ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเรียงลำดับหรือกรองตารางใน Excel Online

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเรียงลำดับหรือกรองตารางใน Excel Online

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

คุณสามารถเรียงลำดับและกรองข้อมูลในตารางของคุณใน Excel Online ได้โดยใช้คีย์บอร์ดและตัวอ่านหน้าจอ เช่น โปรแกรมผู้บรรยาย และ ตัวอ่านหน้าจอ Windows ที่มีอยู่แล้วภายในเครื่อง การเรียงลำดับและการกรองสามารถช่วยคุณค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลได้เร็วขึ้น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Excel Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ Excel Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Excel Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Excel Online

ในหัวข้อนี้

เรียงลำดับข้อมูลในตาราง

 1. ถ้าข้อมูลของคุณอยู่ในช่วงของเซลล์ ให้เริ่มด้วยการวางเอกสารลงในตาราง

  • เลือกเซลล์แรกของข้อมูลของคุณ

  • เมื่อต้องการสร้างตาราง ให้กด Ctrl+L จากนั้นกด Enter

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าข้อมูลของคุณไม่มีส่วนหัว Excel Online จะสร้างส่วนหัวในตารางของคุณด้วยข้อความตัวยึด เช่น คอลัมน์ 1 เมื่อต้องการแก้ไขข้อความตัวยึด ให้เลือกส่วนหัวของคอลัมน์และพิมพ์ชื่อส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการ

  • ส่วนหัวของคอลัมน์จะมีปุ่มตัวกรองและเรียงลำดับ ดูที่ สร้างตารางใน Excel Online เมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

 2. เลือกเซลล์ส่วนหัวของตารางของคอลัมน์คุณต้องการเรียงลำดับ

 3. กด Alt+ลูกศรลง ตัวกรองและเมนูบริบทจะเปิดขึ้นและคุณจะได้ยิน "เมนูบริบท เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "เรียงลำดับจากน้อยไปหา รายการเมนู")

 4. บนเมนูบริบท ให้ใช้ลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกชนิดของการเรียงลำดับที่คุณต้องการ (ตัวอย่างเช่น เรียงลำดับน้อยไปหามากหรือเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย)

 5. กด Enter เพื่อเรียงลำดับข้อมูล

กรองข้อมูลในตาราง

 1. ในตารางของคุณ ให้เลือกเซลล์ส่วนหัวของตารางของคอลัมน์คุณต้องการกรอง

 2. กด Alt+ลูกศรลง ตัวกรองและเมนูบริบทจะเปิดขึ้นและคุณจะได้ยิน "เมนูบริบท เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก" (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "เรียงลำดับจากน้อยไปหา รายการเมนู")

 3. บนเมนูบริบท ให้ใช้ลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกหนึ่งในตัวกรองต่อไปนี้ แล้วกด Enter

  • ตัวกรองข้อความ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคอลัมน์ที่มีข้อความหรือการผสมของข้อความและตัวเลข และคุณยังสามารถระบุเกณฑ์การกรองได้

  • ตัวกรองตัวเลข ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคอลัมน์ที่มีเฉพาะตัวเลข และคุณยังสามารถระบุเกณฑ์การกรองได้

  • ตัวกรอง ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถเลือกเซลล์ทั้งหมดหรือเฉพาะเซลล์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่ระบุ

  • ล้างตัวกรองจาก 'คอลัมน์' ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อตัวเลือก ตัวกรอง ถูกเลือกอยู่ เมื่อต้องการล้างตัวกรอง ให้กด Enter

 4. ถ้าคุณเลือก ตัวกรองข้อความ หรือ ตัวกรองตัวเลข

  1. เมื่อคุณได้ยินตัวกรองที่คุณต้องการ ให้กด Enter เมนูย่อยที่เลือกจะเปิดขึ้นและคุณจะได้ยิน "เท่ากับ..." (ในผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "เท่ากับ รายการเมนู")

  2. บนเมนูย่อย ใช้ลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

  3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง ให้สร้างเกณฑ์การกรองหรือเลือกค่าในการกรอง

  4. กด Tab ไปที่ปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

 5. ถ้าคุณเลือก ตัวกรอง

  1. กล่องโต้ตอบ ตัวกรอง จะเปิดขึ้นพร้อมเลือกกล่องกาเครื่องหมาย (เลือกทั้งหมด)

  2. ใช้ลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อย้ายไปที่กล่องกาเครื่องหมายที่คุณต้องการแล้วล้างหรือเลือก

  3. กด Tab ไปที่ปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

ดูเพิ่มเติม

สร้างตารางใน Excel Online เมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×