ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเสียงหรือวิดีโอใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเสียงหรือวิดีโอใน PowerPoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้PowerPoint ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มไฟล์วิดีโอ และเสียงเพื่อเครื่องเทศโรยค่างานนำเสนอของคุณ แม้แต่คุณสามารถบันทึกไฟล์เสียงโดยตรงจากPowerPoint เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยายและ JAWS แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มวิดีโอจากเครือข่าย

คุณสามารถเพิ่มวิดีโอออนไลน์ จากชุมชนที่แชร์วิดีโอเช่น YouTube หรือ จากในโค้ดฝังตัววิดีโอ

เพิ่มวิดีโอออนไลน์

 1. ในพื้นที่ภาพนิ่งเนื้อหาที่คุณต้องการแทรกวิดีโอ กด Alt + N จากนั้น กด Z, M และ V ได้อีกด้วย คุณได้ยินเสียง: "วิดีโอออนไลน์"

 2. กด Enter กล่องโต้ตอบ แทรกวิดีโอ จะเปิดขึ้น

 3. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "Search ตาม ด้วยชื่อของชุมชนหรือบริการ

 4. พิมพ์คำค้นหา แล้วกด Enter เปิดตัวเลือกวิดีโอที่ มีโฟกัสในวิดีโอแรก

 5. กดแป้นลูกศรขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของวิดีโอคุณต้องการเพิ่ม จากนั้น กด Enter

เพิ่มวิดีโอจากรหัสที่ฝัง

 1. ในพื้นที่ภาพนิ่งเนื้อหาที่คุณต้องการแทรกวิดีโอ กด Alt + N จากนั้น กด Z, M และ V ได้อีกด้วย คุณได้ยินเสียง: "วิดีโอออนไลน์"

 2. กด Enter กล่องโต้ตอบ แทรกวิดีโอ จะเปิดขึ้น

 3. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "วางโค้ดฝังตัวที่นี่"

 4. วางรหัสที่ฝังแล้วกด Enter

เพิ่มวิดีโอจากอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มวิดีโอจากพีซีของคุณเมื่อต้องการนำเสนอของคุณ

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ไปที่พื้นที่เนื้อหาสไลด์ที่คุณต้องการแทรกวิดีโอ

 2. กด Alt + N จากนั้น กด Z, M และ V ได้อีกด้วย คุณได้ยินเสียง: "วิดีโอออนไลน์"

 3. กดแป้น p คุณได้ยินเสียง: "วิดีโอบนพีซีของฉัน"

 4. กด Enter กล่องโต้ตอบ Windowsแทรกวิดีโอ เปิดขึ้น มีโฟกัสในโฟลเดอร์เอกสาร คุณได้ยินเสียง: "ไฟล์สามารถแก้ไข ได้ ชื่อแก้ไขได้หรือไม่"

 5. นำทางไปยังไฟล์วิดีโอที่คุณต้องการเพิ่ม หรือพิมพ์เส้นทางไปยังไฟล์ นั้นแล้ว กด Spacebar เพื่อเลือกไฟล์

 6. เมื่อต้องการแทรกวิดีโอ กด Alt + S

 7. ถ้าจำเป็น เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกรูปแบบวิดีโอ เลือกวิดีโอ แล้วกด Alt + J แป้น p คุณได้ยินเสียง: "แท็บรูปแบบ" เมื่อต้องการนำทางไปยังตัวเลือกเมนูย่อย กดแป้น Tab

 8. ถ้าจำเป็น เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกการเล่นวิดีโอ เลือกวิดีโอ แล้วกด Alt + J, N. คุณได้ยินเสียง: "แท็บเล่น"

เพิ่มไฟล์เสียงจากอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มไฟล์เสียงจากอุปกรณ์ของคุณลงในงานนำเสนอ

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ไปยังพื้นที่เนื้อหาของสไลด์ที่คุณต้องการแทรกไฟล์เสียง

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบแทรกเสียง กด Alt + N จากนั้น กด Z, M และ o ตามลำดับ คุณได้ยินเสียง: "ไฟล์สามารถแก้ไข ได้ ชื่อแก้ไขได้หรือไม่"

 3. นำทางไปยังไฟล์เสียงที่คุณต้องการเพิ่มหรือพิมพ์เส้นทางไปยังไฟล์ เมื่อต้องการเลือกไฟล์ ให้กด Spacebar

 4. เมื่อต้องการเปิดไฟล์ ให้กด Enter

 5. ถ้าจำเป็น เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกรูปแบบไฟล์เสียง เลือกไฟล์ แล้วกด Alt + J แป้น p คุณได้ยิน "จัดรูปแบบแท็บ" เมื่อต้องการนำทางไปยังตัวเลือกเมนูย่อย กดแป้น Tab

 6. ถ้าจำเป็น การนำทางไปยังตัวเลือกเล่นเสียง เลือกไฟล์ แล้วกด Alt + J, N. คุณได้ยิน "แท็บเล่น"

บันทึกไฟล์เสียงใน PowerPoint

คุณสามารถบันทึกไฟล์เสียงอย่างรวดเร็วได้โดยตรงใน PowerPoint

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ไปที่สไลด์ที่คุณต้องการแทรกไฟล์เสียง

 2. กด Alt + N, Z, M จากนั้น กด O และ R. คุณได้ยินเสียง: "ระเบียนหน้าต่างเสียง ชื่อ แก้ไข"

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับการบันทึกเสียงของคุณ

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "บันทึกปุ่ม" จากนั้น กด Enter คุณได้ยินเสียง: "ปุ่มตกลง" การบันทึกเริ่มต้น

 5. บันทึกเสียง และเมื่อคุณเสร็จเรียบ กด Enter การหยุดการบันทึกและไฟล์เสียงถูกแทรกลงในสไลด์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อส่งงานนำเสนอ PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้PowerPoint_1stNoVer ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ macOS อยู่แล้วภายใน แทรกเสียงและวิดีโอลงในงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

เพิ่มวิดีโอจากอุปกรณ์หรือเครือข่ายของคุณ

เพิ่มไฟล์วิดีโอในงานนำเสนอของคุณเพื่อให้มีสีสันมากยิ่งขึ้น

 1. ในมุมมอง ปกติ ในสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มไฟล์วิดีโอ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินแท็บที่เลือกในปัจจุบันใน Ribbon

 2. ใน Ribbon ให้กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แท็บแทรก” กด Control+Options+Spacebar คุณจะได้ยิน: "แทรก เลือก"

 3. ในแท็บ แทรก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเมนูวิดีโอ” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 4. ในเมนูวิดีโอ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยิน “ย้ายจากไฟล์” แล้วกด Control+Option+Spacebar คุณจะได้ยินชื่อของไฟล์ที่เลือกในปัจจุบัน

 5. เมื่อต้องการเรียกดูไฟล์วิดีโอ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินวิดีโอที่คุณต้องการแทรกลงในสไลด์

 6. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มแทรก" แล้วกด Control+Option+Spacebar

เพิ่มไฟล์เสียง

เพิ่มไฟล์เสียงจากตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ หรือบันทึกโดยตรงในPowerPoint_1stNoVer อย่างรวดเร็ว

 1. ในมุมมอง ปกติ ในสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มไฟล์วิดีโอ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินแท็บที่เลือกในปัจจุบันบน Ribbon

 2. บน Ribbon ให้กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แท็บแทรก”

 3. บนแท็บ แทรก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเมนูเสียง” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 4. ในเมนูเสียง ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก แล้วกด Control+Option+Spacebar

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียกดูไฟล์เสียงในโฟลเดอร์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เสียงจากไฟล์” แล้วกด Control+Option+Spacebar คุณจะได้ยินชื่อของไฟล์ที่เลือกในปัจจุบัน

   กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของไฟล์เสียงที่คุณต้องการแทรกลงในสไลด์ แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มแทรก" แล้วกด Control+Option+Spacebar

  • เมื่อต้องการบันทึกไฟล์เสียงทันที ในเมนูเสียง ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “บันทึกเสียง” แล้วกด Control+Option+Spacebar คุณจะได้ยิน: “<ชื่อเริ่มต้นของการบันทึก> ชื่อ”

   พิมพ์ชื่อของการบันทึก แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มบันทึก" แล้วกด Control+Option+Spacebar คุณจะได้ยิน: "กดปุ่มบันทึก" การบันทึกเริ่มต้น

   บันทึกไฟล์เสียงของคุณ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มหยุด" แล้วกด Control+Option+Spacebar คุณจะได้ยิน: “กดปุ่มหยุด” กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มแทรก" แล้วกด Control+Option+Spacebar

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint for Mac

งานพื้นฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้PowerPoint_1stNoVer กับสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ iOS อยู่แล้วภายใน เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์วิดีโอเพื่อเครื่องเทศโรยค่างานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถในการสัมผัสในPowerPoint_1stNoVer ไปPowerPoint for iPhone คู่มือการใช้งานแบบสัมผัส

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

เพิ่มวิดีโอจากอุปกรณ์ของคุณ

เพิ่มไฟล์วิดีโอในงานนำเสนอของคุณเพื่อ spice ขึ้น คุณสามารถใช้วิดีโอที่คุณบันทึกไว้กับกล้องของอุปกรณ์ของคุณ หรือดาวน์โหลดวิดีโอจากเว็บ ตามค่าเริ่มต้น วิดีโอถูกบันทึกไปยังรูปถ่าย

เมื่อใช้วิดีโอ รูปภาพ ปะ หรือไฟล์อื่น ๆ จากอินเทอร์เน็ต จึงสำคัญคำนึงลิขสิทธิ์ด้วยเช่นกัน ตัวกรองรูปตามชนิดของสิทธิ์การใช้งานใน Bing สามารถช่วยให้คุณเลือกแฟ้มที่จะใช้

 1. การนำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาของสไลด์ที่คุณต้องการแทรกวิดีโอ

 2. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "แสดง ribbon ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียงชื่อของแท็บที่เลือกในปัจจุบัน

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรก แท็บ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มวิดีโอ แทรก" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เก็บวิดีโอในอุปกรณ์ของคุณเปิดขึ้น

  ถ้าคุณได้ยิน "PowerPoint ต้องการเข้าถึงวิดีโอของคุณ" ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง และ แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "วิดีโอ ตาม ด้วยหมายเลขของวิดีโอในโฟลเดอร์ แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเปิดโฟลเดอร์

 6. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณค้นหาวิดีโอคุณต้องการ สถานีอ่านระยะเวลาและวันที่ของแต่ละวิดีโอ

 7. เมื่อต้องการเลือกวิดีโอ แตะสองครั้งหน้าจอ แล้ว ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "Choose ปุ่ม"

 8. เมื่อต้องการแทรกวิดีโอ แตะสองครั้งหน้าจอ โฟกัสส่งกลับการนำเสนอของคุณ ด้วยวิดีโอที่เลือก

เพิ่มวิดีโอจากกล้อง

 1. การนำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาของสไลด์ที่คุณต้องการแทรกวิดีโอ

 2. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "แสดง ribbon ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียงชื่อของแท็บที่เลือกในปัจจุบัน

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรก แท็บ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "แทรกรูปภาพจากกล้อง ปุ่ม, " แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ กล้อง เปิดขึ้น

  ถ้าคุณได้ยิน "PowerPoint ต้องการเข้าถึงกล้อง" ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง และ แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "โหมดกล้อง รูปถ่าย" เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดวิดีโอ ปัดลง ด้วยนิ้วหนึ่ง คุณได้ยินเสียง: "วิดีโอ"

  ถ้าคุณได้ยิน "PowerPoint จะเช่นเมื่อต้องการเข้าถึงตัวไมโครโฟน ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยิน"ปุ่มตกลง" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการเริ่มการบันทึกวิดีโอของคุณ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ระเบียนวิดีโอ ปุ่ม" ชี้กล้องในทิศทางขวา นั้นแล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 7. เมื่อต้องการหยุดการบันทึก แตะสองครั้งหน้าจอ ถ้าคุณจะย้ายโฟกัสจากระเบียนวิดีโอปุ่ม ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มหยุดการบันทึกวิดีโอ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 8. เมื่อต้องการแทรกปัดวิดีโอ ไปทางขวา หรือซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "ใช้ปุ่มวิดีโอ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ โฟกัสส่งกลับการนำเสนอของคุณ ด้วยวิดีโอที่เลือก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้PowerPoint Online ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มไฟล์วิดีโอเพื่อเครื่องเทศโรยค่างานนำเสนอของคุณ เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยายและ JAWS แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ PowerPoint Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก PowerPoint Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ PowerPoint Online

 • เมื่อใช้รูปภาพ คลิปอาร์ต หรือไฟล์อื่นๆ จากอินเทอร์เน็ต ควรคำนึงถึง ลิขสิทธิ์ เป็นเรื่องสำคัญ ตัวกรองรูปภาพโดยชนิดของสิทธิ์การใช้งาน สามาถช่วยคุณเลือกไฟล์ที่จะใช้ได้

เพิ่มวิดีโอจากอินเทอร์เน็ต

 1. ในเบราว์เซอร์ของคุณ ไปยังวิดีโอคุณต้องการเพิ่ม และคัดลอก URL ของวิดีโอจากแถบที่อยู่

 2. ในงานนำเสนอของคุณ นำทางไปยังพื้นที่เนื้อหาของสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มวิดีโอออนไลน์

 3. กด Alt + แป้นโลโก้ของ Windows, N, V, o ตามลำดับ คุณได้ยินเสียง: "วิดีโอออนไลน์" ย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลข้อความสำหรับ URL วิดีโอ

 4. ในเขตข้อมูลข้อความ วาง URL ของวิดีโอ นั้นแล้ว กด Enter วิดีโอจะถูกแทรกลงในงานนำเสนอของคุณ

 5. เมื่อต้องการเล่นวิดีโอในงานนำเสนอ ให้กด Alt + แป้นโลโก้ของ Windows, W, C. นำเสนอสไลด์เริ่มต้นจากสไลด์ปัจจุบันกับวิดีโอ กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "เล่นปุ่ม" จากนั้น กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint Online

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เรียนรู้วิธีการนำทางใน PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×