ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเรียงลำดับหรือกรองตารางใน Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเรียงลำดับหรือกรองตารางใน Excel

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้Excel ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อเรียงลำดับและกรองตาราง เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค เรียงลำดับข้อมูลช่วยคุณจัดระเบียบ และค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว การกรองข้อมูลช่วยคุณเน้นไปที่ชุดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะมีประโยชน์เป็นพิเศษในแผ่นงานที่มีขนาดใหญ่

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการเรียงลำดับและการกรอง

ตารางนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการเรียงลำดับและการกรอง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ปิดเมนูดรอปดาวน์การกรองอัตโนมัติในส่วนหัวของคอลัมน์

Ctrl+Shift+L

เปิดเมนูดรอปดาวน์การกรองอัตโนมัติจากส่วนหัวของคอลัมน์

Alt+แป้นลูกศรลง

เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก หรือจาก A ถึง Z

Alt + A, S + A หรือ Alt + ลูกศร S

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย หรือ Z ถึง A

Alt + A, S + D หรือ Alt + ลูกศร O

เปิดกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ

Alt+A, S+S หรือ Alt+H, S, U

ปรับใช้การเรียงลำดับอีกครั้งหลังจากที่คุณเปลี่ยนข้อมูล

Ctrl+Alt+L (หรือ Alt+A, Y+3)

กรองตามสี

Alt + ลงแป้นลูกศร ฉัน

กรองตามตัวเลขหรือข้อความ

Alt + ลูกศร F

เปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

Alt + H, O ฉัน

ใช้ฟังก์ชัน TRIM

Alt + M, T แล้วย้ายไปยัง TRIM ด้วยแป้นลูกศรลง

เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับใน Excel

คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลตามตัวอักษร (A ไป Z หรือ Z ไป A) จำนวน (น้อยไปหามาก หรือ มากไปหาน้อย) และวันที่และเวลา (เก่าสุดไปหาใหม่สุดหรือใหม่สุดไปหาเก่าสุด) ในคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์หรือมากกว่า คุณยังสามารถเรียงลำดับตามรายการคอลัมน์ (เช่น ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก) หรือตามรูปแบบ ซึ่งรวมถึงสีของเซลล์ สีฟอนต์ หรือชุดไอคอน การเรียงลำดับส่วนใหญ่คือการเรียงลำดับคอลัมน์ แต่คุณก็ยังสามารถเรียงลำดับตามแถวได้อีกด้วย

เมื่อคุณเรียงลำดับตารางExcel จะบันทึกเกณฑ์ที่คุณใช้กับเวิร์กบุ๊กเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ใหม่ได้ทุกครั้ง ที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊กเท่านั้น นี่คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการเรียงลำดับแบบหลายคอลัมน์ หรือเรียงลำดับที่ใช้เวลานานในการสร้าง อย่างไรก็ตาม นี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับข้อมูลในตาราง จะไม่นำไปใช้กับเพียงช่วงของเซลล์ ถ้าคุณต้องการบันทึกเกณฑ์การเรียงลำดับเพื่อให้คุณสามารถนำการเรียงลำดับเป็นระยะ ๆ เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊ก เป็นความคิดดีที่จะใช้ตาราง

หมายเหตุ: เมื่อคุณเรียงลำดับข้อมูล คุณไม่สามารถคืนค่าใบสั่งต้นฉบับ ถ้าคุณยังไม่ได้บันทึกไฟล์หลังจากการเรียงลำดับ คุณสามารถใช้เลิกทำ (Ctrl + Z) จะส่งกลับ

เรียงลำดับข้อความในตารางหรือช่วง

เรียงลำดับข้อความในตาราง

 1. นำทางไปยังแถวส่วนหัวในตารางโดยใช้แป้นลูกศร เมื่อคุณอยู่บนส่วนหัวของแถว ในผู้บรรยาย ได้ยิน "ส่วนหัวรายการ" หลังจากตำแหน่งที่ตั้งของเซลล์

 2. กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายไปยังส่วนหัวของคอลัมน์สำหรับข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับได้อีกด้วย

 3. กด Alt + ลูกศรเพื่อเปิดเมนูตัวกรอง นั้นแล้ว กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังเมนู ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณฟัง: "เมนู เรียงลำดับจากกถึงฮ รายการเมนูยกเลิกการเลือก"

 4. ตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลในคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลตัวเลขจากหาน้อยที่สุดไปมากที่สุดหรือมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลพยัญชนะผสมตัวเลขจาก A ถึง Z จาก Z ถึง A หรือ ตามสี

  ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อดูตัวเลือก และกด Enter เพื่อเลือกตัวเลือก ในโปรแกรมผู้บรรยาย ได้ยิน "Sorted ตาม ด้วยตัวเลือกที่เลือก

เรียงลำดับข้อความในช่วง

 1. ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทาง ไปยังคอลัมน์ของข้อมูลพยัญชนะผสมตัวเลขในช่วงของเซลล์ หรือ ไปยังคอลัมน์ตารางที่ประกอบด้วยข้อมูลพยัญชนะผสมตัวเลข

 2. กด Alt + A ได้ด้วย เปิดแท็บข้อมูล และคุณได้ยินเสียง: "บน ribbon กล่องกลุ่ม แท็บข้อมูล" ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณฟัง: "แท็บ Ribbon ข้อมูล เลือกแท็บรายการ" เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับในลำดับพยัญชนะผสมตัวเลข (เรียงลำดับจากกถึงฮ), กด S + A ได้ด้วย

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามลำดับอักษรและตัวเลขจากมากไปหาน้อย (เรียงลำดับจาก Z ถึง A) ให้กด S+D

ทำการเรียงลำดับตามตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็ก

 1. ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทาง ไปยังคอลัมน์ของข้อมูลพยัญชนะผสมตัวเลขในช่วงของเซลล์ หรือ ไปยังคอลัมน์ตารางที่ประกอบด้วยข้อมูลพยัญชนะผสมตัวเลข

 2. กด Alt + H, S แสดง เปิดกล่องโต้ตอบเรียงลำดับ และในโปรแกรมผู้บรรยายของ คุณได้ยินเสียง: "การเรียงลำดับ ปุ่มตกลง" ใน JAWS คุณฟัง: "การโต้ตอบเรียงลำดับ ปุ่มตกลง"

 3. กด Alt + O เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกการเรียงลำดับ ได้อีกด้วย ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณฟัง: "ตัวเลือกการเรียงลำดับ เล็ก ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย" ใน JAWS คุณฟัง: "การโต้ตอบตัวเลือกการเรียงลำดับ เล็กกล่องกาเครื่องหมาย ไม่เลือก"

 4. กด Spacebar เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่

 5. กด Enter ปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกการเรียงลำดับ และในโปรแกรมผู้บรรยายของ คุณได้ยินเสียง: "การเรียงลำดับ ปุ่มตัวเลือก" ใน JAWS คุณฟัง: "โต้ตอบเรียงลำดับ"

 6. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบเรียงลำดับ และใช้การเปลี่ยนแปลงของคุณ กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้วกด Enter

 7. เรียงลำดับข้อความตามที่อธิบายไว้ในการเรียงลำดับข้อความในช่วง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเรียงลำดับคอลัมน์ประกอบด้วยตัวเลขและข้อความ คุณอาจต้องการจัดรูปแบบเป็นข้อความทั้งหมด มิฉะนั้นExcel เรียงลำดับตัวเลขเป็นตัวเลขแรก และเรียงลำดับข้อความนั้น เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อมูล กด Ctrl + Spacebar เพื่อเลือกข้อมูลทั้งหมดในคอลัมน์ แล้ว กด Alt + H, F ตอนเหนือกดแป้นลูกศรซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ที่เลือก สินค้าแท็บตัวเลข กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง แล้ว กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน : "ข้อความ" กดแป้น Tab หนึ่งครั้งเพื่อย้ายไปยังปุ่มตกลง และกด Enter

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อคุณนำเข้าหรือคัดลอกข้อมูลจากตำแหน่งอื่น ข้อมูลดังกล่าวอาจมีพื้นที่ว่างด้านหน้าแทรกอยู่ก่อนข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น ชื่อ “Sue Lidman” อาจถูกใส่เป็น “(ช่องว่าง)(ช่องว่าง)Sue Lidman”

 • ถ้าคุณใช้ตัวอ่านหน้าจอ คุณอาจไม่ทราบเกี่ยวกับช่องว่าง เนื่องจาก JAWS จะไม่อ่านพื้นที่ว่างในเซลล์

 • เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเอกสารได้Excel วางเซลล์ที่มีช่องว่างนำหน้าที่ด้านบนของคอลัมน์จากการเรียงลำดับ

เรียงลำดับตัวเลข

 1. ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทาง ไปยังคอลัมน์ของข้อมูลตัวเลขในช่วงของเซลล์ หรือ ไปยังคอลัมน์ตารางที่ประกอบด้วยข้อมูลตัวเลข

 2. กด Alt + A ได้ด้วย เปิดแท็บข้อมูล และในโปรแกรมผู้บรรยายของ คุณได้ยินเสียง: "แท็บ Ribbon ข้อมูล เลือกแท็บรายการ" ใน JAWS คุณฟัง: "บน ribbon กล่องกลุ่ม แท็บข้อมูล" เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด ให้กด S+A

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ให้กด S+D

ตรวจสอบว่าตัวเลขถูกเก็บเอาไว้เป็นตัวเลข

 1. ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทาง ไปยังคอลัมน์ของข้อมูลตัวเลขในช่วงของเซลล์ หรือ ไปยังคอลัมน์ตารางที่ประกอบด้วยข้อมูลตัวเลข นั้นแล้ว กด Ctrl + Spacebar เพื่อเลือกข้อมูลทั้งหมดในคอลัมน์

 2. กด Alt + H, F + N เปิดกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ และในโปรแกรมผู้บรรยายของ คุณได้ยินเสียง: "จัดรูปแบบเซลล์" ใน JAWS คุณฟัง: "โต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์"

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังแท็บตัวเลข ใช้แป้นลูกศรซ้าย (หรือกด Ctrl + Tab) ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณฟัง: "ตัวเลขแท็บรายการ" ใน JAWS คุณฟัง: "แท็บตัวเลข"

 4. กดแป้น Tab เปิดรายการประเภท และคุณได้ยินประเภทที่เลือกในปัจจุบัน เช่น "ทั่วไป" หรือ "วัน"

 5. กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณฟัง: "ตัวเลข"

 6. กดแป้น Tab ในโปรแกรมผู้บรรยาย ได้ยิน "ทศนิยม ตาม ด้วยจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ใช้ในขณะนี้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนค่านี้ พิมพ์หมายเลขใหม่ของตำแหน่งทศนิยม เมื่อต้องการเอาทศนิยมทั้งหมด พิมพ์0

 7. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ และนำการเปลี่ยนแปลงของคุณ กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้วกด Enter

เรียงลำดับวันที่และเวลา

 1. ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทาง ไปยังคอลัมน์ของวันหรือเวลาในช่วงของเซลล์ หรือ ไปยังคอลัมน์ตารางที่ประกอบด้วยวันหรือเวลา

 2. กด Alt + A ได้ด้วย เปิดแท็บข้อมูล และในผู้บรรยาย คุณฟัง: "แท็บ Ribbon เลือก แท็บข้อมูล" ใน JAWS คุณฟัง: "บน ribbon กล่องกลุ่ม แท็บข้อมูล" ในเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับจากเก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด ให้กด S+A

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับจากใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด กด S + D

  • เมื่อต้องการนำการเรียงลำดับไปใช้ใหม่หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้เลือกเซลล์ในช่วงหรือตาราง จากนั้นกด Ctrl+Alt+L

เรียงลำดับตามคอลัมน์มากกว่าหนึ่งคอลัมน์

คุณอาจต้องการเรียงลำดับตามคอลัมน์หลายคอลัมน์หรือแถวหลายแถวเมื่อคุณมีข้อมูลที่คุณต้องการจัดกลุ่มตามค่าเดียวกันในคอลัมน์หนึ่งหรือแถวหนึ่ง แล้วเรียงลำดับอีกคอลัมน์หนึ่งหรืออีกแถวหนึ่งภายในกลุ่มของค่าที่เท่ากันนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีคอลัมน์แผนกและคอลัมน์พนักงาน คุณอาจเรียงลำดับตามแผนกก่อน (เพื่อจัดกลุ่มพนักงานทั้งหมดในแผนกเดียวกันไว้ด้วยกัน) แล้วเรียงลำดับตามชื่อ (เพื่อวางชื่อตามลำดับตัวอักษรภายในแต่ละแผนก) คุณสามารถเรียงลำดับตามคอลัมน์ได้ถึง 64 คอลัมน์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ช่วงของเซลล์ที่คุณเรียงลำดับควรมีส่วนหัวของคอลัมน์ เมื่อต้องการเรียงลำดับตามแถว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตารางของฉันมีส่วนหัวของ ล้างกล่องกาเครื่องหมายถูกในกล่องโต้ตอบเรียงลำดับ กด Alt + H, S คุณเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบเรียงลำดับ และกดแป้น Tab สำคัญ ๆ จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "การตรวจสอบ ข้อมูลของฉันมีส่วนหัวของกล่องกาเครื่องหมาย" หรือ "Unchecked ข้อมูลของฉันมีส่วนหัวของกล่องกาเครื่องหมาย" ถ้าคุณต้องการยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กด Spacebar กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง และกด Enter เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง

 1. ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทาง ไปยังช่วงของเซลล์ที่มีอย่าง น้อยสองคอลัมน์ของข้อมูล หรือตารางที่มีอย่าง น้อยสองคอลัมน์

 2. กด Alt + A, S + S เปิดกล่องโต้ตอบเรียงลำดับ และในโปรแกรมผู้บรรยายของ คุณได้ยินเสียง: "การเรียงลำดับ ปุ่มตกลง" ใน JAWS คุณฟัง: "การโต้ตอบเรียงลำดับ ปุ่มตกลง"

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณพบตัวคอลัมน์: เรียงลำดับตาม กล่องคำสั่งผสม ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณฟัง "เรียงลำดับตาม ชื่อ <column > กล่องคำสั่งผสมที่สามารถแก้ไข" ใช้ขึ้น และลูกศรลงเพื่อเลือกคอลัมน์แรกที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณพบกล่องคำสั่งผสมเรียงลำดับ ได้อีกด้วย ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณได้ยิน "เรียงลำดับบน ค่าของเซลล์ กล่องคำสั่งผสมที่สามารถแก้ไขได้" ถ้าคุณไม่ได้ยิน "ค่าของเซลล์ กดขึ้น และลง ลูกศรคีย์ไปจนกระทั่งคุณ

 5. เมื่อต้องการเลือกวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับค่าในเซลล์ กดแป้น Tab จนกว่าคุณพบกล่องคำสั่งผสมลำดับ ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณฟัง "ใบสั่ง <Currently เลือกตัวเลือก > กล่องคำสั่งผสมที่สามารถแก้ไข" ใช้ขึ้น และลูกศรลงเพื่อเลือกจากกถึงฮZ ถึง Aหาน้อยที่สุดไปมากที่สุดมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

 6. เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์อื่นเมื่อต้องการเรียงลำดับตาม ใช้แป้น Tab เพื่อย้ายไปยังปุ่มเพิ่มระดับ กด Enter นั้นแล้ว ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5

  หมายเหตุ: กล่องคำสั่งผสมเรียงลำดับตาม รตัวแล้วตามด้วย สำหรับคอลัมน์เพิ่มเติม

 7. การนำการเรียงลำดับคอลัมน์หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูล เลือกเซลล์ในช่วงหรือตาราง นั้นแล้ว กด Ctrl + Alt + L

  หมายเหตุ: Ctrl + Alt + L นำการเรียงลำดับแถว

เคล็ดลับสำหรับปัญหาการเรียงลำดับ

ถ้าคุณได้รับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเรียงลำดับข้อมูลของคุณ

 • ตรวจสอบเพื่อดูว่าค่าที่ส่งกลับโดยสูตรมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าข้อมูลที่คุณเรียงลำดับมีสูตรอย่างน้อยหนึ่งสูตร ค่าที่ส่งกลับจากสูตรเหล่านั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวิร์กชีตถูกคำนวณใหม่ ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณนำการเรียงลำดับไปใช้ใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่อัปเดตอยู่เสมอ

 • เลิกซ่อนแถวและคอลัมน์ก่อนที่คุณจะเรียงลำดับ คอลัมน์ที่ซ่อนอยู่จะไม่เคลื่อนย้ายเมื่อคุณเรียงลำดับคอลัมน์ และแถวที่ซ่อนจะไม่เคลื่อนย้ายมาเมื่อคุณเรียงลำดับแถว ก่อนที่คุณจะเรียงลำดับข้อมูล เราขอแนะนำให้ยกเลิกการซ่อนคอลัมน์และแถว

 • ตรวจสอบการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง การจัดเรียงที่แตกต่างกัน ด้วยการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีการตั้งค่าภาษาที่ถูกต้องในการตั้งค่าภูมิภาค หรือตัวเลือกภาษาและภูมิภาค ในแผงควบคุมในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • เปิดหรือปิดแถวหัวเรื่อง โดยปกติแล้ว จะเป็นการดีที่สุดที่คุณจะมีแถวหัวเรื่องเมื่อคุณเรียงลำดับคอลัมน์เพื่อให้สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ง่ายขึ้น ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ค่าในส่วนหัวจะไม่รวมอยู่ในการเรียงลำดับ ในบางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องเปิดหรือปิดส่วนหัวเพื่อให้ค่าในส่วนหัวรวมหรือไม่รวมอยู่ในการเรียงลำดับ

 • เมื่อต้องการแยกแถวแรกของข้อมูลจากการเรียงลำดับได้เนื่องจากส่วนหัวของคอลัมน์ ให้กด Alt + H, S แสดง ในกล่องโต้ตอบเรียงลำดับแบบกำหนดเอง เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้อมูลของฉันมีส่วนหัว

 • เมื่อต้องการรวมแถวแรกของข้อมูลในการเรียงลำดับได้เนื่องจากไม่ได้เป็นส่วนหัวของคอลัมน์ ให้กด Alt + H, S แสดง ในกล่องโต้ตอบเรียงลำดับแบบกำหนดเอง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายข้อมูลของฉันมีส่วนหัว

กรองข้อมูลในตาราง

เมื่อคุณใส่ข้อมูลในตารางExcel เพิ่มเมนูดรอปดาวน์ตัวกรองอัตโนมัติ ไปแต่ละส่วนหัวของคอลัมน์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปิดเมนูนี้เพื่อกรองข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการเอาเมนูดรอปดาวน์ตัวกรองอัตโนมัติ จากส่วนหัวของคอลัมน์ เลือกส่วนหัว จากนั้น กด Ctrl + Shift + L

 1. ในตารางส่วนหัวของคอลัมน์คุณต้องการกรอง กด Alt + ลูกศร เปิดเมนูดรอปดาวน์ตัวกรองอัตโนมัติ และในโปรแกรมผู้บรรยายของ คุณได้ยินเสียง: "เมนู" ใน JAWS คุณฟัง: "เมนูบริบท"

 2. บนเมนูตัวกรองอัตโนมัติ ถ้าคอลัมน์มีตัวเลข ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังตัวกรองตัวเลข แล้วกด Enter ถ้าคอลัมน์มีรายการข้อความ ย้ายไปยังตัวกรองข้อความ แล้วกด Enter เปิดเมนูย่อย และคุณได้ยิน "เท่ากับ"

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังตัวเลือกการกรองที่คุณต้อง ใช้แป้นลูกศร แล้วกด Enter เปิดกล่องโต้ตอบตัวกรองอัตโนมัติแบบกำหนดเอง และในโปรแกรมผู้บรรยายของ คุณได้ยินเสียง: "กรองแบบกำหนดเอง" ใน JAWS คุณฟัง: "โต้ตอบตัวกรองอัตโนมัติแบบกำหนดเอง"

 4. พิมพ์หรือเลือกเงื่อนไขการกรองของคุณ

  ตัวอย่างเช่น เพื่อให้แสดงตัวเลขที่มีค่ามากกว่าจำนวนใดจำนวนหนึ่ง ให้เลือก มากกว่าหรือเท่ากับ จากนั้นใส่ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่องคำสั่งผสมถัดไป

  เมื่อต้องการกรองด้วยเงื่อนไขสองเงื่อนไข ให้ใส่เงื่อนไขการกรองลงในกล่องคำสั่งผสมทั้งสองชุด จากนั้นเลือก และ เพื่อให้ทั้งสองเงื่อนไขเป็นจริง หรือเลือก หรือ เพื่อให้เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริง

 5. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณพบปุ่มตกลง แล้วกด Enter

กรองข้อมูลในช่วง

 1. เลือกเซลล์คุณต้องการกรอง นำทาง ไปยังเซลล์ที่คุณต้องการไปยังเซลล์บนซ้ายของส่วนที่เลือก แล้วกด shift ค้างไว้ และใช้ด้านขวา และ ลงแป้นลูกศรเพื่อขยายช่วงของเซลล์ที่เลือก

 2. กด Ctrl + Shift + ประเภททั่วไปExcel เพิ่มเมนูดรอปดาวน์ตัวกรองอัตโนมัติ ไปยังเซลล์แรกของแต่ละคอลัมน์ในช่วง

 3. เลือกเซลล์ที่ มีเมนูดรอปดาวน์ตัวกรองอัตโนมัติ กด Alt + ลูกศร เปิดเมนูดรอปดาวน์ตัวกรองอัตโนมัติ และในโปรแกรมผู้บรรยายของ คุณได้ยินเสียง: "เมนู" ใน JAWS คุณฟัง: "เมนูบริบท"

 4. ใช้แป้น Tab และแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปตัวกรองที่คุณต้องการ ใช้ Spacebar เพื่อล้าง หรือทำเครื่องหมายในกล่องตัวกรองค่า

 5. เมื่อคุณได้ทำการเลือก กด Enter เพื่อใช้ตัวกรอง

การล้างตัวกรอง และเอาเมนูดรอปดาวน์ตัวกรองอัตโนมัติ เลือกเซลล์ใด ๆ ในช่วง แล้วกด Ctrl + Shift + L

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งชื่อตารางใน Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างส่วนหัวของคอลัมน์ในตารางใน Excel

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel สำหรับ Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Excel

ใช้Excel for Mac ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเช่นสถานี ที่ macOS อยู่แล้วภายในโปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อกรองข้อมูลในช่วงหรือตาราง การกรองข้อมูลช่วยคุณเน้นไปที่ชุดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะมีประโยชน์เป็นพิเศษในแผ่นงานที่มีขนาดใหญ่

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับคีย์ลัด ไปที่คีย์ลัดใน Excel for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

กรองข้อมูลในตาราง

เมื่อคุณกรองข้อมูลในตาราง ตัวควบคุมการกรองจะถูกเพิ่มลงในส่วนหัวของตารางโดยอัตโนมัติ

 1. นำทางไปยังเซลล์แรกในช่วงข้อมูลที่คุณต้องการกรอง

 2. กด Fn + F8 เพื่อเปิดใช้งานความสามารถในการขยายส่วนที่เลือกของคุณโดยใช้แป้นลูกศร แล้ว ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับช่วงของคุณ

  หมายเหตุ: หรือ คุณอาจใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้เพื่อเลือกส่วนเฉพาะของเวิร์กชีตของคุณ:

  • กดสั่ง + A เพื่อเลือกทั้งแผ่นงาน

  • กดสั่ง + A + * (เครื่องหมายดอกจันหมาย) เพื่อเลือกเฉพาะเซลล์มองเห็น

  • กดตัวควบคุม + Spacebar เพื่อเลือกทั้งคอลัมน์ได้อีกด้วย

  • กด Shift + Spacebar เพื่อเลือกแถวทั้งแถว

 3. กด Fn + F6 เพื่อเริ่มการนำทางผ่านแท็บ ribbon

 4. ใช้แป้นลูกศรซ้ายและขวาเพื่อสลับไปตามแท็บต่าง ๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน "แท็บหน้าแรก" กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ลงในการเข้าถึงตัวแท็บหน้าแรก แล้ว ได้อีกด้วย

 5. กดแป้น Tab เพื่อเลื่อนดูตัวเลือกจน กว่าคุณได้ยิน "จัดรูปแบบเป็นตาราง" กดส่งกลับ

 6. คุณได้ยินช่วงของเซลล์ที่มีอยู่ในตารางคุณกำลังสร้าง แล้ว คุณฟัง: "ตารางของฉันมีส่วนหัวของ กล่องกาเครื่องหมายยกเลิกการเลือก" กด Spacebar เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายถ้าคุณต้องExcel for Mac เมื่อต้องการเพิ่มส่วนหัวของพื้นที่ที่สำรองไว้ที่ด้านบนของข้อมูลในตารางของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อส่วนหัวของเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

 7. กดแป้น Tab ครั้งเดียว คุณได้ยินเสียง: "เรียบร้อย ปุ่ม" กดส่งกลับ คุณได้ยินเสียง: "ตารางถูกสร้างขึ้น"

 8. เมื่อต้องการนำตัวกรอง กด Fn + F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "แผ่นงาน"

 9. ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังส่วนหัวของข้อมูลคอลัมน์ที่คุณต้องการกรอง

 10. กด Spacebar คุณได้ยินเสียง: "ตัวกรอง เมนูป็อปอัพ"

 11. ใช้ขึ้น และลูกศรลงเพื่อเรียกดูผ่านตัวกรองหลัก กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ลงเพื่อเลือกตัวกรอง และเปิดเมนูป็อปอัพสำหรับตัวเลือกนั้น

 12. ใช้ขึ้น และลูกศรลงเพื่อเรียกดูผ่านตัวเลือกของคุณ กด Spacebar เพื่อทำการเลือก

 13. กดแป้น Tab ครั้งเดียว ใส่เกณฑ์ตัวกรองของคุณในกล่องข้อความ หรือเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เหมาะสมหรือปุ่มตัวเลือก ด้วยการกด Spacebar

 14. กดส่งกลับ คุณควรได้ยินเสียง: "ตัวกรองถูกนำไปใช้"

กรองข้อมูลในช่วง

ซึ่งยังสามารถกรองข้อมูลในช่วงได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แต่ละคอลัมน์ควรมีส่วนหัว

 1. นำทางไปยังเซลล์แรกในช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการกรองโดยใช้แป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินข้อมูลในเซลล์ที่ต้องการ

 2. กด Fn + F8 เพื่อเปิดใช้งานความสามารถในการขยายส่วนที่เลือกของคุณโดยใช้แป้นลูกศร แล้ว ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับช่วงของคุณ

  หมายเหตุ: หรือ คุณอาจใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้เพื่อเลือกส่วนเฉพาะของเวิร์กชีตของคุณ:

  • กดสั่ง + A เพื่อเลือกทั้งแผ่นงาน

  • กดสั่ง + A + * (เครื่องหมายดอกจันหมาย) เพื่อเลือกเฉพาะเซลล์มองเห็น

  • กดตัวควบคุม + Spacebar เพื่อเลือกทั้งคอลัมน์ได้อีกด้วย

  • กด Shift + Spacebar เพื่อเลือกแถวทั้งแถว

 3. กด Fn + F6 เพื่อเปิดแท็บ ribbon

 4. กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง "แท็บข้อมูล" แล้ว กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ลงเพื่อเปิดตัวเลือกแท็บข้อมูล

 5. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปข้างหน้าตัวเลือกจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ตัวกรอง" แล้ว กด Spacebar เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวกรอง

 6. กดแป้น Tab เพื่อเรียกดูผ่านตัวกรอง กด Spacebar เพื่อทำการเลือก และเปิดกล่องโต้ตอบตัวกรองแบบกำหนดเอง

 7. กดแป้น Tab เพื่อเรียกดูผ่านตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับตัวกรองที่คุณเลือก ใส่เกณฑ์จำเป็น หรือใช้ Spacebar เพื่อเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวเลือกตามที่จำเป็น

 8. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "เรียบร้อย ปุ่ม" กดส่งกลับ คุณควรได้ยินเสียง: "ตัวกรองถูกนำไปใช้"

ตัวเลือกการกรองสำหรับช่วงและตาราง

Excel for Mac ช่วยให้คุณใช้ทั่วไปตัวกรอง ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดตัวกรองเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ

เมื่อคุณเลือกชนิดตัวกรองหลัก คุณจะได้ยินตัวเลือก ตัวกรองแบบกำหนดเอง ที่พร้อมใช้งานสำหรับตัวกรองนั้น คุณจะได้ยินช่วงตัวเลขและตัวเลือกสำหรับ ตัวกรองตัวเลข ตัวเลือกสีสำหรับ ตัวกรองสี และข้อความสำหรับ ตัวกรองข้อความ (ตัวเลือกหมายเลข สี หรือข้อความจะมาจากข้อมูลที่คุณกำลังกรอง)

ตัวเลือกตัวกรองข้อความ

 • เท่ากัน/ไม่เท่ากัน กรองข้อมูลคอลัมน์เพื่อแสดงหรือซ่อนข้อความที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง

 • เริ่มต้นด้วย / ลงท้ายด้วย: กรองข้อมูลในคอลัมน์เพื่อแสดงข้อมูลที่เริ่มต้นด้วย หรือลงท้าย ด้วยข้อความแน่นอนที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบตัวกรองแบบกำหนดเอง

 • ประกอบด้วย/ไม่ประกอบด้วย: กรองข้อมูลคอลัมน์เพื่อแสดงหรือซ่อนข้อมูลที่มีข้อความที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง

ตัวเลือกตัวกรองตัวเลข

 • เท่ากัน/ไม่เท่ากัน กรองข้อมูลคอลัมน์เพื่อแสดงหรือซ่อนตัวเลขที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง

 • Than/Less มากกว่า: กรองข้อมูลในคอลัมน์เพื่อแสดงตัวเลขทั้งหมดที่ มีค่ามากกว่า หรือน้อยกว่ากว่าชนิดตัวเลขคุณในกล่องโต้ตอบตัวกรองแบบกำหนดเอง

 • ระหว่าง: กรองข้อมูลคอลัมน์เพื่อแสดงตัวเลขทั้งหมดภายในช่วงตัวเลขที่ระบุที่พิมพ์ลงในกล่องข้อความทั้งสองกล่องที่อยู่กล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกนี้ ใส่หมายเลขเริ่มต้นสำหรับช่วงของคุณ กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง จาก นั้นใส่ตัวเลขจุดสิ้นสุดสำหรับช่วงของคุณ

 • 10 อันดับแรก: กรองข้อมูลคอลัมน์เพื่อแสดงค่าสูงสุด 10 (สูงสุด หรือต่ำสุด) เป็นตัวเลขหรือเปอร์เซ็นต์ เมื่อต้องการใช้ตัวกรองนี้ กด Spacebar เพื่อเลือกตัวกรอง 10 อันดับแรก เมื่อกล่องโต้ตอบเปิดขึ้น คุณฟัง: "มุ่งแก้ไข 10 " ตัวเลือกนี้กรองตัวเลขสูงสุดโดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการกรองตัวเลขหรือเปอร์เซ็นต์ต่ำสุด กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "กล่องคำสั่งผสมที่สามารถแก้ไขได้สูงสุด" กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ลงเพื่อเปิดเมนูป็อปอัพ กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ด้านล่าง" แล้ว กด Spacebar เมื่อต้องการกรองเปอร์เซ็นต์แทนที่เป็นค่าตัวเลข กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "เปอร์เซ็นต์ ปุ่มวิทยุ" แล้ว กด Spacebar

 • ค่าเฉลี่ย Above/Below: กรองข้อมูลในคอลัมน์เพื่อแสดงค่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่า หรือต่ำ กว่าค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้งหมดในคอลัมน์

ตัวเลือกตัวกรองสี

 • กรองตามสีฟอนต์: กรองข้อมูลคอลัมน์ที่จะรวมเซลล์ประกอบด้วยข้อมูลที่มีเขียนในสีฟอนต์ที่เฉพาะเจาะจงคุณได้เลือกไว้ เมื่อคุณเปิดกล่องโต้ตอบ คุณได้ยินค่าตัวเลข (RGB ค่า) ของสีฟอนต์แรกที่แสดงอยู่ในคอลัมน์ของคุณ ขึ้น และแป้นลูกศรลงเพื่อสลับไปมาระหว่างสีพร้อมใช้งาน การกดควบคุม + Spacebar เพื่อเลือกสีที่คุณต้องการ

 • กรองตามสีของเซลล์: กรองข้อมูลคอลัมน์ที่จะรวมเซลล์ที่ถูกเติม ด้วยสีที่เฉพาะเจาะจง เมื่อคุณเปิดกล่องโต้ตอบ คุณได้ยินค่า RGB ของสีของเซลล์แรกที่แสดงอยู่ในคอลัมน์ของคุณ ใช้ขึ้น และลงแป้นลูกศรเพื่อสลับระหว่างการใช้สี การกดควบคุม + Spacebar เพื่อเลือกสี

 • อัตโนมัติ: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่มีเขียนในExcel ของค่าเริ่มต้นสีฟอนต์ สีดำ

 • ไม่เติม: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการแสดงเซลล์ โดยไม่มีสีพื้นหลังแบบกำหนดเองเช่นนี้แสดงเซลล์ที่อธิบายในพื้นหลังสีขาวเริ่มต้น

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์เวิร์กบุ๊ก Excel

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Excel

ใช้Excel กับสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ iOS อยู่แล้วภายใน เพื่อเรียงลำดับข้อมูลในช่วงหรือตาราง เรียงลำดับข้อมูลช่วยคุณจัดระเบียบ และค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: 

จัดเรียงข้อมูลใน Excel

 1. ในแผ่นงานของคุณที่ประกอบด้วยตารางหรือช่วงของข้อมูล วางโฟกัสที่ใดที่หนึ่งในคอลัมน์ตาราง หรือคอลัมน์ในแผ่นงานที่ประกอบด้วยข้อมูลคุณต้องการเรียงลำดับ

 2. แตะใกล้กับด้านบนของหน้าจอด้วยนิ้ว 4 นิ้วการย้ายโฟกัสไปยังเวิร์กบุ๊กแถบชื่อเรื่อง ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "แสดง ribbon" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินชื่อแท็บปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น "Home, tab"

 3. แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเปิดเมนูแท็บ ปัดนิ้วไปทางขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ข้อมูล tab แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูลตามลำดับตัวอักษร หรือตัวเลข ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "น้อยไปหามากเรียงลำดับ ปุ่ม" หรือ "เรียงลำดับน้อย ปุ่ม โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทำ จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ ตารางหรือช่วงของข้อมูลถูกเรียงลำดับ ถ้าคอลัมน์ที่ใช้งานอยู่ประกอบด้วยเฉพาะข้อความหรือการรวมของข้อความและตัวเลข ข้อมูลของคุณถูกเรียงลำดับตามลำดับตัวอักษรถ้าคอลัมน์ที่ใช้งานอยู่ประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น ข้อมูลของคุณถูกเรียงลำดับตามค่า ข้อมูลเรียงลำดับจากน้อยไป ยังมากที่สุดถ้าคุณเลือกการเรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือ จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดถ้าคุณเลือกการเรียงลำดับจากมากไปน้อย

 5. เมื่อต้องการปิด ribbon และกลับโฟกัสไปยังแผ่นงาน ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ซ่อน ribbon ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์เวิร์กบุ๊ก Excel

ใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับ Excel for iPad

ใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับ Excel for iPhone

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Excel

ใช้ Excel for Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Android เพื่อจัดเรียงและกรองตาราง การเรียงลำดับช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลได้ การกรองข้อมูลจะมีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อเวิร์กชีตของคุณมีข้อมูลจำนวนมาก

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

จัดเรียงข้อมูลใน Excel

คุณสามารถจัดเรียงข้อมูลข้อความหรือตัวเลขในเวิร์กชีต Excel เพื่อจัดเรียงข้อมูลในลำดับที่กำหนด เช่น ข้อความจาก A ถึง Z หรือจาก Z ถึง A, หมายเลขจากจำนวนที่น้อยที่สุดไปยังจำนวนที่มากที่สุดหรือจำนวนที่มากที่สุดไปยังจำนวนที่น้อยที่สุด และเวลาจากเร็วสุดไปยังช้าสุดหรือช้าสุดไปยังเร็วสุด

หมายเหตุ: เมื่อคุณเรียงลำดับข้อมูล คุณไม่สามารถคืนค่าใบสั่งต้นฉบับ

 1. แตะที่ใดก็ได้ในแผ่นงาน Excel TalkBack จะประกาศเซลล์ที่เลือก

 2. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินคอลัมน์ที่คุณต้องการจัดเรียง แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานส่วนที่เลือก

 3. หากต้องการสำรวจโดยการสัมผัส ให้ค่อยๆ ลากนิ้วหนึ่งนิ้วไปรอบๆ ส่วนบนของหน้าจอจนกว่า TalkBack จะประกาศ: “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” ขณะนี้โฟกัสจะอยู่บนปุ่มและคุณสามารถยกนิ้วขึ้นได้

 4. แตะสองครั้งที่ใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานปุ่ม TalkBack จะประกาศ: “เมนูแท็บ เลือกหน้าแรก” บนส่วนล่างของหน้าจอ ให้ปัดนิ้วสองนิ้วขึ้นซ้ำๆ จนกว่าคุณจะเข้าถึงส่วนท้ายของรายการ TalkBack จะเล่นเสียงเมื่อคุณปิด และจะเงียบเมื่อคุณเข้าถึงส่วนสุดท้ายของรายการ

 5. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว

 6. เมื่อ TalkBack ประกาศ “เมนูจัดเรียงและตัวกรอง” ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว

  • เลือกการเรียงลำดับจากน้อยไปมาก เพื่อเรียงลำดับ จากกถึงฮ หรือ จากน้อยไปมากที่สุดพยัญชนะผสมตัวเลขข้อมูล หรือเรียงลำดับวันและเวลาจากเวอร์ชันก่อนหน้าเมื่อต้องการในภายหลัง TalkBack ทราบ: "การเรียงลำดับน้อยไปหามาก ไม่เลือกสลับ"

  • เลือกการเรียงลำดับจากมากไปน้อย เพื่อเรียงลำดับข้อมูลพยัญชนะผสมตัวเลข จาก Z ถึง A หรือ จากมากที่สุดที่น้อยที่สุด หรือเมื่อต้อง การเรียงลำดับวันและเวลาจากเวอร์ชันที่ใหม่กว่าไปก่อนหน้านี้ Talkback ทราบ: "การเรียงลำดับมากไปหาน้อย ตรวจสอบไม่สลับ"

  เมื่อคุณค้นหาตัวเลือกที่คุณต้อง ยกนิ้วของคุณ นั้นแล้ว แตะสองครั้ง รายการเรียงลำดับตามไปด้วย

 8. เมื่อต้องการกลับไปยังแผ่นงาน ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "การตรวจสอบการสลับตัวเลือกเพิ่มเติม" จะมีเลือกปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน

เลือกช่วงของเซลล์

ถ้ามีเซลล์เปล่าในเวิร์กบุ๊กของคุณ คุณสามารถเลือกช่วงก่อน จากนั้นเรียงลำดับช่วง

 1. ในเวิร์กบุ๊ก ให้ลากนิ้วหนึ่งนิ้วช้าๆ ไปรอบๆ ส่วนบนของหน้าจอจนกว่า TalkBack จะประกาศ: “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” ขณะนี้โฟกัสจะอยู่บนปุ่มและคุณสามารถยกนิ้วขึ้นได้

 2. แตะสองครั้งที่ใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานปุ่ม TalkBack จะประกาศ: “เมนูแท็บ เลือกหน้าแรก”

 3. บนส่วนล่างของหน้าจอ ให้ปัดนิ้วสองนิ้วขึ้นซ้ำๆ จนกว่าคุณจะเข้าถึงส่วนท้ายของรายการ TalkBack จะเล่นเสียงเมื่อคุณปิด และจะเงียบเมื่อคุณเข้าถึงส่วนสุดท้ายของรายการ

 4. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว

 5. เมื่อ TalkBack ประกาศ “เลือกช่วง” ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 6. เปิดกล่องโต้ตอบเลือกเซลล์หรือช่วง และโฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลในช่วง พิมพ์ช่วงคุณต้องการเลือก เช่น "A1:C15" ลากนิ้วของคุณบนหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน TalkBack ประกาศ "ปุ่มตกลง" ยกนิ้วของคุณแล้วแตะสองครั้ง จะมีเลือกช่วง

 7. ลากนิ้วหนึ่งนิ้วไปรอบๆ ส่วนบนของหน้าจอจนกว่า TalkBack จะประกาศ: “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานกลุ่ม

 8. สำรวจรายการบนส่วนล่างของหน้าจอโดยการลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนรายการ เมื่อ TalkBack ประกาศ “เมนูจัดเรียงและตัวกรอง” ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 9. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว

  • เลือกการเรียงลำดับจากน้อยไปมาก เพื่อเรียงลำดับ จากกถึงฮ หรือ จากน้อยไปมากที่สุดพยัญชนะผสมตัวเลขข้อมูล หรือเรียงลำดับวันและเวลาจากเวอร์ชันก่อนหน้าเมื่อต้องการในภายหลัง TalkBack ทราบ: "การเรียงลำดับน้อยไปหามาก ไม่เลือกสลับ"

  • เลือกการเรียงลำดับจากมากไปน้อย เพื่อเรียงลำดับข้อมูลพยัญชนะผสมตัวเลข จาก Z ถึง A หรือ จากมากที่สุดที่น้อยที่สุด หรือเมื่อต้อง การเรียงลำดับวันและเวลาจากเวอร์ชันที่ใหม่กว่าไปก่อนหน้านี้ Talkback ทราบ: "การเรียงลำดับมากไปหาน้อย ตรวจสอบไม่สลับ"

  เมื่อคุณค้นหาตัวเลือกที่คุณต้อง ยกนิ้วของคุณ นั้นแล้ว แตะสองครั้ง รายการเรียงลำดับตามไปด้วย

จัดรูปแบบข้อมูล

บางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องจัดรูปแบบข้อมูลใหม่เพื่อรับผลลัพธ์ที่ถูกต้องเมื่อเรียงลำดับ

 1. นำทางไปยังเซลล์หรือคอลัมน์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานส่วนที่เลือก

 2. หากต้องการสำรวจโดยการสัมผัส ให้ค่อยๆ ลากนิ้วหนึ่งนิ้วไปรอบๆ ส่วนบนของหน้าจอจนกว่า TalkBack จะประกาศ: “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” ขณะนี้โฟกัสจะอยู่บนปุ่มและคุณสามารถยกนิ้วขึ้นได้

 3. แตะสองครั้งใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานปุ่ม TalkBack ทราบ: "แท็บเมนู เลือกหน้าแรก" ในส่วนล่างของหน้าจอ ปัดขึ้น ด้วยนิ้วสองนิ้วเพื่อเลื่อนดูรายการ

 4. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว

 5. เมื่อ TalkBack ประกาศ: “เมนูการจัดรูปแบบตัวเลข” ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว

  คุณสามารถเลือกจากรูปแบบต่อไปนี้: ทั่วไป, ตัวเลข, สกุลเงิน, การคำนวณ, วันที่, เวลา, เปอร์เซ็นต์, เศษส่วน, สูตรวิทยาศาสตร์, ข้อความ และ พิเศษ เมื่อคุณพบรูปแบบที่คุณต้องการใช้ ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งเพื่อนำไปใช้

เคล็ดลับสำหรับการแก้ไขปัญหาการเรียงลำดับ

ถ้าคุณได้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเรียงลำดับข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

 • ถ้าข้อมูลที่คุณเรียงลำดับมีสูตรอย่างน้อยหนึ่งสูตร การคืนค่าสูตรเหล่านั้นอาจเปลี่ยนไปเมื่อเวิร์กชีตถูกคำนวณใหม่ ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เรียงลำดับอีกครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่อัปเดตแล้ว

 • คอลัมน์ที่ซ่อนอยู่จะไม่เคลื่อนย้ายเมื่อคุณเรียงลำดับคอลัมน์ และแถวที่ซ่อนจะไม่เคลื่อนย้ายมาเมื่อคุณเรียงลำดับแถว ก่อนที่คุณจะเรียงลำดับข้อมูล เราขอแนะนำให้ยกเลิกการซ่อนคอลัมน์และแถว หากต้องการเลิกซ่อน ในเวิร์กบุ๊ก Excel ให้ทำดังนี้:

  1. นำทางไปยังแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกับแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ TalkBack ทราบ: "Adjacent ไปยังเซลล์ที่ซ่อนอยู่"

  2. ลากนิ้วของคุณเพื่อย้ายขึ้นไปยังส่วนหัวของคอลัมน์ หรือไปทางซ้ายไปยังหมายเลขแถว และยกนิ้วขึ้น แตะสองครั้งเพื่อเลือกทั้งคอลัมน์หรือแถว

  3. แตะสองครั้งอีกครั้งเพื่อเปิดเมนู

  4. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มเลิกซ่อน” แตะสองครั้งเพื่อเลิกซ่อน TalkBack ประกาศตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณในเวิร์กบุ๊กและคอลัมน์หรือแถวที่ถูกซ่อน

 • ตรวจสอบการตั้งค่าตำแหน่งบนโทรศัพท์ของคุณ การเรียงลำดับผลลัพธ์อาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง

กรองข้อมูลในตาราง

โดยการแทรกข้อมูลในตารางใน Excel คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาค่าที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. ใน Excel ให้ลากนิ้วของคุณบนหน้าจอจนกว่าคุณจะเข้าถึงตาราง TalkBack จะประกาศเซลล์ที่เลือก

 2. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะอยู่ในส่วนหัวของตารางที่คุณต้องการกรอง นอกจากนี้คุณยังสามารถลากนิ้วไปรอบๆ หน้าจอเพื่อค้นหาส่วนหัว

 3. ลากนิ้วหนึ่งนิ้วช้าๆ ไปรอบๆ ส่วนบนของหน้าจอจนกว่า TalkBack จะประกาศ: “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” ขณะนี้โฟกัสจะอยู่บนปุ่มและคุณสามารถยกนิ้วขึ้นได้

 4. แตะสองครั้งที่ใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานปุ่ม TalkBack จะประกาศ: “เมนูแท็บ เลือกหน้าแรก” บนส่วนล่างของหน้าจอ ให้ปัดนิ้วสองนิ้วขึ้นซ้ำๆ จนกว่าคุณจะเข้าถึงส่วนท้ายของรายการ TalkBack จะเล่นเสียงเมื่อคุณปิด และจะเงียบเมื่อคุณเข้าถึงส่วนสุดท้ายของรายการ

 5. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว

 6. เมื่อ TalkBack ประกาศ “เมนูจัดเรียงและตัวกรอง” ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. สำรวจรายการ ด้วยการลากนิ้วหนึ่งบนส่วนด้านล่างของหน้าจอ Talkback ทราบข้อมูลในรายการในขณะที่คุณลากนิ้วของคุณ เมื่อคุณเข้าถึงแสดงปุ่มตัวกรอง ยกนิ้วของคุณ และ แตะสองครั้ง

 8. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเวิร์กชีต ให้ลากนิ้วของคุณบนส่วนบนของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน TalkBack ประกาศส่วนหัวของตาราง

 9. ปัดนิ้วขวาหนึ่งครั้งไปถึงปุ่มตัวกรอง TalkBack ทราบตำแหน่งที่ตั้ง เช่น: "คอลัมน์ศูนย์ แถวส่วนหัวศูนย์ ไม่มีตัวกรองที่นำไปใช้" ปัดไปทางซ้ายเพื่อไปยังรายการถัดไป TalkBack ทราบ: "ตัวกรองถูกนำไปใช้" ยกนิ้วของคุณแล้วแตะสองครั้ง

 10. เมนูการเรียงลำดับและกรอง เปิดขึ้น ปัดนิ้วขวาจนกระทั่ง TalkBack ทราบ "ปุ่มรายการตัวกรอง" และแตะหน้าจอสองครั้ง โฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลการค้นหา แตะสองครั้ง เพื่อเปิดใช้งานเขตข้อมูลการค้นหา และเรียกใช้คีย์บอร์ดบนส่วนด้านล่างของหน้าจอ

 11. ลากนิ้วของคุณผ่านคีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์เกณฑ์ที่คุณต้องการกรอง

 12. เมื่อเสร็จสิ้น ให้ลากนิ้วบนส่วนบนของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน TalkBack ประกาศเกณฑ์ที่ถูกต้อง ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งเพื่อเลือก

 13. ลากนิ้วของคุณบนหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน TalkBack ประกาศปุ่ม เสร็จสิ้น (ในมุมบนขวา) ยกนิ้วของคุณขึ้นแล้วแตะสองครั้ง

 14. เมนู กรองรายการ จะปิดและคุณจะกลับไปยังตารางที่มีการใช้งานเกณฑ์การกรองที่เลือก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางในเวิร์กชีต Excel

ใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับ Excel for Android

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Excel

ใช้Excel สำหรับ Windows Phone 10 ด้วยคีย์บอร์ดภายนอกและผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ แอเพื่อวาง และกรองข้อมูลในช่วงหรือตาราง การกรองข้อมูลช่วยคุณเน้นไปที่ชุดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะมีประโยชน์เป็นพิเศษในแผ่นงานที่มีขนาดใหญ่

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

กรองข้อมูลในช่วง

 1. เลือกช่วงข้อมูลที่คุณต้องการกรอง

 2. กด Ctrl + Shift + L เพื่อวางลูกศรเมนูดรอปดาวน์ตัวกรองและเรียงลำดับ ในแถวแรกของแต่ละคอลัมน์ที่คุณเลือก เมื่อลูกศรเมนูดรอปดาวน์ปรากฏ คุณได้ยินคอลัมน์ตัวอักษรและแถวจำนวนของเซลล์ใช้งานอยู่และ "ไม่มีตัวกรองถูกนำไปใช้"

 3. กระบวนการสำหรับการกรองข้อมูลของคุณจะแตกต่าง โดยขึ้นอยู่กับสถานะส่วนหัวของเอกสาร:

  • ถ้าคุณเลือกแต่ละคอลัมน์ประกอบด้วยข้อความหัวกระดาษ ดำเนินการขั้นตอนแรกในส่วนการกรองข้อมูลในตารางด้านล่างนี้เพื่อกรองข้อมูลของคุณ

  • ถ้าคอลัมน์ที่คุณเลือกไม่มีข้อความส่วนหัว คุณต้องวางข้อมูลในตารางก่อนที่คุณจะสามารถใช้เมนู กรองและเรียงลำดับ เพื่อกรองข้อมูลในแต่ละคอลัมน์

  หมายเหตุ: ถ้าข้อมูลที่คุณเลือกไม่มีหัวเรื่องและคุณไม่ได้วางข้อมูลในตาราง เซลล์แรกของแต่ละคอลัมน์จะถูกระบุเป็นหัวเรื่อง และตัวกรองจะไม่ถูกใส่ข้อมูลในเซลล์เหล่านั้น

วางข้อมูลในตาราง

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการกรอง

 2. กด Ctrl + L เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบสร้างตาราง คุณได้ยิน "สร้างตาราง" และช่วงของเซลล์ที่คุณเลือก ตรวจสอบว่า ช่วงของเซลล์ที่เลือกไม่ถูกต้องหรือไม่

 3. กระบวนการการวางข้อมูลในตารางจะขึ้นอยู่กับสถานะส่วนหัวของเอกสาร:

  • ถ้าข้อมูลของคุณไม่มีส่วนหัว ให้กด Enter หลังจากเปิดกล่องโต้ตอบ สร้างตาราง เพื่อวางข้อมูลของคุณ

  • ถ้าข้อมูลของคุณมีส่วนหัวของ กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "Unchecked ตารางของฉันมีกล่องกาเครื่องหมายหัว" กด Spacebar เพื่อเลือกกล่อง จาก นั้นกด Enter เพื่อวางข้อมูลของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีส่วนหัวของตารางExcel สำหรับ Windows Phone 10 สร้างได้ ด้วยการแทรกข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้ในแถวแรก เริ่มต้นแทนที่ข้อความเป็นคอลัมน์ 1 คอลัมน์ 2, 3 คอลัมน์ และอื่น ๆ เปลี่ยนชื่อของส่วนหัวของข้อความ โดยใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์ที่เหมาะสม แล้วพิมพ์ชื่อใหม่ของส่วนหัว

กรองข้อมูลในตาราง

 1. เลือกเซลล์หัวเรื่องของคอลัมน์ที่คุณต้องการกรอง คุณจะได้ยินตัวอักษรของคอลัมน์ หมายเลขแถว "เลือกอยู่, สามารถแก้ไขได้" เนื้อหาของเซลล์ "ไม่มีตัวกรองที่นำไปใช้, รายการเมนู"

 2. กด Alt + ลูกศรเพื่อเปิดเมนูดรอปดาวน์ตัวกรองและเรียงลำดับ ได้อีกด้วย คุณยังสามารถเลือกลูกศรที่มุมด้านขวาของเซลล์ส่วนหัวในการเข้าถึงเมนู คุณได้ยิน "แบบกำหนดเองควบคุม" เมื่อเมนูเปิดขึ้น

 3. แป้นลูกศรลงในเมนูย่อยจนกว่าคุณได้ยินเสียงตัวกรองที่คุณต้องการนำไปใช้กับข้อมูลของคุณ ให้กด P แล้วกด Enter เปิดกล่องโต้ตอบตัวกรองแบบกำหนดเอง ด้วยตัวเลือกการกรอง กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลในกล่องโต้ตอบตัวกรองแบบกำหนดเอง

 4. เมื่อต้องการกรองข้อมูลของคุณ กดแป้นลูกศรลงในเมนูตัวกรองและเรียงลำดับ จนกว่าคุณได้ยิน "ตัวกรองข้อความ" หรือ "ตัวกรอง ตัวเลข" ถ้าข้อมูลในคอลัมน์ที่ใช้งานประกอบด้วยข้อความเท่านั้น หรือชุดของตัวเลขและข้อความ ตัวเลือกของตัวกรองข้อความ จะพร้อมใช้งานบนเมนู ถ้าข้อมูลในคอลัมน์ประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น จะแทนตัวเลือกตัวกรองตัวเลข บนเมนู คุณยังสามารถเลือกตัวกรองตามสี หรือเรียงลำดับตามสี ถ้าข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับหรือกรองประกอบด้วยสีฟอนต์ หรือถ้าเซลล์คุณลักษณะสีที่แตกต่างกัน เมนูย่อยที่เปิดขึ้นเมื่อคุณทำการเลือกของคุณ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูลในคอลัมน์ในการเรียงลำดับตามลำดับตัวอักษร กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "เรียงลำดับ A เพื่อ Z" จาก นั้นกด Enter เรียงลำดับข้อมูลตามลำดับตัวอักษรในการเรียงลำดับด้วยการกดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "เรียงลำดับ Z ไป A" จาก นั้นกด Enter คุณมีตัวเลือกการเรียงลำดับตามลำดับตัวอักษรถ้าคอลัมน์ที่ใช้งานประกอบด้วยข้อความเท่านั้นหรือชุดของข้อความและตัวเลข เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูลในคอลัมน์ตัวเลขในการเรียงลำดับ กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "น้อยที่สุดไปหามากที่สุด" จาก นั้นกด Enter เรียงลำดับข้อมูลตัวเลขในการเรียงลำดับด้วยการกดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด" จาก นั้นกด Enter คุณมีตัวเลือกการเรียงลำดับตัวเลขถ้าตัวเลขเท่านั้นประกอบด้วยคอลัมน์ใช้งานอยู่

ตัวเลือกการกรองสำหรับตาราง

ตัวเลือกตัวกรองข้อความ

 • เท่ากัน - กรองคอลัมน์เพื่อให้แสดงข้อความที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง

 • ไม่เท่ากับ- คอลัมน์ตัวกรองเพื่อแสดงทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นข้อความคุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบตัวกรองแบบกำหนดเอง

 • ขึ้นต้นด้วย - กรองคอลัมน์เพื่อให้แสดงข้อมูลที่ขึ้นต้นด้วยข้อความที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง ข้อความสามารถลงท้ายด้วยอะไรก็ได้

 • ลงท้ายด้วย - กรองคอลัมน์เพื่อให้แสดงข้อมูลที่ลงท้ายด้วยข้อความที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง ข้อความสามารถขึ้นต้นด้วยอะไรก็ได้

 • ประกอบด้วย - กรองคอลัมน์เพื่อให้แสดงข้อมูลที่มีข้อความที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง

 • ไม่ประกอบด้วย - กรองคอลัมน์เพื่อให้แสดงข้อมูลที่ไม่มีข้อความที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง

 • ตัวกรองแบบกำหนดเอง- ช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวกรองที่คุณต้องการนำไปใช้กับข้อมูลของคุณจากเมนูดรอปดาวน์ เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกนี้ คุณต้องพิมพ์ข้อความคุณต้องการกรอง กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "กล่องคำสั่งผสมที่สามารถแก้ไข" ถัดไป กด Alt + ลูกศรเพื่อดูเมนูดรอปดาวน์ ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลือกตัวกรองที่ต้องการของคุณ จาก นั้นกด Enter คุณได้ยินเสียง "ตัวกรองไปใช้" เมื่อการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

ตัวเลือกตัวกรองตัวเลข

 • เท่ากัน - กรองคอลัมน์เพื่อให้แสดงตัวเลขที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง

 • ไม่เท่ากัน - กรองคอลัมน์เพื่อให้แสดงตัวเลขทั้งหมดยกเว้นตัวเลขที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง 

 • มากกว่า - กรองคอลัมน์เพื่อให้แสดงตัวเลขทั้งหมดที่มีค่ามากกว่าตัวเลขที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง 

 • น้อยกว่า - กรองคอลัมน์เพื่อให้แสดงตัวเลขทั้งหมดที่มีค่าน้อยกว่าตัวเลขที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง 

 • ระหว่าง - กรองคอลัมน์เพื่อแสดงตัวเลขทั้งหมดภายในช่วงตัวเลขเฉพาะ ป้อนข้อมูลช่วงในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง สองกล่องที่มีให้ 

 • 10 อันดับแรก- คอลัมน์ตัวกรองเพื่อแสดงตัวเลขที่ มีค่าตัวเลขสูงสุด หรือต่ำสุดหรือเปอร์เซ็นต์ คุณได้ยินเสียงชื่อของเซลล์ที่ใช้งานและ "มุ่งแก้ไข 10" เมื่อเปิดกล่องโต้ตอบ กล่องโต้ตอบค่าเริ่มต้นเป็นตัวเลข 10 ด้านบน (หรือเรียกว่ารายการ), แต่คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนนี้เป็นค่าใด ๆ เมื่อต้องการกรองเปอร์เซ็นต์แทนที่เป็นตัวเลข กด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "รายการ" จาก นั้นกด Alt + ลูกศร กดแป้นลูกศรลง เมื่อคุณได้ยิน "เปอร์เซ็นต์" กด Enter เมื่อต้องการกรองตัวเลขล่างหรือเปอร์เซ็นต์ Tab จนกว่าคุณได้ยิน "กล่องคำสั่งผสมที่สามารถแก้ไขได้สูงสุด" กด Alt + ลูกศร แล้ว กดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือก "ด้านล่าง" จาก นั้นกด Enter

 • สูงกว่าค่าเฉลี่ย - กรองคอลัมน์เพื่อแสดงตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้งหมดในคอลัมน์

 • ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย - กรองคอลัมน์เพื่อแสดงตัวเลขที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้งหมดในคอลัมน์

 • กรองตามสีฟอนต์- คอลัมน์ที่ใช้งานตัวกรองเพื่อแสดงสีฟอนต์ที่คุณเลือกจากเมนูย่อย เมื่อเมนูเปิด คุณทันทีฟัง RGB ค่าของสีฟอนต์แรกในคอลัมน์ของคุณ กด Enter เพื่อเลือกสีนี้ หรือกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินค่า RGB ของสีคุณต้องการ

 • กรองตามสีของเซลล์- คอลัมน์ที่ใช้งานตัวกรองเพื่อแสดงสีของเซลล์ที่คุณเลือกจากเมนูย่อย เมื่อเมนูเปิด คุณทันทีฟัง RGB ค่าของสีเซลล์แรกในคอลัมน์ของคุณ กด Enter เพื่อเลือกสีนี้ หรือกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินค่า RGB ของสีคุณต้องการ

 • อัตโนมัติ - กรองคอลัมน์ที่ใช้งานอยู่เพื่อแสดงเซลล์ที่มีสีฟอนต์เริ่มต้นของ Excel ซึ่งก็คือสีดำ

 • ไม่เติม - กรองคอลัมน์ที่ใช้งานอยู่เพื่อแสดงเซลล์ที่ไม่มีสี เซลล์เหล่านี้จะมีพื้นหลังสีขาวและฟอนต์สีดำเริ่มต้นของ Excel

เรียงลำดับตามตัวเลือกสี

 • เรียงลำดับตามสีของเซลล์ - เรียงลำดับคอลัมน์ที่ใช้งานตามสีของเซลล์ ตัวเลือกนี้จะวางเซลล์ที่มีสีที่คุณเลือกจากเมนูย่อยไว้ในคอลัมน์

 • เรียงลำดับตามสีฟอนต์ - เรียงลำดับเซลล์คอลัมน์ที่ใช้งานอยู่ตามสีฟอนต์ ตัวเลือกนี้จะวางเซลล์ที่มีสีฟอนต์ที่คุณเลือกไว้ในคอลัมน์

 • อัตโนมัติ - วางเซลล์ที่มีสีฟอนต์เริ่มต้นของ Excel ซึ่งก็คือสีดำ ในคอลัมน์

 • เรียงลำดับแบบกำหนดเอง - ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเรียงลำดับข้อมูลตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียงลำดับตามตัวอักษรก่อน แล้วเรียงลำดับตามตัวเลข แล้วเรียงลำดับตามสีฟอนต์ แล้วเรียงลำดับตาม

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์เวิร์กบุ๊ก Excel

ใช้แป้นพิมพ์ลัดกับคีย์บอร์ดภายนอกใน Excel Mobile สำหรับ Windows 10

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Excel

ใช้Excel Online ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อวาง และกรองข้อมูลในตาราง เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค การกรองข้อมูลช่วยคุณเน้นไปที่ชุดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะมีประโยชน์เป็นพิเศษในแผ่นงานที่มีขนาดใหญ่

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ Excel Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Excel Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Excel Online

ในหัวข้อนี้

วางข้อมูลในตาราง

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการกรอง

 2. กด Ctrl+L เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ สร้างตาราง คุณควรจะได้ยิน "กล่องโต้ตอบสร้างตารางที่เน้นปุ่มตกลง"

 3. ถ้าตารางของคุณไม่มีส่วนหัว ให้กด Enter หลังจากเปิดกล่องโต้ตอบ สร้างตาราง

 4. ถ้าตารางของคุณมีส่วนหัวของ กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "Unchecked ตารางของฉันมีกล่องกาเครื่องหมายหัว" กด Spacebar เพื่อเลือกกล่อง จาก นั้นกด Enter

  ถ้าตารางของคุณประกอบด้วยไม่มีส่วนหัวของExcel Online สร้างได้ ด้วยการแทรกข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้ในแถวแรก เริ่มต้นแทนที่ข้อความเป็นคอลัมน์ 1 คอลัมน์ 2, 3 คอลัมน์ และอื่น ๆ เปลี่ยนชื่อของส่วนหัวของข้อความ โดยคลิกที่นั่น และใส่ชื่อคุณต้องการ

กรองข้อมูลในตาราง

 1. เลือกเซลล์หัวเรื่องของคอลัมน์ที่คุณต้องการกรอง

 2. กด Alt + ลูกศรเพื่อเปิดเมนูดรอปดาวน์ตัวกรองและเรียงลำดับ ได้อีกด้วย คุณยังสามารถเลือกลูกศรทางด้านขวาของเซลล์ส่วนหัวในการเข้าถึงเมนู

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตัวกรองข้อความ" หรือ "ตัวกรองตัวเลข" จาก นั้นกด Enter เพื่อเข้าถึงเมนูย่อย คุณได้ยิน "ตัวกรองข้อความ" ถ้าคอลัมน์ประกอบด้วยข้อความหรือการรวมของข้อความและตัวเลขเท่านั้น คุณได้ยิน "ตัวกรองตัวเลข" ถ้าคอลัมน์ประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น

 4. กดแป้นลูกศรลงในเมนูย่อยจนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของตัวกรองที่คุณต้องการนำไปใช้กับข้อมูลของคุณ จาก นั้นกด Enter เปิดกล่องโต้ตอบตัวกรองแบบกำหนดเอง สำหรับแต่ละตัวเลือกตัวกรอง คุณได้ยิน "โต้ตอบตัวกรองแบบกำหนดเองวางตำแหน่งแก้ไข" เมื่อกล่องโต้ตอบเปิดขึ้น และคุณได้ยิน "ตัวกรองถูกนำไปใช้" เมื่อการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

  กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง รวมถึงปุ่มตัวเลือก และ/หรือ

 5. ล้างตัวกรองที่นำไปใช้ โดยการเลือกเซลล์ส่วนหัวของคอลัมน์คุณต้องการตั้งค่าใหม่ ถ้าคุณเลือกเซลล์ A1 ตัวอย่างเช่น กด Alt + ลูกศรเพื่อแสดงเมนูดรอปดาวน์ จาก นั้นกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "ล้างตัวกรองข้อมูลจากคอลัมน์ 1" กด Enter คุณได้ยินเสียง "ตัวกรองไม่ถูกนำไปใช้" เมื่อการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อส่วนหัวของข้อความสำหรับเซลล์ A1 คุณได้ยินชื่อของส่วนหัวแทนที่เป็น "การคอลัมน์ 1"

ตัวเลือกการกรองสำหรับตาราง

ตัวเลือกตัวกรองตัวเลข

 • เท่ากัน - กรองคอลัมน์เพื่อให้แสดงตัวเลขที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง

 • ไม่เท่ากัน - กรองคอลัมน์เพื่อให้แสดงตัวเลขทั้งหมดยกเว้นตัวเลขที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง 

 • มากกว่า - กรองคอลัมน์เพื่อให้แสดงตัวเลขทั้งหมดที่มีค่ามากกว่าตัวเลขที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง 

 • น้อยกว่า - กรองคอลัมน์เพื่อให้แสดงตัวเลขทั้งหมดที่มีค่าน้อยกว่าตัวเลขที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง 

 • ระหว่าง - กรองคอลัมน์เพื่อแสดงตัวเลขทั้งหมดภายในช่วงตัวเลขเฉพาะ ป้อนข้อมูลช่วงในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง สองกล่องที่มีให้ 

 • 10 อันดับแรก- คอลัมน์ตัวกรองเพื่อแสดงตัวเลขที่ มีค่าตัวเลขสูงสุด หรือต่ำสุดหรือเปอร์เซ็นต์ คุณได้ยินเสียงชื่อของเซลล์ที่ใช้งานและ "มุ่งแก้ไข 10" เมื่อเปิดกล่องโต้ตอบ กล่องโต้ตอบค่าเริ่มต้นเป็นตัวเลข 10 ด้านบน (หรือเรียกว่ารายการ), แต่คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนนี้เป็นค่าใด ๆ เมื่อต้องการกรองเปอร์เซ็นต์แทนที่เป็นตัวเลข กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "รายการ ", จาก นั้นกด Alt + ลูกศร กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "เปอร์เซ็นต์ ", จาก นั้นกด Enter เมื่อต้องการกรองตัวเลขล่างหรือเปอร์เซ็นต์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "กล่องคำสั่งผสมที่สามารถแก้ไขได้สูงสุด" กด Alt + ลูกศร แล้ว กดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือก "ด้านล่าง" จาก นั้นกด Enter

 • สูงกว่าค่าเฉลี่ย - กรองคอลัมน์เพื่อแสดงตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้งหมดในคอลัมน์

 • ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย - กรองคอลัมน์เพื่อแสดงตัวเลขที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้งหมดในคอลัมน์

 • ตัวกรองแบบกำหนดเอง- ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเลือกตัวกรองที่คุณต้องการนำไปใช้กับข้อมูลของคุณเป็นตัวเลขจากเมนูดรอปดาวน์ เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกนี้ คุณต้องก่อนพิมพ์หมายเลขที่คุณต้องการกรองลงในกล่องโต้ตอบ กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "กล่องคำสั่งผสมที่สามารถแก้ไข" ถัดไป กด Alt + ลูกศรเพื่อดูเมนูดรอปดาวน์ ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลือกตัวกรองที่ต้องการของคุณ จาก นั้นกด Enter คุณได้ยินเสียง "ตัวกรองไปใช้" เมื่อการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

ตัวเลือกตัวกรองข้อความ

 • เท่ากัน - กรองคอลัมน์เพื่อให้แสดงข้อความที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง

 • ไม่เท่ากัน - กรองคอลัมน์เพื่อให้แสดงทุกอย่างยกเว้นข้อความที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง

 • ขึ้นต้นด้วย - กรองคอลัมน์เพื่อให้แสดงข้อมูลที่ขึ้นต้นด้วยข้อความที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง ข้อความสามารถลงท้ายด้วยอะไรก็ได้

 • ลงท้ายด้วย - กรองคอลัมน์เพื่อให้แสดงข้อมูลที่ลงท้ายด้วยข้อความที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง ข้อความสามารถขึ้นต้นด้วยอะไรก็ได้

 • ประกอบด้วย - กรองคอลัมน์เพื่อให้แสดงข้อมูลที่มีข้อความที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง

 • ไม่ประกอบด้วย - กรองคอลัมน์เพื่อให้แสดงข้อมูลที่ไม่มีข้อความที่คุณพิมพ์ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง

 • ตัวกรองแบบกำหนดเอง- ช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวกรองที่คุณต้องการนำไปใช้กับข้อมูลของคุณจากเมนูดรอปดาวน์ เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกนี้ คุณต้องพิมพ์ข้อความคุณต้องการกรอง กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "กล่องคำสั่งผสมที่สามารถแก้ไข" ถัดไป กด Alt + ลูกศรเพื่อดูเมนูดรอปดาวน์ ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลือกตัวกรองที่ต้องการของคุณ จาก นั้นกด Enter คุณได้ยินเสียง "ตัวกรองไปใช้" เมื่อการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาและแทนที่ข้อมูลใน Excel

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Excel

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×