ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางใน Outlook

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

สร้างและแก้ไขตารางในข้อความอีเมลของคุณใน Outlook 2016 โดยใช้คีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

แปลงข้อความเป็นตาราง

ถ้าคุณมีบล็อกข้อความที่ใช้ตัวคั่นที่สอดคล้องกัน การแปลงเป็นตารางสามารถทำได้อย่างง่ายๆ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการแปลงเป็นตาราง

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ แปลงข้อความเป็นตาราง ให้กด Alt+N, แล้วกด T จากนั้นกด V

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าข้อความของคุณใช้ย่อหน้าเป็นตัวคั่น ให้กด Alt+M

  • ถ้าข้อความของคุณใช้จุลภาคเป็นตัวคั่น ให้กด Alt+M

  • ถ้าข้อความของคุณใช้ Tab เป็นตัวคั่น ให้กด Alt+T

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลง” จากนั้นจึงกด Enter ตารางจะถูกสร้างและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังข้อความพร้อมเลือกตาราง

แปลงตารางเป็นข้อความ

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ใดก็ได้ในตารางที่คุณต้องการแปลงเป็นข้อความ

 2. กด Alt+J จากนั้นกด L เพื่อเปิดแท็บ เค้าโครง ของ เครื่องมือตาราง

 3. กด V เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ แปลงตารางเป็นข้อความ จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณต้องการให้ข้อความใช้ย่อหน้าเป็นตัวคั่น ให้กด M

  • ถ้าคุณต้องการให้ข้อความใช้จุลภาคเป็นตัวคั่น ให้กด M

  • ถ้าคุณต้องการให้ข้อความใช้ Tab เป็นตัวคั่น ให้กด T

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลง” จากนั้นจึงกด Enter โฟกัสจะย้อนกลับไปยังข้อความที่มีข้อความที่เลือก

แทรกตาราง

คุณสามารถระบุขนาดของตารางได้ เช่น หมายเลขของคอลัมน์และแถว และความสูงและความกว้าง Outlook จะแทรกตารางแบบเส้นพื้นฐานสำหรับการใช้งานของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการให้ตารางสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด คุณจะต้องใส่แถวส่วนหัวลงในตาราง

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์บนตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ แทรกตาราง ให้กด Alt+N, แล้วกด T จากนั้นกด I

 3. พิมพ์จำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการ

 4. กดแป้น Tab จากนั้นพิมพ์จำนวนแถวที่คุณต้องการ

 5. ถ้าคุณต้องการใช้ขนาดเหล่านี้อีกครั้งในอนาคต ให้กด Alt+S เพื่อเลือกตัวเลือก จดจำขนาดสำหรับตารางใหม่

 6. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ แทรกตาราง ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลง” จากนั้นกด Enter Outlook จะเพิ่มตารางไปยังข้อความและโฟกัสจะย้ายไปยังคอลัมน์แรกของแถวแรก

 7. เมื่อต้องการตรวจสอบตารางที่มีแถวส่วนหัว ให้กด Alt+J จากนั้นกด T เพื่อเปิดแท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือตาราง

 8. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ทำเครื่องหมายแล้ว กล่องโต้ตอบแถวส่วนหัว” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “กล่องกลุ่มตัวเลือกสไตล์ตาราง, กล่องกาเครื่องหมายแถวส่วนหัว, เลือกอยู่” ถ้าคุณได้ยิน “ไม่ได้เลือก” ให้กด Spacebar เพื่อสลับเป็นเปิดแถวส่วนหัว มิฉะนั้นให้กดแป้น Esc เพื่อย้อนโฟกัสไปยังตาราง

 9. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปรอบๆ ตาราง แล้วพิมพ์ข้อมูลของคุณในเซลล์

ใช้สไตล์ตารางที่มีอยู่ภายใน

หลังจากการสร้างตาราง คุณสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะของตารางได้อย่างรวดเร็วโดยใช้สไตล์ที่มีอยู่ภายใน Outlook

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ส่วนใดก็ได้ของตาราง

 2. กด Alt+J จากนั้นกด T เพื่อเปิดแท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือตาราง

 3. กด S เพื่อเปิดเมนู สไตล์ตาราง

 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายผ่านรายการสไตล์จนกว่าคุณจะพบสไตล์ที่คุณต้องการ เช่น “เส้นตาราง 1, บาง”

 5. เมื่อต้องการเลือกสไตล์ที่คุณต้องการ ให้กด Enter สไตล์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้กับตารางและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังตาราง

ลบตาราง

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ตรงที่ใดก็ได้ในตารางที่คุณต้องการลบ

 2. กด Alt+J จากนั้นกด L เพื่อเปิดแท็บ เค้าโครง ของ เครื่องมือตาราง

 3. เมื่อต้องการลบทั้งตาราง ให้กด D จากนั้นกด T ตารางจะถูกลบ และโฟกัสย้อนกลับไปที่ข้อความ

ตั้งคุณสมบัติตาราง

ใช้กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตาราง เพื่อตั้งชื่อเรื่องให้กับตารางของคุณและคำอธิบายเพื่อทำให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น หรือปรับเปลี่ยนการจัดแนวตาราง

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ตรงที่ใดก็ได้ในตารางที่คุณต้องการแก้ไข

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตาราง ให้กด Alt+J แล้วกด L จากนั้นกด O

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าการจัดแนวตารางเพื่อให้สัมพันธ์กับเนื้อหาข้อความ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดแนวตารางด้วยขอบด้านซ้ายของข้อความ ให้กด Alt+L

  • เมื่อต้องการจัดแนวตารางด้วยจัดกึ่งกลางข้อความ ให้กด Alt+C

  • เมื่อต้องการจัดแนวตารางด้วยขอบด้านขวาของข้อความ ให้กด Alt+H

 4. เมื่อต้องการเลือกวิธีตัดข้อความด้านข้างตาราง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการตัดข้อความด้านข้างของตาราง ให้กด Alt+A

  • เมื่อต้องการคั่นตารางจากข้อความ ให้กด Alt+N

 5. เมื่อต้องการใส่ชื่อเรื่องและคำอธิบายตาราง ให้กด Alt+T จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือกอยู่, รายการแท็บข้อความแสดงแทน” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “แท็บข้อความแสดงแทน”

 6. กดแป้น Tab แล้วพิมพ์ชื่อเรื่องของตาราง จากนั้นกดแป้น Tab แล้วพิมพ์คำอธิบาย

 7. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลง” จากนั้นกด Enter โฟกัสจะย้อนกลับไปยังข้อความ

เพิ่มคอลัมน์หรือแถวลงในตาราง

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ที่จุดในตารางที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์หรือแถว

 2. กด Alt+J จากนั้นกด L เพื่อเปิดแท็บ เค้าโครง ของ เครื่องมือตาราง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวด้านบนจุดที่เลือก ให้กด A

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวด้านล่างจุดที่เลือก ให้กด B จากนั้นกด E

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ด้านซ้ายของจุดที่เลือก ให้กด L

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ด้านขวาของจุดที่เลือก ให้กด R

 4. เมนูจะปิดลง และโฟกัสจะย้อนกลับไปยังตาราง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางจดหมายใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Outlook โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

สร้างและแก้ไขตารางในข้อความอีเมลของคุณใน จดหมาย Outlook โดยใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

แปลงข้อความเป็นตาราง

ถ้าคุณมีบล็อกข้อความที่ใช้ตัวคั่นที่สอดคล้องกัน การแปลงเป็นตารางสามารถทำได้อย่างง่ายๆ

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการแปลงเป็นตาราง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทรก, ปุ่มยุบอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตาราง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ตารางจะถูกสร้างและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังข้อความพร้อมเลือกตาราง คุณจะได้ยินคุณสมบัติของตาราง

แทรกตาราง

เมื่อคุณแทรกตารางเปล่าในอีเมล Outlook จะเพิ่มตารางแบบเส้นตารางพื้นฐานที่มีสามแถวและสามคอลัมน์ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์และแถวเพิ่มเติมในภายหลังได้ถ้าต้องการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการให้ตารางสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด คุณจะต้องใส่แถวส่วนหัวลงในตาราง

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์บนตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทรก, ปุ่มยุบอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตาราง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ตารางจะถูกสร้างและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังข้อความพร้อมเลือกตาราง คุณจะได้ยินคุณสมบัติของตาราง

ใช้สไตล์ตารางที่มีอยู่ภายใน

หลังจากการสร้างตาราง คุณสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะของตารางได้อย่างรวดเร็วโดยใช้สไตล์ที่มีอยู่ภายใน Outlook

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ส่วนใดก็ได้ของตาราง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตาราง, ปุ่มยุบอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "สไตล์ตาราง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ในเมนู สไตล์ตาราง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินสไตล์ตารางที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  สไตล์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้กับตารางและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังตาราง

ลบตาราง

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ตรงที่ใดก็ได้ในตารางที่คุณต้องการลบ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตาราง, ปุ่มยุบอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. คุณจะได้ยิน: “ลบ, ปุ่มยุบอยู่” โฟกัสจะอยู่บนปุ่ม ลบ แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 5. เมื่อต้องการลบทั้งตาราง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มลบตาราง” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ตารางจะถูกลบและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังข้อความ

ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติตาราง

คุณสามารถปรับเปลี่ยนการจัดแนวตาราง ตั้งชื่อเรื่องและคำอธิบายตารางเพื่อทำให้สามารถเข้าถึงได้ เปลี่ยนตัวเลือกสไตล์ตาราง และอื่นๆ

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ตรงที่ใดก็ได้ในตาราง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตาราง, ปุ่มยุบอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ในเมนู ตาราง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการจัดแนวตาราง ให้เลือก การจัดแนว ในเมนู การจัดแนว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนชื่อเรื่องและคำอธิบาย ให้เลือก ข้อความแสดงแทน ในกล่องโต้ตอบ ให้พิมพ์ชื่อเรื่องของตาราง ปัดไปทางขวา จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ พิมพ์คำอธิบายตาราง ลากนิ้วหนึ่งบนหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น, ปุ่ม” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนตัวเลือกสไตล์ตาราง ให้เลือก ตัวเลือกสไตล์ ในเมนู ตัวเลือกสไตล์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกสไตล์ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มคอลัมน์หรือแถวลงในตาราง

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้ย้ายเคอร์เซอร์ในตารางไปยังจุดที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์หรือแถว

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตาราง, ปุ่มยุบอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ยุบปุ่มแทรก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ในเมนู แทรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  คอลัมน์หรือแถวถูกเพิ่มในตาราง โฟกัสจะย้ายไปยังแถวหรือคอลัมน์ในตารางที่เพิ่ม

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

เรียนรู้วิธีนำทางใน Outlook ที่ใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×