ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง ป้ายชื่อข้อมูล และคำอธิบายลงในแผนภูมิใน Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง ป้ายชื่อข้อมูล และคำอธิบายลงในแผนภูมิใน Excel

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Excel 2016 กับคีย์บอร์ดและโปรแกรมอ่านหน้าจอ เช่น โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ใน Windows เพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง ป้ายชื่อข้อมูล และคำอธิบายลงในแผนภูมิ ชื่อเรื่อง ป้ายชื่อข้อมูล และคำอธิบายช่วยทำให้แผนภูมิสามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ไม่ใช่รูปภาพที่อธิบายอยู่ในแผนภูมิ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Excel for Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

เพิ่มชื่อเรื่องลงในแผนภูมิ

คุณสามารถตั้งชื่อให้กับทั้งแผนภูมิ รวมถึงแกนแต่ละรายการ

หมายเหตุ: แผนภูมิที่ไม่มีแกน เช่น แผนภูมิ วงกลม หรือ โดนัท ไม่สามารถมีชื่อแกนได้

 1. เลือกแผนภูมิที่คุณต้องการทำงาน

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนู เพิ่มองค์ประกอบของแผนภูมิ ให้กด Alt+J, C, A

 3. เลือกชนิดชื่อเรื่องที่คุณต้องการเพิ่ม:

  • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อแผนภูมิ ให้กด C โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูล ชื่อแผนภูมิ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อเหนือแผนภูมิ ให้กด A แล้วพิมพ์ชื่อเรื่อง จากนั้นกด Enter

   • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อเรื่องที่วางตรงกึ่งกลาง ให้กด C แล้วพิมพ์ชื่อเรื่อง จากนั้นกด Enter

  • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อแกน ให้กด A แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อแกนนอนปฐมภูมิ ให้กด H โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูล ชื่อแกนนอนปฐมภูมิ พิมพ์ชื่อแกน แล้วกด Enter

   • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อแกนตั้งปฐมภูมิ ให้กด V โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูล ชื่อแกนตั้งปฐมภูมิ พิมพ์ชื่อแกน แล้วกด Enter

 4. ชื่อเรื่องจะถูกเพิ่มลงในแผนภูมิของคุณ เมื่อต้องการย้ายโฟกัสกลับไปยังแผนภูมิ ให้กด Esc จนกว่าคุณจะได้ยิน: "พื้นที่แผนภูมิ องค์ประกอบแผนภูมิ เลือกอยู่"

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการเอาชื่อแผนภูมิออก ให้เลือกแผนภูมิ แล้วกด Alt+J, C, A, C, N

 • เมื่อต้องการเอาชื่อแกนนอนปฐมภูมิออก ให้เลือกแผนภูมิ แล้วกด Alt+J, C, A, A, H

 • เมื่อต้องการเอาชื่อแกนตั้งปฐมภูมิออก ให้เลือกแผนภูมิ แล้วกด Alt+J, C, A, A, V

เพิ่มป้ายชื่อคำบรรยายภาพของข้อมูลลงในแผนภูมิ

ป้ายชื่อคำบรรยายภาพของข้อมูลทำให้เข้าใจแผนภูมิได้ง่ายขึ้น เนื่องจากป้ายชื่อเหล่านั้นแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชุดข้อมูลหรือจุดสำคัญของข้อมูลแต่ละข้อมูล

 1. เลือกแผนภูมิที่คุณต้องการทำงาน

 2. เมื่อต้องการเลือกปุ่ม เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ ให้กด Alt+J, C, A

 3. เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อ คำบรรยายภาพของข้อมูล ให้กด D, U

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาป้ายชื่อข้อมูลออก ให้เลือกแผนภูมิ แล้วกด Alt+J, C, A, D, N

เพิ่มคำอธิบายลงในแผนภูมิ

คำอธิบายช่วยให้คุณทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลในแผนภูมิได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ในเวิร์กชีตงบประมาณรายเดือนของคุณ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายโดยประมาณกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อประเภทรายจ่าย คำอธิบายช่วยให้คุณระบุความแตกต่างของทั้งสองแท่งและระบุประเภทที่มีความขัดแยกมากที่สุดได้อย่างรวดเร็ว

 1. เลือกแผนภูมิที่คุณต้องการทำงาน

 2. เมื่อต้องการเลือกปุ่ม เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ ให้กด Alt+J, C, A

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนู คำอธิบาย ให้กด L

 4. เมื่อต้องการเลือกที่ที่คุณต้องการเพิ่มคำอธิบาย ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือก ด้านขวา ให้กด R

  • เมื่อต้องการเลือก ด้านบน ให้กด T

  • เมื่อต้องการเลือก ด้านซ้าย ให้กด L

  • เมื่อต้องการเลือก ด้านล่าง ให้กด B

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาคำอธิบายออก ให้เลือกแผนภูมิ แล้วกด Alt+J, C, A, L, N

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างแผนภูมิและเลือกแผนภูมิใน Excel 2016

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel สำหรับ Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Excel 2016 for Mac กับแป้นพิมพ์และ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ใน Mac OS เพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง ป้ายชื่อข้อมูล และคำอธิบายลงในแผนภูมิ ชื่อเรื่อง ป้ายชื่อข้อมูล และคำอธิบายช่วยทำให้แผนภูมิสามารถเข้าถึงได้เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ไม่ใช่ภาพที่อธิบายอยู่ในแผนภูมิ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มชื่อเรื่องลงในแผนภูมิ

 1. นำทางไปยังแผนภูมิที่คุณต้องการทำงาน

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บ Ribbon ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น "หน้าแรก เลือกอยู่ แท็บ"

 3. กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "การออกแบบแผนภูมิ แท็บ" แล้วกด Control+Option+Spacebar

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่มเมนู" แล้วกด Control+Option+Spacebar

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ชื่อแผนภูมิ เมนูย่อย" แล้วกด Control+Option+Spacebar

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อเรื่องเหนือแผนภูมิ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เหนือแผนภูมิ" แล้วกด Control+Option+Spacebar

   หมายเหตุ: ชื่อเรื่องนี้อาจถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ถ้าเป็นดังนั้น คุณจะได้ยิน "เครื่องหมายถูก เหนือแผนภูมิ"

  • เมื่อต้องการเพิ่มชื่อวางซ้อนกึ่งกลาง ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "วางซ้อนกึ่งกลาง" แล้วกด Control+Option+Spacebar

  • เมื่อต้องการเอาชื่อแผนภูมิออก ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ไม่มี" แล้วกด Control+Option+Spacebar

โฟกัสจะย้อนกลับไปยังปุ่มเมนู เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ

เพิ่มป้ายชื่อคำบรรยายภาพของข้อมูลลงในแผนภูมิ

ป้ายชื่อคำบรรยายภาพของข้อมูลทำให้เข้าใจแผนภูมิได้ง่ายขึ้น เนื่องจากป้ายชื่อเหล่านั้นแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชุดข้อมูลหรือจุดสำคัญของข้อมูลแต่ละข้อมูล

 1. นำทางไปยังแผนภูมิที่คุณต้องการทำงาน

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บ Ribbon ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น "หน้าแรก เลือกอยู่ แท็บ"

 3. กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "การออกแบบแผนภูมิ แท็บ" แล้วกด Control+Option+Spacebar

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่มเมนู" แล้วกด Control+Option+Spacebar

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ป้ายชื่อข้อมูล เมนูย่อย" แล้วกด Control+Option+Spacebar

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "คำบรรยายภาพของข้อมูล" แล้วกด Control+Option+Spacebar

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาป้ายชื่อข้อมูลออก ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ไม่มี" แล้วกด Control+Option+Spacebar

  โฟกัสจะย้อนกลับไปยังปุ่มเมนู เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ

เพิ่มคำอธิบายลงในแผนภูมิ

คำอธิบายช่วยให้คุณทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลในแผนภูมิได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ในเวิร์กชีตงบประมาณรายเดือนของคุณ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายโดยประมาณกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อประเภทรายจ่าย คำอธิบายช่วยให้คุณระบุความแตกต่างของทั้งสองแท่งและระบุประเภทที่มีความขัดแยกมากที่สุดได้อย่างรวดเร็ว

 1. นำทางไปยังแผนภูมิที่คุณต้องการทำงาน

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บ Ribbon ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น "หน้าแรก เลือกอยู่ แท็บ"

 3. กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "การออกแบบแผนภูมิ แท็บ" แล้วกด Control+Option+Spacebar

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่มเมนู" แล้วกด Control+Option+Spacebar

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "คำอธิบาย เมนูย่อย" แล้วกด Control+Option+Spacebar

 6. เมื่อต้องการเลือกที่ที่คุณต้องการเพิ่มคำอธิบาย ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ด้านขวา" "ด้านบน" "ด้านซ้าย" หรือ "ด้านล่าง" ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทำ แล้วกด Control+Option+Spacebar

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาคำอธิบายออก ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ไม่มี" แล้วกด Control+Option+Spacebar

  โฟกัสจะย้อนกลับไปยังปุ่มเมนู เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างแผนภูมิและเลือกแผนภูมิใน Excel 2016

ทางลัดแป้นพิมพ์ใน Excel 2016 for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×