ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเปลี่ยนตัวเลือกการเยื้องและระยะห่างใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเปลี่ยนตัวเลือกการเยื้องและระยะห่างใน Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Outlook กับแป้นพิมพ์ของคุณและโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อตั้งค่าจำนวนช่องว่างก่อนและหลังแต่ละย่อหน้าและขนาดของการเยื้อง คุณยังสามารถสร้างการเยื้องเฉพาะที่บรรทัดแรกของย่อหน้า หรือสร้างการกั้นหน้าลอย ซึ่งบรรทัดแรกของย่อหน้าจะไม่เยื้อง แต่จะเยื้องบรรทัดที่ตามมา นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดสำหรับย่อหน้าได้อีกด้วย

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่าระยะห่างย่อหน้า

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการตั้งค่าระยะห่าง ถ้าคุณต้องการตั้งค่าระยะห่างย่อหน้าสำหรับทั้งข้อความ ให้กด Ctrl+A

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บ จัดรูปแบบข้อความ ให้กด Alt+O จากนั้นกด P จากนั้น G กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสที่แท็บ การเยื้องและระยะห่าง คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างย่อหน้า” การจัดแนว” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “กล่องโต้ตอบย่อหน้า หน้าการเยื้องและระยะห่าง”

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าระยะห่างก่อนย่อหน้า ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ก่อนหน้า” จากนั้นกดแป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินค่าของจุดที่คุณต้องการ หรือพิมพ์ค่าจุดที่คุณต้องการ (เช่น 6 หรือ 18) (ค่าจุดที่น้อยกว่าหมายถึงขนาดของระยะห่างที่น้อยกว่า)

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าระยะห่างหลังย่อหน้า ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “หลังจาก” จากนั้นกดแป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินการเลือกจุดที่คุณต้องการ หรือพิมพ์ค่าจุดที่คุณต้องการ (เช่น 6 หรือ 18)

 5. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินคำว่า “ปุ่มตกลง” จากนั้นกด Spacebar โฟกัสจะกลับไปยังหน้าต่างข้อความของคุณ

ตั้งค่าระยะห่างบรรทัด

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดของย่อหน้า ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. กด Alt+O เพื่อไปที่แท็บ จัดรูปแบบข้อความ จากนั้นกด P แล้วกด G กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสที่แท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกระยะห่างบรรทัด ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ระยะห่างบรรทัด” ตามด้วยตัวเลือกระยะห่างบรรทัด

 4. กด Spacebar เพื่อเปิดรายการตัวเลือก จากนั้นใช้ลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกระยะห่างบรรทัดที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

  ถ้าคุณเลือกตัวเลือกที่กำหนดค่าได้ เช่น หลายรายการ เพื่อตั้งค่าขนาดระยะห่าง ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “ที่” และขนาดระยะห่างปัจจุบัน จากนั้นพิมพ์ค่า

 5. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินคำว่า “ปุ่มตกลง” จากนั้นกด Spacebar โฟกัสจะกลับไปยังหน้าต่างข้อความของคุณ

ตั้งค่าการเยื้องย่อหน้า

เยื้องเฉพาะบรรทัดแรกของย่อหน้า

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้า

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ให้กด Alt+O จากนั้นกด P จากนั้น G กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสที่แท็บ การเยื้องและระยะห่าง คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างย่อหน้า” การจัดแนว” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “กล่องโต้ตอบย่อหน้า หน้าการเยื้องและระยะห่าง”

 3. เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้า ให้ใช้ตัวเลือกในกลุ่ม การเยื้อง กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "พิเศษ, <ตัวเลือกการเยื้อง>, ชุดคำสั่งผสมที่สามารถแก้ไขได้" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "ชุดคำสั่งผสมคอลัมน์พิเศษ, <ตัวเลือกการเยื้อง>" เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดแรก ให้กด Spacebar จากนั้นใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน: “บรรทัดแรก” เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดการเยื้องของบรรทัดแรก ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “โดย” และขนาดการเยื้องปัจจุบัน แล้วพิมพ์ค่าเป็นนิ้ว เช่น 0.5

 5. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินคำว่า “ปุ่มตกลง” จากนั้นกด Spacebar โฟกัสจะกลับไปยังหน้าต่างข้อความของคุณ

หมายเหตุ: ย่อหน้าที่ตามมาทั้งหมดที่คุณพิมพ์จะถูกเยื้อง

เยื้องทุกบรรทัดยกเว้นบรรทัดแรกของย่อหน้า

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้องทั้งหมดยกเว้นบรรทัดแรกของย่อหน้า (การกั้นหน้าลอย)

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ให้กด Alt+O จากนั้นกด P จากนั้น G กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสที่แท็บ การเยื้องและระยะห่าง คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างย่อหน้า” การจัดแนว” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “กล่องโต้ตอบย่อหน้า หน้าการเยื้องและระยะห่าง”

 3. เมื่อต้องการเยื้องทุกบรรทัดยกเว้นบรรทัดแรกของย่อหน้า ให้ใช้ตัวเลือกในกลุ่ม การเยื้อง กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "พิเศษ, <ตัวเลือกการเยื้อง>, ชุดคำสั่งผสมที่สามารถแก้ไขได้" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "ชุดคำสั่งผสมคอลัมน์พิเศษ, <ตัวเลือกการเยื้อง>"

  เมื่อต้องการสร้างการเยื้องลอย ให้กด Spacebar จากนั้นใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ลอย” เมื่อต้องการเลือก ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดการเยื้อง ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “โดย” และขนาดการเยื้องปัจจุบัน แล้วพิมพ์ค่าเป็นนิ้ว เช่น 0.5

 5. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินคำว่า “ปุ่มตกลง” จากนั้นกด Spacebar โฟกัสจะกลับไปยังหน้าต่างข้อความของคุณ

เพิ่มหรือลดการเยื้องของทั้งย่อหน้า

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเพิ่มหรือลดการเยื้องซ้ายหรือขวา

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ให้กด Alt+O จากนั้นกด P จากนั้น G กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสที่แท็บ การเยื้องและระยะห่าง คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างย่อหน้า” การจัดแนว” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “กล่องโต้ตอบย่อหน้า หน้าการเยื้องและระยะห่าง”

 3. ใช้ตัวเลือกในกลุ่ม การเยื้อง เพื่อทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการเยื้องจากระยะขอบด้านซ้าย ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ซ้าย”

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการเยื้องจากระยะขอบด้านขวา ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ขวา”

  เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดการเยื้อง ให้พิมพ์ตัวเลขเป็นนิ้ว ประกาศขนาดการเยื้อง

 4. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินคำว่า “ปุ่มตกลง” จากนั้นกด Spacebar โฟกัสจะกลับไปยังหน้าต่างข้อความของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook ด้วยผู้บรรยาย โปรแกรมอ่านหน้าจอ Windows อยู่แล้วภายใน เมื่อต้องการเพิ่มช่องว่างก่อน และ หลังย่อหน้าแต่ละ และสร้างเยื้อง คุณสามารถสร้างการเยื้องในบรรทัดของย่อหน้าแรกเท่านั้น หรือสร้างกั้นหน้าลอย ซึ่งไม่มีเยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้า แต่บรรทัดที่ตามมา นอกจากนี้ คุณสามารถเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดสำหรับย่อหน้า

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

เพิ่มระยะห่างย่อหน้า

 1. ขณะเขียนข้อความอีเม เลือกที่คุณต้องการเพิ่มระยะห่างย่อหน้า

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกย่อหน้า ในเนื้อหาข้อความ ปัดขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยิน "ย่อหน้า ปัดไปทางซ้าย หรือขวาเพื่อเรียกดูไปยังย่อหน้าที่คุณต้องการเลือก แล้ว กสามคแตะหน้าจอ หลังจากเลือกย่อหน้า ปัดขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ"

 2. ปัดนิ้วขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มยุบ แตะสองครั้งเพื่อขยายออก" แตะสองครั้งหน้าจอ ขยายเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม คุณได้ยินเสียง: "ละทิ้ง ปุ่ม"

 3. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "Format" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูรูปแบบ เปิดขึ้น

 4. เมื่อต้องการเปิดเมนูย่อยเส้นและระยะห่างย่อหน้า ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บรรทัดและย่อหน้าระยะห่าง ปุ่มยุบ และ แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มระยะห่างก่อนย่อหน้า ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "เพิ่มระยะห่างก่อนย่อหน้า ปุ่ม, " และ แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเพิ่มช่องว่างหลังย่อหน้า ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "เพิ่มช่องว่างหลังย่อหน้า" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือก เพิ่มระยะห่างก่อน หรือ หลังย่อหน้า และโฟกัสย้ายลงในเนื้อความของข้อความอีเมล

ตั้งค่าระยะห่างบรรทัด

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัด

 2. เปิดเมนูย่อยเส้นและระยะห่างย่อหน้า แล้วปัดนิ้วขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ระยะห่างบรรทัด ปุ่ม แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" และ แตะสองครั้งหน้าจอ ระยะห่างบรรทัด ย่อยเปิดขึ้น

 3. ปัดนิ้วขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของตัวเลือกระยะห่างบรรทัดที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือก แตะสองครั้งหน้าจอ

สร้างการเยื้องของย่อหน้า

สร้างการเยื้องย่อหน้าแบบพิเศษ

 1. ขณะเขียนข้อความ เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการสร้างการเยื้อง

 2. ปัดนิ้วขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มยุบ แตะสองครั้งเพื่อขยายออก" แตะสองครั้งหน้าจอ ขยายเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม คุณได้ยินเสียง: "ละทิ้ง ปุ่ม"

 3. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "Format" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูรูปแบบ เปิดขึ้น

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "เยื้องพิเศษ" แตะหน้าจอสองครั้ง เมนูย่อยที่เยื้องพิเศษ เปิดขึ้น

 5. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเยื้องแต่บรรทัดแรกของย่อหน้าทั้งหมด ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "กั้นหน้า" ทาง แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเยื้องเฉพาะบรรทัดแรกของย่อหน้า ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "บรรทัดแรก" ทาง แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือก เยื้องจะถูกสร้างขึ้น และโฟกัสย้ายลงในเนื้อความของข้อความอีเมล

หมายเหตุ: ย่อหน้าที่ตามมาทั้งหมดที่คุณพิมพ์จะถูกเยื้อง

เพิ่มหรือลดการเยื้องของทั้งย่อหน้า

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้อง

 2. ปัดนิ้วขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มยุบ แตะสองครั้งเพื่อขยายออก" แตะสองครั้งหน้าจอ ขยายเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม คุณได้ยินเสียง: "ละทิ้ง ปุ่ม"

 3. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "Format" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูรูปแบบ เปิดขึ้น

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องซ้าย ขวาปัดจนกว่าคุณฟัง "ปุ่มลดการเยื้อง" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องขวา ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มเพิ่มการเยื้อง" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือก เยื้องจะถูกสร้างขึ้น และโฟกัสย้ายลงในเนื้อความของข้อความอีเมล

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×