ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ PowerPoint 2016 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อทำงานนำเสนอของคุณให้ดูน่าสนใจโดยการเพิ่มรูปภาพ ตาราง หรือกราฟิกให้กับการนำเสนอสไลด์ของคุณ คุณยังสามารถแก้ไขเนื้อหาที่เพิ่ม เช่น ครอบตัดรูปภาพ ย้ายตาราง และเพิ่มและนำแถวหรือคอลัมน์ตารางออก

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ ใช้แป้นพิมพ์ลัดในการสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

เพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์ เครือข่าย หรืออินเทอร์เน็ตของคุณ

เมื่อใช้รูปภาพ คลิปอาร์ต หรือไฟล์อื่นๆ จากอินเทอร์เน็ต ควรคำนึงถึง ลิขสิทธิ์ เป็นเรื่องสำคัญ ตัวกรองรูปภาพโดยชนิดของสิทธิ์การใช้งาน สามาถช่วยคุณเลือกไฟล์ที่จะใช้ได้

เพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์หรือเครือข่ายหรือคุณ

 1. นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บ แทรก ให้กด Alt+N คุณจะได้ยิน: “แท็บแทรก”

 3. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้กด P คุณจะได้ยิน "กล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ, ชื่อไฟล์"

  เคล็ดลับ: กล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ เป็นกรณีพิเศษของมาตรฐานหน้าต่าง File Explorer ที่ถูกเปิดในโฟลเดอร์ รูปภาพ ของคุณ คุณควรเปิดตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์รูปภาพไว้ใกล้ๆ กับคุณ เพื่อช่วยให้คุณสามารถค้นหาได้ง่ายขึ้น

 4. พิมพ์ชื่อไฟล์และเส้นทางในเขตข้อมูล ชื่อไฟล์ หรือเลือกไฟล์ที่คุณต้องการแทรก แล้วกด Enter

 5. รูปภาพจะถูกแทรก และถูกเลือก

  หมายเหตุ: เมื่อรูปภาพถูกเลือก แท็บ รูปแบบ ตามบริบทจะพร้อมใช้งาน คุณสามารถใช้ตัวเลือกในแท็บนี้เพื่อปรับขนาดรูปภาพ หรือเพิ่มสี สไตล์ และอื่นๆ เมื่อต้องการไปที่แท็บ รูปแบบ ให้กด Alt+J คุณจะได้ยิน “แท็บรูปแบบ” เมื่อต้องการนำทางผ่านตัวเลือก รูปแบบ ให้กดแป้น Tab

เพิ่มรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ำปที่พื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บ แทรก ให้กด Alt+N คุณจะได้ยิน: “แท็บแทรก”

 3. เมื่อต้องการค้นหารูปภาพบนอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มลงในงานนำเสนอของคุณ ให้กด F ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “ใส่คำค้นหาของคุณ, กำลังแก้ไข” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "แทรกรูปภาพ"

 4. พิมพ์คำค้นหา แล้วกด Enter

 5. ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดง เมื่อต้องการเรียกดูรูปภาพ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินขนาดรูปภาพและแหล่งข้อมูล เมื่อต้องการนำทางผ่านรูปภาพ ให้กดแป้นลูกศร ในโปรแกรมผู้บรรยาย คำอธิบายรูปภาพจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย JAWS จะไม่อ่านคำอธิบายรูปภาพ

 6. เมื่อต้องการเลือกรูปภาพ ให้วางโฟกัสลงบนภาพแล้วกด Enter

  หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรูปภาพ

 7. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มแทรก" แล้วกด Enter

  รูปภาพจะถูกแทรกและถูกเลือก

ครอบตัดรูปภาพ

ปรับรูปร่างของรูปภาพงานนำเสนอของคุณให้เป็นรูปร่างหรืออัตราส่วนกว้างยาวที่ระบุ

ครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ไปที่พื้นที่สไลด์ แล้วเลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัด เมื่อต้องการเลือกรูปภาพ ในพื้นที่สไลด์ ให้กด Tab จนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “รูปภาพ” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "รูปภาพ"

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนู รูปแบบ ให้กด Alt+J คุณจะได้ยิน: “แท็บรูปแบบ”

 3. ไปที่เมนู ครอบตัด แล้วกด V คุณจะได้ยิน: “ครอบตัด”

 4. เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพให้เป็นรูปร่างที่ระบุ ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยังเมนูย่อย ครอบตัดเป็นรูปร่าง เมื่อต้องการขยายเมนูย่อย ให้กด Spacebar

 5. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกรูปร่าง ให้ใช้แป้นลูกศร คำอธิบายรูปร่างจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 6. เมื่อต้องการเลือกรูปร่างที่ครอบตัด ให้กด Enter รูปภาพจะถูกครอบตัดเป็นรูปร่างที่เลือก

ครอบตัดตามอัตราส่วนกว้างยาว

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ไปที่พื้นที่สไลด์ แล้วเลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัด

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนู รูปแบบ ให้กด Alt+J คุณจะได้ยิน: “แท็บรูปแบบ”

 3. ไปที่เมนู ครอบตัด แล้วกด V คุณจะได้ยิน: “ครอบตัด”

 4. เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพให้มีอัตราส่วนกว้างยาว ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยังเมนูย่อย อัตราส่วนกว้างยาว เมื่อต้องการขยายเมนูย่อย ให้กด Spacebar

 5. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกอัตราส่วนกว้างยาว ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลง อัตราส่วนกว้างยาวจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 6. เมื่อต้องการเลือกอัตราส่วนกว้างยาว ให้กด Enter รูปภาพจะถูกครอบตัดไปยังอัตราส่วนกว้างยาวที่เลือก

เพิ่มและจัดรูปแบบตารางในสไลด์

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ไปที่พื้นที่สไลด์ที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บ แทรก ให้กด Alt+N คุณจะได้ยิน: “แท็บแทรก”

 3. เมื่อต้องการไปที่เมนู ตาราง ให้กด T คุณจะได้ยิน: “ตาราง 1x1”

 4. เมื่อต้องการแทรกตารางในงานนำเสนอ ให้กด I

 5. กล่องโต้ตอบ แทรกตาราง จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูล จำนวนคอลัมน์ จำนวนเริ่มต้นของคอลัมน์คือ 5 ถ้าคุณต้องการลบจำนวนเริ่มต้น ให้กด Delete แล้วพิมพ์จำนวนใหม่ของคอลัมน์ แล้วกด Tab โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูล จำนวนแถว จำนวนเริ่มต้นคือ 2 เมื่อต้องการเปลี่ยน ให้พิมพ์จำนวนแถว แล้วกด Enter

 6. ตารางจะถูกแทกบนสไลด์ที่เลือก และเคอร์เซอร์จะอยู่ในเซลล์ที่มุมซ้ายบน โปรแรกมผู้บรรยายจะระบุเป็น "เซลล์ที่แถวศูนย์คอลัมน์ศูนย์"

 7. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความไปยังเซลล์ตาราง ให้วางเคอร์เซอร์ในเซลล์ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ เมื่อต้องการเรียกดูเซลล์ ให้ใช้แป้นลูกศร โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศตำแหน่งเซลล์เมื่อคุณเลื่อน

 8. เมื่อต้องการแก้ไขตาราง ให้กด Esc

การเพิ่มหรือลบแถวและคอลัมน์ของตาราง

เพิ่มแถว

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ไปที่พื้นที่สไลด์ แล้วเลือกตาราง เมื่อต้องการเลือกตาราง ในพื้นที่สไลด์ ให้กด Tab จนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “ตาราง” ใน JAWS คุณจะได้ยิน "ตัวแทนวัตถุ" และข้อความในเซลล์ เมื่อต้องการเริ่มต้นแก้ไขตาราง ให้กด Enter

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อวางเคอร์เซอร์ในเซลล์ทางด้านบนหรือด้านล่างที่คุณต้องการให้แถวใหม่ปรากฎขึ้น

 3. เมื่อต้องการไปที่แท็บ เค้าโครง ให้กด Alt+J แล้วกด L คุณจะได้ยิน: "แท็บเค้าโครง"

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวทางด้านบนของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มแทรกด้านบน"

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวทางด้านล่างของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มแทรกด้านล่าง"

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

 5. แถวจะถูกแทรก และโฟกัสจะอยู่บนเซลล์ซ้ายสุดของแถวใหม่

เพิ่มคอลัมน์

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ไปที่พื้นที่สไลด์ แล้วเลือกตาราง

 2. ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเซลล์ทางด้านขวาหรือด้านซ้ายของตำแหน่งที่คุณต้องการให้คอลัมน์ใหม่ปรากฎ

 3. เมื่อต้องการไปที่แท็บ เค้าโครง ให้กด Alt+J แล้วกด L คุณจะได้ยิน: "แท็บเค้าโครง"

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มแทรกด้านซ้าย"

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มแทรกด้านขวา"

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

 5. คอลัมน์จะถูกแทรก และโฟกัสจะอยู่ในเซลล์บนสุดของคอลัมน์ใหม่

ลบแถวหรือคอลัมน์

 1. ในตาราง ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเซลล์ในคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการลบ

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บ เค้าโครง ให้กด Alt+J แล้วกด L คุณจะได้ยิน: "แท็บเค้าโครง"

 3. เมื่อต้องการไปที่เมนู ลบ ให้กด D

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบคอลัมน์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ลบคอลัมน์"

  • เมื่อต้องการลบแถว ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ลบแถว"

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

 5. คอลัมน์หรือแถวถูกลบ และโฟกัสจะย้ายไปยังเซลล์อื่นในตาราง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลบทั้งตารางอย่างรวดเร็ว ให้เลือกตาราง แล้วกด Delete

การเพิ่มเส้นขอบให้กับตาราง

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกตารางที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ เมื่อต้องการเลือกตาราง ในพื้นที่สไลด์ ให้กด Tab จนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “ตาราง” ใน JAWS คุณจะได้ยิน "ตัวแทนวัตถุ" และข้อความในเซลล์

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บ ออกแบบ ให้กด Alt+J แล้วกด T คุณจะได้ยิน: "แท็บออกแบบ"

 3. เมื่อต้องการเลือกสไตล์เส้นขอบ ให้กด L คุณจะได้ยิน "ไม่มีเส้นขอบ" หรือสไตล์เส้นขอบ ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูสไตล์ สไตล์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ ให้กด Alt+J และเมื่อต้องการไปที่แท็บ ออกแบบ ให้กด T แล้วกด B คุณจะได้ยิน "ไม่มีเส้นขอบ" หรือตัวเลือกเส้นขอบ ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูตัวเลือก ตัวเลือกจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

 5. เส้นขอบจะถูกเพิ่มไปยังตาราง และโฟกัสจะย้ายไปยังเซลล์ที่มุมซ้ายบนของตาราง

การเปลี่ยนลักษณะของตาราง

คุณสามารถใช้คำสั่งในแท็บ ออกแบบ เพื่อเปลี่ยนลักษณะของตารางของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำ สไตล์ตาราง ไปใช้หรือเปลี่ยนสีพื้นหลัง

นำสไตล์ตารางไปใช้

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกตารางที่คุณต้องการนำหนึ่งในสไลด์การจัดรูปแบบที่พร้อมใช้งานไปใช้ เมื่อต้องการเลือกตาราง ในพื้นที่สไลด์ ให้กด Tab จนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “ตาราง” ใน JAWS คุณจะได้ยิน "ตัวแทนวัตถุ" และข้อความในเซลล์

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บ ออกแบบ ให้กด Alt+J แล้วกด T คุณจะได้ยิน: "แท็บออกแบบ"

 3. เมื่อต้องการไปที่เมนู สไตล์ตาราง ให้กด A คุณจะได้ยินสไตล์ตารางปัจจุบัน

 4. เมื่อต้องการเรียกดูสไตล์ตาราง ให้ใช้แป้นลูกศร สไตล์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำสไตล์ออกจากตารางของคุณ ในเมนู สไตล์ตาราง ให้กด C

 5. สไตล์ตารางจะถูกเปลี่ยน และโฟกัสจะย้ายไปยังเซลล์ที่มุมซ้ายบนของตาราง

การเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นหลัง

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลัง

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บ ออกแบบ ให้กด Alt+J แล้วกด T คุณจะได้ยิน: "แท็บออกแบบ"

 3. เมื่อต้องการไปที่เมนู แรเงา ให้กด H คุณจะได้ยินสีพื้นหลังปัจจุบัน

 4. เมื่อต้องการเรียกดูสีพื้นหลัง ให้ใช้แป้นลูกศร สีจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำสีพื้นหลังออก ให้กด N เพื่อเลือก ไม่เติม

 5. สีพื้นหลังตารางจะถูกเปลี่ยน และโฟกัสจะย้ายไปยังเซลล์ที่มุมซ้ายบนของตาราง

การย้ายหรือปรับขนาดตาราง

ย้ายตาราง

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกตารางที่คุณต้องการย้าย เมื่อต้องการเลือกตาราง ในพื้นที่สไลด์ ให้กด Tab จนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “ตาราง” ใน JAWS คุณจะได้ยิน "ตัวแทนวัตถุ" และข้อความในเซลล์

 2. เมื่อต้องการย้ายตารางภายในสไลด์ ให้ใช้แป้นลูกศร

 3. เมื่อต้องการย้ายตาราง ให้กด Esc

ปรับขนาดตาราง

ใส่ขนาดตารางที่ระบุ

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกตารางที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บ เค้าโครง ให้กด Alt+J แล้วกด L คุณจะได้ยิน: "แท็บเค้าโครง"

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของตาราง ให้กด TH แล้วพิมพ์ความสูงเป็นนิ้ว แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของตาราง ให้กด TW แล้วพิมพ์ความกว้างเป็นนิ้ว แล้วกด Enter

ขนาดตารางจะถูกเปลี่ยน และโฟกัสจะย้ายไปยังเซลล์ที่มุมซ้ายบนของตาราง

ปรับขนาดคอลัมน์หรือแถว

 1. เลือกตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดคอลัมน์หรือแถว เมื่อต้องการเริ่มต้นแก้ไขตาราง ให้กด Enter

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อวางเคอร์เซอร์ในเซลล์ที่มีคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการปรับขนาด

 3. เมื่อต้องการไปที่แท็บ เค้าโครง ให้กด Alt+J แล้วกด L คุณจะได้ยิน: "แท็บเค้าโครง"

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของแถว ให้กด H แล้วพิมพ์ความสูงเป็นนิ้ว แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ ให้กด W แล้วพิมพ์ความกว้างเป็นนิ้ว แล้วกดกด Enter

 5. ขนาดคอลัมน์และแถวจะถูกเปลี่ยน และโฟกัสจะย้ายไปยังเซลล์ที่เลือกก่อนหน้า

 แทรกรูปร่างหรือ SmartArt

 1. นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกกราฟิก SmartArt

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บ แทรก ให้กด Alt+N คุณจะได้ยิน: “แท็บแทรก”

 3. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ SmartArt กด M คุณจะได้ยิน: "เลือกกราฟิก SmartArt"

 4. เมื่อต้องการเรียกดูประเภท SmartArt ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลง ประเภทจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย เมื่ออยู่บนประเภทที่คุณต้องการ ให้กด Tab

 5. เมื่อต้องการเรียกดู SmartArt ภายในประเภทที่เลือก ให้ใช้แป้นลูกศร ชื่ออธิบาย SmartArt จะถูกประกาศเมื่อคุณเลื่อน เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

 6. SmartArt จะถูกสร้างขึ้นและแทรกในสไลด์ที่เลือก และโฟกัสจะอยู่บนกล่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้กล่องแรก

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้คำสั่งในแท็บ รูปแบบ และ ออกแบบ เพื่อเปลี่ยนลักษณะของ SmartArt เมื่อต้องการไปยังแท็บ รูปแบบ ให้กด Alt, J, แล้วกด O เมื่อต้องการไปยังแท็บ ออกแบบ ให้กด Alt, J, แล้วกด S

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อส่งงานนำเสนอ PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint 2016 for Mac กับแป้นพิมพ์และ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อทำงานนำเสนอของคุณให้น่าสนใจ โดยการเพิ่มรูปภาพ ตารางหรือกราฟิก คุณยังสามารถแก้ไขเนื้อหาที่เพิ่ม เช่นครอบตัดรูปภาพ ย้ายตาราง และเพิ่มและนำแถวและคอลัมน์ตารางออก

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint 2016 for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

เพิ่มรูปภาพหรือคลิปอาร์ตออนไลน์ลงในงานนำเสนอของคุณ

การค้นหาและการแทรกคลิปอาร์ตหรือรูปภาพจากแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่นๆ จาก PowerPoint ยังไม่ได้รับสนับสนุนใน PowerPoint 2016 for Mac อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเพิ่มคลิปอาร์ตและรูปภาพออนไลน์ลงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณโดยการค้นหารูปภาพที่คุณต้องการแบบออนไลน์ บันทึกสำเนาของรูปภาพในเครื่อง แล้วแทรกสำเนาที่คุณบันทึกลงใน PowerPoint

บันทึกรูปภาพจากเว็บ

หมายเหตุ: คุณสามารถนำทางเว็บเพจโดยใช้เพียงแป้นลูกศร ถ้าคุณเปิด การนำทางด่วน เมื่อต้องการเปิดหรือปิด การนำทางด่วน ให้กดแป้นลูกศรซ้ายและขวาพร้อมกัน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเว็บเพจโดยใช้ การนำทางด่วน ให้ไปที่ VoiceOver สำหรับ Mac: นำทางโดยใช้การนำทางด่วน หัวข้อนี้ถือว่าคุณเปิด การนำทางด่วน

 1. ใช้เว็บเบราว์เซอร์ ไปที่ www.bing.com โฟกัสจะย้ายไปยังกล่องค้นหาของ Bing

 2. ในกล่อง ค้นหา ให้ใส่คำสำคัญสำหรับชนิดของรูปภาพที่คุณกำลังค้นหา แล้วกด Enter

 3. เมื่อต้องการกรองผลลัพธ์การค้นหาให้เป็นรูปภาพเท่านั้น ในผลลัพธ์การค้นหาของ Bing ให้นำทางไปที่แท็บ รูปภาพ เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

  หมายเหตุ: ในตัวกรอง สิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถกรองผลลัพธ์การค้นหาของ Creative Commons ทั้งหมด (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน) หรืออาจเลือกดูรูปทั้งหมด หากคุณเลือก ทั้งหมด ผลการค้นหาจะเพิ่มขึ้นมาเพื่อแสดงรูปทั้งหมดใน Bing คุณต้องรับผิดชอบในการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ด้วย เพื่อเข้าใจตัวเลือกในการให้สิทธิ์การใช้งานได้ดียิ่งขึ้น โปรดดูที่ กรองรูปตามประเภทของสิทธิ์การใช้งาน เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกสิทธิ์การใช้งาน ให้ใช้ลูกศรขึ้นหรือลง แล้วกด Enter เพื่อเลือก

 4. ถ้าคุณต้องการทำผลลัพธ์ให้เจาะจงเป็นคลิปอาร์ต (ภาพลักษณะการ์ตูน) ให้เพิ่ม "คลิปอาร์ต" ต่อท้ายคำค้นหา คุณยังสามารถเรียกดูตัวกรอง ชนิด ในผลลัพธ์การค้นหารูปภาพของ Bing แล้วกด Enter เพื่อเลือก และใช้แป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยัง คลิปอาร์ต เมื่อต้องการเลือกตัวกรอง ให้กด Enter

 5. ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังผลลัพธ์รูปภาพ คุณจะได้ยิน: “ลิงก์, รูปภาพ, ผลลัพธ์รูปภาพ”

 6. เมื่อต้องการเปิดรูปภาพขนาดเต็ม ให้กด Enter

 7. เมื่อต้องการดาวน์โหลดรูปภาพ ให้กด Option+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ลิงก์” ตามด้วยชื่อไฟล์และนามสกุล เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter แล้วกด Command+S

 8. กล่องโต้ตอบ บันทึก จะเปิดขึ้น เคอร์เซอร์จะอยู่ในเขตข้อมูลชื่อไฟล์ เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งการบันทึก ให้กด Tab เพื่อนำทางไปยังปุ่มป็อปอัพ ตำแหน่ง แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อต้องการบันทึก ให้กด Command+S

เพิ่มรูปภาพลงในงานนำเสนอของคุณ

 1. ใน PowerPoint ให้นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. ไปที่แท็บ แทรก แล้วกด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บตามด้วย “คุณกำลังอยู่บนแท็บ...ภายในกลุ่มแท็บ” แล้วใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: "แท็บรูปภาพ" แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 3. เมื่อต้องการเลือกรูปภาพที่บันทึกไว้เพื่อแทรก ให้ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยังเมนู รูปภาพ จากนั้นกด Spacebar เพื่อขยาย กดแป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยัง รูปภาพจากไฟล์ แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 4. กล่องโต้ตอบ รูปภาพจากไฟล์ จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกรูปภาพ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ตารางแถบด้านข้าง” โฟกัสจะย้ายไปยังรายการของตำแหน่งที่ตั้งโปรด เช่น ไฟล์ของฉันทั้งหมด หรือ เอกสาร VoiceOver จะประกาศในตำแหน่งที่ตั้งเมื่อคุณเลื่อน

 5. เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ให้กด Tab แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูโฟลเดอร์ย่อยหรือไฟล์ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการใส่โฟลเดอร์ย่อย ให้กดแป้นลูกศรขวา

 6. เมื่อเลือกไฟล์ที่ถูกต้องแล้ว เมื่อต้องการแทรกรูปภาพ ให้กด Tab เพื่อไปยังปุ่มของกล่องโต้ตอบ แทรก เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar รูปภาพจะถูกแทรกลงในสไลด์ คุณจะได้ยิน: “คุณกำลังอยู่ในพื้นที่เค้าโครง”

ครอบตัดรูปภาพ

ปรับรูปร่างของรูปภาพงานนำเสนอของคุณให้เป็นรูปร่างหรืออัตราส่วนกว้างยาวที่ระบุ

ครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัด เมื่อต้องการเลือกรูปภาพ ในพื้นที่สไลด์ ให้กด Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "รูปภาพ, รายการเค้าโครง"

 2. ไปที่แท็บ รูปแบบรูปภาพ แล้วกด F6 ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บตามด้วย “คุณกำลังอยู่บนแท็บ...ภายในกลุ่มแท็บ” แล้วใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แท็บรูปแบบรูปภาพ” แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 3. ไปที่เมนู ครอบตัด แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ครอบตัด, ปุ่มเมนู” เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Control+Option+Shift+M

 4. เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพให้เป็นรูปร่างที่ระบุ ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยังเมนูย่อย ครอบตัดเป็นรูปร่าง เมื่อต้องการขยายเมนูย่อย ให้กด Control+Option+Spacebar

 5. เมื่อต้องการเลือกการครอบตัดรูปร่าง ให้กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูตัวเลือกรูปร่าง VoiceOver จะประกาศคำอธิบายรูปร่างเมื่อคุณเลื่อน คุณสามารถเลือกจากกลุ่มรูปร่าง 8 กลุ่ม: สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปร่างพื้นฐานบล็อกลูกศรรูปร่างสมการแผนผังลำดับงานดาวและแบนเนอร์คำบรรยายภาพ และ ปุ่มดำเนินการ

 6. กด Spacebar รูปภาพจะถูกครอบตัดไปยังรูปร่างที่เลือก

ครอบตัดตามอัตราส่วนกว้างยาว

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัด เมื่อต้องการเลือกรูปภาพ ในพื้นที่สไลด์ ให้กด Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "รูปภาพ, รายการเค้าโครง"

 2. ไปที่แท็บ รูปแบบรูปภาพ แล้วกด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บตามด้วย “คุณกำลังอยู่บนแท็บ...ภายในกลุ่มแท็บ” แล้วใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แท็บรูปแบบรูปภาพ" แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 3. ไปที่เมนู ครอบตัด แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ครอบตัด, ปุ่มเมนู” เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Control+Option+Shift+M

 4. เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพให้มีอัตราส่วนกว้างยาว ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยังเมนูย่อย อัตราส่วนกว้างยาว เมื่อต้องการขยายเมนูย่อย ให้กด Control+Option+Spacebar

 5. เมื่อต้องการเลือกอัตราส่วนกว้างยาวเพื่อครอบตัด ให้กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูตัวเลือกอัตราส่วนกว้างยาว VoiceOver จะประกาศอัตราส่วนกว้างยาวเมื่อคุณเลื่อน คุณสามารถเลือกจากกลุ่มอัตราส่วน 3 กลุ่ม: สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง และ แนวนอน

 6. กด Spacebar รูปภาพจะถูกครอบตัดไปยังอัตราส่วนกว้างยาวที่เลือก

เพิ่มและจัดรูปแบบตารางในสไลด์

เพิ่มตาราง

 1. ในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ ให้ไปที่พื้นที่สไลด์ที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. เมื่อต้องการไปที่แถบเมนู ให้กด Control+Option+M

 3. กดแป้นลูกศรขวาซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "แทรก" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกและเปิดเมนู

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่า Voiceover จะประกาศ “ตาราง, จุดไข่ปลา” แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 5. กล่องโต้ตอบ แทรกตาราง จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูล จำนวนคอลัมน์ จำนวนเริ่มต้นของคอลัมน์คือ 3 เมื่อต้องการเปลี่ยน ให้พิมพ์จำนวนใหม่ กด Tab สองครั้งเพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูล จำนวนแถว จำนวนเริ่มต้นของแถวคือ 3 เมื่อต้องการเปลี่ยน ให้พิมพ์จำนวนอื่นๆ กด Enter เพื่อแทรกตารางลงในสไลด์

 6. ตารางจะถูกแทรก และเคอร์เซอร์จะอยู่ในเซลล์ด้านบนซ้าย เมื่อต้องการเรียกดูเซลล์ ให้ใช้แป้นลูกศร VoiceOver จะอ่านเนื้อหาเซลล์และตำแหน่งที่ตั้งของคุณเมื่อคุณย้าย เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ในเซลล์ แล้วเริ่มพิมพ์

 7. เมื่อต้องการแก้ไขตาราง ให้กด Esc

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์

 1. ในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ ให้ไปที่บานหน้าต่างรูปขนาดย่อ แล้วเลือกสไลด์ที่มีตาราง

 2. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้กด Tab ซ้ำๆ เพื่อย้ายโฟกัสไปยังตารางบนสไลด์ เมื่อ VoiceOver ประกาศ “ตาราง” ตารางจะถูกเลือก

 3. เมื่อต้องการเริ่มแก้ไขตาราง ให้กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง

 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อวางเคอร์เซอร์ในเซลล์ทางด้านบนหรือด้านล่างที่คุณต้องการให้แถวใหม่ปรากฎขึ้น หรือในเซลล์ทางด้านซ้ายหรือขวาของคอลัมน์ที่จะแทรก

 5. กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่อยู่บนแท็บ เค้าโครง ให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่า VoiceOver จะประกาศ "เค้าโครง, แท็บ, 10 จาก 10" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวทางด้านบนของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แทรกด้านบน, ปุ่ม"

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวทางด้านล่างของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แทรกด้านล่าง, ปุ่ม"

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แทรกด้านซ้าย, ปุ่ม"

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แทรกด้านขวา, ปุ่ม"

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar แถวหรือคอลัมน์ถูกแทรก

ลบแถวหรือคอลัมน์

 1. ในตาราง ให้ย้ายโฟกัสไปยังเซลล์ในคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการลบ

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่อยู่บนแท็บ เค้าโครง ให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่า VoiceOver จะประกาศ "เค้าโครง, แท็บ, 10 จาก 10" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. กด Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศว่า: "ลบ, ปุ่มเมนู" แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกและเปิดเมนู

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบคอลัมน์ ให้กด Control+Option+Spacebar

  • เมื่อต้องการลบแถว ให้กดแป้นลูกศรลงสองครั้ง VoiceOver จะประกาศ: "ลบแถว" กด Control+Option+Spacebar เพื่อลบ

  คอลัมน์หรือแถวถูกลบ

การเพิ่มเส้นขอบให้กับตาราง

 1. ในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ ให้เลือกตารางที่ต้องการเพิ่มเส้นขอบ

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ ออกแบบตาราง ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่า VoiceOver จะประกาศ "ออกแบบตาราง, แท็บ, 9 จาก 10" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. กด Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "เส้นขอบ, ปุ่มเมนู" กด Control+Option+Shift+M เพื่อเปิดเมนู

 4. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูตัวเลือก ตัวเลือกจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย เมื่อต้องการเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar

  เส้นขอบจะถูกเพิ่มลงในตาราง โฟกัสจะยังคงอยู่บนปุ่มเมนู

ย้ายตาราง

 1. ในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ ให้เลือกตารางที่คุณต้องการย้าย

 2. เมื่อต้องการย้ายตารางภายในสไลด์

  • กด Shift+ลูกศรขวาเพื่อย้ายตารางไปทางซ้าย

  • กด Shift+ลูกศรซ้ายเพื่อย้ายตารางไปทางขวา

  • กด Shift+ลูกศรขึ้นเพื่อย้ายตารางขึ้น

  • กด Shift+ลูกศรลงเพื่อย้ายตารางลง

 3. เมื่อต้องการย้ายตาราง ให้กด Esc

ปรับขนาดตาราง

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกตารางที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่อยู่บนแท็บ เค้าโครง ให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่า VoiceOver จะประกาศ "เค้าโครง, แท็บ, 10 จาก 10" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของตาราง ให้กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ความสูง, <ความสูงปัจจุบัน>, stepper" จากนั้นให้พิมพ์ความสูงเป็นนิ้ว และกด Enter

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของตาราง ให้กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ความกว้าง, <ความกว้างปัจจุบัน>, stepper" จากนั้นให้พิมพ์ความกว้างเป็นนิ้ว แล้วกด Enter

  ขนาดตารางจะเปลี่ยน โดยโฟกัสจะยังคงอยู่บนปุ่มเมนู

แทรกรูปร่างหรือ SmartArt

 1. ในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ ให้นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกกราฟิก SmartArt

 2. เมื่อต้องการไปที่แถบเมนู ให้กด Control+Option+M

 3. กดแป้นลูกศรขวาซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "แทรก" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกและเปิดเมนู

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่า VoiceOver จะประกาศ "SmartArt, เมนูย่อย" แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 5. เมื่อต้องการเรียกดูประเภท SmartArt ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลง ประเภทจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย เมื่ออยู่บนประเภทที่คุณต้องการ ให้กด Control+Option+Spacebar

 6. กราฟิก SmartArt จะถูกสร้างขึ้นและแทรกในสไลด์ที่เลือก โฟกัสอยู่บนกล่องข้อความที่แก้ไขได้กล่องแรก เมื่อต้องการใส่ข้อความ ให้เริ่มพิมพ์ เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่องข้อความถัดไป ให้กด Esc แล้วกด Tab

 7. เมื่อต้องการหยุดแก้ไขกราฟิก SmartArt ให้กด Esc

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเสียงหรือวิดีโอใน PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

งานพื้นฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint 2016 for iOS ด้วย VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อทำให้งานนำเสนอของคุณน่าสนใจโดยการเพิ่มรูปภาพและตาราง คุณยังสามารถแก้ไขเนื้อหาที่เพิ่ม เช่น เพิ่มกรอบไปยังรูปภาพของคุณ และเพิ่มหรือนำแถวและคอลัมน์ของตารางออก

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน PowerPoint 2016 for iOS ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ PowerPoint for iPhone

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

เพิ่มรูปภาพ

คุณสามารถใช้รูปภาพที่คุณถ่ายด้วยกล้องของอุปกรณ์ของคุณ หรือดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บ

เพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณ

ถ้าคุณบันทึกรูปภาพลงในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถใช้รูปภาพเหล่านั้นในงานนำเสนอของคุณ หรือคุณสามารถค้นหารูปภาพออนไลน์แล้วบันทึกลงในอุปกรณ์ของคุณ

 1. ถ้าคุณต้องการค้นหารูปภาพออนไลน์ ให้ใช้ Safari หรือเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ เพื่อค้นหาประเภทรูปภาพที่คุณต้องการแล้วบันทึกไปยังอุปกรณ์ของคุณ ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพจะถูกบันทึกไปยัง รูปภาพ

  หมายเหตุ: ขั้นตอนจริงอาจแตกต่างกันไปตามเบราว์เซอร์และโปรแกรมค้นหาที่คุณใช้

 2. ใน PowerPoint ให้นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดง Ribbon ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าแรก แท็บ”

 4. แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรก แท็บ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทรกรูปภาพ ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ รูปภาพ จะเปิดขึ้น

  หมายเหตุ: คุณสามารถเห็นกล่องโต้ตอบป็อปอัพที่บอกว่า "PowerPoint ต้องการเข้าถึงรูปภาพของคุณ" เมื่อได้ยินแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตกลง, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ม้วนฟิล์ม" ตามด้วยจำนวนรูปภาพในโฟลเดอร์ แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะพบรูปภาพที่ถูกต้อง VoiceOver จะอ่านการวางแนวและวันที่ของแต่รูปภาพ

 8. เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่เลือกในปัจจุบัน ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปภาพถูกเลือกอยู่

เพิ่มรูปภาพจากกล้อง

 1. ใน PowerPoint ให้นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดง Ribbon ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าแรก แท็บ”

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรก แท็บ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แทรกรูปภาพจากกล้อง ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ กล้อง จะเปิดขึ้น

  หมายเหตุ: คุณสามารถเห็นกล่องโต้ตอบป็อปอัพที่บอกว่า “PowerPoint ต้องการเข้าถึงกล้อง” เมื่อได้ยินแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตกลง ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "ถ่ายภาพ, ปุ่ม" หันกล้องไปในทิศทางที่ถูกต้อง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ใช้รูปภาพ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกรูปภาพ โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปภาพถูกเลือกอยู่

เปลี่ยนสไตล์รูปภาพ

คุณสามารถเพิ่มสไตล์กรอบหรือเส้นขอบต่างๆ ไปยังรูปภาพของคุณ

 1. ใน PowerPoint ให้นำทางไปยังรูปภาพที่มีสไตล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “สไตล์รูปภาพ ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณไปถึงตัวเลือกสไตล์ ตัวอย่างเช่น "กรอบอย่างง่าย, ปุ่ม" ปัดไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะพบสไตล์ที่คุณต้องการใช้ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อนำไปใช้กับรูปภาพ

 4. เมื่อต้องการปิดเมนู ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มและจัดรูปแบบตาราง

คุณสามารถเพิ่มตารางลงในงานนำเสนอของคุณเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบกระชับและเป็นระเบียบ

 1. ใน PowerPoint ให้นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดง Ribbon ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าแรก แท็บ”

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรก แท็บ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตาราง ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ตารางเริ่มต้นที่มี 3 แถวและ 3 คอลัมน์จะถูกสร้างขึ้น

เพิ่มหรือลบแถวและคอลัมน์

 1. ใน PowerPoint ให้นำทางไปยังสไลด์ที่มีตาราง

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะพบตาราง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางซ้ายเพื่อเรียกดูเซลล์ โดยเริ่มจากเซลล์ขวาสุดบนแถวด้านล่าง ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะพบแถวและคอลัมน์ที่ถูกต้อง

 4. เมื่อต้องการเพิ่มแถว ให้แตะส่วนล่างของหน้าจอด้วยนิ้วสี่นิ้ว ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรกด้านบน ปุ่ม” หรือ “แทรกด้านล่าง ปุ่ม” โดยขึ้นอยู่กับด้านของแถวที่เลือกที่คุณต้องการเพิ่มแถวใหม่ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ ให้แตะส่วนล่างของหน้าจอด้วยนิ้วสี่นิ้ว ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรกด้านซ้าย ปุ่ม” หรือ “แทรกด้านขวา ปุ่ม” โดยขึ้นอยู่กับด้านของคอลัมน์ที่เลือกที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ปรับขนาดตาราง

หลังจากเพิ่มข้อความและคอลัมน์ลงในตารางของคุณ คุณสามารถปรับขนาดให้พอดีกับจำนวนคอลัมน์ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

 1. ใน PowerPoint ให้นำทางไปยังสไลด์ที่มีตาราง

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะพบตาราง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. แตะครึ่งด้านล่างของหน้าจอด้วย 4 นิ้ว ปัดไปทางซ้ายจนกว่าจะได้ยิน “แสดง Ribbon ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ตาราง แท็บ”

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “AutoFit ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

การแทรกรูปร่าง

PowerPoint 2016 for iOS มีไลบรารีและรูปร่างที่ทำไว้พร้อมให้คุณใช้ในงานนำเสนอของคุณ ซึ่งรวมถึงบรรทัด รูปร่างเรขาคณิตพื้นฐาน ลูกศร และดาว

 1. ใน PowerPoint ให้นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปร่าง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดง Ribbon ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน “หน้าแรก แท็บ”

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรก แท็บ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "รูปร่าง, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู รูปร่าง จะเปิดขึ้น

  รูปร่างจะถูกจัดระเบียบเป็นกลุ่มต่อไปนี้:

  • รูปร่างที่ใช้ล่าสุด

  • เส้น

  • สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  • รูปร่างพื้นฐาน

  • บล็อกลูกศร

  • รูปร่างสมการ

  • รูปร่างแผนผังลำดับงาน

  • ดาวและแบนเนอร์

  • คำบรรยายภาพ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรูปร่างที่คุณต้องการใช้ เช่น "สี่เหลี่ยมผืนผ้า, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรก โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปร่างถูกเลือกอยู่

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานนำเสนอของคุณด้วย PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint สำหรับ Android ด้วย TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Android เพื่อทำให้งานนำเสนอของคุณน่าสนใจโดยการเพิ่มรูปภาพ รูปร่าง และตาราง คุณยังสามารถแก้ไขเนื้อหาที่เพิ่ม เช่น เพิ่มกรอบไปยังรูปภาพของคุณ และเพิ่มหรือนำแถวและคอลัมน์ของตารางออก

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน PowerPoint สำหรับ Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ PowerPoint for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

เพิ่มรูปภาพ

คุณสามารถใช้รูปภาพที่คุณถ่ายด้วยกล้องของอุปกรณ์ของคุณ หรือดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บ

เพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณ

ถ้าคุณบันทึกรูปภาพลงในอุปกรณ์ คุณสามารถใช้รูปภาพเหล่านั้นในงานนำเสนอของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหารูปภาพออนไลน์และบันทึกรูปภาพเหล่านั้นลงในอุปกรณ์ของคุณ ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพจากเว็บจะถูกบันทึกไปยัง ดาวน์โหลด

เมื่อใช้รูปภาพ คลิปอาร์ต หรือไฟล์อื่นๆ จากอินเทอร์เน็ต คุณควรคำนึงถึงลิขสิทธิ์ตัวกรองรูปภาพโดยชนิดของสิทธิ์การใช้งานใน Bing สามารถช่วยคุณเลือกไฟล์ที่จะใช้ได้

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินปุ่ม “รูปภาพ, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลื่อนดูรูปภาพในตำแหน่งที่เก็บรูปภาพที่เลือกอยู่ในปัจจุบัน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรูปภาพที่คุณต้องการ TalkBack จะอ่านชื่อและวันที่ของแต่ละรูปภาพ

  • เมื่อต้องการนำทางไปยังตำแหน่งที่เก็บข้อมูลอื่น ตัวอย่างเช่น ดาวน์โหลด หรือ ล่าสุด ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแสดงเส้นทาง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรูปภาพที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่เลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “PowerPoint, รูปภาพที่ประมวลผลแล้ว”

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกรูปภาพ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปภาพที่ถูกเลือก

เพิ่มรูปภาพจากกล้อง

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินปุ่ม “กล้อง, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ กล้อง จะเปิดขึ้น

  ถ้าคุณได้ยิน “อนุญาตให้ PowerPoint ถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอ” ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มอนุญาต” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เพื่อถ่ายภาพ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มชัตเตอร์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. โฟกัสจะย้ายไปยังปุ่ม เสร็จสิ้น เมื่อต้องการใช้รูปภาพในงานนำเสนอของคุณ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “PowerPoint, รูปภาพที่ประมวลผลแล้ว”

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกรูปภาพ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปภาพที่ถูกเลือก

เปลี่ยนสไตล์รูปภาพ

คุณสามารถเพิ่มสไตล์กรอบหรือเส้นขอบต่างๆ ไปยังรูปภาพของคุณ

 1. บนสไลด์ ให้นำทางไปยังรูปภาพที่มีสไตล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกรูปภาพ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เมนูสไตล์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเลื่อนดูตัวเลือกสไตล์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินสไตล์ที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “กรอบธรรมดา, สีดำ, รายการ”

 4. เมื่อต้องการนำสไตล์ไปใช้กับรูปภาพ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการปิดเมนู สไตล์ ให้ปัดลงแล้วลากไปทางซ้าย

เพิ่มตาราง

คุณสามารถเพิ่มตารางเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบที่กระชับและเป็นระเบียบ

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกตาราง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินปุ่ม “ตาราง, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ตารางเริ่มต้นที่มี 3 แถวและ 3 คอลัมน์จะถูกสร้างขึ้น

ลบตาราง

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “กำลังเข้าสู่ตาราง” ตามด้วยรายละเอียดของตารางและเซลล์ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เมนูลบ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตาราง, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “กำลังเข้าสู่ตาราง” ตามด้วยรายละเอียดของตารางและเซลล์ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “แทรกด้านขวา, ปุ่ม” หรือ “แทรกด้านล่าง, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ลบแถวหรือคอลัมน์

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “กำลังเข้าสู่ตาราง” ตามด้วยรายละเอียดของตารางและเซลล์ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เมนูลบ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลบแถว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบแถว, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการลบคอลัมน์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบคอลัมน์, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ปรับขนาดตาราง

หลังจากเพิ่มข้อความและคอลัมน์ลงในตารางของคุณ คุณสามารถปรับขนาดให้พอดีกับจำนวนคอลัมน์ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “กำลังเข้าสู่ตาราง” ตามด้วยรายละเอียดของตารางและเซลล์ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, สวิตช์ตัวเลือกเพิ่มเติม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: เมนูแท็บ, เลือกตารางแล้ว“

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “AutoFit ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

การแทรกรูปร่าง

PowerPoint สำหรับ Android มีไลบรารีของรูปร่างที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ในแผนผังลำดับงาน

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปร่าง ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, สวิตช์ตัวเลือกเพิ่มเติม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน “เมนูแท็บ” ตามด้วยแท็บที่เลือกในปัจจุบัน

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรก แท็บ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “รูปร่าง, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู รูปร่าง จะเปิดขึ้น

  รูปร่างจะถูกจัดระเบียบเป็นกลุ่มต่อไปนี้:

  • รูปร่างล่าสุด

  • เส้น

  • สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  • รูปร่างพื้นฐาน

  • บล็อกลูกศร

  • รูปร่างสมการ

  • แผนผังลำดับงาน

  • ดาวและแบนเนอร์

  • คำบรรยายภาพ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรูปร่างที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “สี่เหลี่ยมผืนผ้า, รายการ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรก โฟกัสจะย้ายไปยังแท็บ รูปร่าง พร้อมกับเลือกรูปร่างในสไลด์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint Mobile ด้วย โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อทำให้งานนำเสนอของคุณน่าสนใจโดยการเพิ่มรูปภาพ รูปร่าง และตาราง คุณยังสามารถแก้ไขเนื้อหาที่เพิ่ม เช่น เพิ่มกรอบไปยังรูปภาพของคุณ และเพิ่มหรือนำแถวและคอลัมน์ของตารางออก

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน PowerPoint Mobile ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ PowerPoint Mobile for Windows 10

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

ในหัวข้อนี้

เพิ่มรูปภาพ

คุณสามารถใช้รูปภาพที่คุณถ่ายด้วยกล้องของอุปกรณ์ของคุณ หรือดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บ

เพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณ

ถ้าคุณบันทึกรูปภาพลงในอุปกรณ์ คุณสามารถใช้รูปภาพเหล่านั้นในงานนำเสนอของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหารูปภาพออนไลน์และบันทึกรูปภาพเหล่านั้นลงในอุปกรณ์ของคุณ ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพจากเว็บจะถูกบันทึกไปยัง รูปภาพ

เมื่อใช้รูปภาพ คลิปอาร์ต หรือไฟล์อื่นๆ จากอินเทอร์เน็ต คุณควรคำนึงถึงลิขสิทธิ์ตัวกรองรูปภาพโดยชนิดของสิทธิ์การใช้งานใน Bing สามารถช่วยคุณเลือกไฟล์ที่จะใช้ได้

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินปุ่ม “รูปภาพ, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรูปภาพที่คุณต้องการ โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านชื่อและวันที่ของแต่ละรูปภาพ

 3. เมื่อต้องการเลือกรูปภาพ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่เลือก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทรก, ปุ่มแถบแอป" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปภาพที่ถูกเลือก

เพิ่มรูปภาพจากกล้อง

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินปุ่ม “กล้อง, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ กล้อง จะเปิดขึ้น

 2. เพื่อถ่ายภาพ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ถ่ายภาพ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ปุ่มยอมรับ” ถ่ายภาพแล้ว”

 3. เมื่อต้องการใช้รูปภาพในงานนำเสนอของคุณ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปภาพที่ถูกเลือก

เปลี่ยนสไตล์รูปภาพ

คุณสามารถเพิ่มสไตล์กรอบหรือเส้นขอบต่างๆ ไปยังรูปภาพของคุณ

 1. บนสไลด์ ให้นำทางไปยังรูปภาพที่มีสไตล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกรูปภาพ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “สไตล์, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเลื่อนดูตัวเลือกสไตล์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินสไตล์ที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “กรอบธรรมดา, สีดำ”

 4. เมื่อต้องการนำสไตล์ไปใช้กับรูปภาพ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการปิดเมนู สไตล์ ให้ปัดขึ้นแล้วลากไปทางขวา คุณจะได้ยิน: “ป็อปอัพ, เมนูยกเลิก, ปุ่ม” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มตาราง

คุณสามารถเพิ่มตารางเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบที่กระชับและเป็นระเบียบ

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกตาราง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินปุ่ม “ตาราง, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ตารางเริ่มต้นที่มี 3 แถวและ 3 คอลัมน์จะถูกสร้างขึ้น

ลบตาราง

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตารางที่คุณต้องการลบ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยสองนิ้ว เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มลบ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มหรือลบแถวและคอลัมน์

คุณสามารถเพิ่มแถวและคอลัมน์โดยใช้เพียงหนึ่งเซลล์หรือทั้งตารางเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับแถวหรือคอลัมน์ใหม่

เพิ่มแถวและคอลัมน์รอบๆ ทั้งตาราง

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตารางที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดหนึ่งนิ้วที่ขอบล่างของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “แทรกด้านบน, ปุ่ม” หรือ “แทรกด้านขวา, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มแถวและคอลัมน์รอบๆ เซลล์

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตารางที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเซลล์ที่ถูกต้อง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าตอ

 3. ปัดหนึ่งนิ้วที่ขอบล่างของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “แทรกด้านขวา, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ลบแถวและคอลัมน์

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตารางที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเซลล์ที่ถูกต้อง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าตอ

 3. ปัดหนึ่งนิ้วที่ขอบล่างของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบ, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เมนูลบ”

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลบแถว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบแถว, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการลบคอลัมน์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบคอลัมน์, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ปรับขนาดตาราง

หลังจากเพิ่มข้อความและคอลัมน์ลงในตารางของคุณ คุณสามารถปรับขนาดให้พอดีกับจำนวนคอลัมน์ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตารางที่คุณต้องการปรับขนาด แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แท็บ ตาราง จะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “AutoFit ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

การแทรกรูปร่าง

PowerPoint Mobile มีไลบรารีของรูปร่างที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ในแผนผังลำดับงาน

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปร่าง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินปุ่ม “รูปร่าง, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู รูปร่าง จะเปิดขึ้น

  รูปร่างจะถูกจัดระเบียบเป็นกลุ่มต่อไปนี้:

  • รูปร่างล่าสุด

  • เส้น

  • สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  • รูปร่างพื้นฐาน

  • บล็อกลูกศร

  • รูปร่างสมการ

  • แผนผังลำดับงาน

  • ดาวและแบนเนอร์

  • คำบรรยายภาพ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรูปร่างที่คุณต้องการ เช่น “สี่เหลี่ยมผืนผ้า” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรก โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปร่างถูกเลือกอยู่

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint Online กับแป้นพิมพ์ของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอ เช่น JAWS หรือโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อแทรกรูปภาพหรือตารางในงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ PowerPoint Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก PowerPoint Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ PowerPoint Online

ในหัวข้อนี้

เพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณ

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ไปที่พื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. กด Alt+ปุ่มโลโก้ Windows, N, P คุณจะได้ยิน: “เปิด, ชื่อไฟล์” โฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลข้อความ ชื่อไฟล์ ในกล่องโต้ตอบ เปิด

 3. นำทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 4. เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่เลือกลงในงานนำเสนอของคุณ ให้กด Alt+O

เพิ่มรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณใช้คลิปอาร์ตและรูปภาพจาก Bing คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านลิขสิทธิ์ และสิทธิ์การใช้งานตัวกรองใน Bing จะช่วยคุณเลือกรูปภาพที่ใช้สามารถใช้ได้

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ไปที่พื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. กด Alt+ปุ่มโลโก้ Windows, N, F กล่องโต้ตอบการค้นหา Bing จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลข้อความ ค้นหารูปภาพ Bing

 3. พิมพ์คำค้นหาของคุณ แล้วกด Enter รายการผลลัพธ์การค้นหาจะปรากฏขึ้น พร้อมโฟกัสที่รูปภาพรูปแรก คุณจะได้ยินชื่อของรูปภาพรูปแรก

 4. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนดูผลลัพธ์การค้นหารูปภาพ เมื่อคุณพบรูปภาพที่ต้องการแล้ว ให้กด Enter เพื่อเลือก

 5. เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่เลือกลงในสไลด์ ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแทรก” แล้วกด Enter

เพิ่มตารางในสไลด์

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ไปที่พื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. กด Alt+ปุ่มโลโก้ Windows, N, T คุณจะได้ยิน: “หนึ่ง คูณ หนึ่ง, ตาราง”

 3. เมื่อต้องการเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ในตาราง ให้กด Shift+ปุ่มลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินจำนวนที่คุณต้องการ แล้วกด Enter ตารางจะถูกแทรกลงในสไลด์

แทรกแถวหรือคอลัมน์ในตาราง

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ไปที่เซลล์ตารางด้านบน, ด้านล่าง หรือถัดจากตำแหน่งที่คุณต้องการให้แถบหรือคอลัมน์ใหม่ปรากฏ

 2. ไปที่แท็บ เค้าโครงเครื่องมือตาราง กด Alt+ปุ่มโลโก้ Windows, J, L คุณจะได้ยิน: “เครื่องมือตาราง, รายการแท็บเค้าโครงที่เลือก”

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวทางด้านบนของเซลล์ ให้กด V

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวทางด้านล่างของเซลล์ ให้กด E

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางซ้ายของเซลล์ ให้กด L

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางขวาของเซลล์ ให้กด I

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานนำเสนอของคุณด้วย PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint Online

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เรียนรู้วิธีการนำทางใน PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×