ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางในเวิร์กชีต Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางในเวิร์กชีต Excel

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้Excel ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบข้อมูลลงในตารางสำหรับการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้าง เพิ่มแถวและคอลัมน์เพื่อ และลบแถวและคอลัมน์จากตาราง

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างตาราง

 1. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการรวมในตาราง ซึ่งเซลล์ดังกล่าวอาจะเป็นเซลล์ว่างหรือเซลล์ที่มีข้อมูลก็ได้

 2. กด Ctrl + T (หรือ Ctrl + L) กล่องโต้ตอบสร้างตาราง เปิดขึ้น และคุณได้ยินเสียง: "สร้างตาราง"

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ตารางของฉันมีส่วนหัวของ"

  หมายเหตุ: ส่วนหัวของตารางมีความสำคัญมากสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง ตัวอ่านหน้าจอจะใช้ข้อมูลในส่วนหัวเพื่อนำทาง และหัวเรื่องของคอลัมน์ที่สื่อความหมายสามารถช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจกับข้อมูลได้

  • ถ้าช่วงของเซลล์ที่เลือกมีข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงเป็นส่วนหัวของตาราง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  • ถ้าคุณต้องการใช้ชื่อเริ่มต้นที่ Excel มีให้ (เช่น คอลัมน์ 1คอลัมน์ 2 ไปเรื่อยๆ) คุณไม่ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเริ่มต้น ให้เลือกข้อความในส่วนหัวของคอลัมน์แล้วพิมพ์ชื่อที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบสร้างตาราง และกลับไปยังแผ่นงาน กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "OK" แล้ว กด Enter

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับตาราง

ต่อไปนี้เป็นการอ้างอิงที่สะดวกสำหรับคีย์ลัดที่นำไปใช้กับตารางในExcel

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างตารางด้วยสไตล์เริ่มต้น

Ctrl+T หรือ Ctrl+L

จัดรูปแบบข้อมูลเป็นตาราง แทรกแถวข้างบน

Alt+H, T

แทรกแถวข้างบน

Alt + H ฉัน R

แทรกคอลัมน์ทางด้านซ้าย

Alt + H ฉัน C

ลบแถวหรือหลายแถว

Alt + H, D, R

ลบคอลัมน์หรือหลายคอลัมน์

Alt + H, D, C

เปิดแท็บการออกแบบ

Alt + J + T

สร้าง หรือลบส่วนหัวของตาราง

Alt + J + T, O

เปิดเมนูบริบท

Shift+F10 หรือแป้นบริบท Windows

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์ลงในตาราง

 1. เลือกแถวด้านล่างซึ่งคุณต้องการแทรกแถวว่างอย่าง น้อยหนึ่ง หรือเลือกคอลัมน์ทางด้านขวาของข้อมูลที่คุณต้องการแทรกอย่าง น้อยหนึ่งคอลัมน์ว่าง

 2. กด Alt + H + I บนเมนูแทรก และคุณได้ยิน "แทรกเซลล์"

  • เมื่อต้องการแทรกแถวข้างบนส่วนที่เลือก ให้กด A

  • เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์ด้านซ้ายของส่วนที่เลือก ให้กด L

ลบแถวหรือคอลัมน์จากตาราง

 1. เลือกอย่างน้อยหนึ่งแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ

 2. กด Alt + H + D เมนูลบ เปิดขึ้น และคุณได้ยิน "ลบเซลล์"

  • เมื่อต้องการลบแถวที่เลือก กดประเภททั่วไป

  • เมื่อต้องการลบคอลัมน์ที่เลือก กด M

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเรียงลำดับหรือกรองตารางใน Excel

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel สำหรับ Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Excel

ใช้Excel for Mac ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ macOS อยู่แล้วภายใน เพื่อจัดระเบียบข้อมูลลงในตารางสำหรับการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับคีย์ลัด ไปที่คีย์ลัดใน Excel for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

สร้างตาราง

เมื่อคุณมีแผ่นงานที่ มีข้อมูลบางอย่าง ได้ง่าย ๆ เพื่อเปลี่ยนเซลล์เป็นตาราง

 1. ในแผ่นงานของคุณ เลือกเซลล์ที่คุณต้องการรวมไว้ในตาราง เมื่อต้องการเลือกเซลล์ ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังเซลล์ที่คุณต้องการให้ด้านบนซ้ายของตาราง Shift ค้างไว้แล้ว ใช้แบบลง และไปทางขวาแป้นลูกศรเพื่อเลือกแถวและคอลัมน์เพิ่มเติม สถานีทราบช่วงของเซลล์ที่เลือกหลังจากกดแต่ละคีย์ ตัวอย่างเช่น "A1 เพื่อ C2 เลือก"

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเลือกเซลล์ทั้งหมดที่ประกอบด้วยข้อมูลอย่างรวดเร็ว กดสั่ง + A ได้ด้วย

 2. กดสั่ง + T ได้อีกด้วย คุณได้ยินเสียง: "สร้างตาราง"

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ตารางของฉันมีส่วนหัวของ" แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าช่วงของเซลล์ที่เลือกประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการแสดงเป็นส่วนหัวของตาราง เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กด Spacebar เพื่อเลือกตัวเลือกว่าจะเป็นยกเลิกการเลือก

  • ถ้าคุณต้องการใช้ชื่อเริ่มต้น มีExcel (สำหรับตัวอย่างคอลัมน์ 1คอลัมน์ 2 และอื่น ๆ) ไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กด Spacebar เพื่อล้างตัวเลือกถ้ามีการตรวจสอบ

  หมายเหตุ: ส่วนหัวของตารางมีความสำคัญมากสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง ตัวอ่านหน้าจอจะใช้ข้อมูลในส่วนหัวเพื่อนำทาง และหัวเรื่องของคอลัมน์ที่สื่อความหมายสามารถช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจกับข้อมูลได้

 4. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบสร้างตาราง และกลับโฟกัสไปยังแผ่นงาน กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "OK" กดส่งกลับ

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์ลงในตาราง

 1. ในตารางของคุณ นำทางไปยังแถวด้านล่างซึ่งคุณต้องการแทรกแถวว่างอย่าง น้อยหนึ่ง หรือนำทางไปยังคอลัมน์ทางด้านขวาของข้อมูลที่คุณต้องการแทรกอย่าง น้อยหนึ่งคอลัมน์ว่าง

 2. กด Fn + F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของแท็บที่เลือกในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น "Home เลือก" ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บหน้าแรก กดแป้นลูกศรซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "บ้าน" กดควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "แทรก" กดควบคุม + เลือก + Shift + M เพื่อเปิดเมนู เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทรกแถวเหนือแถวปัจจุบัน กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "แทรกแถวตารางด้านบน" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

  • เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ปัจจุบัน กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "แทรกตารางคอลัมน์ไปด้านซ้าย" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

ลบแถวหรือคอลัมน์จากตาราง

 1. ในตารางของคุณ นำทางไปยังเซลล์ใด ๆ ในแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ จาก นั้นกด Shift + Spacebar เพื่อเลือกแถวทั้งหมด หรือควบคุม + Spacebar เพื่อเลือกทั้งคอลัมน์ สถานีทราบเซลล์ที่เลือก เช่น "A4 เพื่อ C4 เลือก"

 2. กด Fn + F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของแท็บที่เลือกในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น "Home เลือก" ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บหน้าแรก กดแป้นลูกศรซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "บ้าน" กดควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ลบ" และกดควบคุม + เลือก + Shift + M เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลบแถวที่เลือก กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ลบแถวตาราง" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

  • เมื่อต้องการลบคอลัมน์ที่เลือก กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ลบคอลัมน์ตาราง" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเรียงลำดับหรือกรองตารางใน Excel

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Excel

ใช้ Excel for Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายในสำหรับ Android) เพื่อแทรกและปรับเปลี่ยนตารางได้อย่างง่ายดายในเวิร์กบุ๊กของคุณ ทำให้ตารางของคุณสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วยการเพิ่มชื่อเรื่องหรือเน้นส่วนของตารางด้วยสีที่ต่างกัน คุณสามารถขยายตารางที่มีแถวและคอลัมน์ใหม่ หรือคุณสามารถแสดงข้อมูลของคุณเป็นแผนภูมิ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Excel for Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ Excel for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังเมนูแท็บ

เมื่อต้องการเข้าถึงตัวเลือกสำหรับการแก้ไขเวิร์กชีตของคุณ คุณจำเป็นต้องนำทางไปยังเมนูแท็บ

 1. เมื่อต้องการย้ายจากส่วนที่เลือกในเวิร์กชีต แล้วไปยังรายการแรกบนหน้าจอ ให้ปัดขึ้น แล้วปัดลง คุณจะได้ยินชื่อเวิร์กบุ๊ก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีเมนูทางลัดเปิดอยู่ทางด้านบนของเวิร์กชีตของคุณ เมื่อต้องการย้ายจากเมนู ให้แตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอด้วยนิ้วสองนิ้ว

 2. ปัดนิ้วขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ตัวเลือกเพิ่มเติม" จากนั้น แตะสองครั้ง ด้วยนิ้วหนึ่งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "แท็บเมนู เลือกหน้าแรก" จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "แท็บหน้าแรกที่เลือก"

 3. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินแท็บที่คุณต้องการเลือก ตัวอย่างเช่น: “แท็บแทรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เปิด Ribbon แทรก

  หมายเหตุ: แท็บตารางรูปภาพรูปร่าง และแผนภูมิ จะพร้อมใช้งานเมื่อเลือกวัตถุในเวิร์กชีตเท่านั้น

 4. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

นำทางไปยังตารางในเวิร์กชีตของคุณ

 1. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยนิ้วหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เข้าสู่ตาราง <รายละเอียดของตารางและตำแหน่งของโฟกัส>”

 2. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยนิ้วเดียว จนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งในตารางที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เปิดแท็บตาราง

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถนำทางไปยังแท็บ ตาราง ตามที่แนะนำใน นำทางไปยังเมนูแท็บ

แทรกตาราง

เพิ่มตารางเพื่อข้อมูลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ คุณสามารถแทรกตารางลงในเวิร์กชีตเปล่า และกรอกข้อมูลของคุณ หรือ คุณสามารถสร้างตารางได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ข้อมูลในกลุ่มเซลล์ที่มีอยู่ของคุณ

 1. ในเวิร์กชีต Excel for Android ของคุณ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แผ่นงาน <ชื่อแผ่นงาน>” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินโฟกัสปัจจุบันอยู่บนแผ่นงาน ซึ่งจะอธิบายเป็นคอลัมน์และแถว

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังเซลล์ที่คุณต้องการแทรกตาราง ให้ลากนิ้วบนหน้าจอ คุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือกของคุณจากเซลล์เดียวให้เป็นหลายเซลล์และแทรกตารางที่ใหญ่กว่า ให้วางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอและเลื่อนนิ้วออกจากกันไปยังทิศทางที่คุณต้องการขยายส่วนที่เลือกของคุณ คุณจะได้ยินพื้นที่ที่เลือกจากเซลล์แรกทางด้านบนซ้ายไปถึงเซลล์สุดท้ายทางด้านล่างขวา

 3. นำทางไปยังแท็บแทรกตามที่แนะนำใน นำทางไปยังเมนูแท็บ

 4. บนแท็บแทรก ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ตาราง" จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "ไม่ได้เลือก ตารางมีส่วนหัว กล่องกาเครื่องหมาย" ถ้าตารางของคุณมีส่วนหัวของ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ไม่ได้เลือก ตารางมีส่วนหัว กล่องกาเครื่องหมาย" จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "การตรวจสอบ"

 5. เมื่อต้องการย้ายจากกล่องกาเครื่องหมาย ให้แตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอด้วยสองนิ้ว

เพิ่มชื่อข้อความแสดงแทนลงในตาราง

เมื่อต้องการทำให้ตารางของคุณใน Excel for Android สามารถเข้าถึงผู้อ่านทั้งหมด คุณสามารถเพิ่มชื่อเรื่องสั้นและมีความหมายให้กับตาราง และแม้แต่เขียนข้อความรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่ออธิบายตารางโดยละเอียดได้

 1. นำทางไปยังตารางในเวิร์กชีตของคุณตามที่แนะนำใน นำทางไปยังตารางในเวิร์กชีตของคุณ โฟกัสอาจอยู่ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในตาราง

 2. ในแท็บ ตาราง ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เมนูข้อความแสดงแทน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ข้อความแสดงแทน”

 3. ในเมนู ข้อความแสดงแทน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "แก้ไขกล่องสำหรับชื่อ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “แสดงคีย์บอร์ด <keyboard language>” พิมพ์ชื่อเรื่องสั้นๆ สำหรับตารางของคุณ

 4. เมื่อต้องการเขียนคำอธิบายสำหรับตารางของคุณ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "แก้ไขกล่องสำหรับคำอธิบาย" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “แสดงคีย์บอร์ด <keyboard language>”

 5. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "เลือกแผ่นงาน <หมายเลขแผ่นงาน, รายละเอียดแผ่นงาน> แล้ว” เมื่อต้องการเปิดใช้งานแผ่นงาน ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์ลงในตาราง

คุณสามารถขยายตารางของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการเพิ่มแถวทางด้านบนหรือด้านล่าง หรือคอลัมน์ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของส่วนที่เลือกในปัจจุบันของคุณในตาราง

 1. นำทางไปยังตารางในเวิร์กชีตของคุณตามที่แนะนำใน นำทางไปยังตารางในเวิร์กชีตของคุณ

 2. บนแท็บ ตาราง ให้เพิ่มแถวหรือคอลัมน์:

  • เมื่อต้องการแทรกแถวด้านบนส่วนที่เลือกปัจจุบัน ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แทรกด้านบน" จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการแทรกแถวด้านล่างส่วนที่เลือกปัจจุบัน ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แทรกด้านล่าง" จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์ทางด้านซ้ายของส่วนที่เลือกปัจจุบัน ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แทรกด้านซ้าย" จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์ทางด้านขวาของส่วนที่เลือกปัจจุบัน ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แทรกด้านขวา" จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ

ลบแถวหรือคอลัมน์จากตาราง

คุณสามารถลบแถวหรือคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นจากตารางได้อย่างรวดเร็ว

 1. นำทางไปยังตารางในเวิร์กชีตของคุณตามที่แนะนำใน นำทางไปยังตารางในเวิร์กชีตของคุณ

 2. บนแท็บ ตาราง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบแถว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ลบแถว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการลบคอลัมน์ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ลบคอลัมน์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เน้นข้อมูลในตารางของคุณ

เมื่อต้องการเน้นข้อมูลในตารางของคุณ คุณสามารถเพิ่มสีในแถวหรือคอลัมน์อื่น หรือเน้นเฉพาะคอลัมน์แรกหรือคอลัมน์สุดท้าย คุณสามารถปรับแต่งตารางของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มสไตล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. นำทางไปยังตารางในเวิร์กชีตของคุณตามที่แนะนำใน นำทางไปยังตารางในเวิร์กชีตของคุณ

 2. ในแท็บ ตาราง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้สำหรับแถวหรือคอลัมน์อื่น

  • เมื่อต้องการเพิ่มสีให้กับแถวอื่น ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "สวิตช์แถวที่เป็นแถบสี ยกเลิกการเลือก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเพิ่มสีให้กับคอลัมน์อื่น ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "สวิตช์คอลัมน์ที่เป็นแถบสี ยกเลิกการเลือก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการนำสไตล์กำหนดไว้ล่วงหน้าลงในแถบสีแถวหรือคอลัมน์ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "เมนูสไตล์ตาราง" จาก นั้น แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "ลักษณะตาราง" ในรายการ ปัดไปทางซ้าย หรือขวา คุณได้ยินเสียงคำอธิบายของสไตล์ เมื่อต้องการเลือกสไตล์ แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ในแท็บ ตาราง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้สำหรับแถวแรกหรือแถวสุดท้าย:

  • เมื่อต้องการเพิ่มสีให้กับคอลัมน์แรก ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "คอลัมน์แรก ยกเลิกการเลือก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเพิ่มสีให้กับคอลัมน์สุดท้าย ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "คอลัมน์สุดท้าย ยกเลิกการเลือก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการนำสไตล์กำหนดไว้ล่วงหน้าไปยังคอลัมน์แรก หรือสุดท้ายในตาราง ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "เมนูสไตล์ตาราง" จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "ลักษณะตาราง" ในรายการ ปัดไปทางซ้าย หรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปานกลาง" หรือ "เข้ม" ในรายการสไตล์ปานกลาง ปัดไปทางซ้าย หรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "Light สีเทา ลักษณะตารางปานกลาง" นี้และลักษณะต่อไปนี้สามารถนำไปใช้กับแถวแรกหรือคอลัมน์สุดท้าย ในรายการสไตล์เข้ม ปัดไปทางซ้าย หรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "เข้มสีเทา ตารางสไตล์เข้ม" นี้และลักษณะต่อไปนี้สามารถนำไปใช้กับคอลัมน์แรก หรือสุดท้าย เมื่อต้องการเลือกสไตล์ แตะสองครั้งหน้าจอ

แสดงข้อมูลของคุณในแผนภูมิ

คุณสามารถแสดงข้อมูลในตารางของคุณในรูปแบบแผนภูมิ

 1. นำทางไปยังตารางในเวิร์กชีตของคุณตามที่แนะนำใน นำทางไปยังตารางในเวิร์กชีตของคุณ

 2. เมื่อต้องการเลือกเซลล์ตารางที่คุณต้องการใช้สำหรับแผนภูมิ ให้วางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอ แล้วเลื่อนนิ้วออกจากกันจนกว่าคุณจะได้ยินส่วนที่เลือกที่คุณต้องการ

 3. นำทางไปยังแท็บ แทรก ตามที่แนะนำใน นำทางไปยังเมนูแท็บ

 4. ใน Ribbon แทรก ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เมนูแผนภูมิ" แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “แผนภูมิ”

 5. ในเมนู แผนภูมิ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการเลือก ตัวอย่างเช่น: "เมนูวงกลม" แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินชื่อของชนิดแผนภูมิที่เลือก ตัวอย่างเช่น: “วงกลม” เปิดรายการชนิดแผนภูมิ

 6. ในรายการชนิดแผนภูมิ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเรียกดูรายการ คุณจะได้ยินชื่อรายการ ตัวอย่างเช่น: “วงกลมสามมิติ รายการ” เมื่อต้องการเลือกชนิดแผนภูมิ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ แผนภูมิจะถูกสร้างขึ้นบนเวิร์กชีต

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเรียงลำดับหรือกรองตารางใน Excel

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Excel

ใช้Excel Online ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบข้อมูลลงในตารางสำหรับการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค ตารางอนุญาตให้คุณสามารถกรองข้อมูล และคำนวณผลรวมได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้ผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ Excel Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Excel Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Excel Online

 1. ในExcel Online เลือกเซลล์ที่คุณต้องการรวมไว้ในตาราง

 2. กด Ctrl + L เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบสร้างตาราง

 3. ในกล่องโต้ตอบสร้างตาราง ให้กด Shift + Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "Unchecked ตารางของฉันมีส่วนหัว" กด Spacebar เพื่อเลือก หรือยกเลิกเลือกตารางของฉันมีส่วนหัวของ กล่อง โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้แถวบนสุดที่จะใช้เป็นส่วนหัวของตาราง

  หมายเหตุ: หัวเรื่องของตารางจำเป็นสำหรับการทำให้ตารางสามารถเข้าถึงได้ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะใช้ข้อมูลหัวเรื่องเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการค้นหาตำแหน่งของเซลล์ในตาราง

 4. กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "OK" แล้ว กด Enter

 5. ตอนนี้คุณสามารถใส่ข้อมูลของคุณ เมื่อต้องการใส่ หรือแทนข้อมูลในเซลล์ ย้ายไปยังเซลล์ที่คุณต้องการ แล้วพิมพ์ข้อความ ตัวเลข หรือสูตร

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลของคุณ อ้างถึงงานพื้นฐานโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่ มีอยู่ใน Excel

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเรียงลำดับหรือกรองตารางใน Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาและแทนที่ข้อมูลใน Excel

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Excel

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×