ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อโทรหรือรับสายใน Skype for Business

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อโทรหรือรับสายใน Skype for Business

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Skype for Business กับแป้นพิมพ์และ Narrator ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows เพื่อต่อและรับการโทรเสียงใน Skype for Business ตรวจจับอุปกรณ์ของคุณ เช่น หูฟัง ไมค์และลำโพงได้โดยอัตโนมัติ ก่อนที่คุณจะต่อสาย ต้องตรวจให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์เสียงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ควรตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสียงของคุณทำงานอย่างถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างพร้อม

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด กรุณาไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Skype for Business

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

รักษาระดับเสียงให้คงที่เมื่อใช้งาน Narrator

เมื่อใช้งาน Narrator ตามค่าเริ่มต้นจะมีการลดระดับเสียงของแหล่งเสียงอื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ระดับเสียงในการโทรและการประชุม Skype for Business ฟังยาก

 1. กดแป้นโลโก้ Windows คุณจะได้ยิน “เริ่มต้นใช้งานหน้าต่าง การแก้ไขกล่องค้นหา” ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ “Narrator” รายการผลลัพธ์การค้นหาจะเปิด

 2. ในรายการผลลัพธ์การค้นหา ให้กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน “เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Narrator” แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน “หน้าต่างการตั้งค่า, เปิด, สวิตช์เปิดปิด Narrator”

 3. ในการตั้งค่า Narrator ให้กด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “เปิด, ลดระดับเสียงของแอปอื่นๆ เมื่อใช้งาน Narrator, สวิตช์เปิดปิด”

 4. กด Spacebar คุณจะได้ยิน “ปิด, ลดระดับเสียงของแอปอื่นๆ เมื่อใช้งาน Narrator”

โทรด้วยเสียง

 1. หากต้องการเคลื่อนไปที่แท็บผู้ติดต่อ โปรดกด Ctrl+1 คุณจะได้ยิน “การป้อนค่าการค้นหา, การแก้ไข, ค้นหาบุคคลหรือห้อง” พิมพ์ชื่อของผู้ติดต่อที่คุณต้องการโทรหา คุณจะได้ยิน “ผลลัพธ์การค้นหา, อัปเดตบานหน้าต่างแล้ว” กดแป้นลูกศรลงเพื่อเคลื่อนไปที่รายการผลลัพธ์การค้นหาและเคลื่อนผ่านไปจนกระทั่งคุณได้ยินชื่อของผู้ติดต่อที่ต้องการค้นหา

 2. หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้ติดต่อรายนี้ โปรดกด Enter เมนูตัวเลือกจะเปิด

 3. ในเมนูตัวเลือก ให้กด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “โทรหา <contact name>” จากนั้นกด Spacebar

 4. เมื่อคุณได้ยิน “การโทร Skype” โปรดกด Enter หน้าต่าง Skype for Business จะเปิด และคุณจะได้ยินเสียงสัญญาณเรียกเข้า

 5. หลังจากเชื่อมต่อการโทรแล้ว ให้ทำดังนี้

  • หากต้องการปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟนของคุณ โปรดกดแป้นโลโก้ Windows+F4 หรือ Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มไมโครโฟน” แล้วกด Enter

  • หากต้องการพักสาย โปรดกด Ctrl+Shift+H คุณจะได้ยิน “พักสายนี้อยู่” หากต้องการโทรต่อ โปรดกด Ctrl+Shift+H หรือ Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มโทรต่อ" แล้วกด Enter

  • หากต้องการโอนสาย โปรดกด Ctrl+Shift+T ซึ่งจะเป็นการเปิดตัวเลือกผู้ติดต่อในระหว่างการโทรแบบเพียร์ทูเพียร์

   หมายเหตุ: คุณลักษณะการโอนสายไม่พร้อมใช้งานร่วมกับบริการแบบสแตนด์อโลนพื้นฐานของ Skype for Business หรือร่วมกับการสมัครใช้งาน Office 365 ทั้งหมด

  • เมื่อต้องการแสดงแป้นกดหมายเลข ให้กด Ctrl+Shift+D

  • หากต้องการเลือกตัวควบคุมการโทรเพิ่มเติม (อุปกรณ์ หรือ ระดับเสียงลำโพง) โปรดกด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มตัวควบคุมการโทร” แล้วกด Enter กด Tab เพื่อเคลื่อนไปที่ตัวเลือก แล้วกด Enter

  • หากต้องการเพิ่มวิดีโอในการโทร โปรดกด Ctrl+Shift+Enter หรือ Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มวิดีโอ" แล้วกด Enter

  • หากต้องการเพิ่มการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีในการโทร โปรดกด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “ปิด, ปุ่มบานหน้าต่าง IM” แล้วกด Enter

  • หากต้องการเชิญผู้ติดต่อรายอื่นให้เข้าร่วมการโทร โปรดกด Alt+V หรือ Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มเชิญบุคคลเพิ่มเติม” แล้วกด Enter หน้าต่างใหม่จะเปิดโดยมีโฟกัสอยู่บนช่องแก้ไข พิมพ์ชื่อหรือใช้แป้นลูกศรลงเลือกชื่อในรายชื่อ กด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มตกลง” จากนั้นกด Enter

  • หากต้องการสิ้นสุดการโทร โปรดกด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “วางสาย” แล้วกด Enter หรือกด Alt+Q (ใช้ได้เฉพาะในการโทรแบบเพียร์ทูเพียร์ ใช้ไม่ได้ในการประชุมทางโทรศัพท์)

รับสายการโทรด้วยเสียง

เมื่อผู้ติดต่อโทรหาคุณ หน้าต่างการแจ้งเตือนของ Skype for Business จะเปิด แล้วคุณจะได้ยินเสียงสัญญาณเรียกเข้า และ “การแจ้งเตือน: สายโทรเข้าผ่าน Skype for Business จาก <caller name> โปรดกด Windows+Shift+O เพื่อรับสาย หรือกด Windows+Esc เพื่อปฏิเสธ”

 • หากต้องการรับสาย โปรดกด Windows+Shift+O

 • หากคุณไม่ต้องการรับสาย โปรดกด Windows+Esc ซึ่งจะปิดเสียงเตือนของการโทรสายนี้และส่งไปยังข้อความเสียง ถ้ามี

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business เพื่อตรวจสอบข้อความเสียง

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Skype for Business

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อใช้งานกับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีการใช้งาน Skype for Business โดยใช้คุณลักษณะการช่วยเข้าถึง

สิ่งสำคัญ: ส่วนนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ขณะนี้เนื้อหาบางส่วนอาจไม่สมบูรณ์หรือคลาดเคลื่อน โปรดตรวจสอบอีกครั้งในเร็วๆ นี้สำหรับบทความฉบับสมบูรณ์ ขอขอบคุณ!

Skype for Business บน Mac ทำงานร่วมกับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัว คุณสามารถโทรออกและรับสายการโทรด้วยเสียงได้ใน Skype for Business โดยการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอและแป้นพิมพ์ลัด Skype for Business จะตรวจหาอุปกรณ์ของคุณ เช่น ชุดหูฟัง ไมโครโฟน และลำโพงโดยอัตโนมัติ ก่อนที่คุณจะโทรออกโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ นอกจากนี้ควรตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสียงของคุณทำงานอย่างถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างพร้อม

หมายเหตุ: หัวข้อนี้สำหรับกรณีที่คุณใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัว Mac OS หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver กรุณาไปที่ คู่มือการเริ่มใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

โทรด้วยเสียง

 1. เริ่มต้นใช้งาน Skype for Business และลงชื่อเข้าใช้หากมีความจำเป็น หน้าต่าง Skype for Business จะเปิดในมุมมองผู้ติดต่อ หากต้องการเลือกกล่อง ค้นหาผู้ติดต่อ โปรดกด Tab ซ้ำๆ

 2. ในกล่องค้นหาผู้ติดต่อ ให้พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ IM หรือหมายเลขโทรศัพท์ ขณะที่คุณพิมพ์ ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงขึ้น

 3. กดแป้นลูกศรลง จากนั้นกด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง เพื่อเลือกรายชื่อผู้ติดต่อ กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกระทั่งคุณได้ยินชื่อของบุคคลที่คุณต้องการโทรหา

 4. กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง เพื่อเลือกผู้ติดต่อ

 5. กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดนามบัตรผู้ติดต่อ กดแป้นลูกศรขวาซ้ำๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มโทร” จากนั้นกด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนูการโทร Skype for Business

 6. กดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกการโทร Skype for Business แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อโทรออก

 7. หากต้องการสิ้นสุดการโทร โปรดกดแป้นลูกศรขวาซ้ำๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มวางสาย” จากนั้นกด Control+Option+Spacebar

รับสายการโทรด้วยเสียง

เมื่อมีคนโทรหาคุณ คุณจะได้ยิน: “สายโทรเข้า” กดแป้นลูกศรขวาซ้ำๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มรับสาย” หากต้องการเลือกปุ่มดังกล่าว โปรดกด Control+Option+Spacebar

ปิดเสียงไมโครโฟนของคุณ

หากต้องการปิดเสียงไมโครโฟนของคุณในขณะที่คุณโทรออกหรือรับสาย โปรดกดแป้นลูกศรขวาซ้ำๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มปิดเสียง” หากต้องการเลือกปุ่มดังกล่าว โปรดกด Control+Option+Spacebar

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ดูเพิ่มเติม

การช่วยเข้าถึง Skype for Business สำหรับผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย

แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

ทางลัดการช่วยเข้าถึงของ Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×