ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพใน PowerPoint for Mac

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพใน PowerPoint for Mac

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ PowerPoint 2016 for Mac ด้วยคีย์บอร์ดและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Mac OS เพื่อเพิ่มรูปภาพลงในงานนำเสนอของคุณ หลังจากนั้นคุณยังสามารถแก้ไขได้อีกด้วย เช่น คุณสามารถครอบตัดรูปภาพเป็นรูปร่างหรืออัตราส่วนกว้างยาวต่างๆ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เปิด PowerPoint

 1. เมื่อต้องการไปที่รายการ แอปพลิเคชัน ใน Finder ให้กด Shift+Command+A

 2. พิมพ์ M เพื่อไปยังแอปพลิเคชันที่เริ่มต้นด้วยตัว "M"

 3. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “แอปพลิเคชัน Microsoft PowerPoint”

 4. เมื่อต้องการเปิดแอปพลิเคชัน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac ให้กดแป้นลูกศรลง

เพิ่มรูปภาพหรือคลิปอาร์ตออนไลน์ลงในงานนำเสนอของคุณ

การค้นหาและการแทรกคลิปอาร์ตหรือรูปภาพจากแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่นๆ จาก PowerPoint ยังไม่ได้รับสนับสนุนใน PowerPoint 2016 for Mac อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเพิ่มคลิปอาร์ตและรูปภาพออนไลน์ลงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณโดยการค้นหารูปภาพที่คุณต้องการแบบออนไลน์ บันทึกสำเนาของรูปภาพในเครื่อง แล้วแทรกสำเนาที่คุณบันทึกลงใน PowerPoint

บันทึกรูปภาพจากเว็บ

หมายเหตุ: คุณสามารถนำทางไปยังเว็บเพจโดยใช้เพียงแป้นลูกศร ถ้าคุณเปิด การนำทางด่วน ไว้ เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการนำทางด่วน ให้กดแป้นลูกศรซ้ายและขวาพร้อมกัน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางในเว็บเพจโดยใช้การนำทางด่วน ให้ไปที่ VoiceOver สำหรับ Mac: นำทางโดยใช้การนำทางด่วน หัวข้อนี้ถือว่าคุณเปิดการนำทางด่วนบนแล้ว

 1. ใช้เว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่ www.bing.com โฟกัสจะย้ายไปยังกล่องค้นหาของ Bing

 2. ในกล่อง ค้นหา ให้ใส่คำสำคัญสำหรับชนิดของรูปที่คุณกำลังค้นหา แล้วกด Enter

 3. เมื่อต้องการกรองผลลัพธ์การค้นหาให้เป็นรูปภาพเท่านั้น ในผลลัพธ์การค้นหาของ Bing ให้นำทางไปที่แท็บ รูปภาพ เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

  หมายเหตุ: ในตัวกรอง สิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถกรองผลลัพธ์การค้นหาของ Creative Commons ทั้งหมด (เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่) หรืออาจเลือกดูรูปทั้งหมด หากคุณเลือก ทั้งหมด ผลการค้นหาจะเพิ่มขึ้นมาเพื่อแสดงรูปทั้งหมดใน Bing คุณต้องรับผิดชอบในการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ด้วย เพื่อเข้าใจตัวเลือกในการให้สิทธิ์การใช้งานได้ดียิ่งขึ้น โปรดดูที่ กรองรูปตามประเภทของสิทธิ์การใช้งาน เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกสิทธิ์การใช้งาน ให้ใช้ลูกศรขึ้นหรือลง แล้วกด Enter เพื่อเลือก

 4. ถ้าคุณต้องการทำผลลัพธ์ให้เจาะจงเป็นคลิปอาร์ต (ภาพลักษณะการ์ตูน) ให้เพิ่ม "คลิปอาร์ต" ต่อท้ายคำค้นหา คุณยังสามารถเรียกดูตัวกรอง ชนิด ในผลลัพธ์การค้นหารูปภาพของ Bing แล้วกด Enter เพื่อเลือก และใช้แป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยัง คลิปอาร์ต เมื่อต้องการเลือกตัวกรอง ให้กด Enter

 5. ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังผลลัพธ์รูปภาพ คุณจะได้ยิน: “ลิงก์, รูปภาพ, ผลลัพธ์รูปภาพ”

 6. เมื่อต้องการเปิดรูปภาพขนาดเต็ม ให้กด Enter

 7. เมื่อต้องการดาวน์โหลดรูปภาพ ให้กด Option+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ลิงก์” ตามด้วยชื่อไฟล์และนามสกุล เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter แล้วกด Command+S

 8. กล่องโต้ตอบ บันทึก จะเปิดขึ้น เคอร์เซอร์จะอยู่ในเขตข้อมูลชื่อไฟล์ เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งการบันทึก ให้กด Tab เพื่อนำทางไปยังปุ่มป็อปอัพ ตำแหน่ง แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อต้องการบันทึก ให้กด Command+S

เพิ่มรูปภาพลงในงานนำเสนอของคุณ

 1. ใน PowerPoint ให้นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. ไปที่แท็บ แทรก แล้วกด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บตามด้วย “คุณกำลังอยู่บนแท็บ...ภายในกลุ่มแท็บ” แล้วใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: "แท็บรูปภาพ" แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 3. เมื่อต้องการเลือกรูปภาพที่บันทึกไว้เพื่อแทรก ให้ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยังเมนู รูปภาพ จากนั้นกด Spacebar เพื่อขยาย กดแป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยัง รูปภาพจากไฟล์ แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 4. กล่องโต้ตอบ รูปภาพจากไฟล์ จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกรูปภาพ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ตารางแถบด้านข้าง” โฟกัสจะย้ายไปยังรายการของตำแหน่งที่ตั้งโปรด เช่น ไฟล์ของฉันทั้งหมด หรือ เอกสาร VoiceOver จะประกาศในตำแหน่งที่ตั้งเมื่อคุณเลื่อน

 5. เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ให้กด Tab แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูโฟลเดอร์ย่อยหรือไฟล์ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการใส่โฟลเดอร์ย่อย ให้กดแป้นลูกศรขวา

 6. เมื่อเลือกไฟล์ที่ถูกต้องแล้ว เมื่อต้องการแทรกรูปภาพ ให้กด Tab เพื่อไปยังปุ่มของกล่องโต้ตอบ แทรก เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar รูปภาพจะถูกแทรกลงในสไลด์ คุณจะได้ยิน: “คุณกำลังอยู่ในพื้นที่เค้าโครง”

ครอบตัดรูปภาพ

ปรับรูปร่างของรูปภาพงานนำเสนอของคุณให้เป็นรูปร่างหรืออัตราส่วนกว้างยาวที่ระบุ

ครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัด เมื่อต้องการเลือกรูปภาพ ในพื้นที่สไลด์ ให้กด Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "รูปภาพ, รายการเค้าโครง"

 2. ไปที่แท็บ รูปแบบรูปภาพ แล้วกด F6 ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บตามด้วย “คุณกำลังอยู่บนแท็บ...ภายในกลุ่มแท็บ” แล้วใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แท็บรูปแบบรูปภาพ” แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 3. ไปที่เมนู ครอบตัด แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ครอบตัด, ปุ่มเมนู” เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Control+Option+Shift+M

 4. เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพให้เป็นรูปร่างที่ระบุ ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยังเมนูย่อย ครอบตัดเป็นรูปร่าง เมื่อต้องการขยายเมนูย่อย ให้กด Control+Option+Spacebar

 5. เมื่อต้องการเลือกการครอบตัดรูปร่าง ให้กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูตัวเลือกรูปร่าง VoiceOver จะประกาศคำอธิบายรูปร่างเมื่อคุณเลื่อน คุณสามารถเลือกจากกลุ่มรูปร่าง 8 กลุ่ม: สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปร่างพื้นฐานบล็อกลูกศรรูปร่างสมการแผนผังลำดับงานดาวและแบนเนอร์คำบรรยายภาพ และ ปุ่มดำเนินการ

 6. กด Spacebar รูปภาพจะถูกครอบตัดไปยังรูปร่างที่เลือก

ครอบตัดตามอัตราส่วนกว้างยาว

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัด เมื่อต้องการเลือกรูปภาพ ในพื้นที่สไลด์ ให้กด Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "รูปภาพ รายการเค้าโครง"

 2. ไปที่แท็บ รูปแบบรูปภาพ แล้วกด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บตามด้วย “คุณกำลังอยู่บนแท็บ...ภายในกลุ่มแท็บ” แล้วใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แท็บรูปแบบรูปภาพ” แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 3. ไปที่เมนู ครอบตัด แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ครอบตัด ปุ่มเมนู” เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Control+Option+Shift+M

 4. เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพให้มีอัตราส่วนกว้างยาว ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยังเมนูย่อย อัตราส่วนกว้างยาว เมื่อต้องการขยายเมนูย่อย ให้กด Control+Option+Spacebar

 5. เมื่อต้องการเลือกอัตราส่วนกว้างยาวเพื่อครอบตัด ให้กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูตัวเลือกอัตราส่วนกว้างยาว VoiceOver จะประกาศอัตราส่วนกว้างยาวเมื่อคุณเลื่อน คุณสามารถเลือกจากกลุ่มอัตราส่วน 3 กลุ่ม: สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง และ แนวนอน

 6. กด Spacebar รูปภาพจะถูกครอบตัดไปยังอัตราส่วนกว้างยาวที่เลือก

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint 2016 for Mac

งานพื้นฐานที่จะสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อใช้งานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×