ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้Word ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่ม หรือเปลี่ยนข้อความในเอกสาร เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยายและ JAWS แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนฟอนต์ นำสไตล์การจัดรูปแบบไปใช้ และใช้หัวเรื่องเพื่อปรับปรุงการไหลของข้อความของคุณ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อความลงในเอกสาร Word

 1. เมื่อต้องการเปิดเอกสารที่มีอยู่ ในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้กด Alt+F, O

 2. กดแป้น Tab เพื่อย้ายรายการตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ เช่น OneDrive หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ แล้วกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินไฟล์ที่คุณต้องการ ถ้าเอกสารของคุณอยู่ในโฟลเดอร์ในตำแหน่งที่ตั้งที่เลือก ให้กด Enter เพื่อเปิดโฟลเดอร์

 4. เมื่อต้องการเปิดเอกสาร กด Enter คุณได้ยินชื่อเอกสาร โฟกัสอยู่บนพื้นที่การแก้ไขในเนื้อความของเอกสาร

 5. กดแป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ แล้วเริ่มพิมพ์

 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้กด Ctrl+S เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ค้นหาและแทนที่ข้อความ

 1. กด Ctrl + H คุณได้ยินเสียง: "การค้นหา และแทน" โฟกัสอยู่บนเขตข้อมูลข้อความที่สิ่งที่ค้นหา

 2. พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการแทน

 3. กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "แทนที่ด้วย"

 4. พิมพ์คำหรือวลีที่จะใช้แทนเดิม

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการค้นหา และแทนคำหรือวลีทีละหนึ่งตรง กด Alt + F อินสแตนซ์แรกถูกเลือกในเนื้อความของเอกสาร เมื่อต้องการแทน กด Alt + R. ทำซ้ำสำหรับอินสแตนซ์ทั้งหมดที่คุณต้องการแทน ถ้าคุณต้องการข้ามแทนอินสแตนซ์ เพียงแค่กด Alt + F เพื่อย้ายไปยังถัดไป

  • เมื่อต้องการแทนทั้งหมดตรงคำหรือวลีในข้อความ กด Alt + A คุณได้ยินเสียงแจ้งเตือนที่ระบุจำนวนแทน เมื่อต้องการปิดหน้าต่างการแจ้งเตือน กด Enter

เลือกข้อความ

คุณสามารถเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสารของคุณ หรือเพียงบางส่วนของข้อความได้อย่างรวดเร็ว

 • เมื่อต้องการเลือกข้อความทั้งหมด ให้กด Ctrl+A

 • เมื่อต้องการเลือกส่วนของข้อความ ย้ายข้อความคุณต้อง การ เลือก แล้ว กด Shift ค้างไว้ ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายเคอร์เซอร์จนกระทั่งข้อความถูกเลือก

ใช้หัวเรื่อง

หัวเรื่องมีความสำคัญมากสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึงและความสามารถในการใช้งานเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าหัวเรื่องของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง จึงจำเป็นต้องสร้างหัวเรื่องโดยการใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายใน Word ซึ่งตัวอ่านหน้าจอจะสามารถอ่านหัวเรื่องและ Word สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องได้

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นหัวเรื่อง

 2. เลือกทำอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้สไตล์หัวเรื่อง 1กด Ctrl + Alt + 1

  • เมื่อต้องการใช้สไตล์หัวเรื่อง 2กด Ctrl + Alt + 2

  • เมื่อต้องการใช้สไตล์หัวเรื่อง 3กด Ctrl + Alt + 3

  • เมื่อต้องการใช้สไตล์ปกติกด Ctrl + Shift + N

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเรียกดสไตล์หัวเรื่องูเพิ่มเติม กด Alt + H, L กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินสไตล์ที่คุณต้องการ จากนั้น กด Enter

นำการจัดรูปแบบตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ไปใช้

ใช้การจัดรูปแบบอักขระสามารถปรับปรุงการอ่านเอกสารของคุณ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบตัวหนา ให้กด Ctrl+B

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบตัวเอียง ให้กด Ctrl+I

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบขีดเส้นใต้ ให้กด Ctrl+U

เปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์

เมื่อต้องการทำให้เอกสารสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน ให้สลับฟอนต์เป็นฟอนต์ที่สามารถอ่านได้ หรือทำให้ข้อความใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

เปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่น

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. กด Alt+H, F, F คุณจะได้ยิน: “ฟอนต์, <ฟอนต์ปัจจุบัน>”

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการข้ามไปยังฟอนต์ที่คุณตัดสินใจใช้โดยตรง ให้เริ่มพิมพ์ชื่อของฟอนต์ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ ti เพื่อค้นหา Times New Roman

เปลี่ยนขนาดฟอนต์

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการทำให้ข้อความใหญ่ขึ้น 1 จุด ให้กด Ctrl+[ (วงเล็บซ้าย)

  • เมื่อต้องการทำให้ข้อความเล็กลง 1 จุด ให้กด Ctrl+] (วงเล็บขวา)

  • เมื่อต้องการเพิ่มขนาดข้อความให้ใหญ่ขึ้นตามขนาดในปุ่ม เพิ่มขนาดฟอนต์ ให้กด Ctrl+Shift+> (เครื่องหมายมากกว่า)

  • เมื่อต้องการทำให้ข้อความด้วยการเพิ่มเล็กลงตามขนาดปุ่มลดขนาดฟอนต์ กด Ctrl + Shift + < (น้อยกว่าหมาย)

  • เมื่อต้องการเลือกขนาดที่ต้องการ ให้กด Alt+H, F, S คุณจะได้ยินขนาดฟอนต์ปัจจุบัน พิมพ์ขนาดจุดที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติฟอนต์หลายครั้งพร้อมกัน

คุณสามารถเรียกดูคุณสมบัติฟอนต์และเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหลายอย่างพร้อมกันในกล่องโต้ตอบ ฟอนต์

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ ให้กด Alt+H, F, N

 3. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการไปแล้วเปลี่ยนแปลง:

   • ฟอนต์ กด Alt+F แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินฟอนต์ที่คุณต้องการ

   • สไตล์ฟอนต์ กด Alt+Y แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินสไตล์ฟอนต์ที่คุณต้องการ

   • สีฟอนต์ กด Alt+S แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการ

   • สีฟอนต์ กด Alt+C กดแป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินสีฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

   • สไตล์ขีดเส้นใต้ กด Alt+U กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินสไตล์การขีดเส้นใต้ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

   • สีขีดเส้นใต้ กด Alt+I กดแป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินสีการขีดเส้นใต้ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการไปแล้วเลือก:

   • ขีดทับ กด Alt+K

   • ขีดทับสองเส้น กด Alt+L

   • ตัวยก กด Alt+P

   • ตัวห้อย กด Alt+B

   • ตัวพิมพ์เล็ก กด Alt+M

   • ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด กด Alt+A

   • ถูกซ่อน กด Alt+H

   • ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น กด Alt+D แล้วกด Enter

   • เอฟเฟ็กต์ข้อความ กด Alt+E แล้วกด Enter

   • แท็บ ขั้นสูง กด Alt+V

   • แท็บ ฟอนต์ กด Alt+N

 4. เมื่อต้องการใช้การเปลี่ยนแปลง กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "OK" แล้ว กด Enter

  เมื่อต้องการออกจากกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ โดยไม่นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้กด Esc

ใช้ฟอนต์ของธีม

ฟอนต์ของธีมจะเปลี่ยนฟอนต์ในเอกสารของคุณทั้งหมด โดยใช้ฟอนต์หนึ่งคู่ที่ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกัน ฟอนต์แรกจะถูกใช้เป็นหัวเรื่อง และฟอนต์ที่สองจะถูกใช้เป็นตัวข้อความ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟอนต์ของธีมจะนำไปใช้กับส่วนหัว คุณต้องนำสไตล์หัวเรื่อง Word ไปใช้กับข้อความของส่วนหัว เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ให้ดู ใช้หัวเรื่อง

 1. ในเอกสารของคุณ ให้กด Alt+G, T, F

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

 3. เมื่อต้องการได้ยินเสียงคำอธิบายของฟอนต์ที่ใช้ธีม กด Narrator + 0 ใน JAWS กด Insert + F ได้อีกด้วย

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกภาพถ่ายหรือรูปภาพใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขด้วย Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้Word for Mac ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ macOS อยู่แล้วภายใน เพื่อเพิ่ม หรือเปลี่ยนข้อความในเอกสาร คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ นำสไตล์การจัดรูปแบบ และใช้หัวเรื่องเพื่อปรับปรุงการไหลของข้อความของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เราขอแนะนำให้คุณอ่านและแก้ไขเอกสารใน มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ VoiceOver อาจไม่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโหมดมุมมองอื่น

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อความลงในเอกสาร Word

 1. เมื่อต้องการเปิดเอกสารที่มีอยู่ ให้กด Command+Option+M คุณจะได้ยิน: "แถบเมนู Apple" กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ไฟล์”

 2. กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนู ไฟล์ แล้วกด Command+O เพื่อเปิด ซึ่งจะเป็นการเปิดรายการตำแหน่งไฟล์ เช่น OneDrive และคอมพิวเตอร์ของคุณ เมนูจะเริ่มต้นที่ตำแหน่งที่คุณบันทึกไฟล์ครั้งล่าสุด

 3. กดแป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูตำแหน่งที่ตั้ง หรือกดแป้น Tab สองครั้งเพื่อไปยังรายการไฟล์ในตำแหน่งที่ตั้งล่าสุด

 4. เมื่อคุณไปที่รายการไฟล์ VoiceOver จะอ่านชื่อของไฟล์แรกในตำแหน่งที่ตั้งนั้น กด Control+Option+ลูกศรลงเพื่อเรียกดูรายการ เมื่อต้องการเปิดไฟล์ที่เลือกในปัจจุบัน ให้กด Enter

  หลังจากเปิดไฟล์ VoiceOver จะประกาศชื่อไฟล์ ในตอนนี้ โฟกัสจะอยู่บนพื้นที่ข้อความของเอกสาร

 5. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มข้อความใหม่ จากนั้นเริ่มพิมพ์

 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้กด Command+S เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ค้นหาและแทนที่ข้อความ

 1. กด Shift+Command+H คุณจะได้ยิน: “ค้นหา เลือกแล้ว กล่องคำสั่งผสม”

 2. พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการแทน รายการของผลลัพธ์การค้นหาจะถูกอัปเดขณะที่คุณพิมพ์

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "คำสั่งผสมกล่อง แทนที่ ด้วย แล้ว พิมพ์คำหรือวลีที่จะใช้แทนต้นฉบับ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทนคำหรือวลีทีละหนึ่งตรง กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "แทนปุ่ม" จากนั้น กดควบคุม + เลือก + Spacebar ซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ผ่านไปเพื่อไปแต่ละอินสแตนซ์ทั้งหมดที่คุณต้องการแทน

  • เมื่อต้องการแทนทั้งหมดที่ตรงกันคำ หรือวลี กดคีย์แท็บจนกว่าคุณได้ยิน "แทนทั้งหมด ปุ่ม" แล้วกด Spacebar คุณได้ยินเสียงแจ้งเตือนที่ระบุจำนวนการแทนที่ เมื่อต้องการปิดหน้าต่างการแจ้งเตือน กดควบคุม + เลือก + Spacebar

ใช้หัวเรื่อง

หัวเรื่องมีความสำคัญมากสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึงและความสามารถในการใช้งานเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าหัวเรื่องของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง จึงจำเป็นต้องสร้างหัวเรื่องโดยการใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายใน Word ซึ่งตัวอ่านหน้าจอจะสามารถอ่านหัวเรื่องและ Word สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องได้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นหัวเรื่อง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำสไตล์ หัวเรื่อง 1 ไปใช้ ให้กด Command+Option+1

  • เมื่อต้องการนำสไตล์ หัวเรื่อง 2 ไปใช้ ให้กด Command+Option+2

  • เมื่อต้องการนำสไตล์ หัวเรื่อง 3 ไปใช้ ให้กด Command+Option+3

  • เมื่อต้องการนำสไตล์ ปกติ ไปใช้ ให้กด Command+Shift+N

VoiceOver จะประกาศขนาดฟอนต์และสีของสไตล์หัวเรื่องที่เลือกเมื่อคุณเลือกข้อความแล้วกด Command+Option+T.

นำการจัดรูปแบบตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ไปใช้

การใช้การจัดรูปแบบอักขระสามารถปรับปรุงให้อ่านเอกสารได้ง่ายขึ้น

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบตัวหนา ให้กด Control+B คุณจะได้ยิน: “ตัวหนา”

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบตัวเอียง ให้กด Control+I คุณจะได้ยิน: “ตัวเอียง”

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบขีดเส้นใต้ ให้กด Control+U คุณจะได้ยิน: “ขีดเส้นใต้”

เปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์

เมื่อต้องการทำให้เอกสารสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน ให้สลับฟอนต์เป็นฟอนต์ที่สามารถอ่านได้ หรือทำให้ข้อความใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

เปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่น

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “หน้าแรก, เลือกอยู่, แท็บ”

 3. เมื่อต้องการเปิดกล่องคำสั่งผสม ฟอนต์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของฟอนต์ปัจจุบัน ตามด้วย “ฟอนต์, เครื่องหมายจุดคู่, กล่องคำสั่งผสม” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดรายการ

 4. กดแป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูฟอนต์ เมื่อต้องการนำฟอนต์ที่เลือกในปัจจุบันไปใช้ ให้กด Enter

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการข้ามไปยังฟอนต์ที่คุณตัดสินใจใช้โดยตรง ให้เริ่มพิมพ์ชื่อของฟอนต์ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ ti เพื่อค้นหาเวลา

เปลี่ยนขนาดฟอนต์

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “หน้าแรก, เลือกอยู่, แท็บ”

 3. เมื่อต้องการเปิดกล่องคำสั่งผสม ฟอนต์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินขนาดจุดของฟอนต์ปัจจุบัน ตามด้วย “ขนาดฟอนต์, เครื่องหมายจุดคู่, กล่องคำสั่งผสม” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดรายการ

 4. กดแป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูขนาดที่พร้อมใช้งาน เมื่อต้องการนำขนาดฟอนต์ที่เลือกในปัจจุบันไปใช้ ให้กด Enter

ใช้ฟอนต์ของธีม

ฟอนต์ของธีมจะเปลี่ยนฟอนต์ในเอกสารของคุณทั้งหมด โดยใช้ฟอนต์หนึ่งคู่ที่ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกัน ฟอนต์แรกจะถูกใช้เป็นหัวเรื่อง และฟอนต์ที่สองจะถูกใช้เป็นตัวข้อความ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟอนต์ของธีมจะนำไปใช้กับส่วนหัว คุณต้องนำสไตล์หัวเรื่องของ Word ไปใช้กับข้อความของส่วนหัว เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ให้ดู ใช้หัวเรื่อง

 1. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “หน้าแรก, เลือกอยู่, แท็บ”

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องคำสั่งผสม ฟอนต์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของฟอนต์ปัจจุบัน ตามด้วย “ฟอนต์, เครื่องหมายจุดคู่, กล่องคำสั่งผสม” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดรายการ

 3. กด T คุณจะได้ยิน: “ฟอนต์ของธีม”

 4. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูรายการฟอนต์ของธีม เมื่อต้องการนำฟอนต์ของธีมที่เลือกในปัจจุบันไปใช้ ให้กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดเรียงข้อความและย่อหน้าใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปภาพหรือรูปใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้ Word for iOS ด้วย VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารได้ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ นำสไตล์การจัดรูปแบบไปใช้ และใช้หัวเรื่องเพื่อปรับปรุงการไหลของข้อความของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ ใช้แป้นพิมพ์ลัดใน Word for iPhone

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เราขอแนะนำให้คุณอ่านและแก้ไขเอกสารใน มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ VoiceOver อาจไม่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโหมดมุมมองอื่น

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อความลงในเอกสาร Word

 1. เมื่อต้องการเปิดเอกสารที่มีอยู่ ในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “บันทึกและปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการไปยังแท็บ เปิด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเปิด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู ตำแหน่ง จะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะพบตำแหน่งที่ตั้งที่มีเอกสารที่คุณต้องการเปิด เช่น โทรศัพท์ของคุณหรือโฟลเดอร์บน OneDrive VoiceOver จะประกาศตำแหน่งที่ตั้งเมื่อคุณเลื่อน เมื่อต้องการเปิดตำแหน่งที่ตั้ง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะอยู่บนตำแหน่งที่ตั้ง แล้วแตะสองครั้งเพื่อเปิด

 4. เมื่ออยู่บนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปิดเอกสาร ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อเอกสาร แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ VoiceOver จะประกาศเอกสารในขณะที่คุณเลื่อน เอกสารจะเปิดขึ้น

 5. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเอกสาร ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เนื้อหาหน้า 1” แตะสองครั้งบนหน้าจอ คีย์บอร์ดบนหน้าจอจะเปิดขึ้น

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้ยกนิ้วแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ซ่อนคีย์บอร์ด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ค้นหาและแทนที่ข้อความ

 1. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มค้นหา" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "Search เขตข้อมูลข้อความ กำลังแก้ไข" ด้านบนหน้าจอคีย์บอร์ดปรากฏอยู่ทางด้านล่างเวลาครึ่งหนึ่งของหน้าจอ

 2. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอการเขียนคำหรือวลีที่คุณต้องการค้นหา และแทน สถานีทราบจำนวนของข้อมูลที่ตรงกัน

 3. ภาพนิ่งหนึ่งนิ้วที่มุมซ้ายบนของหน้าจอจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตัวเลือกการค้นหา ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูตัวเลือก เปิดขึ้น

 4. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยินเสียงไม่ว่าจะเป็น "ค้นหาและแทน" หรือ "ค้นหา และแทนทั้งหมด แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือก

 5. ปัดนิ้วไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ โฟกัสส่งกลับไปยังบานหน้าต่างการค้นหา

 6. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "แทน เขตข้อมูลข้อความ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 7. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอให้พิมพ์คำหรือวลีที่จะใช้แทนต้นฉบับ

 8. ภาพนิ่งนิ้วหนึ่งที่มุมบนขวาของหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "Replace ปุ่ม" หรือ "แทนทั้งหมด ปุ่ม", แล้วแตะสองครั้งหน้าจอ

 9. เมื่อต้องการปิดช่องข้อความค้นหา และย้ายโฟกัสไปยังผลลัพธ์การค้นหาของคุณ ใช้สองนิ้วเพื่อปัดรูปแบบลายเส้น Z

เลือกข้อความ

คุณสามารถเลือกข้อความในเอกสารของคุณเพื่อแก้ไขหรือจัดรูปแบบ

 1. เมื่อต้องการเลือกส่วนของข้อความ เมื่อโฟกัสอยู่ในพื้นที่การแก้ไขเอกสาร ให้นำทางไปยังข้อความที่คุณต้องการเลือก

 2. แตะสองครั้งค้างไว้หน้าจอ คุณจะได้ยินรายการที่เลือก

 3. เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือกของคุณ ให้เลื่อนสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอ VoiceOver จะประกาศส่วนที่เลือกเมื่อคุณเลื่อนนิ้วของคุณ

ใช้หัวเรื่อง

หัวเรื่องมีความสำคัญมากสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึงและความสามารถในการใช้งานเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าหัวเรื่องของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง จึงจำเป็นต้องสร้างหัวเรื่องโดยการใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายใน Word ซึ่งตัวอ่านหน้าจอจะสามารถอ่านหัวเรื่องและ Word สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องได้

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นหัวเรื่อง

 2. เมื่อต้องการไปยัง Ribbon ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แสดง Ribbon” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บ Ribbon ปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการเลือกแท็บ Ribbon หน้าแรก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาหรือซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บหน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. บนแท็บ หน้าแรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มสไตล์” แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู สไตล์ จะเปิดขึ้น

 5. ในเมนู สไตล์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินหัวเรื่องที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้อนกลับไปยังแท็บ หน้าแรก

 6. เมื่อต้องการปิด Ribbon ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ซ่อน Ribbon” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

นำการจัดรูปแบบตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ไปใช้

การใช้การจัดรูปแบบอักขระสามารถปรับปรุงให้อ่านเอกสารได้ง่ายขึ้น

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวหนา” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเอียง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบขีดเส้นใต้ไปใช้ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มขีดเส้นใต้” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์

เมื่อต้องการทำให้เอกสารสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน ให้สลับฟอนต์เป็นฟอนต์ที่สามารถอ่านได้ หรือทำให้ข้อความใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

เปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่น

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เมื่อต้องการไปยัง Ribbon ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แสดง Ribbon” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บ Ribbon ปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการเลือกแท็บ Ribbon หน้าแรก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บหน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. บนแท็บ หน้าแรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ฟอนต์, <ฟอนต์ปัจจุบัน>, <ขนาดฟอนต์ปัจจุบัน>” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู ฟอนต์ จะเปิดขึ้น

 5. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินฟอนต์ที่คุณต้องการ VoiceOver จะประกาศฟอนต์ในขณะที่คุณเลื่อน เมื่อต้องการเลือกฟอนต์ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. หลังจากเลือกฟอนต์ใหม่แล้ว เมนู ฟอนต์ จะปิด และโฟกัสจะย้ายไปยังแท็บ หน้าแรก

เปลี่ยนขนาดฟอนต์

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์ของข้อความคุณพิมพ์ลงในเอกสาร โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เมื่อต้องการไปยัง Ribbon ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แสดง Ribbon” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บ Ribbon ปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการเลือกแท็บ Ribbon หน้าแรก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บหน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. บนแท็บ หน้าแรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ฟอนต์, <ฟอนต์ปัจจุบัน>, <ขนาดฟอนต์ปัจจุบัน>” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู ฟอนต์ จะเปิดขึ้น

 5. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ขนาด <ขนาดฟอนต์ปัจจุบัน>”

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มขนาดฟอนต์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเพิ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเพิ่มขนาด 1 จุด

  • เมื่อต้องการลดขนาดฟอนต์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มลด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อลดขนาด 1 จุด

 7. เมื่อต้องการปิด Ribbon ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ซ่อน Ribbon” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ใช้ฟอนต์ของธีม

ฟอนต์ของธีมจะเปลี่ยนฟอนต์ในเอกสารของคุณทั้งหมด โดยใช้ฟอนต์หนึ่งคู่ที่ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกัน ฟอนต์แรกจะถูกใช้เป็นหัวเรื่อง และฟอนต์ที่สองจะถูกใช้เป็นตัวข้อความ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟอนต์ของธีมจะนำไปใช้กับส่วนหัว คุณต้องนำสไตล์หัวเรื่อง Word ไปใช้กับข้อความของส่วนหัว เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ให้ดู ใช้หัวเรื่อง

 1. เมื่อต้องการไปยัง Ribbon ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แสดง Ribbon” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บ Ribbon ปัจจุบัน

 2. เมื่อต้องการเลือกแท็บ Ribbon หน้าแรก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาหรือซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บหน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ฟอนต์, <ฟอนต์ปัจจุบัน>, <ขนาดฟอนต์ปัจจุบัน>” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู ฟอนต์ จะเปิดขึ้น

 4. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “หังเรื่องธีมของฟอนต์” ปัดไปทางขวาเพื่อฟังฟอนต์ของธีมที่พร้อมใช้งาน VoiceOver จะประกาศฟอนต์ของธีมในขณะที่คุณเลื่อน เมื่อต้องการเลือกฟอนต์ของธีม ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  รายการของฟอนต์ของธีมจะสิ้นสุดเมื่อคุณได้ยิน: “หัวเรื่องฟอนต์ที่ใช้ล่าสุด” ถ้าคุณยังไม่ได้เลือกฟอนต์ ฟอนต์ของธีมจะสิ้นสุดเมื่อคุณได้ยิน: “ฟอนต์ที่สามารถใช้ได้กับ Office”

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้ Word for Android ด้วย TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารได้ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ นำสไตล์การจัดรูปแบบไปใช้ และใช้หัวเรื่องเพื่อปรับปรุงการไหลของข้อความของคุณ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อความลงในเอกสาร Word

 1. เมื่อต้องการเปิดเอกสารที่มีอยู่ ในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มไฟล์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เมนูไฟล์, เปิด”

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ เปิด ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายการของตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ เช่น OneDrive หรืออุปกรณ์ของคุณ

 3. เมื่อต้องการเปิดตำแหน่งที่ตั้ง ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ นำทางไปยังเอกสารที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เอกสารจะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่บนเนื้อความของเอกสาร

 4. เมื่อต้องการเปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วเริ่มพิมพ์

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ปิดคีย์บอร์ด และถ้าจำเป็น ให้บันทึกเอกสารของคุณตามที่แนะนำใน สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาและแทนที่ข้อความ

 1. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "แก้ไข ค้นหา สามงวด กล่องแก้ไข แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "การค้นหา ช่วงเวลาสาม แก้ไขกล่อง" ในคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ

 2. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการแทน

 3. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ส่ง ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ TalkBack ทราบจำนวนอินสแตนซ์ที่ตรงกันและใดที่จะเลือกหนึ่งในเนื้อความ

 4. ปัดนิ้วไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูการตั้งค่าการค้นหา เปิดขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ

 5. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ไม่ถูกเลือก Replace กล่องกาเครื่องหมาย แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "แก้ไข Replace ช่วงเวลาสาม กล่องแก้ไข" ในคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ

 6. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการแทนที่ต้นฉบับ

 7. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทนอินสแตนซ์ต่าง ๆ ที่ตรงกันทีละหนึ่ง ผลลัพธ์ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "แทนปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ผ่านไปผ่านทางการค้นหาที่ตรงกันทั้งหมด

  • เมื่อต้องการแทนผลลัพธ์การค้นหาการตรงกันทั้งหมดในครั้งเดียว ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "แทนปุ่มทั้งหมด" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 8. เมื่อต้องการปิดแถบค้นหา ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "แถบค้นหาปิด ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

เลือกข้อความ

คุณสามารถเลือกส่วนเฉพาะของข้อความหรือข้อความทั้งหมดในเอกสารของคุณ

เลือกส่วนของข้อความ

 1. เมื่อต้องการเลือกส่วนของข้อความ เมื่อโฟกัสอยู่บนพื้นที่การแก้ไขเอกสาร ให้นำทางไปยังข้อความที่คุณต้องการเลือก

 2. แตะสองครั้งค้างไว้หน้าจอ คุณจะได้ยินรายการที่เลือก

 3. เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือกของคุณ ให้เลื่อนสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอ TalkBack จะประกาศส่วนที่เลือกเมื่อคุณเลื่อนนิ้วของคุณ

เลือกข้อความทั้งหมด

 1. เมื่อต้องการเลือกข้อความทั้งหมดในเอสการของคุณ ให้ปัดขึ้นแล้วปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: “เมนูบริบทภายใน, TalkBack, แสดงรายการที่หนึ่งถึงสามรายการจากสามรายการ”

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตัวควบคุมเคอร์เซอร์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือกทั้งหมด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ใช้หัวเรื่อง

หัวเรื่องมีความสำคัญมากสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึงและความสามารถในการใช้งานเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าหัวเรื่องของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง จึงจำเป็นต้องสร้างหัวเรื่องโดยการใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายใน Word ซึ่งตัวอ่านหน้าจอจะสามารถอ่านหัวเรื่องและ Word สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องได้

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นหัวเรื่อง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก ขยายสวิตช์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บปัจจุบัน

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บหน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. บนแท็บ หน้าแรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เมนูสไตล์” แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู สไตล์ จะเปิดขึ้น

 5. ในเมนู สไตล์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินหัวเรื่องที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้อนกลับไปยังแท็บ หน้าแรก คุณจะได้ยิน: “เมนูแท็บ, เลือกหน้าแรกอยู่”

นำการจัดรูปแบบตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ไปใช้

การใช้การจัดรูปแบบอักขระสามารถปรับปรุงให้อ่านเอกสารได้ง่ายขึ้น

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, ตัวหนา, สวิตช์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, ตัวเอียง, สวิตช์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบขีดเส้นใต้ไปใช้ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, ขีดเส้นใต้, สวิตช์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์

เมื่อต้องการทำให้เอกสารสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน ให้สลับฟอนต์เป็นฟอนต์ที่สามารถอ่านได้ หรือทำให้ข้อความใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

เปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่น

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, ขยายสวิตช์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บปัจจุบัน

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บหน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าจะได้ยินว่า “กล่องคำสั่งผสมฟอนต์, <ฟอนต์ปัจจุบัน>, เลือกอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนขนาดฟอนต์

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, ขยายสวิตช์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บปัจจุบัน

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บหน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าจะได้ยินว่า “กล่องคำสั่งผสมขนาดฟอนต์, <ขนาดปัจจุบัน>, เลือกอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ใช้ฟอนต์ของธีม

ฟอนต์ของธีมจะเปลี่ยนฟอนต์ในเอกสารของคุณทั้งหมด โดยใช้ฟอนต์หนึ่งคู่ที่ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกัน ฟอนต์แรกจะถูกใช้เป็นหัวเรื่อง และฟอนต์ที่สองจะถูกใช้เป็นตัวข้อความ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟอนต์ของธีมจะนำไปใช้กับส่วนหัว คุณต้องนำสไตล์หัวเรื่องของ Word ไปใช้กับข้อความของส่วนหัว เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ให้ดู ใช้หัวเรื่อง

 1. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, ขยายสวิตช์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บปัจจุบัน

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บหน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าจะได้ยินว่า “กล่องคำสั่งผสมฟอนต์, <ฟอนต์ปัจจุบัน>, เลือกอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ฟอนต์ของธีม” ปัดไปทางขวาเพื่อฟังฟอนต์ของธีมที่พร้อมใช้งาน เมื่อต้องการเลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  รายการของฟอนต์ของธีมจะสิ้นสุดเมื่อคุณได้ยิน: “ฟอนต์ทั้งหมด”

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้ Word Mobile ด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารได้ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ นำสไตล์การจัดรูปแบบไปใช้ และใช้หัวเรื่องเพื่อปรับปรุงการไหลของข้อความของคุณ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อความลงในเอกสาร Word

 1. เมื่อต้องการเปิดเอกสารที่มีอยู่ ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "อย่างรวดเร็วคำสั่ง access ไฟล์ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "Backstage หน้า"

 2. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "เปิด" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "เรียกดู" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เลือกแอป" เปิดรายการบันทึกตำแหน่งที่ตั้ง โฟกัสอยู่บนรายการแรกในรายการ

 4. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. เรียกดูเอกสารที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "เอกสารเปิด" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดเอกสารในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

 7. เมื่อต้องการเปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วเริ่มพิมพ์

 8. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ปิดคีย์บอร์ด และถ้าจำเป็น ให้บันทึกเอกสารของคุณตามที่แนะนำใน สร้างเอกสารใหม่

ค้นหาและแทนที่ข้อความ

 1. ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ ปัดไปทางซ้าย หรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "access อย่างรวดเร็วคำสั่ง ค้นหา แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "ป็อปอัพ"

 3. ปัดนิ้วที่เหมาะสม คุณได้ยินเสียง: "แทน กล่องกาเครื่องหมาย"

 4. เมื่อต้องการเปิดใช้งานแทนที่ข้อความที่พบ แตะสองครั้งหน้าจอ โฟกัสส่งกลับไปยังกล่องค้นหาค้นหา ปรากฏบนคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

 5. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการแทน

 6. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "กล่องข้อความแทน" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 7. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอให้พิมพ์คำหรือวลีที่จะใช้แทนต้นฉบับ

 8. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทนคำหรือวลีทีละหนึ่ง ปัดขวาที่ตรงกัน คุณได้ยินเสียง: "แทน" แตะสองครั้งหน้าจอซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ถูกแทนที่อินสแตนซ์ทั้งหมดที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการแทนทั้งหมดตรงคำหรือวลีในเวลาเดียวกัน ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "แทนทั้งหมด" ทางแล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 9. เมื่อต้องการปิดแถบค้นหา ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปิดแถบค้นหา" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

เลือกข้อความ

คุณสามารถเลือกส่วนเฉพาะของข้อความหรือข้อความทั้งหมดในเอกสารของคุณ

เลือกส่วนของข้อความ

 1. ปัดนิ้วขึ้น หรือลง เพื่อเลือกการตั้งค่าการนำทางที่คุณต้องการใช้สำหรับการเลือก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือก "ย่อหน้า" คุณสามารถนำทาง แล้วเลือกพื้นที่ของข้อความมีขนาดใหญ่

 2. ในเอกสารของคุณ ให้นำทางไปยังส่วนของข้อความที่คุณต้องการเลือก แล้วแตะสามครั้งบนหน้าจอ

เลือกข้อความทั้งหมด

 1. ในเอกสารของคุณ ให้แตะหน้าจอสองครั้งด้วยนิ้วสองนิ้ว เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 2. ปัดนิ้วไปทางซ้าย หรือขวาจน กว่าคุณได้ยิน "เลือกทั้งหมด" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

ใช้หัวเรื่อง

หัวเรื่องมีความสำคัญมากสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึงและความสามารถในการใช้งานเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าหัวเรื่องของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง จึงจำเป็นต้องสร้างหัวเรื่องโดยการใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายใน Word ซึ่งตัวอ่านหน้าจอจะสามารถอ่านหัวเรื่องและ Word สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องได้

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นหัวเรื่อง

 2. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม" แตะหน้าจอสองครั้ง

 3. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินแท็บปัจจุบัน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “หน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. บนแท็บหน้าแรก ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ลักษณะ" แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูสไตล์ เปิดขึ้น

 6. ในเมนู สไตล์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินหัวเรื่องที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ สไตล์หัวเรื่องจะถูกนำไปใช้กับเอกสาร และโฟกัสจะย้อนกลับไปยังเมนูเอกสาร

นำการจัดรูปแบบตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ไปใช้

ใช้การจัดรูปแบบอักขระสามารถปรับปรุงการอ่านเอกสารของคุณ

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบตัวหนา ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "เป็นตัวหนา" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบตัวเอียง ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตัวเอียง" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการนำขีดเส้นใต้จัดรูปแบบ ปัดไปทางซ้าย หรือขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ขีดเส้นใต้" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

เปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์

เมื่อต้องการทำให้เอกสารสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน ให้สลับฟอนต์เป็นฟอนต์ที่สามารถอ่านได้ หรือทำให้ข้อความใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

เปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่น

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม" แตะหน้าจอสองครั้ง

 3. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินแท็บปัจจุบัน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “หน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ฟอนต์" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนขนาดฟอนต์

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม" แตะหน้าจอสองครั้ง

 3. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินแท็บปัจจุบัน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “หน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ขนาดฟอนต์" และแตะสองครั้งแล้วหน้าจอ

 6. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ใช้ฟอนต์ของธีม

ฟอนต์ของธีมจะเปลี่ยนฟอนต์ในเอกสารของคุณทั้งหมด โดยใช้ฟอนต์หนึ่งคู่ที่ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกัน ฟอนต์แรกจะถูกใช้เป็นหัวเรื่อง และฟอนต์ที่สองจะถูกใช้เป็นตัวข้อความ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟอนต์ของธีมจะนำไปใช้กับส่วนหัว คุณต้องนำสไตล์หัวเรื่องของ Word ไปใช้กับข้อความของส่วนหัว เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ให้ดู ใช้หัวเรื่อง

 1. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม" แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินแท็บปัจจุบัน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “หน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ฟอนต์" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ฟอนต์ของธีม” ปัดไปทางขวาเพื่อฟังฟอนต์ของธีมที่พร้อมใช้งาน เมื่อต้องการเลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  รายการของฟอนต์ของธีมจะสิ้นสุดเมื่อคุณได้ยิน: “ฟอนต์ทั้งหมด”

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขด้วย Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่ม อ่าน และลบข้อคิดเห็นใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้Word Online ด้วยตัวอ่านหน้าจอและแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อเพิ่ม หรือเปลี่ยนข้อความในเอกสาร เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยายและ JAWS แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนฟอนต์ นำสไตล์การจัดรูปแบบไปใช้ และใช้หัวเรื่องเพื่อปรับปรุงการไหลของข้อความของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้ผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เนื่องจาก Word Online ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจึงแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 สำหรับเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) ก็ใช้ได้กับเว็บเบราว์เซอร์ แต่ใช้ไม่ได้กับ Word Online

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อความลงในเอกสาร Word

 1. เมื่อต้องการเปิดเอกสารที่มีอยู่ ในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้กดแป้น Alt+โลโก้ Windows แล้วกด F และ O เมนู เปิด จะเปิดขึ้น และแสดงเอกสารล่าสุดของคุณ

 2. เมื่อต้องการเรียกดูเอกสารล่าสุด ให้กดแป้น Tab เมื่อคุณเลื่อน โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศเอกสารเป็น “<ชื่อไฟล์> <ตำแหน่งที่ตั้ง>” เมื่อต้องการเปิดเอกสาร ให้กด Enter

 3. ถ้าคุณต้องการเปิดเอกสารที่ไม่ได้อยู่ในเอกสารล่าสุดของคุณ ในเมนู เปิด ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เพิ่มเติมบน OneDrive” แล้วกด Enter OneDrive จะเปิดหน้าต่างใหม่ และคุณสามารถเรียกดูเอกสารได้ เมื่อต้องการเรียกดูเอกสารและโฟลเดอร์ ให้ใช้แป้นลูกศร เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์หรือเอกสาร ให้กด Enter

 4. เมื่อเอกสารเปิดอยู่ โฟกัสจะอยู่บนพื้นที่การแก้ไขในเนื้อความของเอกสาร

 5. กดแป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ แล้วเริ่มพิมพ์ การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

ค้นหาและแทนที่ข้อความ

 1. ในการอ่านหรือแก้ไขมุมมอง กด Ctrl + F ได้อีกด้วย คุณได้ยินเสียง: "เอกสารสำหรับการค้นหา" โฟกัสอยู่บนเขตข้อมูลข้อความค้นหา

  ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ JAWS การค้นหา และแทนข้อความในมุมมองการแก้ไขใน JAWS กด Ctrl + H

 2. กด Shift + Tab จน กว่าคุณได้ยิน "แทน" แล้ว กด Enter โฟกัสส่งกลับไปยังเขตข้อมูลการค้นหาข้อความ

 3. พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการแทน รายการผลลัพธ์การค้นหาจะถูกอัปเดขณะที่คุณพิมพ์

 4. กดแป้น Tab จน กว่าคุณได้ยิน "แทนที่ด้วย" แล้ว พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการแทนคำต้นฉบับ

 5. เมื่อต้องการเรียกดูรายการของผลลัพธ์การค้นหา กดแป้น Tab จน กว่าคุณได้ยิน "ก่อนหน้าผลลัพธ์" หรือ "ผลลัพธ์ถัดไป" แล้ว กด Enter ตัวอ่านหน้าจอทราบอินสแตนซ์ต่าง ๆ ตามที่คุณย้ายในรายการ

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทนผลลัพธ์การค้นหาหนึ่งครั้ง กดแป้น Tab จน กว่าคุณได้ยิน "แทน" แล้ว กด Enter นำทางไปยังอินสแตนซ์ถัดไป และทำซ้ำขั้นตอนนี้ถ้าจำเป็น

  • เมื่อต้องการแทนอินสแตนซ์ทั้งหมด กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "แทนทั้งหมด" แล้ว กด Enter

เลือกข้อความ

คุณสามารถเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสารของคุณ หรือเพียงบางส่วนของข้อความได้อย่างรวดเร็ว

 • เมื่อต้องการเลือกข้อความทั้งหมด ให้กด Ctrl+A

 • เมื่อต้องการเลือกส่วนของข้อความ ย้ายข้อความคุณต้อง การ เลือก แล้ว กด Shift ค้างไว้ ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายเคอร์เซอร์จนกระทั่งข้อความถูกเลือก

ใช้หัวเรื่อง

หัวเรื่องมีความสำคัญมากสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึงและความสามารถในการใช้งานเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าหัวเรื่องของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง จึงจำเป็นต้องสร้างหัวเรื่องโดยการใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายใน Word ซึ่งตัวอ่านหน้าจอจะสามารถอ่านหัวเรื่องและ Word สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องได้

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นหัวเรื่อง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำสไตล์ หัวเรื่อง 1 ไปใช้ ให้กด Ctrl+Alt+1

  • เมื่อต้องการนำสไตล์ หัวเรื่อง 2 ไปใช้ ให้กด Ctrl+Alt+2

  • เมื่อต้องการนำสไตล์ หัวเรื่อง 3 ไปใช้ ให้กด Ctrl+Alt+3

  • เมื่อต้องการนำสไตล์ ปกติ ไปใช้ ให้กด Ctrl+Shift+N

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเรียกดูสไตล์หัวเรื่องเพิ่มเติม ให้กดแป้น Alt+โลโก้ Windows แล้วกด H และ L จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินสไตล์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter เพื่อเลือก

นำการจัดรูปแบบตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ไปใช้

การใช้การจัดรูปแบบอักขระสามารถปรับปรุงให้อ่านเอกสารได้ง่ายขึ้น

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบตัวหนา ให้กด Ctrl+B

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบตัวเอียง ให้กด Ctrl+I

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบขีดเส้นใต้ ให้กด Ctrl+U

เปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์

เมื่อต้องการทำให้เอกสารสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน ให้สลับฟอนต์เป็นฟอนต์ที่สามารถอ่านได้ หรือทำให้ข้อความใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

เปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่น

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. กด แป้นโลโก้ Alt + Windows แล้ว H, F และ F. คุณได้ยินเสียง: "ชื่อฟอนต์"

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการข้ามไปยังฟอนต์ที่คุณตัดสินใจใช้โดยตรง ให้เริ่มพิมพ์ชื่อของฟอนต์ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ ti เพื่อค้นหา Times New Roman

เปลี่ยนขนาดฟอนต์

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการทำให้ข้อความใหญ่ขึ้น 1 จุด ให้กด Ctrl+] (วงเล็บขวา)

  • เมื่อต้องการทำให้ข้อความเล็กลง 1 จุด ให้กด Ctrl+[ (วงเล็บซ้าย)

  • เมื่อต้องการเพิ่มขนาดข้อความให้ใหญ่ขึ้นตามขนาดในปุ่ม เพิ่มขนาดฟอนต์ ให้กด Ctrl+Shift+> (เครื่องหมายมากกว่า)

  • เมื่อต้องการทำให้ข้อความด้วยการเพิ่มเล็กลงตามขนาดปุ่มลดขนาดฟอนต์ กด Ctrl + Shift + < (น้อยกว่าหมาย)

  • เมื่อต้องการเลือกขนาดที่เฉพาะเจาะจง กดแป้นโลโก้ Alt + Windows แล้ว H, F และ s ให้ คุณได้ยินเสียง: "ขนาดฟอนต์" พิมพ์ขนาดจุดคุณต้อง จากนั้น กด Enter

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติฟอนต์หลายครั้ง

คุณสามารถเรียกดูคุณสมบัติฟอนต์และทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ตัวเลือกในกลุ่ม ฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บ หน้าแรก ให้กดแป้น Alt+โลโก้ Windows แล้วกด H

 3. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการไปแล้วเปลี่ยนแปลง:

   • ฟอนต์ กด F แล้วกด F แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

   • สไตล์ฟอนต์ กด F แล้วกด Y จากนั้นกดแป้น Tab แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินสไตล์ฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

   • สีฟอนต์ กด F แล้วกด S แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

   • สีฟอนต์ กด F แล้วกด C จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินสีฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

   • สีเน้นข้อความ กด I จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินสีเน้นที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการไปแล้วเลือก:

   • ขีดทับ กด 4

   • ตัวยก กด 6

   • ตัวห้อย กด 5

ใช้ฟอนต์ของธีม

ฟอนต์ของธีมจะเปลี่ยนฟอนต์ในเอกสารของคุณทั้งหมด โดยใช้ฟอนต์หนึ่งคู่ที่ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกัน ฟอนต์แรกจะถูกใช้เป็นหัวเรื่อง และฟอนต์ที่สองจะถูกใช้เป็นตัวข้อความ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟอนต์ของธีมจะนำไปใช้กับส่วนหัว คุณต้องนำสไตล์หัวเรื่อง Word ไปใช้กับข้อความของส่วนหัว เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ให้ดู ใช้หัวเรื่อง

 1. ในเอกสารของคุณ กด แป้นโลโก้ Alt + Windows แล้ว H, F และ F. คุณได้ยินเสียง: "ชื่อฟอนต์"

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินฟอนต์คุณต้อง จากนั้น กด Enter โปรแกรมอ่านหน้าจอที่ทราบ " <ชื่อฟอนต์ > หัวเรื่อง" สำหรับส่วนหัวของ และ " <ชื่อฟอนต์ > เนื้อความ" สำหรับข้อความเนื้อหา

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปภาพหรือรูปใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×