ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

จัดรูปแบบข้อความในงานนำเสนอ PowerPoint ทำให้ง่ายต่อการอ่าน คุณสามารถใช้คีย์บอร์ดและโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อเพิ่มข้อความและนำจัดรูปแบบไปใช้ในงานนำเสนอได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข เพื่อจัดโครงสร้างงานนำเสนอของคุณให้ดียิ่งขึ้น หรือเพื่อเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลอื่น

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เปิด PowerPoint และลงชื่อเข้าใช้

ถ้าคุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ โปรดแน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณขณะที่ใช้ PowerPoint เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอของคุณไปยัง OneDrive คุณสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ใดๆ ที่ลงชื่อเข้าใช้

 1. เมื่อต้องการเปิด PowerPoint อย่างรวดเร็ว ให้กดแป้นโลโก้ Windows แล้วพิมพ์ “PowerPoint 2016” จากนั้นกด Enter

 2. เมื่อต้องการเริ่มงานนำเสนอเปล่า ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “งานนำเสนอว่างเปล่า” จากนั้นกด Enter งานนำเสนอจะเปิดขึ้น ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “มุมมองการแก้ไขของ PowerPoint” งานนำเสนอ 1 สไลด์ 1 สไลด์ ” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “งานนำเสนอ 1 พร้อมแล้ว”

 3. เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้ ให้กด Alt+F แล้วในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “เมนูไฟล์ งานนำเสนอ 1 หน้าต่าง PowerPoint เลือกแล้ว” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “มุมมอง Backstage ไฟล์” จากนั้น กด D ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “เลือกอยู่ รายการแท็บบัญชี” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “แท็บบัญชี”

 4. กด S ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างบัญชี พิมพ์อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “บัญชี พิมพ์อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณที่จำเป็น”

 5. พิมพ์อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ กด Enter จากนั้นกด Tab ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “รหัสผ่าน, กำลังแก้ไขข้อความ” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “รหัสผ่าน, แก้ไข พิมพ์ข้อความ”

 6. พิมพ์รหัสผ่านของคุณ แล้วกด Enter

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีองค์กรของคุณ และไม่ใช่บัญชี Microsoft ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้อาจแตกต่างกันเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำเป็นต้องใช้ PIN หรือสมาร์ทการ์ด

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ลงชื่อออกจาก PowerPoint ในครั้งล่าสุดที่คุณใช้ แอปจะเปิดขึ้นโดยไม่มีการพร้อมท์ให้คุณลงชื่อเข้าใช้

การเพิ่มข้อความลงในภาพนิ่ง

คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาลงในสไลด์ในมุมมองปกติ ในมุมมองปกติ หน้าจอจะแบ่งระหว่างบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ พื้นที่แก้ไขสไลด์ และบานหน้าต่างบันทึกย่อ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับสไลด์ในมุมมอง PowerPoint อื่น ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับงานนำเสนอ PowerPoint

 1. เมื่อต้องการไปยังมุมมองปกติ ให้กด Alt+W จากนั้นกด L ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “มุมมองแก้ไขของ PowerPoint” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “ออกจากแถบเมนู ไม่มีการเลือก”

 2. เมื่อต้องการเลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยินว่า "รูปขนาดย่อ” ตามด้วยหมายเลขสไลด์ และชื่อสไลด์ ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “แท็บรูปขนาดย่อของสไลด์”

 3. เมื่อต้องการเรียกดูไปตามสไลด์ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณได้ยินหมายเลขและชื่อของสไลด์ ถ้าสไลด์อยู่ภายในส่วน ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางไปยังส่วน แล้วกดแป้นลูกศรขวาเพื่อขยายส่วน

 4. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังพื้นที่แก้ไขสไลด์ ให้กด F6 ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยินหมายเลขสไลด์ ชื่อสไลด์ และ "สไลด์" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “พื้นที่สไลด์”

  หมายเหตุ: ในโปรแกรมผู้บรรยาย เมื่อคุณสลับไปยังพื้นที่รูปขนาดย่อ คุณจะได้ยินว่า “รูปขนาดย่อ” เพื่อแยกความแตกต่างของพื้นที่สไลด์จากรูปขนาดย่อ

 5. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความ ในโปรแกรมผู้บรรยาย พื้นที่ที่สำรองไว้จะเรียกว่า กล่องข้อความ เพื่อให้คุณได้ยิน ตัวอย่าง: “กล่องข้อความชื่อเรื่อง” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “พื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับชื่อเรื่อง”

 6. เมื่อต้องการแทนที่พื้นที่ที่สำรองไว้ด้วยข้อความของคุณ ให้กด Enter เพื่อไปยังโหมดการแก้ไข แล้วเลือกข้อความทั้งหมด จากนั้นจึงเริ่มต้นพิมพ์

 7. เมื่อต้องการย้ายจุดแทรกไปยังตัวแทนชื่อเรื่องหรือตัวแทนข้อความถัดไป ให้กด Ctrl+Enter

  หมายเหตุ: คุณสามารถกด Caps Lock+แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อนำทางไปยังพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้วกด Caps Lock+Enter เพื่อวางจุดแทรกข้อความที่ส่วนท้ายของกล่องข้อความที่เลือก

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีตัวแทนข้อความอีก โดยส่วนใหญ่แล้วให้กด Ctrl+Enter เพื่อแทรกสไลด์ใหม่ที่มีเค้าโครงสไลด์เดียวกันกับสไลด์ต้นฉบับ และวางโฟกัสบนพื้นที่ที่สำรองไว้แรกของสไลด์ใหม่ อย่างไรก็ตาม ถ้าสไลด์ต้นฉบับมีเค้าโครง "สไลด์ชื่อเรื่อง" สไลด์ที่สร้างขึ้นใหม่จะมีเค้าโครง "ชื่อเรื่องและเนื้อหา"

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแก้ไขข้อความที่คุณได้เพิ่มในเขตข้อมูลข้อความ ให้กด Tab เพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความนั้น แล้วกด F2 เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด จากนั้นจึงเริ่มแก้ไข เมื่อต้องการหยุดการแก้ไขและย้ายโฟกัสกลับไปยังกล่องข้อความ ให้กด F2 อีกครั้ง

  หมายเหตุ: หากต้องการเรียนรู้วิธีการนำการจัดรูปแบบอักขระไปใช้ด้วยคีย์บอร์ดของคุณ เช่น การทำตัวหนา ขีดเส้นใต้ ตัวเอียง ตัวห้อย หรือตัวยก ให้ไปที่ จัดรูปแบบข้อความ ใน ใช้แป้นพิมพ์ลัดในการสร้างงานนำเสนอของคุณ

การเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขให้กับข้อความ

คุณสามารถสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขโดยใช้แป้นพิมพ์์ลัดได้ คุณสามารถเปลี่ยนบรรทัดข้อความที่มีอยู่เป็นรายการ เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือสร้างรายการที่ซ้อนกัน

เพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขให้กับข้อความ

 1. ในพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

  เคล็ดลับ: หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมวิธีการเลือกข้อความใน PowerPoint โดยใช้คีย์บอร์ดของคุณ ให้ไปที่ เลือกและแก้ไขข้อความและวัตถุ ใน ใช้แป้นพิมพ์ลัดในการสร้างงานนำเสนอของคุณ

 2. เลือกสิ่งที่คุณต้องการทำ:

  • เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กด Alt+H จากนั้นกด U แล้วกด Tab เพื่อเรียกดูสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย: สัญลักษณ์รูปกลมทึบ, สัญลักษณ์รูปกลมโปร่ง, สัญลักษณ์รูปเหลี่ยมทึบ, สัญลักษณ์รูปเหลี่ยมกลวง, สัญลักษณ์รูปดาว, สัญลักษณ์รูปลูกศรและสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก คุณจะได้ยินคำอธิบายสไตล์หัวข้อย่อยขณะเรียกดู เมื่อต้องการแทรกสไตล์ ให้กด Enter

  • เมื่อต้องการเพิ่มลำดับเลข ให้กด Alt+H แล้วกด N กด Tab เพื่อเรียกดูสไตล์ลำดับเลข: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. และ i. ii. iii. คุณจะได้ยินคำอธิบายสไตล์การลำดับเลขขณะเรียกดู เมื่อต้องการแทรกสไตล์ ให้กด Enter

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการลำดับเลขเพิ่มเติม ให้วางจุดแทรกที่ส่วนท้ายของรายการ แล้วกด Enter

 4. เมื่อต้องการหยุดสร้างรายการ ให้วางจุดแทรกที่ท้ายรายการสุดท้าย แล้วกด Enter จากนั้นกด Backspace

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยขณะที่คุณพิมพ์

 1. ที่ต้นบรรทัดใหม่ ให้พิมพ์ * (เครื่องหมายดอกจัน) แล้วกด Spacebar หรือ Tab

 2. พิมพ์ข้อความใดๆ ที่คุณต้องการ จะมีการสร้างสัญลักษณ์รูปกลมทึบขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณกด Enter

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Enter แล้วกด Backspace

สร้างรายการลำดับเลขขณะที่คุณพิมพ์

 1. ที่ต้นบรรทัดใหม่ ให้พิมพ์ 1. (ตัวเลข 1 ตามด้วยจุด) แล้วกด Spacebar หรือ Tab

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ จะมีการสร้างลำดับเลขขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณกด Enter

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Enter แล้วกด Backspace

รายการการเยื้องภายในรายการ

 1. เลือกรายการที่คุณต้องการเยื้อง

 2. เลือกสิ่งที่คุณต้องการทำ:

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง ให้กด Alt+H จากนั้นกด A และ I

  • เมื่อต้องการลดการเยื้อง ให้กด Alt+H จากนั้นกด A และ O

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

คุณสามารถเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ที่เปิดเว็บเพจ ส่วนอื่นของงานนำเสนอ หรือไฟล์อื่น คุณยังสามารถเพิ่มลิงก์ mailto ที่จะเปิดอีเมลใหม่ถึงที่อยู่อีเมลที่เฉพาะเจาะจงโดยอัตโนมัติ

ลิงก์ไปยังเว็บเพจ

 1. วางจุดแทรกไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการลิงก์ในงานนำเสนอของคุณ

 2. เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ไปยังเว็บเพจ ให้กด Control+K ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างการแทรกไฮเปอร์ลิงก์” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “กล่องโต้ตอบการแทรกไฮเปอร์ลิงก์”

 3. กด Control+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ที่อยู่ แก้ไขข้อความ” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "คอลัมน์ที่อยู่ แก้ไขคำสั่งผสม" พิมพ์ที่อยู่เว็บเพจ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่แสดงแทนที่อยู่ ให้กด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน: “ข้อความที่จะแสดง แก้ไขข้อความ” พิมพ์ข้อความ

 5. เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตกลง” แล้วกด Enter

ลิงก์ไปยังไฟล์ที่มีอยู่

 1. วางจุดแทรกไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการลิงก์ในงานนำเสนอของคุณ

 2. เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ไปยังไฟล์ ให้กด Control+K ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างการแทรกไฮเปอร์ลิงก์” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “กล่องโต้ตอบการแทรกไฮเปอร์ลิงก์”

 3. กด Control+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ที่อยู่ แก้ไขข้อความ” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "คอลัมน์ที่อยู่ แก้ไขคำสั่งผสม" แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเรียกดูไฟล์” เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการเรียกดูไฟล์ ให้กด Tab จนกว่าคุณได้ยินชื่อโฟลเดอร์ เช่น "พีซีนี้", “ดิสก์ภายในเครื่อง” หรือ “เดสก์ท็อป” กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูโฟลเดอร์ และแป้นลูกศรขวาเพื่อแสดงโฟลเดอร์ย่อย คุณจะได้ยินชื่อโฟลเดอร์ขณะเรียกดู

 5. เมื่อคุณพบโฟลเดอร์ที่ต้องการ ให้กด Enter จากนั้นกด Tab คุณจะได้ยินชื่อไฟล์ในโฟลเดอร์

 6. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง เพื่อเรียกดูไฟล์ จนกว่าคุณจะชื่อของไฟล์ที่ต้องการ

 7. เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ ให้กด Enter สองครั้ง

ลิงก์ไปยังสไลด์หนึ่งในงานนำเสนอ

 1. วางจุดแทรกไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการลิงก์

 2. เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ไปยังสไลด์ในงานนำเสนอ ให้กด Control+K ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างการแทรกไฮเปอร์ลิงก์” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “กล่องโต้ตอบการแทรกไฮเปอร์ลิงก์”

 3. กด Control+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้”

 4. เมื่อต้องการเลือกสไลด์ที่คุณต้องการลิงก์ ให้กดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของสไลด์ที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ ให้กด Enter

ลิงก์ไปยังที่อยู่อีเมล

 1. วางจุดแทรกที่ตำแหน่งที่คุณต้องการลิงก์ในงานนำเสนอของคุณ

 2. เมื่อต้องการเพิ่มที่อยู่อีเมล ให้กด Control+K ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างการแทรกไฮเปอร์ลิงก์” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “กล่องโต้ตอบการแทรกไฮเปอร์ลิงก์”

 3. กด Control+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ที่อยู่อีเมล แก้ไขข้อความ”

 4. พิมพ์ที่อยู่อีเมล

 5. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่แสดงแทนที่อยู่ที่คุณพิมพ์ไว้ ให้กด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน: “ข้อความที่จะแสดง แก้ไขข้อความ” จากนั้นจึงพิมพ์ข้อความ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ ให้กด Enter

เปลี่ยนสีของข้อความ

คุณสามารถเปลี่ยนสีของส่วนของข้อความใดข้อความหนึ่งในงานนำเสนอของคุณ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการลงสี

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนสี ให้กด Alt+H แล้วกด F และ C โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่า: “เมนู” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “สีของธีม”

 3. กด Tab จนกว่าคุณได้ยินสีและเงาที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการเลือกสี ให้กด Enter

การเปลี่ยนสีของข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติ

สามารถเปลี่ยนสีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์ในงานนำเสนอของคุณทั้งหมด ด้วยการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับต้นแบบสไลด์

 1. เมื่อต้องการเปิดต้นแบบสไลด์ ให้กด Alt+W แล้วกด M

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบแผนชุดสีของต้นแบบสไลด์ ให้กด Alt+M แล้วกด T และ C

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีข้อความไฮเปอร์ลิงก์ ในแบบแผนชุดสีของต้นแบบสไลด์ ให้กด C แล้วกดแป้นลูกศรขึ้นสองครั้ง ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “ยุบไฮเปอร์ลิงก์ถูกแล้ว” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “เมนูย่อยไฮเปอร์ลิงก์”

 4. เมื่อต้องการเลือกสีใหม่ ให้กด Enter กด Tab จนกว่าคุณได้ยินสีและเงาที่คุณต้องการ จากนั้นกด Enter

 5. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้กด Alt+S

 6. เมื่อต้องการออกจากมุมมองต้นแบบสไลด์ และกลับไปยังมุมมองปกติ ให้กด Alt+W จากนั้นจึงกด L

เน้นข้อความของคุณ

เน้นส่วนสำคัญของงานนำเสนอของคุณ ส่วนที่ถูกเน้นจะดึงความสนใจของผู้ชมของคุณ คุณยังสามารถเน้นข้อความใน PowerPoint โดยใช้ เครื่องมือการเน้น

เน้นข้อความ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเน้น

 2. เมื่อต้องการเลือก สีเน้นข้อความ กด Alt+H แล้วกด T จากนั้นกด C แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางตัวเลือกสี

 3. เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

เน้นข้อความโดยใช้เอฟเฟ็กต์ข้อความ

 1. ถ้าคุณไม่มีฟีเจอร์ปากกาเน้นข้อความ คุณสามารถใช้ เครื่องมือการเน้น เพื่อเน้นข้อความของคุณได้

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้สมัครใช้งาน Office 365 คุณอาจไม่มีตัวเลือก สีเน้นข้อความ ใน PowerPoint 2016 ของคุณ

 2. เมื่อต้องการเลือกเอฟเฟ็กต์ข้อความ ให้กด Alt+J จากนั้นกด D

 3. เมื่อต้องการนำ เครื่องมือการเน้น ไปใช้กับข้อความ ให้กด T จากนั้นกด X แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “เรืองแสง” จากนั้นกด Enter

 4. เมื่อต้องการเลือกสี และชุดรูปแบบการเน้น ให้กด Tab จน กว่าคุณได้ยินสีและขนาดการเรืองแสงที่คุณต้องการ จากนั้นกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ทำงานร่วมกันในระบบคลาวด์โดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดในการสร้างงานนำเสนอของคุณ

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

การใช้คีย์บอร์ดและโปรแกรมอ่านหน้าจอ VoiceOver คุณสามารถเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความในสไลด์ PowerPoint 2016 สำหรับ Mac ของคุณ และสร้างงานนำเสนอที่ติดตามง่ายและจัดเค้าโครงอย่างดีถึงผู้ชมของคุณด้วยการลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

ในหัวข้อนี้

เปิด PowerPoint และลงชื่อเข้าใช้

ถ้าคุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ บัญชี Microsoft ของคุณเมื่อคุณใช้ PowerPoint 2016 for Mac เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอของคุณไปยัง OneDrive คุณสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ใดๆ ที่ลงชื่อเข้าใช้

 1. บน Mac ของคุณ ให้กด Command+Shift+A เพื่อเปิดมุมมอง แอปพลิเคชัน ใน ไฟน์เดอร์

 2. กด Control+Option+Shift+ลูกศรลงเพื่อเข้าสู่กลุ่ม แอปพลิเคชัน แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูแอปพลิเคชัน

 3. เมื่อ VoiceOver ประกาศว่า “แอปพลิเคชัน Microsoft PowerPoint” ให้กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิด PowerPoint

 4. เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้ ให้กด Shift+Tab ซ้ำๆ เพื่อไปที่ปุ่มเมนู ลงชื่อเข้าใช้ กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกปุ่ม

 5. กล่องโต้ตอบ ลงชื่อเข้าใช้ จะเปิดขึ้น โฟกัสอยู่บนเขตข้อมูลข้อความ พิมพ์ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับ บัญชี Microsoft ของคุณ เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้กดแป้น Tab

 6. โฟกัสจะอยู่บนปุ่ม ถัดไป VoiceOver จะประกาศว่า: “ลิงก์, ถัดไป” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกปุ่ม

 7. กล่องโต้ตอบ ใส่รหัสผ่าน จะเปิดขึ้น โฟกัสอยู่บนเขตข้อมูลข้อความ พิมพ์รหัสผ่าน บัญชี Microsoft ของคุณ แล้วกดแป้น Tab

 8. โฟกัสจะอยู่บนปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ VoiceOver จะประกาศว่า: “ปุ่มลงชื่อเข้าใช้” กด Control+Option+Spacebar เพื่อลงชื่อเข้าใช้

คุณลงชื่อเข้าใช้แล้วและโฟกัสอยู่บนปุ่มเมนู ตั้งค่าบัญชี ในมุมมองหลักของ PowerPoint_generic เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการอื่นในมุมมอง ให้กดแป้น Tab

เคล็ดลับ: PowerPoint จะให้คุณลงชื่อเข้าใช้เสมอ ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ในครั้งถีดไปเว้นแต่ว่าคุณเลือกที่จะลงชื่อออกด้วยตนเอง

การเพิ่มข้อความลงในภาพนิ่ง

เมื่อคุณเปิด PowerPoint เป็นครั้งแรก จะเปิดในมุมมองปกติ ในมุมมองปกติ หน้าจอจะแบ่งระหว่างบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้าย พื้นที่แก้ไขสไลด์ตรงกลาง และบานหน้าต่างบันทึกย่อใต้พื้นที่แก้ไข

 1. ในมุมมองปกติ ให้กด F6 ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะอยู่บนบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ VoiceOver จะประกาศว่า: “บานหน้าต่างรูปขนาดย่อ, รายการ, เลือกอยู่ 1 รายการ”

 2. กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อเข้าสู่บานหน้าต่าง

 3. ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูสไลด์

 4. เมื่ออยู่ที่สไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ ให้กดแป้น Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศว่า: “คุณกำลังอยู่บนพื้นที่ข้อความ, ภายในกล่องข้อความ” ถ้าสไลด์มีกล่องข้อความชื่อเรื่อง คุณกำลังอยู่ในนั้น

 5. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ ให้กดControl+Option+Shift+แป้นลูกศรลงแล้วเริ่มพิมพ์ ถ้าคุณพื้นที่ข้อความมีตัวแทนข้อความ คุณอาจต้องนำออกก่อน เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Esc

 6. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่องข้อความถัดไปบนสไลด์ ให้กดแป้น Tab

 7. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ ให้เริ่มพิมพ์ เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Esc

เพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขให้กับข้อความ

คุณสามารถสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอได้ คุณสามารถเปลี่ยนส่วนข้อความที่มีอยู่เป็นรายการหรือรายการขณะที่คุณพิมพ์

 1. เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบเป็นรายการ

 2. กด Control+Option+M เพื่อไปยังแถบเมนู กดลูกศรขวาซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “รูปแบบ” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนู

 3. กดแป้นลูกศรลงสามครั้ง VoiceOver จะประกาศว่า: “สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข, จุดไข่ปลา” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 4. กล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข จะเปิดขึ้นพร้อมกับเลือก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เมื่อต้องการไปยังแท็บ ลำดับเลข ให้กดแป้นลูกศรขวาหนึ่งครั้ง แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิด

 5. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือก ให้ใช้แป้น Tab VoiceOver จะประกาศตัวเลือกเมื่อคุณเลื่อน

 6. เมื่ออยู่บนตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ ให้กด Control+Option+Spacebar แล้วกดแป้น Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศว่า: “ตกลง, ค่าเริ่มต้น, ปุ่ม”

 7. เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข ให้กด Control+Option+Spacebar ข้อความที่เลือกจะถูกแปลงเป็นรายการและโฟกัสจะยังคงอยู่บนรายการ

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยขณะที่คุณพิมพ์

 1. วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. พิมพ์ * (เครื่องหมายดอกจัน) แล้วกด Spacebar

 3. พิมพ์ข้อความรายการภายในรายการ กด Enter เพื่อเพิ่มรายการใหม่

  PowerPoint จะเริ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ

สร้างรายการลำดับเลขขณะที่คุณพิมพ์

 1. วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. พิมพ์ 1. (เลขหนึ่งและจุด) แล้วกด Spacebar PowerPoint จะเริ่มรายการเรียงลำดับโดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์ข้อความรายการภายในรายการ กด Enter เพื่อเพิ่มรายการใหม่

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

คุณสามารถเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ที่เปิดเว็บเพจ ส่วนอื่นของงานนำเสนอ หรือไฟล์อื่น คุณยังสามารถเพิ่มลิงก์ mailto ที่ใช้บัญชีอีเมลบน Mac เพื่อสร้างข้อความอีเมลใหม่ด้วยที่อยู่ที่กำหนดที่กรอกให้โดยอัตโนมัติ

ลิงก์ไปยังเว็บเพจ

 1. ใน PowerPoint ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ แล้วกด Command+K

 2. กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสในเขตข้อมูลที่อยู่ ถ้า VoiceOver ไม่ประกาศว่า “ลิงก์ไปยังไฟล์หรือเว็บเพจที่มีอยู่” ให้กด Shift+Tab หนึ่งครั้ง แล้วกดแป้นลูกศรซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน VoiceOver ประกาศแท็บเว็บเพจหรือไฟล์ กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. พิมพ์หรือวางที่อยู่ของเว็บเพจที่คุณต้องการลิงก์

 4. กดแป้น Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ตกลง, ค่าเริ่มต้น, ปุ่ม” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกปุ่ม

กล่องโต้ตอบจะปิดลงและไฮเปอร์ลิงก์จะถูกแทรก โฟกัสจะอยู่บนข้อความที่ลิงก์บนสไลด์

ลิงก์ไปยังไฟล์

 1. ใน PowerPoint ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์ แล้วกด Command+K

 2. กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสในเขตข้อมูลที่อยู่ ถ้า VoiceOver ไม่ประกาศว่า “ลิงก์ไปยังไฟล์หรือเว็บเพจที่มีอยู่” ให้กด Shift+Tab หนึ่งครั้ง แล้วกดแป้นลูกศรซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน VoiceOver ประกาศแท็บเว็บเพจหรือไฟล์ กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. กด Tab เพื่อย้ายไปยังปุ่ม เลือก แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 4. กล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์เพื่อลิงก์ จะเปิดขึ้น ใช้แป้น Tab เพื่อเรียกดูส่วนในกล่องโต้ตอบ เมื่อต้องการเข้าสู่ส่วน ให้กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง

 5. เมื่ออยู่บนไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์ ให้กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 6. กด Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ตกลง, ค่าเริ่มต้น, ปุ่ม” ให้กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกปุ่ม

กล่องโต้ตอบจะปิดลงและไฮเปอร์ลิงก์จะถูกแทรก โฟกัสจะอยู่บนข้อความที่ลิงก์บนสไลด์

ลิงก์ไปยังอีกสไลด์หนึ่งในงานนำเสนอ

 1. ใน PowerPoint ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์ แล้วกด Command+K

 2. กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสในเขตข้อมูลที่อยู่ ถ้า VoiceOver ไม่ประกาศว่า “เลือกตำแหน่งในเอกสารนี้” ให้กด Shift+Tab หนึ่งครั้ง แล้วกดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน VoiceOver ประกาศแท็บ เอกสารนี้ กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. กด Shift+แป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังตารางที่แสดงสไลด์ กด Shift+แป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อนำทางในสไลด์ VoiceOver จะประกาศสไลด์เมื่อคุณเลื่อน

 4. เมื่ออยู่ที่สไลด์ที่คุณต้องการลิงก์ ให้กดแป้น Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศว่า: “ตกลง, ค่าเริ่มต้น, ปุ่ม” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกปุ่ม

กล่องโต้ตอบจะปิดลงและลิงก์จะถูกแทรก โฟกัสจะอยู่บนข้อความที่ลิงก์บนสไลด์

ลิงก์ไปยังที่อยู่อีเมล

 1. ใน PowerPoint ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์ แล้วกด Command+K

 2. กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสในเขตข้อมูลที่อยู่ ถ้า VoiceOver ไม่ประกาศว่า “ที่อยู่อีเมล” ให้กด Shift+Tab หนึ่งครั้ง แล้วกดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน VoiceOver ประกาศแท็บ ที่อยู่อีเมล กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. พิมพ์ที่อยู่ ถ้าคุณต้องการกำหนดชื่อเรื่องสำหรับอีเมล ให้กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังเขตข้อมูล ชื่อเรื่อง แล้วพิมพ์ชื่อเรื่อง

 4. กดแป้น Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ตกลง, ค่าเริ่มต้น, ปุ่ม” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกปุ่ม

กล่องโต้ตอบจะปิดลงและลิงก์จะถูกแทรก โฟกัสจะอยู่บนข้อความที่ลิงก์บนสไลด์

เปลี่ยนสีของไฮเปอร์ลิงก์

คุณสามารถเปลี่ยนสีของไฮเปอร์ลิงก์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณทั้งหมด ด้วยการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับต้นแบบสไลด์

 1. เมื่อต้องการเปิดต้นแบบสไลด์ ให้กด Option+Command+1

 2. กด F6 ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ต้นแบบสไลด์, เลือกอยู่, แท็บ” กดลูกศรลงเพื่อเข้าสู่ Ribbon VoiceOver จะประกาศว่า: “พื้นที่การเลื่อน”

 3. เมื่อต้องการเริ่มนำทางในรายการบน Ribbon ให้กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง

 4. กดลูกศรขวาซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “สี, ปุ่มเมนู” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกปุ่ม

 5. กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง VoiceOver จะประกาศว่า: “สีที่กำหนดเอง” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกตัวเลือก

 6. กล่องโต้ตอบ สร้างสีของธีม จะเปิดขึ้น VoiceOver จะเริ่มอ่านรายการ

  ในกล่องโต้ตอบ สีจะแสดงอยู่ทางด้านซ้าย และรายการที่ใช้สีนั้นๆ จะแสดงอยู่ทางด้านขวาถัดจากสี

 7. เมื่อต้องการเข้าสู่รายการ ให้กดแป้น Tab VoiceOver จะประกาศสี เมื่อต้องการฟังสิ่งที่สีแสดงถึง ให้กดแป้นลูกศรขวา เมื่อต้องการเรียกดูรายการ ให้กดแป้นลูกศรขวาซ้ำๆ

 8. เรียกดูจนกว่า VoiceOver จะประกาศว่า: “ไฮเปอร์ลิงก์” กดแป้นลูกศรซ้ายหนึ่งครั้งเพื่อกลับไปยังสี VoiceOver จะประกาศ “<สี>, ชุดสี “คุณกำลังอยู่บนชุดสี”

 9. กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดตัวเลือกสี ตามค่าเริ่มต้น จะเปิดขึ้นในวงล้อสี เมื่อต้องการไปยังชุดแบบสี ให้กดแป้น Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศว่า: “ชุดแบบสี, ปุ่ม” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกปุ่ม

 10. เมื่อต้องการนำทางในสี ให้กดแป้น Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะอยู่บนสีที่เลือกในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น VoiceOver จะประกาศว่า: “สีน้ำเงิน, เลือกอยู่” แล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่า VoiceOver จะประกาศสีที่คุณต้องการใช้ สีจะถูกเลือกและคุณสามารถกด Esc เพื่อปิดตัวเลือกสี

 11. คุณจะถูกนำกลับไปยังกล่องโต้ตอบ สร้างสีของธีม ให้กดแป้น Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศว่า: “บันทึก, ค่าเริ่มต้น, ปุ่ม” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกปุ่ม

 12. เมื่อต้องการออกจากต้นแบบสไลด์ ให้กดแป้นลูกศรขวาจนกว่า VoiceOver จะประกาศว่า: “ปิดต้นแบบ, ปุ่ม” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกปุ่ม VoiceOver จะประกาศว่า: “กดปิดต้นแบบ, ปุ่ม”

มุมมองต้นแบบสไลด์จะปิด สีของไฮเปอร์ลิงก์จะเปลี่ยน และคุณจะย้อนกลับไปยังมุมมองปกติ

เน้นข้อความโดยใช้เอฟเฟ็กต์ข้อความ

คุณสามารถดึงดูดความสนใจไปยังจุดสำคัญในงานนำเสนอของคุณได้โดยการเน้นข้อความใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac โดยใช้เอฟเฟ็กต์ข้อความ เช่น เงา การสะท้อน หรือเรืองแสง

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเน้น

 2. กด Command+Shift+1 เพื่อเปิดบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. กด Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ตัวเลือกรูปร่าง” กดแป้นลูกศรขวาเพื่อย้ายไปยัง ตัวเลือกข้อความ แล้วกด Control+Option+Spacebar

 4. กด Tab หนึ่งครั้ง แล้วกดแป้นลูกศรขวาหนึ่งครั้ง VoiceOver จะประกาศว่า: “เอฟเฟ็กต์ข้อความ, แท็บ” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 5. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่า VoiceOver จะประกาศว่า: “พื้นที่การเลื่อน” กดแป้น Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อเข้าสู่บานหน้าต่าง

 6. เรียกดูตัวเลือกในเมนูโดยใช้แป้นลูกศร VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณเลื่อน

 7. เมื่อคุณอยู่บนตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ ให้กด Control+Option+Spacebar

  เอฟเฟ็กต์ข้อความจะถูกนำไปใช้กับส่วนของข้อความที่คุณเลือก

 8. เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง และย้อนกลับไปยังงานนำเสนอของคุณ ให้กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรขึ้นหนึ่งครั้ง แล้วกด Shift+Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศว่า: “ปิด, จัดรูปแบบรูปร่าง, ปุ่ม” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ VoiceOver เพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความบนสไลด์ PowerPoint 2016 for iOS ของคุณ เพื่อสร้างงานนำเสนอที่ติดตามง่ายและจัดเค้าโครงอย่างดีถึงผู้ชมของคุณด้วยการลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: 

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ VoiceOver ให้ดู คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

การเพิ่มข้อความลงในภาพนิ่ง

เมื่อคุณเปิด PowerPoint เป็นครั้งแรก หน้าจอจะแบ่งออกเป็นบานหน้าต่างรูปขนาดย่ออยู่ทางด้านซ้าย (ถ้าคุณถือ iPhone ของคุณในแนวนอน) หรือทางด้านล่าง (ถ้าคุณถือ iPhone ของคุณในแนวตั้ง) พื้นที่แก้ไขสไลด์อยู่ตรงกลาง และเขตข้อมูล บันทึกย่อ อยู่ทางด้านล่างของพื้นที่แก้ไข

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ เมื่อต้องการเลือกสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “สไลด์ <หมายเลขสไลด์> จาก <จำนวนสไลด์ทั้งหมด>” แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ที่คุณต้องการเลือก สไลด์จะถูกประกาศเมื่อคุณแทรก แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เลือกอยู่”

 2. เมื่ออยู่บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชนิดกล่องข้อความและ “กล่องข้อความ เขตข้อมูลข้อความ” ถ้ากล่องข้อความมีข้อความอยู่แล้ว VoiceOver จะอ่านข้อความให้คุณฟัง เมื่อต้องการเลือกกล่องข้อความ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ ให้แตะหน้าจออีกครั้ง แล้วพิมพ์ข้อความโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “Q” เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ซ่อนคีย์บอร์ด” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการเรียกกล่องข้อความถัดไป ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินกล่องข้อความ

การเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขให้กับข้อความ

คุณสามารถสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอได้

 1. ไปที่สไลด์ที่คุณต้องการเริ่มต้นรายการ

 2. เมื่อต้องการไปยัง Ribbon ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แสดง Ribbon” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการไปยังแท็บ หน้าแรก บน Ribbon ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บ Ribbon และ “แท็บ” แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการเรียกดูแท็บ หน้าแรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แท็บหน้าแรก” เมื่อต้องการเลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย, ปุ่ม” แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จะเปิดขึ้น

  • เมื่อต้องการสร้างรายการลำดับเลข ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ลำดับเลข, ปุ่ม” แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู ลำดับเลข จะเปิดขึ้น

 5. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกในเมนู สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และ ลำดับเลข ให้ปัดไปทางขวา VoiceOver จะประกาศตัวเลือกเมื่อคุณเลื่อน เมื่ออยู่บนตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขจะถูกแทรก

 6. เมื่อต้องการปิด Ribbon ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ซ่อน Ribbon, ปุ่ม” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. Ribbon จะปิดและโฟกัสจะย้ายไปยังรายการ คีย์บอร์ดบนหน้าจอจะพร้อมใช้งานและคุณสามารถพิมพ์ข้อความได้

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยขณะที่คุณพิมพ์

 1. เลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. นำทางไปยัง * (เครื่องหมายดอกจัน) บนคีย์บอร์ดบนหน้าจอ แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก จากนั้น ให้นำทางไปยังพื้นที่ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. พิมพ์ข้อความรายการโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้นำทางไปยังแป้น Return แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

  PowerPoint จะเริ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ

สร้างรายการลำดับเลขขณะที่คุณพิมพ์

 1. เลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการเริ่มรายการ

 2. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ พิมพ์ 1. (เลขหนึ่งและจุด) จากนั้น ให้นำทางไปยังพื้นที่ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. พิมพ์ข้อความรายการโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้นำทางไปยังแป้น Return แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

  PowerPoint จะเริ่มต้นรายการลำดับเลขโดยอัตโนมัติ

เพิ่มหรือแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์

คุณสามารถเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ที่เปิดเว็บเพจ คุณยังสามารถเพิ่มลิงก์ mailto ที่ใช้บัญชีอีเมลบน iPhone ของคุณเพื่อสร้างข้อความอีเมลใหม่ด้วยที่อยู่ที่กำหนดที่กรอกให้โดยอัตโนมัติ

ลิงก์ไปยังเว็บเพจ

 1. ไปที่สไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์

 2. พิมพ์ที่อยู่เว็บโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ แล้วนำทางไปยังแป้น Space หรือ Return แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อกดแป้น PowerPoint จะสร้างไฮเปอร์ลิงก์โดยอัตโนมัติ

ลิงก์ไปยังข้อความอีเมลใหม่

 1. ไปที่สไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์

 2. พิมพ์ที่อยู่อีเมลโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ แล้วนำทางไปยังแป้น Space หรือ Return แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อกดแป้น PowerPoint จะสร้างลิงก์โดยอัตโนมัติ

แก้ไขไฮเปอร์ลิงก์

 1. เมื่อต้องการแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ ให้วางเคอร์เซอร์ในไฮเปอร์ลิงก์แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วสองนิ้ว คุณจะได้ยินที่อยู่ไฮเปอร์ลิงก์

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า: “แก้ไข, ปุ่ม” เมนู แก้ไขลิงก์ จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความแสดงของไฮเปอร์ลิงก์ ให้นำทางไปยังเขตข้อมูลข้อความ แสดง ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินที่อยู่ปัจจุบันและ “แสดง” แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วใช้คีย์บอร์ดบนหน้าเพื่อแก้ไขข้อความที่แสดง

  เคล็ดลับ: คุณสามารถล้างข้อความที่แสดงในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้คีย์บอร์ด เมื่อต้องการลบข้อความที่แสดงในปัจจุบัน ในเขตข้อมู,ข้อความ แสดง ให้ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: “ปุ่มล้างข้อความ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 4. หลังจากพิมพ์ข้อความที่แสดงที่คุณต้องการ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเสร็จสิ้น” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ข้อความที่แสดงจะถูกเปลี่ยน และโฟกัสจะย้ายไปยังงานนำเสนอของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ใช้ PowerPoint สำหรับ Android กับ TalkBack ที่เป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อเพิ่มข้อความและไฮเปอร์ลิงก์ลงในงานนำเสนอ คุณยังสามารถสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข เพื่อจัดโครงสร้างงานนำเสนอของคุณให้ดียิ่งขึ้น

หมายเหตุ: 

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

การเพิ่มข้อความลงในภาพนิ่ง

 1. เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอใน PowerPoint และโฟกัสอยู่บนสไลด์ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ปุ่มแก้ไข” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะพบกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดกล่องข้อความสำหรับการแก้ไข

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแก้ไขข้อความ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ข้อความของคุณ

 5. ปัดลงแล้วลากไปทางซ้ายเพื่อปิดคีย์บอร์ด

  เคอร์เซอร์จะยังคงอยู่ในกล่องข้อความ ปัดลงแล้วลากไปทางซ้ายอีกครั้งเพื่อย้อนกลับไปยังมุมมองการเลือกสไลด์

การเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขให้กับข้อความ

คุณสามารถเพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขลงในกล่องข้อความในงานนำเสนอของคุณ

 1. เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอใน PowerPoint และโฟกัสอยู่บนสไลด์ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ปุ่มแก้ไข” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะพบกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแก้ไขกล่องข้อความ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

  • เมื่อต้องการเพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย สวิตช์ แตะสองครั้งเพื่อสลับ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเพิ่มรายการลำดับเลข ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก ลำดับเลข สวิตช์ แตะสองครั้งเพื่อเปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  หมายเหตุ: กล่องข้อความอาจถูกตั้งค่าให้มีรายการในเทมเพลต PowerPoint ที่คุณใช้อยู่แล้ว ในกรณีดังกล่าว คุณจะได้ยิน “เลือกแล้ว” แทนที่จะเป็น “ไม่ได้เลือก”

 4. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์รายการ

 5. เมื่อต้องการเพิ่มรายการอื่นๆ ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปรอบๆ มุมขวาล่างของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน: “Enter” ยกนิ้วของคุณเพื่อแทรกรายการใหม่ แล้วใช้คีย์บอร์ดเพื่อพิมพ์

 6. เมื่อรายการของคุณพร้อมแล้ว ให้ปัดลงแล้วลากไปทางซ้ายเพื่อปิดคีย์บอร์ด

  เคอร์เซอร์จะยังคงอยู่ในกล่องข้อความ ปัดลงแล้วลากไปทางซ้ายอีกครั้งเพื่อย้อนกลับไปยังมุมมองการเลือกสไลด์

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

 1. เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอใน PowerPoint และโฟกัสอยู่บนสไลด์ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ปุ่มแก้ไข” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะพบกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแก้ไขกล่องข้อความ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก ขยาย สวิตช์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เมนูแท็บ เปิด”

 4. แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บแทรก แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เมนูลิงก์ แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างลิงก์ ที่อยู่ การแก้ไข”

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “แทรกลิงก์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แก้ไขกล่องสำหรับที่อยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 8. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ที่อยู่ไฮเปอร์ลิงก์

 9. เลื่อนนิ้วของคุณบริเวณมุมขวาล่างของหน้าจอ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “เสร็จสิ้น” ยกนิ้วของคุณเพื่อแทรกลิงก์

  เมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม จะถูกปิด ปัดลงแล้วลากไปทางซ้ายเพื่อย้อนกลับไปยังมุมมองการเลือกสไลด์

ดูเพิ่มเติม

ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint Mobile กับโปรแกรมผู้บรรยาย ที่เป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเพิ่มข้อความและไฮเปอร์ลิงก์ลงในงานนำเสนอ คุณยังสามารถสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข เพื่อจัดโครงสร้างงานนำเสนอของคุณให้ดียิ่งขึ้น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน PowerPoint Mobile ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ PowerPoint Mobile for Windows 10

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

การเพิ่มข้อความลงในภาพนิ่ง

 1. เมื่อเปิดสไลด์ใน PowerPoint ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วสองนิ้ว คุณจะได้ยิน: “กำหนดเอง”

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแก้ไข” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “สไลด์ บานหน้าต่าง”

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะพบกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดกล่องข้อความสำหรับการแก้ไข

 4. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ข้อความของคุณ

 5. เลื่อนนิ้วของคุณไปรอบๆ ขอบด้านล่างของหน้าจอ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ย้อนกลับ, ปุ่มยุบอยู่” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อปิดคีย์บอร์ด

  โฟกัสจะคงอยู่บนปุ่มย้อนกลับ แตะสองครั้งบนหน้าจออีกครั้งเพื่อย้อนกลับไปยังมุมมองการเลือกสไลด์

การเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขให้กับข้อความ

คุณสามารถเพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลขลงในกล่องข้อความในงานนำเสนอของคุณ

 1. เมื่อเปิดสไลด์ใน PowerPoint ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วสองนิ้ว คุณจะได้ยิน: “กำหนดเอง”

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแก้ไข” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “สไลด์ บานหน้าต่าง”

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะพบกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแก้ไขกล่องข้อความ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

  • เมื่อต้องการเพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปิด สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเพิ่มรายการลำดับเลข ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปิด, ลำดับเลข, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์รายการ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มรายการอื่นๆ ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปรอบๆ มุมขวาล่างของหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน: “Enter” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกรายการใหม่ แล้วใช้คีย์บอร์ดเพื่อพิมพ์

 7. เมื่อต้องการสิ้นสุดรายการของคุณ ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปรอบๆ ขอบด้านล่างของหน้าจอ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ย้อนกลับ, ปุ่มยุบอยู่” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อปิดคีย์บอร์ด

  โฟกัสจะคงอยู่บนปุ่ม ย้อนกลับ แตะสองครั้งบนหน้าจออีกครั้งเพื่อย้อนกลับไปยังมุมมองการเลือกสไลด์

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

 1. เมื่อเปิดสไลด์ใน PowerPoint ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วสองนิ้ว คุณจะได้ยิน: “กำหนดเอง”

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแก้ไข” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “สไลด์ บานหน้าต่าง”

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะพบกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแก้ไขกล่องข้อความ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “หน้าแรก, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

 6. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรก 2 จาก 9” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มลิงก์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างลิงก์ ที่อยู่ การแก้ไข”

 8. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ที่อยู่ไฮเปอร์ลิงก์

 9. เลื่อนนิ้วของคุณบริเวณมุมขวาล่างของหน้าจอ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “Enter” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกลิงก์

  โฟกัสจะย้อนกลับไปยังสไลด์และเมนู ตัวเลือกเพิ่มเติม จะถูกปิด

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

พิมพ์งานนำเสนอโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้คีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมผู้บรรยาย ที่เป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเพิ่มข้อความและไฮเปอร์ลิงก์ลงในงานนำเสนอ PowerPoint Online ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • เนื่องจาก PowerPoint Online จะทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะแตกต่างจากที่ใช้ในโปรแกรมบนเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 สำหรับการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl + O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ และไม่นำไปใช้กับ PowerPoint Online

ในหัวข้อนี้

การเพิ่มข้อความลงในภาพนิ่ง

 1. ใน มุมมองการแก้ไข ใน PowerPoint Online ให้กด Ctrl+F6 ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะอยู่บนบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศหมายเลขและชื่อเรื่องของสไลด์ปัจจุบัน เมื่อคุณไปยังบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอใน PowerPoint Online งานนำเสนอจะเปิดใน มุมมองการอ่าน เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็น มุมมองการแก้ไข ให้กด Ctrl+F6 ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน “แก้ไขงานนำเสนอ” กด Enter เมื่อต้องการเปิดเมนู จากนั้น ให้กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน “แก้ไขในเบราว์เซอร์” กด Enter เพื่อเปิดงานนำเสนอใน มุมมองการแก้ไข

 2. เมื่อต้องการเรียกดูไปตามสไลด์ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณได้ยินหมายเลขและชื่อของสไลด์ที่คุณต้องการแก้ไข

 3. กด Ctrl+F6. โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “แผงสไลด์”

 4. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังพื้นที่ที่สำรองไว้แรก ให้กด Tab โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศพื้นที่ที่สำรองไว้

 5. เมื่อต้องการแทนที่พื้นที่ที่สำรองไว้ด้วยข้อความของคุณ ให้กด Enter แล้วเริ่มพิมพ์ เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด F2 โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “แผงสไลด์”

 6. เมื่อต้องการย้ายไปยังพื้นที่ที่สำรองไว้ถัดไป ให้กด Tab โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศพื้นที่ที่สำรองไว้ เมื่อต้องการเริ่มต้นการเพิ่มข้อความ ให้กด Enter แล้วพิมพ์ เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้กด F2

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

 1. บนสไลด์ ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์ แล้วกด Shift+F10

 2. กดแป้นลูกศรลงสองครั้ง โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “ลิงก์ รายการเมนู” กด Enter เพื่อเลือก

 3. กล่องโต้ตอบ ลิงก์ จะเปิดขึ้น พิมพ์ที่อยู่ลิงก์ แล้วกด Enter

  กล่องโต้ตอบจะปิดลงและลิงก์จะถูกเพิ่มลงในดไลด์ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×