอกับ Skype สำหรับธุรกิจ

 2. เมื่อต้องการไปยังมุมมองที่ติดต่อ ปัดขวา หรือซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "มุมมองที่ติดต่อและหน้าจอติดต่อ management" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ มุมมองติดต่อ เปิดรายการที่ติดต่อของคุณและรายการที่ติดต่อ (ตัวอย่างเช่นรายการโปรด )

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการโทรหาบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในรายการที่ติดต่อ ของคุณ คุณสามารถค้นหาทั้งหมดในหน้าจอเริ่มต้นที่ใช้กล่องค้นหาค้นหาในไดเรกทอรีบริษัท เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการค้นหาติดต่อ และเพิ่มบุคคลลงในรายการที่ติดต่อ ของคุณ อ้างอิงไปใช้ในโปรแกรมอ่านหน้าจอเมื่อต้องการเพิ่มบุคคลลงในที่ติดต่อของคุณใน Skype สำหรับธุรกิจ

 3. เมื่อต้องการเรียกดูรายการในมุมมองติดต่อ ปัดขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของรายการประกอบด้วยติดต่อที่คุณต้องการโทร TalkBack ทราบชื่อรายการเมื่อคุณย้าย ถ้ารายการถูกปิด คุณฟัง "ปุ่มยุบ" และชื่อรายการ เมื่อต้องการเปิดรายการ แตะสองครั้งหน้าจอ

  หมายเหตุ: รายการโปรด ของคุณจะเปิดตามค่าเริ่มต้น

 4. เมื่อต้องการเรียกดูติดต่อภายในรายการ ปัดขวาหรือซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของติดต่อที่คุณต้องการโทร TalkBack ทราบชื่อที่ติดต่อและสถานะของพวกเขาเมื่อคุณย้าย เมื่อติดต่อที่คุณต้องการโทร แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อของพวกเขา

 5. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มสนทนาทางเสียง" แตะสองครั้งหน้าจอให้โทรออก ย้ายโฟกัสไปยังหน้าจอการโทร

 6. เมื่อต้องการสิ้นสุดการโทรในหน้าจอโทร ปัดขวาจนกว่าคุณฟัง "ปุ่มโทรสิ้นสุด" ทางแล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ย้ายโฟกัสไปยังหน้าจอการสนทนา และคุณได้ยินเสียง: "โทรสิ้นสุด" เมื่อต้องการย้ายกลับไปหน้าจอเริ่ม ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ย้อนกลับ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

รับสายการโทรด้วยเสียง

เมื่อโทรหาติดต่อที่คุณ การแจ้งให้ทราบเปิดขึ้นบนหน้าจอของคุณ และคุณได้ยินเสียง: "สายโทรด้วยเสียงจาก <ชื่อของผู้โทรเข้า > "

 • เมื่อต้องการรับสาย ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ยอมรับการโทรด้วยเสียงปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 • เมื่อต้องการปฏิเสธสาย ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ละเว้นปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

ปิดเสียงไมโครโฟนของคุณ

เมื่อต้องการปิดเสียงไมโครโฟนของคุณ ในการโทรที่คุณทำ หรือได้ รับ ปัดขวา หรือซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "ไม่ได้ถูกสลับสลับปิดเสียง" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "บน"

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มบุคคลลงในรายชื่อที่ติดต่อของคุณใน Skype for Business

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ใน Skype for Business

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีการนำทางใน Skype for Business โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×