ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเช็คเอาท์หรือเช็คอินไฟล์ในไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

คุณสามารถเช็คเอาท์และเช็คอินไฟล์ในไลบรารีเอกสาร SharePoint Online ได้ด้วยความช่วยเหลือของโปรแกรมอ่านหน้าขอของคุณ เมื่อคุณเช็คเอาท์ไฟล์ คุณสามารถแก้ไขไฟล์แบบออนไลน์หรือออฟไลน์ได้ และบันทึกไฟล์ได้ตามที่คุณต้องการ แต่ผู้อื่นจะไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อคุณเช็คอินไฟล์ ทีมของคุณจะสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ และไฟล์จะพร้อมสำหรับให้ผู้อื่นเช็คเอาท์และแก้ไขได้ตามสิทธิ์ของพวกเขา

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เช็คเอาท์ไฟล์จากไลบรารีเอกสาร

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365 ขององค์กรของคุณ เริ่มแอป SharePoint แล้ว เปิดไลบรารีเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: ไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online มีสองมุมมองที่แตกต่างกัน: คลาสสิก และประสบการณ์ SharePoint Online สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ประสบการณ์ SharePoint Online จะเป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” เมื่อนำทางไลบรารีเอกสารของคุณ แสดงว่าคุณกำลังใช้มุมมองประสบการณ์แบบคลาสสิก เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online เมื่อคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” ให้กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นมุมมองประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย “ใหม่”

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการของโฟลเดอร์และไฟล์ ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ส่วนหัวของคอลัมน์”

 3. เมื่อต้องการย้ายไปตามรายการและเลือกไฟล์ที่คุณต้องการเพื่อเช็คเอาท์และแก้ไข ให้กดปุ่มลูกศรลงหรือปุ่มลูกศรขึ้น ถ้าไฟล์ที่คุณต้องการอยู่ในโฟลเดอร์ย่อย ให้เลือกโฟลเดอร์ กด Enter แล้วใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกไฟล์

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยังแถบเมนู ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เปิด”

 5. เมื่อต้องการเปิดเมนูดรอปดาวน์ คำสั่งเพิ่มเติม ให้กดปุ่มลูกศรขวาหลายๆ ครั้ง กด Enter

 6. เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง เช็คเอาท์ ให้กดปุ่มลูกศรลงหลายๆ ครั้ง กด Enter ไฟล์ที่เลือกจะถูกเช็คเอาท์ถึงคุณ และไฟล์จะถูกทำเครื่องหมายตามลำดับ

หมายเหตุ: ถ้าผู้อื่นในทีมพยายามที่จะแก้ไฟล์หรือเช็คเอาท์ไฟล์ พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนว่าไฟล์ดังกล่าวถูกเช็คเอาท์ถึงคุณแล้ว พวกเขาจะสามารถดูไฟล์ แต่พวกเขาจะมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำจนกว่าคุณจะเช็คอินไฟล์

เปิดไฟล์ที่เช็คเอาท์สำหรับการแก้ไข

เมื่อคุณเช็คเอาท์ไฟล์ ไฟล์ขะถูกทำเครื่องหมายเป็น เช็คเอาท์ และจะถูกล็อกไม่ให้ผู้อื่นแก้ไขได้ คุณสามารถเปิดไฟล์ในตอนนี้ หรือดาวน์โหลดและแก้ไขไฟล์ในภายหลัง

 1. 1. หลังจากที่คุณเช็คเอาท์ไฟล์ โฟกัสจะอยู่บนแถบเมนู เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการไฟล์ ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ส่วนหัวของคอลัมน์”

 2. ถ้าโฟกัสไม่อยู่บนไฟล์ที่ถูกต้อง ให้กดปุ่มลูกศรลงจนกว่าจะอยู่บนไฟล์ที่ถูกต้อง เมื่อต้องการเปิดไฟล์ ให้กด Enter ไฟล์จะเปิดขึ้นในแท็บแยกบนเบราว์เซอร์ของคุณ และคุณจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลง ถ้าเป็นเอกสาร Office 365 ไฟล์จะเปิดขึ้นในแอปพลิเคชันที่เหมาะสม (เช่น Word Online หรือ Excel Online)

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเปิดเอกสารในแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปของคุณ ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เปิด” แล้วกด Enter เมื่อต้องการเลือกคำสั่งแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป (ตัวอย่างเช่น เปิดในWord หรือ เปิดในPowerPoint) ให้กดปุ่มลูกศรลงสองครั้ง แล้วกด Enter

เช็คอินไฟล์ในไลบรารีเอกสาร

 1. ใน SharePoint Online ให้นำทางไปยังไลบรารีเอกสารของคุณ

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการของโฟลเดอร์และไฟล์ ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ส่วนหัวของคอลัมน์”

 3. เมื่อต้องการย้ายไปตามรายการและเลือกไฟล์ที่คุณต้องการเช็คอิน ให้กดปุ่มลูกศรลงหรือปุ่มลูกศรขึ้น ถ้าไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ย่อย ให้เลือกโฟลเดอร์ แล้วกด Enter เลือกไฟล์ที่คุณเช็คเอาท์

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยังแถบเมนู ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เปิด”

 5. เมื่อต้องการเปิดเมนูดรอปดาวน์ คำสั่งเพิ่มเติม ให้กดปุ่มลูกศรขวาหลายๆ ครั้ง กด Enter

 6. เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง เช็คอิน ให้กดปุ่มลูกศรลงหลายๆ ครั้ง กด Enter

 7. ในกล่องโต้ตอบ เช็คอิน ที่ปรากฎขึ้น ให้พิมพ์ข้อคิดเห็นที่สรุปการเปลี่ยนที่คุณทำ ข้อคิดเห็นเช็คอินจะมีประโยชน์มากเมื่อคนหลายคนทำงานบนไฟล์เดียวกัน ข้อคิดเห็นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติเวอร์ชันของเอกสาร ซึ่งจะมีความสำคัญถ้าคุณจำเป็นต้องกู้คืนเอกสารให้เป็นเวอร์ชันก่อนหน้า

 8. กด Enter เวอร์ชันของไฟล์ที่คุณแก้ไขจะแทนที่เวอร์ชันในไลบรารีเอกสารและถูกเช็คอิน ตอนนี้ ผู้อื่นสามารถดูการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ และถ้าพวกเขามีสิทธิ์ พวกเขาจะสามารถเช็คเอาท์ไฟล์และแก้ไขได้

ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงการเช็คเอาท์ของคุณ

ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไม่ทำหรือเก็บการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ คุณสามารถละทิ้งการเช็คเอาท์ของคุณได้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประวัติเวอร์ชัน

 1. ใน SharePoint Online ให้นำทางไปยังไลบรารีเอกสารของคุณ

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการของโฟลเดอร์และไฟล์ ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ส่วนหัวของคอลัมน์”

 3. เมื่อต้องการย้ายไปตามรายการและเลือกไฟล์ที่้หมาะสม ให้กดปุ่มลูกศรลงหรือปุ่มลูกศรขึ้น ถ้าไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ย่อย ให้เลือกโฟลเดอร์ แล้วกด Enter เลือกไฟล์ที่คุณเช็คเอาท์

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยังแถบเมนู ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เปิด”

 5. กดปุ่มลูกศรขวาหลายๆ ครั้ง จนกว่าคุณจะได้ยิน "คำสั่งเพิ่มเติม" แล้ว กด Enter

 6. เมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ละทิ้งการเช็คเอาท์ ให้กดปุ่มลูกศรลงหลายๆ ครั้ง กด Enter

 7. ข้อความจะถามคุณว่า คุณแน่ใจหรือไม่ที่จะละทิ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในเอกสาร ถ้าคุณแน่ใน ให้กดปุ่ม Tab เพื่อไปยังปุ่ม ละทิ้งการเช็คเอาท์ แล้วกด Enter การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในเอกสารจะถูกละทิ้งและไฟล์จะมีสภาพไม่ถูกเปลี่ยนแปลงเหมือนกับตอนที่คุณเช็คเอาท์ ตอนนี้ ผู้อื่นสามารถดูการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ และถ้าพวกเขามีสิทธิ์ พวกเขาจะสามารถเช็คเอาท์ไฟล์และแก้ไขได้

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×