ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

แชร์เอกสาร Word 2016 ของคุณโดยใช้แป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เมื่อคุณแชร์ไฟล์ของคุณจาก OneDrive หรือ SharePoint คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นให้ดูหรือแก้ไขเอกสาร หรือส่งไฟล์เป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมล ได้โดยตรงจากเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

บันทึกเอกสารโดยใช้ OneDrive หรือ SharePoint

ก่อนคุณสามารถแชร์เอกสารผ่าน OneDrive หรือ SharePoint คุณจำเป็นต้องบันทึกไปยังตำแหน่งที่ตั้งใดตำแหน่งหนึ่ง

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการแชร์

 2. กด Alt+F, A เพื่อเปิดบานหน้าต่างมุมมอง Backstage คุณจะได้ยินชื่อของตัวเลือกแรก: "เลือกแท็บข้อมูลแล้ว"

 3. กด Alt+A เพื่อไปที่ตัวเลือก บันทึกเป็น จากนั้นกดแป้น Tab เพื่อย้ายไปที่บานหน้าต่างนั้น

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยัง OneDrive หรือไซต์ SharePoint ในรายการ บันทึกเป็น ให้กดแป้นลูกศรขึ้นและลงจนกระทั่งคุณได้ยินชื่อไซต์ที่คุณต้องการ จากนั้น กด Enter โฟกัสเปลี่ยนไปยังรายการโฟลเดอร์สำหรับรายการโฟลเดอร์ที่คุณเลือก

 5. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ที่คุณต้องการและกด Enter เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ที่มีโฟกัสในเขตข้อมูลชื่อไฟล์

 6. ในเขตข้อมูล ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์หรือแก้ไขชื่อเอกสารของคุณ

 7. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มบันทึก" จากนั้น กด Alt+S

หลังจากที่คุณบันทึกเอกสารของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่แชร์แล้ว คุณก็จะสามารถเชิญให้ผู้อื่นร่วมทำงานบนเอกสารของคุณได้

แชร์เอกสารผ่าน OneDrive หรือ SharePoint

คุณสามารถแชร์เอกสารขณะทำงานกับเอกสารดังกล่าว

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการแชร์

 2. กด Alt+Y เพื่อเปิดบานหน้าต่าง แชร์ จากนั้น ให้กด F6 เพื่อเปลี่ยนโฟกัสไปยังกล่อง เชิญบุคคลอื่น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณยังไม่ได้บันทึกเอกสารของคุณลงใน OneDrive หรือ Office 365 SharePoint คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ทำเช่นนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ บันทึกเอกสารไปยัง OneDrive หรือ SharePoint ในส่วนต้นๆ ของหัวข้อนี้

 3. ในบานหน้าต่าง แชร์ ในเขตข้อมูล เชิญบุคคลอื่น ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์เอกสารด้วย ถ้าคุณมีข้อมูลผู้ติดต่อของบุคคลดังกล่าวจัดเก็บไว้แล้ว เพียงแค่คุณพิมพ์ชื่อของพวกเขา จากนั้น กด Enter

  เมื่อต้องแชร์กับบุคคลมากกว่าหนึ่งคน ให้ใช้เครื่องหมายอัฒภาคเพื่อแยกชื่อหรือที่อยู่อีเมล

 4. เมื่อต้องการกำหนดสิทธิ์ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน: "สามารถแก้ไขกล่องคำสั่งผสมได้" กดแป้นลูกศรเพื่อเลือก สามารถแก้ไขได้ หรือ สามารถดูได้

 5. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ใส่ข้อความ" จากนั้น พิมพ์ข้อความ

 6. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มแชร์" จากนั้น กด Spacebar

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกแชร์การเปลี่ยนแปลงไปยังเอกสารที่แชร์ได้โดยอัตโนมัติให้เป็น ไม่แชร์ แชร์เสมอ หรือแชร์เฉพาะเมื่อถาม การตั้งค่าเริ่มต้นคือไม่แชร์ ในบานหน้าต่าง แชร์ ให้กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องคำสั่งผสม แชร์การเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ และเลือก

แชร์สำเนาของเอกสารของคุณทางอีเมล

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งอีเมลสำเนาของเอกสารของคุณหรือส่งเป็น PDF

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการแชร์

 2. กด Alt+F เพื่อเปิดมุมมอง Backstage จากนั้น กด Alt+H เพื่อเปิดบานหน้าต่าง แชร์

 3. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณไ้ดยิน "แชร์บานหน้าต่าง" จากนั้น กดแป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูตัวเลือก อีเมล

 4. กด Enter เพื่อเปิดบานหน้าต่างตัวเลือก อีเมล

 5. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อไปยังตัวเลือก และ Enter เพื่อเลือกตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา - แนบเอกสาร Word ไปยังข้อความอีเมล

  • ส่งลิงก์ - สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเอกสารและวางในเนื้อความของอีเมล

  • ส่งเป็น PDF - สร้างไฟล์ PDF จากเอกสารและแนบลงในข้อความอีเมล

  • ว่งเป็น XPS - สร้างไฟล์ XPS จากเอกสารและแนบลงในข้อความอีเมล

  • ส่งเป็นโทรสารทางอินเทอร์เน็ต - ถ้าจะลงทะเบียนบริการโทรสารทางอินเทอร์เน็ต ให้ส่งเอกสารไปยังบริการนี้

 6. ถ้าคุณเลือกตัวเลือกอีเมล Word จะเปิดข้อความอีเมลใหม่โดยใช้ไคลเอ็นต์อีเมลเริ่มต้นของคุณ ด้วย PDF, XPS หรือสำเนา Word ของเอกสารที่แนบเรียบร้อยแล้ว ข้อความเปิดขึ้นโดยมีโฟกัสบนเขตข้อมูล ถึง พิมพ์ที่อยู่อีเมล

 7. เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "เขตข้อมูลข้อความ" แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

 8. เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้กด Alt+S

บันทึกเอกสารเป็น PDF

บันทึกเอกสารของคุณเป็น PDF คุณจึงสามารถแชร์โดยใช้แชนเนลหลายแชนเนล

 1. ในเอกสารที่คุณต้องการบันทึก ให้กด Alt+F, A คุณจะได้ยิน: "เลือก แท็บข้อมูล" บนหน้าต่าง ไฟล์ จะเปิดขึ้น

  กล่องโต้ตอบจะแนะนำตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันกับที่คุณได้บันทึกเอกสาร Word ของคุณก่อนหน้านี้ บนพีซีของคุณหรือตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง ให้อ้างอิงไปยัง บันทึกเอกสารไปยัง OneDrive หรือ SharePoint

 2. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "บันทึกเป็นชนิด, เอกสาร Word, star dot docx" จากนั้น กด Spacebar รายการชนิดไฟล์ที่สนับสนุนจะเปิดขึ้น

 3. ในรายการ ให้กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "PDF" จากนั้น กด Spacebar คุณจะได้ยิน: "บันทึกเป็นชนิด PDF"

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วกด Enter

ดูเพิ่มเติมที่

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเขียนร่วมเอกสารใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word 2016 for Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

แชร์เอกสาร Word 2016 for Mac ของคุณโดยใช้แป้นพิมพ์และ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อคุณแชร์ไฟล์ของคุณจาก OneDrive หรือ SharePoint คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นให้ดูหรือแก้ไขเอกสาร หรือส่งไฟล์เป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมล ได้โดยตรงจากเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

บันทึกเอกสารโดยใช้ OneDrive หรือ SharePoint

ก่อนที่คุณสามารถแชร์เอกสาร คุณจะต้องบันทึกไปยังOneDrive หรือ SharePoint

 1. ในเอกสารที่คุณต้องการบันทึก ให้กด Command+Shift+S กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะเปิดขึ้น

 2. กล่องโต้ตอบจะแนะนำตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันที่คุณได้บันทึกเอกสาร Word ของคุณก่อนหน้านี้ บน Mac หรือไปยังตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์ เมื่อต้องการตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้ง ให้กดแป้น Tab ซ้ำๆจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์, ปุ่ม" หรือ "บน Mac ของฉัน, ปุ่ม" ถ้าคุณได้ยิน "ตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์" ให้กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก ถ้าคุณได้ยิน "บน Mac ของฉัน" ตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์ที่พร้อมใช้งานที่แสดงในกล่องโต้ตอบแล้ว

 3. กดแป้น Tab ซ้ำๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน "วาง ตาราง" และตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์แรก ถ้าจำเป็น ให้กดแป้ลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไปยัง

 4. เมื่ออยู่บนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ ให้กด Enter

  เอกสารถูกบันทึกแล้ว

แชร์เอกสารผ่าน OneDrive หรือ SharePoint

คุณสามารถเชิญบุคคลให้ดูและแก้ไขเอกสาร OneDrive หรือ SharePoint

 1. ในเอกสารที่คุณต้องการแชร์ ให้กด Control+Option+M เพื่อไปยังแถบเมนู

 2. กด F เพื่อไปยังเมนู ไฟล์ จากนั้น กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนู

 3. กดแป้นลูกศรซ้ำๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน "แชร์ เมนูย่อย" จากนั้น กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 4. เมนูย่อย แชร์ จะเปิดขึ้นและโฟกัสจะอยู่บนรายการ เชิญบุคคล กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 5. กล่องโต้ตอบ เชิญบุคคล จะเปิดขึ้น พิมพ์อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์เอกสารด้วย ถ้าคุณมีข้อมูลที่ติดต่อของบุคคลดังกล่าวจัดเก็บไว้อยู่แล้ว เพียงแค่พิมพ์ชื่อของพวกเขาแล้วกด Enter

  เมื่อต้องแชร์กับบุคคลมากกว่าหนึ่งคน ให้ใช้เครื่องหมายอัฒภาคเพื่อแยกชื่อหรือที่อยู่อีเมล

 6. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้งแล้วพิมพ์ข้อความ

 7. เมื่อต้องการกำหนดสิทธิ์ ให้กดแป้น Tab อีกครั้งเพื่อไปยังกล่องกาเครื่องหมาย สามารถแก้ไขได้สามารถแก้ไขได้ ได้รับเลือกเป็นค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมายและกำหนดสิทธิ์การดูเท่านั้น ให้กด Control+Option+Spacebar

 8. กดแป้น Tab ซ้ำๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน "แชร์, ปุ่ม" จากนั้น กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกปุ่มและส่งคำเชิญ

แชร์สำเนาของเอกสารของคุณทางอีเมล

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งอีเมลสำเนาของเอกสารของคุณหรือส่งเป็น PDF

 1. ในเอกสารที่คุณต้องการแชร์ ให้กด Control+Option+M เพื่อไปยังแถบเมนู

 2. กด F เพื่อไปยังเมนู ไฟล์ จากนั้น กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนู

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "แชร์ เมนูย่อย" จากนั้น กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 4. เมนูย่อย แชร์ เปิดขึ้นและโฟกัสอยู่บนรายการ เชิญบุคคลอื่น กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ส่งเอกสาร..." หรือ "ส่ง PDF..." โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ จากนั้น กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 5. ไคลเอ็นต์อีเมลเริ่มต้นของคุณสร้างข้อความอีเมลใหม่ที่มีสำเนาไฟล์ Word ที่แนบหรือสำเนา PDF ของเอกสารที่แทรก โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมูล ถึง พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้รับ

 6. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูลอื่นด้านล่าง เช่น สำเนาถึง และ เรื่อง

 7. เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้กด Shift+Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ส่ง ปุ่ม" จากนั้น กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกปุ่มและส่งข้อความ

บันทึกเอกสารเป็น PDF

บันทึกเอกสารของคุณเป็น PDF คุณจึงสามารถแชร์ได้อย่างปลอดภัยโดยใช้แชนเนลหลายแชนเนล

 1. ในเอกสารที่คุณต้องการบันทึก ให้กด Command+Shift+S กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะเปิดขึ้น

  กล่องโต้ตอบจะแนะนำตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันที่คุณได้บันทึกเอกสาร Word ของคุณก่อนหน้านี้ บน Mac ของคุณหรือตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง ให้อ้างอิงไปยัง บันทึกเอกสารไปยัง OneDrive หรือ SharePoint

 2. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "เอกสาร Word" จากนั้น กด Control+Option+Spacebar เมนู รูปแบบไฟล์ จะเปิดขึ้น

 3. ในเมนู ให้กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "PDF" จากนั้น กด Control+Option+Spacebar

 4. เมื่อต้องการเลือกความละเอียดที่เหมาะสมสำหรับ PDF ให้กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้น กด Spacebar

 5. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มส่งออก" จากนั้น กด Control+Option+Spacebar เอกสารนี้ได้รับการบันทึกเป็น PDF

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเขียนร่วมเอกสารใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใน Word for iOS คุณสามารถแชร์เอกสารของคุณได้ง่ายๆ โดยใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS บันทึกไฟล์ของคุณไปยัง OneDrive หรือ SharePoint และเชิญบุคคลอื่นให้ดูหรือแก้ไขเอกสารที่คุณแชร์ ถ้าคุณต้องการส่งอีเมลเอกสารเป็น PDF หรือเอกสาร Word แทน คุณสามารถดำเนินการได้จาก Word for iOS

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

บันทึกเอกสารโดยใช้ OneDrive หรือ SharePoint

ก่อนคุณแชร์เอกสาร Word คุณจำเป็นต้องบันทึกไปยัง OneDrive หรือ SharePoint

 1. ในเอกสารที่คุณต้องการบันทึก ให้ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน: "บันทึกและปิด ปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือกปุ่ม

 2. กล่องโต้ตอบเปิดขึ้นและคุณได้ยิน: "บันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยัง <ชื่อเอกสาร> หรือไม่" ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "บันทึก จุดไข่ปลา ปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 3. กล่องโต้ตอบอื่นเปิดขึ้นและคุณได้ยิน: "บันทึกเป็น ชื่อไฟล์ เขตข้อมูลข้อความ กำลังแก้ไข <ชื่อเอกสาร> ที่เลือก โหมด Word" ชื่อปัจจุบันได้รับเลือกและแป้นพิมพ์บนหน้าจอปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอครึ่งหนึ่ง พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสารที่ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ เมื่อทำเสร็จสิ้น ให้ไปยังแป้น return ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ แล้วแตะสองครั้งเพื่อเลือก

 4. แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะปิดลง ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึก เช่น "OneDrive" แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

  ถ้าคุณไม่ได้บันทึกไปยัง OneDrive หรือ SharePoint ก่อนหน้านี้บนโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งก่อน ในกรณีดังกล่าว ให้ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน "เพิ่มสถานที่" แล้วแตะสองครั้ง

 5. โฟกัสจะอยู่บนชื่อเอกสาร และคุณสามารถใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อเปลี่ยนชื่อได้

 6. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกไปยัง แล้วแตะสองครั้งเพื่อเปิด

 7. ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน: "บันทึก ปุ่ม" แตะสองครั้งเพื่อเลือกปุ่มและบันทึกเอกสาร

  เอกสารถูกบันทึกและคุณกลับไปยังมุมมอง ล่าสุด

แชร์เอกสารผ่าน OneDrive หรือ SharePoint

คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นเพื่อดูและแก้ไขเอกสาร Word ของคุณใน OneDrive หรือ SharePoint

 1. ในเอกสาร Word ของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน: "แชร์เมนู ปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือกและเปิดเมนู VoiceOver จะประกาศ: "แชร์ หัวเรื่อง"

 2. เมนู แชร์ จะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "เชิญบุคคลอื่น ปุ่ม" แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 3. กล่องโต้ตอบ เชิญบุคคลอื่น จะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมล เขตข้อมูลข้อความ" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือกเขตข้อมูลและเริ่มพิมพ์

 4. ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์เอกสารด้วย เมื่อทำเสร็จสิ้น ให้นำทางไปยังแป้น return ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ แล้วแตะสองครั้งเพื่อเลือก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีข้อมูลติดต่อของบุคคลดังกล่าวจัดเก็บไว้อยู่แล้ว คุณแค่ปัดไปทางขวาเพื่อเลือกบุคคลนั้นจาก ผู้ติดต่อ ของคุณ VoiceOver จะประกาศ: "เพิ่มผู้ติดต่อ ปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือกปุ่มและไปยัง ผู้ติดต่อ ของคุณ ปัดไปทางขวาซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผ่านรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ หรือใช้ ค้นหา ที่ด้านบน เมื่ออยู่บนผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มเป็นผู้รับ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับสามารถดูเอกสารแต่ไม่สามารถแก้ไข ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "สามารถแก้ไขได้" แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเอาสิทธิ์การแก้ไขออก

 6. เมื่อต้องกา่รส่งคำเชิญ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ส่ง ปุ่ม" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

  ส่งคำเชิญและคุณกลับไปยังเมนู แชร์

แชร์สำเนาของเอกสารของคุณทางอีเมล

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งอีเมลสำเนาของเอกสารของคุณหรือส่งเป็น PDF

 1. ในเอกสาร Word ของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน: "แชร์เมนู ปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือกและเปิดเมนู VoiceOver จะประกาศ: "แชร์ หัวเรื่อง"

 2. เมนู แชร์ จะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ส่งสำเนา ปุ่ม" แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 3. เมนู ส่งสำเนา จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการส่งเอกสารในรูปแบบ Word ให้ให้ดำเนินการข้นตอนถัดไป

  เมื่อต้องการส่งเอกสารของคุณเวอร์ชัน PDF ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "รูปแบบ เอกสาร Word ปุ่ม" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "PDF" แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 4. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินแอปที่คุณต้องการใช้สำหรับส่งไฟล์ เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ถ้าจำเป็น ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณไปถึงเขตข้อมูล ถึง แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือกเขตข้อมูล

 6. ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์เอกสารด้วย

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีข้อมูลติดต่อของบุคคลดังกล่าวจัดเก็บไว้อยู่แล้ว คุณแค่ปัดไปทางขวาเพื่อเลือกบุคคลนั้นจาก ผู้ติดต่อ ของคุณ VoiceOver จะประกาศ: "เพิ่มผู้ติดต่อ ปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือกปุ่มและไปยัง ผู้ติดต่อ ของคุณ ปัดไปทางขวาซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผ่านรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ หรือใช้ ค้นหา ที่ด้านบน เมื่ออยู่บนผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มเป็นผู้รับ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเรื่องอีเมล ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "เรื่อง" แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก พิมพ์ชื่อเรื่องอื่นโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ เมื่อทำเสร็จสิ้น ให้นำทางไปยังแป้น return ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ แล้วแตะสองครั้งเพื่อเลือก

 8. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ ให้ปัดไปทางขวาและแตะหน้าจอสองครั้ง พิมพ์ข้อความของคุณโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ เมื่อทำเสร็จสิ้น ให้นำทางไปยังแป้น return ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ แล้วแตะสองครั้งเพื่อเลือก

 9. เมื่อทำเสร็จสิ้น ให้ปัดไปทางซ้ายซ้ำๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน "ส่ง ปุ่ม" แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อส่งเอกสาร

ดูเพิ่มเติม

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

แชร์เอกสาร Word for Android ของคุณโดยใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เมื่อคุณแชร์ไฟล์ของคุณจาก OneDrive คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นให้ดูหรือแก้ไขเอกสารหรือส่งไฟล์เป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมลได้โดยตรงจากเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

บันทึกเอกสารไปยัง OneDrive

ก่อนที่คุณสามารถแชร์เอกสารที่ใช้ OneDrive คุณจำเป็นต้องบันทึกที่นั่น

 1. หลังจากเขียนเอกสารใหม่ของคุณ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน "ไฟล์ ปุ่ม" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มบันทึกเป็น" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: "บันทึกเป็น ปิดเมนูไฟล์ ใส่ชื่อไฟล์ <ชื่อไฟล์ปัจจุบัน>"

 3. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ใช้แป้นพิมพ์เพื่อลบชื่อเดิมก่อน จากนั้น พิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่ เมื่อคุณทำเสร็จสิ้น ให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้ายเพื่อปิดแป้นพิมพ์

 4. ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเรียกดูตัวเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกจนกระทั่งคุณพบบัญชี OneDrive ของคุณ จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ปัดลงแล้วปัดขึ้น คุณจะได้ยิน: "ปุ่มบันทึก" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อบันทึกเอกสารของคุณ หลังจากบันทึก เมนูไฟล์ จะปิดลงและโฟกัสย้ายกลับไปยังเอกสาร

เคล็ดลับ: หลังจากคุณบันทึกเอกสารไปยัง OneDrive แล้ว การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกบันทึกที่นั่นเมื่อคุณเลือก บันทึก เว้นแต่คุณบันทึกเอกสารไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

แชร์เอกสารผ่าน OneDrive

คุณสามารถแชร์เอกสารขณะทำงานกับเอกสารดังกล่าว ผู้ร่วมงานได้รับลิงก์ที่แชร์ในอีเมล และพวกเขาสามารถใช้เพื่อเปิดเอกสารใน Word

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการแชร์ใน Word for Android

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน "ไม่เลือก แชร์ สวิตช์" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

 3. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "เชิญบุคคลอื่นไปยังไฟล์นี้ แก้ไขกล่อง" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

 4. ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์เอกสารด้วย

 5. ปัดลงแล้วลากไปทางซ้ายเพื่อปิดคีย์บอร์ด

 6. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ใส่ข้อความ (ไม่บังคับ) แก้ไขกล่อง" แตะหน้าจอสองครั้ง จากนั้น ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ข้อความของคุณ

 7. เมื่อต้องการกำหนดสิทธิ์ ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "เลือกแล้ว สามารแก้ไขได้ กล่องกาเครื่องหมาย" ตามค่าเริ่มต้น ผู้ร่วมงานของคุณสามารถแก้ไขเอกสารที่คุณแชร์ได้ ถ้าคุณต้องการให้พวกเขาสามารถดูเอกสารเท่านั้น ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

 8. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มแชร์" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

แชร์สำเนาของเอกสารของคุณทางอีเมล

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งอีเมลสำเนาของเอกสารของคุณหรือส่งเป็น PDF

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการแชร์ใน Word for Android

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน "ไม่เลือก แชร์ สวิตช์" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

 3. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มแชร์เป็นสิ่งที่แนบมา" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

 4. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มเอกสาร" หรือ "ปุ่ม PDF" โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการแชร์ แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือกรูปแบบ

 5. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณพบแอปอีเมลที่คุณต้องการใช้เพื่อแชร์ ตัวอย่างเช่น "Outlook" หรือ "Gmail" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์เอกสารด้วย

 7. ปัดลงแล้วลากไปทางซ้ายเพื่อปิดคีย์บอร์ด

 8. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ส่ง" จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อส่งสำเนา PDF ไปยังที่อยู่อีเมลของตนเอง หรือบันทึก PDF ใน Google Drive ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเขียนร่วมเอกสารใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใน Word Mobile คุณสามารถแชร์เอกสารของคุณได้ง่ายๆ โดยใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows บันทึกไฟล์ของคุณไปยัง OneDrive หรือ SharePoint และเชิญบุคคลอื่นให้ดูหรือแก้ไขเอกสารที่คุณแชร์ ถ้าคุณต้องการส่งอีเมลเอกสารแทน คุณสามารถทำได้โดยตรงจาก Word

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

บันทึกเอกสารโดยใช้ OneDrive หรือ SharePoint

ก่อนคุณแชร์เอกสาร Word คุณจำเป็นต้องบันทึกไปยัง OneDrive หรือ SharePoint

 1. ในเอกสารที่คุณต้องการบันทึก ให้ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่มไฟล์" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 2. บานหน้าต่างเปิดขึ้นและคุณจะได้ยิน: "บานหน้าต่างหน้า Backstage ปุ่มย้อนกลับ" ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่มบันทึก" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 3. กล่องโต้ตอบ บันทึก จะเปิดขึ้น แล้วคุณได้ยินชื่อไฟล์ปัจจุบัน

 4. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "บันทึก"สำเนาของไฟล์นี้" แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 5. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึก เช่น "OneDrive" แล้วแตะสองครั้งเพื่อเลือก

  ถ้าคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้อยู่แล้ว OneDrive หรือ SharePoint จะร้องขอให้ลงชื่อเข้าใช้

 6. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินโฟลเดอร์หรือตำแหน่งที่ตั้งที่คุณบันทึกไปยัง แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเปิด

 7. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่มแถบแอปถัดไป" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 8. กล่องโต้ตอบ ใส่ชื่อไฟล์ จะเปิดขึ้น

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยินชื่อปัจจุบันของเอกสาร แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเริ่มแก้ไข พิมพ์ชื่อใหม่โดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ เมื่อทำเสร็จสิ้น ให้ปัดขึ้นจนกระทั่งคุณได้ยิน "จุดสังเกตและคอนเทนเนอร์" จากนั้น ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "แถบแอป" ปัดลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "รายการ" แล้วปัดไปทางซ้ายซ้ำๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน: "บันทึกปุ่มแถบแอปสำเนา"

 9. แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อบันทึกเอกสาร

แชร์เอกสารผ่าน OneDrive หรือ SharePoint

คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นเพื่อดูและแก้ไขเอกสาร Word ของคุณใน OneDrive หรือ SharePoint

 1. ในเอกสาร Word ของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายจนกระทั่งโปรแกรมผู้บรรยายประกาศ: "ปิด ปุ่มแชร์" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 2. กล่องโต้ตอบ แชร์ จะเปิดขึ้น โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่า: "พิมพ์ที่อยู่อีเมลเพื่อเชิญบุคคลอื่น" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเปิดใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอและเริ่มพิมพ์

 3. ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์เอกสารด้วย

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีข้อมูลติดต่อของบุคคลดังกล่าวจัดเก็บไว้อยู่แล้ว คุณแค่ปัดไปทางขวาเพื่อเลือกบุคคลนั้นจาก ผู้ติดต่อ ของคุณ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่า: "เรียกดูปุ่มผู้ติดต่อ" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือกปุ่มและไปยัง ผู้ติดต่อ ของคุณ ปัดไปทางขวาซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผ่านรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ หรือใช้ ค้นหา ที่ด้านบน เมื่ออยู่บนผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มเป็นผู้รับ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง บัตรข้อมูลผู้ติดต่อจะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการใช้แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 4. ถ้าคุณต้องการใส่บันทึกย่อส่วนบุคคลในคำเชิญของคุณ ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง จากนั้น ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน "ใส่ข้อความ ข้อความที่แก้ไขได้และเลือกได้" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อพิมพ์ข้อความบันทึกย่อ

 5. ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับสามารถดูเอกสารแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน "ในสิทธิ์กับเอกสารนี้ สามารถแก้ไขได้" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง รายการตัวเลือกเปิดขึ้น แล้วโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: "เมนู" ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "สามารถดูได้" แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 6. เมื่อต้องการส่งคำเชิญ ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "แชร์ ปุ่ม" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

  ส่งคำเชิญ แล้วคุณกลับไปยังกล่องโต้ตอบ แชร์

บันทึกเอกสาร Word เป็น PDF

เมื่อต้องการบันทึกเอกสาร Word ในรูปแบบ PDF ให้ใช้ฟังก์ชันการทำงานการส่งออกใน Word Mobile

 1. ในเอกสาร Word ของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายจนกระทั่งโปรแกรมผู้บรรยายประกาศ: "ปุ่มไฟล์" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 2. บานหน้าต่างเปิดขึ้นและคุณจะได้ยิน: "บานหน้าต่างหน้า Backstage ปุ่มย้อนกลับ" ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มบันทึก" แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 3. กล่องโต้ตอบ บันทึก เปิดขึ้นและคุณได้ยิน: "<ชื่อไฟล์ปัจจุบันของเอกสาร> ปุ่ม"

 4. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ส่งออกไฟล์นี้" แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 5. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไปยัง เช่น "OneDrive" แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 6. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึก แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเปิด

 7. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มแถบแอปถัดไป" แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 8. กล่องโต้ตอบ ใส่ชื่อไฟล์ จะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ชนิดไฟล์ เปิดข้อความเอกสาร กล่องคำสั่งผสม" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเปิดรายการตัวเลือก แล้วปัดไปทางขวา โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่า: "PDF, 2 จาก 2." แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 9. ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ส่งออกปุ่มแถบแอป" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อส่งออกเอกสาร

  ถ้าคุณได้รับกล่องโต้ตอบการยืนยันที่ขอให้คุณอนุญาตการแปลงไฟล์แบบออนไลน์ ให้แตะหน้าจอสองครั้งเพื่ออนุญาต

  เอกสารที่ถูกส่งออกและบันทึกเป็น PDF ในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือก คุณกลับไปยังกล่องโต้ตอบ บันทึก ที่มีโฟกัสอยู่บนชื่อไฟล์

แชร์สำเนาของเอกสารของคุณทางอีเมล

คุณยังสามารถส่งอเีมลสำเราเอการของคุณได้โดยตรงจาก Word

 1. ในเอกสาร Word ของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปิด ปุ่มแชร์" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 2. กล่องโต้ตอบ แชร์ จะเปิดขึ้น โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่า: "พิมพ์ที่อยู่อีเมลเพื่อเชิญบุคคลอื่น" ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ตัวเลือกเพิ่มเติม ลิงก์" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 3. โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่า: "ส่งสิ่งที่แนบมาหรือรับลิงก์ที่แชร์" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 4. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่มส่งเป้นสิ่งที่แนบมา" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 5. หน้าต่าง แชร์ จะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินบัญชีอีเมลของคุณ เช่น "จดหมาย Outlook" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 6. หน้าต่างจดหมายจะเปิดขึ้น โฟกัสอยู่บนเขตข้อมูล ถึง พิมพ์ที่อยู่ของผู้รับโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีข้อมูลติดต่อของบุคคลดังกล่าวจัดเก็บไว้อยู่แล้ว คุณแค่ปัดไปทางขวาเพื่อเลือกบุคคลนั้นจาก ผู้ติดต่อ ของคุณ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่า: "เลือกผู้ติดต่อ ปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือกปุ่มและไปยัง ผู้ติดต่อ ของคุณ ปัดไปทางขวาซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผ่านรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ หรือใช้ ค้นหา ที่ด้านบน เมื่ออยู่บนผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มเป็นผู้รับ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง บัตรข้อมูลผู้ติดต่อจะเปิดขึ้น โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่า: "หน้าต่างบุคคล" ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการใช้แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 7. เมื่อต้องการแก้ไขชื่อเรื่องอีเมล ให้ปัดไปทางขวาแล้วแตะหน้าจอสองครั้ง ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพือ่พิมพ์ชื่อเรื่อง เมื่อทำเสร็จสิ้น ให้นำทางไปยังแป้น Enter แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 8. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ข้อความ ข้อความที่แก้ไขได้" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง พิมพ์ข้อความของคุณโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

 9. เมื่อทำเสร็จสิ้น ให้ปัดขึ้นจนกระทั่งคุณได้ยิน "รายการ" แล้วปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่มส่ง" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือกปุ่มและส่งเอกสาร

  ส่งเอกสาร แล้วคุณกลับไปยังกล่องโต้ตอบ แชร์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการติดตามและตรวจดูการเปลี่ยนแปลงในเอกสารใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้แป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยายของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อแชร์เอกสารของคุณได้ง่ายๆ ด้วยWord Online เมื่อคุณแชร์ไฟล์ของคุณโดยใช้ OneDrive คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นให้ดูหรือแก้ไขเอกสาร คุณจึงสามารถทำงานร่วมกันได้ในคราวเดียว

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

 • เมื่อคุณใช้ Word Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Word Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไปเช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl + O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Word Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

บันทึกเอกสารไปยัง OneDrive

ก่อนที่คุณสามารถแชร์เอกสารผ่าน OneDrive คุณจำเป็นต้องบันทึกแบบออนไลน์ หลังจากคุณบันทึกเอกสารแบบออนไลน์ Word Online จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไปยังเอกสารโดยอัตโนมัติ

 1. หลังจากเขียนเอกสารใหม่ของคุณ ให้กด Ctrl+F6 จนกระทั่งคุณได้ยิน "ที่เลือก รายการแท็บหน้าแรก"

 2. กด Caps Lock+แป้นลูกศรจนกระทั่งคุณได้ยิน "ไฟล์, ปุ่มยุบอยู่" จากนั้น กด Enter

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "รายการแท็บบันทึกเป็น" จากนั้น กด Enter

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "บันทึกเป็น บันทึกสำเนาออนไลน์ รายการเมนู" จากนั้น กด Enter

 5. พิมพ์ชื่อไฟล์ จากนั้น กด Enter

แชร์เอกสารผ่าน OneDrive

คุณสามารถแชร์เอกสารขณะทำงานกับเอกสารดังกล่าว ผู้ร่วมงานของคุณได้รับลิงก์ที่แชร์ในอีเมล

 1. ขณะแก้ไขเอกสารใน Word Online ให้กด Ctrl+F6 จนกระทั่งคุณได้ยิน "ที่เลือก รายการแท็บหน้าแรก"

 2. กด Caps Lock+แป้นลูกศรจนกระทั่งคุณได้ยิน "ไฟล์, ปุ่มยุบอยู่" จากนั้น กด Enter

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "รายการแท็บแชร์" จากนั้น กด Enter

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "แชร์กับบุคคลอื่น เชิญบุคคลอื่นให้แก้ไขหรือดูเอกสารนี้ รายการเมนู" จากนั้น กด Enter

 5. โปรแกรมผู้บรรยายจะบอกคุณเมื่อกล่องโต้ตอบ แชร์ ได้โหลดแล้ว หลังจากโปรแกรมหยุดพูด ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการแชร์เอกสารด้วย เมื่อต้องการแชร์เอกสารกับบุคคลอื่นมากกว่าหนึ่งคน ให้ใช้เครื่องหมายอัฒภาคเพื่อคั่นที่อยู่อีเมล

 6. เมื่อต้องการกำหนดสิทธิ์ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน: "สามารถแก้ไขได้" ใช้แป้นลูกศรลงและขึ้นเพื่อเลือก สามารถแก้ไขได้ หรือ สามารถดูได้

 7. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ใส่ข้อความส่วนตัวไปกับคำเชิญนี้" จากนั้น พิมพ์ข้อความ

 8. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มแชร์" จากนั้น กด Enter

บันทึกเอกสารเป็น PDF

บันทึกเอกสารของคุณเป็น PDF คุณจึงสามารถแชร์เอกสารได้อย่างปลอดภัยผ่านหลายช่องทาง

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการบันทึกเป็น PDF ใน Word Online

 2. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "เพิ่มเติม, ปุ่มยุบอยู่" จากนั้น กด Enter เพื่อเปิดเมนู

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "ดาวน์โหลดเป็น PDF รายการเมนู" จากนั้น กด Enter

 4. Word Online จะสร้างไฟล์ PDF ซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่ หลังจากคุณได้ยิน "คลิกที่นี่เพื่อดู PDF ของเอกสารของคุณ" ให้กด Enter

 5. กด Caps Lock+แป้นลูกศรขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มบันทึก" จากนั้น กด Enter

 6. หลังจากคุณได้ยิน "ปุ่มยกเลิก" คุณสามารถกด Enter เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ

 7. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "กล่องโต้ตอบ Microsoft Word Online โฟกัสบนปุ่มปิด" จากนั้น กด Enter เพื่อย้ายโฟกัสกลับไปยังเอกสาร

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเขียนร่วมเอกสารใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×