ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเรียงลำดับหรือกรองตารางใน Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเรียงลำดับหรือกรองตารางใน Excel

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Excel 2016ด้วยคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอ เช่น JAWS และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อเรียงลำดับและกรองตาราง การเรียงลำดับข้อมูลช่วยให้คุณจัดระเบียบและค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้รวดเร็วขึ้น การกรองข้อมูลช่วยให้คุณเน้นไปที่ชุดข้อมูลเฉพาะ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในเวิร์กชีตขนาดใหญ่

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการเรียงลำดับและการกรอง

ตารางนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการเรียงลำดับและการกรอง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ปิดเมนูดรอปดาวน์การกรองอัตโนมัติในส่วนหัวของคอลัมน์

Ctrl+Shift+L

เปิดเมนูดรอปดาวน์การกรองอัตโนมัติจากส่วนหัวของคอลัมน์

Alt + ลูกศรลง

เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก หรือจาก A ถึง Z

Alt + A, S + A หรือ Alt + ลูกศรขึ้น S

เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย หรือ Z ถึง A

Alt + A, S + D หรือ Alt + ลูกศรขึ้น O

เปิดกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ

Alt+A, S+S หรือ Alt+H, S, U

ปรับใช้การเรียงลำดับอีกครั้งหลังจากที่คุณเปลี่ยนข้อมูล

Ctrl+Alt+L (หรือ Alt+A, Y+3)

กรองตามสี

Alt + ลูกศรลง ฉัน

กรองตามตัวเลขหรือข้อความ

Alt + ลูกศรลง F

เปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

Alt + H, O ฉัน

ใช้ฟังก์ชัน TRIM

Alt + M, T แล้วย้ายไปยัง TRIM ด้วยแป้นลูกศรลง

เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับใน Excel

คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลตามตัวอักษร (A ไป Z หรือ Z ไป A) จำนวน (น้อยไปหามาก หรือ มากไปหาน้อย) และวันที่และเวลา (เก่าสุดไปหาใหม่สุดหรือใหม่สุดไปหาเก่าสุด) ในคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์หรือมากกว่า คุณยังสามารถเรียงลำดับตามรายการคอลัมน์ (เช่น ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก) หรือตามรูปแบบ ซึ่งรวมถึงสีของเซลล์ สีฟอนต์ หรือชุดไอคอน การเรียงลำดับส่วนใหญ่คือการเรียงลำดับคอลัมน์ แต่คุณก็ยังสามารถเรียงลำดับตามแถวได้อีกด้วย

เมื่อคุณเรียงลำดับตาราง Excel จะบันทึกเกณฑ์ที่คุณใช้กับเวิร์กบุ๊ก เพื่อให้คุณสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ทุกครั้งที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊ก นี่คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเรียงลำดับแบบหลายคอลัมน์ หรือสำหรับการเรียงลำดับที่ใช้เวลาสร้างนาน อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้จะทำงานได้สำหรับข้อมูลในตารางเท่านั้น จะไม่นำไปใช้กับช่วงของเซลล์ ถ้าคุณต้องการบันทึกเกณฑ์การเรียงลำดับเพื่อให้คุณสามารถนำการเรียงลำดับไปใช้เป็นระยะๆ เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊ก เราขอแนะนำให้คุณใช้ตาราง

หมายเหตุ: เมื่อคุณเรียงลำดับข้อมูล คุณไม่สามารถคืนค่าใบสั่งต้นฉบับ ถ้าคุณยังไม่ได้บันทึกไฟล์หลังจากการเรียงลำดับ คุณสามารถใช้เลิกทำ (Ctrl + Z) จะส่งกลับ

เรียงลำดับข้อความในตารางหรือช่วง

เรียงลำดับข้อความในตาราง

 1. นำทางไปยังแถวส่วนหัวในตาราง

 2. กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายไปยังส่วนหัวของคอลัมน์สำหรับข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับได้อีกด้วย

 3. กด Alt + ลูกศรเพื่อเปิดเมนูตัวกรอง นั้นแล้ว กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังเมนู

 4. ตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลในคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลตัวเลขจากหาน้อยที่สุดไปมากที่สุดหรือมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลพยัญชนะผสมตัวเลขจาก A ถึง Z จาก Z ถึง A หรือ ตามสี

  ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อดูตัวเลือก และกด Enter เพื่อเลือกตัวเลือก

เรียงลำดับข้อความในช่วง

 1. เลือกคอลัมน์ของข้อมูลตัวอักษรและตัวเลขในช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในคอลัมน์ตารางที่มีข้อมูลตัวอักษรและตัวเลข

 2. กด Alt + A ได้ด้วย เปิดแท็บข้อมูล และคุณได้ยินเสียง: "บน ribbon กล่องกลุ่ม แท็บข้อมูล" (ในผู้บรรยาย คุณฟัง: "แท็บ Ribbon ข้อมูล เลือกแท็บรายการ"

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับในลำดับพยัญชนะผสมตัวเลข (เรียงลำดับจากกถึงฮ), กด S + A ได้ด้วย

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามลำดับอักษรและตัวเลขจากมากไปหาน้อย (เรียงลำดับจาก Z ถึง A) ให้กด S+D

ทำการเรียงลำดับตามตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็ก

 1. เลือกคอลัมน์ของข้อมูลตัวอักษรและตัวเลขในช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในคอลัมน์ตารางที่มีข้อมูลตัวอักษรและตัวเลข

 2. กด Alt + H, S แสดง เปิดกล่องโต้ตอบเรียงลำดับ และคุณได้ยินเสียง: "การโต้ตอบเรียงลำดับ ปุ่มตกลง" (ในผู้บรรยาย คุณฟัง: "การเรียงลำดับ ปุ่มตกลง")

 3. กดแป้น Tab คีย์จนกว่าคุณได้ยิน "ตัวเลือกปุ่ม แล้วกด Spacebar เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกการเรียงลำดับ คุณได้ยิน "เรียงลำดับโต้ตอบตัวเลือก กล่องกาเครื่องหมายเล็ก ไม่มีการตรวจสอบ" (ในผู้บรรยาย คุณฟัง: "ตัวเลือกการเรียงลำดับ เล็ก ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ")

 4. กด Spacebar เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่

 5. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้วกด Enter เปิดกล่องโต้ตอบเรียงลำดับ และคุณได้ยินเสียง: "โต้ตอบเรียงลำดับ" (ในผู้บรรยาย คุณฟัง: "การเรียงลำดับ ปุ่มตัวเลือกความ")

 6. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้วกด Enter

เคล็ดลับ: 

 • ถ้าคุณเรียงลำดับคอลัมน์ประกอบด้วยตัวเลขและข้อความ คุณอาจต้องการจัดรูปแบบเป็นข้อความทั้งหมด มิฉะนั้น Excel เรียงลำดับตัวเลขเป็นตัวเลขแรก และเรียงลำดับข้อความนั้น การจัดรูปแบบข้อมูล เลือกข้อมูลทั้งหมดในคอลัมน์ แล้ว กด Alt + H, F ตอนเหนือใช้แป้นลูกศรซ้ายเพื่อย้ายไปยังแท็บตัวเลข แล้วใช้แป้น Tab เพื่อย้ายลงในรายการประเภท แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "ข้อความ" กดแป้น Tab หนึ่งครั้งเพื่อย้ายไปยังปุ่มตกลง แล้วกด Enter

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อคุณนำเข้าหรือคัดลอกข้อมูลจากตำแหน่งอื่น ข้อมูลดังกล่าวอาจมีพื้นที่ว่างด้านหน้าแทรกอยู่ก่อนข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น ชื่อ “Sue Lidman” อาจถูกใส่เป็น “(ช่องว่าง)(ช่องว่าง)Sue Lidman”

 • ถ้าคุณใช้ตัวอ่านหน้าจอ คุณอาจไม่ทราบเกี่ยวกับช่องว่าง เนื่องจาก JAWS จะไม่อ่านพื้นที่ว่างในเซลล์

 • เพื่อช่วยให้คุณค้นหาช่องว่างเหล่านั้นได้ Excel จะวางเซลล์ที่มีช่องว่างข้างหน้าไว้ที่ด้านบนสุดของคอลัมน์ที่เรียงลำดับ

เรียงลำดับตัวเลข

เรียงลำดับตัวเลข

 1. เลือกคอลัมน์ของข้อมูลตัวเลขในช่วงของเซลล์ หรือให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในคอลัมน์ตารางที่มีข้อมูลตัวเลข

 2. กด Alt + A ได้ด้วย เปิดแท็บข้อมูล และคุณได้ยินเสียง: "บน ribbon กล่องกลุ่ม แท็บข้อมูล" (ในผู้บรรยาย คุณฟัง: "แท็บ Ribbon ข้อมูล เลือกแท็บรายการ")

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด ให้กด S+A

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ให้กด S+D

ตรวจสอบว่าตัวเลขถูกเก็บเอาไว้เป็นตัวเลข

 1. กด Alt + H, F + N เปิดกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ และคุณได้ยินเสียง: "โต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์" (ในผู้บรรยาย คุณฟัง: "จัดรูปแบบเซลล์")

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังแท็บตัวเลข ใช้แป้นลูกศรซ้าย (หรือกด Ctrl + Tab) คุณได้ยินเสียง: "แท็บตัวเลข" (ในผู้บรรยาย คุณฟัง: "ตัวเลขแท็บรายการ")

 3. กดแป้น Tab เปิดรายการประเภท และคุณได้ยินประเภทที่เลือกในปัจจุบัน เช่น "ทั่วไป" หรือ "วัน"

 4. กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตัวเลข"

 5. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้วกด Enter

เรียงลำดับวันที่และเวลา

 1. เลือกคอลัมน์ของวันที่หรือเวลาในช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในคอลัมน์ตารางที่มีวันที่หรือเวลา

 2. กด Alt + A ได้ด้วย เปิดแท็บข้อมูล และคุณได้ยินเสียง: "บน ribbon กล่องกลุ่ม แท็บข้อมูล" (ในผู้บรรยาย คุณฟัง: "แท็บ Ribbon เลือก แท็บข้อมูล")

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับจากเก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด ให้กด S+A

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับจากใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด กด S + D

  • เมื่อต้องการนำการเรียงลำดับไปใช้ใหม่หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้เลือกเซลล์ในช่วงหรือตาราง จากนั้นกด Ctrl+Alt+L

เรียงลำดับตามคอลัมน์มากกว่าหนึ่งคอลัมน์

คุณอาจต้องการเรียงลำดับตามคอลัมน์หลายคอลัมน์หรือแถวหลายแถวเมื่อคุณมีข้อมูลที่คุณต้องการจัดกลุ่มตามค่าเดียวกันในคอลัมน์หนึ่งหรือแถวหนึ่ง แล้วเรียงลำดับอีกคอลัมน์หนึ่งหรืออีกแถวหนึ่งภายในกลุ่มของค่าที่เท่ากันนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีคอลัมน์แผนกและคอลัมน์พนักงาน คุณอาจเรียงลำดับตามแผนกก่อน (เพื่อจัดกลุ่มพนักงานทั้งหมดในแผนกเดียวกันไว้ด้วยกัน) แล้วเรียงลำดับตามชื่อ (เพื่อวางชื่อตามลำดับตัวอักษรภายในแต่ละแผนก) คุณสามารถเรียงลำดับตามคอลัมน์ได้ถึง 64 คอลัมน์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ช่วงของเซลล์ที่คุณเรียงลำดับควรมีส่วนหัวของคอลัมน์ เมื่อต้องการเรียงลำดับตามแถว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตารางของฉันมีส่วนหัวของ ล้างกล่องกาเครื่องหมายถูกในกล่องโต้ตอบเรียงลำดับ

 1. เลือกช่วงของเซลล์ที่มีข้อมูลอย่างน้อยสองคอลัมน์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในตารางที่มีอย่างน้อยสองคอลัมน์

 2. กด Alt + A, S + S เปิดกล่องโต้ตอบเรียงลำดับ และคุณได้ยินเสียง: "การโต้ตอบเรียงลำดับ ปุ่มตกลง" (ในผู้บรรยาย คุณฟัง: "การเรียงลำดับ ปุ่มตกลง")

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณพบตัวคอลัมน์: เรียงลำดับตาม กล่องคำสั่งผสม และใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกคอลัมน์แรกที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 4. เมื่อต้องการเลือกชนิดของการเรียงลำดับ ให้กด tab เพื่อไปที่กล่องคำสั่งผสม เรียงลำดับ แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้น

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามข้อความ ตัว เลข หรือวัน และเวลา เลือกค่าในเซลล์

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามรูปแบบ เลือกสีของเซลล์ สีฟอนต์ หรือไอคอนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 5. เลือกวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับ

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามค่า กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณค้นหากล่องคำสั่งผสมลำดับ และใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับ

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับค่าข้อความและตัวเลข ให้เลือก จากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือ จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามรายการแบบกำหนดเอง ให้เลือก รายการแบบกำหนดเอง

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามสีของเซลล์ สีฟอนต์หรือไอคอนของเซลล์ ใช้แป้นลูกศรเพื่อทำการเลือกของคุณ นั้นแล้ว กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณพบกล่องคำสั่งผสมลำดับ ถัดไป และใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกด้านบน หรือด้านล่าง

 6. เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์อื่นเมื่อต้องการเรียงลำดับตาม ใช้แป้น Tab เพื่อย้ายไปยังปุ่มเพิ่มระดับ กด Enter นั้นแล้ว ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5

 7. การนำการเรียงลำดับคอลัมน์หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้เลือกเซลล์ในช่วงหรือตารางแล้ว กด Ctrl + Alt + ประเภททั่วไป (Ctrl + Alt + L ไม่นำการเรียงลำดับแถวนั้น)

เคล็ดลับสำหรับปัญหาการเรียงลำดับ

ถ้าคุณได้รับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเรียงลำดับข้อมูลของคุณ

 • ตรวจสอบเพื่อดูว่าค่าที่ส่งกลับโดยสูตรมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าข้อมูลที่คุณเรียงลำดับมีสูตรอย่างน้อยหนึ่งสูตร ค่าที่ส่งกลับจากสูตรเหล่านั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวิร์กชีตถูกคำนวณใหม่ ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณนำการเรียงลำดับไปใช้ใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่อัปเดตอยู่เสมอ

 • เลิกซ่อนแถวและคอลัมน์ก่อนที่คุณจะเรียงลำดับ คอลัมน์ที่ซ่อนอยู่จะไม่เคลื่อนย้ายเมื่อคุณเรียงลำดับคอลัมน์ และแถวที่ซ่อนจะไม่เคลื่อนย้ายมาเมื่อคุณเรียงลำดับแถว ก่อนที่คุณจะเรียงลำดับข้อมูล เราขอแนะนำให้ยกเลิกการซ่อนคอลัมน์และแถว

 • ตรวจสอบการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง การจัดเรียงที่แตกต่างกัน ด้วยการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีการตั้งค่าภาษาที่ถูกต้องในการตั้งค่าภูมิภาค หรือตัวเลือกภาษาและภูมิภาค ในแผงควบคุมในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • เปิดหรือปิดแถวหัวเรื่อง โดยปกติแล้ว จะเป็นการดีที่สุดที่คุณจะมีแถวหัวเรื่องเมื่อคุณเรียงลำดับคอลัมน์เพื่อให้สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ง่ายขึ้น ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ค่าในส่วนหัวจะไม่รวมอยู่ในการเรียงลำดับ ในบางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องเปิดหรือปิดส่วนหัวเพื่อให้ค่าในส่วนหัวรวมหรือไม่รวมอยู่ในการเรียงลำดับ

 • เมื่อต้องการแยกแถวแรกของข้อมูลจากการเรียงลำดับได้เนื่องจากส่วนหัวของคอลัมน์ ให้กด Alt + H, S แสดง ในกล่องโต้ตอบเรียงลำดับแบบกำหนดเอง เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้อมูลของฉันมีส่วนหัว

 • เมื่อต้องการรวมแถวแรกของข้อมูลในการเรียงลำดับได้เนื่องจากไม่ได้เป็นส่วนหัวของคอลัมน์ ให้กด Alt + H, S แสดง ในกล่องโต้ตอบเรียงลำดับแบบกำหนดเอง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายข้อมูลของฉันมีส่วนหัว

กรองข้อมูลในตาราง

เมื่อคุณใส่ข้อมูลในตาราง Excel เพิ่มเมนูดรอปดาวน์ตัวกรองอัตโนมัติ ไปแต่ละส่วนหัวของคอลัมน์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปิดเมนูนี้เพื่อกรองข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการเอาเมนูดรอปดาวน์ตัวกรองอัตโนมัติ จากส่วนหัวของคอลัมน์ เลือกส่วนหัว จากนั้น กด Ctrl + Shift + L

 1. ในตารางส่วนหัวของคอลัมน์คุณต้องการกรอง กด Alt + ลูกศร เมนูดรอปดาวน์ตัวกรองอัตโนมัติ เปิดขึ้น ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณฟัง: "เมนู")

 2. บนเมนูตัวกรองอัตโนมัติ ถ้าคอลัมน์มีตัวเลข ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังตัวกรองตัวเลข แล้วกด Enter ถ้าคอลัมน์มีรายการข้อความ ย้ายไปยังตัวกรองข้อความ แล้วกด Enter เปิดเมนูย่อย และคุณได้ยิน "เท่ากับ"

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังตัวเลือกการกรองที่คุณต้อง ใช้แป้นลูกศร แล้วกด Enter เปิดกล่องโต้ตอบตัวกรองอัตโนมัติแบบกำหนดเอง และคุณได้ยินเสียง: "โต้ตอบตัวกรองอัตโนมัติแบบกำหนดเอง" (ในผู้บรรยาย คุณฟัง: "กรองแบบกำหนดเอง")

 4. พิมพ์หรือเลือกเงื่อนไขการกรองของคุณ

  ตัวอย่างเช่น เพื่อให้แสดงตัวเลขที่มีค่ามากกว่าจำนวนใดจำนวนหนึ่ง ให้เลือก มากกว่าหรือเท่ากับ จากนั้นใส่ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่องคำสั่งผสมถัดไป

  เมื่อต้องการกรองด้วยเงื่อนไขสองเงื่อนไข ให้ใส่เงื่อนไขการกรองลงในกล่องคำสั่งผสมทั้งสองชุด จากนั้นเลือก และ เพื่อให้ทั้งสองเงื่อนไขเป็นจริง หรือเลือก หรือ เพื่อให้เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริง

 5. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณพบปุ่มตกลง แล้วกด Enter

กรองข้อมูลในช่วง

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการกรอง

 2. กด Ctrl+Shift+L. Excel จะเพิ่มเมนูดรอปดาวน์ ตัวกรองอัตโนมัติ ลงในเซลล์แรกในช่วง

 3. เลือกเซลล์ที่ มีเมนูดรอปดาวน์ตัวกรองอัตโนมัติ กด Alt + ลูกศร เปิดเมนูดรอปดาวน์ตัวกรองอัตโนมัติ และคุณได้ยินเสียง: "เมนูบริบท" (ในผู้บรรยาย คุณฟัง: "เมนู")

 4. ใช้แป้นลูกศรและแป้น Tab เพื่อเลื่อนไปที่ตัวเลือกการกรองที่คุณต้องการ

 5. เมื่อคุณทำการเลือกของคุณเสร็จแล้ว ให้กด Tab เพื่อไปที่ปุ่ม ตกลง จากนั้นกด Enter

เมื่อต้องการล้างตัวกรอง ให้เลือกเซลล์ใดๆ ในช่วง จากนั้นกด Ctrl+Shift+L

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งชื่อตารางใน Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างส่วนหัวของคอลัมน์ในตารางใน Excel

แป้นพิมพ์ลัดและแป้นฟังก์ชัน Excel สำหรับ Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Excel for Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Android เพื่อจัดเรียงและกรองตาราง การเรียงลำดับช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลได้ การกรองข้อมูลจะมีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อเวิร์กชีตของคุณมีข้อมูลจำนวนมาก

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

จัดเรียงข้อมูลใน Excel

คุณสามารถจัดเรียงข้อมูลข้อความหรือตัวเลขในเวิร์กชีต Excel เพื่อจัดเรียงข้อมูลในลำดับที่กำหนด เช่น ข้อความจาก A ถึง Z หรือจาก Z ถึง A, หมายเลขจากจำนวนที่น้อยที่สุดไปยังจำนวนที่มากที่สุดหรือจำนวนที่มากที่สุดไปยังจำนวนที่น้อยที่สุด และเวลาจากเร็วสุดไปยังช้าสุดหรือช้าสุดไปยังเร็วสุด

หมายเหตุ: เมื่อคุณเรียงลำดับข้อมูล คุณไม่สามารถคืนค่าใบสั่งต้นฉบับ

 1. แตะที่ใดก็ได้ในแผ่นงาน Excel TalkBack จะประกาศเซลล์ที่เลือก

 2. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินคอลัมน์ที่คุณต้องการจัดเรียง แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานส่วนที่เลือก

 3. หากต้องการสำรวจโดยการสัมผัส ให้ค่อยๆ ลากนิ้วหนึ่งนิ้วไปรอบๆ ส่วนบนของหน้าจอจนกว่า TalkBack จะประกาศ: “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” ขณะนี้โฟกัสจะอยู่บนปุ่มและคุณสามารถยกนิ้วขึ้นได้

 4. แตะสองครั้งที่ใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานปุ่ม TalkBack จะประกาศ: “เมนูแท็บ เลือกหน้าแรก” บนส่วนล่างของหน้าจอ ให้ปัดนิ้วสองนิ้วขึ้นซ้ำๆ จนกว่าคุณจะเข้าถึงส่วนท้ายของรายการ TalkBack จะเล่นเสียงเมื่อคุณปิด และจะเงียบเมื่อคุณเข้าถึงส่วนสุดท้ายของรายการ

 5. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว

 6. เมื่อ TalkBack ประกาศ “เมนูจัดเรียงและตัวกรอง” ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว

  • เลือกการเรียงลำดับจากน้อยไปมาก เพื่อเรียงลำดับ จากกถึงฮ หรือ จากน้อยไปมากที่สุดพยัญชนะผสมตัวเลขข้อมูล หรือเรียงลำดับวันและเวลาจากเวอร์ชันก่อนหน้าเมื่อต้องการในภายหลัง TalkBack ทราบ: "การเรียงลำดับน้อยไปหามาก ไม่เลือกสลับ"

  • เลือกการเรียงลำดับจากมากไปน้อย เพื่อเรียงลำดับข้อมูลพยัญชนะผสมตัวเลข จาก Z ถึง A หรือ จากมากที่สุดที่น้อยที่สุด หรือเมื่อต้อง การเรียงลำดับวันและเวลาจากเวอร์ชันที่ใหม่กว่าไปก่อนหน้านี้ Talkback ทราบ: "การเรียงลำดับมากไปหาน้อย ตรวจสอบไม่สลับ"

  เมื่อคุณพบตัวเลือกที่คุณต้องการ ให้ยกนิ้วขึ้น จากนั้นแตะสองครั้ง รายการจะถูกจัดเรียงตามที่กำหนด

 8. เมื่อต้องการกลับไปยังแผ่นงาน ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "การตรวจสอบการสลับตัวเลือกเพิ่มเติม" จะมีเลือกปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน

เลือกช่วงของเซลล์

ถ้ามีเซลล์เปล่าในเวิร์กบุ๊กของคุณ คุณสามารถเลือกช่วงก่อน จากนั้นเรียงลำดับช่วง

 1. ในเวิร์กบุ๊ก ให้ลากนิ้วหนึ่งนิ้วช้าๆ ไปรอบๆ ส่วนบนของหน้าจอจนกว่า TalkBack จะประกาศ: “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” ขณะนี้โฟกัสจะอยู่บนปุ่มและคุณสามารถยกนิ้วขึ้นได้

 2. แตะสองครั้งที่ใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานปุ่ม TalkBack จะประกาศ: “เมนูแท็บ เลือกหน้าแรก”

 3. บนส่วนล่างของหน้าจอ ให้ปัดนิ้วสองนิ้วขึ้นซ้ำๆ จนกว่าคุณจะเข้าถึงส่วนท้ายของรายการ TalkBack จะเล่นเสียงเมื่อคุณปิด และจะเงียบเมื่อคุณเข้าถึงส่วนสุดท้ายของรายการ

 4. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว

 5. เมื่อ TalkBack ประกาศ “เลือกช่วง” ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 6. เปิดกล่องโต้ตอบ เลือกเซลล์หรือช่วง และโฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลช่วง พิมพ์ช่วงที่คุณต้องการเลือก เช่น “A1:C15” ลากนิ้วของคุณบนหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน TalkBack ประกาศว่า “ปุ่ม ตกลง” ยกนิ้วของคุณขึ้นแล้วแตะสองครั้ง ขณะนี้ช่วงถูกเลือกแล้ว

 7. ลากนิ้วหนึ่งนิ้วไปรอบๆ ส่วนบนของหน้าจอจนกว่า TalkBack จะประกาศ: “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานกลุ่ม

 8. สำรวจรายการบนส่วนล่างของหน้าจอโดยการลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนรายการ เมื่อ TalkBack ประกาศ “เมนูจัดเรียงและตัวกรอง” ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 9. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว

  • เลือกการเรียงลำดับจากน้อยไปมาก เพื่อเรียงลำดับ จากกถึงฮ หรือ จากน้อยไปมากที่สุดพยัญชนะผสมตัวเลขข้อมูล หรือเรียงลำดับวันและเวลาจากเวอร์ชันก่อนหน้าเมื่อต้องการในภายหลัง TalkBack ทราบ: "การเรียงลำดับน้อยไปหามาก ไม่เลือกสลับ"

  • เลือกการเรียงลำดับจากมากไปน้อย เพื่อเรียงลำดับข้อมูลพยัญชนะผสมตัวเลข จาก Z ถึง A หรือ จากมากที่สุดที่น้อยที่สุด หรือเมื่อต้อง การเรียงลำดับวันและเวลาจากเวอร์ชันที่ใหม่กว่าไปก่อนหน้านี้ Talkback ทราบ: "การเรียงลำดับมากไปหาน้อย ตรวจสอบไม่สลับ"

  เมื่อคุณพบตัวเลือกที่คุณต้องการ ให้ยกนิ้วขึ้น จากนั้นแตะสองครั้ง รายการจะถูกจัดเรียงตามที่กำหนด

จัดรูปแบบข้อมูล

บางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องจัดรูปแบบข้อมูลใหม่เพื่อรับผลลัพธ์ที่ถูกต้องเมื่อเรียงลำดับ

 1. นำทางไปยังเซลล์หรือคอลัมน์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานส่วนที่เลือก

 2. หากต้องการสำรวจโดยการสัมผัส ให้ค่อยๆ ลากนิ้วหนึ่งนิ้วไปรอบๆ ส่วนบนของหน้าจอจนกว่า TalkBack จะประกาศ: “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” ขณะนี้โฟกัสจะอยู่บนปุ่มและคุณสามารถยกนิ้วขึ้นได้

 3. แตะสองครั้งที่ใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานปุ่ม TalkBack จะประกาศ: “เมนูแท็บ เลือกหน้าแรก” บนส่วนล่างของหน้าจอ ให้ปัดขึ้นด้วยสองนิ้วแล้วเลื่อนรายการลง

 4. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว

 5. เมื่อ TalkBack ประกาศ: “เมนูการจัดรูปแบบตัวเลข” ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว

  คุณสามารถเลือกจากรูปแบบต่อไปนี้: ทั่วไป, ตัวเลข, สกุลเงิน, การคำนวณ, วันที่, เวลา, เปอร์เซ็นต์, เศษส่วน, สูตรวิทยาศาสตร์, ข้อความ และ พิเศษ เมื่อคุณพบรูปแบบที่คุณต้องการใช้ ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งเพื่อนำไปใช้

เคล็ดลับสำหรับการแก้ไขปัญหาการเรียงลำดับ

ถ้าคุณได้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเรียงลำดับข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

 • ถ้าข้อมูลที่คุณเรียงลำดับมีสูตรอย่างน้อยหนึ่งสูตร การคืนค่าสูตรเหล่านั้นอาจเปลี่ยนไปเมื่อเวิร์กชีตถูกคำนวณใหม่ ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เรียงลำดับอีกครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่อัปเดตแล้ว

 • คอลัมน์ที่ซ่อนอยู่จะไม่เคลื่อนย้ายเมื่อคุณเรียงลำดับคอลัมน์ และแถวที่ซ่อนจะไม่เคลื่อนย้ายมาเมื่อคุณเรียงลำดับแถว ก่อนที่คุณจะเรียงลำดับข้อมูล เราขอแนะนำให้ยกเลิกการซ่อนคอลัมน์และแถว หากต้องการเลิกซ่อน ในเวิร์กบุ๊ก Excel ให้ทำดังนี้:

  1. นำทางไปยังแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกับแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ TalkBack ทราบ: "Adjacent ไปยังเซลล์ที่ซ่อนอยู่"

  2. ลากนิ้วของคุณเพื่อย้ายขึ้นไปยังส่วนหัวของคอลัมน์ หรือไปทางซ้ายไปยังหมายเลขแถว และยกนิ้วขึ้น แตะสองครั้งเพื่อเลือกทั้งคอลัมน์หรือแถว

  3. แตะสองครั้งอีกครั้งเพื่อเปิดเมนู

  4. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มเลิกซ่อน” แตะสองครั้งเพื่อเลิกซ่อน TalkBack ประกาศตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณในเวิร์กบุ๊กและคอลัมน์หรือแถวที่ถูกซ่อน

 • ตรวจสอบการตั้งค่าตำแหน่งบนโทรศัพท์ของคุณ การเรียงลำดับผลลัพธ์อาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง

กรองข้อมูลในตาราง

โดยการแทรกข้อมูลในตารางใน Excel คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาค่าที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. ใน Excel ให้ลากนิ้วของคุณบนหน้าจอจนกว่าคุณจะเข้าถึงตาราง TalkBack จะประกาศเซลล์ที่เลือก

 2. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะอยู่ในส่วนหัวของตารางที่คุณต้องการกรอง นอกจากนี้คุณยังสามารถลากนิ้วไปรอบๆ หน้าจอเพื่อค้นหาส่วนหัว

 3. ลากนิ้วหนึ่งนิ้วช้าๆ ไปรอบๆ ส่วนบนของหน้าจอจนกว่า TalkBack จะประกาศ: “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” ขณะนี้โฟกัสจะอยู่บนปุ่มและคุณสามารถยกนิ้วขึ้นได้

 4. แตะสองครั้งที่ใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานปุ่ม TalkBack จะประกาศ: “เมนูแท็บ เลือกหน้าแรก” บนส่วนล่างของหน้าจอ ให้ปัดนิ้วสองนิ้วขึ้นซ้ำๆ จนกว่าคุณจะเข้าถึงส่วนท้ายของรายการ TalkBack จะเล่นเสียงเมื่อคุณปิด และจะเงียบเมื่อคุณเข้าถึงส่วนสุดท้ายของรายการ

 5. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว

 6. เมื่อ TalkBack ประกาศ “เมนูจัดเรียงและตัวกรอง” ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. สำรวจรายการโดยลากนิ้วหนึ่งนิ้วบนส่วนล่างของหน้าจอ TalkBack จะประกาศรายการตามที่คุณลากนิ้ว เมื่อคุณเข้าถึง ปุ่มแสดงตัวกรอง ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้ง

 8. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเวิร์กชีต ให้ลากนิ้วของคุณบนส่วนบนของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน TalkBack ประกาศส่วนหัวของตาราง

 9. ปัดนิ้วขวาหนึ่งครั้งไปถึงปุ่มตัวกรอง TalkBack ทราบตำแหน่งที่ตั้ง เช่น: "คอลัมน์ศูนย์ แถวส่วนหัวศูนย์ ไม่มีตัวกรองที่นำไปใช้" ปัดไปทางซ้ายเพื่อไปยังรายการถัดไป TalkBack ทราบ: "ตัวกรองถูกนำไปใช้" ยกนิ้วของคุณแล้วแตะสองครั้ง

 10. เมนูการเรียงลำดับและกรอง เปิดขึ้น ปัดนิ้วขวาจนกระทั่ง TalkBack ทราบ "ปุ่มรายการตัวกรอง" และแตะหน้าจอสองครั้ง โฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลการค้นหา แตะสองครั้ง เพื่อเปิดใช้งานเขตข้อมูลการค้นหา และเรียกใช้คีย์บอร์ดบนส่วนด้านล่างของหน้าจอ

 11. ลากนิ้วของคุณผ่านคีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์เกณฑ์ที่คุณต้องการกรอง

 12. เมื่อเสร็จสิ้น ให้ลากนิ้วบนส่วนบนของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน TalkBack ประกาศเกณฑ์ที่ถูกต้อง ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งเพื่อเลือก

 13. ลากนิ้วของคุณบนหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน TalkBack ประกาศปุ่ม เสร็จสิ้น (ในมุมบนขวา) ยกนิ้วของคุณขึ้นแล้วแตะสองครั้ง

 14. เมนู กรองรายการ จะปิดและคุณจะกลับไปยังตารางที่มีการใช้งานเกณฑ์การกรองที่เลือก

ดูเพิ่มเติม

ใช้ TalkBack เพื่อแทรกและแก้ไขตารางใน Excel for Android

ใช้คีย์บอร์ดภายนอกกับ Excel for Android

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×