ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเลือกคอลัมน์ที่จะแสดงในไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเลือกคอลัมน์ที่จะแสดงในไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ SharePoint Online กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ เช่น JAWS หรือโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อกำหนดคอลัมน์ที่แสดงด้วยตนเองในไลบรารีเอกสารได้ ตัวอย่างเช่น นอกเหนือจากแสดงชื่อ ที่ปรับเปลี่ยน และที่ปรับเปลี่ยนโดยคอลัมน์ คุณสามารถแสดง ID สร้างโดย ข้อคิดเห็นที่มี หรือการปฏิบัติตามนโยบายคอลัมน์ที่มีค่าสถานะ การเลือกคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงทำให้ง่ายต่อการนำทางในไลบรารีเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน SharePoint Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ SharePoint Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก SharePoint Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ SharePoint Online

เลือกคอลัมน์เพื่อแสดงในไลบรารีเอกสาร

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365 ขององค์กรของคุณ เริ่มแอป SharePoint แล้ว เปิดไลบรารีเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: ไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online มีสองมุมมองที่แตกต่างกัน: คลาสสิก และประสบการณ์ SharePoint Online สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ประสบการณ์ SharePoint Online จะเป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” เมื่อนำทางไลบรารีเอกสารของคุณ แสดงว่าคุณกำลังใช้มุมมองประสบการณ์แบบคลาสสิก เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online เมื่อคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” ให้กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นมุมมองประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย “ใหม่”

 2. ไปยังไลบรารีเอกสารที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนคอลัมน์

 3. ในมุมมองรายการ หรือมุมมอง ไทล์ ในรายการเอกสาร ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ส่วนหัวข้อคอลัมน์เส้นตาราง ใช้เมนูเพื่อเรียง กรอง หรือจัดกลุ่มโดยคอลัมน์” (ใน โปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “ชื่อตาราง”)

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสลับระหว่างมุมมอง รายการ และมุมมอง ไทล์ ให้ทำดังนี้:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีไฟล์หรือโฟลเดอร์ใดถูกเลือก ปุ่ม ใหม่ และเมน ูมุมมอง จะพร้อมใช้งานในเมนูเมื่อไม่มีไฟล์ถูกเลือกในไลบรารีเอกสารเท่านั้น

  2. กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ใหม่ สร้างโฟลเดอร์หรือเอกสาร Office ใหม่ในตำแหน่งที่ตั้งนี้”

  3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เมนูมุมมอง” แล้วกด Enter

  4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการ” หรือ “ไทล์” แล้วกด Enter

 4. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “จัดเรียงโดยชื่อส่วนหัวคอลัมน์” หรือ “จัดเรียง” และชื่อของคอลัมน์อื่น (เช่น ที่ปรับเปลี่ยนการจัดอันดับ หรือเช็คเอาท์ไปยัง) จากนั้นกด Enter เมนูบริบทจะเปิดขึ้น แล้วคุณจะได้ยินตัวเลือกแรกในรายการ เช่น “A ถึง Z” หรือ “จากเก่ากว่าถึงใหม่กว่า”

 5. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “เมนูย่อยการตั้งค่าคอลัมน์” แล้วกดแป้นลูกศรขวาหรือ Enter เมนูของเมนูย่อยจะเปิดขึ้น (ใน โปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “ตั้งชื่อใหม่”)

 6. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดง/ซ่อนคอลัมน์” แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบแก้ไขคอลัมน์มุมมองจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน “กล่องโต้ตอบ แท็บใหม่ แอปพลิเคชัน” (ในโปรแกรมผู้บรรยายจะไม่อ่านชื่อของกล่องโต้ตอบ)

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ ในเมนูย่อยการตั้งค่าคอลัมน์ คุณยังสามารถตั้งชื่อคอลัมน์ใหม่ ย้ายคอลัมน์ไปทางขวาหรือซ้าย และเพิ่มคอลัมน์ได้ ใชแป้นลูกศรเพื่อเลือกตั้งชื่อใหม่ย้ายไปขวา หรือเพิ่มคอลัมน์ แล้วกด Enter

 7. เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการของคอลัมน์ ให้กดแป้น Tab ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออ่านชื่อของส่วนหัวคอลัมน์แรกในรายการ

 8. เมื่อต้องการย้ายคอลัมน์ที่คุณต้องการให้แสดง ให้ใช้แป้นลูกศร และเมื่อต้องการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ให้กด Spacebar

 9. เมื่อต้องการนำการเลือกไปใช้ ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “นำไปใช้” แล้วกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างมุมมองแบบกำหนดเองของไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออัปโหลดไฟล์ไปยังไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

แป้นพิมพ์ลัดใน SharePoint Online

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอกับไลบรารีเอกสารที่ทันสมัยใน SharePoint Online

ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงใน SharePoint Online

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×