ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกไฮเปอร์ลิงก์ใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกไฮเปอร์ลิงก์ใน Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบ ดูสร้างหรือแก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ(ใน Windows) หรือสร้างหรือเอาไฮเปอร์ลิงก์ในข้อความใน Outlook for Mac

ใช้ Outlook 2016 กับคีย์บอร์ดและโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อลิงก์จากอีเมลไปยังหน้าเว็บหรือไฟล์บนไดรฟ์ที่แชร์ หรือบุ๊กมาร์กภายในอีเมลเดียวกัน

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างไฮเปอร์ลิงก์แบบอัตโนมัติ

Outlook สามารถเปลี่ยนที่อยู่เว็บเป็นไฮเปอร์ลิงก์ได้โดยอัตโนมัติ

ขณะเขียนอีเมล ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) เช่น www.contoso.com หรือที่อยู่อีเมล เช่น someone@example.com แล้วกด Spacebar หรือ Enter Outlook จะเปลี่ยนข้อความเป็นไฮเปอร์ลิงก์

ลิงก์ไปยังไฟล์หรือหน้าเว็บ

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์หรือหน้าเว็บ และใส่ชื่อลิงก์ที่มีความหมาย

ลิงก์ไปยังไฟล์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังไฟล์ล่าสุด ให้กด Alt+N, I รายการไฟล์ล่าสุดจะเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินไฟล์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

 1. ขณะที่คุณเขียนอีเมล ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. กด Alt+N, I, I กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังไฟล์ในโฟลเดอร์ปัจจุบัน ให้กด Alt+X

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ดูใน <โฟลเดอร์ปัจจุบัน>” จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “โฟลเดอร์ปัจจุบัน, ทรี” ตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ปัจจุบันคือโฟลเดอร์ เอกสาร

  เมื่อต้องการเปลี่ยนโฟลเดอร์ปัจจุบัน ให้กด Alt+L คุณจะได้ยิน “<โฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน>” กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ จากนั้นกด Enter เพื่อเลือก

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “โฟลเดอร์ปัจจุบัน ต้นไม้” จากนั้นกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินไฟล์ที่คุณต้องการ

 6. กด Alt+T คุณจะได้ยิน: “ข้อความที่จะแสดง” พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในอีเมลเป็นข้อความลิงก์

 7. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ไฟล์ ให้กด Enter

ลิงก์ไปยังหน้าที่เรียกดู

 1. ขณะเขียนอีเมล ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. กด Alt+N, I, I กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังหน้าที่เรียกดู ให้กด Alt+X จากนั้น Alt+B ตัวเลือก หน้าที่เรียกดู ถูกเลือก

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินหน้าแรกในรายการหน้าที่เรียกดู

 5. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินหน้าที่คุณต้องการ

 6. กด Alt+T คุณจะได้ยิน: “ข้อความที่จะแสดง” พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในอีเมลเป็นข้อความลิงก์

 7. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ไฟล์ ให้กด Enter

เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ

 1. ขณะเขียนอีเมล ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. กด Alt+N, I, I กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมูลข้อความ ที่อยู่

 3. พิมพ์ที่อยู่ข้องหน้าเว็บ

 4. กด Alt+T คุณจะได้ยิน: “ข้อความที่จะแสดง” พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในอีเมลเป็นข้อความลิงก์

  เคล็ดลับ: คุณควรใช้ชื่อเรื่องของหน้าเว็บเป็นข้อความลิงก์ เมื่อผู้คนคลิกลิงก์และไปยังหน้า โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านชื่อเรื่องก่อน

 5. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ ให้กด Enter

ลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในอีเมลปัจจุบัน

คุณสามารถสร้างลิงก์ภายในไปยังสไตล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ส่วนหัวและบุ๊กมาร์ก สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีสร้างส่วนหัวใน Outlook ให้อ้างอิงไปยัง เพิ่มส่วนหัว

สร้างบุ๊กมาร์ก

 1. ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งลิงก์เป้าหมาย ปลายทางสามารถเป็นส่วนหัว ข้อความ หรือรูปภาพก็ได้

 2. กด Alt+N, K. กล่องโต้ตอบ บุ๊กมาร์ก จะเปิดขึ้นและโฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความ ชื่อบุ๊กมาร์ก

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับบุ๊กมาร์กใหม่

  หมายเหตุ: ชื่อบุ๊กมาร์กจะต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษร และสามารถประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข และอักขระขีดล่าง ตัวอย่างเช่น Dev_Report_2

 4. เมื่อต้องการเพิ่มบุ๊กมาร์กในรายการบุ๊กมาร์ก ให้กด Alt+A

แทรกลิงก์ไปยังบุ๊กมาร์ก

 1. ขณะเขียนอีเมล ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. กด Alt+N, I, I กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้น

 3. กด Alt+A ตัวเลือก วางในเอกสารนี้ จะถูกเลือกและโฟกัสจะย้ายไปยังแผนภูมิต้นไม้บุ๊กมาร์ก

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินบุ๊กมาร์กที่คุณต้องการ แล้วกด Enter ลิงก์บุ๊กมาร์กที่มีชื่อบุ๊กมาร์กจะถูกแทรกในอีเมล

เอาไฮเปอร์ลิงก์ออก

 1. ขณะเขียนอีเมล ให้เลือกข้อความลิงก์หรือรูปไฮเปอร์ลิงก์

 2. กด Shift+F10 จากนั้น Alt+R เอาไฮเปอร์ลิงก์ออกแล้ว

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปถ่ายหรือรูปภาพใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางจดหมายใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้ Outlook for Mac กับคีย์บอร์ดและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Mac OS เพื่อลิงก์จากอีเมลไปยังหน้าเว็บหรือไฟล์บนไดรฟ์ที่แชร์

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

สร้างไฮเปอร์ลิงก์แบบอัตโนมัติ

Outlook สามารถเปลี่ยนที่อยู่เว็บเป็นไฮเปอร์ลิงก์ได้โดยอัตโนมัติ

ขณะที่คุณเขียนอีเมล ในข้อความที่เป็นเนื้อหา ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) เช่น www.contoso.com หรือที่อยู่อีเมล เช่น someone@example.com แล้วกด Spacebar หรือ Enter Outlook จะเปลี่ยนข้อความเป็นไฮเปอร์ลิงก์

ลิงก์ไปยังไฟล์หรือหน้าเว็บ

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์หรือหน้าเว็บ และใส่ชื่อลิงก์ที่มีความหมาย

แทรกไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์

 1. ในอีเมลที่คุณกำลังเขียน ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. กด Control+Command+K กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังไฟล์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “<แท็บปัจจุบัน>, เลือกอยู่”

 4. กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “หน้าเว็บหรือไฟล์, แท็บ” จากนั้นกด Spacebar เพื่อเลือก

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือก, ช่วงเวลา” จากนั้นกด Spacebar เพื่อเลือก คุณจะได้ยิน: “เลือกไฟล์เพื่อลิงก์ไปยัง”

 6. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ จากนั้นใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูรายการ เมื่อต้องการนำทางระหว่างโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินไฟล์ที่คุณต้องการที่จะลิงก์ไป

 7. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เปิด, ปุ่ม” จากนั้นกด Spacebar ไฟล์จะถูกเลือกและกล่องโต้ตอบจะปิด

 8. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่แสดงในอีเมลแทนที่อยู่ไฟล์ ในกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความที่จะแสดง, แก้ไขข้อความ” จากนั้นพิมพ์ข้อความ

 9. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ ให้กด Enter กล่องโต้ตอบจะปิดลงและไฮเปอร์ลิงก์จะถูกแทรก

แทรกไฮเปอร์ลิงก์ไปยังหน้าเว็บ

 1. ในอีเมล ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. กด Control+Command+K กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังหน้าเว็บ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “แท็บปัจจุบัน, เลือกอยู่”

 4. กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “หน้าเว็บหรือไฟล์, แท็บ” จากนั้นกด Spacebar เพื่อเลือก

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ที่อยู่, แก้ไขข้อความ” จากนั้นพิมพ์ที่อยู่เว็บของหน้าเว็บ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่แสดงในอีเมลแทนที่อยู่ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความที่จะแสดง, แก้ไขข้อความ” จากนั้นพิมพ์ข้อความ

  เคล็ดลับ: คุณควรใช้ชื่อเรื่องของหน้าเว็บเป็นข้อความลิงก์ เมื่อผู้คนคลิกลิงก์และไปยังหน้า โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านชื่อเรื่องก่อน

 7. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ ให้กด Enter กล่องโต้ตอบจะปิดลงและไฮเปอร์ลิงก์จะถูกแทรก

เอาไฮเปอร์ลิงก์ออก

 1. ในอีเมล ให้เลือกข้อความลิงก์หรือรูปไฮเปอร์ลิงก์

 2. กด Command+K จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเอาลิงก์ออก” เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

  กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะปิดลง และไฮเปอร์ลิงก์จะถูกเอาออกจากข้อความ ข้อความจะยังคงอยู่

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปถ่ายหรือรูปภาพใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook สำหรับ iOS กับสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ iOS อยู่แล้วภายใน การเชื่อมโยงจากข้อความอีเมไปยังเว็บเพจหรือไฟล์บนไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

 1. เมื่อคุณกำลังเรียบเรียงข้อความอีเม วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท แตะสองครั้ง ค้างหน้าจอ

 3. ปัดนิ้วไปทางซ้ายสอง และปัดนิ้วขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "เพิ่มการเชื่อมโยง รายการเมนู แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดเมนูเพิ่มลิงก์ ที่ มีโฟกัสบนเขตข้อมูลข้อความ

 4. ถ้าคุณต้องการตั้งชื่อการเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นมากกว่าเพียงแค่ URL พิมพ์โดยใช้ข้อความในลิงก์ของคีย์บอร์ดบนหน้าจอ เพื่อไปยังคีย์บอร์ด ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยินองค์ประกอบของคีย์บอร์ด

 5. เมื่อต้องการเพิ่มอยู่เว็บของหน้าหรือไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง จากเขตข้อมูลข้อความ ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "URL เขตข้อมูลข้อความ แตะสองครั้งหน้าจอ และพิมพ์อยู่

 6. ปัดนิ้วไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "เรียบร้อยปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ลิงก์จะถูกแทรกในเนื้อหาข้อความอีเมล

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook สำหรับ Android กับ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android อยู่แล้วภายใน การเชื่อมโยงจากข้อความอีเมไปยังเว็บเพจหรือไฟล์บนไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

 1. เมื่อคุณกำลังเรียบเรียงข้อความอีเม วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท แตะสองครั้ง ค้างหน้าจอ เมนูบริบทเปิดขึ้น

 3. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "เพิ่มลิงก์" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดกล่องโต้ตอบแก้ไขการเชื่อมโยง ที่ มีโฟกัสบนเขตข้อมูลข้อความแสดง ข้อความ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ชื่อ พิมพ์โดยใช้ข้อความในลิงก์ของคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเพิ่มลิงก์ชื่อ มิฉะนั้นจะไม่แสดงลิงก์

  หมายเหตุ: คุณสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ TalkBack จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ เมื่ออยู่บนรายการ ให้ยกนิ้วของคุณ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจต้องแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกอักขระ

 5. เมื่อต้องการเพิ่มอยู่เว็บของหน้าหรือไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง จากเขตข้อมูลข้อความข้อความจะแสดง ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ลิงก์ แก้ไขกล่อง แตะสองครั้งหน้าจอ และพิมพ์อยู่

 6. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บันทึกปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ลิงก์จะถูกแทรกในเนื้อหาข้อความอีเมล

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอด้วยอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้ Outlook กับโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อลิงก์จากอีเมลไปยังหน้าเว็บหรือไฟล์บนไดรฟ์ที่แชร์

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

 1. เมื่อคุณกำลังเรียบเรียงข้อความอีเม วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม, ยุบอยู่" จากนั้น แตะบนหน้าจอสองครั้ง Ribbon ตัวเลือกการแก้ไขจะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มแทรก, ยุบอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มลิงก์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างลิงก์, ที่อยู่, กำลังแก้ไข”

 5. พิมพ์ที่อยู่เว็บของหน้าที่คุณต้องการลิงก์ไป

 6. ถ้าคุณต้องการตั้งชื่อลิงก์ด้วยอย่างอื่นที่ไม่ใช่ URL ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความที่จะแสดง, ข้อความที่สามารถแก้ไขได้” จากนั้นพิมพ์ข้อความลิงก์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังลิงก์จากรูปภาพ ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งาน

 7. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแทรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ลิงก์จะถูกแทรกลงในข้อความเนื้อหาของอีเมล

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook Web App ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจหรือไฟล์บนไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันขณะเขียนข้อความที่มีข้อความ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณปิด บานหน้าต่างการอ่าน

 • เมื่อคุณใช้ Outlook Web App เราขอแนะนำให้ใช้Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพราะ Outlook Web App ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Ctrl+F6 แทน F6 เพื่อเข้าและออกจากการสั่งงาน อีกทั้งแป้นพิมพ์ลัด F1 (ช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) จะเป็นการสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่สั่งงาน Outlook Web App

ในหัวข้อนี้

สร้างการเชื่อมโยงหลายมิติ

 1. เมื่อคุณกำลังเรียบเรียงข้อความอีเม วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. ถ้าคุณต้องการตั้งชื่อการเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นมากกว่าเพียงแค่ URL พิมพ์ข้อความลิงก์ และเลือกตำแหน่งนั้น

 3. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "รูปแบบ <เลือกตัวเลือก >" กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายแล้ว จนกว่าคุณได้ยิน "ไฮเปอร์ลิงก์แทรก ปุ่ม แล้วกด Spacebar เปิดกล่องโต้ตอบแทรกลิงก์ และคุณได้ยินเสียง: "โต้ตอบแทรกลิงก์"

 4. ในกล่องโต้ตอบแทรกลิงก์ พิมพ์อยู่เว็บของหน้าหรือไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง และกด Enter

 5. ปิดกล่องโต้ตอบแทรกลิงก์ และไฮเปอร์ลิงก์จะถูกสร้างขึ้นในเนื้อหาข้อความอีเมล

เอาการเชื่อมโยงหลายมิติ

 1. ในเนื้อหาข้อความอีเมล เลือกข้อความไฮเปอร์ลิงก์

 2. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "จัดรูปแบบ <เลือกตัวเลือก > ปุ่ม" กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายแล้ว จนกว่าคุณได้ยิน "เอาไฮเปอร์ลิงก์ ปุ่ม แล้วกด Spacebar

 3. ไฮเปอร์ลิงก์จะถูกเอาออก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปถ่ายหรือรูปภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×