ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกไฮเปอร์ลิงก์ใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกไฮเปอร์ลิงก์ใน Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

สำหรับบุคคลที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอให้ดูที่สร้างหรือแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์(ใน Windows) หรือสร้างหรือเอาไฮเปอร์ลิงก์ในข้อความใน Outlook for Macออก

ใช้Outlook กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณเพื่อลิงก์จากอีเมลไปยังเว็บเพจไฟล์บนไดรฟ์ที่แชร์หรือที่คั่นหน้าภายในอีเมลเดียวกัน

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างไฮเปอร์ลิงก์แบบอัตโนมัติ

Outlook สามารถเปลี่ยนที่อยู่เว็บเป็นไฮเปอร์ลิงก์ได้โดยอัตโนมัติ

ขณะเขียนอีเมล ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) เช่น www.contoso.com หรือที่อยู่อีเมล เช่น someone@example.com แล้วกด Spacebar หรือ Enter Outlook จะเปลี่ยนข้อความเป็นไฮเปอร์ลิงก์

ลิงก์ไปยังไฟล์หรือหน้าเว็บ

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์หรือหน้าเว็บ และใส่ชื่อลิงก์ที่มีความหมาย

ลิงก์ไปยังไฟล์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังไฟล์ล่าสุด ให้กด Alt+N, I รายการไฟล์ล่าสุดจะเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินไฟล์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

 1. ขณะที่คุณเขียนอีเมล ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. กด Alt+N, I, I กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังไฟล์ในโฟลเดอร์ปัจจุบัน ให้กด Alt+X

 4. กดแป้น tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหาใน <the ปัจจุบัน folder>" จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "โฟลเดอร์ปัจจุบัน, tree" ตามค่าเริ่มต้นโฟลเดอร์ปัจจุบันคือโฟลเดอร์เอกสาร

  เมื่อต้องการเปลี่ยนโฟลเดอร์ปัจจุบัน ให้กด Alt+L คุณจะได้ยิน “<โฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน>” กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ จากนั้นกด Enter เพื่อเลือก

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “โฟลเดอร์ปัจจุบัน ต้นไม้” จากนั้นกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินไฟล์ที่คุณต้องการ

 6. กด Alt+T คุณจะได้ยิน: “ข้อความที่จะแสดง” พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในอีเมลเป็นข้อความลิงก์

 7. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ไฟล์ ให้กด Enter

ลิงก์ไปยังหน้าที่เรียกดู

 1. ขณะเขียนอีเมล ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. กด Alt+N, I, I กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังหน้าที่เรียกดู ให้กด Alt+X จากนั้น Alt+B ตัวเลือก หน้าที่เรียกดู ถูกเลือก

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินหน้าแรกในรายการหน้าที่เรียกดู

 5. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินหน้าที่คุณต้องการ

 6. กด Alt+T คุณจะได้ยิน: “ข้อความที่จะแสดง” พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในอีเมลเป็นข้อความลิงก์

 7. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ไฟล์ ให้กด Enter

เมื่อต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ

 1. ขณะเขียนอีเมล ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. กด Alt+N, I, I กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมูลข้อความ ที่อยู่

 3. พิมพ์ที่อยู่ข้องหน้าเว็บ

 4. กด Alt+T คุณจะได้ยิน: “ข้อความที่จะแสดง” พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในอีเมลเป็นข้อความลิงก์

  เคล็ดลับ: คุณควรใช้ชื่อเรื่องของหน้าเว็บเป็นข้อความลิงก์ เมื่อผู้คนคลิกลิงก์และไปยังหน้า โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านชื่อเรื่องก่อน

 5. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ ให้กด Enter

ลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในอีเมลปัจจุบัน

คุณสามารถสร้างลิงก์ภายในไปยังสไตล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ส่วนหัวและบุ๊กมาร์ก สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีสร้างส่วนหัวใน Outlook ให้อ้างอิงไปยัง เพิ่มส่วนหัว

สร้างบุ๊กมาร์ก

 1. ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งลิงก์เป้าหมาย ปลายทางสามารถเป็นส่วนหัว ข้อความ หรือรูปภาพก็ได้

 2. กด Alt+N, K. กล่องโต้ตอบ บุ๊กมาร์ก จะเปิดขึ้นและโฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความ ชื่อบุ๊กมาร์ก

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับบุ๊กมาร์กใหม่

  หมายเหตุ: ชื่อบุ๊กมาร์กจะต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษร และสามารถประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข และอักขระขีดล่าง ตัวอย่างเช่น Dev_Report_2

 4. เมื่อต้องการเพิ่มบุ๊กมาร์กในรายการบุ๊กมาร์ก ให้กด Alt+A

แทรกลิงก์ไปยังบุ๊กมาร์ก

 1. ขณะเขียนอีเมล ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. กด Alt+N, I, I กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้น

 3. กด Alt+A ตัวเลือก วางในเอกสารนี้ จะถูกเลือกและโฟกัสจะย้ายไปยังแผนภูมิต้นไม้บุ๊กมาร์ก

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินบุ๊กมาร์กที่คุณต้องการ แล้วกด Enter ลิงก์บุ๊กมาร์กที่มีชื่อบุ๊กมาร์กจะถูกแทรกในอีเมล

เอาไฮเปอร์ลิงก์ออก

 1. ขณะเขียนอีเมล ให้เลือกข้อความลิงก์หรือรูปไฮเปอร์ลิงก์

 2. กด Shift+F10 จากนั้น Alt+R เอาไฮเปอร์ลิงก์ออกแล้ว

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางจดหมายใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย Outlook

ใช้ Outlook for Mac กับคีย์บอร์ดและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Mac OS เพื่อลิงก์จากอีเมลไปยังหน้าเว็บหรือไฟล์บนไดรฟ์ที่แชร์

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

สร้างไฮเปอร์ลิงก์แบบอัตโนมัติ

Outlook สามารถเปลี่ยนที่อยู่เว็บเป็นไฮเปอร์ลิงก์ได้โดยอัตโนมัติ

ขณะที่คุณเขียนอีเมล ในข้อความที่เป็นเนื้อหา ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) เช่น www.contoso.com หรือที่อยู่อีเมล เช่น someone@example.com แล้วกด Spacebar หรือ Enter Outlook จะเปลี่ยนข้อความเป็นไฮเปอร์ลิงก์

ลิงก์ไปยังไฟล์หรือหน้าเว็บ

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์หรือหน้าเว็บ และใส่ชื่อลิงก์ที่มีความหมาย

แทรกไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไฟล์

 1. ในอีเมลที่คุณกำลังเขียน ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. กด Control + Command + K กล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังไฟล์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “<แท็บปัจจุบัน>, เลือกอยู่”

 4. กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “หน้าเว็บหรือไฟล์, แท็บ” จากนั้นกด Spacebar เพื่อเลือก

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือก, ช่วงเวลา” จากนั้นกด Spacebar เพื่อเลือก คุณจะได้ยิน: “เลือกไฟล์เพื่อลิงก์ไปยัง”

 6. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ จากนั้นใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูรายการ เมื่อต้องการนำทางระหว่างโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินไฟล์ที่คุณต้องการที่จะลิงก์ไป

 7. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เปิด, ปุ่ม” จากนั้นกด Spacebar ไฟล์จะถูกเลือกและกล่องโต้ตอบจะปิด

 8. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่แสดงในอีเมลแทนที่อยู่ไฟล์ ในกล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความที่จะแสดง, แก้ไขข้อความ” จากนั้นพิมพ์ข้อความ

 9. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ ให้กด Enter กล่องโต้ตอบจะถูกปิดและการเชื่อมโยงหลายมิติจะถูกแทรก

แทรกไฮเปอร์ลิงก์ไปยังหน้าเว็บ

 1. ในอีเมล ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. กด Control+Command+K กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังหน้าเว็บ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “แท็บปัจจุบัน, เลือกอยู่”

 4. กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “หน้าเว็บหรือไฟล์, แท็บ” จากนั้นกด Spacebar เพื่อเลือก

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ที่อยู่, แก้ไขข้อความ” จากนั้นพิมพ์ที่อยู่เว็บของหน้าเว็บ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่แสดงในอีเมลแทนที่อยู่ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความที่จะแสดง, แก้ไขข้อความ” จากนั้นพิมพ์ข้อความ

  เคล็ดลับ: คุณควรใช้ชื่อเรื่องของหน้าเว็บเป็นข้อความลิงก์ เมื่อผู้คนคลิกลิงก์และไปยังหน้า โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านชื่อเรื่องก่อน

 7. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ ให้กด Enter กล่องโต้ตอบจะปิดลงและไฮเปอร์ลิงก์จะถูกแทรก

เอาไฮเปอร์ลิงก์ออก

 1. ในอีเมล ให้เลือกข้อความลิงก์หรือรูปไฮเปอร์ลิงก์

 2. กด Command+K จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเอาลิงก์ออก” เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

  กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะปิดลง และไฮเปอร์ลิงก์จะถูกเอาออกจากข้อความ ข้อความจะยังคงอยู่

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปถ่ายหรือรูปภาพใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook สำหรับ iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อลิงก์จากอีเมลไปยังเว็บเพจหรือไฟล์บนไดรฟ์ที่แชร์

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

 1. เมื่อคุณกำลังเขียนอีเมลให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบทให้แตะสองครั้งบนหน้าจอค้างไว้

 3. ปัดไปทางซ้ายสองครั้งแล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มลิงก์รายการเมนู" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูเพิ่มลิงก์จะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสบนเขตข้อมูลข้อความ

 4. ถ้าคุณต้องการตั้งชื่อลิงก์ด้วยสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เพียงแค่ URL ให้พิมพ์ข้อความลิงก์โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอของคุณ เมื่อต้องการไปที่คีย์บอร์ดให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินองค์ประกอบคีย์บอร์ด

 5. เมื่อต้องการเพิ่มที่อยู่เว็บของหน้าหรือไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์จากเขตข้อมูลข้อความให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "URL, เขตข้อมูลข้อความ" แตะสองครั้งบนหน้าจอแล้วพิมพ์ที่อยู่

 6. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเสร็จสิ้น" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ลิงก์จะถูกแทรกลงในเนื้อหาของข้อความอีเมล

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook สำหรับ Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อลิงก์จากอีเมลไปยังเว็บเพจหรือไฟล์บนไดรฟ์ที่แชร์

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

 1. เมื่อคุณกำลังเขียนอีเมลให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบทให้แตะสองครั้งบนหน้าจอค้างไว้ เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มลิงก์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ กล่องโต้ตอบแก้ไขลิงก์จะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสบนข้อความที่จะแสดงเขตข้อมูลข้อความ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อลิงก์ให้พิมพ์ข้อความลิงก์โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอของคุณ

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มชื่อลิงก์มิฉะนั้นลิงก์จะไม่แสดงขึ้น

  หมายเหตุ: คุณสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ TalkBack จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ เมื่ออยู่บนรายการ ให้ยกนิ้วของคุณ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจต้องแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกอักขระ

 5. เมื่อต้องการเพิ่มที่อยู่เว็บของหน้าหรือไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์จากข้อความที่จะแสดงเขตข้อมูลข้อความให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ลิงก์กล่องแก้ไข" แตะสองครั้งบนหน้าจอแล้วพิมพ์ที่อยู่

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง ลิงก์จะถูกแทรกลงในเนื้อหาของข้อความอีเมล

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook Web App กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณเพื่อลิงก์ไปยังเว็บเพจหรือไฟล์บนไดรฟ์ที่แชร์เมื่อเขียนข้อความด้วยจดหมาย เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายแล้วแต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆตราบใดที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • หัวข้อนี้ถือว่าบานหน้าต่างการอ่านปิดอยู่

 • เมื่อคุณใช้ Outlook Web App เราขอแนะนำให้ใช้Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพราะ Outlook Web App ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Ctrl+F6 แทน F6 เพื่อเข้าและออกจากการสั่งงาน อีกทั้งแป้นพิมพ์ลัด F1 (ช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) จะเป็นการสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่สั่งงาน Outlook Web App

 • ขณะนี้เรากำลังอัปเดต Outlook.office.com (Outlook บนเว็บ) บางคนกำลังใช้ Outlook ใหม่อยู่แล้ว และสำหรับคนอื่นๆ เวอร์ชันคลาสสิกจะเป็นประสบการณ์ใช้งานเริ่มต้นจนกว่าเราจะอัปเดตโดยสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ รับความช่วยเหลือกับ Outlook บนเว็บรุ่นใหม่ เนื่องจากคำแนะนำในหัวข้อนี้ใช้กับประสบการณ์ใช้งานใหม่ เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนจากประสบการณ์ใช้งานแบบดั้งเดิมไปเป็น Outlook รุ่นใหม่ หากต้องการเปลี่ยนเป็น Outlook ใหม่ ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "คำสั่ง ลองใช้ Outlook ใหม่" แล้วกด Enter หากคุณได้ยิน "แถบเครื่องมือคำสั่ง" แทน "คำสั่ง ลองใช้ Outlook ใหม่" แสดงว่าคุณใช้ Outlook ใหม่อยู่แล้ว

ในหัวข้อนี้

สร้างไฮเปอร์ลิงก์

 1. เมื่อคุณกำลังเขียนอีเมลให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกลิงก์

 2. ถ้าคุณต้องการตั้งชื่อลิงก์ด้วยสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เพียงแค่ URL ให้พิมพ์ข้อความลิงก์แล้วเลือก

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ตัวเลือกการจัดรูปแบบ" จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทรกไฮเปอร์ลิงก์" แล้วกด Spacebar กล่องโต้ตอบแทรกลิงก์จะเปิดขึ้นและคุณจะได้ยิน: "กล่องโต้ตอบแทรกลิงก์"

 4. ในกล่องโต้ตอบแทรกลิงก์ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บของหน้าหรือไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์แล้วกด Enter

 5. กล่องโต้ตอบแทรกลิงก์จะปิดและการเชื่อมโยงหลายมิติจะถูกสร้างขึ้นในเนื้อความของข้อความอีเมล

เอาไฮเปอร์ลิงก์ออก

 1. ในเนื้อหาข้อความอีเมลให้เลือกข้อความไฮเปอร์ลิงก์

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ตัวเลือกการจัดรูปแบบ" จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "เอาไฮเปอร์ลิงก์, ปุ่ม" แล้วกด Spacebar

 3. ไฮเปอร์ลิงก์จะถูกเอาออก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บและ Outlook.com

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×