ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแก้ไขมุมมองแบบกำหนดเองของไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

ใช้แป้นพิมพ์ลัดและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแก้ไขมุมมองแบบกำหนดเองของไลบรารีเอกสาร SharePoint Online และระบุข้อมูลที่จะแสดงเกี่ยวรายการในไลบรารีนั้น เลือกวิธีการดูและโต้ตอบกับไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online และทำให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างมุมมองแบบกำหนดเอง ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างมุมมองแบบกำหนดเองของไลบรารีเอกสาร

หมายเหตุ

ในหัวข้อนี้

แก้ไขมุมมองแบบกำหนดเองของไลบรารีเอกสาร

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365 ขององค์กรของคุณ เริ่มแอป SharePoint แล้ว เปิดไลบรารีเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: ไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online มีสองมุมมองที่แตกต่างกัน: คลาสสิก และประสบการณ์ SharePoint Online สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ประสบการณ์ SharePoint Online จะเป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” เมื่อนำทางไลบรารีเอกสารของคุณ แสดงว่าคุณกำลังใช้มุมมองประสบการณ์แบบคลาสสิก เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online เมื่อคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” ให้กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นมุมมองประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย “ใหม่”

 2. เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มตรวจสอบ" กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย "ใหม่"

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ยิน "ปุ่มตรวจสอบ" แสดงว่าคุณกำลังใช้ประสบการณ์ SharePoint Online

 3. ถ้าโฟกัสไม่อยู่บนปุ่ม ใหม่ ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อไลบรารีและ “ใหม่” สร้างโฟลเดอร์ใหม่หรือเอกสาร Office ในตำแหน่งนี้

 4. กดปุ่มลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เมนูมุมมอง” และมุมมองที่ถูกเลือก เช่น “เอกสารทั้งหมด”

 5. เมื่อต้องการเปิดเมนู ให้กด Enter แล้วกดปุ่มลูกศรลง เมื่อคุณได้ยิน “จัดการมุมมอง” ให้กด Enter หน้า การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะย้ายไปยังลิงก์แรกในพื้นที่ การตั้งค่าทั่วไป คุณจะได้ยิน "ชื่อรายการ คำอธิบาย และการนำทาง" ด้านล่างของ การตั้งค่าทั่วไป การตั้งค่าคอลัมน์จะแสดงเป็นรายการ ตามด้วยตัวเลือกสำหรับมุมมอง

 6. เมื่อต้องการย้ายไปยังการตั้งค่า มุมมอง ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เอกสารทั้งหมด ลิงก์” นี่คือมุมมองแรกตามค่าเริ่มต้นในรายการมุมมอง มุมมองคอลัมน์จะอยู่ในรายการถัดไป ถ้าไม่มีมุมมองแบบกำหนดเอง คุณจะได้ยิน “สร้างมุมมอง ลิงก์” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างมุมมองแบบกำหนดเองของไลบรารีเอกสาร

 7. กดปุ่ม Tab ไปยังมุมมองที่คุณต้องการแก้ไข แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน “แก้ไขมุมมอง” และชื่อของมุมมอง โฟกัสจะอยู่ในกล่อง ชื่อมุมมอง

 8. ในหน้า แก้ไขมุมมอง ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้มุมมองแบบกำหนดเองของคุณ ตัวเลือกจะถูกจัดกลุ่ม ดังนี้:

  • ชื่อ ในกล่อง ชื่อมุมมอง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับมุมมองนี้ของไลบรารีเอกสาร

  • คอลัมน์ ในตาราง ให้เลือกคอลัมน์ของข้อมูลที่คุณต้องการแสดง เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนคอลัมน์ในมุมมองแบบกำหนดเอง ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคอลัมน์ ชื่อคอลัมน์จะแสดงเป็นรายการตามลำดับที่จะปรากฎในมุมมองแบบกำหนดเอง โดยคุณสามารถระบุได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแสดงขนาดไฟล์ของรายการในคอลัมน์ที่สามของมุมมองแบบกำหนดเองของคุณ ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ขนาดไฟล์ กล่องกาเครื่องหมาย” เมื่อต้องการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้กด Spacebar เมื่อต้องการระบุลำดับของคอลัมน์ ให้กดปุ่ม Tab ไปยังกล่อง จัดตำแหน่งจาจกด้านซ้าย แล้วกดปุ่มลูกศร เพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนให้เป็น 3

  • เรียงลำดับ เมื่อต้องการกำหนดลำดับรายการในมุมมองที่จะแสดง ให้เลือกไม่เกินสองคอลัมน์ เมื่อคุณกดปุ่ม Tab ไปยังกล่อง เรียงลำดับแรกตามคอลัมน์ คุณจะได้ยินชื่อของส่วนที่เลือกในปัจจุบัน เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกลำดับการจัดเรียงหนึ่งจากสองตัวเลือก (เรียงลำดับขึ้นหรือเรียงลำดับลง) ให้เลือกคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับตาม แล้วกดปุ่ม Tab ทำซ้ำสำหรับกล่อง จากนั้นเรียงลำดับตามคอลัมน์

  • ตัวกรอง สร้างมุมมองตามเงื่อนไข เลือกตัวเลือก แสดงรายการเมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริงเท่านั้น แล้วกดปุ่ม Tab คุณจะได้ยิน "คอลัมน์ไปยังกล่องคำสั่งผสมตัวกรอง" และส่วนที่เลือกในปัจจุบัน เลือกคอลัมน์ กดปุ่ม Tab ไปยังกล่องตัวดำเนินการ แล้วเลือกค่า เช่น “จะเท่ากับ” กดปุ่ม Tab ไปยังกล่องค่า แล้วพิมพ์ค่าที่จะกรอง กดปุ่ม Tab ไปยังตัวเลือก และ หรือ หรือ แล้วเลือกตัวดำเนินการสำหรับเงื่อนไขถัดไป กดปุ่ม Tab ไปยังชุดถัดไปของเงื่อนไขการกรอง และทำซ้ำ

  • มุมมองตาราง เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงกล่องกาเครื่องหมายตามแต่ละรายการ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการบนส่วนที่เลือกหลายส่วนเป็นกลุ่มได้

  • จัดกลุ่มตาม สร้างกลุ่มและกลุ่มย่อยสำหรับไม่เกินสองคอลัมน์ สำหรับกลุ่มแรกตามกล่องคอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ แล้วเลือกตัวเลือกลำดับการจัดเรียงหนึ่งจากสองตัวเลือก (เรียงลำดับขึ้นหรือเรียงลำดับลง) ทำซ้ำสำหรับกล่อง จากนั้น จัดกลุ่มตามคอลัมน์

  • ผลรวม แสดงผลรวมของคอลัมน์รายการที่เกี่ยวข้อง

  • ลักษณะ เลือกลักษณะที่คุณต้องการสำหรับมุมมองของคุณ เช่น ตารางพื้นฐานรายละเอียดเอกสารจดหมายข่าวแรเงา และ บานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

  • โฟลเดอร์ เลือกว่าจะแสดงรายการในโฟลเดอร์หรือทั้งหมดพร้อมกัน (ซึ่งก็คือ แบบลำดับชั้นโดยไม่มีโฟลเดอร์)

  • จำนวนรายการสูงสุด จำกัดจำนวนรายการที่จะแสดงในมุมมอง

 9. หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง ให้กด Alt+O โฟกัสจะย้อนกลับไปยังไลบรารีเอกสาร ซึ่งจะแสดงการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในมุมมอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างมุมมองแบบกำหนดเองของไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเลือกคอลัมน์สำหรับแสดงในไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ในไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×