ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มลายเซ็นใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มลายเซ็นใน Outlook

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใน Outlook 2016 คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นโดยใช้แป้นพิมพ์ของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอ เช่น JAWS หรือโปรแกรมอผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows ลานเซ้นจะปรากฎขึ้นที่ด้านล่างของอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติ รวมถึงการตอบกลับและอีเมลที่คุณส่งต่อ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างลายเซ็นใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องใช้ลายเซ็นเดียวกันสำหรับทุกอย่าง คุณสามารถใช้ลายเซ็นที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละชนิดของอีเมล ตัวอย่างเช่น ลายเซ็นทางธุรกิจอาจเป็นชื่อ ตำแหน่งงาน และข้อมูลที่ติดต่อของคุณ ในขณะที่ลายเซ็นที่บ้านของคุณอาจเป็นเพียงชื่อเล่นและรูปภาพ

 1. ใน Outlook ให้กด Alt+F, T หน้าต่าง ตัวเลือก Outlook จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน “1 ทั่วไปจาก 13 ถูกเลือก”

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “จดหมาย”

 3. กด Alt+N, Enter กล่องโต้ตอบ ลายเซ็นและสเตชันเนอรี จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน “กล่องโต้ตอบลายเซ็นและสเตชันเนอรี หน้าลายเซ็นอีเมล” ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลงของหน้าต่างลายเซ็นและสเตชันเนอรี”

 4. เมื่อต้องการสร้างลายเซ็นใหม่ ให้กด Alt+N, Enter กล่องโต้ตอบ ลายเซ็นใหม่ จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน “กล่องโต้ตอบลายเซ็นใหม่ พิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็นนี้”

 5. พิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็นนี้ จากนั้น กดแป้น Tab เพื่อไปยังปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

  เคล็ดลับ: ใส่ชื่ออธิบายให้กับลายเซ็น เช่น “คำลงท้ายธุรกิจ” ชื่อที่ดีสามารถช่วยให้คุณค้นหาลายเซ็นที่คุณต้องการได้ในอนาคต

 6. โฟกัสกลับไปยังกล่องโต้ตอบ ลายเซ็นและสเตชันเนอรี ในกล่อง เลือกลายเซ็นที่จะแก้ไข

 7. ถ้าคุณใช้ Outlook สำหรับบัญชีอีเมลหลายบัญชี ให้เลือกบัญชีที่จะใช้ลายเซ็นนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงกล่องบัญชีอีเมล ให้กด Alt+A คุณจะได้ยิน “กล่องคำสั่งผสมบัญชีอีเมลเครื่องทวิภาค” และชื่อของลายเซ็นที่เลือก ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยินเฉพาะชื่อของลายเซ็นที่เลือก

  • ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนไปตามรายการจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกบัญชีของคุณ แล้วกด Enter

 8. กด Alt+M เพื่อไปยังรายการดรอปดาวน์ ข้อความใหม่ คุณจะได้ยิน "กล่องโต้ตอบลายเซ็นและสเตชันเนอรี เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เลือก ให้ใช้แป้นลูกศร" ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปยังลายเซ็นที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

 9. กด Alt+F เพื่อไปยังรายการดรอปดาวน์ ตอบกลับ/ส่งต่อ คุณจะได้ยิน "กล่องโต้ตอบลายเซ็นและสเตชันเนอรี เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เลือก ให้ใช้แป้นลูกศร” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยินเฉพาะลายเซ็นที่เลือก) ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังลายเซ็นที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

 10. เมื่อต้องการเปิด กล่องแก้ไขลายเซ็น และเพิ่มข้อความลายเซ็น ให้กด Alt+T แล้วกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่พร้อมใช้งานภายนอกข้อความที่เปิด” ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “แก้ไขลายเซ็น แก้ไขข้อความ” โฟกัสจะอยู่ในกล่อง ลายเซ็น

 11. พิมพ์ข้อความลายเซ็น

 12. ใช้แป้น Tab เพื่อนำทางไปยังปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter เพื่อปิดกล่อง ลายเซ็น

 13. เมื่อต้องการปิดหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook ให้ใช้แป้น Tab เพื่อนำทางไปยังปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

  โฟกัสจะกลับไปยังตำแหน่งที่คุณเริ่มต้นใช้งาน

แป้นพิมพ์ลัดดสำหรับการจัดรูปแบบลายเซ็น

ต่อไปนี้คือแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้ในการจัดรูปแบบลายเซ็นอีเมล:

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ใช้การจัดรูปแบบตัวหนา

Ctrl+B

ใช้การจัดรูปแบบการขีดเส้นใต้

Ctrl+U

นำการจัดรูปแบบข้อความออก

Ctrl+Spacebar

เปลี่ยนฟอนต์

Alt+T

จัดชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดข้อความกึ่งกลาง

Ctrl+C

จัดชิดขวา

Ctrl+R

แทรกลายเซ็นของคุณ

 1. ขณะที่สร้างข้อความของคุณใน Outlook ให้กด Alt+N เพื่อไปยังแท็บ แทรก แล้วกด AS เพื่อเปิดตัวเลือก ลายเซ็น

 2. ถ้าลายเซ็นที่พร้อมใช้งานมีรเพียงลายเซ็นเดียว และคุฯต้องการเพิ่มลายเซ็นนั้น ให้กด Enter ถ้าคุณมีลายเซ็นอื่นๆ ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกระหว่างลายเซ็น โปรแกรมอ่านหน้าจอประกาศลายเซ็นเมื่อคุณย้าย เมื่ออยู่บนรายการที่คุณต้องการใช้ ให้กด Enter

  ลายเซ็นจะถูกเพิ่มลงในข้อความของคุณ และโฟกัสจะย้อนกลับไปยังข้อความ

ตั้งค่าลายเซ็นเริ่มต้น

 1. ใน Outlook ให้กด Alt+F, T แล้วหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook จะเปิดขึ้น

 2. ถ้าจำเป็น ให้กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยิน: “จดหมาย” กด Alt+N โปรแกรมอ่านหน้าจอจะประกาศว่า: “ลายเซ็น, ปุ่ม” กด Enter กล่องโต้ตอบ ลายเซ็นและสเตชันเนอรี จะเปิดขึ้น

 3. ถ้าคุณมีบัญชีอีเมลที่ใช้อยู่หลายบัญชี ให้กด Alt+A เพื่อไปยังรายการ บัญชีอีเมล ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางในรายการ แล้วกด Enter เมื่ออยู่บนบัญชีที่คุณต้องการตั้งค่าลายเซ็น

 4. เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นเริ่มต้นให้กับข้อความใหม่ที่คุณสร้างโดยใช้บัญชีนี้ ให้กด Alt+M เพื่อไปยังรายการ ข้อความใหม่ คุณจะได้ยินส่วนที่เลือกปัจจุบัน ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปยังลายเซ็นที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

 5. เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นเริ่มต้นให้กับข้อความที่คุณตอบกลับหรือส่งต่อ ให้กด Alt+F เพื่อไปยังรายการ ตอบกลับ/ส่งต่อ คุณจะได้ยินส่วนที่เลือกปัจจุบัน ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปยังลายเซ็นที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

 6. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลง” แล้ว Enter กล่องโต้ตอบ ลายเซ็นและสเตชันเนอรี จะปิด และคุณจะย้อนกลับไปยังหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook เมื่อต้องการปิดหน้าต่าง และย้อนกลับไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ ให้กด Esc

ดูเพิ่มเติม

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Outlook โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใน Outlook 2016 for Mac คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นได้โดยใช้คีย์บอร์ดและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS คุณสามารถตั้งค่าลายเซ็นให้ปรากฎที่ด้านล่างของข้อความอีเมลใหม่ อีเมลตอบกลับ และอีเมลที่คุณส่งต่อโดยอัตโนมัติได้

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างลายเซ็นใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องใช้ลายเซ็นเดียวกันสำหรับทุกอย่าง คุณสามารถใช้ลายเซ็นที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละชนิดของอีเมล ตัวอย่างเช่น ลายเซ็นทางธุรกิจอาจเป็นชื่อ ตำแหน่งงาน และข้อมูลที่ติดต่อของคุณ ในขณะที่ลายเซ็นที่บ้านของคุณอาจเป็นเพียงชื่อเล่นและรูปภาพ

 1. ใน Outlook ให้กด Control+Option+M เพื่อไปยังแถบเมนู

 2. กดแป้นลูกศรขวาหนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: “Outlook” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนู

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “การกำหนดลักษณะ จุดไข่ปลา” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 4. กล่องโต้ตอบ การตั้งค่า Outlook จะเปิดขึ้น กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ลายเซ็น, ปุ่ม” กด Control+Option+Spacebar

 5. กล่องโต้ตอบ ลายเซ็น จะเปิดขึ้น กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “เพิ่มลายเซ็น, ปุ่ม” กด Control+Option+Spacebar

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะอยู่ในเขตข้อมูล ลายเซ็น แล้วพิมพ์ข้อความลายเซ็น

 7. เมื่อต้องการตั้งชื่อที่อธิบายลายเซ็น ให้กด Shift+Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณได้ยิน: “ไม่มีชื่อ เลือกเนื้อหาแล้ว แก้ไขข้อความ” คุณอยู่ในเขตข้อมูล ชื่อลายเซ็น ที่คุณสามารถพิมพ์ชื่อใหม่

 8. กด Shift+Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน VoiceOver ประกาศบัญชีอีเมลของคุณ

  ถ้าคุณใช้ Outlook สำหรับบัญชีอีเมลหลายบัญชี ให้เลือกบัญชีที่จะใช้เป็นค่าเริ่มต้นของลายเซ็นนี้ เมื่อต้องการเปิดรายการบัญชี ให้กด Control+Option+Spacebar ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายผ่านรายการจนกว่าคุณจะได้ยินบัญชีที่คุณต้องการ แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 9. เมื่อต้องการใส่ลายเซ็นนี้ลงในข้อความใหม่ทั้งหมดที่คุณสร้างและส่งจากบัญชีอีเมลนี้โดยอัตโนมัติ ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง โฟกัสจะอยู่ในรายการ ข้อความใหม่ ตามค่าเริ่มต้น จะเลือกตัวเลือก ไม่มี VoiceOver จะประกาศ: “ไม่มี, ปุ่มป็อปอัพ”

 10. เมื่อต้องการเปิดรายการตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar กดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังลายเซ็น เมื่อคุณได้ยินลายเซ็น ให้กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 11. ถ้าคุณต้องการใส่ลายเซ็นลงในข้อความที่คุณตอบกลับและส่งต่อ ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง โฟกัสจะอยู่บนรายการ ตอบกลับ/ส่งต่อ ตามค่าเริ่มต้น จะเลือกตัวเลือก ไม่มี VoiceOver จะประกาศ: “ไม่มี, ปุ่มป็อปอัพ”

 12. กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดรายการ กดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังลายเซ็น เมื่อคุณได้ยินลายเซ็น ให้กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 13. กด Command+W เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ลายเซ็น แล้วย้อนกลับไปยังตำแหน่งที่คุณเริ่ม

แทรกลายเซ็นของคุณ

 1. ขณะสร้างข้อความใน Outlook ให้กด Shift+Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ลายเซ็น, ปุ่มเมนู” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 2. เมนูย่อยลายเซ็นจะเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อย้ายผ่านรายการ เมื่อคุณได้ยินลายเซ็นที่คุณต้องการใช้ ให้กด Control+Option+Spacebar

  ลายเซ็นจะถูกเพิ่มลงในข้อความ โฟกัสจะอยู่บนปุ่ม ลายเซ็น บน Ribbon เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังเนื้อหาของข้อความ ให้กดแป้น Tab ซ้ำๆ

ตั้งค่าลายเซ็นเริ่มต้น

 1. ใน Outlook ให้กด Control+Option+M เพื่อไปยังแถบเมนู

 2. กดแป้นลูกศรขวาหนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: “Outlook” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนู

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “การกำหนดลักษณะ จุดไข่ปลา” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 4. กล่องโต้ตอบ การตั้งค่า Outlook จะเปิดขึ้น กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ลายเซ็น, ปุ่ม” กด Control+Option+Spacebar

 5. กล่องโต้ตอบ ลายเซ็น จะเปิดขึ้น กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน VoiceOver ประกาศบัญชีอีเมลของคุณ

 6. ถ้าคุณมีบัญชีอีเมลใน Outlook หลายบัญชี ให้เลือกบัญชีที่คุณจะใช้ลายเซ็นนี้ เมื่อต้องการเปิดรายการบัญชี ให้กด Control+Option+Spacebar ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายผ่านรายการจนกว่าคุณจะได้ยินบัญชีที่คุณต้องการ แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 7. เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นเริ่มต้นให้กับข้อความใหม่ที่คุณสร้างโดยใช้บัญชีนี้ ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้งเพื่อไปยังรายการ ข้อความใหม่ คุณจะได้ยินส่วนที่เลือกปัจจุบัน เมื่อต้องการเปิดรายการตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปยังลายเซ็นที่คุณต้องการ แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 8. เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นเริ่มต้นให้กับข้อความที่คุณตอบกลับหรือส่งต่อ ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้งเพื่อไปยังรายการ ตอบกลับ/ส่งต่อ คุณจะได้ยินส่วนที่เลือกปัจจุบัน เมื่อต้องการเปิดรายการตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปยังลายเซ็นที่คุณต้องการ แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 9. กด Command+W เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วปิดกล่องโต้ตอบ ลายเซ็น

ดูเพิ่มเติม

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Outlook โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×