ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Word ด้วยคีย์บอร์ดและโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารได้ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ นำสไตล์การจัดรูปแบบไปใช้ และใช้หัวเรื่องเพื่อปรับปรุงการไหลของข้อความของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อความลงในเอกสาร Word

คุณสามารถสร้างเอกสารใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นหรือเพิ่มข้อความลงในเอกสารที่มีอยู่

สร้างเอกสารใหม่

 1. เมื่อคุณเปิด Word โฟกัสจะอยู่เทมเพลตสำหรับเอกสารเปล่าใหม่ กด Enter เพื่อสร้างเอกสาร คุณจะได้ยิน: “<ชื่อเริ่มต้นของเอกสาร>, กำลังแก้ไข”

  โฟกัสจะอยู่บนพื้นที่การแก้ไขในเนื้อความของเอกสาร ใน มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. พิมพ์ข้อความในเอกสารของคุณ เมื่อต้องการสิ้นสุดบรรทัดหรือย่อหน้า แล้วเริ่มบรรทัดหรือย่อหน้าใหม่ ให้กด Enter

 3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้กด Ctrl+S คุณจะได้ยิน: “เลือกแล้ว, แท็บบันทึกเป็น”

 4. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึก ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ใส่ชื่อไฟล์ที่นี่” แล้วพิมพ์ชื่อคุณต้องการ

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วกด Enter

เพิ่มข้อความลงในเอกสารที่มีอยู่

 1. เมื่อต้องการเปิดเอกสารที่มีอยู่ ในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้กด Alt+F, O

 2. กดแป้น Tab เพื่อย้ายรายการตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ เช่น OneDrive หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ แล้วกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินไฟล์ที่คุณต้องการ ถ้าเอกสารของคุณอยู่ในโฟลเดอร์ในตำแหน่งที่ตั้งที่เลือก ให้กด Enter เพื่อเปิดโฟลเดอร์

 4. เมื่อต้องการเปิดเอกสาร ให้กด Enter คุณจะได้ยิน “<ชื่อเอกสาร>, กำลังแก้ไข” โฟกัสจะอยู่บนพื้นที่การแก้ไขในเนื้อความของเอกสาร

 5. กดแป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ แล้วเริ่มพิมพ์

 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้กด Ctrl+S เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เลือกข้อความ

คุณสามารถเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสารของคุณ หรือเพียงบางส่วนของข้อความได้อย่างรวดเร็ว

 • เมื่อต้องการเลือกข้อความทั้งหมด ให้กด Ctrl+A

 • เมื่อต้องการเลือกส่วนของข้อความ ให้ย้ายไปยังข้อความที่คุณต้องการเลือก แล้วกดแป้น Shift และแป้นลูกศรค้างไว้เพื่อย้ายเคอเซอร์จนกว่าจะข้อความจะถูกเลือก

ใช้หัวเรื่อง

หัวเรื่องมีความสำคัญมากสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึงและความสามารถในการใช้งานเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าหัวเรื่องของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง จึงจำเป็นต้องสร้างหัวเรื่องโดยการใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายใน Word ซึ่งตัวอ่านหน้าจอจะสามารถอ่านหัวเรื่องและ Word สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องได้

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นหัวเรื่อง

 2. เลือกทำอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้สไตล์หัวเรื่อง 1กด Ctrl + Alt + 1

  • เมื่อต้องการใช้สไตล์หัวเรื่อง 2กด Ctrl + Alt + 2

  • เมื่อต้องการใช้สไตล์หัวเรื่อง 3กด Ctrl + Alt + 3

  • เมื่อต้องการใช้สไตล์ปกติกด Ctrl + Shift + N

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเรียกดสไตล์หัวเรื่องูเพิ่มเติม กด Alt + H, L กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินสไตล์ที่คุณต้องการ จากนั้น กด Enter

นำการจัดรูปแบบตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ไปใช้

การใช้การจัดรูปแบบอักขระสามารถปรับปรุงให้อ่านเอกสารได้ง่ายขึ้น

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบตัวหนา ให้กด Ctrl+B

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบตัวเอียง ให้กด Ctrl+I

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบขีดเส้นใต้ ให้กด Ctrl+U

เปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์

เมื่อต้องการทำให้เอกสารสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน ให้สลับฟอนต์เป็นฟอนต์ที่สามารถอ่านได้ หรือทำให้ข้อความใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

เปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่น

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. กด Alt+H, F, F คุณจะได้ยิน: “ฟอนต์, <ฟอนต์ปัจจุบัน>”

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการข้ามไปยังฟอนต์ที่คุณตัดสินใจใช้โดยตรง ให้เริ่มพิมพ์ชื่อของฟอนต์ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ ti เพื่อค้นหา Times New Roman

เปลี่ยนขนาดฟอนต์

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการทำให้ข้อความใหญ่ขึ้น 1 จุด ให้กด Ctrl+[ (วงเล็บซ้าย)

  • เมื่อต้องการทำให้ข้อความเล็กลง 1 จุด ให้กด Ctrl+] (วงเล็บขวา)

  • เมื่อต้องการเพิ่มขนาดข้อความให้ใหญ่ขึ้นตามขนาดในปุ่ม เพิ่มขนาดฟอนต์ ให้กด Ctrl+Shift+> (เครื่องหมายมากกว่า)

  • เมื่อต้องการลดขนาดข้อความให้เล็กลงตามขนาดในปุ่ม ลดขนาดฟอนต์ ให้กด Ctrl+Shift+< (เครื่องหมายน้อยกว่า)

  • เมื่อต้องการเลือกขนาดที่ต้องการ ให้กด Alt+H, F, S คุณจะได้ยินขนาดฟอนต์ปัจจุบัน พิมพ์ขนาดจุดที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติฟอนต์หลายครั้งพร้อมกัน

คุณสามารถเรียกดูคุณสมบัติฟอนต์และเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหลายอย่างพร้อมกันในกล่องโต้ตอบ ฟอนต์

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ ให้กด Alt+H, F, N

 3. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการไปแล้วเปลี่ยนแปลง:

   • ฟอนต์ กด Alt+F แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินฟอนต์ที่คุณต้องการ

   • สไตล์ฟอนต์ กด Alt+Y แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินสไตล์ฟอนต์ที่คุณต้องการ

   • สีฟอนต์ กด Alt+S แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการ

   • สีฟอนต์ กด Alt+C กดแป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินสีฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

   • สไตล์ขีดเส้นใต้ กด Alt+U กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินสไตล์การขีดเส้นใต้ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

   • สีขีดเส้นใต้ กด Alt+I กดแป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินสีการขีดเส้นใต้ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการไปแล้วเลือก:

   • ขีดทับ กด Alt+K

   • ขีดทับสองเส้น กด Alt+L

   • ตัวยก กด Alt+P

   • ตัวห้อย กด Alt+B

   • ตัวพิมพ์เล็ก กด Alt+M

   • ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด กด Alt+A

   • ถูกซ่อน กด Alt+H

   • ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น กด Alt+D แล้วกด Enter

   • เอฟเฟ็กต์ข้อความ กด Alt+E แล้วกด Enter

   • แท็บ ขั้นสูง กด Alt+V

   • แท็บ ฟอนต์ กด Alt+N

 4. เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลง” แล้วกด Enter

  เมื่อต้องการออกจากกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ โดยไม่นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้กด Esc

ใช้ฟอนต์ของธีม

ฟอนต์ของธีมจะเปลี่ยนฟอนต์ในเอกสารของคุณทั้งหมด โดยใช้ฟอนต์หนึ่งคู่ที่ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกัน ฟอนต์แรกจะถูกใช้เป็นหัวเรื่อง และฟอนต์ที่สองจะถูกใช้เป็นตัวข้อความ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟอนต์ของธีมจะนำไปใช้กับส่วนหัว คุณต้องนำสไตล์หัวเรื่อง Word ไปใช้กับข้อความของส่วนหัว เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ให้ดู ใช้หัวเรื่อง

 1. ในเอกสารของคุณ ให้กด Alt+G, T, F

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

 3. เมื่อต้องการฟังคำอธิบายของฟอนต์ที่นำไปใช้โดยธีม ให้กด Caps Lock+0 ใน JAWS ให้กด Insert+F

ดูเพิ่มเติม

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Word 2016 for Mac ด้วยคีย์บอร์ดและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารได้ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ นำสไตล์การจัดรูปแบบไปใช้ และใช้หัวเรื่องเพื่อปรับปรุงการไหลของข้อความของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

 • เราขอแนะนำให้คุณอ่านและแก้ไขเอกสารใน มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ VoiceOver อาจไม่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโหมดมุมมองอื่น

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อความลงในเอกสาร Word

คุณสามารถสร้างเอกสารใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นหรือเพิ่มข้อความลงในเอกสารที่มีอยู่

สร้างเอกสารใหม่

 1. เมื่อคุณเปิด Word 2016 for Mac โฟกัสจะอยู่เทมเพลตสำหรับเอกสารเปล่าใหม่ กด Enter เพื่อสร้างเอกสาร

  คุณจะได้ยินการยืนยันว่าคุณได้สร้างเอกสารใหม่ เมื่อเปิดเอกสารใหม่แล้ว โฟกัสจะเปลี่ยนไปอยู่ที่เอกสารดังกล่าว มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น

 2. พิมพ์ข้อความในเอกสารของคุณ เมื่อต้องการสิ้นสุดบรรทัดหรือย่อหน้า แล้วเริ่มบรรทัดหรือย่อหน้าใหม่ ให้กด Enter

 3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้กด ฉนททฟืก+S พิมพ์ชื่อไฟล์ที่คุณต้องการใช้ แล้วกด Enter เพื่อบันทึกเอกสาร

เพิ่มข้อความลงในเอกสารที่มีอยู่

 1. เมื่อต้องการเปิดเอกสารที่มีอยู่ ให้กด Command+Option+M คุณจะได้ยิน: "แถบเมนู Apple" กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ไฟล์”

 2. กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนู ไฟล์ แล้วกด Command+O เพื่อเปิด ซึ่งจะเป็นการเปิดรายการตำแหน่งไฟล์ เช่น OneDrive และคอมพิวเตอร์ของคุณ เมนูจะเริ่มต้นที่ตำแหน่งที่คุณบันทึกไฟล์ครั้งล่าสุด

 3. กดแป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูตำแหน่งที่ตั้ง หรือกดแป้น Tab สองครั้งเพื่อไปยังรายการไฟล์ในตำแหน่งที่ตั้งล่าสุด

 4. เมื่อคุณไปที่รายการไฟล์ VoiceOver จะอ่านชื่อของไฟล์แรกในตำแหน่งที่ตั้งนั้น กด Control+Option+ลูกศรลงเพื่อเรียกดูรายการ เมื่อต้องการเปิดไฟล์ที่เลือกในปัจจุบัน ให้กด Enter

  หลังจากเปิดไฟล์ VoiceOver จะประกาศชื่อไฟล์ ในตอนนี้ โฟกัสจะอยู่บนพื้นที่ข้อความของเอกสาร

 5. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มข้อความใหม่ จากนั้นเริ่มพิมพ์

 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้กด Command+S เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ใช้หัวเรื่อง

หัวเรื่องมีความสำคัญมากสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึงและความสามารถในการใช้งานเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าหัวเรื่องของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง จึงจำเป็นต้องสร้างหัวเรื่องโดยการใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายใน Word ซึ่งตัวอ่านหน้าจอจะสามารถอ่านหัวเรื่องและ Word สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องได้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นหัวเรื่อง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำสไตล์ หัวเรื่อง 1 ไปใช้ ให้กด Command+Option+1

  • เมื่อต้องการนำสไตล์ หัวเรื่อง 2 ไปใช้ ให้กด Command+Option+2

  • เมื่อต้องการนำสไตล์ หัวเรื่อง 3 ไปใช้ ให้กด Command+Option+3

  • เมื่อต้องการนำสไตล์ ปกติ ไปใช้ ให้กด Command+Shift+N

VoiceOver จะประกาศขนาดฟอนต์และสีของสไตล์หัวเรื่องที่เลือกเมื่อคุณเลือกข้อความแล้วกด Command+Option+T.

นำการจัดรูปแบบตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ไปใช้

การใช้การจัดรูปแบบอักขระสามารถปรับปรุงให้อ่านเอกสารได้ง่ายขึ้น

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบตัวหนา ให้กด Control+B คุณจะได้ยิน: “ตัวหนา”

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบตัวเอียง ให้กด Control+I คุณจะได้ยิน: “ตัวเอียง”

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบขีดเส้นใต้ ให้กด Control+U คุณจะได้ยิน: “ขีดเส้นใต้”

เปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์

เมื่อต้องการทำให้เอกสารสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน ให้สลับฟอนต์เป็นฟอนต์ที่สามารถอ่านได้ หรือทำให้ข้อความใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

เปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่น

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “หน้าแรก, เลือกอยู่, แท็บ”

 3. เมื่อต้องการเปิดกล่องคำสั่งผสม ฟอนต์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของฟอนต์ปัจจุบัน ตามด้วย “ฟอนต์, เครื่องหมายจุดคู่, กล่องคำสั่งผสม” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดรายการ

 4. กดแป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูฟอนต์ เมื่อต้องการนำฟอนต์ที่เลือกในปัจจุบันไปใช้ ให้กด Enter

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการข้ามไปยังฟอนต์ที่คุณตัดสินใจใช้โดยตรง ให้เริ่มพิมพ์ชื่อของฟอนต์ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ ti เพื่อค้นหาเวลา

เปลี่ยนขนาดฟอนต์

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “หน้าแรก, เลือกอยู่, แท็บ”

 3. เมื่อต้องการเปิดกล่องคำสั่งผสม ฟอนต์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินขนาดจุดของฟอนต์ปัจจุบัน ตามด้วย “ขนาดฟอนต์, เครื่องหมายจุดคู่, กล่องคำสั่งผสม” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดรายการ

 4. กดแป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูขนาดที่พร้อมใช้งาน เมื่อต้องการนำขนาดฟอนต์ที่เลือกในปัจจุบันไปใช้ ให้กด Enter

ใช้ฟอนต์ของธีม

ฟอนต์ของธีมจะเปลี่ยนฟอนต์ในเอกสารของคุณทั้งหมด โดยใช้ฟอนต์หนึ่งคู่ที่ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกัน ฟอนต์แรกจะถูกใช้เป็นหัวเรื่อง และฟอนต์ที่สองจะถูกใช้เป็นตัวข้อความ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟอนต์ของธีมจะนำไปใช้กับส่วนหัว คุณต้องนำสไตล์หัวเรื่องของ Word ไปใช้กับข้อความของส่วนหัว เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ให้ดู ใช้หัวเรื่อง

 1. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “หน้าแรก, เลือกอยู่, แท็บ”

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องคำสั่งผสม ฟอนต์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของฟอนต์ปัจจุบัน ตามด้วย “ฟอนต์, เครื่องหมายจุดคู่, กล่องคำสั่งผสม” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดรายการ

 3. กด T คุณจะได้ยิน: “ฟอนต์ของธีม”

 4. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูรายการฟอนต์ของธีม เมื่อต้องการนำฟอนต์ของธีมที่เลือกในปัจจุบันไปใช้ ให้กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดเรียงข้อความและย่อหน้าใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Word for iOS ด้วย VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารได้ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ นำสไตล์การจัดรูปแบบไปใช้ และใช้หัวเรื่องเพื่อปรับปรุงการไหลของข้อความของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ ใช้แป้นพิมพ์ลัดใน Word for iPhone

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

 • เราขอแนะนำให้คุณอ่านและแก้ไขเอกสารใน มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ VoiceOver อาจไม่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโหมดมุมมองอื่น

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อความลงในเอกสาร Word

คุณสามารถสร้างเอกสารใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นหรือเพิ่มข้อความลงในเอกสารที่มีอยู่

สร้างเอกสารใหม่

 1. เปิด Word for iOS แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มใหม่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. หน้าต่าง ใหม่ จะเปิดขึ้น ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เอกสารเปล่า” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เอกสารเปล่าใหม่จะเปิดขึ้นในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ โฟกัสจะอยู่บนชื่อเรื่องของเอกสาร

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ปุ่มไฟล์” แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก เมนู ไฟล์ จะเปิดขึ้น

 4. เมื่อต้องการตั้งชื่อเอกสาร ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ชื่อ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสารโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “Q”

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “บันทึก” แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 6. ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว Word for iOS จะบันทึกเอกสารของคุณไปยังโฟลเดอร์ เอกสาร บน OneDrive ขณะที่คุณทำงานโดยอัตโนมัติ

บันทึกเอกสารไปยังอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถบันทึกเอกสารไว้ในอุปกรณ์ของคุณ

 1. ในเมนู ไฟล์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “บันทึกสำเนา” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

 2. เมื่อต้องการบันทึกเอกสารบนอุปกรณ์ของคุณ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “iPhone” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความชื่อไฟล์ และถ้าคุณต้องการ คุณสามารถพิมพ์ชื่อใหม่สำหรับเอกสารของคุณโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ไฟล์จะถูกบันทึกแล้ว และโฟกัสจะย้อนกลับไปยังเนื้อความของเอกสาร

เพิ่มข้อความลงในเอกสารที่มีอยู่

 1. เมื่อต้องการเปิดเอกสารที่มีอยู่ ในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “บันทึกและปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการไปยังแท็บ เปิด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเปิด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู ตำแหน่ง จะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะพบตำแหน่งที่ตั้งที่มีเอกสารที่คุณต้องการเปิด เช่น โทรศัพท์ของคุณหรือโฟลเดอร์บน OneDrive VoiceOver จะประกาศตำแหน่งที่ตั้งเมื่อคุณเลื่อน เมื่อต้องการเปิดตำแหน่งที่ตั้ง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะอยู่บนตำแหน่งที่ตั้ง แล้วแตะสองครั้งเพื่อเปิด

 4. เมื่ออยู่บนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปิดเอกสาร ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อเอกสาร แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ VoiceOver จะประกาศเอกสารในขณะที่คุณเลื่อน เอกสารจะเปิดขึ้น

 5. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเอกสาร ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เนื้อหาหน้า 1” แตะสองครั้งบนหน้าจอ คีย์บอร์ดบนหน้าจอจะเปิดขึ้น

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้ยกนิ้วแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ซ่อนคีย์บอร์ด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เลือกข้อความ

คุณสามารถเลือกข้อความในเอกสารของคุณเพื่อแก้ไขหรือจัดรูปแบบ

 1. เมื่อต้องการเลือกส่วนของข้อความ เมื่อโฟกัสอยู่ในพื้นที่การแก้ไขเอกสาร ให้นำทางไปยังข้อความที่คุณต้องการเลือก

 2. แตะสองครั้งค้างไว้หน้าจอ คุณจะได้ยินรายการที่เลือก

 3. เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือกของคุณ ให้เลื่อนสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอ VoiceOver จะประกาศส่วนที่เลือกเมื่อคุณเลื่อนนิ้วของคุณ

ใช้หัวเรื่อง

หัวเรื่องมีความสำคัญมากสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึงและความสามารถในการใช้งานเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าหัวเรื่องของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง จึงจำเป็นต้องสร้างหัวเรื่องโดยการใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายใน Word ซึ่งตัวอ่านหน้าจอจะสามารถอ่านหัวเรื่องและ Word สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องได้

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นหัวเรื่อง

 2. เมื่อต้องการไปยัง Ribbon ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แสดง Ribbon” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บ Ribbon ปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการเลือกแท็บ Ribbon หน้าแรก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาหรือซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บหน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. บนแท็บ หน้าแรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มสไตล์” แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู สไตล์ จะเปิดขึ้น

 5. ในเมนู สไตล์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินหัวเรื่องที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้อนกลับไปยังแท็บ หน้าแรก

 6. เมื่อต้องการปิด Ribbon ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ซ่อน Ribbon” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

นำการจัดรูปแบบตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ไปใช้

การใช้การจัดรูปแบบอักขระสามารถปรับปรุงให้อ่านเอกสารได้ง่ายขึ้น

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวหนา” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเอียง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบขีดเส้นใต้ไปใช้ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มขีดเส้นใต้” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์

เมื่อต้องการทำให้เอกสารสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน ให้สลับฟอนต์เป็นฟอนต์ที่สามารถอ่านได้ หรือทำให้ข้อความใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

เปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่น

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เมื่อต้องการไปยัง Ribbon ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แสดง Ribbon” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บ Ribbon ปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการเลือกแท็บ Ribbon หน้าแรก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บหน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. บนแท็บ หน้าแรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ฟอนต์, <ฟอนต์ปัจจุบัน>, <ขนาดฟอนต์ปัจจุบัน>” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู ฟอนต์ จะเปิดขึ้น

 5. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินฟอนต์ที่คุณต้องการ VoiceOver จะประกาศฟอนต์ในขณะที่คุณเลื่อน เมื่อต้องการเลือกฟอนต์ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. หลังจากเลือกฟอนต์ใหม่แล้ว เมนู ฟอนต์ จะปิด และโฟกัสจะย้ายไปยังแท็บ หน้าแรก

เปลี่ยนขนาดฟอนต์

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เมื่อต้องการไปยัง Ribbon ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แสดง Ribbon” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บ Ribbon ปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการเลือกแท็บ Ribbon หน้าแรก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บหน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. บนแท็บ หน้าแรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ฟอนต์, <ฟอนต์ปัจจุบัน>, <ขนาดฟอนต์ปัจจุบัน>” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู ฟอนต์ จะเปิดขึ้น

 5. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ขนาด <ขนาดฟอนต์ปัจจุบัน>”

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มขนาดฟอนต์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเพิ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเพิ่มขนาด 1 จุด

  • เมื่อต้องการลดขนาดฟอนต์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มลด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อลดขนาด 1 จุด

 7. เมื่อต้องการปิด Ribbon ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ซ่อน Ribbon” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ใช้ฟอนต์ของธีม

ฟอนต์ของธีมจะเปลี่ยนฟอนต์ในเอกสารของคุณทั้งหมด โดยใช้ฟอนต์หนึ่งคู่ที่ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกัน ฟอนต์แรกจะถูกใช้เป็นหัวเรื่อง และฟอนต์ที่สองจะถูกใช้เป็นตัวข้อความ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟอนต์ของธีมจะนำไปใช้กับส่วนหัว คุณต้องนำสไตล์หัวเรื่อง Word ไปใช้กับข้อความของส่วนหัว เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ให้ดู ใช้หัวเรื่อง

 1. เมื่อต้องการไปยัง Ribbon ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แสดง Ribbon” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บ Ribbon ปัจจุบัน

 2. เมื่อต้องการเลือกแท็บ Ribbon หน้าแรก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาหรือซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บหน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ฟอนต์, <ฟอนต์ปัจจุบัน>, <ขนาดฟอนต์ปัจจุบัน>” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู ฟอนต์ จะเปิดขึ้น

 4. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “หังเรื่องธีมของฟอนต์” ปัดไปทางขวาเพื่อฟังฟอนต์ของธีมที่พร้อมใช้งาน VoiceOver จะประกาศฟอนต์ของธีมในขณะที่คุณเลื่อน เมื่อต้องการเลือกฟอนต์ของธีม ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  รายการของฟอนต์ของธีมจะสิ้นสุดเมื่อคุณได้ยิน: “หัวเรื่องฟอนต์ที่ใช้ล่าสุด” ถ้าคุณยังไม่ได้เลือกฟอนต์ ฟอนต์ของธีมจะสิ้นสุดเมื่อคุณได้ยิน: “ฟอนต์ที่สามารถใช้ได้กับ Office”

ดูเพิ่มเติม

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Word for Android ด้วย TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารได้ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ นำสไตล์การจัดรูปแบบไปใช้ และใช้หัวเรื่องเพื่อปรับปรุงการไหลของข้อความของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Word for Android ให้ไปที่ ใช้ท่าทางของ TalkBack

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อความลงในเอกสาร Word

คุณสามารถสร้างเอกสารใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นหรือเพิ่มข้อความลงในเอกสารที่มีอยู่

สร้างเอกสารใหม่

 1. เปิด Word for Android แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มใหม่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. หน้าต่าง ใหม่ จะเปิดขึ้น ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เอกสารเปล่า” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เอกสารเปล่าใหม่จะเปิดขึ้นในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ โฟกัสจะอยู่บนเนื้อความของเอกสาร และคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะแสดง

 4. เลื่อนหนึ่งนิ้วบนครึ่งล่างของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยินอักขระที่คุณต้องการ แล้วยกนิ้วของคุณ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจต้องแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกอักขระ

  ถ้าเปิดใช้งานการคาดการณ์การป้อนข้อความบนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มคำด้วยยวิธีเดียวกัน

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ด ให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้าย

 6. ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว Word for Android จะบันทึกเอกสารของคุณไปยัง OneDrive โดยใช้ชื่อเริ่มต้นขณะที่คุณทำงานโดยอัตโนมัติ

บันทึกเอกสารไปยังอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถบันทึกเอกสารไว้ในอุปกรณ์ของคุณ

 1. เมื่อต้องการบันทึกเอกสารของคุณบนอุปกรณ์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มไฟล์" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: “เมนูไฟล์ เปิด”

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกเป็น” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: “บันทึกเป็น, เมนูไฟล์ปิดอยู่, ใส่ชื่อไฟล์”

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วพิมพ์ชื่อที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ของคุณ

 4. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “อุปกรณ์เครื่องนี้, เอกสาร” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง ไฟล์ถูกบันทึกแล้ว และโฟกัสจะย้อนกลับไปยังเนื้อความของเอกสาร

เพิ่มข้อความลงในเอกสารที่มีอยู่

 1. เมื่อต้องการเปิดเอกสารที่มีอยู่ ในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มไฟล์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เมนูไฟล์, เปิด”

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ เปิด ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายการของตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ เช่น OneDrive หรืออุปกรณ์ของคุณ

 3. เมื่อต้องการเปิดตำแหน่งที่ตั้ง ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ นำทางไปยังเอกสารที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เอกสารจะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่บนเนื้อความของเอกสาร

 4. เมื่อต้องการเปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วเริ่มพิมพ์

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ปิดคีย์บอร์ด และถ้าจำเป็น ให้บันทึกเอกสารของคุณตามที่แนะนำใน สร้างเอกสารใหม่

เลือกข้อความ

คุณสามารถเลือกส่วนเฉพาะของข้อความหรือข้อความทั้งหมดในเอกสารของคุณ

เลือกส่วนของข้อความ

 1. เมื่อต้องการเลือกส่วนของข้อความ เมื่อโฟกัสอยู่บนพื้นที่การแก้ไขเอกสาร ให้นำทางไปยังข้อความที่คุณต้องการเลือก

 2. แตะสองครั้งค้างไว้หน้าจอ คุณจะได้ยินรายการที่เลือก

 3. เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือกของคุณ ให้เลื่อนสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอ TalkBack จะประกาศส่วนที่เลือกเมื่อคุณเลื่อนนิ้วของคุณ

เลือกข้อความทั้งหมด

 1. เมื่อต้องการเลือกข้อความทั้งหมดในเอสการของคุณ ให้ปัดขึ้นแล้วปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: “เมนูบริบทภายใน, TalkBack, แสดงรายการที่หนึ่งถึงสามรายการจากสามรายการ”

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตัวควบคุมเคอร์เซอร์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือกทั้งหมด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ใช้หัวเรื่อง

หัวเรื่องมีความสำคัญมากสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึงและความสามารถในการใช้งานเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าหัวเรื่องของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง จึงจำเป็นต้องสร้างหัวเรื่องโดยการใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายใน Word ซึ่งตัวอ่านหน้าจอจะสามารถอ่านหัวเรื่องและ Word สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องได้

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นหัวเรื่อง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก ขยายสวิตช์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บปัจจุบัน

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บหน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. บนแท็บ หน้าแรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เมนูสไตล์” แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู สไตล์ จะเปิดขึ้น

 5. ในเมนู สไตล์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินหัวเรื่องที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้อนกลับไปยังแท็บ หน้าแรก คุณจะได้ยิน: “เมนูแท็บ, เลือกหน้าแรกอยู่”

นำการจัดรูปแบบตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ไปใช้

การใช้การจัดรูปแบบอักขระสามารถปรับปรุงให้อ่านเอกสารได้ง่ายขึ้น

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, ตัวหนา, สวิตช์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, ตัวเอียง, สวิตช์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบขีดเส้นใต้ไปใช้ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, ขีดเส้นใต้, สวิตช์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์

เมื่อต้องการทำให้เอกสารสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน ให้สลับฟอนต์เป็นฟอนต์ที่สามารถอ่านได้ หรือทำให้ข้อความใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

เปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่น

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, ขยายสวิตช์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บปัจจุบัน

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บหน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าจะได้ยินว่า “กล่องคำสั่งผสมฟอนต์, <ฟอนต์ปัจจุบัน>, เลือกอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนขนาดฟอนต์

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, ขยายสวิตช์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บปัจจุบัน

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บหน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าจะได้ยินว่า “กล่องคำสั่งผสมขนาดฟอนต์, <ขนาดปัจจุบัน>, เลือกอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ใช้ฟอนต์ของธีม

ฟอนต์ของธีมจะเปลี่ยนฟอนต์ในเอกสารของคุณทั้งหมด โดยใช้ฟอนต์หนึ่งคู่ที่ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกัน ฟอนต์แรกจะถูกใช้เป็นหัวเรื่อง และฟอนต์ที่สองจะถูกใช้เป็นตัวข้อความ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟอนต์ของธีมจะนำไปใช้กับส่วนหัว คุณต้องนำสไตล์หัวเรื่องของ Word ไปใช้กับข้อความของส่วนหัว เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ให้ดู ใช้หัวเรื่อง

 1. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, ขยายสวิตช์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บปัจจุบัน

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บหน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าจะได้ยินว่า “กล่องคำสั่งผสมฟอนต์, <ฟอนต์ปัจจุบัน>, เลือกอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ฟอนต์ของธีม” ปัดไปทางขวาเพื่อฟังฟอนต์ของธีมที่พร้อมใช้งาน เมื่อต้องการเลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  รายการของฟอนต์ของธีมจะสิ้นสุดเมื่อคุณได้ยิน: “ฟอนต์ทั้งหมด”

ดูเพิ่มเติม

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Word Mobile ด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารได้ คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ นำสไตล์การจัดรูปแบบไปใช้ และใช้หัวเรื่องเพื่อปรับปรุงการไหลของข้อความของคุณ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อความลงในเอกสาร Word

คุณสามารถสร้างเอกสารใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นหรือเพิ่มข้อความลงในเอกสารที่มีอยู่

สร้างเอกสารใหม่

 1. เปิด Word Mobile แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มใหม่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. หน้าต่าง ใหม่ จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่บนเอกสารเปล่าใหม่ เมื่อต้องการสร้างเอกสาร ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เอกสารใหม่จะเปิดขึ้นในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ โฟกัสจะอยู่บนเนื้อความของเอกสาร และคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะแสดง

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินอักขระบนคีย์บอร์ดที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ อักขระจะถูกเพิ่มลงในเอกสาร

  ถ้าเปิดใช้งานการคาดการณ์การป้อนข้อความบนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มคำด้วยยวิธีเดียวกับอักขระ

 5. ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว Word Mobile จะบันทึกเอกสารของคุณไปยัง OneDrive โดยใช้ชื่อเริ่มต้นขณะที่คุณทำงานโดยอัตโนมัติ

บันทึกเอกสารบนอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถบันทึกเอกสารไว้ในอุปกรณ์ของคุณ

 1. เมื่อต้องการบันทึกเอกสารของคุณบนอุปกรณ์ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “คำสั่งเข้าถึงด่วน, ปุ่มไฟล์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้า Backstage, ปุ่มย้อนกลับ”

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

 3. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "บันทึก"สำเนาของไฟล์นี้" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: “เลือกแอป” รายการของตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกจะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่บนรายการแรก

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “อุปกรณ์นี้” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ถัดไป, ปุ่มแถบแอป” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ชื่อไฟล์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คีย์บอร์ดบนหน้าจอจะเปิดขึ้น

 8. พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการบันทึกเอกสาร แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “บันทึกสำเนา, ปุ่มแถบแอป” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ในตอนนี้ เอกสารถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของคุณแล้ว โฟกัสจะย้อนกลับไปที่เนื้อความของเอกสาร

เพิ่มข้อความลงในเอกสารที่มีอยู่

 1. เมื่อต้องการเปิดเอกสารที่มีอยู่ ในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “คำสั่งเข้าถึงด่วน, ปุ่มไฟล์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้า Backstage, ปุ่มย้อนกลับ”

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเปิด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเรียกดู" แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: “เลือกแอป” รายการของตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกจะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่บนรายการแรก

 4. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. เรียกดูเอกสารที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เปิดเอกสาร, ปุ่มแถบแอป” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เอกสารจะเปิดในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 7. เมื่อต้องการเปิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วเริ่มพิมพ์

 8. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ปิดคีย์บอร์ด และถ้าจำเป็น ให้บันทึกเอกสารของคุณตามที่แนะนำใน สร้างเอกสารใหม่

เลือกข้อความ

คุณสามารถเลือกส่วนเฉพาะของข้อความหรือข้อความทั้งหมดในเอกสารของคุณ

เลือกส่วนของข้อความ

 1. ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการตั้งค่าการนำทางที่คุณต้องการใช้สำหรับการเลือก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกย่อหน้า คุณสามารถนำทางแล้วเลือกพื้นที่ข้อความที่ใหญ่ขึ้นได้

 2. ในเอกสารของคุณ ให้นำทางไปยังส่วนของข้อความที่คุณต้องการเลือก แล้วแตะสามครั้งบนหน้าจอ

เลือกข้อความทั้งหมด

 1. ในเอกสารของคุณ ให้แตะหน้าจอสองครั้งด้วยนิ้วสองนิ้ว เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มเลือกทั้งหมด” จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

ใช้หัวเรื่อง

หัวเรื่องมีความสำคัญมากสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึงและความสามารถในการใช้งานเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าหัวเรื่องของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง จึงจำเป็นต้องสร้างหัวเรื่องโดยการใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายใน Word ซึ่งตัวอ่านหน้าจอจะสามารถอ่านหัวเรื่องและ Word สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องได้

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นหัวเรื่อง

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่ม” แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 3. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินแท็บปัจจุบัน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “หน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. บนแท็บหน้าแรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มสไตล์” แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู สไตล์ จะเปิดขึ้น

 6. ในเมนู สไตล์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินหัวเรื่องที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ สไตล์หัวเรื่องจะถูกนำไปใช้กับเอกสาร และโฟกัสจะย้อนกลับไปยังเมนูเอกสาร

นำการจัดรูปแบบตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ไปใช้

เมื่อต้องการทำให้เอกสารสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน ให้สลับฟอนต์เป็นฟอนต์ที่สามารถอ่านได้ หรือทำให้ข้อความใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปิด, ปุ่มตัวหนา” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปิด, ปุ่มตัวเอียง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบขีดเส้นใต้ไปใช้ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปิด, ปุ่มขีดเส้นใต้” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์

เมื่อต้องการทำให้เอกสารสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน ให้สลับฟอนต์เป็นฟอนต์ที่สามารถอ่านได้ หรือทำให้ข้อความใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

เปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่น

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่ม” แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 3. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินแท็บปัจจุบัน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “หน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มฟอนต์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนขนาดฟอนต์

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่ม” แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 3. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินแท็บปัจจุบัน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “หน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มขนาดฟอนต์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ใช้ฟอนต์ของธีม

ฟอนต์ของธีมจะเปลี่ยนฟอนต์ในเอกสารของคุณทั้งหมด โดยใช้ฟอนต์หนึ่งคู่ที่ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกัน ฟอนต์แรกจะถูกใช้เป็นหัวเรื่อง และฟอนต์ที่สองจะถูกใช้เป็นตัวข้อความ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟอนต์ของธีมจะนำไปใช้กับส่วนหัว คุณต้องนำสไตล์หัวเรื่องของ Word ไปใช้กับข้อความของส่วนหัว เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ให้ดู ใช้หัวเรื่อง

 1. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, ขยายสวิตช์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บปัจจุบัน

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่ม” แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 3. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินแท็บปัจจุบัน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “หน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มฟอนต์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ฟอนต์ของธีม” ปัดไปทางขวาเพื่อฟังฟอนต์ของธีมที่พร้อมใช้งาน เมื่อต้องการเลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  รายการของฟอนต์ของธีมจะสิ้นสุดเมื่อคุณได้ยิน: “ฟอนต์ทั้งหมด”

ดูเพิ่มเติม

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Word Online ด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows และคีย์บอร์ดของคุณเพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสาร คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ นำสไตล์การจัดรูปแบบไปใช้ และใช้หัวเรื่องเพื่อปรับปรุงการไหลของข้อความของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เนื่องจาก Word Online ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจึงแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 สำหรับเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) ก็ใช้ได้กับเว็บเบราว์เซอร์ แต่ใช้ไม่ได้กับ Word Online

ในหัวข้อนี้

เพิ่มข้อความลงในเอกสาร Word

คุณสามารถสร้างเอกสารใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นหรือเพิ่มข้อความลงในเอกสารที่มีอยู่

สร้างเอกสารใหม่

 1. เมื่อคุณเปิด Word Online โฟกัสจะอยู่เทมเพลตสำหรับเอกสารเปล่าใหม่ เมื่อต้องการเรียกดูเทมเพลต ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab เมื่อต้องการสร้างเอกสาร เมื่ออยู่บนเทมเพลตที่คุณต้องการ ให้กด Enter คุณจะได้ยิน: “<ชื่อเริ่มต้นของเอกสาร> เอกสาร .docx”

  โฟกัสจะย้ายไปยังพื้นที่การแก้ไขในเนื้อความของเอกสาร ใน มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. พิมพ์ข้อความในเอกสารของคุณ เมื่อต้องการสิ้นสุดบรรทัดหรือย่อหน้า แล้วเริ่มบรรทัดหรือย่อหน้าใหม่ ให้กด Enter

 3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เมื่อต้องการไปที่ Ribbon ให้กดแป้น Alt+โลโก้ Windows คุณจะได้ยินแท็บที่เลือกในปัจจุบัน

 4. เมื่อต้องการเปิดเมนู ไฟล์ ให้กด F จากนั้น เมื่อต้องการเปิดเมนู บันทึกเป็น ให้กด A

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อไฟล์นี้ “ แล้วกด Enter พิมพ์ชื่อใหม่ของเอกสาร เมื่อคุณทำเส็รจแล้ว ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลง” แล้วกด Enter

 6. Word Online จะบันทึกเอกสารของคุณในโฟลเดอร์ เอกสาร บน OneDrive โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกอื่น ในเมนู บันทึกเป็น ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “บันทึกเป็น บันทึกสำเนาไปยัง OneDrive กด Enter แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึก เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วกด Enter

เพิ่มข้อความลงในเอกสารที่มีอยู่

 1. เมื่อต้องการเปิดเอกสารที่มีอยู่ ในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้กดแป้น Alt+โลโก้ Windows แล้วกด F และ O เมนู เปิด จะเปิดขึ้น และแสดงเอกสารล่าสุดของคุณ

 2. เมื่อต้องการเรียกดูเอกสารล่าสุด ให้กดแป้น Tab เมื่อคุณเลื่อน โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศเอกสารเป็น “<ชื่อไฟล์> <ตำแหน่งที่ตั้ง>” เมื่อต้องการเปิดเอกสาร ให้กด Enter

 3. ถ้าคุณต้องการเปิดเอกสารที่ไม่ได้อยู่ในเอกสารล่าสุดของคุณ ในเมนู เปิด ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เพิ่มเติมบน OneDrive” แล้วกด Enter OneDrive จะเปิดหน้าต่างใหม่ และคุณสามารถเรียกดูเอกสารได้ เมื่อต้องการเรียกดูเอกสารและโฟลเดอร์ ให้ใช้แป้นลูกศร เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์หรือเอกสาร ให้กด Enter

 4. เมื่อเอกสารเปิดอยู่ โฟกัสจะอยู่บนพื้นที่การแก้ไขในเนื้อความของเอกสาร

 5. กดแป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ แล้วเริ่มพิมพ์ การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

เลือกข้อความ

คุณสามารถเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสารของคุณ หรือเพียงบางส่วนของข้อความได้อย่างรวดเร็ว

 • เมื่อต้องการเลือกข้อความทั้งหมด ให้กด Ctrl+A

 • เมื่อต้องการเลือกส่วนของข้อความ ให้ย้ายไปยังข้อความที่คุณต้องการเลือก แล้วกดแป้น Shift และแป้นลูกศรค้างไว้เพื่อย้ายเคอเซอร์จนกว่าจะข้อความจะถูกเลือก

ใช้หัวเรื่อง

หัวเรื่องมีความสำคัญมากสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึงและความสามารถในการใช้งานเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าหัวเรื่องของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง จึงจำเป็นต้องสร้างหัวเรื่องโดยการใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายใน Word ซึ่งตัวอ่านหน้าจอจะสามารถอ่านหัวเรื่องและ Word สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องได้

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นหัวเรื่อง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำสไตล์ หัวเรื่อง 1 ไปใช้ ให้กด Ctrl+Alt+1

  • เมื่อต้องการนำสไตล์ หัวเรื่อง 2 ไปใช้ ให้กด Ctrl+Alt+2

  • เมื่อต้องการนำสไตล์ หัวเรื่อง 3 ไปใช้ ให้กด Ctrl+Alt+3

  • เมื่อต้องการนำสไตล์ ปกติ ไปใช้ ให้กด Ctrl+Shift+N

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเรียกดูสไตล์หัวเรื่องเพิ่มเติม ให้กดแป้น Alt+โลโก้ Windows แล้วกด H และ L จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินสไตล์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter เพื่อเลือก

นำการจัดรูปแบบตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ไปใช้

การใช้การจัดรูปแบบอักขระสามารถปรับปรุงให้อ่านเอกสารได้ง่ายขึ้น

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบตัวหนา ให้กด Ctrl+B

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบตัวเอียง ให้กด Ctrl+I

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบขีดเส้นใต้ ให้กด Ctrl+U

เปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์

เมื่อต้องการทำให้เอกสารสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคน ให้สลับฟอนต์เป็นฟอนต์ที่สามารถอ่านได้ หรือทำให้ข้อความใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

เปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่น

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. กดแป้น Alt+โลโก้ Windows แล้วกด H, F และ F คุณจะได้ยิน: “ชื่อฟอนต์, กล่องคำสั่งผสมที่แก้ไขได้”

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการข้ามไปยังฟอนต์ที่คุณตัดสินใจใช้โดยตรง ให้เริ่มพิมพ์ชื่อของฟอนต์ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ ti เพื่อค้นหา Times New Roman

เปลี่ยนขนาดฟอนต์

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการทำให้ข้อความใหญ่ขึ้น 1 จุด ให้กด Ctrl+] (วงเล็บขวา)

  • เมื่อต้องการทำให้ข้อความเล็กลง 1 จุด ให้กด Ctrl+[ (วงเล็บซ้าย)

  • เมื่อต้องการเพิ่มขนาดข้อความให้ใหญ่ขึ้นตามขนาดในปุ่ม เพิ่มขนาดฟอนต์ ให้กด Ctrl+Shift+> (เครื่องหมายมากกว่า)

  • เมื่อต้องการลดขนาดข้อความให้เล็กลงตามขนาดในปุ่ม ลดขนาดฟอนต์ ให้กด Ctrl+Shift+< (เครื่องหมายน้อยกว่า)

  • เมื่อต้องการเลือกขนาดเฉพาะ ให้กดแป้น Alt+โลโก้ Windows แล้วกด H, F และ S คุณจะได้ยิน: “ขนาดฟอนต์, กล่องคำสั่งผสมที่แก้ไขได้” พิมพ์ขนาดจุดที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติฟอนต์หลายครั้ง

คุณสามารถเรียกดูคุณสมบัติฟอนต์และทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ตัวเลือกในกลุ่ม ฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บ หน้าแรก ให้กดแป้น Alt+โลโก้ Windows แล้วกด H

 3. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการไปแล้วเปลี่ยนแปลง:

   • ฟอนต์ กด F แล้วกด F แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

   • สไตล์ฟอนต์ กด F แล้วกด Y จากนั้นกดแป้น Tab แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินสไตล์ฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

   • สีฟอนต์ กด F แล้วกด S แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

   • สีฟอนต์ กด F แล้วกด C จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินสีฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

   • สีเน้นข้อความ กด I จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินสีเน้นที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการไปแล้วเลือก:

   • ขีดทับ กด 4

   • ตัวยก กด 6

   • ตัวห้อย กด 5

ใช้ฟอนต์ของธีม

ฟอนต์ของธีมจะเปลี่ยนฟอนต์ในเอกสารของคุณทั้งหมด โดยใช้ฟอนต์หนึ่งคู่ที่ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกัน ฟอนต์แรกจะถูกใช้เป็นหัวเรื่อง และฟอนต์ที่สองจะถูกใช้เป็นตัวข้อความ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟอนต์ของธีมจะนำไปใช้กับส่วนหัว คุณต้องนำสไตล์หัวเรื่อง Word ไปใช้กับข้อความของส่วนหัว เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ให้ดู ใช้หัวเรื่อง

 1. ในเอกสารของคุณ ให้กดแป้น Alt+โลโก้ Windows แล้วกด H, F และ F คุณจะได้ยิน: “ชื่อฟอนต์, กล่องคำสั่งผสมที่แก้ไขได้”

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินฟอนต์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ “<ชื่อฟอนต์>, หัวเรื่อง” สำหรับหัวเรื่องและ “<ชื่อฟอนต์>, เนื้อความ” สำหรับเนื้อความ

ดูเพิ่มเติม

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×