ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเปลี่ยนฟอนต์ใน Word 2016

Word 2016 มีคำสั่งภายในที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนฟอนต์ในเอกสาร หรือแม้แต่กำหนดค่าฟอนต์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ของบางคำหรือบางอักขระด้วยคีย์ลัด แต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเอกสารทั้งหมดพร้อมกัน คุณสามารถนำฟอนต์ของธีมไปใช้กับเอกสารได้ สุดท้าย คุณสามารถตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นสำหรับเอกสารได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดขนาด สี และสไตล์ได้หลายวิธี

หมายเหตุ: ขั้นตอนในหัวข้อนี้ได้จัดทำเป็นเอกสารโดยใช้โปรแกรมผู้บรรยายและ JAWS สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจอที่เฉพาะเจาะจง ให้ติดต่อผู้ผลิตเทคโนโลยีช่วยเหลือ (AT) ของคุณ

เคล็ดลับ: โปรแกรมอ่านหน้าจออาจมีวิธีการอธิบายฟอนต์และการจัดรูปแบบที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ใน JAWS เมื่อต้องการฟังฟอนต์ที่ใช้ ให้กด Insert+F ในโปรแกรมผู้บรรยาย ให้กด Caps Lock+0

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

ในหัวข้อนี้

ใช้คีย์ลัดเพื่อเปลี่ยนฟอนต์

ตัวเลือกฟอนต์ เช่น Calibri กับ Arial โดยปกติแล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อวิธีการอ่านเอกสารของโปรแกรมอ่านหน้าจอ อย่างไรก็ตาม ฟอนต์อาจทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมากต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางสายตา และบุคคลที่มีความบกพร่องทางการอ่าน เช่น Dyslexia สำหรับบุคคลเหล่านี้ ให้เลือกฟอนต์ SanSerif เช่น Verdana, Calibri หรือ Arial

เปลี่ยนข้อความเป็นฟอนต์อื่น

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่อง ฟอนต์ ให้กด Alt+H จากนั้น F, F คำสั่งคีย์ลัดจะเลือกฟอนต์ปัจจุบัน เมื่อโฟกัสผ่านตัวเลือก โปรแกรมอ่านหน้าจอจะระบุแท็บหน้าแรกและกล่องโต้ตอบฟอนต์ และจากนั้น จะพูดชื่อของฟอนต์ที่เลือก

 3. เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการหรือพิมพ์ชื่อ แล้วกด Enter

หมายเหตุ: เมื่อต้องการฟังสีฟอนต์ใน JAWS ให้กด Insert+5

เพิ่มหรือลดขนาดฟอนต์

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการทำให้ข้อความใหญ่ขึ้น 1 จุด ให้กด Ctrl+วงเล็บซ้าย

  • เมื่อต้องการทำให้ข้อความเล็กลง 1 จุด ให้กด Ctrl+วงเล็บขวา

  • เมื่อต้องการเพิ่มขนาดข้อความให้ใหญ่ขึ้นตามขนาดในปุ่ม เพิ่มขนาดฟอนต์ ให้กด Ctrl+Shift+> (เครื่องหมายมากกว่า)

  • เมื่อต้องการลดขนาดข้อความให้เล็กลงตามขนาดในปุ่ม ลดขนาดฟอนต์ ให้กด Ctrl+Shift+< (เครื่องหมายน้อยกว่า) (เสียงโปรแกรมผู้บรรยาย "คีย์ที่ไม่รู้จัก")

  • เมื่อต้องการเลือกขนาดจากกล่อง ขนาดฟอนต์ ให้กด Alt+H จากนั้น F, S คุณจะได้ยินค่าตัวเลขของขนาดฟอนต์ปัจจุบัน พิมพ์ขนาดจุดที่คุณต้องการหรือเลือกจากรายการ แล้วกด Enter

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติฟอนต์หลายครั้งพร้อมกัน

คุณสามารถเรียกดูคุณสมบัติฟอนต์และเปลี่ยนแปลงหลายครั้งพร้อมกัน ขณะทำงานในกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ คุณสามารถนำทางไปมาระหว่างตัวเลือกโดยใช้คีย์ลัด

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบฟอนต์ ให้กด Alt+H จากนั้น F, N

 3. คุณสามารถกดปุ่ม Tab ไปตามตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ หรือใช้หนึ่งในคีย์ลัดต่อไปนี้เพื่อไปยังตัวเลือกที่ต้องการในกล่องโต้ตอบ แล้วเลือก

  เมื่อต้องการไปยัง:

  กด

  ฟอนต์

  Alt+F

  สไตล์ฟอนต์

  Alt+Y

  ขนาดฟอนต์

  Alt+S

  สีฟอนต์

  Alt+C

  ขีดเส้นใต้

  Alt+U

  สีของการขีดเส้นใต้

  Alt+C

  ขีดทับ

  Alt+K

  ขีดทับสองเส้น

  Alt+L

  ตัวยก

  Alt+P

  ตัวห้อย

  Alt+B

  ตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็ก

  Alt+M

  ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

  Alt+A

  ซ่อน

  Alt+H

  ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

  Alt+D

  เอฟเฟ็กต์ข้อความ

  Alt+E

  แท็บฟอนต์

  Alt+N

  แท็บขั้นสูง

  Alt+V

 4. เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้และปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ ให้กดปุ่ม Tab ไปยังปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบออกจากข้อความที่เลือก ให้กด Ctrl+Spacebar นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ปุ่ม ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมด (Alt+H, E) ได้

ใช้ฟอนต์ของธีมเพื่อจัดรูปแบบเอกสารทั้งหมด

ฟอนต์ของธีมจะเปลี่ยนฟอนต์ในเอกสารของคุณทั้งหมด โดยใช้ฟอนต์หนึ่งคู่ที่ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกัน ฟอนต์แรกจะถูกใช้เป็นหัวเรื่อง และฟอนต์ที่สองจะถูกใช้เป็นตัวข้อความ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟอนต์ของธีมจะนำไปใช้กับส่วนหัว คุณต้องนำสไตล์หัวเรื่องของ Word ไปใช้กับข้อความของส่วนหัว เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อนำสไตล์หัวเรื่องและย่อหน้าไปใช้ใน Word 2016

 1. เมื่อต้องการเปิดปุ่ม ฟอนต์ของธีม ให้กด Alt+G จากนั้น T, F

 2. ใช้ปุ่ม Tab หรือปุ่มลูกศรลงเพื่อเรียกดูรายการฟอนต์ของธีม เลือกฟอนต์ของธีมที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

 3. เมื่อต้องการฟังคำอธิบายของฟอนต์ที่นำไปใช้โดยธีม ให้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ ตัวอย่างเช่น ใน JAWS ให้กด Insert+F ในโปรแกรมผู้บรรยาย ให้กด Caps Lock+0

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์การช่วยสำหรับการเข้าถึง Office

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Word 2016

คีย์ลัดสำหรับ Microsoft Word 2016 for Windows

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×