ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้PowerPoint ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อทำให้งานนำเสนอของคุณกับ โดยการเพิ่มรูปภาพ ตาราง หรือกราฟิกการนำเสนอสไลด์ของคุณ เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยายและ JAWS แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค คุณยังจะเรียนรู้วิธีการแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติม ตัวอย่าง ครอบตัดรูปภาพ ตาราง ย้าย และเพิ่ม และเอาแถวของตารางและคอลัมน์

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์ เครือข่าย หรืออินเทอร์เน็ตของคุณ

เมื่อใช้รูปภาพ คลิปอาร์ต หรือไฟล์อื่นๆ จากอินเทอร์เน็ต ควรคำนึงถึง ลิขสิทธิ์ เป็นเรื่องสำคัญ ตัวกรองรูปภาพโดยชนิดของสิทธิ์การใช้งาน สามาถช่วยคุณเลือกไฟล์ที่จะใช้ได้

เพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์หรือเครือข่ายหรือคุณ

 1. นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. กด Alt + N แป้น p คุณได้ยินเสียง: "การโต้ตอบแทรกรูปภาพ ชื่อไฟล์"

  เคล็ดลับ: กล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ เป็นกรณีพิเศษของมาตรฐานหน้าต่าง File Explorer ที่ถูกเปิดในโฟลเดอร์ รูปภาพ ของคุณ คุณควรเปิดตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์รูปภาพไว้ใกล้ๆ กับคุณ เพื่อช่วยให้คุณสามารถค้นหาได้ง่ายขึ้น

 3. พิมพ์ชื่อไฟล์และเส้นทางในเขตข้อมูล ชื่อไฟล์ หรือเลือกไฟล์ที่คุณต้องการแทรก แล้วกด Enter

 4. รูปภาพจะถูกแทรกและถูกเลือก

  หมายเหตุ: เมื่อรูปภาพถูกเลือก แท็บ รูปแบบ ตามบริบทจะพร้อมใช้งาน คุณสามารถใช้ตัวเลือกในแท็บนี้เพื่อปรับขนาดรูปภาพ หรือเพิ่มสี สไตล์ และอื่นๆ เมื่อต้องการไปที่แท็บ รูปแบบ ให้กด Alt+J คุณจะได้ยิน “แท็บรูปแบบ” เมื่อต้องการนำทางผ่านตัวเลือก รูปแบบ ให้กดแป้น Tab

เพิ่มรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ำปที่พื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. กด Alt + N จากนั้น กด F และ 1 คุณได้ยินเสียง: "แทรกรูปภาพหน้าต่าง"

 3. กล่องโต้ตอบค้นหา Bing รูป เปิด มีโฟกัสบนเขตข้อมูลการค้นหา พิมพ์คำค้นหา และกด Enter

 4. เมื่อต้องการเรียกดูผลลัพธ์การค้นหา กดปุ่ม SR และแป้นลูกศรขวาหรือซ้าย

 5. เมื่อต้องการเลือกรูปภาพ วางโฟกัสบน และกด Shift + Enter คุณได้ยินเสียง: "การตรวจสอบ"

  หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรูปภาพ

 6. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มแทรก" แล้วกด Enter

  รูปภาพจะถูกแทรกและถูกเลือก

ครอบตัดรูปภาพ

ปรับรูปร่างของรูปภาพงานนำเสนอของคุณให้เป็นรูปร่างหรืออัตราส่วนกว้างยาวที่ระบุ

ครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

 1. ในพื้นที่สไลด์ เลือกรูปคุณต้องการครอบตัด เมื่อต้องการเลือกรูปภาพ ให้กด Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "รูป" ใน JAWS คุณฟัง: "ภาพ"

 2. เมื่อต้องการไปที่เมนูครอบตัดตามรูปร่าง กด Alt + J, P จากนั้น กด V และ s ให้ คุณได้ยินเสียง: "การสี่เหลี่ยมผืนผ้า"

 3. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกรูปร่าง ให้ใช้แป้นลูกศร คำอธิบายรูปร่างจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 4. เมื่อต้องการเลือกรูปร่างที่ครอบตัด ให้กด Enter รูปภาพจะถูกครอบตัดเป็นรูปร่างที่เลือก

ครอบตัดตามอัตราส่วนกว้างยาว

 1. ในพื้นที่สไลด์ เลือกรูปคุณต้องการครอบตัด

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูอัตราส่วนกว้างยาว กด Alt + J, P จากนั้น กด V และก คุณได้ยินเสียง: "เครื่องหมายจุดคู่หนึ่งหนึ่ง"

 3. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกอัตราส่วนกว้างยาว ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลง อัตราส่วนกว้างยาวจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 4. เมื่อต้องการเลือกอัตราส่วนกว้างยาว ให้กด Enter รูปภาพจะถูกครอบตัดไปยังอัตราส่วนกว้างยาวที่เลือก

เพิ่มและจัดรูปแบบตารางในสไลด์

 1. ไปยังพื้นที่สไลด์ที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. เมื่อต้องการไปที่เมนูตาราง ให้กด Alt + N การยอมรับ คุณได้ยินเสียง: "1 x 1 ตาราง"

 3. เมื่อต้องการแทรกตารางในงานนำเสนอ ให้กด I

 4. กล่องโต้ตอบ แทรกตาราง จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูล จำนวนคอลัมน์ จำนวนเริ่มต้นของคอลัมน์คือ 5 ถ้าคุณต้องการลบจำนวนเริ่มต้น ให้กด Delete แล้วพิมพ์จำนวนใหม่ของคอลัมน์ แล้วกด Tab โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูล จำนวนแถว จำนวนเริ่มต้นคือ 2 เมื่อต้องการเปลี่ยน ให้พิมพ์จำนวนแถว แล้วกด Enter

 5. ตารางจะถูกแทกบนสไลด์ที่เลือก และเคอร์เซอร์จะอยู่ในเซลล์ที่มุมซ้ายบน โปรแรกมผู้บรรยายจะระบุเป็น "เซลล์ที่แถวศูนย์คอลัมน์ศูนย์"

 6. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความไปยังเซลล์ตาราง ให้วางเคอร์เซอร์ในเซลล์ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ เมื่อต้องการเรียกดูเซลล์ ให้ใช้แป้นลูกศร โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศตำแหน่งเซลล์เมื่อคุณเลื่อน

 7. เมื่อต้องการแก้ไขตาราง ให้กด Esc

การเพิ่มหรือลบแถวและคอลัมน์ของตาราง

เพิ่มแถว

 1. ในพื้นที่สไลด์ เลือกตาราง เมื่อต้องการเลือกตาราง ในพื้นที่สไลด์ ให้กด Tab จนกระทั่ง Narrator ทราบ: "ตาราง" ใน JAWS คุณฟัง "วัตถุแทน" และข้อความในเซลล์ เมื่อต้องการเริ่มการแก้ไขตาราง กด Enter

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อวางเคอร์เซอร์ในเซลล์ทางด้านบนหรือด้านล่างที่คุณต้องการให้แถวใหม่ปรากฎขึ้น

 3. เมื่อต้องการไปที่แท็บ เค้าโครง ให้กด Alt+J แล้วกด L คุณจะได้ยิน: "แท็บเค้าโครง"

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวทางด้านบนของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มแทรกด้านบน"

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวทางด้านล่างของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มแทรกด้านล่าง"

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

 5. แถวจะถูกแทรก และโฟกัสจะอยู่บนเซลล์ซ้ายสุดของแถวใหม่

เพิ่มคอลัมน์

 1. ในพื้นที่สไลด์ เลือกตาราง

 2. ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเซลล์ทางด้านขวาหรือด้านซ้ายของตำแหน่งที่คุณต้องการให้คอลัมน์ใหม่ปรากฎ

 3. เมื่อต้องการไปที่แท็บ เค้าโครง ให้กด Alt+J แล้วกด L คุณจะได้ยิน: "แท็บเค้าโครง"

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มแทรกด้านซ้าย"

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มแทรกด้านขวา"

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

 5. คอลัมน์จะถูกแทรก และโฟกัสจะอยู่ในเซลล์บนสุดของคอลัมน์ใหม่

ลบแถวหรือคอลัมน์

 1. ในตาราง ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเซลล์ในคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการลบ

 2. เมื่อต้องการไปที่เมนูลบ กด Alt + J จากนั้น กด L และ d คุณได้ยินเสียง: "แถว และคอลัมน์ ลบคอลัมน์"

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบคอลัมน์ กด C.

  • เมื่อต้องการลบแถว กด r

 4. คอลัมน์หรือแถวถูกลบ และโฟกัสจะย้ายไปยังเซลล์อื่นในตาราง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลบทั้งตารางอย่างรวดเร็ว ให้เลือกตาราง แล้วกด Delete

การเพิ่มเส้นขอบให้กับตาราง

 1. เลือกตารางที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ เมื่อต้องการเลือกตาราง ในพื้นที่สไลด์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าผู้บรรยายทราบ: "ตาราง" ใน JAWS คุณฟัง "วัตถุแทน" และข้อความในเซลล์

 2. เมื่อต้องการเลือกสไตล์เส้นขอบ กด Alt + J แล้ว T จากประเภททั่วไป คุณได้ยิน "ไม่มีเส้นขอบ" หรือสไตล์ของเส้นขอบ ใช้ขึ้น หรือลูกศรลงเพื่อเรียกดูสไตล์ ลักษณะจะประกาศเมื่อคุณย้าย เมื่อต้องการเลือก กด Enter

 3. เมื่อต้องการเลือกที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ กด Alt + J จากนั้น กด T และ b คุณได้ยิน "ไม่มีเส้นขอบ" หรือตัวเลือกของเส้นขอบ ใช้ขึ้น หรือลูกศรลงเพื่อเรียกดูตัวเลือก ตัวเลือกที่จะประกาศเมื่อคุณย้าย เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก กด Enter

 4. เส้นขอบจะถูกเพิ่มไปยังตาราง และโฟกัสจะย้ายไปยังเซลล์ที่มุมซ้ายบนของตาราง

การเปลี่ยนลักษณะของตาราง

คุณสามารถใช้คำสั่งในแท็บ ออกแบบ เพื่อเปลี่ยนลักษณะของตารางของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำ สไตล์ตาราง ไปใช้หรือเปลี่ยนสีพื้นหลัง

นำสไตล์ตารางไปใช้

 1. เลือกตารางที่คุณต้องการนำลักษณะการจัดรูปแบบพร้อมใช้งานหนึ่ง เมื่อต้องการเลือกตาราง ในพื้นที่สไลด์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าผู้บรรยายทราบ: "ตาราง" ใน JAWS คุณฟัง "วัตถุแทน" และข้อความในเซลล์

 2. เมื่อต้องการไปที่เมนูลักษณะตาราง กด Alt + J จากนั้น กด T และก คุณได้ยินสไตล์ของตารางปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการเรียกดูสไตล์ตาราง ให้ใช้แป้นลูกศร สไตล์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำสไตล์ออกจากตารางของคุณ ในเมนู สไตล์ตาราง ให้กด C

 4. สไตล์ตารางจะถูกเปลี่ยน และโฟกัสจะย้ายไปยังเซลล์ที่มุมซ้ายบนของตาราง

การเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นหลัง

 1. เลือกตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลัง

 2. เมื่อต้องการไปที่เมนูแรเงา กด Alt + J จากนั้น กด T และ H. คุณได้ยินสีพื้นหลังปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการเรียกดูสีพื้นหลัง ให้ใช้แป้นลูกศร สีจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำสีพื้นหลังออก ให้กด N เพื่อเลือก ไม่เติม

 4. สีพื้นหลังตารางจะถูกเปลี่ยน และโฟกัสจะย้ายไปยังเซลล์ที่มุมซ้ายบนของตาราง

การย้ายหรือปรับขนาดตาราง

ย้ายตาราง

 1. เลือกตารางคุณต้องการย้าย เมื่อต้องการเลือกตาราง ในพื้นที่สไลด์ ให้กด Tab จนกระทั่ง Narrator ทราบ: "ตาราง" ใน JAWS คุณฟัง "วัตถุแทน" และข้อความในเซลล์

 2. เมื่อต้องการย้ายตารางภายในสไลด์ ให้ใช้แป้นลูกศร

 3. เมื่อต้องการย้ายตาราง ให้กด Esc

ปรับขนาดตาราง

ใส่ขนาดตารางที่ระบุ

 1. เลือกตารางคุณต้องการปรับขนาด

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บ เค้าโครง ให้กด Alt+J แล้วกด L คุณจะได้ยิน: "แท็บเค้าโครง"

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของตาราง กด T, H. แล้วพิมพ์ความสูงเป็นนิ้ว และกด Enter

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของตาราง กด T, W. แล้วพิมพ์ความกว้างเป็นนิ้ว และกด Enter

ขนาดตารางจะถูกเปลี่ยน และโฟกัสจะย้ายไปยังเซลล์ที่มุมซ้ายบนของตาราง

ปรับขนาดคอลัมน์หรือแถว

 1. เลือกตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดคอลัมน์หรือแถว เมื่อต้องการเริ่มต้นแก้ไขตาราง ให้กด Enter

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อวางเคอร์เซอร์ในเซลล์ที่มีคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการปรับขนาด

 3. เมื่อต้องการไปที่แท็บ เค้าโครง ให้กด Alt+J แล้วกด L คุณจะได้ยิน: "แท็บเค้าโครง"

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของแถว ให้กด H แล้วพิมพ์ความสูงเป็นนิ้ว แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ ให้กด W แล้วพิมพ์ความกว้างเป็นนิ้ว แล้วกดกด Enter

 5. ขนาดคอลัมน์และแถวจะถูกเปลี่ยน และโฟกัสจะย้ายไปยังเซลล์ที่เลือกก่อนหน้า

 แทรกรูปร่างหรือ SmartArt

 1. นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกกราฟิก SmartArt

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบSmartArt กด Alt + N, M คุณได้ยินเสียง: "เลือกกราฟิก SmartArt .."

 3. เมื่อต้องการเรียกดูประเภท SmartArt ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลง ประเภทจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย เมื่ออยู่บนประเภทที่คุณต้องการ ให้กด Tab

 4. เมื่อต้องการเรียกดู SmartArt ภายในประเภทที่เลือก ใช้แป้นลูกศร ชื่อสื่อความหมาย SmartArt ถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 5. เมื่อต้องการเลือกแบบ SmartArt กด Enter กราฟิก SmartArt จะถูกสร้างขึ้น และแทรกลงในภาพนิ่งที่เลือก มีโฟกัสบนกล่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้แรก

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้คำสั่งในแท็บ รูปแบบ และ ออกแบบ เพื่อเปลี่ยนลักษณะของ SmartArt เมื่อต้องการไปยังแท็บ รูปแบบ ให้กด Alt, J, แล้วกด O เมื่อต้องการไปยังแท็บ ออกแบบ ให้กด Alt, J, แล้วกด S

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อส่งงานนำเสนอ PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้PowerPoint ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ macOS อยู่แล้วภายใน เพื่อทำให้งานนำเสนอของคุณกับ โดยการเพิ่มรูปภาพ ตาราง หรือกราฟิก คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาเพิ่ม ตัวอย่างเช่น ครอบตัดรูปภาพ ย้ายตาราง และเพิ่ม และเอาแถวของตารางและคอลัมน์

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

เพิ่มรูปภาพหรือคลิปอาร์ตออนไลน์ลงในงานนำเสนอของคุณ

การค้นหา และแทรกคลิปอาร์ตหรือรูปภาพจากแหล่งข้อมูลอื่นแบบออนไลน์ได้โดยตรงจากPowerPoint ไม่ได้อยู่ในขณะนี้ได้รับการสนับสนุนใน macOS อย่างไรก็ตาม คุณสามารถยังคงเพิ่มภาพตัดปะและรูปภาพออนไลน์เพื่อนำเสนอของคุณPowerPoint ด้วยการค้นหารูปถ่ายคุณต้องการให้ online บันทึกสำเนาของ แล้ว แทรกสำเนาที่คุณบันทึกลงในPowerPoint

บันทึกรูปภาพจากเว็บ

หมายเหตุ: คุณสามารถนำทางเว็บเพจที่ใช้เฉพาะแป้นลูกศร ถ้าคุณเปิดใช้งานด่วนการนำทาง เมื่อต้องการเปิด หรือปิดการนำทางด่วน กดแป้นลูกศรซ้ายและขวาในเวลาเดียวกัน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางเว็บเพจโดยใช้การนำทางด่วน ไปสถานีสำหรับ Mac: นำทางโดยใช้การนำทางด่วน หัวข้อนี้ถือว่า คุณมีQuickNav บน

 1. ใช้เว็บเบราว์เซอร์ ไปที่ www.bing.com โฟกัสจะย้ายไปยังกล่องค้นหาของ Bing

 2. ในกล่อง ค้นหา ให้ใส่คำสำคัญสำหรับชนิดของรูปภาพที่คุณกำลังค้นหา แล้วกด Enter

 3. เมื่อต้องการกรองผลลัพธ์การค้นหาให้เป็นรูปภาพเท่านั้น ในผลลัพธ์การค้นหาของ Bing ให้นำทางไปที่แท็บ รูปภาพ เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

  หมายเหตุ: ในตัวกรอง สิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถกรองผลลัพธ์การค้นหาของ Creative Commons ทั้งหมด (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน) หรืออาจเลือกดูรูปทั้งหมด หากคุณเลือก ทั้งหมด ผลการค้นหาจะเพิ่มขึ้นมาเพื่อแสดงรูปทั้งหมดใน Bing คุณต้องรับผิดชอบในการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ด้วย เพื่อเข้าใจตัวเลือกในการให้สิทธิ์การใช้งานได้ดียิ่งขึ้น โปรดดูที่ กรองรูปตามประเภทของสิทธิ์การใช้งาน เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกสิทธิ์การใช้งาน ให้ใช้ลูกศรขึ้นหรือลง แล้วกด Enter เพื่อเลือก

 4. ถ้าคุณต้องการทำผลลัพธ์ให้เจาะจงเป็นคลิปอาร์ต (ภาพลักษณะการ์ตูน) ให้เพิ่ม "คลิปอาร์ต" ต่อท้ายคำค้นหา คุณยังสามารถเรียกดูตัวกรอง ชนิด ในผลลัพธ์การค้นหารูปภาพของ Bing แล้วกด Enter เพื่อเลือก และใช้แป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยัง คลิปอาร์ต เมื่อต้องการเลือกตัวกรอง ให้กด Enter

 5. ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังผลลัพธ์รูปภาพ คุณจะได้ยิน: “ลิงก์, รูปภาพ, ผลลัพธ์รูปภาพ”

 6. เมื่อต้องการเปิดรูปภาพขนาดเต็ม ให้กด Enter

 7. เมื่อต้องการดาวน์โหลดรูปภาพ ให้กด Option+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ลิงก์” ตามด้วยชื่อไฟล์และนามสกุล เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter แล้วกด Command+S

 8. กล่องโต้ตอบ บันทึก จะเปิดขึ้น เคอร์เซอร์จะอยู่ในเขตข้อมูลชื่อไฟล์ เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งการบันทึก ให้กด Tab เพื่อนำทางไปยังปุ่มป็อปอัพ ตำแหน่ง แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อต้องการบันทึก ให้กด Command+S

เพิ่มรูปภาพลงในงานนำเสนอของคุณ

 1. ในPowerPoint นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาของสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. ไปที่แท็บ แทรก แล้วกด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บตามด้วย “คุณกำลังอยู่บนแท็บ...ภายในกลุ่มแท็บ” แล้วใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: "แท็บรูปภาพ" แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 3. เมื่อต้องการเลือกรูปภาพที่บันทึกไว้เพื่อแทรก ให้ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยังเมนู รูปภาพ จากนั้นกด Spacebar เพื่อขยาย กดแป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยัง รูปภาพจากไฟล์ แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 4. กล่องโต้ตอบ รูปภาพจากไฟล์ จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกรูปภาพ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ตารางแถบด้านข้าง” โฟกัสจะย้ายไปยังรายการของตำแหน่งที่ตั้งโปรด เช่น ไฟล์ของฉันทั้งหมด หรือ เอกสาร VoiceOver จะประกาศในตำแหน่งที่ตั้งเมื่อคุณเลื่อน

 5. เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ให้กด Tab แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูโฟลเดอร์ย่อยหรือไฟล์ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการใส่โฟลเดอร์ย่อย ให้กดแป้นลูกศรขวา

 6. เมื่อเลือกไฟล์ที่ถูกต้องแล้ว เมื่อต้องการแทรกรูปภาพ ให้กด Tab เพื่อไปยังปุ่มของกล่องโต้ตอบ แทรก เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar รูปภาพจะถูกแทรกลงในสไลด์ คุณจะได้ยิน: “คุณกำลังอยู่ในพื้นที่เค้าโครง”

ครอบตัดรูปภาพ

ปรับรูปร่างของรูปภาพงานนำเสนอของคุณให้เป็นรูปร่างหรืออัตราส่วนกว้างยาวที่ระบุ

ครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัด เมื่อต้องการเลือกรูปภาพ ในพื้นที่สไลด์ ให้กด Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "รูปภาพ, รายการเค้าโครง"

 2. ไปที่แท็บ รูปแบบรูปภาพ แล้วกด F6 ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บตามด้วย “คุณกำลังอยู่บนแท็บ...ภายในกลุ่มแท็บ” แล้วใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แท็บรูปแบบรูปภาพ” แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 3. ไปที่เมนู ครอบตัด แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ครอบตัด, ปุ่มเมนู” เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Control+Option+Shift+M

 4. เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพให้เป็นรูปร่างที่ระบุ ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยังเมนูย่อย ครอบตัดเป็นรูปร่าง เมื่อต้องการขยายเมนูย่อย ให้กด Control+Option+Spacebar

 5. เมื่อต้องการเลือกการครอบตัดรูปร่าง ให้กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูตัวเลือกรูปร่าง VoiceOver จะประกาศคำอธิบายรูปร่างเมื่อคุณเลื่อน คุณสามารถเลือกจากกลุ่มรูปร่าง 8 กลุ่ม: สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปร่างพื้นฐานบล็อกลูกศรรูปร่างสมการแผนผังลำดับงานดาวและแบนเนอร์คำบรรยายภาพ และ ปุ่มดำเนินการ

 6. กด Spacebar รูปภาพจะถูกครอบตัดไปยังรูปร่างที่เลือก

ครอบตัดตามอัตราส่วนกว้างยาว

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัด เมื่อต้องการเลือกรูปภาพ ในพื้นที่สไลด์ ให้กด Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "รูปภาพ, รายการเค้าโครง"

 2. ไปที่แท็บ รูปแบบรูปภาพ แล้วกด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บตามด้วย “คุณกำลังอยู่บนแท็บ...ภายในกลุ่มแท็บ” แล้วใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แท็บรูปแบบรูปภาพ" แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 3. ไปที่เมนู ครอบตัด แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ครอบตัด, ปุ่มเมนู” เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Control+Option+Shift+M

 4. เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพให้มีอัตราส่วนกว้างยาว ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยังเมนูย่อย อัตราส่วนกว้างยาว เมื่อต้องการขยายเมนูย่อย ให้กด Control+Option+Spacebar

 5. เมื่อต้องการเลือกอัตราส่วนกว้างยาวเพื่อครอบตัด ให้กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูตัวเลือกอัตราส่วนกว้างยาว VoiceOver จะประกาศอัตราส่วนกว้างยาวเมื่อคุณเลื่อน คุณสามารถเลือกจากกลุ่มอัตราส่วน 3 กลุ่ม: สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง และ แนวนอน

 6. กด Spacebar รูปภาพจะถูกครอบตัดไปยังอัตราส่วนกว้างยาวที่เลือก

เพิ่มและจัดรูปแบบตารางในสไลด์

เพิ่มตาราง

 1. ในงานนำเสนอของคุณPowerPoint ไปยังพื้นที่สไลด์ที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. เมื่อต้องการไปที่แถบเมนู ให้กด Control+Option+M

 3. กดแป้นลูกศรขวาซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "แทรก" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกและเปิดเมนู

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่า Voiceover จะประกาศ “ตาราง, จุดไข่ปลา” แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 5. กล่องโต้ตอบ แทรกตาราง จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูล จำนวนคอลัมน์ จำนวนเริ่มต้นของคอลัมน์คือ 3 เมื่อต้องการเปลี่ยน ให้พิมพ์จำนวนใหม่ กด Tab สองครั้งเพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูล จำนวนแถว จำนวนเริ่มต้นของแถวคือ 3 เมื่อต้องการเปลี่ยน ให้พิมพ์จำนวนอื่นๆ กด Enter เพื่อแทรกตารางลงในสไลด์

 6. ตารางจะถูกแทรก และเคอร์เซอร์จะอยู่ในเซลล์ด้านบนซ้าย เมื่อต้องการเรียกดูเซลล์ ให้ใช้แป้นลูกศร VoiceOver จะอ่านเนื้อหาเซลล์และตำแหน่งที่ตั้งของคุณเมื่อคุณย้าย เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ในเซลล์ แล้วเริ่มพิมพ์

 7. เมื่อต้องการแก้ไขตาราง ให้กด Esc

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์

 1. ในงานนำเสนอของคุณPowerPoint ไปยังบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ และเลือกสไลด์ที่ประกอบด้วยตาราง

 2. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้กด Tab ซ้ำๆ เพื่อย้ายโฟกัสไปยังตารางบนสไลด์ เมื่อ VoiceOver ประกาศ “ตาราง” ตารางจะถูกเลือก

 3. เมื่อต้องการเริ่มแก้ไขตาราง ให้กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง

 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อวางเคอร์เซอร์ในเซลล์ทางด้านบนหรือด้านล่างที่คุณต้องการให้แถวใหม่ปรากฎขึ้น หรือในเซลล์ทางด้านซ้ายหรือขวาของคอลัมน์ที่จะแทรก

 5. กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่อยู่บนแท็บ เค้าโครง ให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่า VoiceOver จะประกาศ "เค้าโครง, แท็บ, 10 จาก 10" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวทางด้านบนของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แทรกด้านบน, ปุ่ม"

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวทางด้านล่างของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แทรกด้านล่าง, ปุ่ม"

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แทรกด้านซ้าย, ปุ่ม"

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของเซลล์ที่เลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แทรกด้านขวา, ปุ่ม"

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar แถวหรือคอลัมน์ถูกแทรก

ลบแถวหรือคอลัมน์

 1. ในตาราง ให้ย้ายโฟกัสไปยังเซลล์ในคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการลบ

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่อยู่บนแท็บ เค้าโครง ให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่า VoiceOver จะประกาศ "เค้าโครง, แท็บ, 10 จาก 10" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. กด Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศว่า: "ลบ, ปุ่มเมนู" แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกและเปิดเมนู

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบคอลัมน์ ให้กด Control+Option+Spacebar

  • เมื่อต้องการลบแถว ให้กดแป้นลูกศรลงสองครั้ง VoiceOver จะประกาศ: "ลบแถว" กด Control+Option+Spacebar เพื่อลบ

  คอลัมน์หรือแถวถูกลบ

การเพิ่มเส้นขอบให้กับตาราง

 1. ในงานนำเสนอของคุณPowerPoint เลือกตารางเมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบเพื่อ

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ ออกแบบตาราง ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่า VoiceOver จะประกาศ "ออกแบบตาราง, แท็บ, 9 จาก 10" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. กด Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "เส้นขอบ, ปุ่มเมนู" กด Control+Option+Shift+M เพื่อเปิดเมนู

 4. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูตัวเลือก ตัวเลือกจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย เมื่อต้องการเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar

  เส้นขอบจะถูกเพิ่มลงในตาราง โฟกัสจะยังคงอยู่บนปุ่มเมนู

ย้ายตาราง

 1. ในงานนำเสนอของคุณPowerPoint เลือกตารางคุณต้องการย้าย

 2. เมื่อต้องการย้ายตารางภายในสไลด์

  • กด Shift+ลูกศรขวาเพื่อย้ายตารางไปทางซ้าย

  • กด Shift+ลูกศรซ้ายเพื่อย้ายตารางไปทางขวา

  • กด Shift+ลูกศรขึ้นเพื่อย้ายตารางขึ้น

  • กด Shift+ลูกศรลงเพื่อย้ายตารางลง

 3. เมื่อต้องการย้ายตาราง ให้กด Esc

ปรับขนาดตาราง

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกตารางที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่อยู่บนแท็บ เค้าโครง ให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่า VoiceOver จะประกาศ "เค้าโครง, แท็บ, 10 จาก 10" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของตาราง ให้กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ความสูง, <ความสูงปัจจุบัน>, stepper" จากนั้นให้พิมพ์ความสูงเป็นนิ้ว และกด Enter

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของตาราง ให้กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ความกว้าง, <ความกว้างปัจจุบัน>, stepper" จากนั้นให้พิมพ์ความกว้างเป็นนิ้ว แล้วกด Enter

  ขนาดตารางจะเปลี่ยน โดยโฟกัสจะยังคงอยู่บนปุ่มเมนู

แทรกรูปร่างหรือ SmartArt

 1. ในงานนำเสนอของคุณPowerPoint นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาของสไลด์ที่คุณต้องการแทรกกราฟิก SmartArt

 2. เมื่อต้องการไปที่แถบเมนู ให้กด Control+Option+M

 3. กดแป้นลูกศรขวาซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "แทรก" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกและเปิดเมนู

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่า VoiceOver จะประกาศ "SmartArt, เมนูย่อย" แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 5. เมื่อต้องการเรียกดูประเภท SmartArt ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลง ประเภทจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย เมื่ออยู่บนประเภทที่คุณต้องการ ให้กด Control+Option+Spacebar

 6. กราฟิก SmartArt จะถูกสร้างขึ้นและแทรกในสไลด์ที่เลือก โฟกัสอยู่บนกล่องข้อความที่แก้ไขได้กล่องแรก เมื่อต้องการใส่ข้อความ ให้เริ่มพิมพ์ เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่องข้อความถัดไป ให้กด Esc แล้วกด Tab

 7. เมื่อต้องการหยุดแก้ไขกราฟิก SmartArt ให้กด Esc

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเสียงหรือวิดีโอใน PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint for Mac

งานพื้นฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้PowerPoint กับสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ iOS อยู่แล้วภายใน เพื่อทำให้งานนำเสนอของคุณกับ โดยการเพิ่มรูปภาพและตาราง คุณสามารถยังแก้ไขเนื้อหาเพิ่ม ตัวอย่างเช่น เพิ่มกรอบรูปภาพของคุณ และเพิ่ม หรือเอาแถวของตารางและคอลัมน์ออก

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถในการสัมผัสในPowerPoint ไปPowerPoint for iPhone คู่มือการใช้งานแบบสัมผัส

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

เพิ่มรูปภาพ

คุณสามารถใช้รูปภาพที่คุณถ่ายด้วยกล้องของอุปกรณ์ของคุณ หรือดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บ

เพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณ

ถ้าคุณบันทึกรูปภาพลงในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถใช้รูปภาพเหล่านั้นในงานนำเสนอของคุณ หรือคุณสามารถค้นหารูปภาพออนไลน์แล้วบันทึกลงในอุปกรณ์ของคุณ

 1. ถ้าคุณต้องการค้นหารูปภาพออนไลน์ ให้ใช้ Safari หรือเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ เพื่อค้นหาประเภทรูปภาพที่คุณต้องการแล้วบันทึกไปยังอุปกรณ์ของคุณ ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพจะถูกบันทึกไปยัง รูปภาพ

  หมายเหตุ: ขั้นตอนจริงอาจแตกต่างกันไปตามเบราว์เซอร์และโปรแกรมค้นหาที่คุณใช้

 2. ในPowerPoint นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาของสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดง Ribbon ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าแรก แท็บ”

 4. แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรก แท็บ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทรกรูปภาพ ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ รูปภาพ จะเปิดขึ้น

  หมายเหตุ: คุณสามารถเห็นกล่องโต้ตอบป็อปอัพที่บอกว่า "PowerPoint ต้องการเข้าถึงรูปภาพของคุณ" เมื่อได้ยินแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตกลง, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ม้วนฟิล์ม" ตามด้วยจำนวนรูปภาพในโฟลเดอร์ แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะพบรูปภาพที่ถูกต้อง VoiceOver จะอ่านการวางแนวและวันที่ของแต่รูปภาพ

 8. เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่เลือกในปัจจุบัน ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปภาพถูกเลือกอยู่

เพิ่มรูปภาพจากกล้อง

 1. ในPowerPoint นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาของสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดง Ribbon ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าแรก แท็บ”

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรก แท็บ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แทรกรูปภาพจากกล้อง ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ กล้อง จะเปิดขึ้น

  หมายเหตุ: คุณสามารถเห็นกล่องโต้ตอบป็อปอัพที่บอกว่า “PowerPoint ต้องการเข้าถึงกล้อง” เมื่อได้ยินแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตกลง ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "ถ่ายภาพ, ปุ่ม" หันกล้องไปในทิศทางที่ถูกต้อง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ใช้รูปภาพ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกรูปภาพ โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปภาพถูกเลือกอยู่

เปลี่ยนสไตล์รูปภาพ

คุณสามารถเพิ่มสไตล์กรอบหรือเส้นขอบต่างๆ ไปยังรูปภาพของคุณ

 1. ในPowerPoint นำทางไปยังรูปภาพที่มีสไตล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “สไตล์รูปภาพ ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณไปถึงตัวเลือกสไตล์ ตัวอย่างเช่น "กรอบอย่างง่าย, ปุ่ม" ปัดไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะพบสไตล์ที่คุณต้องการใช้ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อนำไปใช้กับรูปภาพ

 4. เมื่อต้องการปิดเมนู ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มและจัดรูปแบบตาราง

คุณสามารถเพิ่มตารางลงในงานนำเสนอของคุณเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบกระชับและเป็นระเบียบ

 1. ในPowerPoint นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาของสไลด์ที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดง Ribbon ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าแรก แท็บ”

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรก แท็บ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตาราง ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ตารางเริ่มต้นที่มี 3 แถวและ 3 คอลัมน์จะถูกสร้างขึ้น

เพิ่มหรือลบแถวและคอลัมน์

 1. ในPowerPoint นำทางไปยังสไลด์ตารางอยู่ที่ไหน

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะพบตาราง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางซ้ายเพื่อเรียกดูเซลล์ โดยเริ่มจากเซลล์ขวาสุดบนแถวด้านล่าง ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะพบแถวและคอลัมน์ที่ถูกต้อง

 4. เมื่อต้องการเพิ่มแถว ให้แตะส่วนล่างของหน้าจอด้วยนิ้วสี่นิ้ว ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรกด้านบน ปุ่ม” หรือ “แทรกด้านล่าง ปุ่ม” โดยขึ้นอยู่กับด้านของแถวที่เลือกที่คุณต้องการเพิ่มแถวใหม่ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ ให้แตะส่วนล่างของหน้าจอด้วยนิ้วสี่นิ้ว ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรกด้านซ้าย ปุ่ม” หรือ “แทรกด้านขวา ปุ่ม” โดยขึ้นอยู่กับด้านของคอลัมน์ที่เลือกที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ปรับขนาดตาราง

หลังจากเพิ่มข้อความและคอลัมน์ลงในตารางของคุณ คุณสามารถปรับขนาดให้พอดีกับจำนวนคอลัมน์ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

 1. ในPowerPoint นำทางไปยังสไลด์ตารางอยู่ที่ไหน

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะพบตาราง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. แตะครึ่งด้านล่างของหน้าจอด้วย 4 นิ้ว ปัดไปทางซ้ายจนกว่าจะได้ยิน “แสดง Ribbon ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ตาราง แท็บ”

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “AutoFit ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

การแทรกรูปร่าง

PowerPoint มีไลบรารีของรูปร่างสำเร็จรูปที่คุณสามารถใช้ในงานนำเสนอของคุณ รวมเส้น รูปร่างเรขาคณิตพื้นฐาน ลูกศร และดาว

 1. ในPowerPoint นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาของสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปร่าง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดง Ribbon ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน “หน้าแรก แท็บ”

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรก แท็บ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "รูปร่าง, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู รูปร่าง จะเปิดขึ้น

  รูปร่างจะถูกจัดระเบียบเป็นกลุ่มต่อไปนี้:

  • รูปร่างที่ใช้ล่าสุด

  • เส้น

  • สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  • รูปร่างพื้นฐาน

  • บล็อกลูกศร

  • รูปร่างสมการ

  • รูปร่างแผนผังลำดับงาน

  • ดาวและแบนเนอร์

  • คำบรรยายภาพ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรูปร่างที่คุณต้องการใช้ เช่น "สี่เหลี่ยมผืนผ้า, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรก โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปร่างถูกเลือกอยู่

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานนำเสนอของคุณด้วย PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint สำหรับ Android ด้วย TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Android เพื่อทำให้งานนำเสนอของคุณน่าสนใจโดยการเพิ่มรูปภาพ รูปร่าง และตาราง คุณยังสามารถแก้ไขเนื้อหาที่เพิ่ม เช่น เพิ่มกรอบไปยังรูปภาพของคุณ และเพิ่มหรือนำแถวและคอลัมน์ของตารางออก

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน PowerPoint สำหรับ Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ PowerPoint for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

เพิ่มรูปภาพ

คุณสามารถใช้รูปภาพที่คุณถ่ายด้วยกล้องของอุปกรณ์ของคุณ หรือดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บ

เพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณ

ถ้าคุณบันทึกรูปภาพลงในอุปกรณ์ คุณสามารถใช้รูปภาพเหล่านั้นในงานนำเสนอของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหารูปภาพออนไลน์และบันทึกรูปภาพเหล่านั้นลงในอุปกรณ์ของคุณ ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพจากเว็บจะถูกบันทึกไปยัง ดาวน์โหลด

เมื่อใช้รูปภาพ คลิปอาร์ต หรือไฟล์อื่นๆ จากอินเทอร์เน็ต คุณควรคำนึงถึงลิขสิทธิ์ตัวกรองรูปภาพโดยชนิดของสิทธิ์การใช้งานใน Bing สามารถช่วยคุณเลือกไฟล์ที่จะใช้ได้

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินปุ่ม “รูปภาพ, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลื่อนดูรูปภาพในตำแหน่งที่เก็บรูปภาพที่เลือกอยู่ในปัจจุบัน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรูปภาพที่คุณต้องการ TalkBack จะอ่านชื่อและวันที่ของแต่ละรูปภาพ

  • เมื่อต้องการนำทางไปยังตำแหน่งที่เก็บข้อมูลอื่น ตัวอย่างเช่น ดาวน์โหลด หรือ ล่าสุด ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแสดงเส้นทาง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรูปภาพที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่เลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “PowerPoint, รูปภาพที่ประมวลผลแล้ว”

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกรูปภาพ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปภาพที่ถูกเลือก

เพิ่มรูปภาพจากกล้อง

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินปุ่ม “กล้อง, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ กล้อง จะเปิดขึ้น

  ถ้าคุณได้ยิน “อนุญาตให้ PowerPoint ถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอ” ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มอนุญาต” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เพื่อถ่ายภาพ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มชัตเตอร์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. โฟกัสจะย้ายไปยังปุ่ม เสร็จสิ้น เมื่อต้องการใช้รูปภาพในงานนำเสนอของคุณ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “PowerPoint, รูปภาพที่ประมวลผลแล้ว”

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกรูปภาพ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปภาพที่ถูกเลือก

เปลี่ยนสไตล์รูปภาพ

คุณสามารถเพิ่มสไตล์กรอบหรือเส้นขอบต่างๆ ไปยังรูปภาพของคุณ

 1. บนสไลด์ ให้นำทางไปยังรูปภาพที่มีสไตล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกรูปภาพ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เมนูสไตล์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเลื่อนดูตัวเลือกสไตล์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินสไตล์ที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “กรอบธรรมดา, สีดำ, รายการ”

 4. เมื่อต้องการนำสไตล์ไปใช้กับรูปภาพ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการปิดเมนู สไตล์ ให้ปัดลงแล้วลากไปทางซ้าย

เพิ่มตาราง

คุณสามารถเพิ่มตารางเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบที่กระชับและเป็นระเบียบ

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกตาราง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินปุ่ม “ตาราง, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ตารางเริ่มต้นที่มี 3 แถวและ 3 คอลัมน์จะถูกสร้างขึ้น

ลบตาราง

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “กำลังเข้าสู่ตาราง” ตามด้วยรายละเอียดของตารางและเซลล์ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เมนูลบ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตาราง, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “กำลังเข้าสู่ตาราง” ตามด้วยรายละเอียดของตารางและเซลล์ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “แทรกด้านขวา, ปุ่ม” หรือ “แทรกด้านล่าง, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ลบแถวหรือคอลัมน์

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “กำลังเข้าสู่ตาราง” ตามด้วยรายละเอียดของตารางและเซลล์ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เมนูลบ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลบแถว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบแถว, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการลบคอลัมน์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบคอลัมน์, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ปรับขนาดตาราง

หลังจากเพิ่มข้อความและคอลัมน์ลงในตารางของคุณ คุณสามารถปรับขนาดให้พอดีกับจำนวนคอลัมน์ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “กำลังเข้าสู่ตาราง” ตามด้วยรายละเอียดของตารางและเซลล์ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, สวิตช์ตัวเลือกเพิ่มเติม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: เมนูแท็บ, เลือกตารางแล้ว“

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “AutoFit ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

การแทรกรูปร่าง

PowerPoint สำหรับ Android มีไลบรารีของรูปร่างที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ในแผนผังลำดับงาน

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปร่าง ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, สวิตช์ตัวเลือกเพิ่มเติม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน “เมนูแท็บ” ตามด้วยแท็บที่เลือกในปัจจุบัน

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรก แท็บ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “รูปร่าง, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู รูปร่าง จะเปิดขึ้น

  รูปร่างจะถูกจัดระเบียบเป็นกลุ่มต่อไปนี้:

  • รูปร่างล่าสุด

  • เส้น

  • สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  • รูปร่างพื้นฐาน

  • บล็อกลูกศร

  • รูปร่างสมการ

  • แผนผังลำดับงาน

  • ดาวและแบนเนอร์

  • คำบรรยายภาพ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรูปร่างที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “สี่เหลี่ยมผืนผ้า, รายการ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรก โฟกัสจะย้ายไปยังแท็บ รูปร่าง พร้อมกับเลือกรูปร่างในสไลด์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint Mobile ด้วย โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อทำให้งานนำเสนอของคุณน่าสนใจโดยการเพิ่มรูปภาพ รูปร่าง และตาราง คุณยังสามารถแก้ไขเนื้อหาที่เพิ่ม เช่น เพิ่มกรอบไปยังรูปภาพของคุณ และเพิ่มหรือนำแถวและคอลัมน์ของตารางออก

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มรูปภาพ

คุณสามารถใช้รูปภาพที่คุณถ่ายด้วยกล้องของอุปกรณ์ของคุณ หรือดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บ

เพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณ

ถ้าคุณบันทึกรูปภาพลงในอุปกรณ์ คุณสามารถใช้รูปภาพเหล่านั้นในงานนำเสนอของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหารูปภาพออนไลน์และบันทึกรูปภาพเหล่านั้นลงในอุปกรณ์ของคุณ ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพจากเว็บจะถูกบันทึกไปยัง รูปภาพ

เมื่อใช้รูปภาพ คลิปอาร์ต หรือไฟล์อื่นๆ จากอินเทอร์เน็ต คุณควรคำนึงถึงลิขสิทธิ์ตัวกรองรูปภาพโดยชนิดของสิทธิ์การใช้งานใน Bing สามารถช่วยคุณเลือกไฟล์ที่จะใช้ได้

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินปุ่ม “รูปภาพ, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรูปภาพที่คุณต้องการ โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านชื่อและวันที่ของแต่ละรูปภาพ

 3. เมื่อต้องการเลือกรูปภาพ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่เลือก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทรก, ปุ่มแถบแอป" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปภาพที่ถูกเลือก

เพิ่มรูปภาพจากกล้อง

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินปุ่ม “กล้อง, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ กล้อง จะเปิดขึ้น

 2. เพื่อถ่ายภาพ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ถ่ายภาพ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ปุ่มยอมรับ” ถ่ายภาพแล้ว”

 3. เมื่อต้องการใช้รูปภาพในงานนำเสนอของคุณ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปภาพที่ถูกเลือก

เปลี่ยนสไตล์รูปภาพ

คุณสามารถเพิ่มสไตล์กรอบหรือเส้นขอบต่างๆ ไปยังรูปภาพของคุณ

 1. บนสไลด์ ให้นำทางไปยังรูปภาพที่มีสไตล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกรูปภาพ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “สไตล์, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเลื่อนดูตัวเลือกสไตล์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินสไตล์ที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “กรอบธรรมดา, สีดำ”

 4. เมื่อต้องการนำสไตล์ไปใช้กับรูปภาพ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการปิดเมนู สไตล์ ให้ปัดขึ้นแล้วลากไปทางขวา คุณจะได้ยิน: “ป็อปอัพ, เมนูยกเลิก, ปุ่ม” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มตาราง

คุณสามารถเพิ่มตารางเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบที่กระชับและเป็นระเบียบ

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกตาราง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินปุ่ม “ตาราง, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ตารางเริ่มต้นที่มี 3 แถวและ 3 คอลัมน์จะถูกสร้างขึ้น

ลบตาราง

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตารางที่คุณต้องการลบ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยสองนิ้ว เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มลบ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มหรือลบแถวและคอลัมน์

คุณสามารถเพิ่มแถวและคอลัมน์โดยใช้เพียงหนึ่งเซลล์หรือทั้งตารางเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับแถวหรือคอลัมน์ใหม่

เพิ่มแถวและคอลัมน์รอบๆ ทั้งตาราง

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตารางที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดหนึ่งนิ้วที่ขอบล่างของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “แทรกด้านบน, ปุ่ม” หรือ “แทรกด้านขวา, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มแถวและคอลัมน์รอบๆ เซลล์

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตารางที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเซลล์ที่ถูกต้อง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าตอ

 3. ปัดหนึ่งนิ้วที่ขอบล่างของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “แทรกด้านขวา, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ลบแถวและคอลัมน์

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตารางที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินเซลล์ที่ถูกต้อง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าตอ

 3. ปัดหนึ่งนิ้วที่ขอบล่างของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบ, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เมนูลบ”

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลบแถว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบแถว, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการลบคอลัมน์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบคอลัมน์, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ปรับขนาดตาราง

หลังจากเพิ่มข้อความและคอลัมน์ลงในตารางของคุณ คุณสามารถปรับขนาดให้พอดีกับจำนวนคอลัมน์ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

 1. บนสไลด์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตารางที่คุณต้องการปรับขนาด แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แท็บ ตาราง จะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “AutoFit ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

การแทรกรูปร่าง

PowerPoint Mobile มีไลบรารีของรูปร่างที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ในแผนผังลำดับงาน

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปร่าง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินปุ่ม “รูปร่าง, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู รูปร่าง จะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรูปร่างที่คุณต้องการ เช่น “สี่เหลี่ยมผืนผ้า” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรก โฟกัสจะย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณที่มีรูปร่างถูกเลือกอยู่

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้PowerPoint Online ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปภาพและตารางในงานนำเสนอของคุณ เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยายและ JAWS แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ PowerPoint Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก PowerPoint Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ PowerPoint Online

ในหัวข้อนี้

เพิ่มรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณ

 1. ไปยังพื้นที่เนื้อหาของสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. กด Alt + แป้นโลโก้ของ Windows, N แป้น p คุณได้ยินเสียง: "เปิด ชื่อไฟล์" โฟกัสอยู่บนเขตข้อมูลชื่อไฟล์ ข้อความในกล่องโต้ตอบเปิด

 3. นำทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 4. เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่เลือกลงในงานนำเสนอของคุณ ให้กด Alt+O

เพิ่มรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ ให้กด Alt + Windows โลโก้ F. N, F แล้ว คีย์ + กล่องโต้ตอบค้นหา Bing รูป เปิด มีโฟกัสบนเขตข้อมูลการค้นหา

 2. พิมพ์คำค้นหาของคุณ แล้วกด Enter

 3. กด SR คีย์ + ซ้ายหรือขวาแป้นลูกศรจนกว่าคุณได้ยินรูปภาพคุณต้อง การแทรก แล้ว กด Enter เพื่อเลือกรูปภาพ คุณได้ยินเสียง: "การตรวจสอบ"

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "แทรกปุ่ม" จากนั้น กด SR คีย์ + Enter

เพิ่มตารางในสไลด์

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ไปที่พื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. กด Alt + แป้นโลโก้ของ Windows, N การยอมรับ คุณได้ยินเสียง: "1 x 1 ตาราง"

 3. เมื่อต้องการเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ในตาราง กดแป้นลูกศรจนกว่าคุณได้ยินชุดที่คุณต้อง จากนั้น กด Enter แทรกตารางในสไลด์

แทรกแถวหรือคอลัมน์ในตาราง

 1. ไป ไปยังเซลล์ตารางข้างต้น ด้านล่าง หรือถัด จากที่คุณต้องแถวใหม่หรือคอลัมน์ที่จะปรากฏขึ้น

 2. ไปที่แท็บ เค้าโครงเครื่องมือตาราง กด Alt+ปุ่มโลโก้ Windows, J, L คุณจะได้ยิน: “เครื่องมือตาราง, รายการแท็บเค้าโครงที่เลือก”

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวทางด้านบนของเซลล์ ให้กด V

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวทางด้านล่างของเซลล์ ให้กด E

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางซ้ายของเซลล์ ให้กด L

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางขวาของเซลล์ ให้กด I

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานนำเสนอของคุณด้วย PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint Online

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เรียนรู้วิธีการนำทางใน PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×