ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางในเวิร์กชีต Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางในเวิร์กชีต Excel

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Excel 2016 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อจัดข้อมูลลงในตารางสำหรับการวิเคราะห์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

คุณสามารถแทรกตารางในสไตล์ตารางเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว หรือจัดรูปแบบข้อมูลของคุณเป็นตารางในสไตล์ที่คุณเลือก คุณสามารถเรียงลำดับและกรองข้อมูล และลดความซับซ้อนในการคำนวณโดยใช้คอลัมน์จากการคำนวณและแถวผลรวมได้

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างตาราง

 1. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการรวมในตาราง ซึ่งเซลล์ดังกล่าวอาจะเป็นเซลล์ว่างหรือเซลล์ที่มีข้อมูลก็ได้

 2. กด Ctrl+T (หรือ Ctrl+L) กล่องโต้ตอบ สร้างตาราง จะเปิดขึ้นและคุณจะได้ยิน “กล่องโต้ตอบ สร้างตาราง” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “หน้าต่างสร้างตาราง”)

 3. กด Tab ไปยังกล่องกาเครื่องหมาย ตารางของฉันมีส่วนหัว

  สิ่งสำคัญ: ส่วนหัวของตารางมีความสำคัญมากสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง ตัวอ่านหน้าจอจะใช้ข้อมูลในส่วนหัวเพื่อนำทาง และหัวเรื่องของคอลัมน์ที่สื่อความหมายสามารถช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจกับข้อมูลได้

  • ถ้าช่วงของเซลล์ที่เลือกมีข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงเป็นส่วนหัวของตาราง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  • ถ้าคุณต้องการใช้ชื่อเริ่มต้นที่ Excel มีให้ (เช่น คอลัมน์ 1คอลัมน์ 2 ไปเรื่อยๆ) คุณไม่ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเริ่มต้น ให้เลือกข้อความในส่วนหัวของคอลัมน์แล้วพิมพ์ชื่อที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ สร้างตาราง แล้วกลับไปยังเวิร์กชีต ให้กด Tab เพื่อไปยังปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับตาราง

ดูการอ้างอิงที่เป็นประโยชน์สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่นำไปใช้ในตารางใน Excel 2016 ได้ที่นี่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างตารางด้วยสไตล์เริ่มต้น

Ctrl+T หรือ Ctrl+L

จัดรูปแบบข้อมูลเป็นตาราง แทรกแถวข้างบน

Alt+H, T

แทรกแถวข้างบน

Alt+H+I, A

แทรกคอลัมน์ทางด้านซ้าย

Alt+H+I, L

ลบแถวหรือหลายแถว

Alt+H+D, L

ลบคอลัมน์หรือหลายคอลัมน์

Alt+H+D, M

เปิดแท็บการออกแบบ

F10, J+T

ล้างหรือเลือกส่วนหัวของตาราง

F10, J+T จากนั้นกด O

เปิดเมนูบริบท

Shift+F10 หรือแป้นบริบท Windows

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์ลงในตาราง

 1. เลือกแถวข้างบนที่คุณต้องการแทรกแถวเปล่าอย่างน้อยหนึ่งแถว หรือเลือกคอลัมน์ด้านซ้ายที่คุณต้องการแทรกคอลัมน์เปล่าอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์

 2. กด Alt+H+I เมนู แทรก จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน “เมนู แทรกเซลล์” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “หน้าต่าง Excel แทรกเซลล์”)

  • เมื่อต้องการแทรกแถวข้างบนส่วนที่เลือก ให้กด A

  • เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์ด้านซ้ายของส่วนที่เลือก ให้กด L

ลบแถวหรือคอลัมน์จากตาราง

 1. เลือกอย่างน้อยหนึ่งแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ

 2. กด Alt+H+D เมนู ลบ จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน “เมนู ลบเซลล์” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “ลบรายการ เมนูรายการ เมนู”)

  • เมื่อต้องการลบแถวที่เลือก ให้กด L

  • เมื่อต้องการลบคอลัมน์ที่เลือก ให้กด M

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กใน Excel 2016

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเรียงลำดับหรือกรองตารางใน Excel

แป้นพิมพ์ลัดและแป้นฟังก์ชัน Excel สำหรับ Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Excel for Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายในสำหรับ Android) เพื่อแทรกและปรับเปลี่ยนตารางได้อย่างง่ายดายในเวิร์กบุ๊กของคุณ ทำให้ตารางของคุณสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วยการเพิ่มชื่อเรื่องหรือเน้นส่วนของตารางด้วยสีที่ต่างกัน คุณสามารถขยายตารางที่มีแถวและคอลัมน์ใหม่ หรือคุณสามารถแสดงข้อมูลของคุณเป็นแผนภูมิ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Excel for Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ Excel for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังเมนูแท็บ

เมื่อต้องการเข้าถึงตัวเลือกสำหรับการแก้ไขเวิร์กชีตของคุณ คุณจำเป็นต้องนำทางไปยังเมนูแท็บ

 1. เมื่อต้องการย้ายจากส่วนที่เลือกในเวิร์กชีต แล้วไปยังรายการแรกบนหน้าจอ ให้ปัดขึ้น แล้วปัดลง คุณจะได้ยินชื่อเวิร์กบุ๊ก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีเมนูทางลัดเปิดอยู่ทางด้านบนของเวิร์กชีตของคุณ เมื่อต้องการย้ายจากเมนู ให้แตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอด้วยนิ้วสองนิ้ว

 2. ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว คุณจะได้ยิน: “เมนูแท็บ เลือกหน้าแรกแล้ว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "เลือกแท็บหน้าแรกแล้ว"

 3. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินแท็บที่คุณต้องการเลือก ตัวอย่างเช่น: “แท็บแทรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เปิด Ribbon แทรก

  หมายเหตุ: แท็บตารางรูปภาพรูปร่าง และแผนภูมิ จะพร้อมใช้งานเมื่อเลือกวัตถุในเวิร์กชีตเท่านั้น

 4. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

นำทางไปยังตารางในเวิร์กชีตของคุณ

 1. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยนิ้วหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เข้าสู่ตาราง <รายละเอียดของตารางและตำแหน่งของโฟกัส>”

 2. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยนิ้วเดียว จนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งในตารางที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เปิดแท็บตาราง

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถนำทางไปยังแท็บ ตาราง ตามที่แนะนำใน นำทางไปยังเมนูแท็บ

แทรกตาราง

เพิ่มตารางเพื่อข้อมูลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ คุณสามารถแทรกตารางลงในเวิร์กชีตเปล่า และกรอกข้อมูลของคุณ หรือ คุณสามารถสร้างตารางได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ข้อมูลในกลุ่มเซลล์ที่มีอยู่ของคุณ

 1. ในเวิร์กชีต Excel for Android ของคุณ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แผ่นงาน <ชื่อแผ่นงาน>” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินโฟกัสปัจจุบันอยู่บนแผ่นงาน ซึ่งจะอธิบายเป็นคอลัมน์และแถว

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังเซลล์ที่คุณต้องการแทรกตาราง ให้ลากนิ้วบนหน้าจอ คุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการขยายส่วนที่เลือกของคุณจากเซลล์เดียวให้เป็นหลายเซลล์และแทรกตารางที่ใหญ่กว่า ให้วางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอและเลื่อนนิ้วออกจากกันไปยังทิศทางที่คุณต้องการขยายส่วนที่เลือกของคุณ คุณจะได้ยินพื้นที่ที่เลือกจากเซลล์แรกทางด้านบนซ้ายไปถึงเซลล์สุดท้ายทางด้านล่างขวา

 3. นำทางไปยังแท็บแทรกตามที่แนะนำใน นำทางไปยังเมนูแท็บ

 4. บนแท็บแทรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มตาราง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "ไม่ได้ตรวจสอบ ตารางมีส่วนหัว กล่องกาเครื่องหมาย" ถ้าตารางของคุณมีส่วนหัว ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ไม่ได้ตรวจสอบ ตารางมีส่วนหัว กล่องกาเครื่องหมาย" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ตรวจสอบแล้ว”

 5. เมื่อต้องการย้ายจากกล่องกาเครื่องหมาย ให้แตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอด้วยสองนิ้ว

เพิ่มชื่อข้อความแสดงแทนลงในตาราง

เมื่อต้องการทำให้ตารางของคุณใน Excel for Android สามารถเข้าถึงผู้อ่านทั้งหมด คุณสามารถเพิ่มชื่อเรื่องสั้นและมีความหมายให้กับตาราง และแม้แต่เขียนข้อความรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่ออธิบายตารางโดยละเอียดได้

 1. นำทางไปยังตารางในเวิร์กชีตของคุณตามที่แนะนำใน นำทางไปยังตารางในเวิร์กชีตของคุณ โฟกัสอาจอยู่ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในตาราง

 2. ในแท็บ ตาราง ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เมนูข้อความแสดงแทน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ข้อความแสดงแทน”

 3. ในเมนู ข้อความแสดงแทน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "แก้ไขกล่องสำหรับชื่อ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “แสดงคีย์บอร์ด <keyboard language>” พิมพ์ชื่อเรื่องสั้นๆ สำหรับตารางของคุณ

 4. เมื่อต้องการเขียนคำอธิบายสำหรับตารางของคุณ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "แก้ไขกล่องสำหรับคำอธิบาย" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “แสดงคีย์บอร์ด <keyboard language>”

 5. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังแผ่นงานที่ใช้งานอยู่ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "เลือกแผ่นงาน <หมายเลขแผ่นงาน, รายละเอียดแผ่นงาน> แล้ว” เมื่อต้องการเปิดใช้งานแผ่นงาน ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์ลงในตาราง

คุณสามารถขยายตารางของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการเพิ่มแถวทางด้านบนหรือด้านล่าง หรือคอลัมน์ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของส่วนที่เลือกในปัจจุบันของคุณในตาราง

 1. นำทางไปยังตารางในเวิร์กชีตของคุณตามที่แนะนำใน นำทางไปยังตารางในเวิร์กชีตของคุณ

 2. บนแท็บ ตาราง ให้เพิ่มแถวหรือคอลัมน์:

  • เมื่อต้องการแทรกแถวเหนือส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มแทรกด้านบน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการแทรกแถวใต้ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มแทรกด้านล่าง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์ทางด้านซ้ายของส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มแทรกด้านซ้าย” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์ทางด้านขวาของส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มแทรกด้านขวา” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ลบแถวหรือคอลัมน์จากตาราง

คุณสามารถลบแถวหรือคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นจากตารางได้อย่างรวดเร็ว

 1. นำทางไปยังตารางในเวิร์กชีตของคุณตามที่แนะนำใน นำทางไปยังตารางในเวิร์กชีตของคุณ

 2. บนแท็บ ตาราง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบแถว ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ลบแถว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการลบคอลัมน์ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ลบคอลัมน์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เน้นข้อมูลในตารางของคุณ

เมื่อต้องการเน้นข้อมูลในตารางของคุณ คุณสามารถเพิ่มสีในแถวหรือคอลัมน์อื่น หรือเน้นเฉพาะคอลัมน์แรกหรือคอลัมน์สุดท้าย คุณสามารถปรับแต่งตารางของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มสไตล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. นำทางไปยังตารางในเวิร์กชีตของคุณตามที่แนะนำใน นำทางไปยังตารางในเวิร์กชีตของคุณ

 2. ในแท็บ ตาราง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้สำหรับแถวหรือคอลัมน์อื่น

  • เมื่อต้องการเพิ่มสีให้กับแถวอื่น ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "สวิตช์แถวที่เป็นแถบสี ยกเลิกการเลือก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเพิ่มสีให้กับคอลัมน์อื่น ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "สวิตช์คอลัมน์ที่เป็นแถบสี ยกเลิกการเลือก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนสไตล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้เป็นแถวหรือคอลัมน์ที่เป็นแถบสี ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เมนูสไตล์ตาราง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “สไตล์ตาราง” ในรายการ ปัดไปทางซ้ายหรือขวา คุณจะได้ยินคำอธิบายสไตล์ เมื่อต้องการเลือกสไตล์ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ในแท็บ ตาราง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้สำหรับแถวแรกหรือแถวสุดท้าย:

  • เมื่อต้องการเพิ่มสีให้กับคอลัมน์แรก ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "คอลัมน์แรก ยกเลิกการเลือก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเพิ่มสีให้กับคอลัมน์สุดท้าย ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "คอลัมน์สุดท้าย ยกเลิกการเลือก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนสไตล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้เป็นคอลัมน์แรกหรือคอลัมน์สุดท้ายในตาราง ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เมนูสไตล์ตาราง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “สไตล์ตาราง” ในรายการ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “สีปานกลาง” หรือ “สีเข้ม”: ในรายการสไตล์สีปานกลาง ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "สีเทาอ่อน ตารางตารางสีปานกลาง แปดรายการ" สไตล์นี้และอีก 13 สไตล์ต่อไปนี้สามารถนำไปใช้กับคอลัมน์แรกหรือคอลัมน์สุดท้าย ในรายการสไตล์สีเข้ม ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "สีเทาเข้า สไตล์ตารางสีเข้ม หนึ่งรายการ" สไตล์นี้และอีกหกสไตล์ต่อไปนี้สามารถนำไปใช้กับคอลัมน์แรกหรือคอลัมน์สุดท้าย เมื่อต้องการเลือกสไตล์ที่ใช้งานได้ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

แสดงข้อมูลของคุณในแผนภูมิ

คุณสามารถแสดงข้อมูลในตารางของคุณในรูปแบบแผนภูมิ

 1. นำทางไปยังตารางในเวิร์กชีตของคุณตามที่แนะนำใน นำทางไปยังตารางในเวิร์กชีตของคุณ

 2. เมื่อต้องการเลือกเซลล์ตารางที่คุณต้องการใช้สำหรับแผนภูมิ ให้วางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอ แล้วเลื่อนนิ้วออกจากกันจนกว่าคุณจะได้ยินส่วนที่เลือกที่คุณต้องการ

 3. นำทางไปยังแท็บ แทรก ตามที่แนะนำใน นำทางไปยังเมนูแท็บ

 4. ใน Ribbon แทรก ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เมนูแผนภูมิ" แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “แผนภูมิ”

 5. ในเมนู แผนภูมิ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการเลือก ตัวอย่างเช่น: "เมนูวงกลม" แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินชื่อของชนิดแผนภูมิที่เลือก ตัวอย่างเช่น: “วงกลม” เปิดรายการชนิดแผนภูมิ

 6. ในรายการชนิดแผนภูมิ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเรียกดูรายการ คุณจะได้ยินชื่อรายการ ตัวอย่างเช่น: “วงกลมสามมิติ รายการ” เมื่อต้องการเลือกชนิดแผนภูมิ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ แผนภูมิจะถูกสร้างขึ้นบนเวิร์กชีต

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อเรียงลำดับ หรือกรองตารางใน Excel

งานพื้นฐานโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่ มีอยู่ใน Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×