ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางในจดหมาย

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางในจดหมาย

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้จดหมาย สำหรับ Windows 10 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างและแก้ไขตารางในข้อความอีเมลของคุณ เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายแล้วแต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆตราบใดที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

แปลงข้อความเป็นตาราง

ถ้าคุณมีบล็อกข้อความที่ใช้ตัวคั่นที่สอดคล้องกัน การแปลงเป็นตารางสามารถทำได้อย่างง่ายๆ

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการแปลงเป็นตาราง

 2. กดแป้น Alt เพื่อย้ายโฟกัสไปยังเมนู ribbon

 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทรก" จากนั้นกดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายโฟกัสไปยังแท็บแทรกribbon

 4. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตาราง" จากนั้นกด Enter

  ตารางจะถูกสร้างขึ้นและโฟกัสจะส่งกลับไปยังข้อความที่มีตารางที่เลือก คุณจะได้ยินคุณสมบัติของตาราง

แทรกตาราง

เมื่อคุณแทรกตารางเปล่าในอีเมลจดหมาย สำหรับ Windows 10 จะเพิ่มตารางชนิดตารางพื้นฐานที่มีสามแถวและสามคอลัมน์ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์และแถวเพิ่มเติมได้ในภายหลังถ้าจำเป็น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการให้ตารางสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด คุณจะต้องใส่แถวส่วนหัวลงในตาราง

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์บนตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. กดแป้น Alt เพื่อย้ายโฟกัสไปยังเมนู ribbon

 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทรก" จากนั้นกดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายโฟกัสไปยังแท็บแทรกribbon

 4. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตาราง" จากนั้นกด Enter

  ตารางจะถูกสร้างและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังข้อความพร้อมเลือกตาราง คุณจะได้ยินคุณสมบัติของตาราง

ใช้สไตล์ตารางที่มีอยู่ภายใน

หลังจากการสร้างตารางคุณสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏได้อย่างรวดเร็วโดยใช้สไตล์ที่มีอยู่แล้วภายในจดหมาย สำหรับ Windows 10

 1. ขณะเขียนข้อความให้วางเคอร์เซอร์ภายในตารางที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. กดแป้น Alt เพื่อย้ายโฟกัสไปยังเมนู ribbon

 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตาราง" จากนั้นกดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายโฟกัสไปยังแท็บ ribbon ของตาราง

 4. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "สไตล์ตาราง" จากนั้นกด Enter

 5. ในเมนูสไตล์ตารางให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินสไตล์ตารางที่คุณต้องการแล้วกด Enter

  สไตล์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้กับตารางและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังตาราง

ลบตาราง

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ตรงที่ใดก็ได้ในตารางที่คุณต้องการลบ

 2. กดแป้น Alt เพื่อย้ายโฟกัสไปยังเมนู ribbon

 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตาราง" จากนั้นกดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายโฟกัสไปยังแท็บ ribbon ของตาราง

 4. คุณจะได้ยิน: "ลบ, ปุ่ม" กด Enter เพื่อเปิดเมนูลบ

 5. เมื่อต้องการลบทั้งตารางให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มลบตาราง" จากนั้นกด Enter

  ตารางจะถูกลบและโฟกัสจะย้อนกลับไปยังข้อความ

ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติตาราง

คุณสามารถปรับเปลี่ยนการจัดแนวตาราง ตั้งชื่อเรื่องและคำอธิบายตารางเพื่อทำให้สามารถเข้าถึงได้ เปลี่ยนตัวเลือกสไตล์ตาราง และอื่นๆ

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้วางเคอร์เซอร์ตรงที่ใดก็ได้ในตาราง

 2. กดแป้น Alt เพื่อย้ายโฟกัสไปยังเมนู ribbon

 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตาราง" จากนั้นกดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายโฟกัสไปยังแท็บ ribbon ของตาราง

 4. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกแท็บ ribbon ที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก

  • เมื่อต้องการปรับการจัดแนวตารางให้เลือกการจัดแนว เรียกดูเมนูการจัดแนวที่มีแป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อเรื่องและคำอธิบายข้อความแสดงแทนให้เลือกขนาดเซลล์จากนั้นกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ข้อความแสดงแทน" จากนั้นกด Enter ในกล่องโต้ตอบข้อความแสดงแทนให้ใส่ชื่อตารางจากนั้นกดแป้น Tab หนึ่งครั้งแล้วใส่คำอธิบายตาราง กดแป้น Esc เพื่อปิดกล่องโต้ตอบข้อความแสดงแทน

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนตัวเลือกสไตล์ตารางให้เลือกตัวเลือกสไตล์ ในเมนูตัวเลือกสไตล์ให้กดแป้นลูกศรลงคุณจะได้ยินตัวเลือกสไตล์ที่คุณต้องการจากนั้นกด Enter

เพิ่มคอลัมน์หรือแถวลงในตาราง

 1. ขณะเขียนข้อความให้วางเคอร์เซอร์ที่ใดก็ได้ในตารางที่คุณต้องการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์

 2. กดแป้น Alt เพื่อย้ายโฟกัสไปยังเมนู ribbon

 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตาราง" จากนั้นกดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายโฟกัสไปยังแท็บ ribbon ของตาราง

 4. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มแทรก" จากนั้นกด Enter เพื่อเปิดเมนูแทรก

 5. ในเมนูแทรกให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter

  คอลัมน์หรือแถวถูกเพิ่มในตาราง โฟกัสจะย้ายไปยังแถวหรือคอลัมน์ในตารางที่เพิ่ม

ดูเพิ่มเติม

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับจดหมาย

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×