ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานนำเสนอของคุณด้วย PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานนำเสนอของคุณด้วย PowerPoint

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ PowerPoint 2016 กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อนำเสนองานนำเสนอของคุณให้กับผู้ชมโดยใช้มุมมองการนำเสนอสไลด์ ในมุมมองการนำเสนอสไลด์ งานนำเสนอของคุณจะแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณแบบเดียวกับที่ผู้ชมของคุณเห็น

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เริ่มการนำเสนอสไลด์

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint

 2. เมื่อต้องการเริ่มการนำเสนอสไลด์ ให้กด F5

 3. เมื่อต้องการนำทางในสไลด์:

  • เมื่อต้องการเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไป ให้กด Spacebar

  • เมื่อต้องการไปที่สไลด์ก่อนหน้า ให้กด Backspace

  • เมื่อต้องการไปยังสไลด์ที่ต้องการ ให้พิมพ์หมายเลขสไลด์ แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท ให้กด Shift+F10 นำทางตัวเลือกในเมนูด้วยปุ่มลูกศรลง โปรแกรมอ่านหน้าจอประกาศรายการเมื่อคุณย้าย

 4. เมื่อต้องการออกจากการนำเสนอสไลด์ ให้กด Esc

แสดงหน้าจอสีดำ

เมื่อต้องการพักนำเสนอของคุณและแสดงหน้าจอว่างสีดำ ให้กด B และเมื่อต้องการกลับไปยังงานนำเสนอแล้วแสดงสไลด์อีกครั้ง ให้กด Esc

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงหน้าจอว่างสีขาวแทน ให้กด W และเมื่อต้องการกลับ ให้กด W อีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหรือเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายและข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์งานนำเสนอใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดในการนำเสนองานนำเสนอของคุณ

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint 2016 สำหรับ Mac ด้วยคีย์บอร์ดและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Mac OS เพื่อนำเสนองานนำเสนอของคุณต่อหน้าผู้ชมโดยใช้มุมมอง การนำเสนอสไลด์ หรือ มุมมองของผู้นำเสนอ ในมุมมอง การนำเสนอสไลด์ งานนำเสนอของคุณจะแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณแบบเดียวกับที่ผู้ชมของคุณเห็น ใน มุมมองของผู้นำเสนอ คุณสามารถดูงานนำเสนอพร้อมบันทึกย่อของผู้บรรยายบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ ส่วนผู้ชมจะเห็นสไลด์ที่ไม่มีบันทึกย่อแสดงบนหน้าจออื่น

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เริ่มการนำเสนอสไลด์

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint

 2. เมื่อต้องการเริ่มการนำเสนอสไลด์ ให้กด Command+Shift+Enter

 3. กด Spacebar เพื่อเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไป เมื่อต้องการไปที่สไลด์ก่อนหน้า ให้กด Delete

 4. เมื่อต้องการออกจากการนำเสนอสไลด์ ให้กด Esc

แสดงงานนำเสนอของคุณโดยใช้มุมมองของผู้นำเสนอ

เมื่อใช้สองหน้าจอ คุณจะสามารถเรียกใช้โปรแกรมอื่นๆ และเข้าถึงบันทึกย่อของผู้บรรยายบนหน้าจอของคุณได้ในขณะที่ผู้ชมเห็นสไลด์บนหน้าจออื่น

ตั้งค่ามุมมองของผู้นำเสนอ

เมื่อต้องการใช้มุมมองของผู้นำเสนอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสนับสนุนการแสดงหลายหน้าจอ และหน้าจอที่สองหรือคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

แสดงงานนำเสนอของคุณบนสองหน้าจอ

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint

 2. ถ้าคุณยังไม่ได้แชร์หน้าจอ ให้กด Command+F2 บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการใช้แสดงงานนำเสนอ

 3. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้กด Option+Enter เพื่อเริ่มการนำเสนอในมุมมองผู้นำเสนอ

  บันทึกย่อของผู้บรรยายและสไลด์ของคุณจะพร้อมแสดงบนหน้าจอของคุณ ในขณะที่หน้าจออื่นจะแสดงงานนำเสนอเท่านั้น

  เคล็ดลับ: ถ้าบันทึกย่อของผู้บรรยายแสดงผิดหน้าจอ คุณสามารถสลับหน้าจอได้ กด Control+Option+I เพื่อเปิดตัวเลือกรายการ แล้วพิมพ์ ปุ่มสลับหน้าจอ กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกปุ่ม แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อสลับ โฟกัสจะอยู่บนปุ่ม เมื่อต้องการนำทางออกจากปุ่ม ให้กดแป้นลูกศรขวา

 4. เมื่อต้องการย้ายไปที่สไลด์ถัดไป ให้กด N เมื่อต้องการย้อนกลับไปที่สไลด์ก่อนหน้า ให้กด P

 5. เมื่อต้องการย้ายส่วนบันทึกย่อของผู้นำเสนอ ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "บานหน้าต่างบันทึกย่อ พื้นที่เค้าโครง" กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลงเพื่อเลือก แล้ว VoiceOver จะอ่านบันทึกย่อ เมื่อต้องการออกจากบันทึกย่อของผู้นำเสนอ ให้กด Control+Option+Shift+ลูกศรขึ้น

 6. เมื่อต้องการหยุดการนำเสนอ ให้กด Esc

แสดงหน้าจอสีดำ

เมื่อต้องการพักนำเสนอของคุณและแสดงหน้าจอว่างสีดำระหว่างการนำเสนอ ให้กด B และเมื่อต้องการกลับไปยังงานนำเสนอแล้วแสดงสไลด์ ให้กด B อีกครั้ง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงหน้าจอว่างสีขาวแทน ให้กด W และเมื่อต้องการกลับ ให้กด W อีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหรือเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายและข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์งานนำเสนอใน PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint 2016 for Mac

งานพื้นฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ PowerPoint 2016 สำหรับ Mac ด้วย VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน iOS เพื่อนำทางผ่านสไลด์ของงานนำเสนอของคุณ เรียนรู้วิธีการเริ่มต้น นำทาง และจบการนำเสนอสไลด์ และวิธีการใช้สไลด์สีดำเพื่อซ่อนงานนำเสนอ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เริ่มการนำเสนอสไลด์

 1. เปิดงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint

 2. ปัดไปทางขวาด้วยนิ้วเดียวจนกว่า VoiceOver จะประกาศว่า: “เริ่มการนำเสนอสไลด์จากสไลด์นี้, ปุ่ม” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเริ่มการนำเสนอสไลด์

กระบวนการผ่านสไลด์

 1. ในงานนำเสนอสไลด์ของคุณ ให้ปัดไปทางซ้ายด้วยนิ้วสามนิ้วเพื่อไปยังสไลด์ถัดไป เมื่อต้องการกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้า ให้ปัดไปทางขวาด้วยสามนิ้ว

 2. VoiceOver จะอ่านชื่อเรื่องสไลด์เมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการอ่านส่วนที่เหลือของเนื้อหาสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาด้วยนิ้วเดียว โฟกัสจะย้ายไปยังกล่องข้อความถัดไป และ VoiceOver จะอ่านเนื้อหา

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณได้ยินเสียงเคาะ คุณถึงจุดสิ้นสุดของสไลด์ และไม่มีเนื้อหาให้อ่านเพิ่มเติม

 3. เมื่อต้องการออกจากการนำเสนอสไลด์ ให้ปัดไปทางซ้ายด้วยนิ้วสามนิ้ว แล้วมุมมองการนำเสนอสไลด์จะปิดเมื่อคุณมาถึงจุดสิ้นสุดของการนำเสนอสไลด์

  เมื่อต้องการออกจากการนำเสนอสไลด์ทันที ให้ปัดลงด้วยนิ้วสามนิ้วเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ แล้วลากนิ้วหนึ่งนิ้วช้าๆ ไปที่มุมซ้ายบนของหน้าจอจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “สิ้นสุดการนำเสนอสไลด์, ปุ่ม” แตะสองครั้งเพื่อเลือกปุ่มและสิ้นสุดการนำเสนอสไลด์

ซ่อนงานนำเสนอ

 1. ในงานนำเสนอสไลด์ของคุณ ให้ปัดลงด้วยนิ้วสามนิ้วเพื่อแสดงแถบเครื่องมือ

 2. ลากนิ้วหนึ่งนิ้วช้าๆ ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “การนำเสนอสไลด์สีดำ, ปุ่ม” แตะสองครั้งเพื่อเลือกปุ่มและซ่อนงานนำเสนอ

 3. โฟกัสจะคงอยู่บนปุ่ม VoiceOver จะประกาศว่า: “การนำเสนอสไลด์ปกติ, ปุ่ม” เมื่อต้องการแสดงสไลด์อีกครั้ง ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×