ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ OneNote 2016 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยายของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเพิ่มเนื้อหาชนิดต่างๆ ให้กับันทึกย่อของคุณ เช่น เวิร์กบุ๊ก Excel และไฟล์อื่นๆ ตาราง รูปภาพ และการบันทึก

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

เปิด OneNote

เมื่อต้องการเปิด OneNote 2016 ให้กดแป้นโลโก้ Windows+Shift+N

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้ OneNote ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ดู เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

แทรกไฟล์

การแทรกไฟล์ (เช่น เอกสาร Microsoft Word) ลงในหน้าใน OneNote จะเป็นการวางสำเนาของไฟล์ดังกล่าวในบันทึกย่อของคุณ ไฟล์จะปรากฏเป็นไอคอนที่คุณสามารถเลือกเปิดเพื่อแก้ไขเนื้อหาของไฟล์ได้

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการแทรกไฟล์

 2. กด Alt+N เพื่อเปิดแท็บ แทรก กด F เพื่อเปิดตัวเลือก ไฟล์ที่แนบมา

 3. กล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์หรือชุดไฟล์เพื่อแทรก จะเปิดขึ้น:

  • โฟกัสจะอยู่ที่เขตข้อมูล ชื่อไฟล์ คุณสามารถพิมพ์ชื่อไฟล์ หรือใช้แป้น Tab และ Shift+Tab เพื่อนำทางส่วนต่างๆ ภายในกล่องโต้ตอบ ใช้แป้นลูกศรเมื่อต้องการย้ายภายในส่วนต่างๆ เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ ให้กด Enter

  • เมื่ออยู่บนไฟล์ที่คุณต้องการแนบแล้ว ให้กด Enter

 4. กล่องโต้ตอบ แทรกไฟล์ จะเปิดขึ้น ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลื่อนภายในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบอาจแตกต่างกันไปตามชนิดไฟล์ที่คุณแนบ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศตัวเลือกเมื่อคุณเลื่อน

 5. เมื่อต้องการเปิดไฟล์ ให้กด Enter

ไฟล์ที่แนบจะถูกจัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของสมุดบันทึกที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณย้ายสมุดบันทึกไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ไฟล์ใดๆ ที่แทรกไว้จะย้ายไปพร้อมกับสมุดบันทึก

แทรกตาราง

ตารางสามารถทำให้ข้อมูลง่ายต่อการค้นหาและอ่าน การเพิ่มตารางพื้นฐานใน OneNote ทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์ที่ใดก็ได้บนหน้าที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. กด Alt+N เพื่อเปิดแท็บ แทรก กด T เพื่อเปิดตัวเลือก ตาราง

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกขนาดของตาราง โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศขนาดของตารางที่เลือกในปัจจุบันเมื่อคุณเลื่อน เมื่อคุณได้ยินขนาดที่คุณต้องการ ให้กด Enter

  ตารางจะถูกแทรก และโฟกัสจะอยู่ในเซลล์แรกของตาราง โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “บล็อกเนื้อหา, กำลังแก้ไข”

แทรกแท็ก

แท็กเป็นวิธีหนึ่งในการจัดประเภทและจัดลำดับความสำคัญของบันทึกย่อใน OneNote 2016 คุณสามารถแท็กอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความหนึ่งบรรทัดไปจนถึงทั้งย่อหน้า

 1. วางเคอร์เซอร์ไว้ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดข้อความที่คุณต้องการแท็ก

 2. กด Alt+H เพื่อเปิดแท็บ หน้าแรก กด T เพื่อเปิดตัวเลือก แท็ก

 3. ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อนำทางไปในตัวเลือก โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศตัวเลือกเมื่อคุณเลื่อน

 4. กด Enter เพื่อเลือก

เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาบันทึกย่อที่แท็กไว้ได้ด้วยคำสำคัญและประเภท เมื่อต้องการค้นหา ให้กด Alt+H จากนั้นกด G ซึ่งเป็นการเปิดบานหน้าต่าง สรุปแท็ก ขึ้น โฟกัสจะอยู่ที่เขตข้อมูล จัดกลุ่มแท็กตาม กดแป้นลูกศรลงเพื่อเปิดรายการตัวเลือก แล้วกดแป้นลูกศรลงซ้ำๆ เพื่อนำทางตัวเลือก กด Enter เพื่อเลือก เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการแท็ก ให้กดแป้น Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณได้ยินโปรแกรมผู้บรรยายอ่านข้อความที่แท็กไว้ กด Esc เพื่อกลับไปยังข้อความในบันทึกย่อที่แท็กไว้ในสมุดบันทึก

แทรกรายการ

ใช้การจัดรูปแบบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในการสร้างรายการที่รายการที่อยู่ภายในไม่จำเป็นต้องอยู่ในลำดับใดๆ โดยเฉพาะ

 1. วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. พิมพ์ * (เครื่องหมายดอกจัน) แล้วกด Spacebar OneNote จะเริ่มรายการหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์ข้อความภายในรายการ กด Enter เพื่อเริ่มรายการใหม่

ใช้การจัดรูปแบบตัวเลขเพื่อสร้างรายการที่เรียงลำดับซึ่งควรเป็นไปตามลำดับ

 1. วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. พิมพ์ 1. (เลขหนึ่งและจุด) แล้วกด Spacebar OneNote จะเริ่มรายการเรียงลำดับโดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์ข้อความภายในรายการ กด Enter เพื่อเริ่มรายการใหม่

แทรกรูปภาพจากไฟล์

 1. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 2. กด Alt+N เพื่อเปิดแท็บ แทรก กด P เพื่อเปิดตัวเลือก รูปภาพ กล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ จะเปิดขึ้น

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้ใช้แป้นลูกศรและ Tab เพื่อนำทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการแทรก เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ ให้กด Enter

 4. กด Enter เพื่อแทรกรูปภาพ

ฝังเวิร์กบุ๊ก Excel

ตัวเลือกนี้จะสร้างสำเนาของเวิร์กบุ๊กของคุณ แล้วเพิ่มรูปภาพแบบคงที่ของเวิร์กบุ๊กในบันทึกย่อของคุณ ด้านบนรูปภาพจะมีไอคอนที่ลิงก์ไปยังเวิร์กบุ๊กที่มีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วนสมบูรณ์ใน Excel

 1. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการฝังเวิร์กบุ๊ก Excel

 2. กด Alt+N เพื่อเปิดแท็บ แทรก กด X เพื่อเปิดตัวเลือก สเปรดชีต ตัวเลือก สเปรดชีต Excel ที่มีอยู่ จะถูกเลือก กด Enter

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถสร้างสเปรดชีตใหม่ได้อีกด้วย เมื่อต้องการสร้างและฝังใหม่ ให้กดแป้นลูกศรลงแล้วกด Enter

 3. กล่องโต้ตอบ เลือกเอกสารเพื่อแทรก จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่ที่เขตข้อมูล ชื่อไฟล์ เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างส่วนในกล่องโต้ตอบ ให้ใช้แป้น Tab และ Shift+Tab เมื่อต้องการย้ายภายในส่วนต่างๆ ให้ใช้แป้นลูกศร กด Enter เพื่อเปิดโฟลเดอร์ เมื่ออยู่บนไฟล์แล้ว ให้กด Enter เพื่อเลือก

 4. กล่องโต้ตอบ แทรกไฟล์ จะเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้งเพื่อย้ายไปยังตัวเลือก แทรกสเปรดชีต กด Enter เพื่อฝังเวิร์กบุ๊ก Excel โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศชื่อของเวิร์กบุ๊กที่ฝังไว้ แล้วเคอร์เซอร์จะวางบนหน้าด้านล่างเวิร์กบุ๊กที่ฝังไว้

ฝังวิดีโอออนไลน์

 1. คัดลอกที่อยู่ของแหล่งข้อมูลวิดีโอ

  หมายเหตุ: ไซต์วิดีโอบางไซต์อาจไม่ได้รับการสนับสนุน สำหรับข้อมูลไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนในปัจจุบัน ให้ดูที่ แทรกวิดีโอออนไลน์ลงใน OneNote 2016 สำหรับ Windows

 2. ในสมุดบันทึกของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกวิดีโอ

 3. กด Alt+N เพื่อเปิดแท็บ แทรก กด J เพื่อเปิดตัวเลือก วิดีโอออนไลน์ กล่องโต้ตอบ แทรกวิดีโอออนไลน์ จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่ที่เขตข้อมูล ที่อยู่วิดีโอ และโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศเนื้อหาของเขตข้อมูล (https://)

 4. กด Ctrl+V เพื่อวางลิงก์วิดีโอ คุณยังสามารถพิมพ์ที่อยู่เองได้

 5. กดแป้น Tab สองครั้งเพื่อย้ายไปที่ปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

  ลิงก์ไปยังวิดีโอและโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังตัวจะถูกเพิ่มลงในหน้าสมุดบันทึก

แทรกบันทึกเสียงและวิดีโอ

ในบางกรณี บันทึกเสียงหรือวิดีโออาจรวดเร็วและง่ายดายกว่าการพิมพ์บันทึกย่อ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะจดบันทึกย่อขณะบันทึก บันทึกย่อนั้นจะเชื่อมโยงกับการบันทึก ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นบันทึกเสียงหรือวิดีโอ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีไมโครโฟนและเว็บแคมที่ได้รับการตั้งค่าและใช้งานได้แล้ว นอกจากนี้ โปรดแน่ใจว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับทราบแล้วว่ามีการบันทึกและคุณได้รับอนุญาตให้บันทึก

 1. ในสมุดบันทึกของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกบันทึกเสียงหรือวิดีโอ

 2. กด Alt+N เพื่อเปิดแท็บ แทรก

 3. ในการบันทึกเสียง:

  • ให้กด A การบันทึกจะเริ่มต้น

  • เมื่อต้องการพักการบันทึก ให้กด Alt+J แล้วกด U

  • เมื่อต้องการหยุดการบันทึก ให้กด Alt+J แล้วกด S

  ในการบันทึกวิดีโอ:

  • ให้กด V การบันทึกจะเริ่มต้น

  • เมื่อต้องการหยุดการบันทึก ให้กด Alt+F4

 4. เมื่อต้องการเล่นการบันทึก ไปที่การบันทึกในหน้าสมุดบันทึกของคุณ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศไฟล์เมื่อคุณไปถึงไฟล์นั้น กด Ctrl+Alt+P เพื่อเริ่มเล่น

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานทั่วไปใน OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้แป้นพิมพ์และ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อเพิ่มเนื้อหาชนิดต่างๆ ให้กับันทึกย่อของคุณใน OneNote for Mac เช่น ไฟล์ ตาราง รูปภาพ วิดีโอ และการบันทึกเสียง

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เปิด OneNote

 1. บน Mac ของคุณ ให้กด Command+F เพื่อเปิด Finder

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถกด Command+Spacebar เพื่อเปิด Spotlight แต่ถ้าคุณใช้รูปแบบคีย์บอร์ดมากกว่าหนึ่งภาษา ทางลัดจะเปลี่ยนรูปแบบคีย์บอร์ดแทนที่จะเปิด Spotlight

 2. โฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลค้นหา พิมพ์ OneNote

 3. ให้กดแป้น Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศว่า: “Microsoft OneNote, แอปพลิเคชัน” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดแอป

แทรกไฟล์

การแทรกไฟล์ (เช่น เวิร์กบุ๊ก Microsoft Excel) ลงในหน้าใน OneNote จะเป็นการวางสำเนาของไฟล์ดังกล่าวในบันทึกย่อของคุณ ไฟล์จะปรากฏเป็นไอคอนที่คุณสามารถเลือกเปิดเพื่อแก้ไขเนื้อหาของไฟล์ได้

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการแทรกไฟล์

 2. กด F6 ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ VoiceOver ประกาศชื่อของแท็บ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ แทรก ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "แทรก, แท็บ, 2 จาก 4" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. กดแป้น Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "ไฟล์ที่แนบมา, ปุ่ม" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 4. กล่องโต้ตอบสำหรับการเลือกไฟล์จะเปิดขึ้น ใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูส่วนในกล่องโต้ตอบ เมื่อต้องการเข้าสู่ส่วน ให้กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง ใช้แป้นลูกศรเมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างรายการต่างๆ ในส่วน

 5. เมื่อคุณพบไฟล์ที่คุณต้องการแล้ว ให้กด Enter เพื่อแทรก

ไฟล์ที่แนบจะถูกจัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของสมุดบันทึกที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณย้ายสมุดบันทึกไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ไฟล์ใดๆ ที่แทรกไว้จะย้ายไปพร้อมกับสมุดบันทึก

แทรกตาราง

 1. ใน OneNote ให้วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. กด F6 ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ VoiceOver ประกาศชื่อของแท็บ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ แทรก ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "แทรก, แท็บ, 2 จาก 4" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. กดแป้น Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ตาราง, ปุ่มเมนู” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 4. เมื่อต้องการกำหนดขนาดสำหรับตาราง กดแป้นลูกศรขวาและลง VoiceOver จะประกาศขนาดปัจจุบันเมื่อคุณเลื่อน ตัวอย่าง: “ตารางที่มี 3 คอลัมน์, 3 แถว, ปุ่ม”

 5. เมื่อคุณได้ยินขนาดที่คุณต้องการ ให้กด Control+Option+Spacebar ตารางจะเพิ่มลงในหน้าสมุดบันทึกของคุณ

แทรกแท็ก

แท็กเป็นวิธีหนึ่งในการจัดประเภทและจัดลำดับความสำคัญของบันทึกย่อใน OneNote คุณสามารถแท็กอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความหนึ่งบรรทัดไปจนถึงทั้งย่อหน้า

 1. ใน OneNote ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการใส่แท็ก

 2. กด F6 ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ VoiceOver ประกาศชื่อของแท็บ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ หน้าแรก ให้กดแป้นลูกศรซ้ายจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “หน้าแรก, แท็บ, 1 จาก 4” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. กดแป้น Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "แท็กสิ่งที่ต้องทำ, ปุ่ม" สิ่งที่ต้องทำเป็นแท็กแรกในกลุ่ม เมื่อต้องการเรียกดูแท็กอื่น ให้ใช้แป้นลูกศร

 4. เมื่ออยู่บนแท็กที่คุณต้องการใช้ ให้กด Control+Option+Spacebar แท็กจะถูกเพิ่มลงในบันทึกย่อของคุณ

แทรกรายการ

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยถ้ารายการในรายการไม่จำเป็นต้องอยู่ในลำดับใดๆ โดยเฉพาะ

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. พิมพ์ * (เครื่องหมายดอกจัน) แล้วกด Spacebar OneNote จะเริ่มรายการหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์รายการภายในรายการ กด Enter เพื่อเริ่มรายการใหม่

  เคล็ดลับ: หากต้องการยุติรายการ ให้กด Enter สองครั้ง

ใช้การจัดรูปแบบตัวเลขเพื่อสร้างรายการเรียงลำดับ และจัดเรียงรายการตามลำดับ

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. พิมพ์ 1. (เลขหนึ่งและจุด) แล้วกด Spacebar OneNote จะเริ่มรายการลำดับเลขโดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์รายการภายในรายการ กด Enter เพื่อเพิ่มรายการใหม่

  เคล็ดลับ: หากต้องการยุติรายการ ให้กด Enter สองครั้ง

แทรกรูปภาพจากไฟล์

 1. ใน OneNote ให้วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 2. กด F6 ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ VoiceOver ประกาศชื่อของแท็บ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ แทรก ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "แทรก, แท็บ, 2 จาก 4" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. กดแป้น Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “รูปภาพ, ปุ่ม” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 4. กล่องโต้ตอบสำหรับการเลือกไฟล์รูปภาพจะเปิดขึ้น ใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูส่วนในกล่องโต้ตอบ เมื่อต้องการเข้าสู่ส่วน ให้กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง ใช้แป้นลูกศรเมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างรายการต่างๆ ในส่วน

 5. เมื่อคุณพบไฟล์ที่คุณต้องการแล้ว ให้กด Enter เพื่อแทรก

ฝังวิดีโอออนไลน์

คุณสามารถเพิ่มโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังตัวลงในสมุดบันทึกของคุณ

หมายเหตุ: ไซต์วิดีโอบางไซต์อาจไม่ได้รับการสนับสนุน สำหรับข้อมูลไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนในปัจจุบัน ให้ดูที่ แทรกวิดีโอออนไลน์ลงใน OneNote 2016 สำหรับ Windows

 1. คัดลอกที่อยู่ของแหล่งข้อมูลวิดีโอ

 2. ในสมุดบันทึกของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกโปรแกรมเล่นวิดีโอ

 3. กด Command+V เพื่อวางที่อยู่ลงในสมุดบันทึก VoiceOver จะประกาศว่า: "วางเสร็จสมบูรณ์"

  ลิงก์ไปยังเว็บเพจพร้อมด้วยโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังจะเพิ่มลงในสมุดบันทึกของคุณ

แทรกบันทึกเสียง

การที่จะบันทึกเสียง โปรดแน่ใจว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับทราบแล้วว่ามีการบันทึกและคุณได้รับอนุญาตให้บันทึก

 1. ในสมุดบันทึกของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกบันทึกเสียงหรือวิดีโอ

 2. กด F6 ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ VoiceOver ประกาศชื่อของแท็บ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ แทรก ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "แทรก, แท็บ, 2 จาก 4" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. กด Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “บันทึกเสียง, ปุ่ม” เมื่อต้องการเริ่มบันทึก ให้กด Control+Option+Spacebar

 4. เมื่อต้องการหยุดการบันทึก ให้กด F6 ซ้ำ ๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “เสียง, เลือกแล้ว, แท็บ” กด Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “หยุด, ปุ่ม” ให้กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกปุ่มให้หยุดการบันทึก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Mac

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานทั่วไปใน OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้OneNote for iOS กับสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ iOS อยู่แล้วภายใน เพื่อเพิ่มชนิดเนื้อหาต่าง ๆ ลงในบันทึกย่อของคุณ เช่นไฟล์ที่ถูกเก็บไว้ใน iCloud รูปภาพ และวิดีโอ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

แทรกไฟล์

การแทรกไฟล์ (เช่น เวิร์กบุ๊ก Microsoft Excel) ลงบนหน้าใน OneNote จะเป็นการวางสำเนาของไฟล์ดังกล่าวในบันทึกย่อของคุณ ไฟล์จะปรากฏเป็นไอคอนที่คุณสามารถเลือกเปิดเพื่อแก้ไขเนื้อหาของไฟล์ได้

หมายเหตุ: ไฟล์จำเป็นต้องได้รับการบันทึกใน iCloud หรือ OneDrive ก่อนที่คุณจะแทรกได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า iCloud ให้ดูที่ ตั้งค่าไดรฟ์ iCloud

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการแทรกไฟล์

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทรกไฟล์, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยินชื่อของไฟล์ที่คุณต้องการแทรก แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกไฟล์

หมายเหตุ: ไฟล์ที่แนบจะถูกจัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของสมุดบันทึกที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณย้ายสมุดบันทึกไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ไฟล์ใดๆ ที่แทรกไว้จะย้ายไปพร้อมกับสมุดบันทึก

แทรกแท็กสิ่งที่ต้องทำ

คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีกล่องกาเครื่องหมายที่สามารถกาออกได้บนทุกบรรทัด

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "แท็กเป็นสิ่งที่ต้องทำ, ปุ่ม" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

กล่องกาเครื่องหมายจะแทรกเข้ามาที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

แทรกรายการ

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยถ้ารายการในรายการไม่จำเป็นต้องอยู่ในลำดับใดๆ โดยเฉพาะ

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า “สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย, ปุ่ม” แตะหน้าจอสองครั้ง OneNote จะเริ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์รายการภายในรายการ เลือก ย้อนกลับ เพื่อเริ่มรายการใหม่ เพื่อให้หา ย้อนกลับ ได้อย่างรวดเร็ว ให้แตะที่ครึ่งล่างของหน้าจอด้วย 4 นิ้ว แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้เลือก ย้อนกลับ สองครั้ง

ใช้การจัดรูปแบบตัวเลขเพื่อสร้างรายการที่เรียงลำดับซึ่งควรเป็นไปตามลำดับ

สร้างรายการจัดลำดับ

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า “ลำดับเลข, ปุ่ม” แตะหน้าจอสองครั้ง OneNote จะเริ่มรายการลำดับเลขโดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์รายการภายในรายการ เลือก ย้อนกลับ เพื่อเริ่มรายการใหม่ เพื่อให้หา ย้อนกลับ ได้อย่างรวดเร็ว ให้แตะที่ครึ่งล่างของหน้าจอด้วย 4 นิ้ว แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้เลือก ย้อนกลับ สองครั้ง

แทรกรูปภาพจากกล้อง

ถ่ายรูปด้วยกล้องของอุปกรณ์ของคุณระหว่างที่เขียนบันทึกย่อ แล้วแนบรูปถ่ายลงในบันทึกย่อของคุณ

 1. ใน OneNote ให้เปิดบันทึกย่อที่คุณต้องการเพิ่มรูปถ่าย

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า “แทรกรูปภาพ, ปุ่ม” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. แตะครึ่งด้านล่างของหน้าจอด้วย 4 นิ้ว แล้วปัดไปทางซ้ายจนกว่าจะได้ยิน: “ถ่ายภาพ, ปุ่ม” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. คุณอาจได้ยิน: "OneNote ต้องการเข้าถึงกล้อง" เมื่อได้ยินแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "ตกลง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า “ถ่ายภาพ, ปุ่ม” หันกล้องไปในทิศทางที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  คุณได้ยินเสียงที่ระบุว่าได้ถ่ายภาพแล้ว

 6. ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ใช้, ปุ่ม” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกรูปถ่าย

 7. คุณอาจได้ยิน: "OneNote ต้องการเข้าถึงรูปถ่ายของคุณ" เมื่อได้ยินแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "ตกลง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

แทรกรูปภาพจากไฟล์

 1. ใน OneNote ให้เปิดบันทึกย่อที่คุณต้องการเพิ่มรูปถ่าย

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า “แทรกรูปภาพ, ปุ่ม” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. แตะครึ่งด้านล่างของหน้าจอด้วย 4 นิ้ว แล้วปัดไปทางซ้ายจนกว่าจะได้ยิน: "จากไลบรารี, ปุ่ม" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. คุณอาจได้ยิน: "OneNote ต้องการเข้าถึงรูปถ่ายของคุณ" เมื่อได้ยินแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "ตกลง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "รูปถ่ายทั้งหมด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยินชื่อของรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกรูปภาพ

 7. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น, ปุ่ม” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

 8. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มใช้" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกรูปภาพ

แทรกวิดีโอออนไลน์

ถ้าคุณต้องการใส่วิดีโอออนไลน์ในสมุดบันทึกของคุณ เพียงแค่วางลิงก์ลงในบันทึกย่อของคุณเท่านั้น

 1. เรียกดูวิดีโอที่คุณต้องการแทรก แล้วคัดลอกลิงก์ไปยังคลิปบอร์ด

 2. ใน OneNote ให้เปิดบันทึกย่อที่คุณต้องการแทรกวิดีโอ

 3. ด้วยสองนิ้ว ให้กดค้างไว้แล้วหมุนไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "แก้ไข"

 4. ปัดลงจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "วาง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อวางลิงก์ลงในเขตข้อมูลข้อความ

ลิงก์วิดีโอจะถูกแปลงเป็นรูปภาพแสดงตัวอย่างของวิดีโอโดยอัตโนมัติ

แทรกบันทึกเสียง

คุณสามารถบันทึกและแทรกเสียงลงในสมุดบันทึกของคุณ ตัวอย่าง คุณสามารถทิ้งข้อความเสียงไว้ให้ผู้อ่านฟัง

 1. ใน OneNote ให้เปิดบันทึกย่อที่คุณต้องการแทรกบันทึกเสียง

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "บันทึกเสียง, ปุ่ม" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. OneNote อาจขอให้คุณอนุญาตเพื่อใช้ไมโครโฟน ถ้ามีการขออนุญาต ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตกลง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. การบันทึกจะเริ่มต้นขึ้น เมื่อคุณบันทึกตามที่คุณต้องการแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "หยุดการบันทึก แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

การบันทึกจะแทรกลงในบันทึกย่อ พร้อมกับไอคอนโน้ตดนตรีที่ช่วยบอกตำแหน่งของบันทึก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานทั่วไปใน OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ OneNote for Windows 10 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเพิ่มเนื้อหาชนิดต่างๆ ให้กับบันทึกย่อของคุณ เช่น เวิร์กบุ๊ก Excel และไฟล์อื่นๆ ตาราง รูปภาพ และลิงก์

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows 10

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

เปิด OneNote

 1. เมื่อต้องการเปิด OneNote for Windows 10 ให้กดแป้นโลโก้ Windows แล้วพิมพ์ “OneNote” เมื่อต้องการนำทางตัวเลือก ให้กดแป้นลูกศร เมื่อโปรแกรมอ่านหน้าจอประกาศ "OneNote แอป Microsoft Store ที่เชื่อถือได้” ให้กด Enter

 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ ถ้ายังไม่ลงชื่อเข้าใช้

แทรกตาราง

ตารางสามารถทำให้ข้อมูลง่ายต่อการค้นหาและอ่าน การเพิ่มตารางพื้นฐานใน OneNote ทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

 1. ใน OneNote ให้วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. กด Alt+N เพื่อเปิดแท็บ แทรก กดลูกศรลงหนึ่งครั้งเพื่อย้ายไปยังเมนู ตาราง โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศว่า: "ปุ่มตาราง"

 3. กด Enter เพื่อเพิ่มตาราง

  ตารางที่มีหนึ่งแถวกับสองคอลัมน์จะถูกแทรก โฟกัสจะอยู่ที่เซลล์แรก โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: "แทรกตารางแล้ว" JAWS จะประกาศ: "กำลังเข้าสู่ตาราง มีสองคอลัมน์กับหนึ่งแถว"

 4. ใส่ข้อมูลในตาราง เมื่อต้องการเพิ่มอีกคอลัมน์ลงในตาราง ในคอลัมน์ที่สอง ให้กด Tab

  เมื่อต้องการเพิ่มแถวอื่น ที่ส่วนท้ายของแถว ให้กด Enter

  เมื่อต้องการออกจากตาราง ให้กดแป้นลูกศรลง

แทรกไฟล์

การแทรกไฟล์ (เช่น เวิร์กบุ๊ก Microsoft Excel) ลงในหน้าใน OneNote จะเป็นการวางสำเนาของไฟล์ดังกล่าวในบันทึกย่อของคุณ ไฟล์จะปรากฏเป็นไอคอนที่คุณสามารถเลือกเปิดเพื่อแก้ไขเนื้อหาของไฟล์ได้

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการแทรกไฟล์

 2. กด Alt+N เพื่อเปิดแท็บ แทรก กดแป้นลูกศรลงครั้งเดียว จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาเพื่อเลือกเมนู ไฟล์ กด Enter เมื่อต้องการเปิดเมนู

 3. บนเมนู จะมีการเลือกรายการ แทรกเป็นสิ่งที่แนบมา กด Enter ถ้าคุณต้องการแทรก PDF ในรูปแบบที่พิมพ์ออกมาของไฟล์แทน ให้กดแป้นลูกศรลง จากนั้นกด Enter

 4. กล่องโต้ตอบ เปิด จะเปิดขึ้น ใช้แป้น Shift+Tab และ Tab เพื่อย้ายระหว่างส่วนโต้ตอบ และกดแป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อย้ายภายในส่วนในกล่องโต้ตอบ

 5. เมื่อต้องการเปิดไฟล์ ให้กด Enter

ไฟล์ที่แนบจะถูกจัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของสมุดบันทึกที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณย้ายสมุดบันทึกไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ไฟล์ใดๆ ที่แทรกไว้จะย้ายไปพร้อมกับสมุดบันทึก

แทรกรายการ

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยถ้ารายการในรายการไม่จำเป็นต้องอยู่ในลำดับใดๆ โดยเฉพาะ

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. พิมพ์ * (เครื่องหมายดอกจัน) แล้วกด Spacebar OneNote จะเริ่มรายการหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์รายการภายในรายการ กด Enter เพื่อเริ่มรายการใหม่

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Enter สองครั้ง

ใช้การจัดรูปแบบตัวเลขเพื่อสร้างรายการที่เรียงลำดับซึ่งควรเป็นไปตามลำดับ

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. พิมพ์ 1. (เลขหนึ่งและจุด) แล้วกด Spacebar OneNote จะเริ่มรายการลำดับเลขโดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์รายการภายในรายการ กด Enter เพื่อเริ่มรายการใหม่

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Enter สองครั้ง

แทรกรูปภาพจากกล้อง

ถ่ายรูปด้วยกล้องของอุปกรณ์ของคุณระหว่างที่เขียนบันทึกย่อ แล้วแนบรูปถ่ายลงในบันทึกย่อของคุณ

 1. ใน OneNote ให้เปิดบันทึกย่อที่คุณต้องการเพิ่มรูปถ่าย

 2. กด Alt+N เพื่อเปิดแท็บ แทรก กดแป้นลูกศรลงครั้งเดียว จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาสองครั้ง โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศว่า: "ปุ่มกล้อง"

 3. กด Spacebar กล้องจะเปิดขึ้น โดยมีโฟกัสอยู่ในช่องมองภาพ

 4. กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณได้ยินโปรแกรมอ่านหน้าจอประกาศว่า: “ปุ่มถ่ายรูป”

 5. เมื่อต้องการถ่ายรูป ให้กด Spacebar

 6. กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินโปรแกรมอ่านหน้าจอประกาศว่า: “ปุ่มแทรกทั้งหมด” กด Spacebar เพื่อแทรกรูปถ่าย

แทรกรูปภาพจากไฟล์

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 2. กด Alt+N เพื่อเปิดแท็บ แทรก กดแป้นลูกศรลงครั้งเดียว จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาสามครั้ง โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศว่า: “ปุ่มรูปภาพ”

 3. กด Enter กล่องโต้ตอบ เปิด จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่ที่เขตข้อมูล ชื่อไฟล์ คุณสามารถพิมพ์ชื่อไฟล์ หรือใช้แป้น Tab และ Shift+Tab เพื่อนำทางส่วนต่างๆ ภายในกล่องโต้ตอบ ใช้แป้นลูกศรเมื่อต้องการย้ายภายในส่วนต่างๆ

 4. กด Spacebar เพื่อเลือกไฟล์ กด Alt+O เพื่อแทรกรูปภาพ

แทรกลิงก์

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์

 2. กด Alt+N เพื่อเปิดแท็บ แทรก กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง จากนั้นจึงกดแป้นลูกศรขวาสี่ครั้ง โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศว่า: “ปุ่มลิงก์”

 3. กด Enter หน้าต่างลิงก์จะเปิดขึ้นให้ใส่รายละเอียดลิงก์

 4. โฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูล ที่อยู่ พิมพ์หรือวางที่อยู่ลงไป

 5. ถ้าคุณต้องการใช้ข้อความอื่นๆ สำหรับลิงก์ ให้กด Shift+Tab หนึ่งครั้งเพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูล ข้อความที่จะแสดง พิมพ์ข้อความของลิงก์ แล้วกด Enter ลิงก์จะถูกแทรกลงในหน้าของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows 10

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานทั่วไปใน OneNote

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ OneNote Online กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเพิ่มเนื้อหาชนิดต่างๆ ให้กับบันทึกย่อของคุณ เช่น ไฟล์ ตาราง รูปภาพ วิดีโอ และการบันทึก

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ OneNote Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ xxMicrosoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก OneNote Online จะทำงานในเว็บเบราว์เวอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้คำสั่งและออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ได้ใช้กับ OneNote Online

ในหัวข้อนี้

เปิด OneNote Online และลงชื่อเข้าใช้

ลงชื่อเข้าใช้ OneNote Online ด้วย บัญชี Microsoft ของคุณเพื่อเข้าถึงบันทึกย่อของคุณบนทุกอุปกรณ์ของคุณ แล้วซิงค์อยู่เสมอด้วยระบบคลาวด์

 1. ใน Microsoft Edge ให้ไปที่ OneNote Online

 2. กด Tab เพื่อนำทางไปยังปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ แล้วกด Enter

 3. กด Tab เพื่อย้ายไปมาระหว่างรายการในหน้าต่างเบราว์เซอร์ จะมีปุ่มสำหรับการลงชื่อเข้าใช้ด้วย บัญชี Microsoft ของคุณ และสำหรับการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือที่โรงเรียน บนปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ให้กด Enter

 4. หน้าต่างการลงชื่อเข้าใช้จะเปิดขึ้น พิมพ์ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ลงในเขตข้อมูลแรก แล้วกด Tab

 5. คุณเลื่อนมาที่ปุ่ม ถัดไป กด Enter

 6. ในเขตข้อมูลที่สอง ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณ แล้วกด Tab

 7. คุณจะอยู่ที่กล่องกาเครื่องหมาย ให้ฉันยังลงชื่อเข้าใช้ต่อไป ถ้าคุณต้องการลงชื่อเข้าใช้ OneNote เสมอ จะได้ไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ในครั้งถัดไป ให้กด Spacebar เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

 8. กด Tab สองครั้งเพื่อไปที่ปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ กด Enter เพื่อลงชื่อเข้าใช้และเปิด OneNote

แทรกตาราง

ตารางสามารถทำให้ข้อมูลง่ายต่อการค้นหาและอ่าน การเพิ่มตารางพื้นฐานใน OneNote ทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์ที่ใดก็ได้บนหน้าที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. กด Ctrl+F6 แล้วกด N เพื่อเปิดแท็บ แทรก กด T เพื่อเปิดตัวเลือก ตาราง

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกขนาดของตาราง โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศขนาดที่เลือกในปัจจุบันเมื่อคุณเลื่อน เมื่อคุณได้ยินขนาดที่คุณต้องการ ให้กด Enter

  ตารางจะถูกแทรก และโฟกัสจะอยู่ในเซลล์แรกของตาราง โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “ตาราง, พื้นที่แก้ไข, กำลังแก้ไข”

 4. พิมพ์เนื้อหาในเซลล์ เมื่อต้องการย้ายไปยังเซลล์ถัดไป ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือ Tab เมื่อต้องการเริ่มต้นแถวใหม่ ให้กด Tab หรือ Enter ที่ส่วนท้ายของแถว

แทรกไฟล์

การแทรกไฟล์ (เช่น เอกสาร Microsoft Word) เป็นสิ่งที่แนบมาในใน OneNote จะเป็นการวางสำเนาของไฟล์ดังกล่าวในบันทึกย่อของคุณ ไฟล์จะปรากฏเป็นไอคอนที่คุณสามารถเลือก ดาวน์โหลด และเปิดเพื่อแก้ไขเนื้อหาของไฟล์ได้

 1. ใน OneNote วางเคอร์เซอร์บนหน้าที่คุณต้องการแทรกไฟล์

 2. กด Crtl+F6 แล้วกด N เพื่อเปิดแท็บ แทรก กด F เพื่อเปิดตัวเลือก ไฟล์ที่แนบมา

 3. กล่องโต้ตอบ เปิด จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่ที่เขตข้อมูล ชื่อไฟล์ คุณสามารถพิมพ์ชื่อไฟล์ หรือใช้แป้น Tab และ Shift+Tab เพื่อนำทางส่วนต่างๆ ภายในกล่องโต้ตอบ เพื่อย้ายไปมาในส่วน ให้ใช้แป้นลูกศร และกด Enter เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์

 4. เมื่ออยู่บนไฟล์ที่คุณต้องการแนบแล้ว ให้กด Enter

แทรกแท็ก

แท็กเป็นวิธีหนึ่งในการจัดประเภทและจัดลำดับความสำคัญของบันทึกย่อใน OneNote คุณสามารถแท็กอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความหนึ่งบรรทัดไปจนถึงทั้งย่อหน้า

 1. วางเคอร์เซอร์ไว้ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดข้อความที่คุณต้องการแท็ก

 2. กด Ctrl+F6 แล้วกด H เพื่อเปิดแท็บ หน้าแรก กด T เพื่อเปิดตัวเลือก แท็ก

 3. ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อนำทางไปในตัวเลือก โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศตัวเลือกเมื่อคุณเลื่อน

 4. เมื่ออยู่บนแท็กที่คุณต้องการใช้ ให้กด Enter แท็กจะเพิ่มเข้ามา

แทรกรายการ

ใช้รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสำหรับข้อมูลในรายการที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในลำดับใดๆ โดยเฉพาะ

 1. ใน OneNote ให้วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. พิมพ์ * (เครื่องหมายดอกจัน) แล้วกด Spacebar รายการหัวข้อย่อยจะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์ข้อความภายในรายการ กด Enter เพื่อเริ่มรายการในรายการใหม่

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Enter สองครั้ง

ใช้รายการลำดับเลขสำหรับแสดงรายการที่ควรเป็นไปตามลำดับ

 1. ใน OneNote ให้วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. พิมพ์ 1. (เลขหนึ่งและจุด) แล้วกด Spacebar จะเริ่มรายการลำดับเลขให้โดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์ข้อความภายในรายการ กด Enter เพื่อเริ่มรายการในรายการใหม่

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Enter สองครั้ง

แทรกรูปถ่ายจากกล้อง

ถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์ของคุณ แล้วแนบรูปนั้นในบันทึกย่อ ก่อนที่จะเริ่ม ตรวจดูว่ากล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วหรือไม่

 1. ในสมุดบันทึกของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปถ่าย

 2. กด Ctrl+F6 จากนั้นกด N เพื่อเปิดแท็บ แทรก กด P เพื่อเปิดตัวเลือก รูปภาพ

 3. กล่องโต้ตอบ เปิด จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ที่เขตข้อมูล ชื่อไฟล์ ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดกล้องจาก OneNote คุณจำเป็นต้องไปที่แอปกล้อง กด Shift+Tab สองครั้งเพื่อนำทางไปยังส่วนทางด้านซ้าย แล้วกดแป้นลูกศรลง จนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่า: “กล้อง” กด Enter เพื่อเปิด

 4. กล้องจะเปิดขึ้น โดยมีโฟกัสอยู่ในช่องมองภาพ เมื่อต้องการย้ายไปยังปุ่มรูปถ่าย ให้กด Tab ผู้บรรยายจะประกาศ: "ถ่ายภาพ, ปุ่ม" กด Enter เพื่อถ่ายภาพ

 5. กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “ปุ่มเปิด” กด Enter เพื่อแทรกรูปถ่ายลงในบันทึกย่อ

แทรกรูปภาพจากไฟล์

 1. ใน OneNote ให้วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 2. กด Ctrl+F6 จากนั้นกด N เพื่อเปิดแท็บ แทรก กด P เพื่อเปิดตัวเลือก รูปภาพ

 3. กล่องโต้ตอบ เปิด จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่ที่เขตข้อมูล ชื่อไฟล์ คุณสามารถพิมพ์ชื่อไฟล์ หรือใช้แป้น Tab และ Shift+Tab เพื่อนำทางส่วนต่างๆ ภายในกล่องโต้ตอบ เพื่อย้ายไปมาในส่วน ให้ใช้แป้นลูกศร

 4. เพื่อแทรกรูปภาพ ให้กด Enter

ฝังวิดีโอออนไลน์

คุณสามารถเพิ่มโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังตัวลงในสมุดบันทึกของคุณ

หมายเหตุ: ไซต์วิดีโอบางไซต์อาจไม่ได้รับการสนับสนุน สำหรับข้อมูลไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนในปัจจุบัน ให้ดูที่ แทรกวิดีโอออนไลน์ลงใน OneNote 2016 สำหรับ Windows

 1. คัดลอกที่อยู่ของแหล่งข้อมูลวิดีโอ

 2. ในสมุดบันทึกของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกโปรแกรมเล่นวิดีโอ

 3. กด Ctrl+V เพื่อวางที่อยู่ลงในสมุดบันทึก จากนั้นกด Enter

  ลิงก์ไปยังวิดีโอและโปรแกรมเล่นวิดีโอแบบฝังตัวจะถูกเพิ่มลงในสมุดบันทึก โฟกัสจะอยู่บนโปรแกรมเล่นวิดีโอ

แทรกบันทึกเสียง

การที่จะบันทึกเสียง โปรดแน่ใจว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับทราบแล้วว่ามีการบันทึกและคุณได้รับอนุญาตให้บันทึก

 1. ในสมุดบันทึกของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกบันทึกเสียงหรือวิดีโอ

 2. กด Ctrl+F6 จากนั้นกด N เพื่อเปิดแท็บ แทรก กด A เพื่อเปิดตัวเลือก บันทึกเสียง

 3. ถ้าเบราว์เซอร์ขอสิทธิ์ในการใช้ไมโครโฟน คุณจำเป็นต้องย้ายโฟกัสไปยังเบราว์เซอร์เพื่อยอมรับ เลือก Shift+F6 เพื่อย้ายโฟกัสไปยังเบราว์เซอร์ แล้วกด Shift+Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณได้ยินโปรแกรมผู้บรรยายประกาศ: "ปุ่ม ตกลง" กด Enter เพื่อเลือก

 4. การบันทึกจะเริ่มต้นขึ้น ถ้าคุณย้ายโฟกัสไปยังเบราว์เซอร์ในขั้นตอนก่อนหน้า ให้กด Shift+F6 เพื่อย้ายโฟกัสกลับไปยัง OneNote

 5. เมื่อต้องการหยุดการบันทึก กด Ctrl+F6 จนกว่าผู้บรรยายจะประกาศ: "เลือกแล้ว, รายการแท็บเสียง" จากนั้นกด JA, S

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเล่นบันทึกเสียง ให้ไปที่บันทึกเสียงในหน้าสมุดบันทึกของคุณ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศไฟล์เมื่อคุณไปถึงไฟล์นั้น กด Ctrl+F6 จากนั้นกด JA และ P เพื่อเริ่มเล่น

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote Online

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานทั่วไปใน OneNote

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×