ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้OneNote ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอการแชร์สมุดบันทึกของคุณ และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค นอกจากนี้คุณจะเรียนรู้วิธีการทำสำเนาของบันทึกย่อ เฉพาะเจาะจงเช่นหน้าเดียวหรือส่วนจากสมุดบันทึก และแชร์เอกสารเหล่านั้น

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

บันทึกสมุดบันทึกไปยัง OneDrive

ถ้าคุณต้องการแชร์สมุดบันทึก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจสมุดบันทึกถูกบันทึกไปยัง OneDrive

บันทึกสมุดบันทึกใหม่ไปยัง OneDrive

เมื่อสร้างสมุดบันทึกใหม่ที่คุณต้องการแชร์ ให้บันทึกโดยตรงไปยัง OneDrive

 1. กด Alt + F ได้อีกด้วย ด้วยผู้บรรยาย คุณฟัง: "เมนูแฟ้ม" ด้วย JAWS คุณฟัง: "มุมมอง Backstage ไฟล์ข้อมูลแท็บ"

 2. กด N. ด้วยผู้บรรยาย คุณฟัง: "ถูกเลือกเอาไว้ แท็บรายการใหม่" ด้วย JAWS คุณฟัง: "แท็บใหม่"

 3. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งการบันทึก กดแป้น Tab และใช้ขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณได้ยินOneDrive ที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการตั้งชื่อสมุดบันทึกใหม่ กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "ใส่ชื่อสมุดบันทึก" พิมพ์ชื่อสมุดบันทึกใหม่

 5. เมื่อต้องการสร้างสมุดบันทึก กด Enter ด้วยผู้บรรยาย คุณฟัง: "Microsoft OneNote กล่องโต้ตอบ เชิญบุคคลปุ่ม" ด้วย JAWS คุณฟัง: "สมุดบันทึกของคุณถูกสร้างขึ้น คุณต้องการแชร์กับบุคคลอื่นได้หรือไม่"

 6. เมื่อต้องการแชร์สมุดบันทึกใหม่กับคนอื่น ให้กด Enter

คุณจะถูกนำไปยังแท็บแชร์ ซึ่งคุณสามารถเลือกบุคคลที่คุณต้องการแชร์บันทึกย่อของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์สมุดบันทึกของคุณ อ้างถึงแชร์สมุดบันทึก

ย้ายสมุดบันทึกไปยัง OneDrive

ถ้าคุณมีสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ แต่ไม่ได้บันทึกไปยัง OneDrive คุณสามารถย้ายได้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดบันทึกคุณต้องการย้ายเปิดอยู่

 2. เมื่อต้องการย้ายสมุดบันทึกไปยังOneDrive กด Alt + F จากนั้น กด H. ด้วยผู้บรรยาย คุณฟัง: "ถูกเลือกเอาไว้ แชร์ข้อมูลแท็บ" ด้วย JAWS คุณฟัง: "แชร์แท็บ"

 3. เมื่อต้องเลือกตำแหน่งที่ตั้ง กดแป้น Tab และใช้ขึ้น และลูกศร ลงจนกว่าคุณได้ยินOneDrive ที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

 4. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อของสมุดบันทึกก่อนที่จะบันทึกการOneDrive กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "ใส่ชื่อสมุดบันทึก" พิมพ์ชื่อใหม่

 5. เมื่อต้องการย้ายสมุดบันทึก กด Enter สมุดบันทึกถูกบันทึกไปยังOneDrive คุณได้ยินความคืบหน้าของการซิงค์ ถ้าซิงค์กับOneDrive ประสบความสำเร็จ ด้วยผู้บรรยาย คุณฟัง: "Microsoft OneNote กล่องโต้ตอบ ปุ่มตกลง และ มี JAWS คุณฟัง: "สมุดบันทึกของคุณได้ในขณะนี้ซิงค์ลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่" กด Enter

ในตอนนี้ คุณสามารถเลือกบุคคลที่คุณต้องการแชร์บันทึกย่อของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์สมุดบันทึกของคุณ ให้ดูที่ แชร์สมุดบันทึก

แชร์สมุดบันทึก

เลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ แล้วเชิญบุคคลให้ทำงานร่วมกัน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดบันทึกคุณต้องการแชร์เปิดอยู่

 2. การแชร์สมุดบันทึก กด Alt + F แล้ว กด H. ด้วยผู้บรรยาย คุณฟัง: "ถูกเลือกเอาไว้ แชร์ข้อมูลแท็บ" ด้วย JAWS คุณฟัง: "ไฟล์ แท็บการแชร์"

 3. เมื่อต้องการเชิญบุคคลอื่นให้ทำงานร่วมกันทางอีเมล ให้กด S คุณจะได้ยิน: “แท็บแชร์กับบุคคล”

 4. เมื่อต้องการเลือกบุคคลที่คุณต้องการเชิญ กด Y, 1 คุณได้ยินเสียง: "พิมพ์ชื่อที่ติดต่อ" พิมพ์ชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ

 5. ตามค่าเริ่มต้น บุคคลที่เชิญสามารถแก้ไขสมุดบันทึกของคุณ ถ้าคุณต้องการเพียงไม่สามารถดูสมุดบันทึก กด Alt + H จาก นั้นกด Y, 4 และแป้นลูกศรลง คุณได้ยินเสียง: "สามารถดูได้" เมื่อต้องการเลือก กด Enter

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "แชร์ปุ่ม" และกด Enter เพื่อแชร์สมุดบันทึก

รับลิงก์สมุดบันทึก

แทนที่จะส่งคำเชิญ คุณยังสามารถส่งลิงก์ถึงผู้ร่วมงานของคุณทางอีเมลหรือ IM

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดบันทึกคุณต้องการแชร์เปิดอยู่

 2. การแชร์สมุดบันทึก กด Alt + F แล้ว กด H. ด้วยผู้บรรยาย คุณฟัง: "ถูกเลือกเอาไว้ แชร์ข้อมูลแท็บ" ด้วย JAWS คุณฟัง: "ไฟล์ แท็บการแชร์"

 3. เมื่อต้องการรับลิงก์เพื่อแชร์สมุดบันทึกของคุณ ให้กด L คุณจะได้ยิน: “แท็บรับลิงก์การแชร์”

 4. เลือกสิ่งที่คุณต้องการทำ:

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานการแชร์ กด Y, 4 ด้วยผู้บรรยาย คุณฟัง: "ปุ่มลิงก์ปิดใช้งาน" ด้วย JAWS คุณฟัง: "แชร์ รับลิงก์ที่ใช้ร่วมกัน สร้างลิงก์" เมื่อต้องการคัดลอกลิงก์ กดแป้นลูกศรซ้าย นั้นแล้ว กด Ctrl + C

  • เมื่อต้องการเฉพาะ อนุญาตให้บุคคลอื่นสามารถดูสมุดบันทึก กด Y, 2 ด้วยผู้บรรยาย คุณฟัง: "ปุ่มลิงก์ปิดใช้งาน" ด้วย JAWS คุณฟัง: "แชร์ รับลิงก์ที่ใช้ร่วมกัน สร้างลิงก์" เมื่อต้องการคัดลอกลิงก์ กดแป้นลูกศรซ้าย นั้นแล้ว กด Ctrl + C

แชร์บางส่วนของบันทึกย่อของคุณ

ในบางครั้งที่คุณต้องการแชร์บางส่วนของบันทึกย่อของคุณ เช่น หน้าหรือส่วน เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คุณสามารถส่งออกหน้าหรือส่วนที่คุณต้องการแชร์ไปยังตำแหน่งบน OneDrive

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าหรือส่วนที่คุณต้องการแชร์ทำงานอยู่ คุณสามารถส่งออกหน้าหรือส่วนปัจจุบันในสมุดบันทึกของคุณเท่านั้น

 2. กด Alt + F, s ให้ ด้วยผู้บรรยาย คุณฟัง: "ถูกเลือกเอาไว้ ส่งออกข้อมูลแท็บ" ด้วย JAWS คุณฟัง: "มุมมอง Backstage ไฟล์ ส่งออกแท็บ"

 3. เลือกสิ่งที่คุณต้องการส่งออก:

  • เมื่อต้องการส่งหน้าปัจจุบันเป็นไฟล์ OneNote (* .one), กด P, o ตามลำดับ คุณได้ยินเสียง: "บันทึกเป็นกล่องโต้ตอบ" เมื่อต้องการบันทึกในรูปแบบอื่น ๆ กด P แล้วกดแป้น Tab และใช้ขึ้น และลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงรูปแบบที่ต้องการ

  • เมื่อต้องการส่งออกในส่วนปัจจุบันเป็นไฟล์ OneNote (* หนึ่ง), กด S, o ตามลำดับ คุณได้ยินเสียง: "บันทึกเป็นกล่องโต้ตอบ" เมื่อต้องการบันทึกในอื่น ๆ รูปแบบ กด S จาก นั้นกดแป้น Tab และใช้ขึ้น และลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงรูปแบบที่ต้องการ

  หมายเหตุ: คุณสามารถส่งออกบันทึกย่อของคุณเป็นรูปแบบอื่นๆ: เอกสาร Word (*.docx หรือ *.doc), PDF (*.pdf), XPS (*.xps) หรือหน้าเว็บ (*.mht).

 4. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ แล้วกด Enter เพื่อบันทึก

 5. ขณะนี้คุณสามารถแชร์เอกสารที่บันทึกกับบุคคลอื่น เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการแชร์ไฟล์ OneDrive กับผู้อื่น ให้ดูที่ส่วน แชร์รายการโดยใช้เมนูบริบท ใน เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอด้วย OneDrive

ดูผู้เขียน วันที่ และเวลาของการอัปเดต

การเปลี่ยนแปลงโดยผู้เขียนของสมุดบันทึกที่แชร์จะถูกอัปเดตใน OneDrive โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณแก้ไขบันทึกย่อของคุณ คุณสามารถตรวจดูผู้เขียนที่ทำการอัปเดตและเวลาที่ทำการอัปเดต

 1. ในข้อความสามารถแก้ไขได้ ใช้ขึ้น หรือลงแป้นลูกศรเพื่อเรียกดูบันทึกย่อของคุณ ตัวอ่านหน้าจออ่านรายการสำหรับคุณเมื่อคุณเรียกดู

 2. เมื่อต้องการตรวจดูบุคคลและเวลาที่ทำการเปลี่ยนแปลง ให้กด Shift+F10 แล้วกด Shift+Tab คุณจะได้ยินชื่อของผู้เขียน ตลอดจนวันที่และเวลาของการอัปเดต

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้OneNote for Mac ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ macOS อยู่แล้วภายใน การแชร์สมุดบันทึกของคุณ และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คุณยังสามารถทำสำเนาของบันทึกย่อ เฉพาะเจาะจงเช่นหน้าเดียวจากสมุดบันทึก และแชร์เอกสารเหล่านั้น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

แชร์สมุดบันทึก

เลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ แล้วเชิญบุคคลให้ทำงานร่วมกัน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดบันทึกคุณต้องการแชร์เปิดอยู่ใน OneNote for Mac

 2. เมื่อต้องการแชร์สมุดบันทึก ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มทำซ้ำการพิมพ์”

 3. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "แชร์เมนูปุ่ม" จาก นั้นกดควบคุม + เลือก + Spacebar คุณได้ยินเสียง: "เชิญบุคคลมาใช้สมุดบันทึกปุ่ม"

 4. เมื่อต้องการเชิญบุคคลอื่นให้ทำงานร่วมกันทางอีเมล ให้กด Spacebar คุณจะได้ยิน: “พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมล, แก้ไขข้อความ, ช่องว่าง”

 5. พิมพ์ชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ

  ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณแชร์สมุดบันทึก คุณอาจพบป็อปอัพที่ร้องขอการเข้าถึงที่ติดต่อของคุณ

 6. กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "มีข้อความ (Optional)" ถ้าคุณต้องการส่งข้อความที่คุณเชิญ เขียนเดี๋ยวนี้

 7. ตามค่าเริ่มต้น บุคคลที่เชิญสามารถแก้ไขสมุดบันทึกของคุณ ถ้าคุณต้องการให้พวกเขาเพียงแค่สามารถดูสมุดบันทึก กดแป้น Tab จาก นั้นกดควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสามารถแก้ไข

 8. กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "แชร์ปุ่ม" กดตัวควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อแชร์สมุดบันทึก

รับลิงก์สมุดบันทึก

แทนการส่งคำเชิญจาก OneNote for Mac คุณสามารถส่งลิงก์ให้กับผู้ร่วมงานของคุณผ่านอีเมลหรือข้อความแบบโต้ตอบ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดบันทึกคุณต้องการแชร์เปิดอยู่ใน OneNote for Mac

 2. เมื่อต้องการแชร์สมุดบันทึก ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มทำซ้ำการพิมพ์”

 3. กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "แชร์เมนูปุ่ม" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar คุณได้ยินเสียง: "เชิญบุคคลมาใช้สมุดบันทึกปุ่ม"

 4. กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "คัดลอกลิงก์ไปยังปุ่มสมุดบันทึก"

 5. กด Spacebar คุณจะได้ยิน: “กด Spacebar เพื่อรับปุ่มลิงก์ดูเท่านั้น”

  • ถ้าคุณต้องการแชร์ลิงก์ไปยังสมุดบันทึกของคุณแบบดูเท่านั้น ให้กด Spacebar คุณจะได้ยิน: “กล่องโต้ตอบ, กำลังโหลดลิงก์การแชร์”

  • ถ้าคุณต้องการใช้ร่วมกันในมุมมอง และแก้ไขลิงก์ไปยังสมุดบันทึกของคุณ กดแป้น Tab นั้นแล้ว กด Spacebar คุณได้ยินเสียง: "โต้ตอบ การโหลดลิงก์ที่ใช้ร่วมกัน"

 6. กด Spacebar แชร์ลิงก์จะคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด แล้วกล่องโต้ตอบจะปิดลง

ขณะนี้คุณสามารถคัดลอกลิงก์ไปยังอีเมลหรือข้อความที่คุณกำลังส่งไปยังผู้ร่วมงานของคุณ

แชร์บางส่วนของบันทึกย่อของคุณ

บางครั้งคุณเพียงต้องการแชร์เฉพาะบางหน้าในบันทึกย่อของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คุณสามารถส่งหน้าเป็นข้อความอีเมลหรือแนบเป็น PDF

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าที่คุณต้องการแชร์ทำงานอยู่ คุณสามารถส่งออกหน้าปัจจุบันในสมุดบันทึกของคุณเท่านั้น

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มทำซ้ำการพิมพ์”

 3. กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "แชร์เมนูปุ่ม" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar คุณได้ยินเสียง: "เชิญบุคคลมาใช้สมุดบันทึกปุ่ม"

 4. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "หน้าปุ่มส่ง"

 5. กด Spacebar คุณจะได้ยิน: “ปุ่ม...ข้อความ”

  • ถ้าคุณต้องการส่งหน้าในอีเมล ให้กด Spacebar ซึ่งจะเปิดหน้าต่างข้อความใหม่ในแอปจดหมายที่มีเนื้อหาของหน้าที่วางไว้แล้ว รวมถึงการจัดรูปแบบด้วย เพียงเพิ่มที่อยู่อีเมลและชื่อเรื่องก่อนส่งหน้า

  • ถ้าคุณต้องการส่งหน้าในอีเมลเป็น PDF แนบ กดแป้น Tab แล้วกด Spacebar ซึ่งเปิดหน้าต่างข้อความใหม่ในแอป Mail กับหน้าแนบมาเป็น PDF เพียงแค่เพิ่มอยู่อีเมลและเรื่องก่อนที่จะส่ง PDF

ซ่อนข้อมูลผู้เขียน

ตามค่าเริ่มต้น OneNote for Mac จะแสดงชื่อย่อของผู้เขียนอื่นควบคู่ไปกับพื้นที่ข้อความ และ VoiceOver จะอ่านชื่อเหล่านั้นออกมาในโหมดการอ่าน

 1. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “หน้าแรก, เลือกอยู่, แท็บ”

 2. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “มุมมอง, แท็บ” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 3. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ผู้เขียนซ่อน ยกเลิกการเลือก กล่องกาเครื่องหมาย" กดตัวควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่า

 4. เมื่อต้องการกลับไปยังพื้นที่ของหน้า ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "หน้าผ้า รอบระยะเวลาออก"

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ OneNote for iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อแชร์สมุดบันทึกของคุณ และทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณได้เพิ่มบัญชีอีเมลไปยังโทรศัพท์ของคุณแล้ว

ในหัวข้อนี้

แชร์สมุดบันทึก

เมื่อคุณสร้างสมุดบันทึกใหม่ OneNote for iOS จะบันทึกโดยอัตโนมัติไปยัง OneDrive เพียงเลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์และเชิญบุคคลเพื่อทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึก

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์เปิดอยู่ในมุมมอง ส่วน

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเมนูแชร์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเชิญบุคคลไปยังสมุดบันทึก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “พิมพ์ชื่อ หรือเขตข้อมูลข้อความที่อยู่อีเมล” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณแชร์สมุดบันทึก คุณอาจพบป็อปอัพที่ร้องขอการเข้าถึงที่ติดต่อของคุณ

 5. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ ถ้า OneNote สามารถเข้าถึงที่ติดต่อของคุณ คุณยังสามารถเลือกที่ติดต่อจากรายการดรอปดาวน์ที่ปรากฏขณะที่คุณพิมพ์ที่อยู่

 6. แตะครึ่งด้านล่างของหน้าจอด้วยนิ้ว 4 นิ้ว คุณจะได้ยิน: “กลับ” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: ตามค่าเริ่มต้น บุคคลที่ถูกเชิญสามารถแก้ไขสมุดบันทึกของคุณ ถ้าคุณต้องการให้สามารถดูสมุดบันทึกเท่านั้น ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “สามารถแก้ไข ปุ่มสลับ เปิด” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อปิดการตั้งค่า

 7. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่ง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  อีเมลที่ถูกส่งไปยังผู้ร่วมงานของคุณ เพื่อเชิญพวกเขาให้มาทำงานในสมุดบันทึก

 8. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อกลับไปยังมุมมอง ส่วน

ส่งอีเมลหน้า

ถ้าคุณเพียงต้องการให้แสดงหน้าเดียวในสมุดบันทึกของคุณต่อบุคคลอื่น คุณสามารถส่งหน้านั้นเป็น PDF ที่แนบมาทางอีเมลได้

 1. เปิดหน้าสมุดบันทึกที่คุณต้องการส่งทางอีเมล

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มการกระทำของหน้า” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มหน้าอีเมล” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไปเขตข้อมูลข้อความ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้รับ ถ้า OneNote สามารถเข้าถึงที่ติดต่อของคุณ คุณยังสามารถเลือกที่ติดต่อจากรายการดรอปดาวน์ที่ปรากฏขณะที่คุณพิมพ์ที่อยู่ได้อีกด้วย

  เขตข้อมูลชื่อเรื่องจะถูกเติมด้วยชื่อเรื่องของหน้าโดยอัตโนมัติ

 6. แตะครึ่งด้านล่างของหน้าจอด้วยนิ้ว 4 นิ้ว คุณจะได้ยิน: “กลับ” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. แตะครึ่งด้านบนของหน้าจอด้วยนิ้ว 4 นิ้ว คุณจะได้ยิน: “ปุ่มยกเลิก”

 8. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่ง” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

อีเมลถูกส่ง เมนูจะปิด และคุณจะย้อนกลับไปยังมุมมองของหน้า

รับลิงก์สมุดบันทึก

แทนการส่งคำเชิญโดยตรงจาก OneNote for iOS คุณยังสามารถส่งลิงก์ไปยังเพื่อนร่วมงานของคุณผ่านทางอีเมลหรือการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์เปิดอยู่ในมุมมอง ส่วน

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเมนูแชร์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มคัดลอกลิงก์ไปยังสมุดบันทึก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • ถ้าคุณต้องการแชร์ลิงก์แบบดูเท่านั้นไปยังสมุดบันทึกของคุณ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ดูเท่านั้น”

  • ถ้าคุณต้องการแชร์ลิงก์ดูและแก้ไขไปยังสมุดบันทึกของคุณ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ดูและแก้ไข”

 4. แตะสองครั้งบหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “กำลังเรียกลิงก์สำหรับการแชร์”

  กล่องโต้ตอบจะปิด และคุณจะย้อนกลับไปยังมุมมอง ส่วน

ขณะนี้ลิงก์ถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด และคุณสามารถวางลงในอีเมลหรือข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่คุณกำลังส่งไปยังผู้เขียนร่วมของคุณ

ซ่อนข้อมูลผู้เขียน

ตามค่าเริ่มต้น OneNote for iOS จะแสดงชื่อย่อของผู้เขียนอื่นควบคู่ไปกับพื้นที่ข้อความ และ VoiceOver จะอ่านชื่อเหล่านั้นออกมาในโหมดการอ่าน

 1. ในมุมมองรายการสมุดบันทึกของ OneNote for iOS ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มการตั้งค่า” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุรไม่ได้อยู่ในมุมมองรายการสมุดบันทึก ให้แตะครึ่งด้านบนของหน้าจอด้วยนิ้วสี่นิ้ว VoiceOver จะบอกตำแหน่งที่คุณจะกลับมา ตามด้วย “ปุ่มย้อนกลับ” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อย้อนกลับหนึ่งระดับ โฟกัสจะอยู่บนปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อให้คุณสามารถแตะสองครั้งต่อไปจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มการตั้งค่า”

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแก้ไขและดู” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ซ่อนผู้เขียน, ปุ่มสลับ, ปิด” แตะสองครั้งเพื่อเปิดการตั้งค่า

 4. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มย้อนกลับ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. คุณจะได้ยิน: “ปุ่มปิด” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อกลับไปยังมุมมองระดับบนสุด

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ OneNote for Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อแชร์สมุดบันทึกของคุณ (ผ่าน OneDrive) และหน้า เพื่อทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิด TalkBack ก่อนที่จะเปิดใช้ OneNote for Android

ในหัวข้อนี้

แชร์สมุดบันทึก

เมื่อคุณสร้างสมุดบันทึกใหม่ OneNote for Android จะบันทึกโดยอัตโนมัติไปยัง OneDrive ถ้าคุณมีแอป OneDrive บนโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถใช้แอปดังกล่าวแชร์ทั้งสมุดบันทึกได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ทำงาน หรือโรงเรียน ขั้นตอนอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

 1. หลังจากสร้างสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ใน OneNote ให้เปิดแอป OneDrive

 2. เมื่อต้องการเรียกดูไฟล์และโฟลเดอร์ใน OneDrive ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่คุณต้องการ โดยไฟล์ OneNote จะถูกประกาศว่า: “สมุดบันทึก <ชื่อสมุดบันทึก>” เมื่อต้องการเปิดรายการ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

 3. เมื่ออยู่ในสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ ให้ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: "ปุ่มคำสั่งไฟล์" เมื่อต้องการเปิดเมนู ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แชร์” แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง เมนู แชร์ จะเปิดขึ้น

 5. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "เชิญบุคคล" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "แก้ไข เพิ่มบุคคลเมื่อต้องการแชร์กับ กล่องแก้ไข"

 6. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเชิญโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอของคุณ เมื่อเสร็จสิ้น ให้ลากนิ้วของคุณบนคีย์บอร์ดจนกว่าคุณจะได้ยิน “เสร็จสิ้น” แล้วยกนิ้วขึ้น (แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง ถ้าจำเป็น)

  หมายเหตุ: คุณสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ TalkBack จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ เมื่ออยู่บนรายการ ให้ยกนิ้วของคุณ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจต้องแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกอักขระ

 7. ตามค่าเริ่มต้น บุคคลที่คุณเชิญสามารถแก้ไขสมุดบันทึกของคุณ ถ้าคุณต้องการให้สามารถดูสมุดบันทึกเท่านั้น ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เลือก กล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้แก้ไข” แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อปิดการตั้งค่า

 8. ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน "ส่ง" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

  อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ร่วมงานของคุณ เพื่อเชิญพวกเขาให้มาทำงานในสมุดบันทึก เมนู แชร์ จะปิด

ส่งอีเมลหน้า

ถ้าคุณเพียงต้องการให้แสดงหน้าเดียวในสมุดบันทึกของคุณต่อบุคคลอื่น ให้ส่งในอีเมล Outlook สำหรับ Android

 1. ใน OneNote เปิดหน้าสมุดบันทึกที่คุณต้องการส่งทางอีเมล

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แชร์หน้า” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้งบนหน้าจอ กล่องโต้ตอบ แชร์เป็น จะเปิดขึ้น

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแชร์หน้าเป็น PDF ที่แนบในอีเมล ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "PDF" จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการแชร์หน้าเป็นข้อความธรรมดาในเนื้อหาข้อความ ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ข้อความธรรมดา" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "Outlook" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ข้อความใหม่ เปิดขึ้นในOutlook สำหรับ Android มีโฟกัสบนเขตข้อมูลเมื่อต้องการ คุณได้ยินเสียง: "แก้ไข field ใส่ที่อยู่อีเมลของผู้รับ กล่องแก้ไข"

 5. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้รับโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

  หมายเหตุ: เขตข้อมูลชื่อเรื่องจะถูกเติมด้วยชื่อเรื่องของหน้าโดยอัตโนมัติ

 6. เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมล ให้ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน "ส่ง" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียบเรียง และส่งอีเมลในOutlook สำหรับ Android อ้างถึงส่วนสร้างและส่งอีเมลในงานพื้นฐานโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบกับอีเมลใน Outlook

 7. ส่งอีเมลแล้ว Outlook จะปิดลง และโฟกัสจะย้ายไปยังมุมมองหน้าใน OneNote

รับลิงก์สมุดบันทึก

ถ้าคุณมีแอป OneDrive บนโทรศัพท์ของคุณ แทนที่จะส่งคำเชิญเพื่อแชร์สมุดบันทึก คุณสามารถส่งลิงก์ให้กับผู้ร่วมงานของคุณผ่านอีเมลหรือข้อความโต้ตอบแบบทันที

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ทำงาน หรือโรงเรียน ขั้นตอนอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

 1. ใน OneDrive เพื่อไปที่สมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มคำสั่งไฟล์" เมื่อต้องการเปิดเมนู ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แชร์” แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง เมนู แชร์ จะเปิดขึ้น

 3. ตามค่าเริ่มต้น คุณสร้างมุมมอง และแก้ไขลิงก์ไปยังสมุดบันทึกของคุณ ถ้าคุณต้องการแชร์ลิงก์ดูอย่างเดียวไปยังสมุดบันทึกของคุณ ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "รายการดรอปดาวน์ สามารถแก้ไขได้" แตะสองครั้งหน้าจอ แล้ว ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "สามารถดูได้" เมื่อต้องการเลือก แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการสร้าง และคัดลอก การแชร์ลิงก์ไปยังคลิปบอร์ดของคุณ ในเมนูแชร์ ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "คัดลอกลิงก์" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. เมนู แชร์ จะปิดลง ขณะนี้ลิงก์ถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด และคุณสามารถวางลงในอีเมลหรือข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่คุณกำลังส่งไปยังผู้เขียนร่วมของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีการนำทางใน OneNote โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้OneNote for Windows 10 ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอการแชร์สมุดบันทึกของคุณ และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค นอกจากนี้คุณจะเรียนรู้วิธีการทำสำเนาของบันทึกย่อที่เฉพาะเจาะจง และแชร์เอกสารเหล่านั้น

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

แชร์สมุดบันทึก

เมื่อคุณสร้างสมุดบันทึกใหม่ OneNote for Windows 10 จะบันทึกโดยอัตโนมัติไปยัง OneDrive เพียงแค่คุณเลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์แล้วเชิญผู้คนเพื่อทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึก

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดบันทึกคุณต้องการแชร์เปิดอยู่ในโหมดการแก้ไข

 2. เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึก ให้กด Ctrl+G เพื่อเปิดการนำทางสมุดบันทึก

 3. ใช้ขึ้น และลงแป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังสมุดบันทึกที่คุณต้องการเปิด เมื่อคุณพบสมุดบันทึกถูกต้อง กด Esc สมุดบันทึกเปิดขึ้น

 4. เมื่อต้องการแชร์สมุดบันทึก กด Alt + H คุณได้ยินเสียง: "แท็บหน้าแรก" แล้ว กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แชร์ปุ่ม" กด Spacebar เพื่อเลือก แท็บแชร์ จะเปิดขึ้นมา คุณได้ยินเสียง: "ส่งสำเนา"

 5. กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "ที่อยู่อีเมชนิด"

 6. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ

 7. ตามค่าเริ่มต้น บุคคลที่เชิญสามารถแก้ไขสมุดบันทึกของคุณ ถ้าคุณต้องการให้พวกเขาสามารถดู สมุดบันทึกกดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "สามารถแก้ไขได้" กดแป้นลูกศรลงสองครั้ง คุณได้ยินเสียง: "สามารถดูได้" แล้ว กด Enter

 8. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "แชร์ปุ่ม" จากนั้น กด Spacebar เพื่อแชร์สมุดบันทึก

 9. เมื่อต้องการหยุดการแชร์สมุดบันทึกกับใครบางคน แท็บแชร์ กดแป้น Tab จนกว่าคุณชื่อของ collaborators ด้านหนึ่ง แล้วใช้ขึ้น หรือลงแป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังบุคคลที่คุณต้องการหยุดการแชร์ กด Spacebar จากนั้น กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "หยุดการแชร์ปุ่ม" กด Spacebar เพื่อหยุดการแชร์

แชร์หน้า

ในบางครั้งที่คุณต้องการแชร์บางส่วนของบันทึกย่อของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คุณสามารถสร้างลิงก์การแชร์ไปยังหน้าในสมุดบันทึกได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้บัญทีที่ทำงานหรือที่โรงเรียน คุณอาจไม่สามารถแชร์หน้าได้ ใช้บัญชี Microsoft แทน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าที่คุณต้องการแชร์ทำงานอยู่ คุณสามารถสร้างลิงก์การแชร์หน้าปัจจุบันในสมุดบันทึกของคุณเท่านั้น

 2. เมื่อต้องการเปิดหน้าใดหน้าหนึ่ง กด Ctrl + Shift + G เพื่อไปยังส่วนนำทาง กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของส่วน จากนั้นใช้ขึ้น และลงแป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังส่วนที่ประกอบด้วยหน้าที่คุณต้องการแชร์

 3. กด Ctrl+Alt+G เพื่อเปิดการนำทางในหน้า คุณจะได้ยินชื่อเพจ ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อนำทางไปที่หน้าที่คุณต้องการแชร์ เมื่อคุณพบหน้าที่ถูกต้อง ให้กด Spacebar เพื่อไปที่โหมดการแก้ไขหน้า

 4. เมื่อต้องการแชร์หน้า กด Alt + H คุณได้ยินเสียง: "แท็บหน้าแรก" แล้ว กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แชร์ปุ่ม" กด Spacebar เพื่อเลือก แท็บแชร์ จะเปิดขึ้นมา คุณได้ยินเสียง: "ส่งสำเนา"

 5. เมื่อต้องการสร้างการแชร์ลิงก์ไปยังหน้า กดแป้น Tab แล้วใช้ขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณฟัง "เพจนี้" และชื่อเรื่องของหน้า กด Spacebar เพื่อเลือก

 6. กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "สร้างปุ่ม" กด Spacebar เพื่อสร้างการเชื่อมโยง

 7. เมื่อต้องการคัดลอกลิงก์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "คัดลอกปุ่ม" กด Spacebar เพื่อคัดลอก

  หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับลิงก์สามารถดูหน้าได้อย่างเดียวเท่านั้น

 8. เมื่อต้องการหยุดการแชร์หน้า แท็บแชร์ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ทุกคน มีการเชื่อมโยงสามารถดูหน้า" กด Spacebar คุณได้ยินเสียง: "หยุดการแชร์ปุ่ม" แล้ว กด Spacebar เพื่อเลือก

ส่งสำเนาทางอีเมล

ด้วย OneNote for Windows 10 คุณจะสามารถส่งอีเมลสำเนาของบันทึกย่อของคุณทางอีเมล

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าที่คุณต้องการแชร์ทำงานอยู่ในโหมดการแก้ไข

 2. เมื่อต้องการส่งสำเนาของหน้า กด Alt + H คุณได้ยินเสียง: "แท็บหน้าแรก" แล้ว กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แชร์ปุ่ม" กด Spacebar เพื่อเลือก แท็บแชร์ เปิดขึ้น คุณได้ยินเสียง: "ส่งสำเนา"

 3. กด Spacebar เพื่อเลือก โปรแกรมผู้บรรยายทราบ: "แชร์หน้าต่าง" ด้วย JAWS คุณฟัง: "แชร์ รายการแอป"

 4. เมื่อต้องการส่งสำเนานั้นทางอีเมล กดแป้นลูกศรลงจน กระทั่งคุณได้ยิน "จดหมาย" แล้ว กด Spacebar เพื่อเลือก

 5. แอป จดหมาย สำหรับ Windows 10 จะเปิดขึ้น ที่มีโฟกัสอยู่ในเขตข้อมูล ถึง ที่ที่คุณสามารถพิมพ์อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการส่งสำเนาไปให้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีส่งข้อความอีเมลโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ โปรดดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเขียนและส่งข้อความอีเมลใหม่ในแอปจดหมายสำหรับ Windows 10

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows 10

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

เรียนรู้วิธีการนำทางใน OneNote โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้OneNote Online ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอการแชร์สมุดบันทึกของคุณ และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ OneNote Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก OneNote Online จะทำงานในเว็บเบราว์เวอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้คำสั่งและออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ได้ใช้กับ OneNote Online

ในหัวข้อนี้

แชร์สมุดบันทึก

เลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์ แล้วเชิญบุคคลให้ทำงานร่วมกัน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดบันทึกคุณต้องการแชร์เปิดอยู่ใน OneNote Online

 2. กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของแท็บ ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "แชร์ปุ่ม" จากนั้น กด Enter กล่องโต้ตอบแชร์ เปิดขึ้น

 4. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "บุคคลในองค์กรของคุณด้วยการเชื่อมโยงนี้สามารถแก้ไขได้" ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงที่ลิงก์คุณต้องการทำงานสำหรับแชร์ หรือไม่ หรือผู้รับสามารถแก้ไขสมุดบันทึกที่แชร์ กด Enter คุณได้ยินเสียง: "ตั้งค่าการเชื่อมโยง" เมื่อต้องการจำกัดการเชื่อมโยงกับผู้ใช้เฉพาะหรือผู้ใช้ กดแป้นลูกศรขึ้นจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วกด Enter เพื่อยืนยันการเลือก เมื่อต้องการเปลี่ยนลิงก์ลิงก์ดู กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ตรวจสอบ อนุญาตให้แก้ไขกล่องกาเครื่องหมาย" และกด Enter

  เมื่อต้องการยืนยันการตั้งค่าการเชื่อมโยงใหม่ กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "นำไปใช้" แล้วกด Enter

 5. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ใส่ชื่อหรืออีเมลของ" พิมพ์ชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาคถ้ามีมากกว่าหนึ่ง

 6. กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "ใส่ข้อความของคุณเป็นตัวเลือกต่อไปนี้" ถ้าคุณต้องการส่งข้อความ ด้วยการเชิญของคุณ เขียนเดี๋ยวนี้

 7. เมื่อต้องการแชร์สมุดบันทึก กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มส่ง" จากนั้น กด Spacebar เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบแชร์ กด Esc

รับลิงก์สมุดบันทึก

แทนการส่งคำเชิญจาก OneNote Online คุณสามารถส่งลิงก์ให้กับผู้ร่วมงานของคุณผ่านอีเมลหรือข้อความแบบโต้ตอบ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดบันทึกคุณต้องการแชร์เปิดอยู่ใน OneNote Online

 2. กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของแท็บ ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "แชร์ปุ่ม" จากนั้น กด Enter เปิดกล่องโต้ตอบแชร์

 4. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "บุคคลในองค์กรของคุณด้วยการเชื่อมโยงนี้สามารถแก้ไขได้"

 5. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงที่ลิงก์คุณต้องการทำงานสำหรับแชร์ หรือไม่ หรือผู้รับสามารถแก้ไขสมุดบันทึกที่แชร์ กด Enter คุณได้ยินเสียง: "ตั้งค่าการเชื่อมโยง" เมื่อต้องการจำกัดการเชื่อมโยงกับผู้ใช้เฉพาะหรือผู้ใช้ กดแป้นลูกศรขึ้นจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของตัวเลือกที่คุณต้อง และกด Enter เพื่อยืนยันการเลือก เมื่อต้องการเปลี่ยนลิงก์ลิงก์ดู กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ตรวจสอบ อนุญาตให้แก้ไขกล่องกาเครื่องหมาย" นั้นแล้ว กด Enter

  เมื่อต้องการยืนยันการตั้งค่าการเชื่อมโยงใหม่ กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "นำไปใช้" แล้วกด Enter

 6. เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงแชร์ กดแป้น Tab จน กว่าคุณได้ยิน "คัดลอกลิงก์ปุ่ม" แล้ว กด Enter เพื่อเลือก สร้างลิงก์ หน้าต่างเปิด มีโฟกัสในอยู่ของลิงก์ที่สร้างขึ้น

 7. เมื่อต้องการคัดลอกลิงก์ไปยังคลิปบอร์ดของคุณ กด Ctrl + C ได้อีกด้วย ขณะนี้สามารถวางลิงก์ในอีเมลหรือข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่คุณกำลังส่งไป collaborators ของคุณ

 8. หลังจากการคัดลอกลิงก์ กด Esc เพื่อปิดกล่องโต้ตอบแชร์

ตรวจสอบสถานะการทำงานร่วมกัน

OneNote Online ช่วยให้คุณตรวจสอบว่ามีผู้อื่นกำลังทำงานบนสมุดบันทึกในเวลาเดียวกันหรือไม่

 1. ในขณะที่ดูสมุดบันทึกที่แชร์ในOneNote Online กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของแท็บ ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน

 2. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "คำติชมแก่ Microsoft ปุ่ม, " แล้ว กดแป้น Tab อีกครั้งเพื่อค้นหาถ้าผู้เขียนร่วมของคุณกำลังดูสมุดบันทึก

  • ถ้า collaborator ที่จะดูสมุดบันทึก คุณได้ยินชื่อของพวกเขา ตาม ด้วย "Is ยัง here" ถ้าคุณกด Enter โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณบอกคุณส่วนผู้เขียนร่วมของคุณจะดู ตัวอย่างเช่น "หน้านี้"

  • ถ้าใครจะดูสมุดบันทึก คุณฟัง: "ได้เพียงคุณต่อไปนี้ในขณะนี้"

 3. เมื่อต้องการกลับไปยังพื้นที่ข้อความของสมุดบันทึกของคุณ ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “พื้นที่การแก้ไข, กำลังแก้ไข”

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงข้อมูลการเขียนควบคู่ไปกับข้อความในพื้นที่ ให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของแท็บ ribbon ที่เลือกในปัจจุบันและปริมาณแล้วกด คุณได้ยินเสียง: "ที่เลือก สินค้าแท็บมุมมอง" กด S เพื่อแสดงข้อมูลที่ผู้เขียน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×