ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

ใช้ PowerPoint กับแป้นพิมพ์ของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำให้งานนำเสนอของคุณมีส่วนร่วมโดยการเพิ่มรูปภาพตารางหรือกราฟิกลงในการนำเสนอสไลด์ของคุณ เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายและขากรรไกรแต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆตราบใดที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขเนื้อหาที่เพิ่มตัวอย่างเช่นครอบตัดรูปภาพย้ายตารางและเพิ่มและเอาแถวและคอลัมน์ของตารางออก

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์ เครือข่าย หรืออินเทอร์เน็ตของคุณ

เมื่อใช้รูปภาพ คลิปอาร์ต หรือไฟล์อื่นๆ จากอินเทอร์เน็ต ควรคำนึงถึง ลิขสิทธิ์ เป็นเรื่องสำคัญ ตัวกรองรูปภาพโดยชนิดของสิทธิ์การใช้งาน สามาถช่วยคุณเลือกไฟล์ที่จะใช้ได้

เพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์หรือเครือข่ายหรือคุณ

 1. นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. กด Alt + N, P คุณจะได้ยิน: "กล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ ชื่อไฟล์ "

  เคล็ดลับ: กล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ เป็นกรณีพิเศษของมาตรฐานหน้าต่าง File Explorer ที่ถูกเปิดในโฟลเดอร์ รูปภาพ ของคุณ คุณควรเปิดตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์รูปภาพไว้ใกล้ๆ กับคุณ เพื่อช่วยให้คุณสามารถค้นหาได้ง่ายขึ้น

 3. พิมพ์ชื่อไฟล์และเส้นทางในเขตข้อมูล ชื่อไฟล์ หรือเลือกไฟล์ที่คุณต้องการแทรก แล้วกด Enter

 4. รูปภาพจะถูกแทรกและถูกเลือก

  หมายเหตุ: เมื่อรูปภาพถูกเลือก แท็บ รูปแบบ ตามบริบทจะพร้อมใช้งาน คุณสามารถใช้ตัวเลือกในแท็บนี้เพื่อปรับขนาดรูปภาพ หรือเพิ่มสี สไตล์ และอื่นๆ เมื่อต้องการไปที่แท็บ รูปแบบ ให้กด Alt+J คุณจะได้ยิน “แท็บรูปแบบ” เมื่อต้องการนำทางผ่านตัวเลือก รูปแบบ ให้กดแป้น Tab

เพิ่มรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ำปที่พื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. กด Alt + N จากนั้นกด F และ1 คุณจะได้ยิน: "แทรกหน้าต่างรูปภาพ"

 3. กล่องโต้ตอบค้นหารูปภาพของ Bingจะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสบนเขตข้อมูลการค้นหา พิมพ์คำค้นหา แล้วกด Enter

 4. เมื่อต้องการเรียกดูผลลัพธ์การค้นหาให้กดแป้น SR และแป้นลูกศรขวาหรือซ้าย

 5. เมื่อต้องการเลือกรูปให้วางโฟกัสที่ตำแหน่งนั้นแล้วกด Shift + Enter คุณจะได้ยิน: "ตรวจสอบ"

  หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรูปภาพ

 6. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มแทรก" แล้วกด Enter

  รูปภาพจะถูกแทรกและถูกเลือก

ครอบตัดรูปภาพ

ปรับรูปร่างของรูปภาพงานนำเสนอของคุณให้เป็นรูปร่างหรืออัตราส่วนกว้างยาวที่ระบุ

ครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

 1. ในพื้นที่สไลด์ให้เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัด เมื่อต้องการเลือกรูปภาพให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "รูปภาพ" ในขากรรไกรคุณจะได้ยิน: "รูปภาพ"

 2. เมื่อต้องการไปที่เมนูครอบตัดเป็นรูปร่างให้กด Alt + J, P แล้ว V และ S คุณจะได้ยิน: "สี่เหลี่ยมผืนผ้า"

 3. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกรูปร่าง ให้ใช้แป้นลูกศร คำอธิบายรูปร่างจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 4. เมื่อต้องการเลือกรูปร่างที่ครอบตัด ให้กด Enter รูปภาพจะถูกครอบตัดเป็นรูปร่างที่เลือก

ครอบตัดตามอัตราส่วนกว้างยาว

 1. ในพื้นที่สไลด์ให้เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัด

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูอัตราส่วนกว้างยาวให้กด Alt + J, P แล้ว V และ A คุณจะได้ยิน: "หนึ่งเครื่องหมายทวิภาค"

 3. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกอัตราส่วนกว้างยาว ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลง อัตราส่วนกว้างยาวจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 4. เมื่อต้องการเลือกอัตราส่วนกว้างยาว ให้กด Enter รูปภาพจะถูกครอบตัดไปยังอัตราส่วนกว้างยาวที่เลือก

เพิ่มและจัดรูปแบบตารางในสไลด์

 1. ไปที่พื้นที่สไลด์ที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. เมื่อต้องการไปที่เมนูตารางให้กด Alt + N, T คุณจะได้ยิน: "ตาราง 1x1"

 3. เมื่อต้องการแทรกตารางในงานนำเสนอ ให้กด I

 4. กล่องโต้ตอบ แทรกตาราง จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูล จำนวนคอลัมน์ จำนวนเริ่มต้นของคอลัมน์คือ 5 ถ้าคุณต้องการลบจำนวนเริ่มต้น ให้กด Delete แล้วพิมพ์จำนวนใหม่ของคอลัมน์ แล้วกด Tab โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูล จำนวนแถว จำนวนเริ่มต้นคือ 2 เมื่อต้องการเปลี่ยน ให้พิมพ์จำนวนแถว แล้วกด Enter

 5. ตารางจะถูกแทกบนสไลด์ที่เลือก และเคอร์เซอร์จะอยู่ในเซลล์ที่มุมซ้ายบน โปรแรกมผู้บรรยายจะระบุเป็น "เซลล์ที่แถวศูนย์คอลัมน์ศูนย์"

 6. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความไปยังเซลล์ตาราง ให้วางเคอร์เซอร์ในเซลล์ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ เมื่อต้องการเรียกดูเซลล์ ให้ใช้แป้นลูกศร โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศตำแหน่งเซลล์เมื่อคุณเลื่อน

 7. เมื่อต้องการแก้ไขตาราง ให้กด Esc

การเพิ่มหรือลบแถวและคอลัมน์ของตาราง

เพิ่มแถว

 1. ในพื้นที่สไลด์ให้เลือกตาราง เมื่อต้องการเลือกตารางในพื้นที่สไลด์ให้กด Tab จนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: "ตาราง" ในขากรรไกรคุณจะได้ยิน "ตัวยึดวัตถุ" และข้อความในเซลล์ เมื่อต้องการเริ่มแก้ไขตารางให้กด Enter

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อวางเคอร์เซอร์ในเซลล์ทางด้านบนหรือด้านล่างที่คุณต้องการให้แถวใหม่ปรากฎขึ้น

 3. เมื่อต้องการไปที่แท็บ เค้าโครง ให้กด Alt+J แล้วกด L คุณจะได้ยิน: "แท็บเค้าโครง"

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวทางด้านบนของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มแทรกด้านบน"

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวทางด้านล่างของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มแทรกด้านล่าง"

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

 5. แถวจะถูกแทรก และโฟกัสจะอยู่บนเซลล์ซ้ายสุดของแถวใหม่

เพิ่มคอลัมน์

 1. ในพื้นที่สไลด์ให้เลือกตาราง

 2. ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเซลล์ทางด้านขวาหรือด้านซ้ายของตำแหน่งที่คุณต้องการให้คอลัมน์ใหม่ปรากฎ

 3. เมื่อต้องการไปที่แท็บ เค้าโครง ให้กด Alt+J แล้วกด L คุณจะได้ยิน: "แท็บเค้าโครง"

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มแทรกด้านซ้าย"

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มแทรกด้านขวา"

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

 5. คอลัมน์จะถูกแทรก และโฟกัสจะอยู่ในเซลล์บนสุดของคอลัมน์ใหม่

ลบแถวหรือคอลัมน์

 1. ในตาราง ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเซลล์ในคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการลบ

 2. เมื่อต้องการไปที่เมนูลบให้กด Alt + J จากนั้น L และ D คุณจะได้ยิน: "แถวและคอลัมน์ลบคอลัมน์"

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบคอลัมน์ให้กด C

  • เมื่อต้องการลบแถวให้กด R

 4. คอลัมน์หรือแถวถูกลบ และโฟกัสจะย้ายไปยังเซลล์อื่นในตาราง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลบทั้งตารางอย่างรวดเร็ว ให้เลือกตาราง แล้วกด Delete

การเพิ่มเส้นขอบให้กับตาราง

 1. เลือกตารางที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ เมื่อต้องการเลือกตารางในพื้นที่สไลด์ให้กดแป้น Tab จนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: "ตาราง" ในขากรรไกรคุณจะได้ยิน "ตัวยึดวัตถุ" และข้อความในเซลล์

 2. เมื่อต้องการเลือกสไตล์เส้นขอบให้กด Alt + J จากนั้น T และ L คุณจะได้ยิน "ไม่มีเส้นขอบ" หรือสไตล์เส้นขอบ ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูสไตล์ สไตล์จะได้รับการประกาศเมื่อคุณย้าย เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

 3. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบให้กด Alt + J จากนั้น T และ B คุณจะได้ยิน "ไม่มีเส้นขอบ" หรือตัวเลือกเส้นขอบ ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูตัวเลือก ตัวเลือกจะได้รับการประกาศเมื่อคุณย้าย เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

 4. เส้นขอบจะถูกเพิ่มไปยังตาราง และโฟกัสจะย้ายไปยังเซลล์ที่มุมซ้ายบนของตาราง

การเปลี่ยนลักษณะของตาราง

คุณสามารถใช้คำสั่งในแท็บ ออกแบบ เพื่อเปลี่ยนลักษณะของตารางของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำ สไตล์ตาราง ไปใช้หรือเปลี่ยนสีพื้นหลัง

นำสไตล์ตารางไปใช้

 1. เลือกตารางที่คุณต้องการใช้สไตล์การจัดรูปแบบที่พร้อมใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อต้องการเลือกตารางในพื้นที่สไลด์ให้กดแป้น Tab จนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: "ตาราง" ในขากรรไกรคุณจะได้ยิน "ตัวยึดวัตถุ" และข้อความในเซลล์

 2. เมื่อต้องการไปที่เมนูสไตล์ตารางให้กด Alt + J จากนั้น T และ A คุณจะได้ยินสไตล์ตารางปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการเรียกดูสไตล์ตาราง ให้ใช้แป้นลูกศร สไตล์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำสไตล์ออกจากตารางของคุณ ในเมนู สไตล์ตาราง ให้กด C

 4. สไตล์ตารางจะถูกเปลี่ยน และโฟกัสจะย้ายไปยังเซลล์ที่มุมซ้ายบนของตาราง

การเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นหลัง

 1. เลือกตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลัง

 2. เมื่อต้องการไปที่เมนูแรเงาให้กด Alt + J จากนั้น T และ H คุณจะได้ยินสีพื้นหลังปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการเรียกดูสีพื้นหลัง ให้ใช้แป้นลูกศร สีจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำสีพื้นหลังออก ให้กด N เพื่อเลือก ไม่เติม

 4. สีพื้นหลังตารางจะถูกเปลี่ยน และโฟกัสจะย้ายไปยังเซลล์ที่มุมซ้ายบนของตาราง

การย้ายหรือปรับขนาดตาราง

ย้ายตาราง

 1. เลือกตารางที่คุณต้องการย้าย เมื่อต้องการเลือกตารางในพื้นที่สไลด์ให้กด Tab จนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: "ตาราง" ในขากรรไกรคุณจะได้ยิน "ตัวยึดวัตถุ" และข้อความในเซลล์

 2. เมื่อต้องการย้ายตารางภายในสไลด์ ให้ใช้แป้นลูกศร

 3. เมื่อต้องการย้ายตาราง ให้กด Esc

ปรับขนาดตาราง

ใส่ขนาดตารางที่ระบุ

 1. เลือกตารางที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บ เค้าโครง ให้กด Alt+J แล้วกด L คุณจะได้ยิน: "แท็บเค้าโครง"

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของตารางให้กด T, H จากนั้นพิมพ์ความสูงเป็นนิ้วแล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของตารางให้กด T, W จากนั้นให้พิมพ์ความกว้างเป็นนิ้วแล้วกด Enter

ขนาดตารางจะถูกเปลี่ยน และโฟกัสจะย้ายไปยังเซลล์ที่มุมซ้ายบนของตาราง

ปรับขนาดคอลัมน์หรือแถว

 1. เลือกตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดคอลัมน์หรือแถว เมื่อต้องการเริ่มต้นแก้ไขตาราง ให้กด Enter

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อวางเคอร์เซอร์ในเซลล์ที่มีคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการปรับขนาด

 3. เมื่อต้องการไปที่แท็บ เค้าโครง ให้กด Alt+J แล้วกด L คุณจะได้ยิน: "แท็บเค้าโครง"

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของแถว ให้กด H แล้วพิมพ์ความสูงเป็นนิ้ว แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ ให้กด W แล้วพิมพ์ความกว้างเป็นนิ้ว แล้วกดกด Enter

 5. ขนาดคอลัมน์และแถวจะถูกเปลี่ยน และโฟกัสจะย้ายไปยังเซลล์ที่เลือกก่อนหน้า

 แทรกรูปร่างหรือ SmartArt

 1. นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกกราฟิก SmartArt

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบSmartArtให้กด Alt + N, M คุณจะได้ยิน: "เลือกกราฟิก SmartArt"

 3. เมื่อต้องการเรียกดูประเภท SmartArt ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลง ประเภทจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย เมื่ออยู่บนประเภทที่คุณต้องการ ให้กด Tab

 4. เมื่อต้องการเรียกดู SmartArt ภายในประเภทที่เลือกให้ใช้แป้นลูกศร ชื่อที่เป็นคำอธิบาย SmartArt จะได้รับการประกาศเมื่อคุณย้าย

 5. เมื่อต้องการเลือก SmartArt ให้กด Enter กราฟิก SmartArt จะถูกสร้างขึ้นและแทรกลงในสไลด์ที่เลือกพร้อมกับโฟกัสบนกล่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้ครั้งแรก

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้คำสั่งในแท็บ รูปแบบ และ ออกแบบ เพื่อเปลี่ยนลักษณะของ SmartArt เมื่อต้องการไปยังแท็บ รูปแบบ ให้กด Alt, J, แล้วกด O เมื่อต้องการไปยังแท็บ ออกแบบ ให้กด Alt, J, แล้วกด S

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อส่งงานนำเสนอ PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน PowerPoint

ใช้ PowerPoint กับแป้นพิมพ์ของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน macOS เพื่อทำให้งานนำเสนอของคุณมีส่วนร่วมโดยการเพิ่มรูปภาพตารางหรือกราฟิก นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขเนื้อหาที่เพิ่มตัวอย่างเช่นครอบตัดรูปภาพย้ายตารางและเพิ่มและลบแถวและคอลัมน์ของตารางได้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

เพิ่มรูปภาพหรือคลิปอาร์ตออนไลน์ลงในงานนำเสนอของคุณ

การค้นหาและการแทรกภาพตัดปะหรือรูปภาพจากแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่นๆโดยตรงจาก PowerPoint ไม่ได้รับการสนับสนุนใน macOS ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามคุณยังสามารถเพิ่มภาพตัดปะและรูปภาพแบบออนไลน์ลงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณได้โดยการค้นหารูปถ่ายที่คุณต้องการแบบออนไลน์การบันทึกสำเนาภายในเครื่องแล้วแทรกสำเนาที่คุณบันทึกลงใน PowerPoint

บันทึกรูปภาพจากเว็บ

หมายเหตุ: คุณสามารถนำทางไปยังเว็บเพจโดยใช้เฉพาะแป้นลูกศรเท่านั้นถ้าคุณเปิดใช้งานการนำทางด่วน เมื่อต้องการเปิดหรือปิดใช้งานด่วนให้กดแป้นลูกศรซ้ายและขวาในเวลาเดียวกัน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางไปยังเว็บเพจโดยใช้การนำทางด่วนให้ไปที่VoiceOver For Mac: นำทางโดยใช้การนำทางด่วน หัวข้อนี้ถือว่าคุณมีQuickNav

 1. ใช้เว็บเบราว์เซอร์ ไปที่ www.bing.com โฟกัสจะย้ายไปยังกล่องค้นหาของ Bing

 2. ในกล่อง ค้นหา ให้ใส่คำสำคัญสำหรับชนิดของรูปภาพที่คุณกำลังค้นหา แล้วกด Enter

 3. เมื่อต้องการกรองผลลัพธ์การค้นหาให้เป็นรูปภาพเท่านั้น ในผลลัพธ์การค้นหาของ Bing ให้นำทางไปที่แท็บ รูปภาพ เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

  หมายเหตุ: ในตัวกรอง สิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถกรองผลลัพธ์การค้นหาของ Creative Commons ทั้งหมด (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน) หรืออาจเลือกดูรูปทั้งหมด หากคุณเลือก ทั้งหมด ผลการค้นหาจะเพิ่มขึ้นมาเพื่อแสดงรูปทั้งหมดใน Bing คุณต้องรับผิดชอบในการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ด้วย เพื่อเข้าใจตัวเลือกในการให้สิทธิ์การใช้งานได้ดียิ่งขึ้น โปรดดูที่ กรองรูปตามประเภทของสิทธิ์การใช้งาน เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกสิทธิ์การใช้งาน ให้ใช้ลูกศรขึ้นหรือลง แล้วกด Enter เพื่อเลือก

 4. ถ้าคุณต้องการทำผลลัพธ์ให้เจาะจงเป็นคลิปอาร์ต (ภาพลักษณะการ์ตูน) ให้เพิ่ม "คลิปอาร์ต" ต่อท้ายคำค้นหา คุณยังสามารถเรียกดูตัวกรอง ชนิด ในผลลัพธ์การค้นหารูปภาพของ Bing แล้วกด Enter เพื่อเลือก และใช้แป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยัง คลิปอาร์ต เมื่อต้องการเลือกตัวกรอง ให้กด Enter

 5. ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังผลลัพธ์รูปภาพ คุณจะได้ยิน: “ลิงก์, รูปภาพ, ผลลัพธ์รูปภาพ”

 6. เมื่อต้องการเปิดรูปภาพขนาดเต็ม ให้กด Enter

 7. เมื่อต้องการดาวน์โหลดรูปภาพ ให้กด Option+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ลิงก์” ตามด้วยชื่อไฟล์และนามสกุล เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter แล้วกด Command+S

 8. กล่องโต้ตอบ บันทึก จะเปิดขึ้น เคอร์เซอร์จะอยู่ในเขตข้อมูลชื่อไฟล์ เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งการบันทึก ให้กด Tab เพื่อนำทางไปยังปุ่มป็อปอัพ ตำแหน่ง แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อต้องการบันทึก ให้กด Command+S

เพิ่มรูปภาพลงในงานนำเสนอของคุณ

 1. ใน PowerPoint ให้นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. ไปที่แท็บ แทรก แล้วกด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บตามด้วย “คุณกำลังอยู่บนแท็บ...ภายในกลุ่มแท็บ” แล้วใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: "แท็บรูปภาพ" แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 3. เมื่อต้องการเลือกรูปภาพที่บันทึกไว้เพื่อแทรก ให้ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยังเมนู รูปภาพ จากนั้นกด Spacebar เพื่อขยาย กดแป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยัง รูปภาพจากไฟล์ แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 4. กล่องโต้ตอบ รูปภาพจากไฟล์ จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกรูปภาพ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ตารางแถบด้านข้าง” โฟกัสจะย้ายไปยังรายการของตำแหน่งที่ตั้งโปรด เช่น ไฟล์ของฉันทั้งหมด หรือ เอกสาร VoiceOver จะประกาศในตำแหน่งที่ตั้งเมื่อคุณเลื่อน

 5. เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ให้กด Tab แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูโฟลเดอร์ย่อยหรือไฟล์ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการใส่โฟลเดอร์ย่อย ให้กดแป้นลูกศรขวา

 6. เมื่อเลือกไฟล์ที่ถูกต้องแล้ว เมื่อต้องการแทรกรูปภาพ ให้กด Tab เพื่อไปยังปุ่มของกล่องโต้ตอบ แทรก เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar รูปภาพจะถูกแทรกลงในสไลด์ คุณจะได้ยิน: “คุณกำลังอยู่ในพื้นที่เค้าโครง”

ครอบตัดรูปภาพ

ปรับรูปร่างของรูปภาพงานนำเสนอของคุณให้เป็นรูปร่างหรืออัตราส่วนกว้างยาวที่ระบุ

ครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัด เมื่อต้องการเลือกรูปภาพ ในพื้นที่สไลด์ ให้กด Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "รูปภาพ รายการเค้าโครง"

 2. ไปที่แท็บ รูปแบบรูปภาพ แล้วกด F6 ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บตามด้วย “คุณกำลังอยู่บนแท็บ...ภายในกลุ่มแท็บ” แล้วใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แท็บรูปแบบรูปภาพ” แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 3. เมื่อต้องการไปที่เมนูครอบตัดให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ครอบตัด, ปุ่มเมนู" เมื่อต้องการขยายเมนูให้กด Control + Option + Shift + M

 4. เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพให้เป็นรูปร่างที่ระบุ ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยังเมนูย่อย ครอบตัดเป็นรูปร่าง เมื่อต้องการขยายเมนูย่อย ให้กด Control+Option+Spacebar

 5. เมื่อต้องการเลือกการครอบตัดรูปร่าง ให้กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูตัวเลือกรูปร่าง VoiceOver จะประกาศคำอธิบายรูปร่างเมื่อคุณเลื่อน คุณสามารถเลือกจากกลุ่มรูปร่าง 8 กลุ่ม: สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปร่างพื้นฐานบล็อกลูกศรรูปร่างสมการแผนผังลำดับงานดาวและแบนเนอร์คำบรรยายภาพ และ ปุ่มดำเนินการ

 6. กด Spacebar รูปภาพจะถูกครอบตัดไปยังรูปร่างที่เลือก

ครอบตัดตามอัตราส่วนกว้างยาว

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัด เมื่อต้องการเลือกรูปภาพ ในพื้นที่สไลด์ ให้กด Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "รูปภาพ, รายการเค้าโครง"

 2. ไปที่แท็บ รูปแบบรูปภาพ แล้วกด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บตามด้วย “คุณกำลังอยู่บนแท็บ...ภายในกลุ่มแท็บ” แล้วใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แท็บรูปแบบรูปภาพ" แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 3. ไปที่เมนู ครอบตัด แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ครอบตัด, ปุ่มเมนู” เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Control+Option+Shift+M

 4. เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพให้มีอัตราส่วนกว้างยาว ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยังเมนูย่อย อัตราส่วนกว้างยาว เมื่อต้องการขยายเมนูย่อย ให้กด Control+Option+Spacebar

 5. เมื่อต้องการเลือกอัตราส่วนกว้างยาวเพื่อครอบตัด ให้กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูตัวเลือกอัตราส่วนกว้างยาว VoiceOver จะประกาศอัตราส่วนกว้างยาวเมื่อคุณเลื่อน คุณสามารถเลือกจากกลุ่มอัตราส่วน 3 กลุ่ม: สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง และ แนวนอน

 6. กด Spacebar รูปภาพจะถูกครอบตัดไปยังอัตราส่วนกว้างยาวที่เลือก

เพิ่มและจัดรูปแบบตารางในสไลด์

เพิ่มตาราง

 1. ในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณให้ไปที่พื้นที่สไลด์ที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. เมื่อต้องการไปที่แถบเมนู ให้กด Control+Option+M

 3. กดแป้นลูกศรขวาซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "แทรก" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกและเปิดเมนู

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่า Voiceover จะประกาศ “ตาราง, จุดไข่ปลา” แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 5. กล่องโต้ตอบ แทรกตาราง จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูล จำนวนคอลัมน์ จำนวนเริ่มต้นของคอลัมน์คือ 3 เมื่อต้องการเปลี่ยน ให้พิมพ์จำนวนใหม่ กด Tab สองครั้งเพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูล จำนวนแถว จำนวนเริ่มต้นของแถวคือ 3 เมื่อต้องการเปลี่ยน ให้พิมพ์จำนวนอื่นๆ กด Enter เพื่อแทรกตารางลงในสไลด์

 6. ตารางจะถูกแทรก และเคอร์เซอร์จะอยู่ในเซลล์ด้านบนซ้าย เมื่อต้องการเรียกดูเซลล์ ให้ใช้แป้นลูกศร VoiceOver จะอ่านเนื้อหาเซลล์และตำแหน่งที่ตั้งของคุณเมื่อคุณย้าย เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ในเซลล์ แล้วเริ่มพิมพ์

 7. เมื่อต้องการแก้ไขตาราง ให้กด Esc

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์

 1. ในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณให้ไปที่บานหน้าต่างรูปขนาดย่อแล้วเลือกสไลด์ที่มีตาราง

 2. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้กด Tab ซ้ำๆ เพื่อย้ายโฟกัสไปยังตารางบนสไลด์ เมื่อ VoiceOver ประกาศ “ตาราง” ตารางจะถูกเลือก

 3. เมื่อต้องการเริ่มแก้ไขตาราง ให้กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง

 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อวางเคอร์เซอร์ในเซลล์ทางด้านบนหรือด้านล่างที่คุณต้องการให้แถวใหม่ปรากฎขึ้น หรือในเซลล์ทางด้านซ้ายหรือขวาของคอลัมน์ที่จะแทรก

 5. กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่อยู่บนแท็บ เค้าโครง ให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่า VoiceOver จะประกาศ "เค้าโครง, แท็บ, 10 จาก 10" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวทางด้านบนของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แทรกด้านบน, ปุ่ม"

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวทางด้านล่างของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แทรกด้านล่าง, ปุ่ม"

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แทรกด้านซ้าย, ปุ่ม"

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แทรกด้านขวา, ปุ่ม"

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar แถวหรือคอลัมน์ถูกแทรก

ลบแถวหรือคอลัมน์

 1. ในตาราง ให้ย้ายโฟกัสไปยังเซลล์ในคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการลบ

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่อยู่บนแท็บ เค้าโครง ให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่า VoiceOver จะประกาศ "เค้าโครง, แท็บ, 10 จาก 10" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. กด Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศว่า: "ลบ, ปุ่มเมนู" แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกและเปิดเมนู

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบคอลัมน์ ให้กด Control+Option+Spacebar

  • เมื่อต้องการลบแถว ให้กดแป้นลูกศรลงสองครั้ง VoiceOver จะประกาศ: "ลบแถว" กด Control+Option+Spacebar เพื่อลบ

  คอลัมน์หรือแถวถูกลบ

การเพิ่มเส้นขอบให้กับตาราง

 1. ในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณให้เลือกตารางเพื่อเพิ่มเส้นขอบ

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ ออกแบบตาราง ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่า VoiceOver จะประกาศ "ออกแบบตาราง, แท็บ, 9 จาก 10" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. กด Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "เส้นขอบ, ปุ่มเมนู" กด Control+Option+Shift+M เพื่อเปิดเมนู

 4. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูตัวเลือก ตัวเลือกจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย เมื่อต้องการเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar

  เส้นขอบจะถูกเพิ่มลงในตาราง โฟกัสจะยังคงอยู่บนปุ่มเมนู

ย้ายตาราง

 1. ในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณให้เลือกตารางที่คุณต้องการย้าย

 2. เมื่อต้องการย้ายตารางภายในสไลด์

  • กด Shift+ลูกศรขวาเพื่อย้ายตารางไปทางซ้าย

  • กด Shift+ลูกศรซ้ายเพื่อย้ายตารางไปทางขวา

  • กด Shift+ลูกศรขึ้นเพื่อย้ายตารางขึ้น

  • กด Shift+ลูกศรลงเพื่อย้ายตารางลง

 3. เมื่อต้องการย้ายตาราง ให้กด Esc

ปรับขนาดตาราง

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกตารางที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่อยู่บนแท็บ เค้าโครง ให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่า VoiceOver จะประกาศ "เค้าโครง, แท็บ, 10 จาก 10" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของตาราง ให้กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ความสูง, <ความสูงปัจจุบัน>, stepper" จากนั้นให้พิมพ์ความสูงเป็นนิ้ว และกด Enter

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของตาราง ให้กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ความกว้าง, <ความกว้างปัจจุบัน>, stepper" จากนั้นให้พิมพ์ความกว้างเป็นนิ้ว แล้วกด Enter

  ขนาดตารางจะเปลี่ยน โดยโฟกัสจะยังคงอยู่บนปุ่มเมนู

แทรกรูปร่างหรือ SmartArt

 1. ในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณให้นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกกราฟิก SmartArt

 2. เมื่อต้องการไปที่แถบเมนู ให้กด Control+Option+M

 3. กดแป้นลูกศรขวาซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "แทรก" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกและเปิดเมนู

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่า VoiceOver จะประกาศ "SmartArt, เมนูย่อย" แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 5. เมื่อต้องการเรียกดูประเภท SmartArt ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลง ประเภทจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย เมื่ออยู่บนประเภทที่คุณต้องการ ให้กด Control+Option+Spacebar

 6. กราฟิก SmartArt จะถูกสร้างขึ้นและแทรกในสไลด์ที่เลือก โฟกัสอยู่บนกล่องข้อความที่แก้ไขได้กล่องแรก เมื่อต้องการใส่ข้อความ ให้เริ่มพิมพ์ เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่องข้อความถัดไป ให้กด Esc แล้วกด Tab

 7. เมื่อต้องการหยุดแก้ไขกราฟิก SmartArt ให้กด Esc

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเสียงหรือวิดีโอใน PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint for Mac

งานพื้นฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน PowerPoint

ใช้ PowerPoint กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อทำให้งานนำเสนอของคุณมีส่วนร่วมโดยการเพิ่มรูปภาพและตาราง นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขเนื้อหาที่เพิ่มตัวอย่างเช่นเพิ่มเฟรมลงในรูปภาพของคุณและเพิ่มหรือเอาแถวและคอลัมน์ของตารางออกได้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน PowerPoint ให้ไปที่คู่มือระบบสัมผัสของ PowerPoint For iPhone

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

เพิ่มรูปภาพ

คุณสามารถใช้รูปภาพที่คุณถ่ายด้วยกล้องของอุปกรณ์ของคุณ หรือดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บ

เพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณ

ถ้าคุณบันทึกรูปภาพลงในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถใช้รูปภาพเหล่านั้นในงานนำเสนอของคุณ หรือคุณสามารถค้นหารูปภาพออนไลน์แล้วบันทึกลงในอุปกรณ์ของคุณ

 1. ถ้าคุณต้องการค้นหารูปภาพออนไลน์ ให้ใช้ Safari หรือเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ เพื่อค้นหาประเภทรูปภาพที่คุณต้องการแล้วบันทึกไปยังอุปกรณ์ของคุณ ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพจะถูกบันทึกไปยัง รูปภาพ

  หมายเหตุ: ขั้นตอนจริงอาจแตกต่างกันไปตามเบราว์เซอร์และโปรแกรมค้นหาที่คุณใช้

 2. ใน PowerPoint ให้นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดง Ribbon ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าแรก แท็บ”

 4. แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรก แท็บ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทรกรูปภาพ ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ รูปภาพ จะเปิดขึ้น

  หมายเหตุ: คุณสามารถเห็นกล่องโต้ตอบป็อปอัพที่บอกว่า "PowerPoint ต้องการเข้าถึงรูปภาพของคุณ" เมื่อได้ยินแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตกลง, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ม้วนฟิล์ม" ตามด้วยจำนวนรูปภาพในโฟลเดอร์ แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะพบรูปภาพที่ถูกต้อง VoiceOver จะอ่านการวางแนวและวันที่ของแต่รูปภาพ

 8. เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่เลือกในปัจจุบัน ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปภาพถูกเลือกอยู่

เพิ่มรูปภาพจากกล้อง

 1. ใน PowerPoint ให้นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดง Ribbon ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าแรก แท็บ”

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรก แท็บ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แทรกรูปภาพจากกล้อง ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ กล้อง จะเปิดขึ้น

  หมายเหตุ: คุณสามารถเห็นกล่องโต้ตอบป็อปอัพที่บอกว่า “PowerPoint ต้องการเข้าถึงกล้อง” เมื่อได้ยินแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตกลง ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "ถ่ายภาพ, ปุ่ม" หันกล้องไปในทิศทางที่ถูกต้อง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ใช้รูปภาพ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกรูปภาพ โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปภาพถูกเลือกอยู่

เปลี่ยนสไตล์รูปภาพ

คุณสามารถเพิ่มสไตล์กรอบหรือเส้นขอบต่างๆ ไปยังรูปภาพของคุณ

 1. ใน PowerPoint ให้นำทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนสไตล์

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “สไตล์รูปภาพ ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณไปถึงตัวเลือกสไตล์ ตัวอย่างเช่น "กรอบอย่างง่าย, ปุ่ม" ปัดไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะพบสไตล์ที่คุณต้องการใช้ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อนำไปใช้กับรูปภาพ

 4. เมื่อต้องการปิดเมนู ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มและจัดรูปแบบตาราง

คุณสามารถเพิ่มตารางลงในงานนำเสนอของคุณเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบกระชับและเป็นระเบียบ

 1. ใน PowerPoint ให้นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดง Ribbon ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าแรก แท็บ”

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรก แท็บ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตาราง ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ตารางเริ่มต้นที่มี 3 แถวและ 3 คอลัมน์จะถูกสร้างขึ้น

เพิ่มหรือลบแถวและคอลัมน์

 1. ใน PowerPoint ให้นำทางไปยังสไลด์ที่อยู่ในตาราง

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะพบตาราง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางซ้ายเพื่อเรียกดูเซลล์ โดยเริ่มจากเซลล์ขวาสุดบนแถวด้านล่าง ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะพบแถวและคอลัมน์ที่ถูกต้อง

 4. เมื่อต้องการเพิ่มแถว ให้แตะส่วนล่างของหน้าจอด้วยนิ้วสี่นิ้ว ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรกด้านบน ปุ่ม” หรือ “แทรกด้านล่าง ปุ่ม” โดยขึ้นอยู่กับด้านของแถวที่เลือกที่คุณต้องการเพิ่มแถวใหม่ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ ให้แตะส่วนล่างของหน้าจอด้วยนิ้วสี่นิ้ว ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรกด้านซ้าย ปุ่ม” หรือ “แทรกด้านขวา ปุ่ม” โดยขึ้นอยู่กับด้านของคอลัมน์ที่เลือกที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ปรับขนาดตาราง

หลังจากเพิ่มข้อความและคอลัมน์ลงในตารางของคุณ คุณสามารถปรับขนาดให้พอดีกับจำนวนคอลัมน์ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

 1. ใน PowerPoint ให้นำทางไปยังสไลด์ที่อยู่ในตาราง

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะพบตาราง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. แตะครึ่งด้านล่างของหน้าจอด้วย 4 นิ้ว ปัดไปทางซ้ายจนกว่าจะได้ยิน “แสดง Ribbon ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ตาราง แท็บ”

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “AutoFit ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

การแทรกรูปร่าง

PowerPoint มีไลบรารีของรูปร่างสำเร็จรูปที่คุณสามารถใช้ในงานนำเสนอของคุณได้ พวกเขามีเส้นรูปร่างเรขาคณิตพื้นฐานลูกศรและดาว

 1. ใน PowerPoint ให้นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปร่าง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดง Ribbon ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน “หน้าแรก แท็บ”

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรก แท็บ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "รูปร่าง, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู รูปร่าง จะเปิดขึ้น

  รูปร่างจะถูกจัดระเบียบเป็นกลุ่มต่อไปนี้:

  • รูปร่างที่ใช้ล่าสุด

  • เส้น

  • สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  • รูปร่างพื้นฐาน

  • บล็อกลูกศร

  • รูปร่างสมการ

  • รูปร่างแผนผังลำดับงาน

  • ดาวและแบนเนอร์

  • คำบรรยายภาพ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรูปร่างที่คุณต้องการใช้ เช่น "สี่เหลี่ยมผืนผ้า, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรก โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปร่างถูกเลือกอยู่

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานนำเสนอของคุณด้วย PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน PowerPoint

ใช้ PowerPoint สำหรับ Android ด้วย TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Android เพื่อทำให้งานนำเสนอของคุณน่าสนใจโดยการเพิ่มรูปภาพ รูปร่าง และตาราง คุณยังสามารถแก้ไขเนื้อหาที่เพิ่ม เช่น เพิ่มกรอบไปยังรูปภาพของคุณ และเพิ่มหรือนำแถวและคอลัมน์ของตารางออก

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน PowerPoint สำหรับ Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ PowerPoint for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

เพิ่มรูปภาพ

คุณสามารถใช้รูปภาพที่คุณถ่ายด้วยกล้องของอุปกรณ์ของคุณ หรือดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บ

เพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณ

ถ้าคุณบันทึกรูปภาพลงในอุปกรณ์ คุณสามารถใช้รูปภาพเหล่านั้นในงานนำเสนอของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหารูปภาพออนไลน์และบันทึกรูปภาพเหล่านั้นลงในอุปกรณ์ของคุณ ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพจากเว็บจะถูกบันทึกไปยัง ดาวน์โหลด

เมื่อใช้รูปภาพ คลิปอาร์ต หรือไฟล์อื่นๆ จากอินเทอร์เน็ต คุณควรคำนึงถึงลิขสิทธิ์ตัวกรองรูปภาพโดยชนิดของสิทธิ์การใช้งานใน Bing สามารถช่วยคุณเลือกไฟล์ที่จะใช้ได้

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินปุ่ม “รูปภาพ, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลื่อนดูรูปภาพในตำแหน่งที่เก็บรูปภาพที่เลือกอยู่ในปัจจุบัน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรูปภาพที่คุณต้องการ TalkBack จะอ่านชื่อและวันที่ของแต่ละรูปภาพ

  • เมื่อต้องการนำทางไปยังตำแหน่งที่เก็บข้อมูลอื่น ตัวอย่างเช่น ดาวน์โหลด หรือ ล่าสุด ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแสดงเส้นทาง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรูปภาพที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่เลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “PowerPoint, รูปภาพที่ประมวลผลแล้ว”

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกรูปภาพ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปภาพที่ถูกเลือก

เพิ่มรูปภาพจากกล้อง

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินปุ่ม “กล้อง, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ กล้อง จะเปิดขึ้น

  ถ้าคุณได้ยิน “อนุญาตให้ PowerPoint ถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอ” ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มอนุญาต” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เพื่อถ่ายภาพ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มชัตเตอร์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. โฟกัสจะย้ายไปยังปุ่ม เสร็จสิ้น เมื่อต้องการใช้รูปภาพในงานนำเสนอของคุณ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “PowerPoint, รูปภาพที่ประมวลผลแล้ว”

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกรูปภาพ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปภาพที่ถูกเลือก

เปลี่ยนสไตล์รูปภาพ

คุณสามารถเพิ่มสไตล์กรอบหรือเส้นขอบต่างๆ ไปยังรูปภาพของคุณ

 1. บนสไลด์ ให้นำทางไปยังรูปภาพที่มีสไตล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกรูปภาพ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เมนูสไตล์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเลื่อนดูตัวเลือกสไตล์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินสไตล์ที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “กรอบธรรมดา, สีดำ, รายการ”

 4. เมื่อต้องการนำสไตล์ไปใช้กับรูปภาพ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการปิดเมนู สไตล์ ให้ปัดลงแล้วลากไปทางซ้าย

เพิ่มตาราง

คุณสามารถเพิ่มตารางเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบที่กระชับและเป็นระเบียบ

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกตาราง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินปุ่ม “ตาราง, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ตารางเริ่มต้นที่มี 3 แถวและ 3 คอลัมน์จะถูกสร้างขึ้น

ลบตาราง

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “กำลังเข้าสู่ตาราง” ตามด้วยรายละเอียดของตารางและเซลล์ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เมนูลบ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตาราง, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “กำลังเข้าสู่ตาราง” ตามด้วยรายละเอียดของตารางและเซลล์ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “แทรกด้านขวา, ปุ่ม” หรือ “แทรกด้านล่าง, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ลบแถวหรือคอลัมน์

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “กำลังเข้าสู่ตาราง” ตามด้วยรายละเอียดของตารางและเซลล์ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เมนูลบ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลบแถว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบแถว, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการลบคอลัมน์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบคอลัมน์, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ปรับขนาดตาราง

หลังจากเพิ่มข้อความและคอลัมน์ลงในตารางของคุณ คุณสามารถปรับขนาดให้พอดีกับจำนวนคอลัมน์ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “กำลังเข้าสู่ตาราง” ตามด้วยรายละเอียดของตารางและเซลล์ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, สวิตช์ตัวเลือกเพิ่มเติม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: เมนูแท็บ, เลือกตารางแล้ว“

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “AutoFit ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

การแทรกรูปร่าง

PowerPoint สำหรับ Android มีไลบรารีของรูปร่างที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ในแผนผังลำดับงาน

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปร่าง ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, สวิตช์ตัวเลือกเพิ่มเติม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน “เมนูแท็บ” ตามด้วยแท็บที่เลือกในปัจจุบัน

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรก แท็บ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “รูปร่าง, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู รูปร่าง จะเปิดขึ้น

  รูปร่างจะถูกจัดระเบียบเป็นกลุ่มต่อไปนี้:

  • รูปร่างล่าสุด

  • เส้น

  • สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  • รูปร่างพื้นฐาน

  • บล็อกลูกศร

  • รูปร่างสมการ

  • แผนผังลำดับงาน

  • ดาวและแบนเนอร์

  • คำบรรยายภาพ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรูปร่างที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “สี่เหลี่ยมผืนผ้า, รายการ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรก โฟกัสจะย้ายไปยังแท็บ รูปร่าง พร้อมกับเลือกรูปร่างในสไลด์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน PowerPoint

ใช้ PowerPoint Mobile ด้วย โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อทำให้งานนำเสนอของคุณน่าสนใจโดยการเพิ่มรูปภาพ รูปร่าง และตาราง คุณยังสามารถแก้ไขเนื้อหาที่เพิ่ม เช่น เพิ่มกรอบไปยังรูปภาพของคุณ และเพิ่มหรือนำแถวและคอลัมน์ของตารางออก

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มรูปภาพ

คุณสามารถใช้รูปภาพที่คุณถ่ายด้วยกล้องของอุปกรณ์ของคุณ หรือดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บ

เพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณ

ถ้าคุณบันทึกรูปภาพลงในอุปกรณ์ คุณสามารถใช้รูปภาพเหล่านั้นในงานนำเสนอของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหารูปภาพออนไลน์และบันทึกรูปภาพเหล่านั้นลงในอุปกรณ์ของคุณ ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพจากเว็บจะถูกบันทึกไปยัง รูปภาพ

เมื่อใช้รูปภาพ คลิปอาร์ต หรือไฟล์อื่นๆ จากอินเทอร์เน็ต คุณควรคำนึงถึงลิขสิทธิ์ตัวกรองรูปภาพโดยชนิดของสิทธิ์การใช้งานใน Bing สามารถช่วยคุณเลือกไฟล์ที่จะใช้ได้

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินปุ่ม “รูปภาพ, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรูปภาพที่คุณต้องการ โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านชื่อและวันที่ของแต่ละรูปภาพ

 3. เมื่อต้องการเลือกรูปภาพ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่เลือก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทรก, ปุ่มแถบแอป" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปภาพที่ถูกเลือก

เพิ่มรูปภาพจากกล้อง

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินปุ่ม “กล้อง, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ กล้อง จะเปิดขึ้น

 2. เพื่อถ่ายภาพ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ถ่ายภาพ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ปุ่มยอมรับ” ถ่ายภาพแล้ว”

 3. เมื่อต้องการใช้รูปภาพในงานนำเสนอของคุณ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปภาพที่ถูกเลือก

เปลี่ยนสไตล์รูปภาพ

คุณสามารถเพิ่มสไตล์กรอบหรือเส้นขอบต่างๆ ไปยังรูปภาพของคุณ

 1. บนสไลด์ ให้นำทางไปยังรูปภาพที่มีสไตล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกรูปภาพ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “สไตล์, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเลื่อนดูตัวเลือกสไตล์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินสไตล์ที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “กรอบธรรมดา, สีดำ”

 4. เมื่อต้องการนำสไตล์ไปใช้กับรูปภาพ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการปิดเมนู สไตล์ ให้ปัดขึ้นแล้วลากไปทางขวา คุณจะได้ยิน: “ป็อปอัพ, เมนูยกเลิก, ปุ่ม” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มตาราง

คุณสามารถเพิ่มตารางเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบที่กระชับและเป็นระเบียบ

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกตาราง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินปุ่ม “ตาราง, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ตารางเริ่มต้นที่มี 3 แถวและ 3 คอลัมน์จะถูกสร้างขึ้น

ลบตาราง

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตารางที่คุณต้องการลบ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยสองนิ้ว เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มลบ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มหรือลบแถวและคอลัมน์

คุณสามารถเพิ่มแถวและคอลัมน์โดยใช้เพียงหนึ่งเซลล์หรือทั้งตารางเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับแถวหรือคอลัมน์ใหม่

เพิ่มแถวและคอลัมน์รอบๆ ทั้งตาราง

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตารางที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดหนึ่งนิ้วที่ขอบล่างของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “แทรกด้านบน, ปุ่ม” หรือ “แทรกด้านขวา, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มแถวและคอลัมน์รอบๆ เซลล์

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตารางที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเซลล์ที่ถูกต้อง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าตอ

 3. ปัดหนึ่งนิ้วที่ขอบล่างของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “แทรกด้านขวา, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ลบแถวและคอลัมน์

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตารางที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเซลล์ที่ถูกต้อง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าตอ

 3. ปัดหนึ่งนิ้วที่ขอบล่างของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบ, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เมนูลบ”

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลบแถว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบแถว, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการลบคอลัมน์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบคอลัมน์, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ปรับขนาดตาราง

หลังจากเพิ่มข้อความและคอลัมน์ลงในตารางของคุณ คุณสามารถปรับขนาดให้พอดีกับจำนวนคอลัมน์ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตารางที่คุณต้องการปรับขนาด แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แท็บ ตาราง จะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “AutoFit ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

การแทรกรูปร่าง

PowerPoint Mobile มีไลบรารีของรูปร่างที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ในแผนผังลำดับงาน

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปร่าง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินปุ่ม “รูปร่าง, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู รูปร่าง จะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรูปร่างที่คุณต้องการ เช่น “สี่เหลี่ยมผืนผ้า” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรก โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปร่างถูกเลือกอยู่

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน PowerPoint

ใช้ PowerPoint สำหรับเว็บ กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปภาพและตารางในงานนำเสนอของคุณ เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายและขากรรไกรแต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆตราบใดที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้ผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office สำหรับเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ PowerPoint สำหรับเว็บ เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก PowerPoint สำหรับเว็บ ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ PowerPoint สำหรับเว็บ

ในหัวข้อนี้

เพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณ

 1. ไปที่พื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. กด Alt + แป้นโลโก้ Windows, N, P คุณจะได้ยิน: "เปิด, ชื่อไฟล์" โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมูลข้อความชื่อไฟล์ในกล่องโต้ตอบเปิด

 3. นำทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 4. เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่เลือกลงในงานนำเสนอของคุณ ให้กด Alt+O

เพิ่มรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพให้กด Alt + แป้นโลโก้ Windows + N แล้วกด F, F กล่องโต้ตอบค้นหารูปภาพของ Bingจะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสบนเขตข้อมูลการค้นหา

 2. พิมพ์คำค้นหาของคุณ แล้วกด Enter

 3. กดแป้น SR + แป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรูปภาพที่คุณต้องการแทรกแล้วกด Enter เพื่อเลือกรูปภาพ คุณจะได้ยิน: "ตรวจสอบ"

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มแทรก" แล้วกดแป้น SR + Enter

เพิ่มตารางในสไลด์

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ไปที่พื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. กด Alt + แป้นโลโก้ Windows, N, T คุณจะได้ยิน: "1 x 1, table"

 3. เมื่อต้องการเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ในตารางให้กดแป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินการรวมที่คุณต้องการแล้วกด Enter ตารางจะถูกแทรกลงในสไลด์

แทรกแถวหรือคอลัมน์ในตาราง

 1. ไปที่เซลล์ตารางด้านบนด้านล่างหรือถัดจากตำแหน่งที่คุณต้องการให้แถวหรือคอลัมน์ใหม่ปรากฏขึ้น

 2. ไปที่แท็บ เค้าโครงเครื่องมือตาราง กด Alt+ปุ่มโลโก้ Windows, J, L คุณจะได้ยิน: “เครื่องมือตาราง, รายการแท็บเค้าโครงที่เลือก”

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวทางด้านบนของเซลล์ ให้กด V

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวทางด้านล่างของเซลล์ ให้กด E

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเซลล์ให้กด L

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของเซลล์ให้กด I

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานนำเสนอของคุณด้วย PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint สำหรับเว็บ

งานพื้นฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน PowerPoint

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×