ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเลือกและอ่านกล่องข้อความและรูปใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเลือกและอ่านกล่องข้อความและรูปใน Word

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Word 2016 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเลือกและอ่านภาพ รูปร่าง และกล่องข้อความในเอกสาร Word 2016

การใช้บานหน้าต่าง การเลือก ใน Word 2016 คุณสามารถแสดงภาพ รูปร่าง และกล่องข้อความทั้งหมดภายในเอกสารเป็นรายการ คุณสามารถอ่านรายการด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย และเลือกข้อมูลในรายการเพื่ออ่านข้อความแสดงแทนหรือแก้ไขรายการ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เข้าถึงข้อความในกล่องข้อความ

เมื่อโปรแกรมอ่านหน้าจออ่านข้อความเนื้อหา พวกเขาไม่สามารถค้นหากล่องข้อความที่ลอยเหนือเลเยอร์ของข้อความของเอกสาร เมื่อต้องการเข้าถึงข้อความภายในกล่องข้อความ ใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก

 1. ในเอกสาร ให้กด Alt+H เพื่อเปิดแท็บ หน้าแรก

 2. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก พิมพ์ SL แล้ว ผู้บรรยายแป้น p ทราบ "แสดงปุ่มทั้งหมด" ในกล่องข้อความ รูป และรูปร่างปรากฏในรายการ

  หมายเหตุ: ถ้ามีหลายหน้าในเอกสารของคุณ บานหน้าต่างส่วนที่เลือก แสดงเฉพาะรายการบนหน้าปัจจุบัน

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนขึ้นและลงในรายการ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศในรายการเมื่อคุณเลื่อน

 4. เมื่อต้องการเลือกกล่องข้อความ ให้กด Spacebar

 5. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท ให้กด Shift+F10 ผู้บรรยายจะประกาศ: "รายการเมนูตัด"

 6. ในโปรแกรมผู้บรรยาย ให้ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังรายการ แก้ไขข้อความ แล้วกด Enter กดแป้นใดก็ได้เพื่อวางเคอร์เซอร์ภายในกล่องข้อความ

  ใน JAWS คุณต้องการวางกล่องข้อความแนวเดียวกับข้อความของเอกสารก่อน เมื่อต้องการตั้งค่ากล่องข้อความแนวเดียวกับข้อความ ย้ายการตัดข้อความ แล้วใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อไปยังแนวเดียวกับข้อความ แล้วกด Enter กด Esc เพื่อกลับไปยังเนื้อความของเอกสาร

 7. ในตอนนี้ โปรแกรมผู้บรรยายสามารถอ่านข้อความภายในกล่องข้อความ เมื่อต้องการเริ่มอ่าน ให้กด Caps Lock+M เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเนื้อหาของเอกสาร ให้กด Esc สองครั้ง

  เมื่อต้องการอ่านเนื้อหาของกล่องข้อความใน JAWS ให้กด Alt+Num Pad 5

เข้าถึงรูปภาพโดยใช้บานหน้าต่างการเลือก

รูปภาพที่มีรูปแบบอินไลน์ไม่อาจไม่สามารถเข้าถึงโปรแกรมอ่านหน้าจอ เมื่อต้องการเข้าถึงรูปภาพทั้งหมดในเอกสาร ใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก

 1. ในเอกสาร ให้กด Alt+H เพื่อเปิดแท็บ หน้าแรก

 2. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก พิมพ์ SL แล้วแป้น p รูป รูปร่าง และกล่องข้อความปรากฏในรายการ

  หมายเหตุ: ถ้ามีหลายหน้าในเอกสารของคุณ บานหน้าต่างส่วนที่เลือก แสดงเฉพาะรายการบนหน้าปัจจุบัน

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนขึ้นและลงในรายการ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศในรายการเมื่อคุณเลื่อน

 4. เมื่อต้องการเลือกรูปภาพ ให้กด Spacebar

 5. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเนื้อหาของเอกสาร ให้กด Esc โปรแแกรมผู้บรรยายจะประกาศชื่อไฟล์ของเอกสาร

 6. โปรแกรมผู้บรรยายสามารถอ่านข้อความแสดงแทนของรูปภาพ ถ้ามี เมื่อต้องการเริ่มอ่าน ให้กด Caps Lock+M

  ใน JAWS ให้กด Ctrl+Num Pad 5

เข้าถึงวัตถุลอย โดยใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก

คุณสามารถย้ายโฟกัสอย่างรวดเร็วระหว่างวัตถุลอยโดยไม่ต้องใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก

 1. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปวัตถุลอยตัวแรกในเอกสาร กด Ctrl + Alt + 5 ได้อีกด้วย

 2. กดแป้น Tab เพื่อวนรอบวัตถุลอยในเอกสาร

 3. เมื่อต้องการกลับไปยังการนำทางปกติ ให้กด Esc

เข้าถึงวัตถุแบบอินไลน์โดยไม่ต้องใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก

คุณสามารถทำงานกับวัตถุแบบอินไลน์เป็นคุณสามารถอ่านเอกสาร โดยไม่ต้องใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก

 1. โปรแกรมผู้บรรยายทราบวัตถุเมื่ออ่านเพื่อไปแต่ละเอกสาร เมื่อต้องการหยุดบนวัตถุ กดปุ่ม Ctrl

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้รับตำแหน่งถูกต้อง และต้องการกลับไป หรือส่งต่อในเอกสารหนึ่งคำครั้ง กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของผู้บรรยายวัตถุคุณต้องประกาศ

 2. เมื่อต้องการเลือกวัตถุ กด Shift + ลูกศรขวา

 3. ตอนนี้คุณสามารถทำงานบนวัตถุ ตัวอย่างเช่น เพื่อเปิดเมนูบริบท กด Shift + F10

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกภาพถ่ายหรือรูปภาพใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Word 2016 for Mac ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี ที่อยู่แล้วภายใน Mac OS โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อเลือก และอ่านรูป รูปร่าง และกล่องข้อความในเอกสารWord 2016 for Mac

ใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก ในWord 2016 for Mac คุณสามารถแสดงทั้งหมดรูป รูปร่าง และกล่องข้อความภายในเอกสารเป็นรายการ คุณสามารถอ่านรายการที่ มีสถานี และเลือกข้อมูลในรายการ เพื่ออ่านข้อความแสดงแทน หรือ การแก้ไขพวกเขา

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

 • เราขอแนะนำให้คุณอ่านและแก้ไขเอกสารใน มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ VoiceOver อาจไม่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโหมดมุมมองอื่น

ในหัวข้อ

เข้าถึงข้อความในกล่องข้อความ

ขณะที่กล่องข้อความลอยเหนือเลเยอร์ของข้อความของเอกสาร สถานีไม่สามารถค้นหาเอกสารได้ในขณะอ่านข้อความเนื้อหา เมื่อต้องการเข้าถึงข้อความภายในกล่องข้อความ ใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก

 1. ในเอกสาร กด F6 จนกระทั่งคุณได้ยิน "<ปัจจุบัน > เลือกแท็บ tab แล้ว กดแป้นลูกศรขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "เค้าโครง แท็บ" กดตัวควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อเปิดแท็บเค้าโครง

 2. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก กดแป้น Tab จน กว่าคุณได้ยิน "ส่วนที่เลือกบานหน้าต่าง ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar สถานีทราบ: "กาเครื่องหมาย บานหน้าต่างส่วนที่เลือก กล่องกาเครื่องหมาย" ในกล่องข้อความ รูป และรูปร่างปรากฏในรายการ

  หมายเหตุ: ถ้ามีตัวแบ่ง (เช่นตัวแบ่งหน้าและส่วน) ในเอกสารของคุณบานหน้าต่างส่วนที่เลือก แสดงเฉพาะรายการขึ้นแบ่งถัดไป

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ตาราง" และรายการแรกในรายการ

 4. ใช้ขึ้น หรือลงแป้นลูกศรเพื่อย้ายขึ้นหรือลงตามรายการ สถานีทราบกับข้อมูลในรายการเมื่อคุณย้าย กล่องข้อความที่ถูกประกาศเป็น: "กล่องข้อความ <ตัวเลข > " เมื่อใดบนรายการคุณต้องการเข้าถึง กด F6 จนกระทั่งสถานีทราบข้อมูล และ "แก้ไขข้อความ เนื้อหาที่เลือก <ข้อ ความ > คุณกำลังอยู่ในพื้นที่ข้อความ"

 5. เมื่อต้องการแก้ไขข้อความ ตัวควบคุม + เลือก + Shift + ลูกศรกด และพิมพ์ข้อความคุณต้อง

 6. หลังจากการแก้ไขข้อความ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายกลับไปยังบานหน้าต่างส่วนที่เลือก ให้กด F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "บานหน้าต่างส่วนที่เลือก แท็บ"

  • เมื่อต้องการกลับไปยังเนื้อหาเอกสาร กด Esc

เข้าถึงรูปภาพโดยใช้บานหน้าต่างการเลือก

รูปภาพที่มีรูปแบบอินไลน์ไม่อาจไม่สามารถเข้าถึงสถานี เมื่อต้องการเข้าถึงรูปภาพทั้งหมดในเอกสาร ใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก

 1. ในเอกสาร กด F6 จนกระทั่งคุณได้ยิน "<ปัจจุบัน > เลือกแท็บ tab แล้ว กดแป้นลูกศรขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "เค้าโครง แท็บ" กดตัวควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อเปิดแท็บเค้าโครง

 2. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก กดแป้น Tab จน กว่าคุณได้ยิน "ส่วนที่เลือกบานหน้าต่าง ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar สถานีทราบ "กาเครื่องหมาย บานหน้าต่างส่วนที่เลือก กล่องกาเครื่องหมาย" ในกล่องข้อความ รูป และรูปร่างปรากฏในรายการ

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ตาราง" และรายการแรกในรายการ

 4. ใช้ขึ้น หรือลงแป้นลูกศรเพื่อย้ายขึ้นหรือลงตามรายการ สถานีทราบกับข้อมูลในรายการเมื่อคุณย้าย รูปที่ถูกประกาศเป็น: "<ตัวเลข > รูปภาพ" เมื่อใดบนรายการคุณต้องการเข้าถึง กด F6 จนกระทั่งสถานีทราบรายการที่เป็น: " <ข้อความแสดงแทน > รูป"

 5. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท และเข้าถึงตัวเลือกการจัดรูปแบบรูปภาพ หรือเพิ่ม หรือเปลี่ยนข้อความแสดงแทน กดควบคุม + เลือก + Shift + M เมื่อต้องการกลับไปยังเนื้อหาเอกสาร กด Esc

เข้าถึงรูปภาพแบบอินไลน์โดยไม่ใช้บานหน้าต่างการเลือก

ถ้าคุณต้องการทำงานกับรูปแบบอินไลน์เป็นคุณสามารถอ่านเอกสาร คุณไม่จำเป็นเพื่อเปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

 1. สถานีทราบรูปเมื่อคุณย้ายเคอร์เซอร์ไปในเอกสาร รูปแบบอินไลน์เป็นทราบสถานี: " <ข้อความแสดงแทน > รูป แนวเดียวกับข้อความ รายการเค้าโครง"

 2. เมื่อต้องการเลือกรูป กดแป้นลูกศร Shift +ลูกศรขวา

 3. ขณะนี้คุณสามารถทำงานกับรูป ตัวอย่างเช่น เพื่อเปิดเมนูบริบท กดควบคุม + เลือก + Shift + M

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปภาพหรือรูปใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้สถานี iOS อยู่แล้วภายในหน้าจอ reader การนำทางไปยัง และอ่านกล่องข้อความและรูปในเอกสารWord บนโทรศัพท์ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

อ่านข้อความภายในกล่องข้อความ

ขณะที่กล่องข้อความลอยเหนือเลเยอร์ของข้อความของเอกสาร สถานีข้ามเหล่านั้นในขณะอ่านข้อความหน้า แต่คุณสามารถนำทางไปยังพวกเขาแยกต่างหาก

 1. เปิดเอกสารWord บนโทรศัพท์ของคุณ ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณถึงข้อความเนื้อความของเอกสาร สถานีเริ่มอ่านข้อความ

 2. เมื่อสถานีได้ไปถึงสิ้นสุดของหน้า ปัดขวาจนกว่าสถานีทราบกล่องข้อความแรก และอ่านเนื้อหา

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่องข้อความถัดไปบนหน้า ปัดไปทางขวา

  เมื่อคุณใส่ส่วนท้ายของหน้า กล่องข้อความทั้งหมดบนหน้าจะถูกอ่าน เมื่อต้องการย้ายไปยังหน้าถัดไป ปัดไปทางขวา

เข้าถึงรูปภาพภายในข้อความ

 1. เปิดเอกสารWord บนโทรศัพท์ของคุณ ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณถึงข้อความเนื้อความของเอกสาร สถานีเริ่มอ่านข้อความ

 2. เมื่อสถานีได้ไปถึงจุดสิ้นสุดของหน้า ถูกปัดนิ้ว สถานีอ่านข้อความแสดงแทนของรูปบนหน้าแรก ถ้ารูปมีไม่มีข้อความแสดงแทน คุณฟัง: "รูป"

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังภาพถัดไปบนหน้า ปัดไปทางขวา

  เมื่อคุณใส่ส่วนท้ายของหน้า คุณได้นำทางเพื่อไปแต่ละรูปทั้งหมดบนหน้า เมื่อต้องการย้ายไปยังหน้าถัดไป ปัดไปทางขวา

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android อยู่แล้วภายใน การนำทางไปยัง และอ่านกล่องข้อความและรูปในเอกสารWord บนโทรศัพท์ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

อ่านข้อความภายในกล่องข้อความ

 1. เปิดเอกสารWord บนโทรศัพท์ของคุณ ปัดนิ้วขวาจนกระทั่ง TalkBack เริ่มต้นเพื่ออ่านข้อความเอกสารหนึ่งย่อหน้าในแต่ละครั้ง

 2. เมื่อต้องการย้ายไปย่อหน้าถัด ปัดไปทางขวา เมื่อคุณได้ยิน "สี่เหลี่ยมผืนผ้า กล่องข้อความ คุณมาถึงกล่องข้อความภายในเอกสาร TalkBack อ่านเนื้อหาของกล่องข้อความ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัดนิ้วไปทางขวา เพื่อดำเนินต่อการอ่านเอกสาร หรือเมื่อต้อง การย้ายไปยังกล่องข้อความถัดไป

เข้าถึงรูปภาพภายในข้อความ

 1. เปิดเอกสารWord บนโทรศัพท์ของคุณ ปัดนิ้วขวาจนกระทั่ง TalkBack เริ่มต้นเพื่ออ่านข้อความเอกสารหนึ่งย่อหน้าในแต่ละครั้ง

 2. เมื่อต้องการย้ายไปย่อหน้าถัด ปัดไปทางขวา เมื่อคุณเข้าถึงรูป TalkBack อ่านที่รูปภาพข้อความแสดงแทน ตาม ด้วย "รูป" ถ้ารูปมีไม่มีข้อความแสดงแทน คุณฟังเพียง "รูป" เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัดนิ้วไปทางขวา เพื่อดำเนินต่อการอ่านเอกสาร หรือเมื่อต้อง การย้ายไปยังภาพถัดไป

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Word Mobile ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อเลือก และกล่องข้อความในเอกสารWord อ่าน

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

อ่านข้อความภายในกล่องข้อความ

ขณะที่กล่องข้อความลอยเหนือเลเยอร์ของข้อความของเอกสาร Narrator ไม่อ่านเหล่านั้นในขณะอ่านเนื้อความ เพื่อให้คุณมีการนำทางไปยังพวกเขาแยกต่างหาก

 1. ปัดนิ้วขึ้น หรือลง ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ"

 2. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "สี่เหลี่ยมผืนผ้า"

 3. ตอนนี้ผู้บรรยายสามารถอ่านเนื้อหาของกล่องข้อความ เมื่อต้องการเริ่มอ่าน ปัดลง ด้วยสามนิ้ว เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่องข้อความถัดไป ปัดไปทางขวา

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Word Online ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อเลือก และอ่านรูปในเอกสาร Word

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ Word Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Word Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Word Online

เข้าถึงรูปภาพแบบอินไลน์

 1. หลังจากเปิดเอกสารในWord Online เพื่อเริ่มโหมดการอ่านแบบต่อเนื่องของผู้บรรยาย กด Caps lock + M. Narrator ทราบรูปทั้งหมดเมื่ออ่านถึงเอกสาร เมื่อต้องการหยุดบนรูป กดปุ่ม Ctrl

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้รับตำแหน่งถูกต้อง และต้องการย้อนกลับ หรือส่งต่อในเอกสาร word เป็นครั้ง กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยินโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณประกาศรูป

 2. เมื่อต้องการเลือกรูป กด Enter

 3. ขณะนี้คุณสามารถทำงานกับรูป ตัวอย่างเช่น เพื่อเข้าถึงเครื่องมือรูปภาพ กดแป้นโลโก้ Alt + Windows นั้นแล้ว กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "เครื่องมือรูปภาพ ไม่ได้เลือกไว้ สินค้าแท็บรูปแบบ แล้วกด Enter เพื่อเปิดแท็บรูปแบบ

 4. คุณสามารถปรับการตั้งค่ารูปภาพเช่นขนาด สไตล์ และข้อความแสดงแทน กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของการตั้งค่าที่คุณต้อง จากนั้น กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปภาพหรือรูปภาพใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×