ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางใน Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

สร้าง และแก้ไขตารางในข้อความอีเมลของคุณในOutlook โดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอบนคีย์บอร์ดของคุณ เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยายและ JAWS แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

แปลงข้อความเป็นตาราง

ถ้าคุณมีบล็อกข้อความที่ใช้ตัวคั่นที่สอดคล้องกัน การแปลงเป็นตารางสามารถทำได้อย่างง่ายๆ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการแปลงเป็นตาราง

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบการแปลงข้อความเป็นตาราง กด Alt + N, T, V ได้อีกด้วย

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าข้อความของคุณใช้ย่อหน้าเป็นตัวคั่น ให้กด Alt+M

  • ถ้าข้อความของคุณใช้จุลภาคเป็นตัวคั่น ให้กด Alt+M

  • ถ้าข้อความของคุณใช้ Tab เป็นตัวคั่น ให้กด Alt+T

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลง” จากนั้นจึงกด Enter ตารางจะถูกสร้างและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังข้อความพร้อมเลือกตาราง

แปลงตารางเป็นข้อความ

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ใดก็ได้ในตารางที่คุณต้องการแปลงเป็นข้อความ

 2. กด Alt + J, L เพื่อเปิดแท็บเค้าโครง ของเครื่องมือตาราง

 3. กด V เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ แปลงตารางเป็นข้อความ จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณต้องการให้ข้อความใช้ย่อหน้าเป็นตัวคั่น ให้กด M

  • ถ้าคุณต้องการให้ข้อความใช้จุลภาคเป็นตัวคั่น ให้กด M

  • ถ้าคุณต้องการให้ข้อความใช้ Tab เป็นตัวคั่น ให้กด T

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลง” จากนั้นจึงกด Enter โฟกัสจะย้อนกลับไปยังข้อความที่มีข้อความที่เลือก

แทรกตาราง

คุณสามารถระบุขนาดของตารางได้ เช่น หมายเลขของคอลัมน์และแถว และความสูงและความกว้าง Outlook จะแทรกตารางแบบเส้นพื้นฐานสำหรับการใช้งานของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการให้ตารางสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด คุณจะต้องใส่แถวส่วนหัวลงในตาราง

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์บนตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบแทรกตาราง กด Alt + N, T ฉัน

 3. พิมพ์จำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการ

 4. กดแป้น Tab จากนั้นพิมพ์จำนวนแถวที่คุณต้องการ

 5. ถ้าคุณต้องการใช้ขนาดเหล่านี้อีกครั้งในอนาคต ให้กด Alt+S เพื่อเลือกตัวเลือก จดจำขนาดสำหรับตารางใหม่

 6. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ แทรกตาราง ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลง” จากนั้นกด Enter Outlook จะเพิ่มตารางไปยังข้อความและโฟกัสจะย้ายไปยังคอลัมน์แรกของแถวแรก

 7. เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ตารางของคุณมีแถวส่วนหัว กด Alt + J, T เพื่อเปิดแท็บออกแบบ ของเครื่องมือตาราง

 8. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ตรวจสอบ ส่วนหัวของแถวกล่องกาเครื่องหมาย" ด้วย JAWS คุณฟัง: "กล่องกลุ่มของตัวเลือกสไตล์ตาราง ส่วนหัวของแถวกาเครื่องหมายล่อง ถ้าคุณได้ยิน "Unchecked กด Spacebar เพื่อสลับแถวส่วนหัวบน มิฉะนั้นกดแป้น Esc เพื่อกลับโฟกัสไปยังตาราง

 9. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปรอบๆ ตาราง แล้วพิมพ์ข้อมูลของคุณในเซลล์

ใช้สไตล์ตารางที่มีอยู่ภายใน

หลังจากการสร้างตาราง คุณสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะของตารางได้อย่างรวดเร็วโดยใช้สไตล์ที่มีอยู่ภายใน Outlook

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ส่วนใดก็ได้ของตาราง

 2. กด Alt + J, T เพื่อเปิดแท็บออกแบบ ของเครื่องมือตาราง

 3. กด S เพื่อเปิดเมนู สไตล์ตาราง

 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายผ่านรายการสไตล์จนกว่าคุณจะพบสไตล์ที่คุณต้องการ เช่น “เส้นตาราง 1, บาง”

 5. เมื่อต้องการเลือกสไตล์ที่คุณต้องการ ให้กด Enter สไตล์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้กับตารางและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังตาราง

ลบตาราง

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ตรงที่ใดก็ได้ในตารางที่คุณต้องการลบ

 2. กด Alt + J, L เพื่อเปิดแท็บเค้าโครง ของเครื่องมือตาราง

 3. เมื่อต้องการลบทั้งตาราง กด D การยอมรับ ตารางจะถูกลบออก และโฟกัสส่งกลับไปยังข้อความ

ตั้งคุณสมบัติตาราง

ใช้กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตาราง เพื่อตั้งชื่อเรื่องให้กับตารางของคุณและคำอธิบายเพื่อทำให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น หรือปรับเปลี่ยนการจัดแนวตาราง

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ตรงที่ใดก็ได้ในตารางที่คุณต้องการแก้ไข

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของตาราง ให้กด Alt + J, L, o ตามลำดับ

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าการจัดแนวตารางเพื่อให้สัมพันธ์กับเนื้อหาข้อความ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดแนวตารางด้วยขอบด้านซ้ายของข้อความ ให้กด Alt+L

  • เมื่อต้องการจัดแนวตารางด้วยจัดกึ่งกลางข้อความ ให้กด Alt+C

  • เมื่อต้องการจัดแนวตารางด้วยขอบด้านขวาของข้อความ ให้กด Alt+H

 4. เมื่อต้องการเลือกวิธีตัดข้อความด้านข้างตาราง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการตัดข้อความด้านข้างของตาราง ให้กด Alt+A

  • เมื่อต้องการคั่นตารางจากข้อความ ให้กด Alt+N

 5. เมื่อต้องการทำให้ตารางชื่อเรื่องและคำอธิบาย กด Alt + T แล้ว กดแป้นลูกศรขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ที่เลือก สินค้าแท็บข้อความแสดงแทน" ด้วย JAWS คุณฟัง: "ข้อความแสดงแทนแท็บ"

 6. กดแป้น Tab แล้วพิมพ์ชื่อเรื่องของตาราง จากนั้นกดแป้น Tab แล้วพิมพ์คำอธิบาย

 7. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลง” จากนั้นกด Enter โฟกัสจะย้อนกลับไปยังข้อความ

เพิ่มคอลัมน์หรือแถวลงในตาราง

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ที่จุดในตารางที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์หรือแถว

 2. กด Alt + J, L เพื่อเปิดแท็บเค้าโครง ของเครื่องมือตาราง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวด้านบนจุดที่เลือก ให้กด A

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวใต้จุดเลือก กด B, E.

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ด้านซ้ายของจุดที่เลือก ให้กด L

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ด้านขวาของจุดที่เลือก ให้กด R

 4. เมนูจะปิดลง และโฟกัสจะย้อนกลับไปยังตาราง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปถ่ายหรือรูปภาพใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางจดหมายใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

สร้าง และแก้ไขตารางในข้อความอีเมลของคุณในOutlook for Mac โดยใช้แป้นพิมพ์และสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ Mac OS อยู่แล้วภายในของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

แปลงข้อความเป็นตาราง

ถ้าคุณมีบล็อกข้อความที่ใช้ตัวคั่นที่สอดคล้องกัน การแปลงเป็นตารางสามารถทำได้อย่างง่ายๆ

 1. ขณะเขียนอีเมลของคุณ เลือกข้อความคุณต้องการแปลง

  หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ดีที่สุด ข้อความควรมีคอลัมน์ที่คั่น ด้วยการกดแป้น Tab และแถวที่คั่น ด้วยการกดปุ่มส่งกลับ

 2. กด Shift + Tab จน กว่าคุณได้ยิน "ตาราง ปุ่มเมนู แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "แปลงข้อความเป็นตาราง" จากนั้น กดควบคุม + เลือก + Spacebar เมนูการแปลงข้อความเป็นตาราง เปิดขึ้น

 4. กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab เพื่อเรียกดูตัวเลือกในเมนู ตามค่าเริ่มต้นOutlook มีจำนวนคอลัมน์และแถวที่เหมาะสมกับข้อความที่เลือก แต่คุณสามารถเปลี่ยนค่าแต่ละรายได้ สถานีบอกวิธีการเข้าถึงแต่ละตัวเลือก

 5. เมื่อต้องการปิดเมนูแปลงข้อความเป็นตาราง กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ตกลง เริ่มต้น ปุ่ม" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 6. ตารางจะถูกสร้างขึ้น และโฟกัสส่งกลับไปยังแถบเครื่องมือ

 7. เมื่อต้องการกลับไปยังเนื้อหาข้อความ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ตาราง แถว <number> คอลัมน์ <number> "

แทรกตาราง

คุณสามารถระบุขนาดของตาราง เช่นจำนวนคอลัมน์ และ แถว และความสูง และความกว้าง Outlook for Mac แทรกตารางพิมพ์ตารางพื้นฐานสำหรับการใช้งานของคุณได้เช่นกัน ถ้าคุณต้องการให้ทำการจัดรูปแบบสำหรับคุณOutlook for Mac เลือกหนึ่งมีอยู่แล้วภายในรูปแบบสำหรับตาราง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำให้ตารางสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น และทำให้ตัวอ่านหน้าจอสามารถระบุคอลัมน์ของตารางได้อย่างถูกต้อง คุณจะต้องตั้งค่าแถวส่วนหัว

ระบุขนาดของตาราง

 1. ขณะเขียนอีเมลของคุณ วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตารางใหม่

 2. กด Shift + Tab จน กว่าคุณได้ยิน "ตาราง ปุ่มเมนู แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 3. เมื่อต้องการระบุจำนวนคอลัมน์ในตาราง กดควบคุม + เลือก + Shift + ลูกศร จากนั้น กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของตัวเลขที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการระบุจำนวนของแถว กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ลงจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของตัวเลขที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการแทรกตารางที่ มีขนาดเล็กที่เลือกในปัจจุบัน กดควบคุม + เลือก + Spacebar แทรกตารางในเนื้อหาข้อความ และแท็บออกแบบตาราง จะพร้อมใช้งานในแถบเครื่องมือ

 6. เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีแถวส่วนหัวถูกตั้งค่า ให้กด F6 จนกระทั่งคุณได้ยิน "ข้อความ เลือก tab กดแป้นลูกศรขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน"ตารางออกแบบ tab แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ส่วนหัวของแถว การตรวจสอบ กล่องกาเครื่องหมาย" ถ้าไม่มีเลือกแถวส่วนหัว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 7. เมื่อต้องการกลับไปยังเนื้อหาข้อความ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "แก้ไขข้อความ" ถ้าจำเป็น ใช้ขึ้น หรือลงแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังตาราง

 8. นำทางไปยังเซลล์คุณต้องการ ด้วยการกดแป้นลูกศรในทิศทางที่คุณต้องการย้าย พิมพ์ข้อมูลของคุณในเซลล์ กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังเซลล์ถัดไป Shift + Tab เพื่อย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้า ถ้าคุณกดแป้น Tab ในเซลล์สุดท้าย แถวตารางใหม่จะถูกสร้างขึ้น

จัดรูปแบบตารางโดยใช้รูปแบบที่มีอยู่แล้วภายใน

 1. สร้างตารางตามที่อธิบายใน ระบุขนาดตาราง แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟกัสอยู่ภายในตาราง

 2. หลังจากที่คุณแทรกตาราง กด F6 จนกว่าคุณได้ยิน "<Current tab> เลือก tab แล้ว กดแป้นลูกศรขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "การออกแบบตาราง แท็บ" กดตัวควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อเลือก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงบนแท็บ ribbon ได้ ด้วยการกด F6 กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ เพื่อกลับไปตาราง แล้วลองอีกครั้ง

 3. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ตารางตาราง เลือก ปุ่ม"

 4. เมื่อต้องการเลือกจากรูปแบบตารางที่มีอยู่ภายใน ให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อนำไปใช้

 5. เมื่อต้องการกลับไปยังเนื้อหาข้อความ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "แก้ไขข้อความ"

ลบตาราง

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟกัสอยู่ในตารางที่คุณต้องการลบ

 2. กด F6 จนกว่าคุณได้ยิน "<Current tab> เลือก tab จากนั้น กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "เค้าโครง แท็บ" กดตัวควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อเปิดแท็บเค้าโครง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงบนแท็บ ribbon ได้ ด้วยการกด F6 กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ เพื่อกลับไปตาราง แล้วลองอีกครั้ง

 3. บนแท็บเค้าโครง กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน " เมนูปุ่มลบ จากนั้น กดควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อเปิดเมนูย่อย

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "ลบตาราง" จากนั้น กดควบคุม + เลือก + Spacebar ตารางจะถูกลบ

ตั้งคุณสมบัติตาราง

นอกจากการใช้รูปแบบที่มีอยู่แล้วภายใน คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติแต่ละรายการของตารางได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดการจัดแนวข้อควา ความสูงของแถว ความกว้างของคอลัมน์ หรือเขียนข้อความแสดงแทนเพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถเข้าถึงตารางได้ง่ายขึ้น

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟกัสอยู่ในตารางที่คุณต้องการแก้ไข

 2. กด F6 จนกว่าคุณได้ยิน "<Current tab> เลือก tab จากนั้น กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "เค้าโครง แท็บ" เมื่อต้องการเปิดแท็บเค้าโครง กดควบคุม + เลือก + Spacebar

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงบนแท็บ ribbon ได้ ด้วยการกด F6 กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ เพื่อกลับไปตาราง แล้วลองอีกครั้ง

 3. บนแท็บเค้าโครง ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "คุณสมบัติ ปุ่ม แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 4. เมนู คุณสมบัติตาราง มีห้าแท็บ

  • ตาราง

  • แถว

  • คอลัมน์

  • เซลล์

  • ข้อความแสดงแทน

  ใช้แป้นลูกศรขวาและซ้ายเพื่อค้นหาแท็บที่คุณต้องการ แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดแท็บนั้น

 5. กดแป้น Tab เพื่อเรียกดูตัวเลือกบนแท็บเลือกสถานีบอกวิธีการเข้าถึงแต่ละตัวเลือก ตัวอย่างเช่น บนแท็บตาราง คุณสามารถกำหนดจัดแนวข้อความไปยังตารางทั้งหมด

 6. เมื่อต้องการสลับไปยังแท็บอื่น กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงชื่อแท็บปัจจุบันอีก แล้วใช้แป้นลูกศรขวาและซ้ายเพื่อค้นหาแท็บคุณต้อง และกดควบคุม + เลือก + Spacebar

 7. เมื่อต้องการปิดเมนูคุณสมบัติตาราง กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ตกลง เริ่มต้น ปุ่ม" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

  โฟกัสจะย้อนกลับไปยังปุ่ม คุณสมบัติ

เพิ่มคอลัมน์หรือแถวลงในตาราง

คุณสามารถขยายตารางของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์เพิ่มเติม

 1. ทำให้แน่ใจว่า โฟกัสอยู่ที่ใดที่หนึ่งภายในตาราง แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางภายในตารางเพื่อค้นหาตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มแถวใหม่หรือคอลัมน์

 2. กด F6 จนกว่าคุณได้ยิน "<Current tab> เลือก tab จากนั้น กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "เค้าโครง แท็บ" กดตัวควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อเปิดแท็บเค้าโครง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงบนแท็บ ribbon ได้ ด้วยการกด F6 กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ เพื่อกลับไปตาราง แล้วลองอีกครั้ง

 3. บนแท็บเค้าโครง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวเหนือแถวปัจจุบัน ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "การแทรกด้านบน ปุ่ม"

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวด้านล่างของแถวปัจจุบัน ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "การแทรกด้านล่าง ปุ่ม"

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ปัจจุบัน ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "แทรกไปทางซ้าย ปุ่ม"

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์ปัจจุบัน ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "แทรกไปทางขวา ปุ่ม"

  เมื่อต้องการยืนยันการเลือกของคุณ กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 4. เมื่อต้องการกลับไปยังเนื้อหาข้อความ กดแท็บจนกระทั่งคุณได้ยิน "แก้ไขข้อความ"

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปถ่ายหรือรูปภาพใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

สร้างและแก้ไขตารางในข้อความอีเมลของคุณใน จดหมาย Outlook โดยใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

แปลงข้อความเป็นตาราง

ถ้าคุณมีบล็อกข้อความที่ใช้ตัวคั่นที่สอดคล้องกัน การแปลงเป็นตารางสามารถทำได้อย่างง่ายๆ

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการแปลงเป็นตาราง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทรก, ปุ่มยุบอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตาราง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ตารางจะถูกสร้างและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังข้อความพร้อมเลือกตาราง คุณจะได้ยินคุณสมบัติของตาราง

แทรกตาราง

เมื่อคุณแทรกตารางเปล่าในอีเมล Outlook จะเพิ่มตารางแบบเส้นตารางพื้นฐานที่มีสามแถวและสามคอลัมน์ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์และแถวเพิ่มเติมในภายหลังได้ถ้าต้องการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการให้ตารางสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด คุณจะต้องใส่แถวส่วนหัวลงในตาราง

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์บนตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทรก, ปุ่มยุบอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตาราง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ตารางจะถูกสร้างและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังข้อความพร้อมเลือกตาราง คุณจะได้ยินคุณสมบัติของตาราง

ใช้สไตล์ตารางที่มีอยู่ภายใน

หลังจากการสร้างตาราง คุณสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะของตารางได้อย่างรวดเร็วโดยใช้สไตล์ที่มีอยู่ภายใน Outlook

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ส่วนใดก็ได้ของตาราง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตาราง, ปุ่มยุบอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "สไตล์ตาราง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ในเมนู สไตล์ตาราง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินสไตล์ตารางที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  สไตล์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้กับตารางและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังตาราง

ลบตาราง

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ตรงที่ใดก็ได้ในตารางที่คุณต้องการลบ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตาราง, ปุ่มยุบอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. คุณจะได้ยิน: “ลบ, ปุ่มยุบอยู่” โฟกัสจะอยู่บนปุ่ม ลบ แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 5. เมื่อต้องการลบทั้งตาราง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มลบตาราง” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ตารางจะถูกลบและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังข้อความ

ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติตาราง

คุณสามารถปรับเปลี่ยนการจัดแนวตาราง ตั้งชื่อเรื่องและคำอธิบายตารางเพื่อทำให้สามารถเข้าถึงได้ เปลี่ยนตัวเลือกสไตล์ตาราง และอื่นๆ

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ตรงที่ใดก็ได้ในตาราง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตาราง, ปุ่มยุบอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ในเมนู ตาราง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการจัดแนวตาราง ให้เลือก การจัดแนว ในเมนู การจัดแนว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนชื่อเรื่องและคำอธิบาย ให้เลือก ข้อความแสดงแทน ในกล่องโต้ตอบ ให้พิมพ์ชื่อเรื่องของตาราง ปัดไปทางขวา จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ พิมพ์คำอธิบายตาราง ลากนิ้วหนึ่งบนหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น, ปุ่ม” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนตัวเลือกสไตล์ตาราง ให้เลือก ตัวเลือกสไตล์ ในเมนู ตัวเลือกสไตล์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกสไตล์ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มคอลัมน์หรือแถวลงในตาราง

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้ย้ายเคอร์เซอร์ในตารางไปยังจุดที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์หรือแถว

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตาราง, ปุ่มยุบอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ยุบปุ่มแทรก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ในเมนู แทรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  คอลัมน์หรือแถวถูกเพิ่มในตาราง โฟกัสจะย้ายไปยังแถวหรือคอลัมน์ในตารางที่เพิ่ม

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

สร้าง และแก้ไขตารางในข้อความอีเมลของคุณในOutlook Web App โดยใช้แป้นพิมพ์ของคุณและผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ ขณะเขียนข้อความที่มีข้อความ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้ผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณปิด บานหน้าต่างการอ่าน

 • เมื่อคุณใช้ Outlook Web App เราขอแนะนำให้ใช้Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพราะ Outlook Web App ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Ctrl+F6 แทน F6 เพื่อเข้าและออกจากการสั่งงาน อีกทั้งแป้นพิมพ์ลัด F1 (ช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) จะเป็นการสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่สั่งงาน Outlook Web App

แทรกตาราง

เมื่อคุณแทรกตารางในข้อความของคุณ คุณสามารถระบุจำนวนของคอลัมน์และแถว Outlook Web App แทรกตารางพิมพ์ตารางพื้นฐานสำหรับการใช้งานของคุณได้เช่นกัน

 1. ขณะเขียนข้อความ วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตารางใหม่

 2. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "รูปแบบ <selected option> ปุ่ม" กดแป้นลูกศรขวาแล้ว จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มเพิ่มเติม แล้วกด Spacebar

 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "แทรกตาราง ปุ่มยุบ แล้วกด Spacebar เมนูแทรกตาราง เปิดขึ้น

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "แทรกตาราง เมนูยกเลิกการเลือกรายการ กล่องกาเครื่องหมาย" จากนั้น กด Spacebar กล่องโต้ตอบแทรกตาราง เปิดขึ้น และคุณได้ยินเสียง: "โต้ตอบแทรกตาราง มุ่งความสนใจตกลง"

 5. เมื่อต้องการเลือกจำนวนคอลัมน์ในตาราง กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ตัวเลขของคอลัมน์ แก้ไข <current number> แล้วพิมพ์หมายเลขของคอลัมน์ที่คุณต้องการ

 6. เมื่อต้องการเลือกจำนวนแถวในตาราง กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ตัวเลขของแถว แก้ไข <current number> และจำนวนแถวที่คุณต้องพิมพ์

 7. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องการแทรกตาราง กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้วกด Enter ปิดกล่องโต้ตอบ และโฟกัสย้ายลงในเนื้อความของข้อความอีเมล

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปถ่ายหรือรูปภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×