ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้OneNote ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มชนิดเนื้อหาต่าง ๆ ลงในบันทึกย่อของคุณ เช่นExcel เวิร์กบุ๊กอื่น ตาราง รูปภาพ และแฟ้มบันทึก เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

แทรกไฟล์

การแทรกไฟล์ (เช่น เอกสาร Microsoft Word) ลงในหน้าใน OneNote จะเป็นการวางสำเนาของไฟล์ดังกล่าวในบันทึกย่อของคุณ ไฟล์จะปรากฏเป็นไอคอนที่คุณสามารถเลือกเปิดเพื่อแก้ไขเนื้อหาของไฟล์ได้

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการแทรกไฟล์

 2. กด Alt+N เพื่อเปิดแท็บ แทรก กด F เพื่อเปิดตัวเลือก ไฟล์ที่แนบมา

 3. กล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์หรือชุดไฟล์เพื่อแทรก จะเปิดขึ้น:

  • โฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลชื่อไฟล์ คุณสามารถพิมพ์ชื่อไฟล์ หรือใช้แป้น Tab หรือ Shift + Tab เพื่อไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในกล่องโต้ตอบ ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายภายในส่วน เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ กด Enter

  • เมื่ออยู่บนไฟล์ที่คุณต้องการแนบแล้ว ให้กด Enter

 4. กล่องโต้ตอบแทรกไฟล์ เปิดขึ้น ใช้ขึ้น และลูกศรลงเพื่อย้ายในกล่องโต้ตอบ ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์ที่คุณกำลังแนบ คุณได้ยินเสียงของตัวเลือก ตามที่คุณย้าย

 5. เมื่อต้องการเปิดไฟล์ ให้กด Enter

ไฟล์ที่แนบจะถูกจัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของสมุดบันทึกที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณย้ายสมุดบันทึกไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ไฟล์ใดๆ ที่แทรกไว้จะย้ายไปพร้อมกับสมุดบันทึก

แทรกตาราง

ตารางสามารถทำให้ข้อมูลง่ายต่อการค้นหาและอ่าน การเพิ่มตารางพื้นฐานใน OneNote ทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์ที่ใดก็ได้บนหน้าที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. กด Alt+N เพื่อเปิดแท็บ แทรก กด T เพื่อเปิดตัวเลือก ตาราง

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกขนาดของตาราง คุณได้ยินขนาดของตารางที่เลือกในปัจจุบันในขณะที่คุณย้าย เมื่อคุณได้ยินขนาดคุณต้อง กด Enter

  แทรกตาราง และโฟกัสอยู่ในเซลล์แรกของตาราง คุณได้ยินเสียง: "บล็อกเนื้อหา แก้ไข"

แทรกแท็ก

แท็กเป็นวิธีหนึ่งในการจัดประเภทและจัดลำดับความสำคัญของบันทึกย่อใน OneNote คุณสามารถแท็กอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความหนึ่งบรรทัดไปจนถึงทั้งย่อหน้า

 1. วางเคอร์เซอร์ไว้ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดข้อความที่คุณต้องการแท็ก

 2. กด Alt+H เพื่อเปิดแท็บ หน้าแรก กด T เพื่อเปิดตัวเลือก แท็ก

 3. ใช้รายการแบบลง และขึ้นแป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังตัวเลือก คุณได้ยินเสียงของตัวเลือก ตามที่คุณย้าย

 4. กด Enter เพื่อเลือก

เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาบันทึกย่อที่ถูกแท็ก ด้วยคำสำคัญและประเภท เมื่อต้องการค้นหา กด Alt + H แล้ว G. เปิดบานหน้าต่างสรุปแท็ก และโฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลป้ายชื่อกลุ่มตาม กดแป้นลูกศรลงเพื่อเปิดรายการตัวเลือก แล้วกดแป้นลูกศรลงซ้ำเพื่อนำทางไปยังตัวเลือก กด Enter เพื่อเลือก เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการของแท็ก กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน Narrator อ่านข้อความมีแท็ก กด Esc เพื่อกลับไปยังข้อความมีแท็กบันทึกย่อในสมุดบันทึก

แทรกรายการ

แทรกรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขเพื่อจัดระเบียบข้อความของคุณ และทำให้ง่ายต่อการอ่าน

แทรกรายการหัวข้อย่อย

ใช้การจัดรูปแบบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในการสร้างรายการที่รายการที่อยู่ภายในไม่จำเป็นต้องอยู่ในลำดับใดๆ โดยเฉพาะ

 1. วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. พิมพ์ * (เครื่องหมายดอกจัน) แล้วกด Spacebar OneNote จะเริ่มรายการหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์ข้อความภายในรายการ กด Enter เพื่อเริ่มรายการใหม่

แทรกรายการลำดับเลข

ใช้การจัดรูปแบบตัวเลขเพื่อสร้างรายการที่เรียงลำดับซึ่งควรเป็นไปตามลำดับ

 1. วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. พิมพ์ 1. (เลขหนึ่งและจุด) แล้วกด Spacebar OneNote จะเริ่มรายการเรียงลำดับโดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์ข้อความภายในรายการ กด Enter เพื่อเริ่มรายการใหม่

แทรกรูปภาพจากไฟล์

 1. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 2. กด Alt+N เพื่อเปิดแท็บ แทรก กด P เพื่อเปิดตัวเลือก รูปภาพ กล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ จะเปิดขึ้น

 3. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ ใช้แป้น Tab และแป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังรูปภาพคุณต้องการแทรก เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ กด Enter

 4. กด Enter เพื่อแทรกรูปภาพ

ฝังเวิร์กบุ๊ก Excel

ตัวเลือกนี้จะสร้างสำเนาของเวิร์กบุ๊กของคุณ แล้วเพิ่มรูปภาพแบบคงที่ของเวิร์กบุ๊กในบันทึกย่อของคุณ ด้านบนรูปภาพจะมีไอคอนที่ลิงก์ไปยังเวิร์กบุ๊กที่มีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วนสมบูรณ์ใน Excel

 1. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการฝังเวิร์กบุ๊ก Excel

 2. กด Alt+N เพื่อเปิดแท็บ แทรก กด X เพื่อเปิดตัวเลือก สเปรดชีต ตัวเลือก สเปรดชีต Excel ที่มีอยู่ จะถูกเลือก กด Enter

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถสร้างสเปรดชีตใหม่ได้อีกด้วย เมื่อต้องการสร้างและฝังใหม่ ให้กดแป้นลูกศรลงแล้วกด Enter

 3. กล่องโต้ตอบเลือกเอกสารที่จะแทรก เปิดขึ้น โฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลชื่อไฟล์ เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างส่วนโต้ตอบ ใช้แป้น Tab หรือ Shift + Tab เมื่อต้องการย้ายภายในส่วน ใช้แป้นลูกศร กด Enter เพื่อเปิดโฟลเดอร์ เมื่ออยู่ในไฟล์ กด Enter เพื่อเลือก

 4. กล่องโต้ตอบแทรกไฟล์ เปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้งเพื่อย้ายไปยังตัวเลือกการแทรกสเปรดชีต กด Enter เพื่อฝังเวิร์กบุ๊กExcel ได้อีกด้วย คุณได้ยินเสียงชื่อของเวิร์กบุ๊กที่ฝังตัว และมีเคอร์เซอร์อยู่บนหน้าด้านล่างเวิร์กบุ๊กที่ฝังตัว

ฝังวิดีโอออนไลน์

 1. คัดลอกที่อยู่ของแหล่งข้อมูลวิดีโอ

  หมายเหตุ: ไซต์วิดีโอบางไซต์อาจไม่ได้รับการสนับสนุน สำหรับข้อมูลไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนในปัจจุบัน ให้ดูที่ แทรกวิดีโอออนไลน์ลงใน OneNote 2016 สำหรับ Windows

 2. ในสมุดบันทึกของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกวิดีโอ

 3. กด Alt + N เพื่อเปิดแท็บแทรก กด J เพื่อเปิดตัวเลือกวิดีโอออนไลน์ ได้อีกด้วย กล่องโต้ตอบแทรกวิดีโอออนไลน์ เปิดขึ้น โฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลอยู่วิดีโอ และคุณได้ยินเนื้อหาของเขตข้อมูล

 4. กด Ctrl+V เพื่อวางลิงก์วิดีโอ คุณยังสามารถพิมพ์ที่อยู่เองได้

 5. กดแป้น Tab จน กว่าคุณพบปุ่มตกลง แล้ว กด Enter

  ลิงก์ไปยังวิดีโอและโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังตัวจะถูกเพิ่มลงในหน้าสมุดบันทึก

แทรกบันทึกเสียงและวิดีโอ

ในบางกรณี บันทึกเสียงหรือวิดีโออาจรวดเร็วและง่ายดายกว่าการพิมพ์บันทึกย่อ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะจดบันทึกย่อขณะบันทึก บันทึกย่อนั้นจะเชื่อมโยงกับการบันทึก ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นบันทึกเสียงหรือวิดีโอ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีไมโครโฟนและเว็บแคมที่ได้รับการตั้งค่าและใช้งานได้แล้ว นอกจากนี้ โปรดแน่ใจว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับทราบแล้วว่ามีการบันทึกและคุณได้รับอนุญาตให้บันทึก

 1. ในสมุดบันทึกของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกบันทึกเสียงหรือวิดีโอ

 2. กด Alt+N เพื่อเปิดแท็บ แทรก

 3. ในการบันทึกเสียง:

  • ให้กด A การบันทึกจะเริ่มต้น

  • เมื่อต้องการพักการบันทึก ให้กด Alt+J แล้วกด U

  • เมื่อต้องการหยุดการบันทึก ให้กด Alt+J แล้วกด S

  ในการบันทึกวิดีโอ:

  • ให้กด V การบันทึกจะเริ่มต้น

  • เมื่อต้องการหยุดการบันทึก ให้กด Alt+F4

 4. เมื่อต้องการเล่นการบันทึก ไปที่การบันทึกในหน้าสมุดบันทึกของคุณ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศไฟล์เมื่อคุณไปถึงไฟล์นั้น กด Ctrl+Alt+P เพื่อเริ่มเล่น

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้แป้นพิมพ์ของคุณและสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ macOS อยู่แล้วภายใน เพื่อเพิ่มชนิดเนื้อหาต่าง ๆ ลงในบันทึกย่อของคุณในOneNote for Mac เช่นไฟล์ ตาราง รูปภาพ วิดีโอ และการบันทึกเสียง

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

แทรกไฟล์

การแทรกไฟล์ (เช่น เวิร์กบุ๊ก Microsoft Excel) ลงในหน้าใน OneNote จะเป็นการวางสำเนาของไฟล์ดังกล่าวในบันทึกย่อของคุณ ไฟล์จะปรากฏเป็นไอคอนที่คุณสามารถเลือกเปิดเพื่อแก้ไขเนื้อหาของไฟล์ได้

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการแทรกไฟล์

 2. เมื่อต้องการไปที่แถบเมนู ให้กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน "แถบเมนู Apple"

 3. กดแป้นลูกศรขวาจน กว่าคุณได้ยิน "แทรก" แล้ว กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ไฟล์ที่แนบ..." เมื่อต้องการเลือก กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 4. กล่องโต้ตอบสำหรับการเลือกไฟล์จะเปิดขึ้น ใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูส่วนในกล่องโต้ตอบ เมื่อต้องการเข้าสู่ส่วน ให้กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง ใช้แป้นลูกศรเมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างรายการต่างๆ ในส่วน

 5. เมื่อคุณพบไฟล์ที่คุณต้องการแล้ว ให้กด Enter เพื่อแทรก

ไฟล์ที่แนบจะถูกจัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของสมุดบันทึกที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณย้ายสมุดบันทึกไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ไฟล์ใดๆ ที่แทรกไว้จะย้ายไปพร้อมกับสมุดบันทึก

แทรกตาราง

 1. ใน OneNote ให้วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. กด F6 ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ VoiceOver ประกาศชื่อของแท็บ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ แทรก ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "แทรก, แท็บ, 2 จาก 4" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. กดแป้น Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ตาราง, ปุ่มเมนู” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 4. เมื่อต้องการกำหนดขนาดสำหรับตาราง กดแป้นลูกศรขวาและลง VoiceOver จะประกาศขนาดปัจจุบันเมื่อคุณเลื่อน ตัวอย่าง: “ตารางที่มี 3 คอลัมน์, 3 แถว, ปุ่ม”

 5. เมื่อคุณได้ยินขนาดที่คุณต้องการ ให้กด Control+Option+Spacebar ตารางจะเพิ่มลงในหน้าสมุดบันทึกของคุณ

แทรกแท็ก

แท็กเป็นวิธีหนึ่งในการจัดประเภทและจัดลำดับความสำคัญของบันทึกย่อใน OneNote คุณสามารถแท็กอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความหนึ่งบรรทัดไปจนถึงทั้งย่อหน้า

 1. ใน OneNote ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการใส่แท็ก

 2. กด F6 ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ VoiceOver ประกาศชื่อของแท็บ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ หน้าแรก ให้กดแป้นลูกศรซ้ายจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “หน้าแรก, แท็บ, 1 จาก 4” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. กดแป้น Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "แท็กสิ่งที่ต้องทำ, ปุ่ม" สิ่งที่ต้องทำเป็นแท็กแรกในกลุ่ม เมื่อต้องการเรียกดูแท็กอื่น ให้ใช้แป้นลูกศร

 4. เมื่ออยู่บนแท็กที่คุณต้องการใช้ ให้กด Control+Option+Spacebar แท็กจะถูกเพิ่มลงในบันทึกย่อของคุณ

แทรกรายการ

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยถ้ารายการในรายการไม่จำเป็นต้องอยู่ในลำดับใดๆ โดยเฉพาะ

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. พิมพ์ * (เครื่องหมายดอกจัน) แล้วกด Spacebar OneNote จะเริ่มรายการหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์รายการภายในรายการ กด Enter เพื่อเริ่มรายการใหม่

  เคล็ดลับ: หากต้องการยุติรายการ ให้กด Enter สองครั้ง

ใช้การจัดรูปแบบตัวเลขเพื่อสร้างรายการเรียงลำดับ และจัดเรียงรายการตามลำดับ

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. พิมพ์ 1. (เลขหนึ่งและจุด) แล้วกด Spacebar OneNote จะเริ่มรายการลำดับเลขโดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์รายการภายในรายการ กด Enter เพื่อเพิ่มรายการใหม่

  เคล็ดลับ: หากต้องการยุติรายการ ให้กด Enter สองครั้ง

แทรกรูปภาพจากไฟล์

 1. ใน OneNote ให้วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 2. เมื่อต้องการไปที่แถบเมนู ให้กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน "แถบเมนู Apple"

 3. กดแป้นลูกศรขวาจน กว่าคุณได้ยิน "แทรก" แล้ว กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ภาพ..." เมื่อต้องการเลือก กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 4. กล่องโต้ตอบสำหรับการเลือกไฟล์รูปภาพจะเปิดขึ้น ใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูส่วนในกล่องโต้ตอบ เมื่อต้องการเข้าสู่ส่วน ให้กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง ใช้แป้นลูกศรเมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างรายการต่างๆ ในส่วน

 5. เมื่อคุณพบไฟล์ที่คุณต้องการแล้ว ให้กด Enter เพื่อแทรก

ฝังวิดีโอออนไลน์

คุณสามารถเพิ่มโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังตัวลงในสมุดบันทึกของคุณ

หมายเหตุ: ไซต์วิดีโอบางไซต์อาจไม่ได้รับการสนับสนุน สำหรับข้อมูลไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนในปัจจุบัน ให้ดูที่ แทรกวิดีโอออนไลน์ลงใน OneNote 2016 สำหรับ Windows

 1. คัดลอกที่อยู่ของแหล่งข้อมูลวิดีโอ

 2. ในสมุดบันทึกของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกโปรแกรมเล่นวิดีโอ

 3. กด Command+V เพื่อวางที่อยู่ลงในสมุดบันทึก VoiceOver จะประกาศว่า: "วางเสร็จสมบูรณ์"

  ลิงก์ไปยังเว็บเพจพร้อมด้วยโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังจะเพิ่มลงในสมุดบันทึกของคุณ

แทรกบันทึกเสียง

การที่จะบันทึกเสียง โปรดแน่ใจว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับทราบแล้วว่ามีการบันทึกและคุณได้รับอนุญาตให้บันทึก

 1. ในสมุดบันทึกของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกบันทึกเสียงหรือวิดีโอ

 2. เมื่อต้องการไปที่แถบเมนู ให้กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน "แถบเมนู Apple"

 3. กดแป้นลูกศรขวาจน กว่าคุณได้ยิน "แทรก" แล้ว กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "การบันทึกเสียง" เพื่อเลือก กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 4. เมื่อต้องการหยุดการบันทึก ให้กด F6 ซ้ำ ๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “เสียง, เลือกแล้ว, แท็บ” กด Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “หยุด, ปุ่ม” ให้กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกปุ่มให้หยุดการบันทึก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ OneNote for iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายในสำหรับ iOS เพื่อเพิ่มเนื้อหาประเภทต่างๆ ในบันทึกย่อ เช่น ไฟล์ที่จัดเก็บไว้ใน iCloud รูปภาพ และวิดีโอ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

แทรกไฟล์

การแทรกไฟล์ (เช่น เวิร์กบุ๊ก Microsoft Excel) ลงบนหน้าใน OneNote จะเป็นการวางสำเนาของไฟล์ดังกล่าวในบันทึกย่อของคุณ ไฟล์จะปรากฏเป็นไอคอนที่คุณสามารถเลือกเปิดเพื่อแก้ไขเนื้อหาของไฟล์ได้

หมายเหตุ: ไฟล์จำเป็นต้องได้รับการบันทึกใน iCloud หรือ OneDrive ก่อนที่คุณจะแทรกได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า iCloud ให้ดูที่ ตั้งค่าไดรฟ์ iCloud

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการแทรกไฟล์

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทรกไฟล์, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยินชื่อของไฟล์ที่คุณต้องการแทรก แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกไฟล์

หมายเหตุ: ไฟล์ที่แนบจะถูกจัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของสมุดบันทึกที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณย้ายสมุดบันทึกไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ไฟล์ใดๆ ที่แทรกไว้จะย้ายไปพร้อมกับสมุดบันทึก

แทรกแท็กสิ่งที่ต้องทำ

คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีกล่องกาเครื่องหมายที่สามารถกาออกได้บนทุกบรรทัด

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "แท็กเป็นสิ่งที่ต้องทำ, ปุ่ม" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

กล่องกาเครื่องหมายจะแทรกเข้ามาที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

แทรกรายการ

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยถ้ารายการในรายการไม่จำเป็นต้องอยู่ในลำดับใดๆ โดยเฉพาะ

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า “สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย, ปุ่ม” แตะหน้าจอสองครั้ง OneNote จะเริ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์รายการภายในรายการ เลือก ย้อนกลับ เพื่อเริ่มรายการใหม่ เพื่อให้หา ย้อนกลับ ได้อย่างรวดเร็ว ให้แตะที่ครึ่งล่างของหน้าจอด้วย 4 นิ้ว แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้เลือก ย้อนกลับ สองครั้ง

ใช้การจัดรูปแบบตัวเลขเพื่อสร้างรายการที่เรียงลำดับซึ่งควรเป็นไปตามลำดับ

สร้างรายการจัดลำดับ

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า “ลำดับเลข, ปุ่ม” แตะหน้าจอสองครั้ง OneNote จะเริ่มรายการลำดับเลขโดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์รายการภายในรายการ เลือก ย้อนกลับ เพื่อเริ่มรายการใหม่ เพื่อให้หา ย้อนกลับ ได้อย่างรวดเร็ว ให้แตะที่ครึ่งล่างของหน้าจอด้วย 4 นิ้ว แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้เลือก ย้อนกลับ สองครั้ง

แทรกรูปภาพจากกล้อง

ถ่ายรูปด้วยกล้องของอุปกรณ์ของคุณระหว่างที่เขียนบันทึกย่อ แล้วแนบรูปถ่ายลงในบันทึกย่อของคุณ

 1. ใน OneNote ให้เปิดบันทึกย่อที่คุณต้องการเพิ่มรูปถ่าย

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า “แทรกรูปภาพ, ปุ่ม” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. แตะครึ่งด้านล่างของหน้าจอด้วย 4 นิ้ว แล้วปัดไปทางซ้ายจนกว่าจะได้ยิน: “ถ่ายภาพ, ปุ่ม” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. คุณอาจได้ยิน: "OneNote ต้องการเข้าถึงกล้อง" เมื่อได้ยินแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "ตกลง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า “ถ่ายภาพ, ปุ่ม” หันกล้องไปในทิศทางที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  คุณได้ยินเสียงที่ระบุว่าได้ถ่ายภาพแล้ว

 6. ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ใช้, ปุ่ม” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกรูปถ่าย

 7. คุณอาจได้ยิน: "OneNote ต้องการเข้าถึงรูปถ่ายของคุณ" เมื่อได้ยินแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "ตกลง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

แทรกรูปภาพจากไฟล์

 1. ใน OneNote ให้เปิดบันทึกย่อที่คุณต้องการเพิ่มรูปถ่าย

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า “แทรกรูปภาพ, ปุ่ม” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. แตะครึ่งด้านล่างของหน้าจอด้วย 4 นิ้ว แล้วปัดไปทางซ้ายจนกว่าจะได้ยิน: "จากไลบรารี, ปุ่ม" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. คุณอาจได้ยิน: "OneNote ต้องการเข้าถึงรูปถ่ายของคุณ" เมื่อได้ยินแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "ตกลง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "รูปถ่ายทั้งหมด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยินชื่อของรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกรูปภาพ

 7. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น, ปุ่ม” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

 8. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มใช้" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกรูปภาพ

แทรกวิดีโอออนไลน์

ถ้าคุณต้องการใส่วิดีโอออนไลน์ในสมุดบันทึกของคุณ เพียงแค่วางลิงก์ลงในบันทึกย่อของคุณเท่านั้น

 1. เรียกดูวิดีโอที่คุณต้องการแทรก แล้วคัดลอกลิงก์ไปยังคลิปบอร์ด

 2. ใน OneNote ให้เปิดบันทึกย่อที่คุณต้องการแทรกวิดีโอ

 3. ด้วยสองนิ้ว ให้กดค้างไว้แล้วหมุนไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "แก้ไข"

 4. ปัดลงจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "วาง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อวางลิงก์ลงในเขตข้อมูลข้อความ

ลิงก์วิดีโอจะถูกแปลงเป็นรูปภาพแสดงตัวอย่างของวิดีโอโดยอัตโนมัติ

แทรกบันทึกเสียง

คุณสามารถบันทึกและแทรกเสียงลงในสมุดบันทึกของคุณ ตัวอย่าง คุณสามารถทิ้งข้อความเสียงไว้ให้ผู้อ่านฟัง

 1. ใน OneNote ให้เปิดบันทึกย่อที่คุณต้องการแทรกบันทึกเสียง

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "บันทึกเสียง, ปุ่ม" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. OneNote อาจขอให้คุณอนุญาตเพื่อใช้ไมโครโฟน ถ้ามีการขออนุญาต ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตกลง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. การบันทึกจะเริ่มต้นขึ้น เมื่อคุณบันทึกตามที่คุณต้องการแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "หยุดการบันทึก แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

การบันทึกจะแทรกลงในบันทึกย่อ พร้อมกับไอคอนโน้ตดนตรีที่ช่วยบอกตำแหน่งของบันทึก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ OneNote for Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายในสำหรับ Android เพื่อเพิ่มเนื้อหาชนิดต่างๆ ลงในบันทึกย่อของคุณ เช่น รูปภาพ วิดีโอ หรือรายการ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิด TalkBack ก่อนที่จะเปิดใช้ OneNote for Android

ในหัวข้อนี้

แทรกแท็กสิ่งที่ต้องทำ

คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีกล่องกาเครื่องหมายที่สามารถกาออกได้บนทุกบรรทัด

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มสิ่งที่ต้องทำ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

กล่องกาเครื่องหมายจะแทรกเข้ามาที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

แทรกรายการ

คุณสามารถทั้งรายการหัวข้อย่อยและลำดับเลขได้อย่างรวดเร็วใน OneNote for Android

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยถ้ารายการในรายการไม่จำเป็นต้องอยู่ในลำดับใดๆ โดยเฉพาะ

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ OneNote จะเริ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์รายการ เลือก Enter บนคีย์บอร์ดบนหน้าจอของคุณเพื่อเลือกรายการใหม่ เมื่อต้องการเลือก Enter ให้ลากนิ้วของคุณบนคีย์บอร์ดจนกว่าคุณจะได้ยิน “Enter” แล้วจึงยกนิ้วขึ้น (แล้วแตะสองครั้ง ถ้าจำเป็น)

  เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ TalkBack จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ เมื่ออยู่บนรายการ ให้ยกนิ้วของคุณ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจต้องแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกอักขระ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้เลือก Enter สองครั้ง

สร้างรายการจัดลำดับ

ใช้การจัดรูปแบบตัวเลขเพื่อสร้างรายการที่เรียงลำดับซึ่งควรเป็นไปตามลำดับ

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มลำดับเลข” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ OneNote จะเริ่มรายการลำดับเลขโดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์รายการ เลือก Enter บนคีย์บอร์ดบนหน้าจอของคุณเพื่อเลือกรายการใหม่ เมื่อต้องการเลือก Enter ให้ลากนิ้วของคุณบนคีย์บอร์ดจนกว่าคุณจะได้ยิน “Enter” แล้วจึงยกนิ้วขึ้น (แล้วแตะสองครั้ง ถ้าจำเป็น)

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้เลือก Enter สองครั้ง

แทรกรูปภาพจากกล้อง

ถ่ายรูปด้วยกล้องของอุปกรณ์ของคุณระหว่างที่เขียนบันทึกย่อ แล้วแนบรูปถ่ายลงในบันทึกย่อของคุณ

 1. ใน OneNote ให้เปิดบันทึกย่อที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ และวางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มรูปภาพ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู แทรก... จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน “แทรก”

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ถ่ายภาพ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. คุณอาจได้ยิน: “อนุญาตให้ OneNote ถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอหรือไม่” ถ้าคุณอนุญาต ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "อนุญาต ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ กล้อง จะเปิดขึ้น แล้วคุณจะได้ยิน: “กล้องในโหมดรูปภาพ”

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มถ่ายภาพ” หันกล้องไปในทิศทางที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  คุณจะได้ยินเสียงที่ระบุว่าถ่ายภาพแล้ว และโฟกัสจะย้ายไปยังหน้าจอ แสดงตัวอย่าง

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “บันทึกรูปภาพ” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกรูปภาพ คุณจะได้ยิน: “กำลังแทรกรูปภาพ”

 7. รูปภาพจะถูกแทรก และโฟกัสจะย้ายไปยังหน้า OneNote

แทรกรูปภาพจากไฟล์

 1. ใน OneNote ให้เปิดบันทึกย่อที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ และวางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มรูปภาพ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู แทรก... จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน “แทรก”

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “รูปภาพจากแกลเลอรี” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ หน้าจอใหม่ที่คุณสามารถเรียกดูรูปภาพ ล่าสุด ของคุณได้จะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: “ล่าสุด”

 4. เมื่อต้องการไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น เช่น รูปภาพ, Google Drive ของคุณ, รูปภาพ หรือ OneDrive ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแสดงราก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู เปิดจาก จะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อคุณเลื่อน TalkBack จะประกาศตำแหน่งที่ตั้งให้คุณทราบ

 5. เมื่อต้องการเรียกดูไฟล์หรือโฟลเดอร์ภายในตำแหน่งที่ตั้ง ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่คุณต้องการเลือก เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. หลังจากเลือกรูปภาพ หน้าจอ แสดงตัวอย่าง จะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “บันทึกรูปภาพ” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกรูปภาพ

 7. รูปภาพจะถูกแทรก และโฟกัสจะย้ายไปยังหน้า OneNote คุณจะได้ยิน: “กำลังแทรกรูปภาพ”

แทรกวิดีโอออนไลน์

ถ้าคุณต้องการใส่วิดีโอออนไลน์ในสมุดบันทึกของคุณ เพียงแค่วางลิงก์ลงในบันทึกย่อของคุณเท่านั้น

 1. เรียกดูวิดีโอที่คุณต้องการแทรก แล้วคัดลอกลิงก์ไปยังคลิปบอร์ด

 2. ใน OneNote ให้เปิดบันทึกย่อที่คุณต้องการแทรกวิดีโอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเมนูลิงก์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู ลิงก์ จะเปิดขึ้น แล้วคุณจะได้ยิน: “กล่องแก้ไขที่อยู่”

 4. แตะค้างไว้บนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “วาง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อวางลิงก์ของคุณลงในเขตข้อมูลข้อความ

 5. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่แสดงในหน้าแทนที่จะเพิ่มที่อยู่ไฮเปอร์ลิงก์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “กล่องแก้ไขข้อความที่จะแสดง” แล้วพิมพ์ข้อความโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอของคุณ

 6. เมื่อต้องการแทรกลิงก์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

แทรกบันทึกเสียง

คุณสามารถบันทึกและแทรกเสียงลงในสมุดบันทึกของคุณ ตัวอย่าง คุณสามารถทิ้งข้อความเสียงไว้ให้ผู้อ่านฟัง

 1. ใน OneNote ให้เปิดบันทึกย่อที่คุณต้องการแทรกบันทึกเสียง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเสียง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. OneNote อาจถามคุณว่า “อนุญาตให้ OneNote บันทึกเสียงหรือไม่” ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มอนุญาต ”แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. การบันทึกจะเริ่มต้นขึ้น เมื่อคุณบันทึกทุกอย่างที่คุณต้องการแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มหยุด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. การบันทึกจะถูกแทรก และโฟกัสจะย้ายไปยังหน้า OneNote คุณจะได้ยิน: “สร้างบันทึกย่อแบบเสียงแล้ว”

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหน้าใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีการนำทางใน OneNote โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้OneNote for Windows 10 ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มชนิดเนื้อหาต่าง ๆ ลงในบันทึกย่อของคุณ เช่นExcel สมุดงาน และอื่น ๆ ไฟล์ ตาราง รูปภาพ และลิงก์ เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

แทรกตาราง

ตารางสามารถทำให้ข้อมูลง่ายต่อการค้นหาและอ่าน การเพิ่มตารางพื้นฐานใน OneNote ทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

 1. ใน OneNote ให้วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. กด Alt + N เพื่อเปิดแท็บแทรก กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้งแล้ว กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ตารางปุ่ม"

 3. กด Enter เพื่อเพิ่มตาราง

  ตารางที่ มีหนึ่งแถวและคอลัมน์ที่สองจะถูกแทรก โฟกัสอยู่ในเซลล์แรก คุณได้ยินเสียง: "ตารางแทรก" JAWS ทราบ: "ป้อนตารางที่ มีสองคอลัมน์และแถวเดียว"

 4. กรอกข้อมูลในตาราง เมื่อต้องการเพิ่มอีกคอลัมน์หนึ่งไปยังตาราง ในคอลัมน์สอง กดแป้น Tab

  เมื่อต้องการเพิ่มแถวอื่น ที่ส่วนท้ายของแถว ให้กด Enter

  เมื่อต้องการออกจากตาราง ให้กดแป้นลูกศรลง

แทรกไฟล์

การแทรกไฟล์ (เช่น เวิร์กบุ๊ก Microsoft Excel) ลงในหน้าใน OneNote จะเป็นการวางสำเนาของไฟล์ดังกล่าวในบันทึกย่อของคุณ ไฟล์จะปรากฏเป็นไอคอนที่คุณสามารถเลือกเปิดเพื่อแก้ไขเนื้อหาของไฟล์ได้

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการแทรกไฟล์

 2. กด Alt + N เพื่อเปิดแท็บแทรก กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง แล้ว กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ไฟล์ปุ่ม" กด Enter เพื่อเปิดเมนู

 3. บนเมนู จะมีการเลือกรายการ แทรกเป็นสิ่งที่แนบมา กด Enter ถ้าคุณต้องการแทรก PDF ในรูปแบบที่พิมพ์ออกมาของไฟล์แทน ให้กดแป้นลูกศรลง จากนั้นกด Enter

 4. เปิด กล่องโต้ตอบเปิดขึ้น กด Shift + Tab หรือแป้น Tab เพื่อย้าย ระหว่างส่วนโต้ตอบ ขึ้น และ ลงแป้นลูกศรเพื่อย้ายภายในส่วนในกล่องโต้ตอบ

 5. เมื่อต้องการเปิดไฟล์ ให้กด Enter

ไฟล์ที่แนบจะถูกจัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของสมุดบันทึกที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณย้ายสมุดบันทึกไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ไฟล์ใดๆ ที่แทรกไว้จะย้ายไปพร้อมกับสมุดบันทึก

แทรกรายการ

แทรกรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขเพื่อจัดระเบียบข้อความของคุณ และทำให้ง่ายต่อการอ่าน

แทรกรายการหัวข้อย่อย

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยถ้ารายการในรายการไม่จำเป็นต้องอยู่ในลำดับใดๆ โดยเฉพาะ

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. พิมพ์ * (เครื่องหมายดอกจัน) แล้วกด Spacebar OneNote จะเริ่มรายการหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์รายการภายในรายการ กด Enter เพื่อเริ่มรายการใหม่

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Enter สองครั้ง

แทรกรายการลำดับเลข

ใช้การจัดรูปแบบตัวเลขเพื่อสร้างรายการที่เรียงลำดับซึ่งควรเป็นไปตามลำดับ

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. พิมพ์ 1. (เลขหนึ่งและจุด) แล้วกด Spacebar OneNote จะเริ่มรายการลำดับเลขโดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์รายการภายในรายการ กด Enter เพื่อเริ่มรายการใหม่

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Enter สองครั้ง

แทรกรูปภาพจากกล้อง

ถ่ายรูปด้วยกล้องของอุปกรณ์ของคุณระหว่างที่เขียนบันทึกย่อ แล้วแนบรูปถ่ายลงในบันทึกย่อของคุณ

 1. ใน OneNote ให้เปิดบันทึกย่อที่คุณต้องการเพิ่มรูปถ่าย

 2. กด Alt + N เพื่อเปิดแท็บแทรก กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง แล้ว กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มรูปภาพออก"

 3. กด Enter เพื่อเปิดเมนูรูปภาพ จาก นั้นกดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "จากกล้อง" แล้ว กด Enter เปิดกล้องที่ มีโฟกัสในช่องมองภาพ

 4. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ใช้ปุ่มรูปภาพ"

 5. เมื่อต้องการถ่ายรูป ให้กด Spacebar

 6. กดแป้น Tab จนกระทั่งตัวอ่านหน้าจอทราบ: "แทรกปุ่มทั้งหมด" กด Spacebar เพื่อแทรกรูปถ่ายได้อีกด้วย

แทรกรูปภาพจากไฟล์

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 2. กด Alt + N เพื่อเปิดแท็บแทรก กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง แล้ว กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มรูปภาพออก"

 3. กด Enter เปิด กล่องโต้ตอบเปิดขึ้น โฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลชื่อไฟล์ คุณสามารถพิมพ์ชื่อไฟล์ หรือกดแป้น Tab หรือ Shift + Tab เพื่อไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในกล่องโต้ตอบ ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายภายในส่วน

 4. กด Spacebar เพื่อเลือกไฟล์ กด Alt+O เพื่อแทรกรูปภาพ

แทรกลิงก์

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์

 2. กด Alt + N เพื่อเปิดแท็บแทรก กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง แล้ว กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ลิงก์ปุ่ม"

 3. กด Enter หน้าต่างลิงก์จะเปิดขึ้นให้ใส่รายละเอียดลิงก์

 4. โฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูล ที่อยู่ พิมพ์หรือวางที่อยู่ลงไป

 5. ถ้าคุณต้องการใช้ข้อความอื่นๆ สำหรับลิงก์ ให้กด Shift+Tab หนึ่งครั้งเพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูล ข้อความที่จะแสดง พิมพ์ข้อความของลิงก์ แล้วกด Enter ลิงก์จะถูกแทรกลงในหน้าของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows 10

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

เรียนรู้วิธีการนำทางใน OneNote โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้OneNote Online ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มชนิดเนื้อหาต่าง ๆ ลงในบันทึกย่อของคุณ เช่นExcel เวิร์กบุ๊กอื่น ตาราง รูปภาพ วิดีโอ และแฟ้มบันทึก เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ OneNote Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ xxMicrosoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก OneNote Online จะทำงานในเว็บเบราว์เวอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้คำสั่งและออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ได้ใช้กับ OneNote Online

ในหัวข้อนี้

แทรกตาราง

ตารางสามารถทำให้ข้อมูลง่ายต่อการค้นหาและอ่าน การเพิ่มตารางพื้นฐานใน OneNote ทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์ที่ใดก็ได้บนหน้าที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. กด Alt + Windows โลโก้คีย์ + N, T เพื่อเปิดตัวเลือกตาราง

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกขนาดสำหรับตาราง คุณได้ยินขนาดที่เลือกในปัจจุบันในขณะที่คุณย้าย เมื่อคุณได้ยินขนาดคุณต้อง กด Enter

  แทรกตาราง และโฟกัสอยู่บนเซลล์แรกของตาราง คุณได้ยินเสียง: "ตาราง แก้ไขพื้นที่ แก้ไข"

 4. พิมพ์เนื้อหาของเซลล์ เมื่อต้องการย้ายไปยังเซลล์ถัดไป กดแป้น Tab หรือแป้นลูกศรขวา เมื่อต้องการเริ่มต้นแถวใหม่ กดแป้น Tab หรือ Enter ที่ส่วนท้ายของแถว

แทรกไฟล์

การแทรกไฟล์ (เช่น เอกสาร Microsoft Word) เป็นสิ่งที่แนบมาในใน OneNote จะเป็นการวางสำเนาของไฟล์ดังกล่าวในบันทึกย่อของคุณ ไฟล์จะปรากฏเป็นไอคอนที่คุณสามารถเลือก ดาวน์โหลด และเปิดเพื่อแก้ไขเนื้อหาของไฟล์ได้

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการแทรกไฟล์

 2. กด Alt + Windows โลโก้คีย์ + N, F เพื่อเลือกตัวเลือกแฟ้มที่แนบมา

 3. เปิด กล่องโต้ตอบเปิดขึ้น โฟกัสอยู่บนเขตข้อมูลชื่อไฟล์ คุณสามารถพิมพ์ชื่อไฟล์ หรือใช้แป้น Tab หรือ Shift + Tab เพื่อไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในกล่องโต้ตอบ เมื่อต้องการย้ายภายในส่วน ใช้แป้นลูกศร เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ กด Enter

 4. เมื่ออยู่บนไฟล์ที่คุณต้องการแนบแล้ว ให้กด Enter

แทรกแท็ก

แท็กเป็นวิธีหนึ่งในการจัดประเภทและจัดลำดับความสำคัญของบันทึกย่อใน OneNote คุณสามารถแท็กอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความหนึ่งบรรทัดไปจนถึงทั้งย่อหน้า

 1. วางเคอร์เซอร์ไว้ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดข้อความที่คุณต้องการแท็ก

 2. กด Alt + Windows โลโก้คีย์ + H, T เพื่อเปิดตัวเลือกที่แท็ก ไว้

 3. ใช้รายการแบบลง และขึ้นแป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังตัวเลือก คุณได้ยินเสียงของตัวเลือก ตามที่คุณย้าย

 4. เมื่อคุณได้ยินแท็กคุณต้องการใช้ กด Enter แท็กจะถูกเพิ่ม

แทรกรายการ

แทรกรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขเพื่อจัดระเบียบข้อความของคุณ และทำให้ง่ายต่อการอ่าน

แทรกรายการหัวข้อย่อย

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสำหรับข้อมูลในรายการที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในลำดับใดๆ โดยเฉพาะ

 1. ใน OneNote ให้วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. พิมพ์ * (เครื่องหมายดอกจัน) แล้วกด Spacebar รายการหัวข้อย่อยจะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์ข้อความภายในรายการ กด Enter เพื่อเริ่มรายการในรายการใหม่

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Enter สองครั้ง

แทรกรายการลำดับเลข

ใช้รายการลำดับเลขสำหรับแสดงรายการที่ควรเป็นไปตามลำดับ

 1. ใน OneNote ให้วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. พิมพ์ 1. (เลขหนึ่งและจุด) แล้วกด Spacebar จะเริ่มรายการลำดับเลขให้โดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์ข้อความภายในรายการ กด Enter เพื่อเริ่มรายการในรายการใหม่

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Enter สองครั้ง

แทรกรูปถ่ายจากกล้อง

ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์ของคุณ แล้วแนบรูปนั้นในบันทึกย่อ ก่อนที่จะเริ่ม ตรวจดูว่ากล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วหรือไม่

 1. ในสมุดบันทึกของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปถ่าย

 2. กด Alt + Windows โลโก้คีย์ + N, P เพื่อเลือกตัวเลือกรูปภาพ

 3. เปิดกล่องโต้ตอบเปิด และโฟกัสอยู่บนเขตข้อมูลชื่อไฟล์ ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณกำลังเปิดกล้องจากOneNote คุณจำเป็นต้องเรียกดู app. กล้องกด Shift + แท็บสองครั้งเพื่อนำทางไปยังส่วนทางด้านซ้าย แล้ว กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "กล้อง" กด Enter เพื่อเปิด

 4. กล้องที่ มีโฟกัสในช่องมองภาพเปิดอยู่ เมื่อต้องการย้ายไปยังปุ่มรูปถ่าย ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มรูปถ่ายจด" กด Enter เพื่อใช้รูปถ่าย

 5. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มเปิด" กด Enter เพื่อแทรกรูปลงในบันทึกย่อ

แทรกรูปภาพจากไฟล์

 1. ใน OneNote ให้วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 2. กด Alt + Windows โลโก้คีย์ + N, P เพื่อเลือกตัวเลือกรูปภาพ

 3. เปิด กล่องโต้ตอบเปิดขึ้น โฟกัสอยู่บนเขตข้อมูลชื่อไฟล์ คุณสามารถพิมพ์ชื่อไฟล์ หรือใช้แป้น Tab หรือ Shift + Tab เพื่อไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในกล่องโต้ตอบ เมื่อต้องการย้ายภายในส่วน ใช้แป้นลูกศร

 4. เพื่อแทรกรูปภาพ ให้กด Enter

ฝังวิดีโอออนไลน์

คุณสามารถเพิ่มโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังตัวลงในสมุดบันทึกของคุณ

หมายเหตุ: ไซต์วิดีโอบางไซต์อาจไม่ได้รับการสนับสนุน สำหรับข้อมูลไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนในปัจจุบัน ให้ดูที่ แทรกวิดีโอออนไลน์ลงใน OneNote 2016 สำหรับ Windows

 1. คัดลอกที่อยู่ของแหล่งข้อมูลวิดีโอ

 2. ในสมุดบันทึกของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกโปรแกรมเล่นวิดีโอ

 3. กด Ctrl+V เพื่อวางที่อยู่ลงในสมุดบันทึก จากนั้นกด Enter

  ลิงก์ไปยังวิดีโอและโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังตัวจะถูกเพิ่มลงในสมุดบันทึก โฟกัสจะอยู่บนโปรแกรมเล่นวิดีโอ

แทรกบันทึกเสียง

การที่จะบันทึกเสียง โปรดแน่ใจว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับทราบแล้วว่ามีการบันทึกและคุณได้รับอนุญาตให้บันทึก

 1. ในสมุดบันทึกของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกบันทึกเสียงหรือวิดีโอ

 2. กด Alt + Windows โลโก้คีย์ + N, A เพื่อเปิดตัวเลือกการบันทึกเสียง

 3. ถ้าเบราว์เซอร์ขอสิทธิ์การใช้ไมโครโฟน คุณต้องการย้ายโฟกัสไปยังเบราว์เซอร์เพื่อยอมรับ กด Shift + F6 เพื่อย้ายโฟกัสไปยังเบราว์เซอร์ แล้วกด Shift + Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ใช่ปุ่ม" กด Enter เพื่อเลือก

 4. การบันทึกจะเริ่มต้นขึ้น ถ้าคุณย้ายโฟกัสไปยังเบราว์เซอร์ในขั้นตอนก่อนหน้า ให้กด Shift+F6 เพื่อย้ายโฟกัสกลับไปยัง OneNote

 5. เมื่อต้องการหยุดการบันทึก ให้กด Alt + Windows โลโก้คีย์ + J, A, s ให้

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเล่นการบันทึก นำทางไปยังการบันทึกบนหน้าสมุดบันทึกของคุณ คุณได้ยินเสียงไฟล์ ตามที่คุณเข้าถึง กด Alt + Windows lodo คีย์ + J, A, P เพื่อเริ่มเล่น

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×